Byla 2-719-381/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Julidona“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 20 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Julidona“, panaikinimo civilinėje byloje Nr. B2-173-560/2017 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Seliksa Consulting“ skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Julidona“ 2016 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Julidona“ bankroto byloje.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi tenkino pareiškėjo SIA „L-T OIL“ prašymą ir iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Julidona“; įmonės bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Bankroto administravimo paslaugos“.
 1. 2017 m. sausio 17 d. UAB „Seliksa Consulting“ pateikė Vilniaus apygardos teismui skundą dėl 2016 m. gruodžio 7 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Julidona“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Pareiškėja UAB „Seliksa Consulting“ prašė teismo jos reikalavimui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti ginčijamo 2016 m. gruodžio 7 d. BUAB „Julidona“ kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą; iki būsimo teismo sprendimo priėmimo uždrausti BUAB „Julidona“ kreditoriams ir bankroto administratoriui šaukti įmonės kreditorių susirinkimus; bankroto administratoriui uždrausti vykdyti bet kokius BUAB „Julidona“ 2016 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimus.
 1. Skunde teismui pareiškėja nurodė, kad UAB „Seliksa Consulting“ yra atsakovės kreditorė, kurios patvirtintas kreditorinis reikalavimas yra 319,73 Eur. Tik 2017 m. sausio 13 d. kreditorei pavyko gauti informaciją apie 2016 m. gruodžio 7 d. įvykusį atsakovės kreditorių susirinkimą iš kitos BUAB „Julidona“ kreditorės UAB „Legal Advice“.
 1. Visi įmonės kreditorių susirinkimo nutarimai iš esmės buvo priimti kreditoriaus SIA „L-T OIL“ balsais, kurio kreditorinis reikalavimas, sudarantis 78,6674 proc. (551 593,75 Eur) visų atsakovės kreditorių reikalavimų, ginčijamas teisme. Todėl įmonės kreditorių susirinkimas sušauktas ir jo metu nutarimai priimti neteisėtai.
 1. Įmonės kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu yra netikslingas ir be pagrindo. Be to, tai neišvengiamai lems padidėjusias atsakovės administravimo ir kreditorių išlaidas ir nebus naudingas.
 1. Įmonės administratorius jau apgynė atsakovės kreditorių interesus. 2016 m. gruodžio 7 d. Vilniaus apygardos teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-4208-565/2016 pripažino įmonės sudarytus sandorius negaliojančiais ir priteisė atsakovės naudai iš J. T. ir subsidiariai iš J. S. 252407,81 Eur.
 1. Atsakovė yra pareiškusi civilinį ieškinį (650960,68 Eur) baudžiamojoje byloje, kurioje bendrovės direktorius J. S. ir akcininkas A. T. yra kaltinami pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį (sukčiavimas), 208 straipsnio 1 dalį (skolininko nesąžiningumas), 209 straipsnį (nusikalstamas bankrotas) ir 222 straipsnio 1 dalį (apgaulingas apskaitos tvarkymas). Net ir pripažinus įmonės bankrotą tyčiniu, buvusių valdymo organų baudžiamasis persekiojimas antrą kartą dėl BK 209 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos padarymo objektyviai nebus įmanomas.
 1. Nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, tikėtina, kad per laikotarpį, kol byla pagal šį skundą bus išnagrinėta, atsakovės bankroto administratorius įvykdys susirinkimo nutarimus, t. y. išsimokės sau atlyginimą ir pasidengs administravimo išlaidas, kreipsis į teismą dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu, po ko taps neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas šioje byloje. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovės bankroto procesas nebus užvilkintas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 20 d. nutartimi UAB „Seliksa Consulting“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino: sustabdė 2016 m. gruodžio 7 d. BUAB „Julidona“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų vykdymą ir uždraudė BUAB „Julidona“ kreditoriams ir bankroto administratoriui UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ šaukti BUAB „Julidona“ kreditorių susirinkimus.
 1. Teismas sprendė, kad yra tikslinga taikyti kreditorės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nes tokios rūšies laikinosios apsaugos priemonės atitinka pareikštų reikalavimų pobūdį. Skundžiamo nutarimo vykdymo nesustabdžius bei teismui galimai tenkinus kreditorės skundą, kreditorė vėl galėtų ginčyti administratoriaus atliktus atitinkamus veiksmus, kas užtruktų ir papildomai kainuotų, todėl bankroto proceso trukmė pailgėtų bei padidėtų administravimo išlaidų kaštai. Kreditorių interesus bei bankroto proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus labiau atitiks ginčijamų nutarimų vykdymo sustabdymas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Apeliantė BUAB „Julidona“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo BUAB „Julidona“ atžvilgiu.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

912.1.

10Šiuo metu bankroto byloje nevyksta jokių ginčų dėl kreditorių sąrašo patvirtinimo, kreditorių sąrašas yra patvirtintas įsiteisėjusiomis nutartimis UAB „Julidona“ bankroto byloje. Kreditorius SIA „L-T OIL“ Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartimi įtrauktas į BUAB „Julidona“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 551593,75 Eur dydžio kreditoriniu reikalavimu.

1112.1

12Pareiškėja dalyvavo 2016 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkime, pateikė balsavimo biuletenį susirinkime svarstytais klausimais. Todėl jau nuo 2016 m. gruodžio 7 d. pareiškėja turėjo ir galėjo sužinoti, kokie sprendimai buvo priimti kreditorių susirinkime. 2016 m. gruodžio 14 d. bankroto administratorius pateikė Vilniaus apygardos teismui minėto kreditorių susirinkimo protokolą. Pareiškėjos direktorius J. S. yra EPP sistemos vartotojas, įtrauktas į įmonės bankroto bylą suinteresuotu asmeniu, todėl skundžiamas kreditorių susirinkimo protokolas jam turėjo būti žinomas nuo 2016 m. gruodžio 15 d.

1312.2.

14Aplinkybė, kad kreditorė UAB „Legal Advice“ bankroto administratoriui elektroniniu paštu atsiuntė savo ir kitų atsakovės kreditorių balsavimo raštu biuletenius, vėliau pateikė biuletenių originalus, rodo, kad kreditoriai bendradarbiauja. Todėl bankroto administratoriaus kreditorei UAB „Legal Advice“ siųstas kreditorių susirinkimo protokolas turėjo pasiekti atsakovę bei patį J. S.

1512.3.

16UAB „Legal Advice“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui 2016 m. gruodžio 27 d. jau buvo pateikęs skundą dėl kreditorių susirinkimo protokolo. Teismas 2017 m. sausio 10 d. nutartimi skundą laikė nepaduotu, nepašalinus skundo trūkumų. Tuomet UAB „Legal Advice“ nurodė, kad tik 2017 m. sausio 13 d. elektroniniu paštu informavo pareiškėją apie 2016 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimus.

1712.4.

18Skundas buvo pateiktas pavėluotai, pareiškėja neprašo atnaujinti praleisto termino skundui paduoti, todėl jis neturėjo būti priimtas nagrinėjimui. Nustačius šias aplinkybes, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, skundas turi būti laikomas nepaduotas ir grąžintas pareiškėjai, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintos.

1912.5

20Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra sustabdytos esminės bankroto procedūros ir priešingai, nei teigia teismas, tokiu būdu vilkinamas bankroto procesas bei pažeidžiamas esminis bankroto proceso tikslas kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras.

2112.6.

22Kreditorių susirinkimo nutarimų sustabdymas ir draudimas šaukti kreditorių susirinkimus neapibrėžtam laikotarpiui palengvintų pareiškėjos direktoriaus J. S. ginimąsi prieš jį vykstančiose civilinėje ir baudžiamojoje bylose.

2312.7.

24Pagrindinis skundo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra ne apginti kreditorių teisėtus interesus, o išvengti arba kaip įmanoma ilgesniam laikui atidėti atsakomybės taikymą, kuri gali kilti buvusiems bankrutuojančios įmonės valdymo organams, jei teismas pripažintų BUAB „Julidona“ bankrotą tyčiniu.

 1. Atsiliepimu į apeliantės atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo SIA „L-T OIL“ prašo atsakovės BUAB „Julidona“ atskirąjį skundą patenkinti, 2017 m. sausio 20 d. Vilniaus apygardos nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.
 1. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. SIA „L-T OIL“ kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas įsiteisėjusia 2016 m. kovo 15 d. nutartimi BUAB „Julidona“ bankroto byloje. Įmonė yra įtraukta į trečios eilės kreditorių sąrašą su finansiniu reikalavimu 551 593,75 Eur sumai. 2016 m. kovo 15 d. nutartis buvo peržiūrėta apeliacine tvarka ir 2016 m. gegužės 10 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi palikta galioti.
  1. 2016 m. rugsėjo 29 d. priimtas Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-346-560/2016, kuriuo pripažinta, kad BUAB „Julidona“ prievolė sumokėti kreditoriui SIA „L-T OIL“ yra pasibaigusi. Šis sprendimas nėra įsiteisėjęs, todėl negali būti vykdomas.
  1. Jokių ginčų dėl BUAB „Julidona“ kreditorių sąrašo nėra, tai pat 2016 m. gruodžio 7 d. nebuvo draudimų šaukti kreditorių susirinkimą ir jame balsuoti. Kreditorių susirinkimas buvo teisėtas, kvorumas buvo, todėl nėra teisinio pagrindo naikinti susirinkime priimtus nutarimus.
  1. Kreditorius SIA „L-T OIL“ palaiko atsakovės BUAB „Julidona“ atskirojo skundo argumentas, kad pareiškėjai UAB „Seliksa Consulting“ apie pirmąjį kreditorių susirinkimą ir svarstomus klausimus buvo žinoma 2016 m. gruodžio 7 d., nes pareiškėja susirinkime dalyvavo, pateikė balsavimo biuletenį. Pareiškėjos direktoriui J. S. kreditorių susirinkimo protokolas tapo žinomas 2016 m. gruodžio 15 d., t. y. sekančią dieną po protokolo pateikimo Vilniaus apygardos teismui. UAB „Seliksa Consulting“ yra praleidusi 14 dienų terminą apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimus. Dėl šios priežasties pareiškėjos reikalavimas negalėtų būti patenkintas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra neteisėtas.
  1. Pareiškėja tikėtinai nepagrindė savo reikalavimo, nenurodė, kodėl teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas, todėl laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti pritaikytos. Be to, tokiu būdu pareiškėja piktnaudžiauja savo teisėmis ir siekia vilkinti BUAB „Julidona“ bankroto procesą.
  1. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių interesų proporcingumo principą, taip pat civilinio proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principus.
  1. UAB „Seliksa Consulting“ direktorius J. S. yra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už savo veiklą, vadovaujant bendrovei „Julidona“, todėl įmonės bankroto bylos vilkinimas jam yra naudingas.
  1. Skundžiama nutartimi buvo pažeista įmonės, kaip skolininko, ir jos kreditorių interesų pusiausvyra. Sustabdžius bankroto procedūrą atskiro kreditoriaus reikalavimu, pažeidžiamas viešasis interesas.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26

 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 1. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės įmonės bankroto procese – sustabdytas kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymas ir uždraustas bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimų šaukimas , teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 1. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: turi būti tikėtinai pagrįstas ieškovo reikalavimas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Be to, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 straipsnio 2 dalis).
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka (CPK 144 straipsnio 1 dalis) reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato, ar pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų apskritai gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014).
 1. Įmonės bankrotas – kolektyvinis procesas, kurio metu sprendžiami ne pavienių, bet visų įmonės kreditorių teisių bei teisėtų interesų klausimai, kreditorių skirtingi interesai derinami, ieškant protingos ir teisingos jų pusiausvyros. Bankroto proceso tikslas – pagal įstatyme nustatytas taisykles proporcingai teismo patvirtintų reikalavimų dydžiui ir kuo didesniu mastu tenkinti visų įmonės kreditorių reikalavimus. Sprendimus esminiais bankroto proceso klausimais (ĮBĮ 23 straipsnis) priima kreditoriai balsų dauguma nuo visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Bankroto procesas turi būti operatyvus ir sklandus, nes tik taip galima užtikrinti šio proceso administravimą mažiausiais kaštais, siekiant bankroto proceso tikslo – kuo didesnio kreditorių reikalavimų patenkinimo iš bankrutuojančios įmonės turto.
 1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Teismų praktikoje išaiškinta, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas 14 dienų terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti yra ieškinio senaties terminas, todėl jam taikomos visos ieškinio senaties terminams būdingos taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010). Ieškinio senatį teismas taiko tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – šio termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).
 1. Teismas skundžiama nutartimi sustabdė 2016 m. gruodžio 7 d. BUAB „Julidona“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų esminiais įmonės bankroto proceso klausimais vykdymą ir uždraudė BUAB „Julidona“ kreditoriams bei bankroto administratoriui UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ šaukti BUAB „Julidona“ kreditorių susirinkimus. Taigi, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra sustabdytos iš esmės visos bankroto procedūros ir, priešingai, nei argumentuoja pirmosios instancijos teismas, tokiu būdu pažeidžiami esminiai bankroto proceso principai ir tikslas – derinti visų įmonės kreditorių interesus, kiek įmanoma operatyviau ir ekonomiškiau užbaigti įmonės bankroto procedūras. Pirmosios instancijos teismo nuomone, skundžiamo nutarimo vykdymo nesustabdžius bei teismui galimai tenkinus kreditorės skundą, kreditorė vėl galėtų ginčyti administratoriaus atliktus atitinkamus veiksmus, kas užtruktų ir papildomai kainuotų, todėl bankroto proceso trukmė pailgėtų bei padidėtų administravimo išlaidų kaštai. Tačiau bylos aplinkybės patvirtina priešingą išvadą, jog, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones pagal vieno iš kreditorių reikalavimą, bankroto procedūros užsitęs neapibrėžtam laikui ir tai gali padidinti įmonės administravimo kaštus, pažeisti kitų kreditorių daugumos teises ir teisėtus interesus.
 1. Priešingai, nei teigia pareiškėja, šiuo metu įmonės bankroto byloje nėra nagrinėjama ginčų dėl kreditorių sąrašo patvirtinimo, kreditorių sąrašas yra patvirtintas įsiteisėjusiomis teismo nutartimis. Kreditoriaus SIA „L-T OIL“ kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas įsiteisėjusia teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartimi BUAB „Julidona“ bankroto byloje. Įmonė yra įtraukta į trečios eilės kreditorių sąrašą su finansiniu reikalavimu 551 593,75 Eur sumai. Teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartis buvo peržiūrėta apeliacine tvarka ir 2016 m. gegužės 10 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi palikta galioti. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-346-560/2016, kuriuo pripažinta, kad BUAB „Julidona“ prievolė sumokėti kreditoriui SIA „L-T OIL“ yra pasibaigusi, nėra įsiteisėjęs, todėl nėra kliūtimi šaukti kreditorių susirinkimus ir spręsti būtinus įmonės bankroto procese klausimus.
 1. Balsavimo 2016 m. gruodžio 7 d. BUAB „Julidona“ kreditorių susirinkime biuleteniai patvirtina, kad šiame kreditorių susirinkime pareiškėja UAB „Seliksa Consulting“ darbotvarkės klausimais balsavo raštu. Kreditorė žinojo apie paskelbtą susirinkimo darbotvarkę ir datą, todėl jau nuo 2016 m. gruodžio 7 d. galėjo ir turėjo žinoti apie kreditorių susirinkime priimtus sprendimus. UAB „Seliksa Consulting“ skundą dėl 2016 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais teismui pateikė tik 2017 m. sausio 17 d., t. y. yra galimai praleidusi 14 dienų kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo terminą. Argumentų, susijusių su termino skundui paduoti skaičiavimu ar prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą pareiškėja nėra pateikusi. Nors apeliantas nepagrįstai teigia, jog nurodytos aplinkybės sudarė pagrindą teismui atsisakyti priimti skundą, tačiau jos yra svarbios, sprendžiant preliminaraus ieškinio (skundo) pagrįstumo, kaip vienos iš būtinųjų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje, klausimą.
 1. Minėta, ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Nagrinėjamu atveju aplinkybę, kad pareiškėja galimai yra praleidusi 14 dienų kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą ir kita šalis prašo šį terminą taikyti, yra pagrindas vertinti kaip skundo preliminaraus pagrįstumo trūkumą, o kartu ir kaip pagrindą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.
 1. Pareiškėja, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad įmonės bankroto administratoriui įvykdžius kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus (išsimokėjus sau atlyginimą, padengus administravimo išlaidas, pateikus pareiškimą teismui dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu) teismo sprendimo įvykdymas taps nebeįmanomas. Atsiliepime į atskirąjį skundą pagrįstai nurodoma, jog pareiškėja nepateikė jokių argumentų šiam deklaratyviam teiginiui, kad, netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, galimai palankaus pareiškėjai teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas, pagrįsti.
 1. Apibendrindamas anksčiau išdėstytus argumentus, įvertinęs pareiškėjos suinteresuotumo bankroto procese dydį (UAB „Seliksa Consulting“ patvirtintas kreditorinis reikalavimas – 319,73 Eur) apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog tokio masto laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų esminiais bankroto proceso klausimais vykdymo sustabdymas, uždraudimas šaukti įmonės kreditorių susirinkimus – yra neproporcingas pareiškėjos pateikto skundo reikalavimams, jos suinteresuotumo bankroto procese lygiui, galintiems kilti bankroto procese padariniams, neatitinka šių procesinio pobūdžio priemonių paskirties, bankroto proceso principų bei tikslų, taip pat įmonės visų kreditorių teisių ir teisėtų interesų. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – pareiškėjos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas.
 1. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų skunde ir atsiliepime į jį išdėstytų argumentų, kaip nesudarančių esminės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti UAB „Seliksa Consulting“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių – 2016 m. gruodžio 7 d. BUAB „Julidona“ kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymo sustabdymo, uždraudimo BUAB „Julidona“ kreditoriams ir bankroto administratoriui šaukti įmonės kreditorių susirinkimus, uždraudimo bankroto administratoriui vykdyti bet kokius BUAB „Julidona“ 2016 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimus – taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4.
 1. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6.
  1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 20 d.... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8.
   1. Apeliantė BUAB „Julidona“ atskirajame skunde... 9. 12.1.... 10. Šiuo metu bankroto byloje nevyksta jokių ginčų dėl kreditorių sąrašo... 11. 12.1... 12. Pareiškėja dalyvavo 2016 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkime, pateikė... 13. 12.2.... 14. Aplinkybė, kad kreditorė UAB „Legal Advice“ bankroto administratoriui... 15. 12.3.... 16. UAB „Legal Advice“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui 2016 m.... 17. 12.4.... 18. Skundas buvo pateiktas pavėluotai, pareiškėja neprašo atnaujinti praleisto... 19. 12.5... 20. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra sustabdytos esminės... 21. 12.6.... 22. Kreditorių susirinkimo nutarimų sustabdymas ir draudimas šaukti kreditorių... 23. 12.7.... 24. Pagrindinis skundo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra ne... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26.
    1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartį panaikinti ir...