Byla 2-1448/2013
Dėl kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties, kuria pareiškėjas įpareigotas užtikrinti galimus atsakovo nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-2680-560/2013 pagal pareiškėjo V. R. skundą atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Saginda“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Dvirida“ dėl kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais atsakovo BUAB „Saginda“ 2012 m. gruodžio 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 3.1-3.6. Pareiškimo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 22 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino ir uždraudė BUAB „Saginda“ administratoriui sudaryti be varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų (unikalus numeris 4400-0051-1115:2599, adresas: Tiekimo g. 4, Panevėžys) bei pastato - gamybinio pastato (unikalus numeris 4400-0816-3542, adresas: Tiekimo g. 4, Panevėžys) kartu su valstybinės žemės sklypo (unikalus numeris 2701-0010-0158, adresas: Tiekimo g. 4, Panevėžys) nuomos teise) pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu UAB „Dvirida“ bei uždraudė atsakovams BUAB „Saginda“ ir UAB „Dvirida“ vykdyti prievoles, kylančias iš be varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų (unikalus numeris 4400-0051-1115:2599, adresas Tiekimo g. 4, Panevėžys) bei pastato-gamybinio pastato (unikalus numeris 4400-0816-3542, adresas Tiekimo g. 4, Panevėžys) kartu su valstybinės žemės sklypo (unikalus numeris 2701-0010-0158, adresas Tiekimo g. 4, Panevėžys) nuomos teise) pirkimo-pardavimo sutarties.

6Teismui nagrinėjamoje byloje pritaikius, ieškovo prašymu, laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas UAB „Dvirida“ pateikė teismui prašymą įpareigoti pareiškėją pateikti 70 000 Lt dydžio atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

7Atsakovas nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukelia atsakovui neigiamas pasekmes, kadangi suvaržo jo pagal 2012 m. gruodžio 18 d. sudarytą be varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį atsiradusias prievoles. Pagal šios sutarties 3.1 p. UAB „Dvirida“ 500 000 Lt turi sumokėti pardavėjui ne vėliau, kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, o likusius 270 000 Lt – iki 2013 m. sausio 31 d. Pažeidus bet kurią sutarties sąlygą, atsakovas UAB „Dvirida“ pagal sutarties 4.3 p. praras sumokėtus pardavėjui 20 000 Lt, o pagal sutarties 4.4 p. taip pat turės sumokėti pardavėjui 50 000 Lt baudą, kuri skiriama minimalių pardavėjo nuostolių kompensavimui ir atlygina kitus pardavėjo nuostolius.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi prašymą tenkino ir įpareigojo pareiškėją per 10 kalendorinių dienų nuo nutarties įteikimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 70 000 Lt arba pateikti banko garantiją šiai sumai kaip nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Dvirida“, atlyginimo užtikrinimą ir pateikti įmokėjimą patvirtinančius dokumentus teismui.

10Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pateikti įrodymai patvirtina, kad dėl byloje pareiškėjo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovui UAB „Dvirida“ pažeidus minėtoje sutartyje šalių nustatytus atsiskaitymo terminus, atsakovas UAB „Dvirida“ realiai gali patirti 70 000 Lt nuostolį, dėl ko yra pagrindas taikyti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atskiruoju skundu pareiškėjas V. R. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir atsakovo prašymą dėl nuostolių užtikrinimo atmesti.

13Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog iš teismui pateiktos sutarties 3.1. punkto matyti, jog atsakovas privalėjo 500 000 Lt sumokėti iki 2013 m. sausio 4 d. Atsakovas nėra pateikęs įrodymų, jog ši suma yra sumokėta, dėl ko akivaizdu, jog sutartis laikoma pasibaigusia. Atsakovas dar iki pirmosios instancijos teismo 2013 m. sausio 12 d. nutarties priėmimo dienos buvo pažeidęs sutarties sąlygas, todėl jo galimi nuostoliai nėra sąlygoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovai BUAB „Saginda“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ ir UAB „Dvirida“ prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą.

15Atsakovai nurodo, jog prie 2012 m. gruodžio 18 d. be varžytinių parduodamo nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutarties 2013 m. sausio 4 d. buvo pasirašytas Susitarimas Nr. 1 d., pagal kurį atsakovui UAB „Dvirida“ terminas sumokėti 500 000 Lt sumą pratęstas iki 2012 m. sausio 31 d. Išdėstytos aplinkybės paneigia pareiškėjo teiginius dėl sutarties pasibaigimo ir pagrindžia, jog 2013 m. sausio 22 d., t.y. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo metu, atsakovas UAB „Dvirida“ turėjo vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Civilinio proceso kodekso (toliau tekste - CPK) 146 straipsnio 1 dalis įtvirtina atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutą. Jei dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas gali patirti nuostolių, būtina ne tik numatyti tokių nuostolių atlyginimo galimybę, bet ir užtikrinti, kad tokių nuostolių atlyginimas nepasunkėtų. Tuo tikslu CPK 146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

19Spręsdamas dėl būtinumo taikyti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, teismas turi nustatyti dvi aplinkybes: pirma, ar yra reali nuostolių atsiradimo ateityje tikimybė arba nuostoliai jau yra atsiradę; antra, teismas turi nustatyti, kad dėl kokių nors ieškovo veiksmų ar kitų aplinkybių, atsakovo nuostolių atlyginimas ateityje (priėmus galutinį galimai ieškovui nepalankų teismo sprendimą) gali būti apsunkintas arba pasidarys nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1301/2010).

20Siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, CPK yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas, todėl atsakovui tenka pareiga įrodyti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jam ateityje iš tiesų gali atsirasti nuostolių, t. y. tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Nagrinėjamu atveju atsakovas prašo užtikrinti jo 70 000 Lt dydžio galimus nuostolius, kurių atsiradimas kildinamas iš 2012 m. gruodžio 18 d. be varžytinių parduodamo nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos tarp BUAB „Saginda“ (sutartyje pardavėjas) ir UAB „Dvirida“ (sutartyje pirkėjas) dėl pardavėjui priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo. Atsakovo teigimu, ieškovo prašymu Vilniaus apygardos teismui 2013 m. sausio 22 d. nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus sutarties šalims sudaryti ir vykdyti 2012 m. gruodžio 18 d. sutartį, atsakovui yra apribotos galimybės įvykdyti minėta sutartimi jo prisiimtus įsipareigojimus, dėl ko atsakovui gresia piniginės sankcijos. Iš minėtos sutarties nuostatų matyti, jog BUAB „Saginda“ ir UAB „Dvirida“ susitarė, jog atsakovui UAB „Dvirida“ pažeidus sutarties sąlygas, atsakovas privalės sumokėti pardavėjui 50 000 Lt baudą (sutarties 4.4. punktas), be to pirkėjui bus negrąžinta ir neįskaityta į bendrą sutarties kainą už 2012 m. gegužės 31 d. be varžytinių parduodamo nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimą sumokėta 20 000 Lt suma (sutarties 4.3. punktas). Sutartyje numatytas baudas už sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, atsakovas laiko galimais nuostoliais, sąlygotais ieškovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Sutarties 3.1. punktu atsakovas įsipareigojo per dešimt darbo dienų nuo sutarties pasirašymo, pervesti pardavėjui 500 000 Lt. Ieškovo teigimu, atsakovas šios sąlygos neįvykdė, t.y. iki 2013 m. sausio 8 d. nesumokėjo minėtos sumos, dėl ko sutartis laikoma nutraukta, o prašymas užtikrinti nuostolius – nepagrįstas. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas teismui pateikė įrodymus, jog prie 2012 m. gruodžio 18 d. pirkimo – pardavimo sutarties buvo pasirašytas Susitarimas Nr. 1, kuriuo buvo sutarta pratęsti sutartyje numatytus mokėjimo terminus, nustatant, jog 3.1. punkte numatytos sumos mokėjimo terminas pratęsiamas iki 2013 m. sausio 31 d. (b.l. 88). Šios aplinkybės patvirtina, jog 2013 m. sausio 22 d., t.y. laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis buvo uždrausta sudaryti ir vykdyti pirkimo pardavimo sutartį, taikymo metu, atsakovui nustatyti mokėjimo terminai nebuvo pasibaigę, o ieškovo teiginiai dėl sutarties pasibaigimo laikytini nepagrįstais. Tačiau nurodyta aplinkybė dėl mokėjimo terminų pratęsimo taip pat reiškia ir tai, jog teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir 2012 m. gruodžio 18 d. sutarties šalims uždraudus ją vykdyti, atsakovas, dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių, negali vykdyti sutartimi prisiimtų prievolių, o BUAB „Saginda“ negali priimti sutarties įvykdymo. Esant teismo nustatytiems sutarties vykdymo apribojimams, 2013 m. sausio 12 d. teismo nutartimi pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, sutarties 3.1. punkte numatytų atsakovo prievolių nevykdymas negali būti traktuojamas sutarties vykdymo pažeidimu, dėl kurio jam kyla 4.4. punkte numatytos pasekmės. Atsakovas UAB „Dvirida“ šių aplinkybių nekontroliuoja bei savo iniciatyva negali pašalinti, todėl, esant teismo nutartimi pritaikytiems apribojimams vykdyti sutartinius įsipareigojimus, negali būti laikomas atsakingu už jų pažeidimą. Tas pats pasisakytina ir dėl 4.3. punkte numatytos 20 000 Lt dydžio baudos. Nors minėta suma ir yra sumokėta BUAB „Saginda“ (kaip sankcija už netinkamą 2012 m. gegužės 31 d. šalis siejusios sutarties vykdymą), tačiau jos negrąžinimas (atsakovui taikytina sankcija) ar įskaitymas į sutarties kainą, priklauso tik nuo atsakovų veiksmų, kuriais jis pažeistų 2012 m. gruodžio 18 d. sutarties sąlygas.

21Sustabdžius sutarties vykdymą, o atsakovui savo galimų nuostolių atsiradimą siejant tik su sutarties sąlygų, nustatančių mokėjimo teminus, pažeidimu, laikytina, jog atsakovas neįrodė tikėtinų (ar realiai patiriamų) nuostolių atsiradimo. Nesant vienos iš būtinų aplinkybių nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo instituto taikymui, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o atsakovo prašymas dėl nuostolių užtikrinimo – netenkinamas.

22Teismas taip pat pažymi, jog atsakovo prašymo netenkinimas nereiškia, jog atsakovui apribojama galimybė kreiptis su analogišku prašymu ateityje. Atsakovui nurodžius naujas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus, patvirtinančius, jog byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės sąlygojo atsakovo nuostolius (pvz., bankui mokamų įmokų ar palūkanų dengimas, sutarties vykdymui skirtų lėšų investavimo galimybių apribojimas ir pan.), ar tokių nuostolių atsiradimo galimybę, atsakovui išlieka teisė kreiptis į teismą su prašymu dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo pakartotinai.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Tenkinti atskirąjį skundą.

25Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

26Atmesti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dvirida“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti neteisėtais ir... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 22 d. nutartimi pareiškėjo... 6. Teismui nagrinėjamoje byloje pritaikius, ieškovo prašymu, laikinąsias... 7. Atsakovas nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukelia... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi prašymą tenkino ir... 10. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pateikti įrodymai patvirtina, kad... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas V. R. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog... 14. Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovai BUAB „Saginda“, atstovaujama... 15. Atsakovai nurodo, jog prie 2012 m. gruodžio 18 d. be varžytinių parduodamo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 18. Civilinio proceso kodekso (toliau tekste - CPK) 146 straipsnio 1 dalis... 19. Spręsdamas dėl būtinumo taikyti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti... 20. Siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, CPK yra įtvirtintas... 21. Sustabdžius sutarties vykdymą, o atsakovui savo galimų nuostolių... 22. Teismas taip pat pažymi, jog atsakovo prašymo netenkinimas nereiškia, jog... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Tenkinti atskirąjį skundą.... 25. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 26. Atmesti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dvirida“ prašymą dėl...