Byla eB2-3528-803/2019
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „I-Consulting LTD“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo E. D. prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „I-Consulting LTD“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

3I. Prašymo esmė

41.

5Pareiškėjas E. D. pateikė atsakovės bankroto administratorei prašymą įtraukti jį į atsakovės kreditorių sąrašą. Nurodė, jog bankrutavusioje įmonėje dirbo nuo 2018 m. vasario 1 d. Kadangi darbo užmokesčio mokėjimas nuolatos vėluodavo, todėl 2018 m. birželio 27 d. jis pateikė prašymą atleisti iš darbo, tačiau su juo nebuvo visiškai atsiskaityta. Jam nebuvo sumokėtas 1000 Eur darbo užmokestis už du paskutinius darbo mėnesius, 208,30 Eur kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, 2000 Eur už uždelstą atsiskaityti laiką (nuo 2018 m. birželio 27 d. iki spalio 31 d.).

62.

7Atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „I-Consulting LTD“ bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Lideres“, nesutikdama su pareikštu prašymu, kreipėsi į teismą, prašydama netvirtinti E. D. 3208,30 Eur kreditorinio reikalavimo BUAB „I-Consulting LTD“ bankroto byloje.

83.

9Administratorė nurodė, kad spręsdama dėl sutikimo ar nesutikimo su šiuo reikalavimu ir siekdama tinkamai užtikrinti įmonės kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui 2019 m. gegužės 7 d. prašymą pašalinti BUAB „I-Consulting LTD“ darbuotojo E. D. atleidimą skyriaus iniciatyva ir atstatyti duomenis, kadangi E. D. buvo atleistas VSDFV Vilniaus skyriaus iniciatyva. Gautame VSDFV Vilniaus skyriaus rašte „Dėl apdraustojo E. D. duomenų tikslinimo“ išdėstyta, kad VSDFV Vilniaus skyrius neturi teisinio pagrindo tikslinti apdraustojo E. D. duomenų Registre. E. D. administratorei nepateikė jokių kitų įrodančių dokumentų (tokių kaip darbo užmokesčio žiniaraščiai, priskaitymo žiniaraščiai, atsiskaitymo lapeliai ir kt.), kad jam buvo priskaitytas bet neišmokėtas darbo užmokestis. Įmonės bankroto administratorei nėra perduoti įmonės dokumentai, todėl administratorė neturi jokių pirminių dokumentų, kurių pagrindu E. D. galėtų būti traukiamas į įmonės kreditorių sąrašą.

10II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados

114.

12Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi iškelta UAB „I-Consulting LTD“ bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB ,,Lideres“. E. D. kreipėsi į BUAB „I-Consulting LTD“ bankroto administratorę, prašydamas įtraukti jį į įmonės kreditorių sąrašą (tomas I, b.l. 170).

135.

14Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte nustatyta, kad įmonės administratorius, pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus, sudaro visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, o to paties Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Pažymėtina, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-369/2009).

15Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo aplinkybių

166.

17Į bylą pateikta 2018 m. sausio 31 d. darbo sutartis Nr. 11 patvirtina, kad pareiškėjas E. D. nuo 2018 m. vasario 1 d. dirbo UAB „I-Consulting LTD“ pardavimų atstovu, buvo nustatytas 500 Eur dydžio darbo užmokestis per mėnesį (tomas I, b. l. 171-173). 2018 m. birželio 27 d. pareiškėjas pateikė atsakovei prašymą nutraukti sudarytą darbo sutartį nuo 2018 m. birželio 27 d. (tomas I, b. l. 174). Kad pareiškėjas dirbo UAB „I-Consulting LTD“ patvirtina ir VSDFV Vilniaus skyriaus duomenys. Bankroto administratorė, nesutikdama su prašymu patvirtinti finansinį reikalavimą, neginčijo pareiškėjo darbo santykių su UAB „I-Consulting LTD“ fakto, nepateikė tai paneigiančių įrodymų. Todėl pripažintinas įrodytu faktas, kad pareiškėjas dirbo UAB „I-Consulting LTD“ nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. birželio 27 d.

187.

19Pareiškėjas nurodo, kad bankrutavusi įmonė nėra su juo visiškai atsiskaičiusi, nes nesumokėjo darbo užmokesčio už paskutinius du mėnesius ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas. Bankroto administratorė nesutikimą su šiuo reikalavimu iš esmės grindė tuo, kad buvęs UAB „I-Consulting LTD“ vadovas neperdavė bendrovės dokumentų ir todėl nesant pirminių dokumentų, patvirtinančių bankrutavusios įmonės skolą pareiškėjui, negali būti tvirtinamas jo reikalavimas. Be to, ir pats pareiškėjas nepateikė jokių skolos jam faktą patvirtinančių įrodymų.

208.

21Teismas pažymi, jog bankrutavusios UAB „I-Consulting LTD“ vadovui neperdavus įmonės bankroto administratorei įmonės dokumentų, ši aplinkybė negali paneigti bankrutavusios įmonės darbuotojo teisės į finansinio reikalavimo patvirtinimą, nes pati savaime nepaneigia bankrutavusios įmonės skolos darbuotojui fakto buvimo. Ši aplinkybė taip pat nekeičia ir įrodinėjimo naštos paskirstymo, kas reiškia, kad būtent bankrutavusiai įmonei tenka pareiga paneigti prievolės buvimo faktą, nes pagal įstatymą bankroto administratorius perima darbdavio teisinį subjektiškumą (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 11 punktas).

229.

23Pagal darbo santykių galiojusio DK 146 straipsnio 2 dalį darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų. Darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip. Taigi būtent darbdavys turi pareigą atsiskaityti su darbuotoju, kai nutraukiama darbo sutartis, o neįrodžius darbo užmokesčio ir su darbo santykiais kitų išmokų sumokėjimo fakto, taikomos darbo įstatymuose numatytos pasekmės.

2410.

25Nagrinėjamu atveju pareiškėjas įrodė darbo santykių su bankrutavusia įmone faktą, byloje pateikta darbo sutartis taip pat patvirtina, kad jam buvo nustatytas ir turėjo būti mokamas 500 Eur darbo užmokestis per mėnesį. Pareiškėjas teigia, kad atsakovė jam nesumokėjo darbo užmokesčio už 2 mėnesius ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas, atsakovės bankroto administratorė nepateikė įrodymų, kad su pareiškėju jo atleidimo dieną buvo visiškai atsiskaityta. Kad pareiškėjui galėjo būti nesumokėtas darbo užmokestis, netiesiogiai patvirtina ir tas faktas, kad į VSDFV biudžetą nebuvo mokami privalomi mokesčiai nuo E. D. priskaičiuoto darbo užmokesčio.

2611.

27Taigi byloje nustatytų faktinių aplinkybių visuma sudaro pagrindą išvadai, kad atsakovė neįvykdė prievolės visiškai atsiskaityti su pareiškėju jo atleidimo dieną ir jam nėra sumokėjusi darbo užmokesčio už 2 mėnesius, iš viso 1000 Eur, ir 208,30 Eur kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas. Atsakovės bankroto administratorė, nors ir nesutiko su pareiškėjo reikalavimu, tačiau pačių prašyme dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo sumų dydžių neginčijo. Todėl šioje dalyje E. D. prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkinamas.

2812.

29Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Negali būti nustatoma priverstinė hipoteka. Įmonės kolektyvinės sutarties galiojimas ribojamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka.

3013.

31Taigi įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutarčiai iškelti bankroto bylą UAB „I-Consulting LTD“, pareiškėjas pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą neteko teisės į vidutinį darbo užmokestį už pradelstą atsiskaityti terminą. Todėl pareiškėjo prašymas dalyje dėl 2000 Eur finansinio reikalavimo, susidariusio dėl uždelsto atsiskaityti termino nuo 2018 m. birželio 27 d. iki spalio 31 d., patvirtinimo netenkinamas.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

33pareiškėjo E. D. prašymą dėl įtraukimo į BUAB „I-Consulting LTD“ kreditorių sąrašą tenkinti iš dalies ir patvirtinti jo 1208,30 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų aštuonių eurų 30 cnt) dydžio finansinį reikalavimą.

34Kitoje dalyje pareiškėjo E. D. prašymą atmesti.

35Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei UAB ,,Lideres“ ir E. D..

36Įpareigoti bankroto administratorę su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

37Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo E. D.... 3. I. Prašymo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas E. D. pateikė atsakovės bankroto administratorei prašymą... 6. 2.... 7. Atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)... 8. 3.... 9. Administratorė nurodė, kad spręsdama dėl sutikimo ar nesutikimo su šiuo... 10. II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi iškelta UAB... 13. 5.... 14. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11... 15. Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo aplinkybių... 16. 6.... 17. Į bylą pateikta 2018 m. sausio 31 d. darbo sutartis Nr. 11 patvirtina, kad... 18. 7.... 19. Pareiškėjas nurodo, kad bankrutavusi įmonė nėra su juo visiškai... 20. 8.... 21. Teismas pažymi, jog bankrutavusios UAB „I-Consulting LTD“ vadovui... 22. 9.... 23. Pagal darbo santykių galiojusio DK 146 straipsnio 2 dalį darbo sutarčiai... 24. 10.... 25. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas įrodė darbo santykių su bankrutavusia... 26. 11.... 27. Taigi byloje nustatytų faktinių aplinkybių visuma sudaro pagrindą išvadai,... 28. 12.... 29. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą įsiteisėjus teismo nutarčiai... 30. 13.... 31. Taigi įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d.... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26... 33. pareiškėjo E. D. prašymą dėl įtraukimo į BUAB „I-Consulting LTD“... 34. Kitoje dalyje pareiškėjo E. D. prašymą atmesti.... 35. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei UAB... 36. Įpareigoti bankroto administratorę su šia nutartimi supažindinti įmonės... 37. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...