Byla 2-78/2009
Dėl baudos panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1977-623/08

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės N. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutarties, kuria atmestas jos prašymas dėl baudos panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1977-623/08.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „NTV statyba“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“.

4UAB „Valeksa“ įgaliotas asmuo kreipėsi į teismą su prašymu paskirti baudą antstolei N. Š. už įstatyme nustatyto termino nesilaikymą ir apie uždėto arešto UAB „NTV statyba“ turtui nepranešimą Turto areštų registrui.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 11 d. nutartimi prašymą dėl baudos paskyrimo patenkino, paskyrė antstolei N. Š. 500 Lt baudą už tai, kad ji Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. birželio 9 d. išduotą vykdomąjį raštą Vilniaus apygardos teismui perdavė 2008 m. spalio 13 d., t. y. praleidus Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 18 str. 1 d. nustatytą terminą, ir jau po nutarties iškelti bankroto bylą UAB „NTV statyba“ įsiteisėjimo, 2008 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymu antstolė areštavo UAB „NTV statyba“ lėšas, esančias banko sąskaitose.

6Antstolė N. Š. pateikė teismui prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo, kuriame nurodė, kad nežinojo apie bankroto bylos iškėlimą, todėl per 15 dienų nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos, neišsiuntė vykdomojo dokumento Vilniaus apygardos teismui. Jį išsiuntė 2008 m. spalio 13 d., nes tik 2008 m. spalio 2 d. gavo informaciją iš bankroto administratoriaus, kad UAB „NTV statyba“ iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius neįvykdė ĮBĮ numatytos pareigos, todėl antstolės veiksmuose kaltės nėra. Taip pat nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 26 d. nutartyje dėl arešto panaikinimo UAB „NTV statyba“ bankų sąskaitose esančioms lėšoms nėra nurodyta, kad jos vykdymas yra pavestas antstoliui, todėl antstolis savo iniciatyva ir neturėdamas teismo pavedimo bei teisinio pagrindo negalėjo panaikinti areštų skolininko sąskaitoms.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 24 d. nutartimi antstolės N. Š. prašymą dėl baudos panaikinimo atmetė. Teismas nurodė, kad antstolės prašymas iš esmės grindžiamas tuo, kad ji apie bankroto bylos iškėlimą sužinojo tik 2008 m. spalio 2 d. iš bankroto administratoriaus. Tačiau antstolė nepridėjo jokių įrodymų šiam teiginiui pagrįsti. Be to, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus pažyma patvirtina, jog UAB „NTV statyba“ teisinis statusas „bankrutuojantis“ įregistruotas 2008 m. liepos 1 d. Taigi, antstolis, kuris pagal Antstolių įstatymo 22 str. 1 d. turi teisę nemokamai naudotis visų registrų duomenimis, turėjo ir galėjo sužinoti apie UAB „NTV statyba“ bankroto bylos iškėlimą 2008 m. liepos 1 d. Taigi turėjo galimybę laiku įvykdyti ĮBĮ 18 str. 1 d. numatytą pareigą bei neturėjo teisės 2008 m. rugpjūčio 20 d. areštuoti bankrutuojančios įmonės banko sąskaitose esančių lėšų.

8Antstolė N. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 11 d. nutartimi paskirtą baudą panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Įrodymai, patvirtinantys, jog apie bankroto bylos iškėlimą ji sužinojo 2008 m. spalio 2 d. yra UAB „NTV statyba“ bankroto byloje, t. y. jie pridėti prie 2008 m. spalio 27 d. bankroto administratoriaus rašto Nr. 06/10-44. Tačiau teismas neteisingai nurodė, kad antstolė nepridėjo jokių įrodymų šiam teiginiui pagrįsti ir, neįsigilinęs į bankroto byloje esančius įrodymus, neteisėtai paskyrė baudą.
  2. Vykdomasis dokumentas dėl skolos išieškojimo iš UAB „NTV statyba“ antstoliui buvo pateiktas 2008 m. birželio 18 d. Išieškotojas antstoliui jokių duomenų apie bankroto bylos iškėlimą nepateikė. Įstatymų nustatyta tvarka bei terminais tokių duomenų negauta nei iš teismo, nei iš bankroto administratoriaus. Pagal ĮBĮ 10 str. 4 d. 4 p, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo pats (arba gali pavesti bankroto administratoriui) pranešti antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto. Antstolis nežinojo apie bankroto bylos iškėlimą, todėl per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, neišsiuntė vykdomojo dokumento Vilniaus apygardos teismui, o tik 2008 m. spalio 2 d. gavęs tokią informaciją iš bankroto administratoriaus, 2008 m. spalio 13 d. vykdomąjį dokumentą išsiuntė Vilniaus apygardos teismui. Įstatymo normos nenumato pareigos antstoliui domėtis apie bankroto bylos iškėlimą skolininkui, o bylos vykdymo eigoje šie duomenys nepaaiškėjo.
  3. Bankroto byloje nėra jokių įrodymų apie tai, kad bankroto administratorius apie bankroto bylos iškėlimą būtų pranešęs visoms antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto, kaip tai numato ĮBĮ 10 str. 4 d. 4 p. bei administratoriui nurodyta 2008 m. birželio 9 d. teismo nutartyje. Administratoriaus įgalioto asmens 2008 m. lapkričio 21 d. rašte Nr. 06/10-47 nurodyta, kad administratorius pranešęs „visiems antstoliams, kurių areštai buvo įregistruoti turto areštų registre arba kurie apie vykdomuosius veiksmus pranešė bendrovei“. Tokie administratoriaus veiksmai pažeidžia ĮBĮ 10 str. 4 d. 4 p., kur numatyta administratoriui pareiga pranešti „antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės“.
  4. Teismo teiginys, kad antstolė, nemokamai naudodamasi visų registrų duomenimis, turėjo ir galėjo sužinoti apie bankroto bylos iškėlimą UAB „NTV statyba“ pažeidžia CPK 3 str. numatytus protingumo kriterijus, kadangi antstolio žinioje yra keli tūkstančiai vykdomųjų bylų ir yra neprotinga reikalauti iš antstolio kasdien tikrinti, ar jo žinioje esantiems juridiniams asmenims nėra iškeltos bankroto bylos.
  5. Vykdant vykdomąją bylą, 2008 m. birželio 18 d. užklausus juridinių asmenų registrą, duomenų apie įmonės bankrotą jame nebuvo. Skolininkas buvo paieškomas, vėliau, neįteikus skolininkui raginimo jis buvo paskelbtas spaudoje, o 2008 m. rugpjūčio 20 d. areštuotos įmonės sąskaitos. Tik 2008 m. spalio 2 d. gautas bankroto administratoriaus pranešimas apie bankroto bylos iškėlimą. Kartu buvo pridėta 2008 m. birželio 9 d. nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo bei 2008 m. rugpjūčio 26 d. nutartis pagal kurią naikinami areštai UAB „NTV statyba“ banko sąskaitose esančioms lėšoms. Pastarojoje nutartyje nėra nurodyta, kad jos vykdymas yra pavestas antstoliui, todėl antstolis savo iniciatyva ir neturėdamas teismo pavedimo bei teisinio pagrindo negalėjo panaikinti areštų skolininko sąskaitoms. Pažymi, kad praktikoje, bankroto administratorius, turėdamas tokio pobūdžio teismo nutartį, kreipiasi tiesiogiai į bankus, kurie ir panaikina areštą skolininko sąskaitoms.

9Suinteresuotas asmuo BUAB „NTV statyba“ administratorius UAB „Valeksa“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad antstolė nepateikė įrodymų, kad apie jos vykdomus išieškojimo veiksmus žinojo skolininkas UAB „NTV statyba“, o apie 2008 m. rugpjūčio 20 d. antstolės patvarkymu areštuotas bendrovės sąskaitas buvo pranešta turto arešto aktų registrui. Taip pat antstolė nepaaiškino, kodėl 2008 m. spalio 2 d. gavusi visą informaciją apie bankroto bylą, apie teismo panaikintus areštus bankrutuojančios bendrovės turtui, nepanaikino savo nepagrįsto patvarkymo dėl sąskaitų arešto, o vykdomąją bylą užbaigė ir persiuntė dokumentus. Dėl to Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 7 d. nutartimi turėjo dar kartą grįžti prie arešto panaikinimo UAB „NTV statyba“ sąskaitoms, o administratorius neturėjo galimybių pasinaudoti lėšomis ir apmokėti bankroto proceso išlaidas. Antstolė nepateikė teismui įrodymų, kad skolininkui buvo įstatymų nustatyta tvarka (CPK 605 str.) pranešta apie vykdomųjų dokumentų gavimą vykdymui ir apie antstolio patvarkymus. Informacijos apie vykdomus veiksmus skolininkui nepateikimas įstatymo nustatyta tvarka sąlygojo, kad administratorius negalėjo pranešti antstolei N. Š. apie bankroto bylos iškėlimą skolininkui UAB „NTV statyba“.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Pagal ĮBĮ 18 straipsnio 1 dalį antstolis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda bankroto bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto bei vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš šios įmonės ir praneša apie tai turto saugotojui bei ieškovui. Jeigu antstolis per nurodytą terminą nepateikė teismui nurodytų dokumentų, teismas arba teisėjas gali paskirti antstoliui iki 10 000 Lt baudą. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 11 d. nutartimi paskyrė antstolei N. Š. 500 Lt baudą už tai, kad ji Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. birželio 9 d. išduotą vykdomąjį raštą Vilniaus apygardos teismui perdavė 2008 m. spalio 13 d., t. y. praleidus ĮBĮ 18 str. 1 d. nustatytą terminą, ir jau po nutarties iškelti bankroto bylą UAB „NTV statyba“ įsiteisėjimo, 2008 m. rugpjūčio 20 d., areštavo skolininko UAB „NTV statyba“ lėšas. Skundžiama nutartimi atmesdamas antstolės prašymą dėl baudos panaikinimo, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad antstolė nepateikė įrodymų apie tai, kad ji apie bankroto bylos iškėlimą sužinojo tik 2008 m. spalio 2 d. iš bankroto administratoriaus. Be to, teismas pažymėjo, kad pagal Antstolių įstatymą antstolis, turėdamas teisę nemokamai naudotis visų registrų duomenimis, turėjo ir galėjo sužinoti apie UAB „NTV statyba“ bankroto bylos iškėlimą 2008 m. liepos 1 d., t. y. tada, kada Registrų centre UAB „NTV statyba“ teisinis statusas įregistruotas „bankrutuojantis“.

13Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, apeliantė nurodo, kad bankroto byloje yra duomenys, patvirtinantys, jog apie bankroto bylos iškėlimą UAB „NTV statyba“ ji sužinojo tik 2008 m. spalio 2 d. Be to, teismo argumentas, kad antstolė, nemokamai naudodamasi visų registrų duomenimis, turėjo ir galėjo sužinoti apie bankroto bylos iškėlimą, apeliantės manymu, prieštarauja protingumo principui. Apeliantė nesutinka su teismo argumentu, kad ji turėjo galimybę laiku įvykdyti ĮBĮ 18 str. 1 d. numatytą pareigą.

14Informacija apie bankroto bylos iškėlimą yra skelbiama „Valstybės žinių“ specialiajame priede „Informaciniai pranešimai“ (ĮBĮ 11 str. 3 d. 2 p., red. galiojusi iki 2008 m. liepos 1 d.). Informacija apie bankroto bylos iškėlimą UAB „NTV statyba“ buvo paskelbta „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2008 m. liepos 2 d. Nr. 48. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolė turėjo ir galėjo laiku sužinoti apie UAB „NTV statyba“ bankroto bylos iškėlimą, taigi turėjo galimybę laiku įvykdyti ĮBĮ 18 straipsnio 1 d. numatytą pareigą.

15Apeliantė tiek prašyme dėl baudos panaikinimo, tiek atskirajame skunde nurodė, kad vykdydama vykdomąją bylą, 2008 m. birželio 18 d. užklausė juridinių asmenų registrą, tačiau duomenų apie įmonės bankrotą jame nebuvo. Minėtos įmonės teisinis statusas „bankrutuojantis“ juridinių asmenų registre įregistruotas 2008 m. liepos 1 d. Taigi, antstolė 2008 m. rugpjūčio 20 d. priimdama patvarkymus dėl skolininko lėšų arešto, tuo metu jau galėjo sužinoti apie skolininko teisinį statusą, tačiau to nepadarė.

16Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai