Byla 2A-685-407/2018
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Šakių vandenys“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1042-555/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ ieškinį atsakovei Šakių rajono savivaldybės administracijai dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Šakių vandenys“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės Šakių rajono savivaldybės administracijos 123 784,42 Eur nuostolių atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d., sudarančias 6 426,94 Eur, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 2. Ieškovė nurodė, kad ji su atsakove 2000 m. kovo 1 d. sudarė nuotekų priėmimo ir dorojimo paslaugų sutartį dėl perteklinių nuotekų priėmimo, valymo bei mokėjimo už šias paslaugas. Šios sutarties 5.2.4 punktu šalys sutarė, kad 14 procentų perteklinių nuotekų savo rizika ir sąskaita valys ieškovė, o už likusių 86 procentų perteklinių nuotekų valymą sumokės atsakovė pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) patvirtintą nuotekų valymo tarifą. Šią sutartį atsakovė nuo 2012 m. balandžio 11 d. vienašališkai nutraukė, tačiau ir toliau tiekė perteklines nuotekas. Ieškovė ir toliau buvo priversta jas valyti. Atsakovė, žinodama apie susidariusią padėtį dėl perteklinių nuotekų patekimo į ieškovės perpumpavimo stotį, atsisakė atsiskaityti su ieškove už jos išvalomas perteklines nuotekas pagal ieškovės pateiktus atsakovei duomenis.
 3. Esant susidariusiai situacijai, kai tarp ieškovės ir atsakovės nesusiklostė sutartiniai santykiai, o ieškovė faktiškai tebepriima perteklines nuotekas iš jai nepriklausančių tinklų ir jas išvalo, atsakovei už nuotekų tvarkymą neatsiskaitant, ieškovė patiria nuostolius, kurių pagrįstumą jau yra patvirtinę visų instancijų teismai (civilinė byla Nr. 2-819-555/2014), išnagrinėję ieškovės ieškinį dėl nuostolių atlyginimo už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio 12 iki 2012 m. gruodžio 13 d. Todėl ieškovė taip pat patyrė nuostolių, valydama perteklines nuotekas per laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. Ieškovės patirti nuostoliai apskaičiuoti duomenų apie išvalytų perteklinių nuotekų kiekį ir šiai veiklai reikalingų išlaidų suvestinėse nurodytų duomenų pagrindu, o ieškovės nuostolius sudaro sąnaudų perteklinėms nuotekoms išvalyti per atitinkamą laikotarpį dalis, proporcinga perteklinių nuotekų kiekiui per tą laikotarpį. Nuostoliais yra laikomos ir negautos pajamos, kurias ieškovė būtų gavusi, jeigu nebūtų buvę neteisėtų atsakovės veiksmų
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 5 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priteisė ieškovei iš atsakovės 56 010,57 Eur išlaidų atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą (56 010,57 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. spalio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 2. Teismas nustatė, kad ieškovė teikia nuotekų valymo paslaugas vartotojams Gelgaudiškio seniūnijoje, o atsakovė organizuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo paslaugas šiems vartotojams. Ieškovė su atsakove 2000 m. kovo 1 d. sudarė nuotekų priėmimo ir dorojimo paslaugų sutartį dėl perteklinių nuotekų priėmimo, valymo bei mokėjimo už šias paslaugas, šią sutartį atsakovė nuo 2012 m. balandžio 11 d. vienašališkai nutraukė, bet ir toliau tiekia perteklines nuotekas. Nuostolius ieškovė apskaičiavo per laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d., nurodė, kad valydama perteklines nuotekas patyrė 123 784,42 Eur veiklos sąnaudų.
 3. Ieškovė, tvarkydama nuotekas, veikė atsakovės interesais. Ieškovės veiksmai tvarkant nuotekas ir taip užtikrinant atsakovės pareigų pagal įstatymą įgyvendinimą po sutarties nutraukimo atitinka kito asmens reikalų tvarkymo teisinius santykius.
 4. Teismas nenustatė, kad atsakovė būtų išreiškusi sutikimą dėl nuotekų tvarkymo, tačiau atsakovė nesiėmė priemonių, apribojančių nuotekų atitekėjimą ginčo laikotarpiu į ieškovės valymo įrenginius, t. y. nuotekų valymas atitiko atsakovės interesus. Todėl ieškovė įgijo teisę dėl atsakovės reikalų tvarkymo reikalauti visų turėtų naudingų ir būtinų išlaidų bei dėl reikalų tvarkymo patirtų nuostolių atlyginimo ir, tinkamai sutvarkiusi nuotekas, taip pat ir atlyginimo už pasiektą rezultatą.
 5. Šalys, vykdydamos nuotekų priėmimo ir dorojimo paslaugų sutartį, neginčijo nuotekų apskaitos prietaiso tinkamumo. Ieškovė tinkamo matavimo prietaisu apskaitė vartotojų išleidžiamas nuotekas, dėl kurių išvalymo jos valymo įrenginiais ginčo nėra. Pateikti duomenys patvirtina, kad 2013 m. buvo išvalyta 48 718,9 kub. m, 2014 m. – 35 885,3 kub. m ir per 2015 m. sausio–birželio mėn. – 19 793,2 kub. m perteklinių nuotekų.
 6. Regione, kuriame vandenį tiekia UAB „Šakių vandenys“, iki 2013 m. lapkričio 1 d. buvo patvirtinta 0,91 Eur (3,15 Lt) už kub. m nuotekų valymo kaina. Ši kaina neviršija ieškovės reikalaujamų išlaidų sumos, todėl už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 1 d. išlaidos už perteklinių nuotekų išvalymą skaičiuotinos pagal ieškovės nurodomą įkainį – 0,72 Eur (2,47 Lt) už kub. m. Pagal byloje pateiktus duomenis nustatyta, kad atitinkamu laikotarpiu buvo išvalyta 43 253,3 kub. m nuotekų, todėl, taikant 0,72 (2,47 Lt) įkainį, išlaidų suma per šį laikotarpį sudaro 30 941,74 Eur (106 835,65 Lt).
 7. VKEKK 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-653 patvirtino UAB „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Iš šio nutarimo spręstina, kad nuotekų valymo paslaugų kaina, vandenį tiekiant UAB „Šakių vandenys“ laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d., svyravo nuo 0,39 iki 0,43 Eur už kub. m, o vidutinė nuotekų valymo kaina minimu laikotarpiu sudarė 0,41 Eur. Kadangi ieškovės apskaičiuota išlaidų suma viršija vidutinę VKEKK patvirtintą kainą regione, kuriame geriamąjį vandenį tiekia UAB „Šakių vandenys“, nustatant išlaidų sumą yra pagrindas vadovautis kaina, kuri patvirtinta VKEKK 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. O3-942. Taikant šį įkainį yra pagrindas spręsti, kad nuostoliai už išvalytas perteklines nuotekas nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. sudaro

  525 068,83 Eur.

 8. Atsižvelgiant į tai, ieškovė įgijo teisę dėl atsakovės reikalų tvarkymo reikalauti visų turėtų naudingų ir būtinų išlaidų bei dėl reikalų tvarkymo patirtų nuostolių atlyginimo ir taip pat atlyginimo už pasiektą rezultatą, tačiau nėra teisinio pagrindo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 straipsnio nuostatomis, priteisti prašomas palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.
 9. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos

  65 proc. palūkanos nuo priteistos sumos (56 010,57 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2015 m. spalio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB ,,Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ apeliaciniame skunde prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 5 d. sprendimą – priteisti ieškovei iš atsakovės Šakių rajono savivaldybės administracijos 123 784,42 Eur nuostolių atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. spalio 22 d. sudarančias 5 697,34 Eur, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai sutapatino dvi skirtingas galimų mokėjimų už kito asmens reikalų tvarkymą rūšis, kurias nustato CK 6.233 straipsnio 1, 4 ir 5 dalys, todėl netinkamai aiškino ir pritaikė teisės normas. CK 6.233 straipsnio 1 ir 5 dalyse yra nustatyta išlaidų ir nuostolių, patirtų dėl kito asmens reikalų tvarkymo, atlyginimo tvarka, o CK 6.233 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad už kito asmens reikalų tvarkymą juos tvarkęs asmuo turi teisę dar ir į atlyginimą, su sąlyga, kad kito asmens reikalų tvarkymas pastarajam davė teigiamų rezultatų. Nagrinėjamu atveju ieškovė neprašė priteisti jai atlyginimą už atsakovės reikalų tvarkymą, bet prašė priteisti jos dėl to patirtų išlaidų ir nuostolių atlyginimą. Todėl teismas be jokio pagrindo nurodė, kad šalys nesutaria dėl atlyginimo už atsakovės reikalų tvarkymą dydžio. Todėl teismui buvo pagrindas taikyti tik CK 6.233 straipsnio 1 ir 5 dalių nuostatas.
  2. Spręsdamas dėl ieškovei atlygintinų jos patirtų dėl atsakovės reikalų tvarkymo išlaidų ir nuostolių dydžio, vadovaudamasis CK 6.233 straipsnio nuostatomis teismas turėjo remtis ieškovės nurodytų išlaidų ir nuostolių pagrįstumu. Teismas ieškovės nurodytas išlaidas vertino kaip pagrįstas ir nekonstatavo, kad tam tikra jų dalis yra neįrodyta arba buvo nebūtina ir/ar nenaudinga tvarkant atsakovės reikalaus. Todėl teismas turėjo pagrindą taikyti CK 6.233 straipsnio 1 dalies nuostatas ir spręsti, kad ieškovė turi teisę į visų jos nurodytų patirtų tvarkant atsakovės reikalaus išlaidų ir nuostolių atlyginimą ir turėjo šias išlaidas ir nuostolius priteisti iš atsakovės.
  3. Teismas, spręsdamas dėl ieškovės patirtų išlaidų ir nuostolių atlyginimo be pagrindo taikė VKEKK 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 patvirtintą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką, nes šiame teisės akte nurodyta kaina yra reguliuojama esant sutartiniams santykiams tarp paslaugos tiekėjo ir jos gavėjo. Tuo tarpu reikalavimas byloje kildinamas ne iš sutartinių santykių, o iš kito asmens reikalų tvarkymo teisinio santykio. Taip pat teismas neturėjo pagrindo ieškovei atlygintinų nuostolių dydį nustatyti pagal UAB ,,Šakių vandenys“ nustatytus nuotekų tvarkymo įkainius. Kiekvieno tiekėjo taikomos paslaugų kainos turi būti derinamos pirmiausia įvertinant individualiai šio tiekėjo VKEKK pateikus duomenis apie jo finansinius ir techninius pajėgumus. UAB ,,Šakių vandenys“ už ieškovę yra ženkliai didesnė paslaugų tiekėja, todėl turi ir geresnes galimybes efektyviau vykdyti nuotekų tvarkymą tame pačiame regione, kas reiškia, kad jos paslaugų tiekimo sąnaudų santykis su teikiamų paslaugų apimtimi yra daug efektyvesnis nei ieškovės ir ieškovės teikiamos tokios pačios paslaugos reikalautų daug didesnių sąnaudų.
  4. Nepagrįsta teismo išvada, kad nėra teisinio pagrindo vadovaujantis CK 6.37 straipsnio nuostatomis priteisti ieškovei jos prašomas 6 426,94 Eur palūkanas nuo laiku atsakovės nesumokėtos sumos už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. Tokių palūkanų dydžio naudą ieškovė pagrįstai galėjo tikėtis gauti, jei iš atsakovės laiku gautų išlaidų, patirtų tvarkant jos reikalus, atlyginimą ieškovė būtų panaudojusi savo veikloje. Ieškovė neturėjo galimybės gauti jokių pajamų iš atsakovės neteisėtai nemokamų už jos reikalų tvarkymą lėšų ir todėl laikytina, kad patyrė nuostolių. Ieškovė teismui pateikė patikslintą prašomų priteisti palūkanų apskaičiavimą už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. spalio 22 d., pagal kurį palūkanų suma sudaro 5 697,34 Eur.
 2. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė prašo jos skundą atmesti, taip pat priteisti atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas pagrįstai rėmėsi CK 6.233 straipsnio 4 dalyje nustatyta norma, ir atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus nustatė ieškovei mokėtiną atlygį už jos atliktą darbą.
  2. Ieškovės pateikti skaičiavimai, kaip jos veiklos sąnaudos tvarkant atsakovės reikalus, yra visiškai nepagrįsti. Nuostolius ieškovė grindė į bylą pateikdama gautas sąskaitas ir mokėtinų sumų paskaičiavimus, tačiau nepateikė duomenų apie realius apmokėjimus, nepagrindė paskaičiuotų veiklos sąnaudų ryšio su perteklinių nuotekų valymo veikla ir nepateikė jokių duomenų apie deklaruotus gyventojų nuotekų kiekius, apie ieškovės iš vartotojų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų gautas pajamas už suteiktas paslaugas. Tai, ką ieškovė iš tiesų galėjo patirti, kokias sąnaudas ir nuostolius, teismas paskaičiavo remdamasis teisės aktuose nustatytomis taisyklėmis ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais. Ieškovei neįrodžius visos savo tariamos patirtos žalos dydžio, atsakovė neturi pareigos atlyginti visos ieškovės reikalaujamos sumos.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribų nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

10Dėl ginčo esmės

 1. Ši byla apeliacine tvarka yra nagrinėjama pakartotinai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. vasario 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-33-701/2018 panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartį ir bylą perdavė Lietuvos apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo. Vadovaujantis CPK 362 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą.
 2. Iš bylos duomenų nustatyta, jog atsakovė Šakių rajono savivaldybė su ieškove UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ 2000 m. kovo 1 d. sudarė nuotekų priėmimo ir dorojimo paslaugų sutartį Nr. 01 (t. 1, b. l. 12-13), kuria ieškovė įsipareigojo teikti nuotekų priėmimo ir dorojimo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo ieškovei atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Atsakovė 2011 m. rugsėjo 26 d. pranešimu Nr. S-2501 (t. 1, b. l. 14-15) informavo ieškovę, kad nuo 2012 m. balandžio 11 d. šalių sudaryta sutartis su visais jos pakeitimais ir papildymais bus laikoma pasibaigusia. Nors atsakovė nutraukė sutartį, tačiau perteklinės nuotekos ir toliau buvo tiekiamos ieškovei, o ji ir toliau teikė nuotekų valymo paslaugas atsakovei.
 3. Teisėjų kolegija pažymi, jog jau anksčiau išnagrinėtoje civilinėje byloje tarp tų pačių šalių ir dėl to paties dalyko, tik kitu laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-465-611/2015 buvo palikti nepakeisti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesiniai sprendimai priteisti ieškovei iš atsakovės nuostolių atlyginimą už nuotekų tvarkymą nuo 2012 m. balandžio 12 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Minėtoje byloje nustatyta, kad pasibaigus nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarčiai ieškovė teikė nuotekų tvarkymo paslaugas atsakovės naudai ir veikė jos interesais; tokių paslaugų teikimas nebuvo ieškovės sutartyje ar įstatyme nustatyta jos pareiga; atsakovė neišreiškė aiškios valios ir neprisiėmė sutartinių įsipareigojimų dėl ieškovės atliekamų veiksmų. Kasacinis teismas 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartyje konstatavo, kad susidarius veiklos sąnaudoms už nurodytą laikotarpį tvarkytas nuotekas ieškovei, kaip atsakovės reikalų tvarkytojai, pastaroji turi atlyginti visas turėtas ieškovės naudingas ir būtinas išlaidas bei dėl reikalų tvarkymo patirtus nuostolius (CK 6.233 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje nustatytos aplinkybės, kurios reikšmingos ir nagrinėjamu atveju, vertintinos kaip turinčios prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje (CPK 182 straipsnio 2 punktas), o joje (ankstesnėje byloje) priimti teismų procesiniai sprendimai, atsižvelgiant į bylų faktinių aplinkybių panašumą, vertintini kaip turintys precedento reikšmę.
 4. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 123 784,42 Eur nuostolių atlyginimo už suteiktas nuotekų valymo paslaugas už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.
 5. CK 6.233 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmeniui, tvarkiusiam kito asmens reikalus, pastarasis turi atlyginti visas turėtas naudingas ir būtinas išlaidas bei dėl reikalų tvarkymo patirtus nuostolius. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad išlaidos ar nuostoliai, turėti asmens po to, kai jis tvarkė kito asmens reikalus gavęs pastarojo sutikimą, atlyginami pagal atitinkamos sutarčių rūšies taisykles.
 6. Kaip minėta, kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą (CPK 362 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. vasario 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-33-701/2018 išaiškino, jog nagrinėjamu atveju nenustačius, jog atsakovė būtų išreiškusi sutikimą dėl nuotekų tvarkymo, išlaidos ir (ar) nuostoliai, turėti asmens, kai jis tvarkė kito asmens reikalus be šio sutikimo, atlyginami CK 6.233 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad nustatant ieškovės patirtų atlygintinų išlaidų dydį tvarkant atsakovės nuotekas, reikia atsižvelgti į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-465-611/2015 pateiktą išaiškinimą, kad ieškovei išlaidų atlyginimas priteisiamas tokio dydžio, kokio dydžio patirtas išlaidas įrodė ieškovė, – tai naudingos ir būtinos išlaidos, ieškovės veiklos sąnaudų dalis, tenkanti nuotekų tvarkymui, už kurio organizavimą atsakinga atsakovė.
 7. Remiantis bylos duomenimis, ieškovė 2013 m. išvalė 77 937,80 kub. m nuotekų, iš kurių perteklinės nuotekos sudarė 48 718,90 kub. m, 2014 m. išvalė 62 149,50 kub. m nuotekų, iš kurių perteklinės nuotekos – 35 885,30 kub. m, 2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. birželio 30 d. išvalė 36 008,60 kub. m nuotekų, iš kurių perteklinės nuotekos – 19 793,20 kub. m (t. 1, b. l. 107-109).
 8. Ieškovė kartu su pareikštu ieškiniu pateikė nuotekų tvarkymui patirtų išlaidų lenteles su išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijomis už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d., atitinkamai 280 143,17 Lt, 283 679,77 Lt ir 46 623,27 Lt sumai. Ieškovės paskaičiavimu, jos bendra patirtų tiesioginių nuostolių suma proporcingai perteklinėms nuotekoms išvalyti sudaro 123 784,42 Eur, kurią prašo priteisti iš atsakovės.
 9. Kaip jau minėta nutarties 21 punkte, nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta, kad atsakovė būtų išreiškusi sutikimą dėl nuotekų tvarkymo, todėl ieškovės išlaidos ir (ar) nuostoliai, patirti atsakovei tiekiant perteklines nuotekas ieškovei, o ieškovei teikiant nuotekų valymo paslaugas atsakovei be jos sutikimo, turi būti atlyginami CK 6.233 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, bet tik tokio dydžio, kokio dydžio išlaidas įrodė ieškovė, t. y. naudingas ir būtinas išlaidas, ieškovės veiklos sąnaudų dalį, tenkančią nuotekų tvarkymui, už kurio organizavimą buvo atsakinga atsakovė.
 10. Pagal ieškovės pateiktą nuotekų tvarkymui patirtų išlaidų lentelę už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. ieškovė prie patirtų išlaidų nuotekų tvarkymui priskyrė 829,65 Lt sumą už TEO paslaugas, 345,67 Lt už banko aptarnavimo paslaugas, 149,77 Lt už spaudos prenumeratą, 476,39 Lt už kanceliarines prekes, 631,29 Lt už UAB „Bitė Lietuva“ paslaugas. Pagal nuotekų tvarkymui patirtų išlaidų lentelę už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. ieškovė prie patirtų išlaidų nuotekų tvarkymui priskyrė 690,83 Lt už TEO paslaugas, 342,33 Lt už banko aptarnavimo paslaugas, 250,91 Lt už kanceliarines prekes, 606,89 Lt už UAB „Bitė Lietuva“ paslaugas bei 1 986,54 Lt palūkanų pagal 2013 m. rugsėjo 20 d. paskolos sutartį. Remiantis nuotekų tvarkymui patirtų išlaidų lentele už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d., ieškovė prie patirtų išlaidų nuotekų tvarkymui priskyrė 100,05 Eur už TEO paslaugas, 330, 55 Eur už antstolių paslaugas, 246,71 Eur už steigimo dokumentų keitimą, 48,32 Eur už banko aptarnavimo paslaugas, 80,00 Eur už mokymų paslaugas, 174,54 Eur už UAB „Bitė Lietuva“ paslaugas, 1 986,54 Eur palūkanų ir 1 883,18 Eur delspinigių pagal 2013 m. rugsėjo 20 d. paskolos sutartį, taip pat 2 174,74 Eur už teisines paslaugas.
 11. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė neįrodė, kad nutarties 25 punkte jos nurodytos nuotekų tvarkymo išlaidos buvo naudingos ir (ar) būtinos išlaidos nuotekų tvarkymui, už kurio organizavimą buvo atsakinga atsakovė. Priešingai, minėtų išlaidų pobūdis leidžia spręsti, kad jos patirtos ne nuotekų tvarkymui, bet su ieškovės verslu susijusių interesų tenkinimui. Pažymėtina, kad E. R. ir ieškovės 2013 m. rugsėjo 20 d. paskolos sutartis Nr. 20130920 308 000 Lt sumai (t. 3, b. l. 110-111), pagal kurią ieškovė pareiškusi paskaičiuotų palūkanų ir delspinigių atlyginimo reikalavimus atsakovei, buvo sudaryta jau po 2000 m. kovo 1 d. nuotekų priėmimo ir dorojimo paslaugų sutarties nutraukimo 2012 m. balandžio 11 d., taip pat iš pačios paskolos sutarties bei kitų byloje esančių duomenų nėra aišku, kokiu tikslu buvo imta ši paskola ar kam ji panaudota.
 12. Atsižvelgiant į įrodytą ieškovės patirtų naudingų ir (ar) būtinų išlaidų nuotekų tvarkymui, už kurio organizavimą buvo atsakinga atsakovė, dalį, ieškovei atlygintina patirtų tiesioginių nuostolių suma proporcingai išvalytoms perteklinėms nuotekoms už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. sudaro: 173 596,70 Lt (48 718,90 x (280 143,17 – 2 432,77) / 77 937,80) už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., 161 558,64 Lt (35 885,30 x (283 679,77 – 3 877,50) / 62 149,50) už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir 21 837,11 Eur (19 793,20 x (46 623,27 – 6 896,31) / 36 008,60) už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. Taigi, iš viso iš atsakovės ieškovės naudai priteistina nuostolių atlyginimo suma sudaro 118 904,81 Eur.

11Dėl palūkanų priteisimo

 1. Ieškovė pareikštu ieškiniu taip pat prašė iš atsakovės priteisti 6 426,94 Eur metinių palūkanų nuo laiku neįvykdytos piniginės prievolės – atsiskaityti už perteklinių nuotekų valymą. Nagrinėjamu atveju ieškovės patirtos išlaidos susidarė pasibaigus nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarčiai, t. y. atsakovė nebuvo sutartimi įsipareigojusi mokėti palūkanų, taip pat pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-33-701/2018 išaiškinimą CK 6.233 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka atlyginamos tik naudingos ir būtinos išlaidos, kurių dydį įrodė ieškovė. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija atmeta ieškovės reikalavimą dėl 6 426,94 Eur metinių palūkanų priteisimo.

12Dėl procesinių palūkanų

 1. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tenkinus ieškinį iš dalies ir esant ieškovės prašymui priteisti procesines palūkanas, šis reikalavimas tenkinamas – nuo priteistos sumos (118 904,81 Eur) iš atsakovės Šakių rajono savivaldybės administracijos ieškovei UAB ,,Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ priteisiamos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. spalio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą, perskirstomos šalių pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Ieškovė pateiktu ieškiniu buvo pareiškusi 130 211,36 Eur dydžio reikalavimą. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, iš viso ieškovei iš atsakovės priteista 118 904,81 Eur suma. Ieškinį tenkinus 91 proc., pagal šią proporciją paskirstomos šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme.
 2. Ieškovė sumokėjo 2 460 Eur žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 10), taip pat 4 292,92 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t. 4, b. l. 98, 101; t. 5, b. l. 100-101, 148-150; t. 6, b. l. 27-29). Toks bylinėjimosi išlaidų dydis viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus maksimalius dydžius bei neatitinka bylos sudėtingumo, todėl priteistinas išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis mažintinas iki 2 500 Eur (CPK 98 straipsnis). Kadangi ieškinys tenkintas 91 proc., proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai, ieškovei priteistina 4 513,60 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme ((2 460 Eur + 2 500 Eur) x 91 proc.)
 3. Už apeliacinio skundo pateikimą ieškovė sumokėjo 1 333,65 Eur žyminio mokesčio (t. 6, b. l. 61) ir 1 401,76 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t. 6, b. l. 72-77). Apeliacinį skundą tenkinus 91 proc., ieškovei priteistina 2 489,22 Eur ((1 333,65 Eur + 1 401,76 Eur) x 91 proc.) bylinėjimosi išlaidų suma apeliacinės instancijos teisme.
 4. Už kasacinį skundą ieškovė sumokėjo 1 231 Eur žyminio mokesčio (t. 6, b. l. 115) ir 2 277,87 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t. 6, b. l. 140-146). Toks bylinėjimosi išlaidų dydis viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus maksimalius dydžius bei neatitinka bylos sudėtingumo, todėl mažintinas iki 1 500 Eur (CPK 98 straipsnis). Kadangi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 19 d. nutartis iš esmės yra palanki ieškovei, žyminis mokestis, sumokėtas už kasacinį skundą, bei 1 500 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteistini ieškovei iš atsakovės. Iš viso ieškovei iš atsakovės priteistina 9 733,82 Eur (4 513,60 Eur + 2 489,22 Eur + 2 731 Eur) bylinėjimosi išlaidų (patirtų visose instancijose).
 5. Atsakovė pirmosios instancijos teisme patyrė 3 146 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme (t. 6, b. l. 35), 484 Eur – apeliacinės instancijos teisme (t. 6, 69-71), 1 452 Eur – kasacinės instancijos teisme. Toks bylinėjimosi išlaidų dydis viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus maksimalius dydžius bei neatitinka bylos sudėtingumo, todėl mažintinas iki 3 000 Eur (CPK 98 straipsnis). Kadangi ieškinys tenkintas 91 proc., proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai, atsakovei priteistina 270 Eur bylinėjimosi išlaidų (3 000 Eur x 9 proc.).
 6. Įskaičius šalių viena kitoms priteistinas bylinėjimosi išlaidas, iš atsakovės ieškovei priteisiama 9 463,82 Eur (9 733,82 Eur - 270 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

15Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą:

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės Šakių rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188772814) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ (juridinio asmens kodas 174399390) 118 904,81 Eur (vieną šimtą aštuoniolika tūkstančių devynis šimtus keturis eurus 81 euro centą).

18Priteisti iš atsakovės Šakių rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188772814) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ (juridinio asmens kodas 174399390) 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. spalio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Priteisti iš atsakovės Šakių rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188772814) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ (juridinio asmens kodas 174399390) 9463,82 Eur (devynis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt tris eurus 82 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai