Byla 2A-375/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Vėtrūna“ atstovui advokatui Zigmui Pečiuliui, trečiojo asmens UAB ,,Hidrostatyba“ atstovui advokatui Gediminui Bulotui, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vėtrūna“, atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Hidrostatyba“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1156-125/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ ieškinį atsakovui Lietuvos jūrų muziejui, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Hidrostatyba“, uždarajai akcinei bendrovei „Čiukuras“, uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos apdaila“, uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos hidrotechnika“, uždarajai akcinei bendrovei „Statybos ritmas“ dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimo sudaryti naują preliminarių pasiūlymų eilę.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Vėtrūna“ prašė pripažinti negaliojančiais atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos sprendimus: 1) 2009 m. kovo 16 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, pateiktą Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstravimo darbams atlikti; 2) sprendimą pripažinti UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymą tinkamu; 3) 2009 m. kovo 16 d. sprendimą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę akvariumo rekonstravimo darbams atlikti; 4) įpareigoti atsakovą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę, pirmuoju nurodant ieškovo pasiūlymą.

4Ieškovas paaiškino, kad 2008 m. lapkričio 25 d. jis, ketindamas dalyvauti atsakovo paskelbtame viešojo pirkimo konkurse (toliau – Konkursas), pateikė pasiūlymą akvariumo rekonstravimo darbams už 9 354 437 Lt atlikti. Konkurse dalyvavo 12 asmenų. Ieškovo pasiūlyta kaina buvo mažiausia, o trečiojo asmens – UAB „Hidrostatyba“ pasiūlyta kaina – 12 976 782,91 Lt, buvo tik šešta. Tačiau atsakovas, pažeisdamas Konkurso sąlygų 10.1 punktą, po keturių mėnesių kai buvo atplėšti vokai, jo (ieškovo) pasiūlymą nepagrįstai atmetė. Į atsakovo 2008 m. gruodžio 12 d. rašto Nr. S-512 reikalavimą pagrįsti pasiūlymo sudėtines dalis ar kitaip pagrįsti neįprastai mažą kainą (nors su pasiūlymu buvo pateiktos lokalinės sąmatos) 2008 m. gruodžio 15 d. raštu Nr. S-5854 jis (ieškovas) patvirtino pasiūlymo kainos ir visų pateiktų sąmatų sudėtinių dalių visišką atitikimą techniniam projektui ir konkurso sąlygoms, nurodydamas, kad nustatant kainą buvo atsižvelgta į šalies ūkio bei ekonomikos situaciją, ieškovo darbo patirtį bei galimybes. Atsakovas 2008 m. gruodžio 24 d. raštu Nr. S-544 pakartotinai leido patikslinti pasiūlymą ir nurodė konkrečius klausimus, į kuriuos jie (ieškovas) taip pat atsakė 2009 m. sausio 5 d. raštu Nr. S-6032. 2009 m. vasario 2 d. raštu Nr. S-448 atsakovui taip pat buvo pateiktos lentelės su darbų aprašymais, jų kiekiais, darbo užmokesčio, medžiagų sąnaudomis, kurių atsakovas reikalavo 2009 m. sausio 29 d. raštu Nr. S-46. 2009 m. vasario 9 d. raštu Nr. S-581 buvo atsakyta į 2009 m. vasario 4 d. rašte Nr. S-66 pateiktus klausimus, nors Konkurso sąlygose reikalavimo teikti pasiūlymus pagal „valstybinius įkainius“ nebuvo. Ieškovas mano, kad atsakovas nepagrįstai 2009 m. vasario 19 d. raštu Nr. 92 pareikalavo pateikti įmonėje patvirtintas realias rinkos kainas. Tačiau į tai taip pat buvo atsakyta 2009 m. vasario 21 d. raštu Nr. S-768 (įmonė dirbo pagal pačios nustatytus vienetinius ir kompleksinius įkainius),. 2009 m. kovo 3 d. raštu Nr. 108 pateiktos realios rinkos kainos, kurios buvo naudojamos ruošiant pasiūlymą. Taip, ieškovo manymu, atsakyta į atsakovo 2009 m. kovo 2 d. raštą Nr. 108. Nežiūrint visų pateiktų dokumentų, paaiškinimu, atsakovas 2009 m. kovo 18 d. raštu Nr. S-41 pranešė apie atmestą ieškovo pasiūlymą ir sudarytą preliminarią eilę. 2009 m. kovo 20 d. raštu Nr. S-154, kurį jie (ieškovas) gavo faksu ir elektroniniu paštu 2009 m. kovo 23 d., buvo atmesta 2009 m. kovo 20 d. pretenzija Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kuris nustato, kad pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovo manymu, pasiūlymas faktiškai atmestas dėl to, kad ieškovo lokalinėje sąmatoje pateikti darbų kiekiai neatitiko Techniniame projekte (kuris, ieškovo nuomone, paruoštas netinkamai) nurodytų darbų ir kiekių, nors rašte šie kiekiai nedetalizuojami. Viešųjų pirkimų komisija 2009 m. kovo 16 d. posėdyje, pažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą, nevienodai vertino tiekėjų pasiūlymus, laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį, nors jo pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų 5.10 punkto reikalavimų (neužpildytos lentelės „Mes siūlome šiuos darbus“ grafos „Kiekis“, „Mato vienetas“, „Vieneto kaina Lt“, lentelę „Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios“ užpildyta neteisingai). Viešųjų pirkimų tarnyba pasisakė, kad dėl tokių pasiūlymo trūkumų trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas. Atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė ne VPĮ 40 straipsnio 1 dalies pagrindu, o VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Todėl atsakovo aiškinimas, kad pasiūlymas atmestas dėl per mažos kainos, yra nepagrįstas. Ieškovas teigia, kad atsakovas, nustatydamas preliminarią pasiūlymų eilę, pažeidė VPĮ 39 straipsnio 7 dalies 1 punktą, teigiantį, kad pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Atsakovo veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, todėl vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 4 dalies 2 punktu, Konkurso sąlygų 10.1 punktu bei VPĮ 39 straipsnio 7 dalies 1 punktu, atsakovas turi būti įpareigotas nustatyti naują preliminarią pasiūlymų eilę ir pirmuoju nurodyti ieškovo pasiūlymą.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. spalio 8 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: pripažino negaliojančiais atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus Viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. vasario 18 d. protokolinį nutarimą pripažinti trečiojo asmens UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymą tinkamu; 2009 m. kovo 16 d. protokolinius nutarimus, kuriais ieškovo UAB „Vėtrūna“ pasiūlymas buvo atmestas ir sudaryta preliminari pasiūlymų eilė. Kitą ieškinio dalį teismas atmetė. Iš atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus priteisė ieškovui UAB „Vėtrūna“ 264 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Teismas nustatė, kad atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2009 m. kovo 16 d. nutarimu, vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu atmetė ieškovo ir kitų penkių tiekėjų pasiūlymus kaip neatitinkančius pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Tuo pačiu nutarimu atsakovas sudarė preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju nurodė trečiąjį asmenį UAB „Hidrostatyba“. Atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2009 m. vasario 18 d. nutarimu pripažino UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymą tinkamu, kaip „visiškai atsakiusį į pateiktus klausimus“. Atsakovas pripažino, kad sutarties su UAB „Pamario restauratorius“ pagrindu šios įmonės darbuotojai atsakovui pagal Techninį projektą paskaičiavo rekonstruotino akvariumo statybos darbų kainą, o informaciją apie ją (kainą) perdavė atsakovui likus dviem dienom iki vokų atplėšimo – 2008 m. lapkričio 25 d. Ši įmonė (UAB ,,Pamario restauratorius“) taip pat vertino ir Konkurso dalyvių pasiūlymus. Teismas, vertindamas pirkimo dokumentus, taip pat rėmėsi liudytojų, šios įmonės darbuotojų, A. Z. ir Z. M. parodymais apie tai, kad UAB „Vilniaus architektūros studija“ paruoštas Techninis projektas turėjo daug trūkumų, buvo tikslinamas; ieškovo ir trečiojo asmens UAB ,,Hidrostatyba“ pasiūlymai bei jų patikslinimai taip pat buvo su trūkumais. Tą patį patvirtino ir liudytojas UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinio biuras“ direktorius A. S. , kurio įmonė vertino Konkurso dalyvių pasiūlymus. Teismo nuomone, visos šios faktinės aplinkybės įrodo, kad Konkurso sąlygos tiekėjams nebuvo pakankamai aiškios, dėl to atsakovas ne kartą prašė tiekėjų, taip pat ir ieškovo, paaiškinti ar patikslinti atskiras pasiūlymų pozicijas, pagrįsti juose nurodytų darbų kainas. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas, pažeisdamas CPK 7 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio nuostatas, piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis, vengė teismui teikti atsiliepimą į ieškinį, įrodymus, kurių pagal bylos pobūdį šalis pati negalėjo pateikti. Teismas sprendė, kad atsakovas, pažeisdamas VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, ieškovo pasiūlyme, paaiškinimuose ir patikslinimuose esančius neaiškumus ar trūkumus vertino kaip esminius pažeidimus, o trečiojo asmens padarytų analogiškų pažeidimų ar trūkumų esminiais pažeidimais nepripažino, preliminarioje pasiūlymų eilėje nurodė pirmuoju, pasiūliusiu žymiai didesnę, nei ieškovas, darbų kainą. Atsakovo padarytus viešojo pirkimo procedūros pažeidimus teismas grindė ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 2 d. išvada Nr. 4S-1440 atsakovui, atkreipdamas dėmesį į tai, kad tokios informacijos atsakovas teismui piktybiškai neteikė. Viešųjų pirkimų tarnyba pažymėjo, kad trečiojo asmens UAB ,,Hidrostatyba“ pasiūlymas turėjo būti atmestas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų 5.10 punkte nustatytų reikalavimų pateikti pasiūlymą pagal sąlygų priedą Nr. 1. Komisija konstatavo ir atsakovo sprendimų prieštaringumą, nurodant ieškovo pasiūlymo atmetimo priežastis (ar dėl nepagrįstos kainas, ar darbų kiekių neatitikties Techniniam projektui). Valstybės institucijos nuomone, atsakovas turėtų nutraukti pirkimo procedūras. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, jog Viešųjų pirkimų tarnybą pažymėjo atsakovo pirkimo dokumentų neaiškumą, dėl ko tiekėjai pateikė neaiškius pasiūlymus, ir tai perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijai sudarė sąlygas vertinti pasiūlymus neskaidriai. Teismas sprendė, kad atsakovas pažeidė VPĮ 24 straipsnio 7 dalies nuostatas, nes dėl netinkamai paruošto Techninio projekto nepateikė konkrečių, tikslių kiekių žiniaraščių, pagal kuriuos tiekėjai turėjo apskaičiuoti pasiūlymo kainą. Dėl šios priežasties atsakovas iš tiekėjų reikalavo ne tik paaiškinimų, bet ir tokių patikslinimų, kurie nenumatyti Konkurso sąlygose – pildyti naujai paruoštas lenteles. Dėl nurodytų priežasčių teismas atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. kovo 16 d. protokolo Nr. 7 nutarimą atmesti ieškovo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, taip pat nutarimą sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę pripažino negaliojančiais. Teismas sprendė, kad taip pat pripažintinas negaliojančiu atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. vasario 18 d. protokolo Nr. 4 nutarimas, kuriuo trečiojo asmens UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymas buvo pripažintas tinkamu („laikyti, kad UAB „Hidrostatyba“ visiškai atsakė į pateiktus klausimus“). Kitus ieškovo reikalavimus teismas atmetė, padaręs išvadą, kad teismas negali įpareigoti atsakovo Viešųjų pirkimų komisiją sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę ir joje pirmuoju nurodyti ieškovo pasiūlymą, nes viešieji pirkimai susiję su viešuoju interesu, ginčijamame pirkime dalyvavo 12 asmenų, dalis jų, kurių pasiūlymai atmesti, savo tariamai pažeistų teisių negynė. Teismas akcentavo, kad esant nurodytiems VPĮ pažeidimams (į kuriuos dėmesį atkreipė ir Viešųjų pirkimų tarnyba) tik atsakovas gali spręsti, ar nutraukti viešąjį pirkimą, ar jį tęsiant, spręsti dėl naujos preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo. Trečiojo asmens UAB ,,Hidrostatyba“ argumentą dėl to, kad ieškovas pakeitė ieškinio pagrindą ir dalyką, teismas laikė nepagrįstu, nes ieškovas pirminį ieškinį pateikė turėdamas tik minimalią informaciją ir įrodymus apie konkurso eigą ir tik teismui išreikalavus iš atsakovo išsamesnę Konkurso medžiagą, patikslino (bet ne pakeitė) tiek ieškinio pagrindą, tiek dalyką, kas nelaikytina naujos bylos pradėjimu (CPK 135 str. 1 d. 2, 3, 4 p., 141 str. 1 d.).

7Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. spalio 21 d. papildomu sprendimu išsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimą ir priteisė ieškovui iš atsakovo 10 000 Lt atstovavimo teisme išlaidų.

8Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Vėtrūna“ prašo šį teismo sprendimą pakeisti – ieškinį tenkinti visiškai. Taip pat prašo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas skundą grindžia tokiais argumentais:

91. Teismas nenurodė visų atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos sprendimų nepagrįstumą patvirtinančių argumentų. Pavyzdžiui, vienintelis atsakovo sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą pagrindas buvo praleisti darbai. Tačiau nei pranešime dėl pasiūlymo atmetimo, nei atsakyme į pretenziją atsakovas nenurodė, kokių pirkimo dokumentų ir kokių konkrečių reikalavimų neatitiko pasiūlymas. Atsakovas neginčijo aplinkybės, jog skaičiuojamoji sąmata nebuvo Konkurso sąlygų dalis, tačiau su 2009 m. birželio 12 d. raštu Nr. S-314 pateiktas 7 priedas „Tiekėjų pasiūlymuose trūkstamų darbų kiekių lyginant su ekspertuotos sąmatos darbų kiekiais lentelė“ patvirtina, jog ekspertai pasiūlymus lygino ne su Konkurso sąlygose (Techniniame projekte) numatytais darbais, o su skaičiuojamąja sąmata. Be to, ekspertai daugumoje pozicijų pritarė bei sutiko su ieškovo paaiškinimais dėl tariamai praleistų darbų įskaičiavimo į pasiūlymo kainą. Nepaisant to, atsakovas, pažeisdamas pagrindinius viešųjų pirkimų principus bei tikslą, pasiūlymą, kurio kaina buvo mažiausia, atmetė, o trečiojo asmens UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymą preliminarioje pasiūlymų eilėje įrašė pirmuoju.

102. Be teismo sprendime nurodytų, UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymas neatitiko ir kitų imperatyvių VPĮ reikalavimų, o tai yra privalomas pagrindas tokį pasiūlymą atmesti. UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 5.10 punkte nustatyto reikalavimo: trečiasis asmuo neužpildė lentelės „Mes siūlome šiuos darbus“ grafų „Kiekis“, „Mato vienetas“, „Vieneto kaina, Lt“ bei klaidingai užpildė lentelę „Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios“.

113. Ieškovo pateikto pasiūlymo kaina yra mažiausia, o Konkursui pateikti pasiūlymai turi būti vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, preliminari pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Dėl šių priežasčių ieškovas prašė teismą įpareigoti atsakovą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę ir nurodyti joje pirmuoju ieškovo pasiūlymą. Teismas nepagrįstai sprendė, kad minėtas apelianto reikalavimas atmestinas dėl to, kad teismas negali įpareigoti atsakovo Viešųjų pirkimų komisiją priimti tokį sprendimą. Tačiau šio teiginio nemotyvavo.

12Apeliaciniu skundu atsakovas Lietuvos jūrų muziejus prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Skundas grindžiamas tokiomis aplinkybėmis:

 1. Teismas, motyvuodamas tuo, kad ieškovo ir trečiojo asmens teiktų konkursinių pasiūlymų turinys ir esmė negalėjo būti tinkamais dėl tos priežasties, kad paruoštas Techninis projektas turėjo daug trūkumų, iš esmės priėmė sprendimą, kuris galėjo būti priimtas Konkurse dalyvaujantiems asmenims skundžiant Konkurso sąlygas, o ne jo rezultatus. Sprendimas grindžiamas ne netinkamais atsakovo veiksmais, įvertinant ir darant išvadas dėl pateiktų konkursinių pasiūlymų, o tariamais pažeidimais, padarytais skelbiant Konkurso sąlygas. Ieškovas, jei jam būtų buvusios neaiškios pirkimo sąlygos, turėjo galimybę įstatymų nustatyta tvarka skųsti sąlygas, kurios, ieškovo nuomone, buvo jam neaiškios, ir priimtas skundžiamasis teismo sprendimas būtų formaliai pakankamai logiškas, jei ieškinys būtų ne dėl Konkurso rezultatų, o dėl nesuprantamų ieškovui Konkurso sąlygų.
 2. Teismo sprendimui įsiteisėjus, atsakovui yra faktiškai atimama galimybė toliau atlikti bet kokius kitus veiksmus, išskyrus nutraukti Konkursą, nes jo sąlygas teismas pripažino netinkamomis.
 3. Teismo sprendime vienas iš pagrindų yra nurodomas Viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. gegužės 2 d. raštas Nr. 4S-1440. Pažymėtina, kad šis byloje esantis dokumentas (dėl kurio esmės atsakovas yra pateikęs teismui rašytinį paaiškinimą) negali būti pagrindu konkurso rezultatų teisminiam revizavimui, nes teismui jis neturi privalomosios šio rašto vykdymo reikšmės.
 4. Teismo sprendime daroma išvada vadovaujantis liudytojų nuomone, kad Konkurso sąlygos jame dalyvaujantiems asmenims nebuvo aiškios, yra netinkama, nes tai nėra eksperto išvada, su kurios turiniu (tokiai esant) atsakovas gali nesutikti ir , gindamas savo interesus, elgtis įstatymų nustatyta tvarka. Teismo sprendimo aprašomojoje dalyje nurodoma UAB „Vilniaus architektūros studija“ byloje išvis nedalyvavo.
 5. Patikslintame ieškinyje pakeistas ieškinio pagrindas ir dalykas. Teismo padaryta išvada, kad šis ieškovo veiksmas laikytinas tik ieškinio tikslinimu, tai siejant su iš atsakovo išreikalauta išsamesne informacija apie Konkurso eigą bylos nagrinėjimo metu, yra neteisinga, nes patikslintu ieškiniu buvo pakeisti iš esmės, o ne papildyti, tiek ieškinio reikalavimai, tiek ir juos pagrindžiančios aplinkybės, kurios bylos nagrinėjimo metu buvo ieškovo atskleistos ne visos, o tik tos, kurios buvo naudingos ieškovui, jam tvirtinant, kad Konkurso sąlygos jam (ieškovui) buvo nesuprantamos.

13Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB ,,Hidrostatyba“ taip pat prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Skundui pagrįsi apeliantas nurodo šiuos motyvus:

 1. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas reiškė daugelį prašymų, kurie visiškai nesusiję su ieškiniu. Tokiais veiksmais buvo siekiama, kuo ilgiau vilkinti procesą, nors tokio pobūdžio bylos turi būti išnagrinėtos per 45 dienas (VPĮ 94 str.).
 2. Ieškovas ieškinio patikslinimu pakeitė ne tik ieškinio pagrindą, bet ir ieškinio dalyką, įtraukdamas naujus prašymus, vienas iš tokių – pripažinti negaliojančiu apelianto pasiūlymą.
 3. Teismas atmetė ieškinio prašymą pripažinti UAB „Vėtrūna“ nugalėtoju, konstatavęs, kad ši bendrovė ja (nugalėtoja) būti negali. Apelianto nuomone, UAB „Vėtrūna“ pateikė pasiūlymą su daugybe sąmoningų ar atsitiktinių skaičiavimo trūkumų, be to, pasiūlyme paskaičiuota kaina akivaizdžiai prieštarauja Konkurso sąlygoms. Todėl vien dėl to šis pasiūlymas turėjo būti besąlygiškai atmestas.
 4. Teismas nurodė, kad sąlygos Konkursui buvo netinkamos, nes Techninis projektas nebuvo gerai paruoštas ir todėl dalyviai negalėjo pateikti tinkamų pasiūlymų. Tokie teismo motyvai akivaizdžiai viršija ieškovo reikalavimo ribas bei prieštarauja VPĮ nuostatoms, kur teigiama, kad tiekėjai (pirkėjai) ne tik gali aiškintis konkurso sąlygų prasmę (esmę), bet ir skųsti konkurso sąlygas ar atitinkamą jų dalį. Ieškovas to nedarė, todėl teismas nepagrįstai vertino ir pasisakė dėl Konkurso sąlygų.
 5. Viešųjų pirkimų komisija tikrino šio Konkurso medžiagą, tačiau tai darė UAB „Vėtrūna“ iniciatyva. Ši bendrovė iniciavo ir kitą tyrimą, kurio metu atsakovo administracija buvo įpareigota visus Konkurso dokumentus pristatyti į Seimą ar antikorupcinę komisiją. Tai rodo, kad minėtai Komisijai ir visiems, kurie buvo susiję su šiuo Konkursu, buvo daromas akivaizdus neteisėtas poveikis.
 6. Teismas privalėjo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais bei tuo, kad daugiau nė vienas dalyvavęs Konkurso dalyvis šio Konkurso rezultatų neskundė.
 7. Teismo sprendimas pažeidė lygiateisiškumo principą. Tokią išvadą grindžiame šiais argumentais. Ieškovas, neskundė sąlygų, o jas priėmė kaip tinkamas ir suprantamas, o komisijai paprašius, tikslino ar mėgino aiškinti savo praleistus ar netinkamai paskaičiuotus kiekius, darbus ir pan. Tokiu būdu, ieškovas suprato Konkurso užduotį ir sąlygas bei pateikė pasiūlymą. Kai ieškovas Konkurso nelaimėjo, ėmė teismui įrodinėti, kad jo teisės pažeistos, taip pat ir dėl neaiškių, nesuprantamų Konkurso sąlygų.
 8. Nors papildomas sprendimas priimtas ne dėl apelianto interesų, tačiau šis sprendimas taip pat turi būti panaikintas, nes nepatenkinus ieškinio negali būti priteistos atstovavimo išlaidos (CPK 73, 93 str.).

14Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Vėtrūna“ apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Hidrostatyba“ prašė ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o jo apeliacinį skunda tenkinti.

15Atsiliepimais į atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus ir trečiojo asmens UAB ,,Hidrostatyba“ apeliacinius skundus ieškovas UAB ,,Vėtrūna“ prašė šiuos skundus atmesti.

16Trečiasis asmuo UAB ,,Statybos ritmas“ prašo apeliacinius skundus nagrinėti jam nedalyvaujant ir spręsti dėl jų tesimo nuožiūra.

17Visų bylos šalių atsiliepimų argumentai analogiški apeliacinių skundų argumentams.

18Apeliaciniai skundai netenkinami.

19Ginčo esmė – reikalavimas pripažinti Konkurso rezultatus – atmesti ieškovo pasiūlymus dėl Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstrukcijos; dėl preliminarios pasiūlymų eilės patvirtinimo ir pripažinimo trečiojo asmens UAB ,,Hidrostatyba“ pasiūlymą tinkamu, negaliojančiais. Atsakovo veiksmai ginčijami tuo pagrindu, kad Konkurso dalyvio (ieškovo) pasiūlymai nepagrįstai pripažinti neatitinkančiais Konkurso pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, t.y. kad ieškovo lokalinėje sąmatoje pateikti darbų kiekiai neatitinka Techniniame projekte nurodytų darbų ir kiekių; pažeistas lygiateisiškumo principas, nevienodai vertinant tiekėjų pasiūlymus, pripažįstant tinkamu pasiūlymą, neatitinkantį Konkurso sąlygų 5.10 punkto reikalavimų.

20Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ (ginčui taikytina aktuali redakcija, galiojanti nuo 2008 m. rugsėjo 15 d.,), kurio paskirtis – vadovaujantis jo (šio Įstatymo) reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (3 str. 2 d.).Viešųjų pirkimų įstatymas įpareigoja perkančią organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (3 str. 1 d.). Šių principų privaloma laikytis visos viešojo pirkimo procedūros metu, t.y. nuo viešojo pirkimo paskelbimo iki pirkimo pabaigos. Tuo (principų laikymusi) užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o Konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos imperatyviosios VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Tokią praktiką, aiškinant VPĮ nuostatas, formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-416-2005, 3K-3-583-2008 ir kt.).

21Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose turi būti pateikta visa, išskyrus VPĮ numatytus atvejus, informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras. Pirkimo dokumentais turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (24 str.). Reikalavimais pirkimo objektui tiekėjams turi būti sudarytos vienodos sąlygos (lygiateisiškumas), neribojant konkurencijos (VPĮ 25 str. 1, 2 d.).

22Sprendžiant šį ginčą, svarbu nustatyti ar atsakovas laikėsi visų šių VPĮ nuostatų, ar tinkamai įvertino ieškovo ir trečiojo asmens UAB ,,Hidrostatyba“ pasiūlymus (tokia perkančios organizacijos prievolė nustatyta VPĮ 39 straipsnyje). Kaip jau minėta, pirkimo procesas turi būti skaidrus, t.y. atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo konkurso) skaidrumu. Skaidrumo principas reikšmingas ir perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo konkurso sąlygų laikymosi kontekste.

23Byloje esantys atsakovo parengti pirkimo dokumentai: atviro konkurso sąlygos (1 t., b. l. 11-36), Techninis projektas (4 t., b. l. 75) įrodo, kad atsakovas 2008 m. rugsėjo 17 d. paskelbė atvirą konkursą Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstravimo darbams atlikti. Tiekėjų pasiūlymai turėjo atitikti Techninio projekto reikalavimus (sprendinius ir darbų kiekį, Sąlygų 2.1 p., C priedas). Viešosios sutarties sudarymui pasirinktas mažiausios kainos kriterijus (10.1 p.). Tiekėjui nustatyta prievolė pateikti kainos pasiūlymą pagal 1 priede pateiktą formą(4 t., b.l. 22). Sąlygų 9.4 punkte numatyta galimybė pasinaudoti neįprastai mažos kainos institutu, sudarant tiekėjui galimybę įrodyti kainos pagrįstumą. Neįprastai mažos kainos institutas – paskutinė viešojo pirkimo procedūrose nustatyta galimybė perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Tai reiškia, kad iki šio momento, perkančioji organizacija turi būti įvertinusi šio tiekėjo pasiūlymų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimas. Iš bylos rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas UAB ,,Vėtrūna“ pateikė 9 354 437 Lt, o trečiasis asmuo UAB ,,Hidrostatyba“ – 12 976 782,91 Lt vertės pasiūlymus. Pastarojo pasiūlymas buvo šeštas iš Konkurse dalyvavusių dvylikos tiekėjų. Kadangi ieškovo pasiūlymo kaina buvo mažiausia, atsakovas turėjo pagrindą ja suabejoti ir taikyti neįprastai mažos kainos institutą ir prašyti tiekėją pateikti tokią kainą, jos sudėtines dalis pagrindžiančius įrodymus. Atsakovas galėjo atmesti ieškovo pasiūlymą, jei šis kainos nepagrįstų (Sąlygų 9.4, 9.5.5 p.). Iš bylos rašytinių įrodymų (1 t., b. l. 40-44) sprendžiama, kad atsakovas 2008 m. gruodžio 12 d. ir 2008 m. gruodžio 24 d. prašė ieškovą pateikti jo siūlomos kainos sudėtinių dalių pagrindimą ir ieškovas ją grindė, atsakydamas į konkrečius atsakovo klausimus, nurodė ankščiau įvykdytų sandorių kainas. Po ieškovo pateikto 2009 m. sausio 5 d. atsakymo, atsakovas papildomų duomenų nereikalavo ir ieškovo pasiūlymo dėl nepagrįstai mažos kainos nepagrindimo neatmetė (sprendimo pripažinti ieškovo siūlomą kainą nepagrįsta nepriėmė) (VPĮ 40 str.). Kaip jau minėta nepagrįstai mažos kainos instituto taikymas – paskutinis pirkimo konkurso pasiūlymų vertinimo momentas, reiškiantis tai, kad perkančioji organizacija iki to laiko įvertino tiekėjo pasiūlymą visais kitais pagrindais: dėl galimų aritmetinių klaidų, tiekėjo minimalių kvalifikacijos, pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (VPĮ 39 str.). Tačiau iš byloje esančių rašytinių įrodymų (raštų ieškovui 1 t., b. l. 45, 49, 61, 75, 77, Viešųjų pirkimo komisijos posėdžių protokolų 3 t., b. l. 26-55) matyti, kad atsakovas po atlikto ieškovo pasiūlymo neįprastai mažos kainos tyrimo, dėl to nepriėmęs sprendimo, ėmėsi vertinti ieškovo pasiūlymą kitais pagrindais, t.y. pasiūlymo turinio atitikimą pirkimo dokumentams, konkrečiai – Techniniam projektui, tuo pažeisdamas VPĮ nuostatas. Iš minėtų atsakovo posėdžių protokolų, sprendimų, atsakymo į pretenziją, negalima vienareikšmiai spręsti ir dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo pagrindų. Iš 2009 m. kovo 16 d. Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolo turinio matyti, kad atsakovo pasiūlymas atmestas dėl to, kad pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.): neįvertinti esminiai statybos montavimo darbai ir kiti darbai, numatyti Techniniame projekte ir ekspertų paruoštose lentelėse. Apie neįprastai mažos kainos nepagrindimą čia net neužsimenama. Pranešime ieškovui apie pasiūlymo atmetimą ir preliminarią pasiūlymų eilę (1 t., b. l. 105) teigiama, kad pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nes lokalinėje sąmatoje pateikti darbų kiekiai neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų darbų kiekio, o praleisti darbai nepagrįsti. Atsakyme į pretenziją jau teigiama, kad pasiūlymas atmestas ne tik dėl to, kad ieškovo lokalinėje sąmatoje pateikti darbų kiekiai neatitiko darbų kiekio, išskleidus komplektus, o taip pat ir dėl to, kad ieškovas nepagrindė neįprastai mažos kainos (1 t., b. l. 110). Atsakovo sprendime taip pat teigiama, kad ginčo sprendimas (ieškovo, o taip pat ir dalies kitų tiekėjų pasiūlymai) priimamas vadovaujantis ne tik VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, bet ir remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu. Tačiau minėtos institucijos rašte nėra konkretaus nurodymo dėl atsakovo vykdomo viešo pirkimo konkurso. Į atsakovo abstraktų prašymą ,,pateikti nuomonę, ar perkančioji organizacija privalo pasiūlymą atmesti, jei pasiūlyme pateikti darbų kiekiai neatitinka techniniame projekte pateiktos informacijos“, nenurodant faktinės situacijos, Viešųjų pirkimų tarnybą tik pacitavo VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą, nurodydama, kad perkančioji organizacija turi atsižvelgti į tai, kokius reikalavimus numatė pirkimo dokumentai. Visų šių faktinių bylos aplinkybių pagrindu (nepagrįstu atsakovo apeliavimu į Viešųjų pirkimų tarnybą, prieštaringos išvados dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo) teisėjų kolegija vertina atsakovo veiksmus kaip neteisėtus, pažeidžiančius VPĮ įtvirtintą skaidrumo principą (VPĮ 3 str.).

24Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad po to, kai buvo atlikta tiekėjų atsakovui pateiktų lokalinių sąmatų ekspertizė ir paprašyta tiekėjų, taip pat ir ieškovo, pateikti atsakymus į konkrečius klausymus, užpildyti lenteles su darbų aprašymais, nurodant darbų kiekį, darbo užmokesčio ir medžiagų bei mechanizmų sąnaudas bei nurodyti kuriame pateikto pasiūlymo sąmatos punkte šie darbai ir sąnaudos jiems atlikti yra įtraukti, ieškovas visus nurodymus įvykdė (2 t., b. l. 74-81,85-88). Atkreipiamas dėmesys į tai, kad trečiojo asmens UAB ,,Hidrostatyba“ lokalinė sąmata buvo su trūkumais: nepridėta šildymo lokalinė sąmata, sumažinta (nereali) lauko žaliuzių sistemos, apželdintos stogo dangos įrengimo pagal nurodytą detalę kaina, neįvertinta ir nenurodyta dalis kitų darbų, (2 t., b. l. 86, 88, 4 t., b. l. 68-70, 6 t., b. l. 23-27). UAB ,,Pamario restauratorius“ atstovas liudytojas A. Z. patvirtino, kad pastabos UAB ,,Vėtrūna“ ir UAB ,,Hidrostatyba“ buvo panašios. Byloje yra rašytiniai įrodymai, apie tai, kad ieškovas įvykdė atsakovo nurodymus ir pateikė atsakymus į klausimus, užpildė lenteles, išskleidė visus numatytus atlikti darbūs. Byloje yra duomenys, kad ir UAB ,,Hidrostatyba“ teikė paaiškinimus, tačiau išsamaus visų šių papildomų dokumentų vertinimo atsakovas neatliko, ekspertų išvadų dėl tiekėjų pateiktų atsakovo reikalautų dokumentų turinio atitikimo Techniniam projektui, nepateikė. Tai pirmosios instancijos teisme patvirtino ir liudytojai, dalyvavę viešojo pirkimo procedūrose. Iš Viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolų (3 t., b. l. 36-41, 46-47) taip pat matyti, kad papildomi duomenys, gauti po ekspertų išvadų, ekspertams naujam vertinimui neteikti. Dėl papildomų duomenų, kartu ir dėl visų tiekėjų pasiūlymų, pasisakė tik komisijos nariai. Sprendžiant dėl pasiūlymo ir preliminarios eilės sudarymo, didžiausias dėmesys buvo skiriamas ieškovo, o taip pat UAB ,,Konsolė“, UAB ,,Skirnuva“, UAB ,,Rekosta“ ir UAB ,,Skala“ pasiūlymams, kurie ir buvo atmesti dėl jų (pasiūlymų) neatitikimo pirkimo dokumentams. Dėl UAB ,,Hidrostatyba“ pasiūlymo pasisakyta abstrakčiai, teigiant, kad šis tiekėjas gana detaliai atsakė į ekspertų klausimus, pastato pagrindinius konstruktyvus pagrindė konkrečiai ir tiksliai, atsakyme tiksliai nurodė kurioje konkursinio pasiūlymo lokalinės sąmatos vietoje yra numatyti ekspertų nurodyti darbai. Tokia atsakovo pozicija buvo išreikšta 2009 m. kovo 16 d. protokole. 2009 m. vasario 18 d. posėdžio protokole, vertinant UAB ,,Hidrostatyba“ pasisakyta tiek, kad ji pakankamai detaliai atsakė į pateiktus klausimus, išskleidė pasiūlymų sąmatą taip, kaip buvo prašoma. Siūlyta pripažinti šio tiekėjo atsakymus išsamiais. Nuodugnesnis šio tiekėjo pasiūlymo vertinimas neatliktas. Teisėjų kolegija, tirdama atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos protokolus, pastebi, kad trečiojo asmens UAB ,,Hidrostatyba“ pateiktas pasiūlymas, skirtingai nei kitų tiekėjų, taip pat ir ieškovo, vertintas tik du kartus, pripažįstant jį tinkamu abstrakčiais pagrindais, akcentuojant tai, kad šis tiekėjas atsakė į klausimus taip, kaip buvo prašoma, nors, lyginant UAB ,,Vėtrūna“ atsakymus, galima būtų padaryti analogišką išvadą ir dėl šio tiekėjo atsakymų. Nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme nei atsakovas, nei trečiasis asmuo UAB ,,Hidrostatyba“, be abstrakčių paaiškinimų, nepateikė įrodymų, patvirtinančių UAB ,,Hidrostatyba“ ekspertų konstatuotų lokalinės sąmatos trūkumų pašalinimą ir pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentams. Visų šių faktinių aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad UAB ,,Hidrostatyba“ nepagrįstai, nors ir netiesiogiai, taikyta privilegija ir tuo pažeistas tiekėjų pasiūlymų vertinimo lygiateisiškumas. Šio principo pažeidimu kartu pažeidžiamas ir viešojo pirkimo skaidrumo principas. Tai yra pakankamas pagrindas panaikinti atsakovo sprendimus dėl trečiojo asmens UAB ,,Hidrostatyba“ pasiūlymo pripažinimo tinkamu ir pasiūlymų preliminarios eilės sudarymo. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, vertindama atsakovo Viešojo pirkimo dokumentus ir procedūras, pasisakydama dėl tiekėjų pasiūlymų atitikimo Pirkimo sąlygoms, nustatė, kad UAB ,,Hidrostatyba“ pasiūlymas negalėjo būti pripažintas atitinkančiu jas (Pirkimo sąlygas) ir kitais pagrindais (nagrinėjamoje byloje šias pagrindais atsakovo sprendimai neginčyti), t.y. dėl to, kad šis pasiūlymas neatitiko Sąlygų 5.10 punkte nustatytų reikalavimų – ,,pateikti pasiūlymą pagal Pirkimo sąlygų 1 priedą“, neužkildžius lentelių ,,Mes siūlome šiuos darbus“ grafų ,,Kiekis“, ..Mato vienetas“, „Vieneto kaina, Lt“ bei klaidingai užpildė lentelę ,,Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios“, nes vietoje techninių rodiklių ir rodiklių reikšmių nurodė minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo, kad šių trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms, pasiūlymas turėjo būti atmestas Viešųjų pirkimo įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu (3 t., b. l. 160).

25Ieškovo UAB ,,Vėtrūna“ apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino reikalavimo įpareigoti atsakovą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę, pirmoje eilėje nurodant ieškovo pasiūlymą. Teigiama, kad atmesdamas šį reikalavimą, teismas jo nemotyvavo. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi VPĮ nuostatomis, sprendžia, kad teismo sprendimu panaikinus perkančios organizacijos sprendimą paskelbti preliminarią pasiūlymų eilę, viešojo pirkimo santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį, kurioje kompetencija pripažinti viešojo pirkimo laimėtoją pagal VPĮ priklauso perkančiajai organizacijai, kuri, remdamasi iš anksto paskelbtais kriterijai, privalo iš naujo nustatyti preliminarią tiekėjų eilę. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino minėto ieškovo reikalavimo, nes viešojo pirkimo konkurso nugalėtojo klausimo išsprendimas – ne teismo, o Konkursą organizuojančios komisijos dispozicijoje. Todėl tenkinti ieškovo apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais nėra pagrindo.

26Atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus apeliacinis skundas grindžiamas tik tuo pagrindu, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo reikalavimus, neturėjo pagrindo vertinti atsakovo pirkimo dokumentų, konkrečiai Techninio projekto, nes dėl jo trūkumų ieškovas pretenzijų nereiškė, Konkurso sąlygų neskundė. Be to, teigiama, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo remtis Viešųjų pirkimų tarnybos 2009 m. gegužės 2 d. išvada Nr. 4S-1440 (3 t., b. l. 158-161), nes ji neturi teismui privalomosios reikšmės. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo apeliacinis skundas nepagrįstas. Kadangi VPĮ imperatyviosios nuostatos susijusios su viešojo intereso apsauga, teismas, vertindamas viešojo pirkimo procedūras dėl tiekėjų pasiūlymų, turėjo pagrindą vertinti ir pirkimo dokumentus, kaip tiesiogiai susijusius ir įtakojančius pasiūlymų turinį. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Techninis projektas, jį parengus ir pateikus potencialiems tiekėjams, buvo keletą kartų tikslinamas ir aiškinamas; tikslių kiekių žiniaraščiai, pagal kuriuos tiekėjai turėjo apskaičiuoti tikslias pasiūlymų kainas, nepateikti. Tai, kad minėtas pirkimo dokumentas nebuvo kokybiškas, įrodo atsakovo raštai tiekėjams, taip pat ir ieškovui, įpareigojantys atlikti Konkurso sąlygose nenumatytus veiksmus (pildyti lenteles) ir teikti nenumatytą informaciją (valstybinius įkainius, įmonės vadovo patvirtintas darbų vidutines rinkos kainas). Viešųjų pirkimo tarnyba, atlikusi šio viešojo pirkimo procedūros vertinimą, nustatė, kad paskelbto viešojo pirkimo sąlygos buvo netikslios, neatitiko VPĮ 24 straipsnio nuostatų dėl tiekėjų kvalifikacijos, pirkimo techninės specifikacijos, nepateiktų tiekėjams dokumentų, sutarties kainos, nustatyti netikslūs reikalavimai bei numatytos galimybės tiekėjams, rengiant pasiūlymus, pasinaudoti alternatyvomis, ir tai turėjo įtakos tiekėjams rengiant pasiūlymus. VPĮ įpareigoja Viešųjų pirkimų tarnybą įgyvendinti ir prižiūrėti kaip laikomasi šio įstatymo nuostatų, vykdyti jų pažeidimo prevenciją. Minėta Viešųjų pirkimo tarnybos išvada – valstybės kompetentingos institucijos dokumentas, atitinkantis dokumentams keliamos formos reikalavimus, laikytinas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turinčiu didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str. 1 ir 2 d.). Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą remtis šiuo dokumentu.

27Apelianto teiginys, kad ieškovas patikslintu ieškiniu pakeitė ieškinio pagrindą ir dalyką, nurodydamas naują reikalavimą. CPK 141 straipsnis draudžia keisti ieškinio dalyką ir pagrindą, suteikdamas ieškovui teisę pakeisti tik vieną iš šių ieškinio sudėtinių dalių. Iš ieškinio ir patikslinto ieškinio analizės akivaizdu, kad abiem atvejais ieškovas teikė tris tapačius reikalavimus tais pačiais pagrindais, tik patikslintame ieškinyje nurodė papildomą reikalavimą pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą dėl UAB ,,Hidrostatyba“ pasiūlymo pripažinimo tinkamu. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šis reikalavimas betarpiškai susijęs su reikalavimu pripažinti atsakovo sprendimą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstravimo darbams pirkti. Įtraukus šį reikalavimą, ieškinio pagrindai dėl viešo pirkimo procedūros ydingumo nepakito. Todėl CPK 141 straipsnio pažeidimo nėra. Kita vertus, jei ir nebūtų minėto ieškinio reikalavimo, dėl nustatytų viešojo pirkimo procedūros pažeidimų, atsakovo sprendimas nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę netektų galios ir be reikalavimo pripažinti UAB ,,Hidrostatyba“ pasiūlymą tinkamu. Tokiu atveju pasiūlymų vertinimo procedūra būtų pradėta iš naujo.

28Dėl trečiojo asmens UAB ,,Hidrstatyba“ apeliacinio skundo argumentų (dėl viešo konkurso sąlygų, UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymo, procesinių reikalavimų ieškiniui) jau pasisakyta, todėl nesikartojama, o argumentai dėl ieškovo inicijuotų tyrimų Viešųjų pirkimų tarnyboje, Seime, nėra reikšmingi.

29Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, teisingai įvertino bylos įrodymus, nepažeidė įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių teisės normų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.). Teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, ir jį keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 263 str.).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

31Kadangi šalių apeliaciniai skundai atmesti, jų patirtos bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) neatlyginamos. Ieškovas, kurio atžvilgiu priimtas palankus pirmosios instancijos teismo sprendimas, o apeliaciniai skundai dėl šios sprendimo dalies netenkinti, atlyginti atstovavimo išlaidų neprašo, įrodymų apie tokias patirtas išlaidas nepateikė (CPK 88, 93, 98 str.)

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalimi

Nutarė

33Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB ,,Vėtrūna“ prašė pripažinti negaliojančiais atsakovo... 4. Ieškovas paaiškino, kad 2008 m. lapkričio 25 d. jis, ketindamas dalyvauti... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. spalio 8 d. sprendimu ieškinį patenkino... 6. Teismas nustatė, kad atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2009 m. kovo 16 d.... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. spalio 21 d. papildomu sprendimu... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Vėtrūna“ prašo šį teismo sprendimą... 9. 1. Teismas nenurodė visų atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos sprendimų... 10. 2. Be teismo sprendime nurodytų, UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymas neatitiko... 11. 3. Ieškovo pateikto pasiūlymo kaina yra mažiausia, o Konkursui pateikti... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas Lietuvos jūrų muziejus prašo Klaipėdos... 13. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB ,,Hidrostatyba“ taip pat prašo... 14. Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Vėtrūna“ apeliacinį skundą trečiasis asmuo... 15. Atsiliepimais į atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus ir trečiojo asmens UAB... 16. Trečiasis asmuo UAB ,,Statybos ritmas“ prašo apeliacinius skundus... 17. Visų bylos šalių atsiliepimų argumentai analogiški apeliacinių skundų... 18. Apeliaciniai skundai netenkinami.... 19. Ginčo esmė – reikalavimas pripažinti Konkurso rezultatus – atmesti... 20. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 21. Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija... 22. Sprendžiant šį ginčą, svarbu nustatyti ar atsakovas laikėsi visų šių... 23. Byloje esantys atsakovo parengti pirkimo dokumentai: atviro konkurso sąlygos... 24. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad po to, kai buvo atlikta... 25. Ieškovo UAB ,,Vėtrūna“ apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas tuo,... 26. Atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus apeliacinis skundas grindžiamas tik tuo... 27. Apelianto teiginys, kad ieškovas patikslintu ieškiniu pakeitė ieškinio... 28. Dėl trečiojo asmens UAB ,,Hidrstatyba“ apeliacinio skundo argumentų (dėl... 29. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 31. Kadangi šalių apeliaciniai skundai atmesti, jų patirtos bylinėjimosi... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 33. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą....