Byla e2-2077-302/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sanitex“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. e2-6173-345/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo (tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Sanitex“, SIA „Sanitex“, akcinė bendrovė „Krekenavos agrofirma“) atsisakyta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (perkančioji organizacija) vykdomame atvirame konkurse Maisto produktų Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms pirkimas, pirkimo Nr. 145988 (toliau taip pat vadinama - Pirkimas) priimtų sprendimų.

4Ieškovas UAB „Pontem“ ieškiniu atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti Pirkime priimtą sprendimą pripažinti ūkio subjektų grupės kvalifikaciją atitinkančia Pirkimo sąlygas, priimtus sprendimus, užfiksuotus atsakovo 2015-09-11 raštu Nr. A39-793/15 (3.10.15-KS), ta apimtimi, kuria Pirkimo objekto dalyse Nr. I („Mėsa, paukštiena, kiaušiniai“) ir Nr. III („Žuvis“) laimėjusiu pripažinta jungtinės veiklos pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė: UAB „Sanitex“, SIA „Sanitex“ ir AB „Krekenavos agrofirma“, tiekėjo UAB „Pontem“ pasiūlymas Pirkimo objekto dalyje Nr. V („Vaisiai, daržovės, uogos, sultys ir bulvės“) atmestas dėl per didelės pasiūlymo kainos; pripažinti, kad UAB „Pontem“ pasiūlymas Pirkimo objekto daliai Nr. V nėra per didelės kainos; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Pirkimo procedūrų sustabdymą, įpareigojimą nesudaryti viešojo pirkimo sutarčių Pirkimo objekto dalims Nr. I ir Nr. III, o jei jos sudarytos, sustabdyti jų vykdymą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 20 d. nutartimi ieškovo UAB „Pontem“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino - sustabdė atviro konkurso Maisto produktų Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms pirkimas (Pirkimo Nr. 145988) procedūras Pirkimo objekto dalių Nr. I ir Nr. III apimtyje ir įpareigojo nesudaryti Pirkimo sutarčių Pirkimo objekto dalims Nr. I ir Nr. III, o jei jos sudarytos – sustabdyti jų vykdymą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

8Įvertinęs byloje viešą interesą apimantį tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Pirkimo procedūrų sustabdymas yra susijęs su visuomenės poreikiu užtikrinti tinkamą ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamą maitinimą, t.y. su viešuoju interesu, tačiau iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje Pirkimu atsakovo siekiamos įsigyti prekės (maisto produktai) gali būti tiekiamos sudarius laikinąją sutartį ir taip nebus pažeisti ikimokyklinio ugdymo įstaigų interesai, susiję su jų teisėtais lūkesčiais teikti nepertraukiamą maitinimą, o atsakovas nepatirtų nuostolių. Tuo tarpu ieškovui neteisėtai apribojus galimybę dalyvauti Pirkime, būtų pažeistas kitas taip pat viešojo intereso Pirkimą vykdyti teisėtai, užtikrinti tiekėjų konkurenciją aspektas.

9Nesustabdžius Pirkimo, egzistuoja reali grėsmė, jog Pirkimo procedūros bus baigtos (VPĮ 7 str. 4 d.), dėl ko ieškovas nebeturėtų galimybės toliau dalyvauti Pirkime.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Atskiruoju skundu trečiasis asmuo atsakovo pusėje UAB „Sanitex“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - netenkinti ieškovo UAB „Pontem“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

121. Neegzistavo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų visetas.

13Pirma, teismas nevertino ir nepasisakė dėl ieškinio preliminaraus nepagrįstumo, t.y. neįvertino aplinkybės, jog ieškovas neįrodė savo ieškinio pagrįstumo. Ieškinys nepagrįstas.

14Antra, neegzistuoja ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Net jeigu patenkinus ieškinį Pirkimas jau būtų pasibaigęs, o viešojo pirkimo sutartis sudaryta, teismas galėtų ją ex officio panaikinti kaip neteisėtą sandorį ir grąžinti šalis į padėtį iki ieškovo teisių pažeidimo. Kadangi Pirkimo objektas yra tęstinės daugkartinės paslaugos (maisto produktų tiekimas), sutartis su ankstesniu tiekėju ieškinio patenkinimo atveju galėtų būti nutraukta. Be to, ieškovas gali ginti savo teises ir alternatyviais būdais – reikalauti žalos, patirtos dėl jo teisių pažeidimo neteisėtais perkančiosios organizacijos sprendimais Pirkime, atlyginimo.

15Trečia, konkuruojant dviem viešiesiems interesams (viešajam interesui Pirkimo teisėtumu ir interesui užtikrinti nenutrūkstamą vaikų maitinimą) prioritetas turi būti teikiamas tam viešajam interesui, kurio neapgynus, atsirastų didesnė žala. Bylos nagrinėjimo atveju tai viešasis interesas užtikrinti vaikų maitinimą.

162. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija nepatirtų žalos. Žalą sudarytų neracionalus perkančiosios organizacijos lėšų naudojimas, t.y. skirtumas tarp Pirkimo laimėtojo pasiūlytos kainos ir tos kainos, kurią perkančioji organizacija turėtų mokėti pagal laikinąją viešojo pirkimo sutartį.

173. Ieškovas piktnaudžiauja teise prašyti laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi pats yra materialiai suinteresuotas jų taikymu. Būtent ieškovas šiuo metu tiekia maisto prekes ir, jeigu dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nebus sudaryta viešojo pirkimo sutartis su laimėtoju, ieškovas ir toliau tieks maisto produktus.

18Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - netenkinti ieškovo UAB „Pontem“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, leisti nutartį vykdyti skubiai. Nurodo šiuos savo esme nurodytiems UAB „Sanitex“ atskirajame skunde analogiškus svarbiausius argumentus, kad neegzistuoja sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones visetas (neįrodytas ieškinio preliminarus pagrįstumas, nėra grėsmės ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, prioritetas nagrinėjamu atveju teiktinas suinteresuotumui Pirkimo objektu), kad ieškovas UAB „Pontem“ šiuo metu tiekia maisto prekes, todėl yra suinteresuotas laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, t.y. kad nebūtų sudaryta viešojo prikimo sutartis su Pirkimo laimėtoju.

19Ieškovas UAB „Pontem“ atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Sanitex“ atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

201. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas nevertina iš esmės ieškinio pagrįstumo, tik preliminariai įvertina, ar ieškinys nėra akivaizdžiai nepagrįstas. Byloje pakanka ieškinį pagrindžiančių argumentų ir įrodymų, todėl teismas pagrįstai ieškinį pripažino preliminariai pagrįstu.

212. Ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja. Net ir teismui pripažinus neteisėtai sudarytą viešojo pirkimo sutartį negaliojančia, ieškovas nebeturėtų galimybės būti grąžintas į Pirkimą nuo tos jo stadijos, kurioje jo teisės pažeistos laimėtoju nepagrįstai pripažinus kitą tiekėją.

223. Jeigu ieškovas savo teises gintų prašydamas atlyginti žalą, padarytą neteisėtais perkančiosios organizacijos sprendimais, žalą patirtų perkančioji organizacija.

234. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai prioritetą suteikė viešajam interesui užtikrinti Pirkimo teisėtumą, kadangi kitas viešasis interesas (siekis užtikrinti vaikų maitinimą) laikinųjų apsaugos priemonių taikymu nėra pažeidžiamas (maitinimas vaikams yra nenutrūkstamai tiekiamas).

245. Tai, kad ieškovas tiekia maisto produktus, nereiškia, jog jis piktnaudžiauja, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

25Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija iš esmės pritardama UAB „Sanitex“ atskirajame skunde išdėstytiems argumentams, atsiliepimu į UAB „Sanitex“ atskirąjį skundą prašo jo netenkinti.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas netenkintinas.

28Teismas bylose, kuriose tiekėjas ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus, ieškovo prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tikėtinai pagrindžiami ieškinio reikalavimai ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę - viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Atitinkamai, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

29Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad bylose dėl viešųjų pirkimo procedūros teisėtumo paprastai konkuruoja du viešieji interesai – viešasis interesas, kad pirkimas vyktų teisėtai ir jame perkančiosios organizacijos lėšos būtų naudojamos ekonomiškai, bei kitas viešasis interesas – visuomenės neatidėliotinas interesas Pirkimo objektu. Kiekvienu konkrečiu atveju prioritetas teikiamas tam viešajam interesui, kurio nepaisius, būtų sukeliamos didesnės neigiamos pasekmės, žala, nesukuriamas didesnis visuomeninis gėris.

30Nagrinėjamu atveju Pirkimu siekiama užtikrinti maisto produktų tiekimą bei vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigose maitinimą. Nėra ginčo, kad nepertraukiamo vaikų maitinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose užtikrinimas yra viešasis interesas, tačiau byloje neįrodyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas trikdytų ar apskritai lemtų vaikų maitinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose nutraukimą. Atvirkščiai, proceso dalyviai nurodo, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mokinių maitinimas nėra nutrauktas, jis tęsiamas, tik perkančioji organizacija negali sudaryti viešojo pirkimo sutarties su nustatytu laimėtoju. Taigi iš esmės viešojo intereso pažeidimas laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymu šioje byloje argumentuojamas tik tuo, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties su laimėtoju, o gaudama maisto produktus pagal laikiną viešojo pirkimo sutartį neracionaliai naudoja lėšas. Šie perkančiosios organizacijos nuostoliai (jeigu ieškinys bus atmestas ir jeigu bus įrodyta, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo perkančioji organizacija patyrė nuostolius už maisto produktus mokėdama didesnę kainą nei siūlė laimėtojas, su kuriuo dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis), galėtų reikalauti šių nuostolių, kaip atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo (CPK 146 str. 3 d.).

31Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 4. Ieškovas UAB „Pontem“ ieškiniu atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 20 d. nutartimi ieškovo UAB... 8. Įvertinęs byloje viešą interesą apimantį tiek visuomenės interesą tam... 9. Nesustabdžius Pirkimo, egzistuoja reali grėsmė, jog Pirkimo procedūros bus... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo atsakovo pusėje UAB „Sanitex“ prašo... 12. 1. Neegzistavo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų visetas.... 13. Pirma, teismas nevertino ir nepasisakė dėl ieškinio preliminaraus... 14. Antra, neegzistuoja ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė.... 15. Trečia, konkuruojant dviem viešiesiems interesams (viešajam interesui... 16. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos... 17. 3. Ieškovas piktnaudžiauja teise prašyti laikinųjų apsaugos priemonių,... 18. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo... 19. Ieškovas UAB „Pontem“ atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Sanitex“... 20. 1. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas... 21. 2. Ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė, nepritaikius... 22. 3. Jeigu ieškovas savo teises gintų prašydamas atlyginti žalą, padarytą... 23. 4. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai prioritetą suteikė viešajam... 24. 5. Tai, kad ieškovas tiekia maisto produktus, nereiškia, jog jis... 25. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija iš esmės pritardama... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Atskirasis skundas netenkintinas.... 28. Teismas bylose, kuriose tiekėjas ginčija perkančiosios organizacijos... 29. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad... 30. Nagrinėjamu atveju Pirkimu siekiama užtikrinti maisto produktų tiekimą bei... 31. Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos 32. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. nutartį palikti nepakeistą....