Byla 2-906/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KG Constructions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria nutarta atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Psyops Media“, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-6288-340/2012, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KG Constructions“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Psyops Media“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „KG Constructions“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Psyops Media“, prašydamas iškelti atsakovui bankroto bylą. Teigė, kad jo reikalavimo suma kilo iš atsakovui teismų paskirtų baudų, pagal išduotus vykdomuosius raštus, bendra suma nėra galutinė, nes teismuose nagrinėjami, išnagrinėti arba neįsiteisėję įvairūs ieškovo reikalavimai atsakovui, kurių bendra suma daugiau nei 120 460,04 Lt. Atsakovas 11 000 Lt yra skolingas valstybės biudžetui, 30 216,41 Lt Sodrai. Atsakovo pradelstos skolos pareiškimo pateikimo dienai yra 54 917,66 Lt. Atsakovo atžvilgiu nagrinėjama ne viena byla, kas leidžia daryti išvadą, kad jis turi finansinių problemų ir yra nemokus. Turto arešto registro duomenimis atsakovui taikomi 4 turto areštai 174 490,63 Lt sumai. Atsakovo vardu nekilnojamojo turto nėra įregistruota. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu atsakovui keltina bankroto byla.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi ieškovo pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „Psyops Media“ iškėlimo netenkino ir nutarė atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Psyops Media“. Taip pat patenkino atsakovo UAB „Psyops Media“ prašymą dėl baudos skyrimo ieškovui UAB „KG Constructions“ ir nutarė pareiškėjui UAB „KG Constructions“ paskirti 20 000 Lt baudą, iš kurios 10 000 Lt priteisti atsakovui UAB „Psyops Media“, likusią dalį išieškoti į valstybės biudžetą. Teismas taip pat priteisė iš ieškovo UAB „KG Constructions“ atsakovui UAB „Psyops Media“ 1 425 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Teismas atsisakė kelti atsakovui bankroto bylą, atsižvelgęs į tai, kad atsakovas atsiskaitė su ieškovu priteistų reikalavimų suma (ĮBĮ 10 str. 3 d. 1 p.). Taip pat, įvertinęs tai, kad civilinėje byloje Nr. B2-1932-340/2012 nebuvo nustatytas UAB „Psyops Media“ nemokumas ir kad 2012 m. lapkričio 26 d. balanso duomenys taip pat neįrodo atsakovo nemokumo, teismas padarė išvadą, jog nėra pagrindo atsakovui kelti bankroto bylą ir ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytu pagrindu – t. y. kai įmonė yra nemoki.

7Nutarties dalį dėl 1 425 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismas pagrindė CPK 93 straipsnio nuostata, taip pat tuo, kad CPK ir įstatymai nereglamentuoja atsakovo prašomų išlaidų dydžio, bei teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais.

8III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „KG Constructions“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarties dalį, kuria priteistos bylinėjimosi išlaidos iš pareiškėjo atsakovui, klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti kaip nepagrįstą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Byloje nėra duomenų, įrodančių, jog atsakovas patyrė bylinėjimosi išlaidas. Bylinėjimosi išlaidomis galima pripažinti tik tokias išlaidas, kurios buvo faktiškai patirtos bylinėjimosi metu. Atsakovo pateikti dokumentai, kuriais bandoma įrodyti bylinėjimosi išlaidų dydį, negali būti laikomi atsakovo bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančiais dokumentais.
 2. VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ apskritai neturi teisės teikti procesinio atstovavimo paslaugas UAB „Psyops Media“. Vadovaujantis CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostata, viešoji įstaiga, kurios steigimo dokumentuose kaip vienas iš veiklos tikslų yra nurodytas tam tikros grupės asmenų (pastaba: fizinių asmenų) gynimas ir jų atstovavimas teisme, gali atstovauti viešosios įstaigos dalyviams. Taigi, VšĮ „ Karių teisių gynimo centras“ negali atstovauti juridiniams asmenims. Tokia pati išvada darytina, atsižvelgiant į šios viešosios įstaigos įstatus (2.1 punktą).
 3. Atsakovas laikytinas nesąžiningu. VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ ir atsakovas yra glaudžiai susiję juridiniai asmenys. VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ steigėjas ir vadovas yra ir UAB „Psyops Media“ akcininkas ir vadovas. Be to, Teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. KTGC-TPS-0266 tiek UAB „Psyops Media“, tiek VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ vardu pasirašė tas pats asmuo – L. J.. Vadovaujantis CK 6.67 straipsnio 7 punktu, jau vien faktas, kad atsakovas sudarė sandorį su UAB „Psyops Media“ akcininko ir vadovo L. J. kontroliuojama VšĮ „Karių teisių gynimo centras“, suponuoja atsakovo nesąžiningumą ir pateiktos sutarties fiktyvumą.
 4. Jokių realių teisinių paslaugų nebuvo suteikta. Visi procesiniai dokumentai pasirašyti UAB „Psyops Media“ direktoriaus L. J., o ne VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ direktoriaus L. J.. Pagal viešai Sodros skelbiamus duomenis, VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ nėra nei vieno darbuotojo. Taigi, pats VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ dalyvis ir vadovas L. J. suteikė fiktyvias teisines paslaugas UAB „Psyops Media“ direktoriui - t. y. tuo pačiu metu paslaugas suteikė pats sau ir paslaugas gavo iš paties savęs.
 5. Kaip matyti iš UAB „Maxi logistic“ 2012 m. lapkričio 26 d. kasos išlaidų orderio

  10Nr. 20121126/1, akivaizdu, kad UAB „Psyops Media“ šioje byloje ne tik nepatyrė bylinėjimosi išlaidų, tačiau net gavo pajamų. Šiame išlaidų orderyje kaip gavėjas pasirašo UAB „Psyops Media“ direktorius L. J., o ne VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ direktorius L. J.. Vadinasi, pagal kasos išlaidų orderį UAB „Maxi logistic“ pinigus perduoda UAB „Psyops Media“, t. y. atsakovui. Neaišku, kokiu pagrindu trečiojo asmens sumokėtos sumos pačiam atsakovui galėjo būti pripažintos atsakovo patirtomis bylinėjimosi išlaidomis.

 6. Teismas, spręsdamas įmonės bankroto bylos klausimą, pirmiausia turi patikrinti, ar nėra ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje nustatytų imperatyvių pagrindų atsisakyti kelti bankroto bylą. Konstatavęs nors vieną ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą pagrindą, teismas nevertina įmonės mokumo/nemokumo bei jos galimybių vykdyti veiklą ateityje ir vien tuo pagrindu atsisako kelti įmonei bankroto bylą. Tik tada, kai konstatuojama, kad nėra nė vieno ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje nurodyto pagrindo atsisakyti kelti bankroto bylą, teismas vertina, ar yra nors viena sąlyga, nurodyta ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Toks reglamentavimas yra savaime suprantamas ir pagrįstas, nes konstatavus bent vieną ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą pagrindą, įmonės vertinimas ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodytų sąlygų prasme netenka reikšmės. Susipažinus su skundžiama teismo nutartimi, akivaizdu, kad teismas ĮBĮ nustatytos tvarkos nesilaikė, netinkamai taikė įstatymą, todėl nutarties dalis, kuria nutarta priteisti bylinėjimosi išlaidas, yra neteisėta ir nepagrįsta.
 7. Atsakovas, sutikdamas su pareiškėjo pagrįstu reikalavimu ir jo neginčydamas, šiame procese pats savarankiškai pasirinko gynybos būdą - patenkinti pareiškėjo reikalavimą, kad jo mokumo/nemokumo klausimas apskritai nebūtų nagrinėjamas ir teismas šiuo pagrindu atsisakytų kelti bankroto bylą. Esant šioms aplinkybėms, teismas privalėjo atsisakyti kelti bankroto bylą, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktu, ir visiškai nevertinti, ar atsakovas atitinka ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytas sąlygas, ar neatitinka. Bankroto proceso specifika lemia, kad, patenkinus pareiškėjo reikalavimą, nelieka bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrindo, todėl atsakovo mokumo/nemokumo klausimas net nesprendžiamas. Tai patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika (žr. 2012 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-469/2012).
 8. Teismas neturėjo pagrindo svarstyti klausimą dėl atsakovo bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsisakant kelti bankroto bylą ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu, negalima prieiti prie išvados, kad sprendimas atsisakyti kelti bankroto bylą yra priimtas pareiškėjo nenaudai. Tokia išvada yra nepagrįsta, neteisėta, prieštarauja bendriesiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei teisinei logikai. Priešingai, atsakovui patenkinus pareiškėjo reikalavimą ir šiuo pagrindu atsisakius iškelti bankroto bylą, teismas turėtų spręsti pareiškėjo patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo klausima. Šiuo atveju turėtų būti taikoma CPK 94 straipsnio 1 dalies analogija. Teismų praktika yra formuojama ta linkme, kad esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjo patirtos bylinėjimo išlaidos turėtų būti priteistos pareiškėjui iš atsakovo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-906/2011).

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Psyops Media“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą, paskirti UAB „KG Constructions“ 6000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, o būtent, už aiškiai nepagrįsto atskirojo skundo pateikimą teismui, o pusę baudos priteisti atsakovui UAB „Psyops Media“. Taip pat atsakovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Teisinę pagalbą atsakovui teikė turintis teisę teikti teisines paslaugas juridinis asmuo VšĮ „Karių teisių gynimo centras“, kuris rengė atsakovui procesinius dokumentus, bet neatstovavo atsakovo interesų teisme. Todėl apelianto argumentas, kad VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ apskritai neturi teisės teikti procesinio atstovavimo paslaugas, yra nepagrįstas.
 2. VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ savanoriškų sutarčių pagrindu dirba kelių asmenų, tarp kurių yra ir kvalifikuotas teisininkas, kolektyvas.
 3. Atsakovo pateikti dokumentai laikytini pakankamais įrodymais, pagrindžiančiais bylinėjimosi išlaidų buvimo faktą.
 4. Apeliantas bylinėjimosi išlaidų klausimą iškėlė tik reikšdamas atskirąjį skundą, pirmosios instancijos teisme šis klausimas nebuvo keliamas. Tai sudaro pagrindą manyti, jog skundas grindžiamas formaliais pagrindais, piktnaudžiaujant proceso teisėmis. Tai patvirtina ir faktas, jog skunde ieškovo atsakovo ir VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ sudaryta teisinės pagalbos sutartis vadinama fiktyvia, nepateikus jokių tai patvirtinančių įrodymų. Prieštaravimai nebuvo pareikšti ir pirmosios instancijos teisme. Taigi, apelianto teiginiai laikytini deklaratyviais, neatitinkančiais tikrovės.
 5. Ieškovas pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui rėmėsi ne tik tuo, kad atsakovas buvo jam skolingas, bet ir tuo, kad yra daug aplinkybių, pagrindžiančių atsakovo nemokumą. Todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas pasisakė ir dėl atsakovo mokumo.

12Teisėjų kolegija konstatuoja:

13Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis pakeistina.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šios taisyklės taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui.

16Atskiruoju skundu ieškovas iš esmės ginčija tik tą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarties dalį, kuria nutarta iš jo atsakovui UAB „Psyops Media“ priteisti 1425 Lt bylinėjimosi išlaidų, bei šios nutarties motyvuojamąją dalį, kuria buvo įvertintas atsakovo mokumas.

17Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad atsakovas atsiskaitė su ieškovu, patenkindamas jo reikalavimus, nutarė atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu. Skundžiama nutartimi teismas taip pat konstatavo, kad taip pat nėra pagrindo atsakovui iškelti bankroto bylą ir ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, t. y. kai įmonė yra nemoki.

18Ieškovas atskiruoju skundu teigia, jog teismas, konstatuodamas esant nors vienam iš ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje nurodytų pagrindų atsisakyti kelti įmonei bankroto bylą, neturi vertinti įmonės nemokumo bei nustatyti kitų ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodytų pagrindų bankroto bylai iškelti egzistavimo. Todėl, anot jo, pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje atskirai įvertinęs atsakovo mokumą, pažeidė ĮBĮ įtvirtintą tvarką, o atsisakydamas kelti bankroto bylą ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, nepagrįstai priteisė iš jo atsakovui bylinėjimosi išlaidas, nes atsisakius iškelti bankroto bylą ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, apskritai neturėjo būti svarstomas bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovui klausimas, kadangi toks procesinis sprendimas laikytinas priimtu ieškovo naudai.

19Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog atsakovui patenkinus ieškovo reikalavimą, nurodytą pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo, išnyksta ĮBĮ 4 straipsnio 2 punkte numatytas pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo pagrindas, todėl teismas, nustatęs, jog atsisakytina iškelti įmonės bankroto bylą pagal ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą, neturi tirti ir vertinti atsakovo finansinės padėties, ką iš esmės pagrįstai ir nurodo ieškovas savo atskirajame skunde. Tokios pat pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1745/201; 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-469/2012). Todėl pirmosios instancijos teismas, nustatęs esant vienam iš ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje numatytų pagrindų atsisakyti iškelti įmonei bankroto bylą, nepagrįstai vertino įmonės finansinę padėtį, siekdamas nustatyti, ar yra pagrindas atsakovui iškelti bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytu pagrindu.

20Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, jog atsisakius iškelti atsakovui bankroto bylą ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, toks sprendimas laikomas priimtu ieškovo naudai. Šiuo atveju svarbu tai, kad atsakovas padengė ieškovo pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą – t. y. atsakovas iš esmės sutiko su ieškovo nurodyta skola ir su juo atsiskaitė. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovo bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl jo paties nesąžiningo elgesio. Atsakovas padengė ieškovui susidariusį įsiskolinimą tik po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, nors prieš tai atsakovas buvo raginamas padengti susidariusias skolas bei įspėtas, kad įsiskolinimo nepadengus, bus inicijuojama bankroto byla (6 b. l.), be to, buvo išduotas vykdomasis raštas (8 b. l.). Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutarė iš ieškovo atsakovui priteisti pastarojo patirtas bylinėjimosi išlaidas, nes šiuo atveju procesinis sprendimas atsisakyti iškelti atsakovui bankroto bylą, pastarajam atsiskaičius su ieškovu, iš esmės laikomas priimtu būtent ieškovo, o ne atsakovo naudai.

21Nustačiusi, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo iš ieškovo atsakovui priteisti pastarojo patirtas bylinėjimosi išlaidas, teisėjų kolegija sprendžia, jog nebėra prasmės pasisakyti dėl kitų atskirojo skundo argumentų, susijusių su atsakovo bylinėjimosi išlaidų pagrįstumu, kadangi jie nesudarytų pagrindo daryti kitokias išvadas, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

22Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Įmonių bankroto įstatymo normas, reglamentuojančias atsisakymo iškelti bankroto bylą pagrindus, bei civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, bei priėmė iš dalies neteisingą procesinį sprendimą. Todėl teisėjų kolegija panaikina skundžiamos teismo nutarties dalį, kuria nutarta priteisti iš ieškovo UAB „KG Constructions“ atsakovui UAB „Psyops Media“ 1425 Lt bylinėjimosi išlaidų, ir šioje dalyje klausimą išsprendžia iš esmės – atmeta atsakovo prašymą priteisti jam iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (CPK 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

23Patenkinus ieškovo atskirąjį skundą, netenkinami atsakovo prašymai priteisti jam iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, ir paskirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t. y. aiškiai nepagrįsto atskirojo skundo pateikimą (CPK 93 str., 95 str.). Teisėjų kolegija pažymi, jog atskirojo skundo, su kuriuo nesutinka priešinga šalis, pateikimas savaime nesudaro pagrindo teigti, jog yra piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis. Teisė teikti atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo priimtų nutarčių kyla iš įstatymo. Atskirojo skundo atmetimas taip pat negali būti laikomas pagrindu pripažinti, jog buvo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis. Šiuo atveju reikia įrodyti, jog teikiant atskirąjį skundą nesąžiningai arba sąmoningai buvo veikiama prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, ko atsakovas šiuo atveju neįrodė. Nagrinėjamu atveju, šia nutartimi iš esmės yra priimamas apeliantui naudingas procesinis sprendimas - taigi, pareikštas atskirasis skundas iš esmės yra pagrįstas.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

25Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį.

26Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarties dalį, kuria iš ieškovo UAB „KG Constructions“ atsakovui UAB „Psyops Media“ priteista 1425 Lt bylinėjimosi išlaidų, ir klausimą šioje dalyje išspręsti iš esmės – atsakovo UAB „Psyops Media“ prašymą priteisti iš ieškovo UAB „KG Constructions“ bylinėjimosi išlaidas atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „KG Constructions“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi ieškovo... 6. Teismas atsisakė kelti atsakovui bankroto bylą, atsižvelgęs į tai, kad... 7. Nutarties dalį dėl 1 425 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismas... 8. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „KG Constructions“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus... 10. Nr. 20121126/1, akivaizdu, kad UAB „Psyops Media“ šioje byloje ne tik... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Psyops Media“ prašo... 12. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 13. Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 16. Atskiruoju skundu ieškovas iš esmės ginčija tik tą Vilniaus apygardos... 17. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad atsakovas atsiskaitė su... 18. Ieškovas atskiruoju skundu teigia, jog teismas, konstatuodamas esant nors... 19. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog atsakovui patenkinus ieškovo... 20. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, jog atsisakius iškelti... 21. Nustačiusi, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo iš... 22. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 23. Patenkinus ieškovo atskirąjį skundą, netenkinami atsakovo prašymai... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 25. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį.... 26. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarties dalį,...