Byla e2-1275-896/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Marisma“, atstovaujamos bankroto administratoriaus D. J., ieškinį atsakovui S. G. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Marisma“, atstovaujama bankroto administratoriaus D. J., 2019 m. vasario 8 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo priteisti jai iš atsakovo S. G. 69 389,22 Eur žalos atlyginimą įmonės naudai, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 10 450 Eur administravimo išlaidas bankroto administratoriui D. J. ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi iškėlė UAB „Marisma“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė D. J. (civilinės bylos Nr. B2-2318-773/2017). Dėl bankroto bylos UAB „Marisma“ iškėlimo į teismą kreipėsi UAB „Statava“, pateikdama duomenis, jog UAB „Marisma“ įsiskolinimas UAB „Statava“ sudaro 38 176,37 Eur, taip pat nurodė, kad UAB „Marisma“ turi įsipareigojimų Sodrai ir yra nemoki. Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nutartimi buvo patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, iš viso 69 389,22 Eur sumai. 2018 m. vasario 22 d. UAB „Statava“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu pripažinti UAB „Marisma“ bankrotą tyčiniu. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi UAB „Marisma“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Byloje dėl UAB „Marisma“ bankroto pripažinimo nustatytas kaltas asmuo S. G., todėl jis privalo kiekvienam kreditoriui atlyginti žalą, kurią sudaro bankroto procese jo kreditorių nepatenkintų reikalavimų dalis. Administravimo išlaidų suma patvirtinta 2017 m. gruodžio 12 d. kreditorių susirinkimo protokolu ir sudaro 10 450 Eur. Bankroto administratorius, teikdamas bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto. Todėl bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi būti jam atlyginta. Žala yra patirti nuostoliai ir negautos pajamos už pavedimo sutarties vykdymą. Taigi, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti, kadangi tam neužtenka įmonės turto. Kreditoriui, šiuo atveju - administratoriui, padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos. Atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas įrodo Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, kuria UAB „Marisma“ bankrotas pripažintas tyčiniu.

4Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

5Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškinys su priedais, pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, kuriuo atsakovui S. G. nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, atsakovui S. G. įteiktas 2019 m. balandžio 18 d. viešo paskelbimo būdu, tačiau teismo nustatytu terminu atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl esant ieškovės prašymui byloje priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

7CPK 285 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, konstatuoja, kad ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas dėl žemiau nurodytų aplinkybių.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalis nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymas, steigimo dokumentai ar sutartis nenustato kitaip. Juridinio asmens valdymo organo nario civilinę atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas lemia jo pareiga veikti išimtinai juridinio asmens interesais.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai bendrovės vadovui gali būti taikoma civilinė atsakomybė, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Atsakovas, t. y. bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166-421/2015).

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo rūpestingumo pareigos turinio, taip pat yra išaiškinęs, kad vadovo rūpestingumo pareiga visų pirma nustato teisėto elgesio reikalavimą, kad paties vadovo elgesys nepažeistų imperatyviųjų teisės normų, be to, vadovas privalo prižiūrėti, kad ir įmonės veikla būtų teisėta: vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

11Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-395-773/2019 (dabartinis civilinės bylos Nr. B2-395-773/2019) UAB „Marisma“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas D. J.. Dėl bankroto bylos UAB „Marisma“ iškėlimo į teismą kreipėsi UAB „Statava“, pateikdama duomenis, jog UAB „Marisma“ įsiskolinimas jai sudaro 38 176,37, ji taip pat yra skolinga Sodrai. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi UAB „Marisma“ bankrotas pripažintas tyčiniu, nustačius, kad dėl įmonės bankroto yra kaltas įmonės vadovas S. G., kurio neteisėti veiksmai nustatyti ir ikiteisminio tyrimo institucijų bei pripažinti kaip sukčiavimas. Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, jog įmonės vadovas elgėsi nerūpestingai, pažeidė pareigą rūpintis savo vadovaujama bendrove.

12Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013 pažymėta, kad administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti. Pardavus įmonės turtą ir reikalavimų teises, gautos lėšos skiriamos teismo ir administravimo išlaidoms, kai neužtenka lėšų teismo patvirtintoms administravimo išlaidoms apmokėti bendra ĮBĮ nustatyta tvarka, kadangi tam neužtenka įmonės turto, savo esme gali būti pripažįstami įmonės nuostoliais. Todėl administratoriui padaryta žala nagrinėjamu atveju yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos.

13Žala yra neigiamas turtinis neteisėtų vadovo veiksmų rezultatas. Dėl atsakovo S. G. neteisėtų veiksmų ieškovė patyrė žalą, kurią sudaro Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 13 d. UAB „Marisma“ bankroto byloje patvirtintų kreditorių ir jų finansinių reikalavimų suma 69 389,22 Eur bei UAB „Marsima“ 2017 m. gruodžio 21 d. kreditorių susirinkimo protokolu patvirtinta bankroto administratoriaus 10 450 Eur administravimo išlaidų suma, iš viso 79 839,22 Eur. Tarp atsakovo S. G. neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys. Nustačius atsakovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6. 248 straipsnio 1 dalis), šią prezumpciją turėtų paneigti atsakovas. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys dėl 79 839,22 Eur žalos priteisimo iš atsakovo tenkintinas.

14Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (79 839,22 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. vasario 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl iš atsakovo valstybei priteistinas 1 423 Eur žyminis mokestis, skaičiuotinas nuo 79 839,22 Eur sumos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje sudaro 8,65 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas), todėl teismui patenkinus ieškinį visiškai, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybei (CPK 96 straipsnis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovo S. G., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Marisma“, juridinio asmens kodas 303390932, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Europos per. 89-2, 69 389,22 Eur (šešiasdešimt devynis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus, 22 centus) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (69 389,22 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. vasario 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovo S. G., asmens kodas ( - ) bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Marisma“ bankroto administratoriui D. J., asmens kodas ( - ) 10 450 Eur (dešimt tūkstančių keturis šimtus penkiasdešimt eurų) administravimo išlaidas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (10 450 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. vasario 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti iš atsakovo S. G., asmens kodas ( - ) 1 423 Eur (vieną tūkstantį keturis dvidešimt tris eurus) žyminį mokestį ir 8,65 Eur (aštuonis eurus 65 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752), sąskaitos Nr. ( - ), bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika,... 2. Ieškovė BUAB „Marisma“, atstovaujama bankroto administratoriaus D. J.,... 3. Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 14 d.... 4. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, atsakovui nepateikus atsiliepimo... 5. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškinys su priedais, pranešimas dėl... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. CPK 285 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priimdamas sprendimą už akių... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalis... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 14... 12. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartyje civilinėje... 13. Žala yra neigiamas turtinis neteisėtų vadovo veiksmų rezultatas. Dėl... 14. Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 15. Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje sudaro... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo S. G., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutavusiai... 20. Priteisti iš atsakovo S. G., asmens kodas ( - ) bankrutavusios uždarosios... 21. Priteisti iš atsakovo S. G., asmens kodas ( - ) 1 423 Eur (vieną tūkstantį... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...