Byla 2-1156-125/2009
Dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimo sudaryti naują preliminarių pasiūlymų eilę

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas B. Valius, sekretoriaujant T. Dryžui, dalyvaujant ieškovės atstovui Z. P., atsakovo atstovams A. S., R. R., E. P., trečiųjų asmenų atstovams G. D., S. S., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vėtrūna“ ieškinį atsakovui Lietuvos jūrų muziejui, tretiesiems asmenims UAB „Hidrostatyba“, UAB „Čiukuras“, UAB „Klaipėdos apdaila“, UAB „Klaipėdos hidrotechnika“, UAB „Statybos ritmas“ dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimo sudaryti naują preliminarių pasiūlymų eilę ir

Nustatė

2ieškovė patikslintu ieškiniu prašė:

31) pripažinti negaliojančiu atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2009-03-16 sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, pateiktą Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstravimo darbų viešajame pirkime;

42) pripažinti negaliojančiu atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymas pripažintas tinkamu;

53) pripažinti negaliojančiu atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2009-03-16 sprendimą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstravimo darbų viešajame pirkime;

64) įpareigoti atsakovą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę viešajame pirkime ir pirmu numeriu nurodyti ieškovės pasiūlymą.

7Ieškovė nurodė, kad 2009-11-25 pateikė pasiūlymą atlikti atsakovo akvariumo rekonstravimo darbus už 9 354 437 Lt viešajame konkurse, kuris su atsakovo 2008-09-17 įsakymu Nr. VĮ-104 patvirtintomis atviro konkurso sąlygomis buvo paskelbtas 2008-09-17 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 70 (pirkimo Nr. 69041). Konkurse dalyvavo 12 asmenų, ieškovės pasiūlyta kaina buvo mažiausia, trečiojo asmens – UAB „Hidrostatyba“ pasiūlyta kaina – 12 976 782,91 Lt buvo tik šešta. Tačiau atsakovas, pažeisdamas konkurso sąlygų 10.1 p., praėjus 4 mėnesiams po vokų atplėšimo, ieškovės pasiūlymą nepagrįstai atmetė. Į atsakovo 2008-12-12 rašto Nr. S-512 reikalavimą pagrįsti pasiūlymo sudėtines dalis ar kitaip pagrįsti neįprastai mažą kainą (nors su pasiūlymu buvo pateiktos lokalinės sąmatos) 2008-12-15 raštu Nr. S-5854 patvirtino, jog pasiūlymo kaina ir visos pateiktų sąmatų sudėtinės dalys visiškai atitinka techninio projekto ir konkurso sąlygas, nustatant kainą buvo atsižvelgta į šalies ūkio bei ekonomikos situaciją, ieškovės darbo patirtį bei galimybes. Atsakovas 2008-12-24 raštu Nr. S-544 pakartotinai leido patikslinti pasiūlymą ir nurodė konkrečius klausimus, į kuriuos ieškovė atsakė 2009-01-05 raštu Nr. S-6032. Ieškovė 2009-02-02 raštu Nr. S-448 atsakovui pateikė lenteles su darbų aprašymais, darbų kiekiais, darbo užmokesčio, medžiagų sąnaudomis, kurių atsakovas reikalavo 2009-01-29 raštu Nr. S-46. Ieškovė 2009-02-09 raštu Nr. S-581 atsakė į 2009-02-04 rašte Nr. S-66 keliamus klausimus, nors konkurso sąlygose reikalavimas teikti pasiūlymus pagal „valstybinius įkainius“ nebuvo numatytas. Atsakovas nepagrįstai 2009-02-19 raštu Nr. 92 pareikalavo pateikti patvirtintas realias rinkos kainas, į tai 2009-02-21 raštu Nr. S-768 buvo atsakyta, kad įmonė dirba pagal jos nustatytus vienetinius ir kompleksinius įkainius. Ieškovė 2009-03-03 raštu Nr. 108 pateikė realias rinkos kainas, kurias naudojo ruošdama pasiūlymą, ir taip atsakė į atsakovo 2009-03-02 raštą Nr. 108. Atsakovas

82009-03-18 raštu Nr. S-41 pranešė, kad atmeta ieškovės pasiūlymą, bei pranešė apie sudarytą preliminarią eilę. Atsakovas 2009-03-20 raštu Nr. S-154 (kurį ieškovė faksu ir elektroniniu paštu gavo 2009-03-23) atmetė ieškovės 2009-03-20 pretenziją Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p. pagrindu, kuris nustato, kad pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Pasiūlymas faktiškai atmestas dėl to, kad ieškovės lokalinėje sąmatoje pateikti darbų kiekiai neatitinka techniniame projekte (kuris buvo paruoštas netinkamai) nurodytų darbų ir kiekių, nors rašte šie kiekiai nedetalizuojami. Atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2009-03-16 posėdyje pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintą lygiateisiškumo principą nevienodai vertino tiekėjų pasiūlymus, laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį, nors jo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 5.10 p. reikalavimų (neužpildė lentelės „Mes siūlome šiuos darbus“ grafų „Kiekis“, „Mato vienetas“, „Vieneto kaina Lt“ bei klaidingai užpildė lentelę „Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios“). Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas. Atsakovas ieškovės pasiūlymą atmetė ne Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 1 d. pagrindu, o Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p. pagrindu kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Todėl atsakovo aiškinimas, kad pasiūlymas atmestas dėl per mažos kainos, yra nepagrįstas ir teisiškai nereikšmingas. Atsakovas, nustatydamas preliminarią pasiūlymų eilę, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 7 d. 1 p., teigiantį, kad pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Atsakovo veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms.

9Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 4 d. 2 p., konkurso sąlygų 10.1 p. bei Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 7 d. 1 p., atsakovas įpareigotinas nustatyti naują preliminarią pasiūlymų eilę ir pirmu numeriu joje nurodyti ieškovės pasiūlymą.

10Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti. Trečiasis asmuo atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti arba ieškinį palikti nenagrinėtą, nes ieškovė pakeitė ir ieškinio pagrindą, ir dalyką.

11Kiti tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Šalių paaiškinimais ir bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas 2008-09-17 įsakymu Nr. VĮ-104 patvirtino akvariumo rekonstravimo atviro konkurso sąlygas ir 2008-09-17 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 70 paskelbė viešąjį konkursą šiems darbams pirkti pagal parengtą techninį projektą (t. 1, b. l. 10–36, t. 4, b. l. 75). Konkursui pasiūlymus pateikė 12 asmenų, iš jų ieškovė ir trečiasis asmuo (t. 1, b. l. 41–42, t. 4, b. l. 80–169, t. 5 b. l. 2–203, bylos atskiras priedas).

14Pagal konkurso sąlygas tiekėjai, remdamiesi techniniu projektu, privalėjo pateikti specifikacijas, numatančias atliktinų darbų medžiagų kiekius bei siūlomas kainas. Ieškovė pasiūlė darbus atlikti už 9 354 437 Lt, trečiasis asmuo – už 12 976 782,91 Lt (t. 4, b. l. 80–83, bylos atskiro priedo l. 1–3).

15Atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2009-03-16 protokolu vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p. atmetė ieškovės ir dar 5 konkurse dalyvavusių asmenų pasiūlymus kaip neatitinkančius pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (t. 3, b. l. 36–41). Tuo pačiu nutarimu atsakovo komisija sudarė preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje 1 numeriu nurodė UAB „Hidrostatyba“. Ieškovės pretenzija atmesta atsakovo komisijos 2009-03-20 protokolu Nr. 9, apie tai ieškovei pranešta 2009-03-18 raštu Nr. S-41 (t. 3, b. l. 30–32, 104–105). Atsakovo komisija

162009-02-18 protokolo Nr. 4 nutarimu UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymą pripažino tinkamu (komisija nurodė „laikyti, kad UAB „Hidrostatyba“ visiškai atsakė į pateiktus klausimus“) (t. 3, b. l. 46).

17Atsakovas pripažino, kad sutarties su UAB „Pamario restauratorius“ pagrindu šios įmonės darbuotojai atsakovui pagal techninį projektą sudarė rekonstruotino akvariumo statybos darbų kainų skaičiavimą, kurį atsakovui perdavė prieš dvi dienas iki vokų atplėšimo – 2008-11-25

18(t. 3, b. l. 155–156). Ši įmonė vertino ir konkurso dalyvių pasiūlymus. Kaip liudytojai apklausti šios įmonės darbuotojai A. Z. ir Z. M. parodė, kad UAB „Vilniaus architektūros studija“ paruoštas techninis projektas turėjo daug trūkumų, buvo tikslinamas, o tiek ieškovės, tiek trečiojo asmens pasiūlymai bei jų patikslinimai turėjo trūkumų. Tą patį patvirtino ir kaip liudytojas apklaustas UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinio biuras“ direktorius A. S., kurio įmonę kaip ekspertą

192009-01-14 sutarties pagrindu atsakovas samdė, kad įvertintų konkurso dalyvių pasiūlymus (bylos atskiras priedas). Tai rodo, kad konkurso sąlygos konkurso dalyviams nebuvo aiškios, todėl atsakovas susirašinėjimu su ieškove ir trečiuoju asmeniu ne kartą prašė paaiškinti ar patikslinti atskiras pasiūlymų pozicijas, pagrįsti darbų kainas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas, pažeisdamas LR CPK 7 str. 2 d. ir 8 str. nuostatas, piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis, vengė teismui teikti atsiliepimą į ieškinį, įrodymus, kurių pagal bylos pobūdį šalis pati negalėjo pateikti.

20Atsakovas, pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 ir 2 d. nuostatas, ieškovės pasiūlyme, paaiškinimuose ir patikslinimuose esančius neaiškumus ar trūkumus vertino kaip esminius pažeidimus, o trečiojo asmens padarytų analogiškų pažeidimų ar trūkumų nevertino kaip esminių pažeidimų ir preliminarioje eilėje 1 numeriu paskelbė žymiai didesnę kainą pasiūliusį trečiąjį asmenį. Tai pažymėjo ir Viešųjų pirkimų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-05-02 raštu Nr. 4S-1440 atsakovui, kuris ir šios informacijos teismui piktybiškai neteikė

21(t. 3, b. l. 162–164). Ši komisija pažymėjo, kad trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p. pagrindu, nes pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 5.10 p. nustatytų reikalavimų pasiūlymą pateikti pagal sąlygų priedą Nr. 1. Komisija nurodė, kad neaišku, dėl kokių priežasčių (nepagrįstos kainos ar dėl darbų kiekių neatitikties techninio projekto reikalavimams) atmesti UAB „Konsolė“ ir ieškovės pasiūlymai, komisijos nuomone, atsakovas turėtų nutraukti pirkimą. Komisija taip pat pažymėjo, kad pirkimo dokumentai buvo neaiškūs, todėl ir tiekėjai pateikė neaiškius pasiūlymus, kas perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijai leido neskaidriai vertinti pasiūlymus.

22Atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimo įstatymo 24 str. 7 d. nuostatas, nes dėl netinkamai paruošto techninio projekto pirkimo dokumentuose nepateikė konkrečių, tikslių kiekių žiniaraščių, pagal kuriuos tiekėjai turėjo apskaičiuoti pasiūlymo kainą. Dėl šios priežasties atsakovas iš tiekėjų reikalavo ne tik paaiškinimų, bet ir tokių patikslinimų, kurie nenumatyti konkurso sąlygose – reikalavo pildyti naujai paruoštas lenteles (t. 3, b. l. 132–135). Dėl nurodytų priežasčių atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2009-03-16 protokolo Nr. 7 nutarimas atmesti ieškovės pasiūlymą Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p. pagrindu kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, taip pat nutarimas sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę pripažintini negaliojančiais. Taip pat pripažintinas negaliojančiu atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos

232009-02-18 protokolo Nr. 4 nutarimas, kuriuo trečiojo asmens UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymas buvo pripažintas tinkamu („laikyti, kad UAB „Hidrostatyba“ visiškai atsakė į pateiktus klausimus“). Kiti ieškovės reikalavimai atmestini, nes teismas negali įpareigoti atsakovo Viešųjų pirkimų komisiją sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę ir joje pirmu numeriu nurodyti ieškovės pasiūlymą. Viešieji pirkimai susiję su viešuoju interesu, ginčijamame pirkime dalyvavo 12 asmenų, kurių dalis pašalinti iš konkurso, savo teisių teismine tvarka negynė. Esant nurodytiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams (į kuriuos dėmesį atkreipė ir Viešųjų pirkimų tarnyba) tik atsakovas gali spręsti, ar nutraukti viešąjį pirkimą, ar jį tęsiant sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę. Trečiojo asmens atsiliepime nurodytas argumentas, kad ieškovė pakeitė ieškinio pagrindą ir dalyką, yra nepagrįstas. Ieškovė pirminį ieškinį pateikė turėdama tik minimalią informaciją ir įrodymus apie konkurso eigą ir tik teismui išreikalavus iš atsakovo išsamesnę konkurso medžiagą patikslino (bet ne pakeitė) tiek ieškinio pagrindą, tiek dalyką, kas nelaikytina naujos bylos pradėjimu (LR CPK 135 str. 1 d. 2, 3, 4 p., 141 str. 1 d.).

24Iš atsakovo ieškovei priteistina dalis – 264 Lt – sumokėto žyminio mokesčio

25(2 x 132 Lt) (LR CPK 93 str. 2 d.).

26Vadovaudamasis LR CPK 270 str., teismas

Nutarė

27ieškinį patenkinti iš dalies.

28Pripažinti negaliojančiais atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus Viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. vasario 18 d. protokolo Nr. 4 nutarimą, kuriuo trečiojo asmens UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymas buvo pripažintas tinkamu, 2009 m. kovo 16 d. protokolo Nr. 7 nutarimus, kuriais ieškovės UAB „Vėtrūna“ pasiūlymas buvo atmestas ir sudaryta preliminari pasiūlymų eilė.

29Kitą ieškinio dalį atmesti.

30Iš atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus ieškovei UAB „Vėtrūna“ priteisti 264 Lt bylinėjimosi išlaidų.

31Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėjas B. Valius, sekretoriaujant T. Dryžui,... 2. ieškovė patikslintu ieškiniu prašė:... 3. 1) pripažinti negaliojančiu atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2009-03-16... 4. 2) pripažinti negaliojančiu atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos... 5. 3) pripažinti negaliojančiu atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2009-03-16... 6. 4) įpareigoti atsakovą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę viešajame... 7. Ieškovė nurodė, kad 2009-11-25 pateikė pasiūlymą atlikti atsakovo... 8. 2009-03-18 raštu Nr. S-41 pranešė, kad atmeta ieškovės pasiūlymą, bei... 9. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 4 d. 2 p., konkurso sąlygų... 10. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti. Trečiasis asmuo... 11. Kiti tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko.... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Šalių paaiškinimais ir bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas 2008-09-17... 14. Pagal konkurso sąlygas tiekėjai, remdamiesi techniniu projektu, privalėjo... 15. Atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2009-03-16 protokolu vadovaudamasi... 16. 2009-02-18 protokolo Nr. 4 nutarimu UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymą... 17. Atsakovas pripažino, kad sutarties su UAB „Pamario restauratorius“... 18. (t. 3, b. l. 155–156). Ši įmonė vertino ir konkurso dalyvių pasiūlymus.... 19. 2009-01-14 sutarties pagrindu atsakovas samdė, kad įvertintų konkurso... 20. Atsakovas, pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 ir 2 d.... 21. (t. 3, b. l. 162–164). Ši komisija pažymėjo, kad trečiojo asmens... 22. Atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimo įstatymo 24 str. 7 d. nuostatas, nes... 23. 2009-02-18 protokolo Nr. 4 nutarimas, kuriuo trečiojo asmens UAB... 24. Iš atsakovo ieškovei priteistina dalis – 264 Lt – sumokėto žyminio... 25. (2 x 132 Lt) (LR CPK 93 str. 2 d.).... 26. Vadovaudamasis LR CPK 270 str., teismas... 27. ieškinį patenkinti iš dalies.... 28. Pripažinti negaliojančiais atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus Viešųjų... 29. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 30. Iš atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus ieškovei UAB „Vėtrūna“ priteisti... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...