Byla 2-1187-302/2018
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė ,,Šakių vandenys“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ ieškinį atsakovei Šakių rajono savivaldybės administracijai dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė ,,Šakių vandenys“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės Šakių rajono savivaldybės administracijos 123 784,42 Eur nuostolių atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d., sudarančias 6 426,94 Eur ir 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 2. Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 5 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priteisė ieškovei iš atsakovės 56 010,57 Eur išlaidų atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. spalio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Byloje buvo pateikti apeliacinis bei vėliau kasacinis skundai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas grąžino bylą pakartotinai nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. kovo 26 d. sprendimu Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 5 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą: ieškinį tenkino iš dalies – iš atsakovės Šakių rajono savivaldybės administracijos ieškovės UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ naudai priteisė 118 904,81 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. spalio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; kitoje dalyje ieškinį atmetė; taip pat iš atsakovės Šakių rajono savivaldybės administracijos ieškovės naudai priteisė 9 463,82 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 3. Kauno apygardos teisme 2018 m. kovo 30 d. gautas atsakovės Šakių rajono savivaldybės administracijos prašymas atidėti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 26 d. sprendimo įvykdymą iki kitų biudžetinių metų, kadangi Šakių rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 21 d. patvirtino 2018 metų savivaldybės biudžetą, kuriame nėra numatyta lėšų teismo priteistai sumai sumokėti, o numatytos lėšos yra griežtai suplanuotos ir paskirstytos asignavimų valdytojams, todėl vykdant priimtą teismo sprendimą nukentėtų kitos svarbios sritys.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 2 d. nutartimi Šakių rajono savivaldybės administracijos prašymą tenkino ir atidėjo Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2A-685-407/2018, įvykdymą iki kitų biudžetinių metų (2019 metų).
 2. Iš atsakovės pateiktų paaiškinimų teismas nustatė, kad Šakių rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 21 d. patvirtino 2018 metų savivaldybės biudžetą, kuriame numatyta gauti 27 366,971 Eur pajamų ir 28 038,971 Eur asignavimų, t. y. 2018 metų biudžetas yra deficitinis. Patvirtiname biudžete taip pat nėra numatyta lėšų teismo priteistai sumai sumokėti, o lėšos yra griežtai suplanuotos ir paskirstytos asignavimų valdytojams. Byloje ginčo dėl šių aplinkybių nėra, ieškovė taip pat nepateikė teismui rašytinių įrodymų paneigiančių ieškovės nurodytas aplinkybes (CPK 12, 178 str.).
 3. Taigi, atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, įvertinęs iš atsakovės priteistą sumą, tai, jog teismo sprendimo vykdymas reikalauja papildomų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo, bei valstybės biudžeto vykdymo procedūras, asignavimų valdytojų teises bei valstybės biudžeto išlaidų sampratą, teismas sprendė, kad valstybė (savivaldybė) šiuo metu neturi finansinių galimybių per įstatymo nustatytą terminą įvykdyti priimtą sprendimą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Ieškovė UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ atskirajame skunde su Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 2 d. nutartimi nesutinka, prašo ją panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą atidėti sprendimo vykdymą atmesti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas nesiaiškino ar atsakovei realiai kiltų kokių nors kliūčių siekiant įvykdyti priimtą sprendimą, o rėmėsi tik formaliu teiginiu apie deficitinį 2018 m. biudžetą. Tuo tarpu ieškovė yra teismui pateikusi duomenis, jog net keletą ankstesnių metų atsakovės faktiškai surinktos pajamos į biudžetą ženkliai viršijo planuotąsias, todėl pagrįsta manyti, jog ir šį kartą gali taip atsitikti.
  2. Teismas pažeidė CPK įtvirtintas įrodinėjimo taisykles, kadangi ne ieškovė turi įrodyti, kad atsakovė yra pajėgi įvykdyti sprendimą, o būtent atsakovė turi įrodyti, jog taip nėra.
  3. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas neatsižvelgė į ieškovės turtinę padėtį ir galimybę laukti įsiteisėjusi teismo sprendimu priteistos pinigų sumos. Tuo tarpu iš ieškovės pateiktų duomenų matyti, kad jos finansinė situacija yra labai bloga.
  4. Atsakovė jau yra sumokėjusi ieškovei dalį priteistos sumos, o likusi nesumokėta suma yra tik 86 968,69 Eur. Akivaizdu, jog beveik per pusę mažesnės sumos sumokėjimas sukeltų atsakovei ir žymiai mažiau neigiamų pasekmių.
 2. Atsakovė Šakių rajono savivaldybės administracija atsiliepime su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. 2018 m. vasario 21 d. patvirtintame Šakių rajono savivaldybės biudžete nėra numatyta lėšų sumokėti teismo sprendimu priteistai sumai ir tokia situacija atitinka CPK 284 straipsnyje įtvirtintą aplinkybę, kada savivaldybei gali būti atidėtas sprendimo vykdymas kitiems biudžetiniams metams. Tuo tarpu ieškovės nurodoma aplinkybė, jog savivaldybė gali gauti daugiau nei planuojama lėšų, nereiškia, kad šiuo metu ji yra pajėgi sumokėti prašomą sumą. Viršplaninės lėšos yra gaunamos metų gale ir gali būti skiriamos tik valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti.
  2. Argumentai apie sunkią ieškovės turtinę padėtį yra deklaratyvūs ir nebuvo teismui pateikti nagrinėjant atsakovės prašymą, todėl teismas neturėjo pareigos į juos atsižvelgti.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

12Dėl papildomų įrodymų prijungimo prie bylos

 1. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Nagrinėjamu atveju apeliantė UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ 2018 m. birželio 7 d. pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus – Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. TSP-190 ir jo aiškinamąjį raštą bei 2018 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. T-205. Jais ieškovė siekia paneigti atsakovės teiginius apie deficitinį biudžetą, nurodydama, kad 2018 m. planuojamas surinkti žemės mokestis po šių sprendimų priėmimo turėtų būti žymiai didesnis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėti ieškovės pateikti nauji įrodymai tiesiogiai nepagrindžia ieškovės prašyme juos prijungti padarytų išvadų ir iš esmės nėra reikšmingi sprendžiant dėl atsakovės prašymo atidėti sprendimo įvykdymą kitiems biudžetiniams metams. Dėl šių priežasčių teismas minėtus įrodymus atsisako priimti.

13Dėl ginčo esmės

 1. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti, išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Jeigu teismo sprendimui, kuriuo iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, įvykdyti reikalingos sumos nenumatytos patvirtintame valstybės biudžete, šio sprendimo įvykdymas atsakovo prašymu gali būti atidėtas kitiems biudžetiniams metams.
 2. Ši įstatymu įtvirtinta teismo teisė teismų praktikoje vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-925/2002), tačiau atsižvelgiant į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios galutinių teismo procesinių sprendimų, kuriais užbaigiama byla, vykdymo tvarkos, kasacinis teismas ne kartą yra akcentavęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011). Sprendžiant teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą, būtina atsižvelgti ir į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas negali suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, taip pat visais atvejais turi būti siekiama išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-117-464/2018).
 3. Nagrinėjamu atveju atsakovė Šakių rajono savivaldybės administracija, iš kurios teismo sprendimu ieškovės naudai priteista 118 904,81 Eur skolos, 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, prašė teismo sprendimo vykdymą atidėti iki kitų biudžetinių metų. Skundžiama nutartimi teismas šį prašymą patenkino, nurodęs, kad iš viešai prieinamo 2018 m. vasario 21 d. patvirtinto atsakovės biudžeto matyti, jog jame nėra numatytas skolos ieškovei grąžinimas, be to, patvirtintas biudžetas yra deficitinis. Įvertinęs aukščiau paminėtą teismų praktiką, byloje esančius duomenis bei ieškovės skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra pagrindo su tokia pozicija sutikti.
 4. Visų pirma pažymėtina, kad pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles, būtent atsakovei tenka pareiga įrodyti aplinkybę, kad šiuo metu ji nėra pajėgi sumokėti teismo sprendimu priteistos sumos (CPK 178 str.). Ir nors šiuo atveju atsakovė savo prašyme bei atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad šią aplinkybę pagrindžia 2018 m. vasario 21 d. patvirtintas deficitinis savivaldybės biudžetas, teismo vertinimu, tai nėra pakankamas įrodymas. Nors pirmąjį kartą 2018 m. Šakių rajono savivaldybės biudžetas ir buvo patvirtintas dar iki priimant minėtą Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 26 d. sprendimą, viešai prieinami duomenys patvirtinta, kad vėliau metų eigoje jis buvo ne kartą tikslinamas bei perskirstomas, todėl atsakovė turėjo galimybę į jį įtraukti ir sprendimu priteistą sumą. Negana to, atsakovė iš esmės net ir neįrodė, jog numatytame biudžete nėra patvirtinta jokia pinigų suma nenumatytoms išlaidoms, pavyzdžiui priteistoms skoloms, dengti. Taip pat svarbia laikytina aplinkybė, kad likusi mokėti sprendimu priteista suma (atsakovė jau yra sumokėjusi ieškovei 56 010,57 Eur skolos, priteistos Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu nagrinėjant bylą pirmą kartą), palyginti su šiuo metu galiojančioje tarybos sprendimo dėl 2018 m. biudžeto redakcijoje patvirtinta 29 459,0596 tūkst. Eur pajamų suma, yra nežymi.
 5. Visų antra, sutiktina su apeliante, jog priimdamas skundžiamą nutartį teismas visiškai nepagrįstai neatsižvelgė į jos (kreditorės) turtinę padėtį. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, 2017 m. gruodžio 31 d. ieškovės turtą sudarė 32 041 Eur, o per ateinančius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 49 484 Eur, 2017 m. ieškovė dirbo nuostolingai – nuostolis sudarė 47 565 Eur. Teismo vertinimu sprendimu priteista ir iš atsakovės išieškotina pinigų suma šiuo atveju laikytina ieškovei ženklia bei svarbia, siekiant išsaugoti veiklos tęstinumą.
 6. Dėl aukščiau aptartų motyvų darytina išvada, kad šiuo atveju neegzistavo išskirtinės aplinkybės, leidžiančios taikyti atsakovės atžvilgiu CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatytą sprendimo įvykdymo atidėjimo institutą. Todėl atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama nutartis naikinama ir nagrinėjamas klausimas išsprendžiamas iš esmės – atsakovės prašymas atmetamas.
 7. Apeliantė yra pateikusi teismui 2018 m. gegužės 24 d. ir 2018 m. rugpjūčio 29 d. prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Kadangi 2018 m. rugpjūčio 29 d. prašymas ir su juo pateikti įrodymai yra susiję su prašymo dėl papildomų įrodymų pateikimo parengimu, o teismas šių įrodymų nepriėmė, minėtas prašymas netenkinamas. Tuo tarpu iš 2018 m. gegužės 24 d. prašymo ir prie jo pateiktų įrodymų matyti, kad advokatų kontoros sąskaita ieškovei buvo išrašyta ne tik už atskirojo skundo parengimą, bet ir kitus veiksmus, atliktus nagrinėjant šį klausimą pirmosios instancijos teisme. Siekiant minėtų išlaidų atlyginimo tokie įrodymai turėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme iki skundžiamos nutarties priėmimo (CPK 98 str. 1 d.) dėl to jie taip pat neatlyginami. Už atskirojo skundo parengimą ir korekcijas apeliantas patyrė 1 007,52 Eur išlaidų (Teisinių paslaugų specifikacijos 4 ir 5 eilutės + PVM). Ši suma viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nustatytas sumas, todėl ji mažinama iki 442,4 Eur.

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

15Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės Šakių rajono savivaldybės administracijos prašymo dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo netenkinti.

16Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ (juridinio asmens kodas 174399390) iš atsakovės Šakių rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188772814) 442,4 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt du eurus ir 40 centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai