Byla 1A-332-493/2015
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nuosprendžio, kuriuo J. R. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalį ir nubaustas terminuotu laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Arūno Paštuolio, teisėjų Daivos Jankauskienės ir Giedriaus Endriukaičio, sekretoriaujant Laimai Grėbliūnienei, dalyvaujant prokurorei Editai Sangavičiūtei, nuteistojo gynėjai advokatei Violetai Naujokienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo J. R. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nuosprendžio, kuriuo J. R. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalį ir nubaustas terminuotu laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams.

3Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir J. R. paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 6 (šešiems) mėnesiams.

4Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytas J. R. laikino sulaikymo laikas nuo 2014-05-13 iki 2014-05-15.

5Šiuo nuosprendžiu taip pat nuteisti ir E. R., E. U. bei L. D., kurie nuosprendžio neskundė.

6Iš E. R., E. U., L. D. ir J. R. nuosprendžiu priteista solidariai 78,30 Lt (22,68 eurų) Vilniaus teritorinei ligonių kasai už V. B. asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

8J. R. nuteistas už tai, kad veikdamas kartu su E. U., E. R. ir L. D., 2014-04-06 apie 21 val. tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, viešojoje vietoje – ( - ) parke, ( - ), įžūliu elgesiu, pasireiškusiu fizinio smurto panaudojimu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, prikibo prie nukentėjusiojo V. B., tyčia E. U. spyrė V. B. į koją, dėl ko nugriuvus nukentėjusiajam V. B. ant žemės, sudavė ne mažiau kaip 4 smūgius medine lenta į nugarą ir galvą, o J. R., E. R. ir L. D. spyrė po ne mažiau kaip 8 kartus V. B. į įvairias kūno vietas, tokiais veiksmais padarė nukentėjusiajam V. B. nežymų sveikatos sutrikdymą dėl poodinės kraujosruvos kaktos kairėje pusėje, kaktos dešinėje, pereinančios į dešinio smilkinio sritį, dešiniame skruoste, dešinio momens srityje plaukuotoje galvos dalyje, abiejų akių vokuose, kairio smilkinio srityje, kairio peties sąnario išoriniame paviršiuje, juosmens kairėje pusėje, juosmens dešinėje, pakaušio dešinėje, nosies nugarėlės viršutinėje dalyje, muštinės žaizdos kairio skruosto srityje, tokiais savo veiksmais kaltinamieji E. U., E. R., L. D. ir J. R. sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

9Nuteistasis J. R. skundžia Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nuosprendį ir prašo jį pakeisti – paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu, arba šią bausmę sušvelninti. Skunde nuteistasis nurodo, kad jam paskirta bausmė yra per griežta, kadangi nustatytos dvi lengvinančios ir viena sunkinanti aplinkybė. Apeliantas nurodo, kad iš visų bendrininkų parodymų matyti, jog įvykio metu jis atėmė medinę lentą iš kito nuteistojo, kad ši nebūtų naudojama prieš nukentėjusįjį. Apeliantas skunde teigia, kad jam galėtų būti taikomas bausmės vykdymo atidėjimas, nes jis nori įsidarbinti ir taip greičiau grąžinti skolas, bei pažymi, kad Kauno NTI-PN buvo charakterizuojamas teigiamai, prieš lygtinį paleidimą buvo perkeltas į socialinės integracijos į visuomenę skyrių.

10Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėja apeliacinį skundą palaikė ir prašė tenkinti. Prokurorė prašė apeliacinį skundą atmesti.

11Nuteistojo J. R. apeliacinis skundas atmestinas.

12Susipažinęs su byloje esančia medžiaga, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog apylinkės teismas priėmė įrodymais pagrįstą nuosprendį, kuriame teismo padarytos išvados atitinka bylos aplinkybes, o baudžiamasis įstatymas bei bausmė nuteistojo J. R. atžvilgiu pritaikyti tinkamai.

13Skirdamas bausmę, teismas turi vadovautis Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcija ir laikytis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų, detalizuojančių sankcijos taikymą (BK 54 straipsnio 1 dalis). BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skirdamas bausmę teismas turi atsižvelgti į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skirdamas bausmę J. R., minėtas įstatymo nuostatas apylinkės teismas taikė tinkamai. Teismas atsižvelgė ir tinkamai įvertino visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes – tiek nuteistojo asmenybę, tiek ir jo padarytos nusikalstamos veikos bei jo paties pavojingumą apibūdinančias aplinkybes. Kaltės dėl padaryto nusikaltimo pripažinimą ir nuoširdų gailėjimąsi teismas teisingai pripažino J. R. atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažinta tai, kad nusikalstama veika padaryta veikiant bendrininkų grupėje. Apylinkės teismas, skirdamas bausmę, teisingai įvertino tai, kad J. R., nors dar labai jauno amžiaus, teisiamas jau trečią kartą, neišnykus teistumui vėl nusikalto, taigi jis yra recidyvistas (BK 27 straipsnio 1 dalis). Nusikaltimas tyčinis, susijęs su smurto panaudojimu, padarytas praėjus trumpam laiko tarpui po ankstesnės bausmės atlikimo. J. R. nedirba, jo darbo paieška nutraukta be teisės registruotis 6 mėn., neturi legalaus pragyvenimo šaltinio, nesaistomas socialiniais ryšiais, galiojančių administracinių nuobaudų neturi. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas J. R. teisingai paskyrė bausmę ir pagrįstai ją, pritaikęs BK 641 straipsnį, sumažino vienu trečdaliu. Teisėjų kolegijos manymu, šiuo atveju tik laisvės atėmimo bausmė gali užtikrinti BK 41 straipsnyje numatytus tikslus ne tik nubausti asmenį, padariusį nusikaltimą, bet ir apriboti jam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, siekti, kad ateityje nuteistasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Bausmė nelaikytina aiškiai per griežta, todėl nėra pagrindo ją keisti, o bausmės vykdymo atidėjimo taikymui nėra pagrindo.

15Atsižvelgiant į aukščiau aptartas aplinkybes, kolegija daro išvadą, jog apylinkės teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, o skundo motyvai nesudaro pagrindo jo keisti.

16Byloje gautas Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos raštas, jog nagrinėjamoje byloje antrinės teisinės pagalbos, teikiamos J. R., išlaidas iki 2015 m. vasario 25 d. sudaro 34,74 Eur. BPK 322 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodyta, kad nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, teismo posėdyje dalyvauja prokuroras ir gynėjas. Ši nuostata reiškia, kad įstatymų leidėjas numatė, kad apeliaciniame procese, siekiant užtikrinti rungimosi principo įgyvendinimą, dalyvauja tiek kaltinimo, tiek gynybos pusės. Esant tokiam teisiniam reguliavimui, pagal kurį yra numatytas tiek gynybos, tiek kaltinimo dalyvavimas apeliaciniame procese, antrinės teisinės pagalbos išlaidų pripažinimas procesinėmis ir jų priteisimas iš nuteistojo nesuderinamas su šio teise į gynybą bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (6 straipsnio 3 dalies c punktas) įtvirtinta valstybės pareiga garantuoti asmeniui, neturinčiam pakankamai materialinių galimybių pasikviesti į baudžiamąjį procesą savo pasirinktą gynėją, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančio gynėjo dalyvavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 13 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-405/2014). Tokios pozicijos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, kuomet gynėjo dalyvavimas yra būtinas, nepriklausomai nuo nuteistojo valios, laikosi ir kasacinės instancijos teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 17 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-322/2014). Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymas priteisti turėtas antrinės teisinės pagalbos išlaidas iš nuteistojo netenkintinas.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Nuteistojo J. R. apeliacinį skundą atmesti.

19Kolegijos primininkas

20Arūnas Paštuolis

Proceso dalyviai
Ryšiai