Byla 2A-305-357/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų: Reginos Agotos Gutauskienės ir Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Putokšnis“ atstovui D. B., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. N. J. ir atsakovo UAB „Putokšnis“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-4-772/2011 pagal ieškovo A. N. J. ieškinį atsakovui UAB „Putokšnis“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovas A. N. J. ieškiniu (1 – 7 b. l. 1 t.) ir patikslintu ieškiniu ( 70-77 b. l. 1 t.) kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu; pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę iš pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p. į pagal LR DK 127 str. 1 d.; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai jam nesumokėtą 6 700,57 Lt atlyginimą bei 13 094,39 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai dviejų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo ieškovo atleidimo dienos (2010-05-14) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 10 000,00 Lt neturtinės žalos bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-06-16 sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. 895 su atsakovu UAB „Putokšnis“, pagal kurią buvo priimtas dirbti į projektų vadovo pareigas darbui Ukrainoje. 2010-05-14 vadovaujantis LR DK 136 str. 3 d. 2 p., LR DK 235 str. 2 d. 9 p. bei remiantis UAB „Putokšnis“ generalinio direktoriaus 2010-05-14 įsakymu Nr. 62-P, darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta. Darbo sutartis su juo buvo nutraukta neteisėtai, nesilaikant LR Darbo kodekso nuostatų reglamentuojančių atleidimą iš darbo, dėl to buvo pažeisti jo teisėti interesai.

5Atsakovas UAB „Putokšnis“ atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko ir prašė ieškinį atmesti (27 – 32 b. l.1 t.)

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 9 d. sprendimu ieškovo A. N. J. ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui A. N. J. iš atsakovo UAB ,,Putokšnis“17 914,29 Lt sumą (privalomi mokėjimai neišskaičiuoti) neišmokėto darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2010-04-14 įskaitytinai. Priteisė ieškovui A. N. J. iš atsakovo UAB ,,Putokšnis“ 5 888,45 Lt sumą (privalomi mokėjimai neišskaičiuoti) piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas už laikotarpį nuo 2008-06-16 iki 2010-04-14 įskaitytinai. Priteisė ieškovui A. N. J. iš atsakovo UAB ,,Putokšnis“ 8 876,80 Lt (privalomi mokėjimai neišskaičiuoti) vidutinio darbo užmokesčio sumą (t.y. jo dalies dalį), už uždelsimo atsiskaityti su ieškovu laiką nuo 2010-05-16 iki 2010-02-09 įskaitytinai. Priteisė ieškovui A. N. J. iš atsakovo UAB ,,Putokšnis“ 990,47 Lt (privalomi mokėjimai neišskaičiuoti) vidutinį darbo užmokestį (t.y. jo dalies dalį), už uždelsimo atsiskaityti su ieškovu laiką nuo 2011-02-10 iki visiško atsiskaitymo su darbuotoju dienos. Priteisė ieškovui A. N. J. iš atsakovo UAB ,,Putokšnis“ 5 proc. dydžio palūkanas nuo 17 914,29 Lt sumos (privalomi mokėjimai neišskaičiuoti) (neišmokėto darbo užmokesčio) už laikotarpį nuo 2010-04-16 iki 2010-06-29 įskaitytinai. Priteisė ieškovui A. N. J. iš atsakovo UAB ,,Putokšnis“ 5 proc. dydžio palūkanas nuo 5 888,45 Lt sumos (privalomi mokėjimai neišskaičiuoti) (piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas) už laikotarpį nuo 2010-04-16 iki 2010-06-29 įskaitytinai. Priteisė ieškovui A. N. J. iš atsakovo UAB ,,Putokšnis“ 5 procentų dydžio palūkanas nuo 8 876,80 Lt sumos (privalomi mokėjimai neišskaičiuoti) (vidutinio darbo užmokesčio dalies, už uždelsimo atsiskaityti su ieškovu laiką) nuo 2010-05-16 iki 2010-06-29 įskaitytinai. Priteisė ieškovui A. N. J. iš atsakovo UAB ,,Putokšnis“ 5 proc. dydžio palūkanas nuo sprendimo rezoliucinės dalies 1, 2, 3, 4 punkte apskaičiuotų ir nesumokėtų įsiskolinimo sumų (privalomi mokėjimai neišskaičiuoti) nuo 2010-06-30 iki visiško atsiskaitymo su darbuotoju dienos. Priteisė iš atsakovo UAB ,,Putokšnis“ į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660) 980,00 Lt žyminio mokesčio ir 9,00 Lt už procesinių dokumentų įteikimą, iš viso: 989,00 Lt. Priteisė iš ieškovo A. N. J. 132,00 Lt žyminio mokesčio už neturtinio pobūdžio reikalavimą ir 14,40 Lt už procesinių dokumentų įteikimą, iš viso: 146,40 Lt. Sprendimo dalį dėl 990,47 Lt (privalomi mokėjimai neišskaičiuoti), tai yra vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio sumažintos dalies priteisimo vykdyti skubiai. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmetė. Nurodė, kad darbdavys išanalizavęs darbuotojo pateiktus pasiaiškinimus dėl neatvykimo į darbą priežasčių, padarė argumentuotą išvadą dėl drausminės nuobaudos jam skyrimo ir pagrįstai 2010-05-14 priėmė įsakymą Nr. 62-P dėl ieškovo atleidimo iš darbo. Teismas patikrinęs šias aplinkybes konstatavo, kad atsakovas konkrečiu atveju nepažeidė ieškovo atleidimo iš darbo tvarkos nuostatų. Darbuotojas savo pasiaiškinimu ir pateiktais įrodymais nepagrindė neatvykimo į darbą svarbos. Teismas konstatavo, kad darbuotojas neatvyko į darbą be svarbių priežasčių, todėl pripažino, kad darbdavys pagrįstai jam skyrė drausminę nuobaudą ir jį teisėtai atleido iš darbo. Nors, atleidimas iš darbo yra kraštutinė priemonė ir įvertindamas tokį drausmės pažeidimą, darbdavys turi atsižvelgti į tas aplinkybes, kurioms esant šis pažeidimas buvo padarytas, į jo sukeltas pasekmes ir į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau, tačiau ginčo atveju nėra pagrindo išvadai, kad darbdavys ieškovo atžvilgiu taikė per griežtą drausminę nuobaudą.

8Teismas sutiko su ieškovo 2011-01-25 pareiškime nurodytais motyvais, kad šalys nesitarė dėl darbo užmokesčio sumažinimo. Todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovas nepagrįstai sumažino ieškovui darbo užmokestį, todėl sprendė klausimą dėl jam neišmokėtos atlyginimo dalies priteisimo. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų atsakovas nuo 2009 metų liepos mėnesio mokėjo atlyginimą ieškovui kurio dydis buvo 7 500 Lt. Kadangi ieškovas nedavė atsakovui sutikimo sumažinti darbo užmokestį, tai laikė, jog darbdavys be teisinio pagrindo nepagrįstai mokėjo ieškovui sumažintą darbo užmokestį nuo 2009-07-01 iki pravaikštos iš darbo dienos. Teismui įvertinus šalių pateiktus rašytinius įrodymus ir juose nurodytus faktinius duomenis dėl ieškovui priklausančios neišmokėtos atlyginimo dalies priteisimo, teismas konstatavo, kad ieškovui iš atsakovo priteistina 17 914, 29 Lt neišmokėto atlyginimo dalis (200 darbo dienų - 89 571,43 Lt darbo užmokestis pagal darbo sutartį - 71 657,14 Lt darbdavio priskaičiuotas darbo užmokestis - 17 914,29 Lt neišmokėto atlyginimo dalis) už laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2010-04-14 įskaitytinai. Atsakovas ieškovui atleidimo iš darbo dieną sumokėjo dalį piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas, dėl to teismas šį ieškovo reikalavimą pripažino pagrįstu tik iš dalies ir jį tenkino. Teismui atlikus perskaičiavimą dėl ieškovui priklausančios išmokėti piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas padarė išvadą, jog ieškovui priteistina likusi ieškovo nesumokėtos piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas suma yra 5 888,45 Lt, o ne 13 094,39 Lt, kaip nurodo ieškovas.Teismas konstatavo, kad nutrūkus darbo santykiams ir neišmokėjus išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, taikytinas ne delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas, bet CK 6.210 ir 6.261 straipsnių normos, reglamentuojančios palūkanas už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, ir CK 6.37 str. 2 dalies norma, įtvirtinanti procesines palūkanas už priteistą sumą.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

10Apeliaciniu skundu apeliantas A. N. J. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. sprendimą dalyje, kurioje buvo atmesti ieškovo reikalavimai ir dėl šios sprendimo dalies priimti naują sprendimą – atmestus ieškovo reikalavimus patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

121. Teismas netinkamai vertino ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, jo argumentus bei liudytojo paaiškinimus. Tiek 2010 m. balandžio 26 d. A. N. J. pasiaiškinime, tiek 2010 m. gegužės 7 d. A. N. J. rašte dėl 2010 m. balandžio 30 d. UAB „Putokšnis" pranešimo Nr. 33 yra nurodyta, jog bendrovės vadovo nurodymu jis nebuvo įleidžiamas į Ukrainos įmonės Oldi patalpas. Liudytojas Č. I. patvirtino, kad Oldi administracija vykdė daug neteisėtų veiksmų bei, kad jiems buvo siūloma pasirašyti susitarimus dėl darbo sutarties nutraukimo. Visos aplinkybės patvirtina, kad būtent darbdavys nesudarė ieškovui tinkamų darbo sąlygų, todėl nebuvimas darbe negalėjo būti pripažintas pravaikšta.

13Nurodo, teismas neįvertino aplinkybės, kad nesikreipė į teisėsaugos institucijas dėl galimo susidorojimo, dėl psichologinio spaudimo, grasinimo nurodyto apelianto 2010 05 07 rašte. Teismas neįvertino, kad apeliantas yra darbo santykių silpnesnė šalis ir anksčiau buvo verčiamas nutraukti darbo sutartį, kas yra užfiksuota jo rašte ir Č. I. 2009 08 26 pranešime.

142.Ieškovo darbo funkcijų vykdymo tvarka buvo suderinta su atsakovu - atsakovas buvo delegavęs ieškovui sprendimų priėmimo laisvę dėl darbo funkcijų vykdymo. Šias aplinkybes patvirtina 2010 m. balandžio 30 d. raštas dėl 2010 m. balandžio 26 d. pasiaiškinimo, kuriame yra nurodyta, kad pagal pareigas ieškovas priklauso darbuotojų grupei, galinčiai ir turinčiai savarankiškai priimti sprendimus, reikalingus tinkamai vykdyti savo darbines funkcijas, iškaitant ir sprendimus dėl kelionių darbo tikslais. Ieškovas neturėjo pareigos nuolat būti Ukrainos įmonės Oldi patalpose patvirtina ieškovo paso nuorašai, iš kurių matyti, kad ieškovas vykdydamas savo darbines funkcijas nebuvo visą laiką Ukrainoje, datos spaudai rodo, kad jis atvykęs į Ukrainą pabūdavo ten tam tikrą laiką ir paskui išvykdavo. Atsakovui toks ieškovo darbo funkcijų vykdymas buvo žinomas ir jį tenkino. Apelianto aukščiau išvardinti įrodymai įgalina daryti priešingą išvadą, t.y. kad ieškovas dirbo savo nuožiūra ir neturėjo pareigos nuolatos būti Ukrainos įmonės Oldi patalpose.

15Nurodo, kad ieškovo darbo sutarties 2010-05-13 sudarymas su kitu darbdaviu UAB „Plastma“ neturi reikšmės svarstant atleidimo iš darbo teisėtumą, nes netrukdė ieškovui vykdyti darbinių funkcijų UAB „Putokšnis“ dukterinėje įmonėje.

163. Pirmosios instancijos teismas nusprendęs, kad ieškovas padarė pravaikštą, sprendimo motyvuojamojoje dalyje neteisingai nurodė, kad tinkama ieškovo atleidimo iš darbo diena laikytina 2010-04-16, t.y. sekanti po pirmos pravaikštos dienos einanti darbo diena. Ieškovas nepadarė pravaikštos, todėl nebuvo pagrindo pripažinti, kad tinkama ieškovo atleidimo iš darbo diena yra 2010-04-16, nes ieškovo atleidimo iš darbo diena yra 2010-05-14.Teismas turėjo pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu ir turėjo tenkinti iš pagrindinio reikalavimo išvestinius reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas netinkamai paskaičiavo ieškovui susidariusį darbo užmokesčio įsiskolinimą, nes atsižvelgiant į atsakovo 2011-01-12 pažymoje Nr. 3 nurodytus duomenis, bei į tai, kad ieškovas iki pat jo atleidimo iš darbo dienos dirbo, jam priklauso 28 680,96 Lt neišmokėto darbo užmokesčio. Ieškovas pravaikštos nepadarė ir buvo nepagrįstai atleistas iš darbo, todėl vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką turėjo būti priteistas nuo 2010-05-14. Teismas netinkamai paskaičiavo ieškovui priklausančią kompensaciją už nepanaudotas atostogas, netinkamai paskaičiavo ieškovo vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti su juo laiką, todėl nuo klaidingai paskaičiuotos sumos buvo priteisto palūkanos.

174. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė rašymo apsirikimo klaidų, nes sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodė atleidimo iš darbo diena laikytina 2010-04-16, tačiau sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodė, kad ieškovo atleidimo diena yra 2010-05-16, nors pagal sprendimo motyvuojamąją dalį turėjo būti 2010-04-16, taipogi teismas nurodė, kad sprendimo priėmimo diena yra 2010-02-09, nors turėjo būti 2011-02-09.

185. Pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškovo reikalavimą pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu, priteisė iš ieškovo A. N. J. 132 Lt žyminio mokesčio už neturtinio pobūdžio reikalavimą ir 14,40 Lt už procesinių dokumentų įteikimą, iš viso 146,49 Lt. Su šia sprendimo dalimi taip pat nesutinka iš dalies. Remiantis LR CPK 83 str. 1 d. 1 p. ieškovai bylose dėl visų reikalavimų, kylančių iš darbo teisinių santykių, yra atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Būtent dėl to, kad ieškovas buvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nebuvo pagrindo atmetus ieškovo reikalavimą dėl jo atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu priteisti 132 Lt žyminio mokesčio už neturtinio pobūdžio reikalavimą.

19Atsakovas UAB „Putokšnis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. sprendimo atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

201. Atsakovas teisės aktų nustatyta tvarka nėra davęs ieškovui jokių vykdytinų nurodymų nevykti į įmonės Oldi patalpas Ukrainoje, kurių tariamu vykdymu savo nebuvimą šioje darbo vietoje bando pateisinti ieškovas. Ieškovo teiginiai, kad atsakovas, tariamai duodamas vykdytinus nurodymus nevykti į įmonę Oldi, ir taip ne dėl ieškovo kaltės nesudarė sąlygų pastarajam atvykti į darbo vietą bei atlikti darbines funkcijas šioje įmonėje, nėra pagrįsti jokiais įrodymais.

212. Pirmosios instancijos teismas ieškovo nurodytas aplinkybes dėl jam tariamai daryto psichologinio spaudimo ir tariamai išsakytų grasinimų turėjo vertinti atsižvelgdamas į tai, kad darbuotojas yra silpnesnė darbo santykių šalis ir, kad darbdavys gali lengvai piktnaudžiauti savo teisėmis. Šiuos savo teiginius ieškovas turėjo įrodyti objektyviais ir nešališkais įrodymais. Ieškovas tokių įrodymų byloje nepateikė. Nors ieškovas savo skunde teigia, kad jis patyrė grasinimus ir šantažą, kad bijojo kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl savo teisių pažeidimo, nes bijojo atsakovo susidorojimo su juo, šie teiginiai yra grindžiami išimtinai tik paties ieškovo parengtais ir pasirašytais raštais, tačiau jokie kiti įrodymai, įskaitant ir byloje esančius liudytojo Č. I. parodymus, ieškovo teiginių nepatvirtina. Byloje nėra jokių duomenų, leidžiančių daryti išvadą, jog ieškovo galimybė elgtis pagal jo paties valią buvo apribota atsakovo tariamais grasinimais, šantažu ar panašiai.

223. Ieškovas turėjo vykti kasdieną į savo darbo vietą įmonės Oldi patalpose ir vykdyti darbines funkcijas, o nebūti jose galėjo tik kai šias funkcijas vykdyti reikėjo kitur arba kitais tesės aktų nustatytais atvejais.

234. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo reikalavimo pripažinti jo atleidimą iš darbo pagal LR DK 136 str. 3 dalies 2 p. ir 235 str. 2 dalies 9 p. neteisėtu. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamąjį stažą darbovietėje mokama tik nutraukus darbo sutartį pagal DK 129 straipsnį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 p., o vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką išmokamas tik esant priverstinei pravaikštai, ieškovo reikalavimai dėl šių sumų priteisimo yra atmestini.

245. Pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė LR DK 141 str. 3 dalies nuostatas, kadangi iš atsakovo turi būti išieškomas už uždelstą atsiskaityti laikotarpį visas vidutinis darbo užmokestis, o ne sumažintas išmokėta atlyginimo dalimi. Atsakovas buvo visiškai atsiskaitęs su atleidžiamu iš darbo ieškovu jo atleidimo dieną, t.y. 2010-05-14, todėl nėra jokio pagrindo taikyti LR DK 141 str. 3 d. nuostatas dėl vidutinio darbo užmokesčio darbuotojui sumokėjimo už uždelstą su juo atsiskaityti laiką.

25Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Putokšnis“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys buvo patenkintas ir šioje dalyje ieškinį atmesti bei priteisti visas atsakovo byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas.

26Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

271.Ieškovas davė sutikima ne išskaidyti jo gaunama atlyginimą, kaip nepagristai teigė pirmosios instancijos teismas sprendime, o sutiko, kad jam būtu sumažintas atlyginimas, tačiau paliekant galimybe ateityje konkretu mėnesi gauti tokio paties dydžio kaip ir iki 2009-06-30 darbo užmokesčio suma, jei būtu išleistas darbdavio įsakymas dėl 1900 litų dydžio priedo skyrimo ieškovui atitinkamą mėnesį. Byloje yra nenuginčyti įrodymai, jog pagal ieškovo 2009-06-30 sutikimą dėl darbo apmokėjimo sąlygų keitimo, priedo prie pagrindinio darbo užmokesčio mokėjimo kas mėnesi klausimas turėjo būti išsprendžiamas išleidžiant darbdavio įsakymą. Tačiau byloje nėra nei vieno darbdavio įsakymo dėl priedo prie pagrindinio darbo užmokesčio skyrimo ieškovui po 2009-06-30, t.y. nėra jokių duomenų, kad koks nors priedas ieškovui buvo skirtas. Dėl šios priežasties teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, neturėjo jokio pagrindo padaryti išvada, kad ieškovui ir po 2009-06-30 turėjo būti mokamas 9500 litu dydžio, t. y. nesumažintas darbo užmokestis.

282.Ieškovas aiškiai suprato ir savo veiksmais patvirtino, jog nuo 2009-06-30 jo darbo užmokestis yra sumažintas, kad be pagrindinės darbo užmokesčio dalies, nurodytos 2009-06-30 jo sutikime dėl darbo apmokėjimo sąlygų keitimo gauti papildomą dalį - priedą iki 1900 litų, turės teisę ir galės gauti tada ir tik tada, jei dėl tokio priedo mokėjimo bus išleistas atsakovo įsakymas, ieškovas su tuo sutiko per visą laikotarpį nuo 2009-06-30 iki jo atleidimo iš darbo. 2008-04-01 atsakovo vadovas, A. S., raštu pranešė bendrovės darbuotojams, kad, esant sunkiai ekonominei situacijai ir bendrovei nepasiekiant užsibrėžtų rezultatų, galima būtų vykdyti veiklą ir išvengti rizikingų pasekmių bus keičiamos darbuotojų apmokėjimo sąlygos - esamas darbo sutartyje darbo užmokestis suskaidytas ir bus mokamas pagrindinis darbo užmokestis, sudarantis 80 procentų esamo darbo užmokesčio, o likusi 20 procentų dydžio dalis bus skiriama darbdavio įsakymu. Atlyginimai buvo ne išskaidyti į dvi dalis, kurių suma buvo lygi prieš tai buvusio atlyginimo dydžiui, bet sumažinti ir ieškovas su tokiu sumažinimu sutiko.

293.Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai laikė, jog yra pagrindas priteisti ieškovui tariamai jam nesumokėto atlyginimo dalį, vidutinio darbo užmokesčio dalį ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas, palūkanas už pavėluotą išmokėti darbo užmokesčio dalį. Atsakovas su apeliaciniu skundu teikia naują įrodymą - atsakovo generalinio direktoriaus 2008-04-01 pranešimą dėl darbo apmokėjimo sąlygų keitimo esant sunkiai ekonominei situacijai ir bendrovei nepasiekiant užsibrėžtų rezultatų. Šio įrodymo atsakovas anksčiau neteikė, kadangi byloje įrodinėjant ieškovo atlyginimo sumažinimo aplinkybes nebuvo būtinybės įrodinėti ieškovo atlyginimo sumažinimo priežasčių, todėl į bylą buvo pateiktas tik ieškovo 2009-06-30 sutikimas dėl darbo apmokėjimo sąlygų keitimo.

30Ieškovas A. N. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo UAB „Putokšnis“ apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

311. Ieškovo 2009 m. birželio 30 d. sutikimas dėl darbo apmokėjimo sąlygų keitimo turi būti aiškinamas kaip ieškovo sutikimas suskaidyti jam mokėtiną darbo užmokestį. Šiame sutikime yra aiškiai išreikšta ieškovo valia suskaidyti, o ne sumažinti ieškovui mokamą darbo užmokestį. Be to, šalys nebuvo sudarę susitarimo dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo - ieškovo darbo sutartis nebuvo keista, vadinasi, ieškovui mokėtinas darbo užmokestis visą darbo sutarties galiojimo laikotarpį išliko toks pats. Pats atsakovas savo apeliaciniame skunde pripažįsta, kad nėra šalių pasirašyto darbo sutarties pakeitimo.

322. Darbdavys nėra supažindinęs ieškovo su priedų skyrimo tvarka, todėl ieškovas, nežinodamas visų sąlygų, kada jam bus mokami priedai, būdamas apdairus ir rūpestingas negalėjo išreikšti sutikimo dėl jo darbo užmokesčio mažinimo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovas davė sutikimą suskaidyti, o ne sumažinti jo darbo užmokestį, kadangi ieškovo sutikime nėra duomenų apie tai, kokiomis sąlygomis bus mokamas ar nemokamas darbuotojui priedas. Byloje nėra nei vieno darbdavio įsakymo dėl priedo prie pagrindinio darbo užmokesčio skyrimo ieškovui po 2009-06-30.

333. Ieškovas iki konflikto su atsakovu kelis kartus žodžiu kreipėsi į atsakovą dėl jam neišmokamos atlyginimo dalies. Vėliau, kilus konfliktinei situacijai tarp ieškovo ir atsakovo, ieškovas jokių pretenzijų dėl neišmokėtos atlyginimo dalies atsakovui nebereiškė, kadangi bijojo susidorojimo su juo bei manė, kad nuolaidžiaudamas darbdaviui išsaugos savo darbo vietą. Darbdavys UAB „Putokšnis", būdamas stipresne darbo santykių šalimi, tuo naudojosi ir piktnaudžiaudamas savo teisėmis nemokėjo ieškovui viso teisėtai jam priklausančio atlyginimo.

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

35teisiniai argumentai ir išvados

36Ieškovo A. N. J. apeliacinis skundas atmestinas.

37Atsakovo UAB „Putokšnis“ apeliacinis skundas tenkintinas.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. ( LR CPK 320 str. 1d.).Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

39Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas byloje surinktus įrodymus atleidimo iš darbo dalyje įvertino nepažeisdamas procesinių įrodymų leistinumo ir sąsajumo taisyklių bei priimtą sprendimą grindė išvadomis, pagrįstomis byloje nustatytų aplinkybių ir ištirtų bei įvertintų įrodymų visetu. Sprendimo dalyje dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo priteisimo pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino turimus įrodymus ir neteisingai taikė darbo santykius reglamentuojančias teisės normas. Todėl šioje dalyje sprendimas pakeistinas.

40 Dėl atleidimo iš darbo teisėtumo

41Darbuotojo drausminė atsakomybė yra tik individuali. Ji konkrečiam darbuotojui gali būti taikoma tik už šio darbuotojo kaltus neteisėtus veiksmus arba neveikimą. Darbuotojo kaltė, kuri galima tyčios arba neatsargumo formomis, nėra preziumuojama (Darbo kodekso 236 straipsnis). Darbuotojo neteisėti veiksmai arba neveikimas darbo drausmės pažeidimo atveju reiškiasi darbo pareigų nevykdymu arba netinkamu jų vykdymu dėl darbuotojo kaltės (Darbo kodekso 234 straipsnis). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad darbdavys teisėtai ir pagrįstai įvertino ieškovo veiksmus už kuriuos skyrė griežčiausią įstatyme numatytą drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo. Pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą leidžiama nutraukti darbo sutartį, kai darbuotojas yra šiurkščiai pažeidęs darbo pareigas. Šiurkštų darbo pareigų pažeidimą reglamentuoja Darbo kodekso 235 straipsnis. Šio straipsnio 9 dalis numato, kad šiurkštus darbo pažeidimas yra neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių. Vadovaujantis šiomis nuostatomis atsakovas ir skyrė griežčiausią drausminę nuodaudą–atleidimą iš darbo.

42Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad uždarosios akcinės bendrovės „Putokšnis“ darbuotojas A. N. J. pagal 2008 06 16 sudarytą neterminuotą darbo sutartį Nr. 895 projekto vadovo pareigoms darbui Ukrainoje, nustatant 40 valandų darbo savaitę, vykdavo dirbti į Ukrainos įmonę Oldi (b.l.8).Darbuotojo darbo diena (pamaina) nustatoma įmonės, įstaigos, organizacijos vidaus norminiais teisės aktais: darbo tvarkos taisyklėmis, kolektyvine sutartimi, darbo (pamainų) grafikais, darbo reglamentu ir kitais vidiniais dokumentais. Iš bylos dokumentų matyti, kad ieškovui 2010-04-15 ir 2010-04-16 neatvykus į darbą, darbdavys įteikė darbuotojui pranešimą reikalaudamas pateikti pasiaiškinimą dėl nebuvimo darbe nurodytomis dienomis (b.l.14). Ieškovas 2010-04-26 rašytame pasiaiškinime nurodė, kad jis bendrovės vadovo nurodymu nebuvo įleistas į įmonės patalpas esančias Ukrainoje, tačiau vykdė savo pareigas (b.l.15). Iš bylos dokumentų matyti, kad ieškovui neatvykus į darbą, atsakovas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose iki 2010-05-14 žymėjo darbuotojo nebuvimą darbe. Ieškovui pateikus paaiškinimus 2010-04-26, 2010-05-07, tačiau neatvykstant į darbą, 2010-05-14 priimė įsakymą dėl ieškovo A. N. J. atleidimo iš darbo pagal DK 136 str. 3 d. 2 punktą ir nurodė atleidimo priežastį - jo neatvykimą į darbą visą darbo dieną, kurią teismas laikė 2010-04-16, tai yra sekančią po pirmos pravaikštos dienos darbo dieną(b.l.15,18-19).

43Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodo, kad pareiga įrodyti darbuotojo neatvykimo į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą) faktą, tenka darbdaviui - atsakovui, o pareiga įrodyti neatvykimo į darbą priežastis ir jų svarbą tenka ieškovui (CPK 178 straipsnis). Apeliantas N. J. visuose procesiniuose dokumentuose pripažįsta, kad darbo vieta pagal su atsakovu sudarytą 2008-06-16 darbo sutartį Nr.895 buvo Ukrainoje, UAB „Putokšnis“ dukterinėje įmonėje OLDI. Savo poziciją, kad nebuvimas 2010-04-15 ir 2010-04-16 šioje darbo vietoje nėra pravaikšta, grindžia tuo, kad šiuo laikotarpiu ieškovas buvo neįleidžiamas į įmonės OLDI patalpas, taip jam buvo nesudarytos sąlygos atlikti savo darbines funkcijas savo darbo vietoje. Taip pat ieškovas teigia, kad nebūdamas nustatytoje darbo vietoje - įmonėje OLDI, jis vykdė savo darbines funkcijas. Byloje pateiktų įrodymų visuma šių ieškovo teigiamų aplinkybių neįrodo. Darbdavio reikalavimu 2010-04-26 rašytame pasiaiškinime ieškovas tuo pačiu nurodė, kad jis pasirengęs kreiptis į vietos teisėsaugos institucijas, kad būtų išsiaiškinta ir nustatyta ar jis iš tiesų neteisėtai neatvyko į darbą 2010-04-16 ir 2010-04-17 dienomis. Ieškovas pasiaiškinime nenurodė konkrečiai kas, nei kodėl jo neįleido į darbo vietą, taip pat pasiaiškinime nėra duomenų, o ieškovas nepateikė ir teismui įrodymų, išskyrus savo nuomonę, kodėl jis nėra įleidžiamas į savo darbo vietą, ar jis kreipėsi į atitinkamas vietos teisėsaugos institucijas. Ieškovo iniciatyva apklaustas liudytojas Č. I. šių aplinkybių nepatikslino. 2010-04-30 atsakovui raštu pareikalavus pateikti papildomus duomenis susijusius su darbo funkcijų atlikimu įmonėje OLDI, ieškovas 2010-05-07 rašte darbdaviui pakartojo tas pačias aplinkybes, kurios buvo paminėtos jo 2010-04-26 pasiaiškinime, tuo pačiu pripažindamas, kad šiuo metu jis kelia savo profesinę kvalifikaciją (b.l. 17). Ieškovas savo teiginius, kad vykdė darbines funkcijas 2010-04-15 ir 2010-04-16, o atsakovas nurodė nevykti į šią įmonę ir tokiu būdu nesudarė sąlygų vykdyti darbinių funkcijų, grindžia savo paties parengtais ir pasirašytais raštais.

44Kolegija vertina pagrįstu atsakovo argumentą, kad nušalinimas nuo darbo turėjo būti įformintas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 str. reikalavimus darbdavio įsakymu. Tokio atsakovo įsakymo apie ieškovo nušalinimą nuo darbo nebuvo išleista ir iš bylos dokumentų matyti, kad ieškovui buvo mokamas ir atlyginimas 2010-04-15 laikotarpiu.

45Apelianto nurodomos nuostatos, kad vertindamas byloje esančius įrodymus pirmosios instancijos teismas ieškovo nurodytas aplinkybes dėl jam tariamai daryto psichologinio spaudimo ir tariamai išsakytų grasinimų turėjo vertinti atsižvelgdamas į tai, kad darbuotojas yra silpnesnė darbo santykių šalis, teismas nepažeidė. Ieškovo teiginius dėl grasinimų, pirmosios instancijos teismas vertino kaip neįrodytus ir grindžiamus paties ieškovo parengtais ir pasirašytais raštais bei nepatvirtintus kitais įrodymais, liudytojo Č. I. parodymais. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas LR CPK 185 str. 2 dalyje įtvirtintų įrodinėjimo nuostatų ir vertinimo taisyklių nepažeidė. Iš bylos dokumentų matyti, kad atsakovas savo 2010-04-30 rašte dėl 2010-04-26 pasiaiškinimo nurodė ieškovui pateikti duomenis apie neįleidimo į įmonę OLDI faktus. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino, kad ieškovas nepateikė duomenų apie konkrečius faktus t.y. kada jis buvo nuvykęs į Ukrainą, kada bandė patekti į savo darbo vietą, ar kreipėsi į teisėsaugos organus. Byloje ieškovas nepateikė įrodymų, kad apie tokį faktą apskritai informavo darbdavį, tokių faktų nepatvirtino ir ieškovo prašymu apklaustas liudytojas Č. I..

46Pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, kad ieškovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti ieškovo neatvykimą į darbo vietą dėl objektyvių, svarbių priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios ar darbdaviui nesudarius tam sąlygų. Teismas teisingai konstatavo, kad ieškovas neatvykdamas į darbą nurodytu laiku, padarė pravaikštą, o ieškovo vertinimą, kad pagal darbo pobūdį jis neprivalėjo būti darbo vietoje pagrįstai atmetė. Darbo sutartyje nėra įrašyta ar aptarta papildoma sąlyga, kuri būtų šalims privaloma ir darbuotojui leistų nebūti darbo vietoje. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas galėtų remtis tokia sąlyga, jeigu šalys būtų sudariusios kitokią darbo sutartį, kai darbuotojas atvyksta į darbą tik pagal ieškovo iškvietimą, o bylos nagrinėjimo metu tokių faktinių aplinkybių nenustačius ir ieškovui neįrodžius, šį ieškovo motyvą teismas atmetė.

47Iš bylos dokumentų akivaizdu, kad ieškovas nebuvimo darbe 2010-04-15 iki 2010-05-14 fakto ir neginčijo, bet ginčijo tik nebuvimo darbe priežastis. Atsakovo darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose 2010-04-15 iki 2010-05-14 laikotarpiu pažymėtos dienos kaip pravaikštos ir byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų vykdęs kitas darbines funkcijas įmonėje tuo laikotarpiu. Atsakovo 2010-04-30 rašte nurodymas savarankiškai spręsti dėl kelionių darbo tikslais nepatvirtina, kad ieškovas neprivalėjo kiekvieną dieną atvykti į konkrečią darbo vietą. Atsakovas pagrįstai teigia, kad ieškovas galėjo vykti į įvairias keliones tik darbinių funkcijų vykdymo tikslais ir darbdaviui nebuvo žinoma, kad ieškovas nevyksta į darbo vietą. Iš bylos dokumentų matyti, kad ieškovo 2010-05-07 rašte nurodomos aplinkybės, kad jis kelia savo profesinę kvalifikaciją neįrodytos, nes kokiu būdu tai atliko Ukrainoje ar Lietuvoje ar kitur, ieškovas byloje nepateikė duomenų. Iš bylos dokumentų taip pat matyti, kad ieškovas nuo 2010-05-13 buvo darbo santykiuose ir su kitu darbdaviu, tai yra UAB „Plastma“ (b.l. 62).

48Pirmosios instancijos teismas įvertino, kad ieškovas būdamas vidutinio amžiaus ir turėdamas darbo patirtį, gerai suprato dėl kokių darbo sąlygų jis susitaria su darbdaviu, todėl ieškovo motyvus, kad jis nuo darbo pradžios iki 2009-08-17 pokalbio su darbdavio vadovu, dirbo pagal laisvą darbo grafiką pripažino neįrodytais. Situaciją įvertino taip, kad ne žodinio, bet rašytinio susitarimo tarp ieškovo bei atsakovo svarba buvo aktuali ieškovui. Dėl to nesant kitokio rašytinio susitarimo teismas darė išvadą, kad šalių sudaryta darbo sutartis neleidžia daryti išvados apie kitokius šalių įsipareigojimus ( DK 94, 95 str.).

49Ieškovo argumentus, kad jam pavyko išaiškinti viešosios teisės normų pažeidimus ir dėl to jis neteko vadovo pasitikėjimo pirmosios instancijos teismas atmetė kaip neįrodytas prielaidas, nes šios aplinkybės nepatvirtintos leistinais įrodymais, ar apklausto liudytojo Č. I. parodymais.

50Teismas teisingai įvertino drausminės atsakomybės sąlygų ir atleidimo iš darbo tvarkos taikymo ieškovui pagrįstumą, teisingai konstatavo, kad ieškovas neatvyko į darbą be svarbių priežasčių, pripažino, kad atsakovas pagrįstai 2010-05-14 priėmė įsakymą Nr. 62-P dėl ieškovo atleidimo iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, šią drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo skyrė teisingai kaip kraštutinę priemonę įvertindamas aplinkybes, kurioms esant šis pažeidimas buvo padarytas, jo sukeltas pasekmes ir į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisėtai sprendė, kad darbdavys ieškovo atžvilgiu taikė ne per griežtą drausminę nuobaudą, o įsakymo priėmimo momentu dar nebuvo pasibaigęs terminas drausminės nuobaudos skyrimui (DK 241 str., 238 str.).

51Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai rėmėsi teismų praktika ir konstatavo, jeigu darbuotojas neatvyksta į darbą per visą darbo dieną (pamainą) ir darbuotojo neatvykimas į darbą nėra nulemtas svarbių priežasčių, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį ( LAT CBS teisėjų kolegijos 2003-04-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2003, kat. 2.4.3.10.).

52Kolegija atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas šioje sprendimo dalyje teisingai įvertino bylos aplinkybes, todėl pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, atmesdamas ieškovo apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-536/2010; ir kt.).

53 Dėl darbo užmokesčio skirtumo

54Ieškovo prašomas priteisti darbo užmokesčio skirtumas - nesumokėtas 6 700,57 Lt atlyginimas bei 13 094,39 Lt kompensacija už nepanaudotas atostogas nėra pagrįstas. Iš bylos dokumentų matyti, kad 2008-06-16 darbo sutartyje ieškovo mėnesinė alga buvo nustatyta 9 500 Lt (b.l.8). Atsakovas į bylą pateikė 2008 04 01 pranešimą dėl keičiamos darbo apmokėjimo tvarkos, kuriuo pranešta bendrovės darbuotojams, kad, esant sunkiai ekonominei situacijai ir bendrovei nepasiekiant užsibrėžtų rezultatų, galima būtų vykdyti veiklą ir išvengti rizikingų pasekmių bus keičiamos darbuotojų apmokėjimo sąlygos - esamas darbo sutartyje darbo užmokestis suskaidytas ir bus mokamas pagrindinis darbo užmokestis, sudarantis 80 procentų esamo darbo užmokesčio, o likusi 20 procentų dydžio dalis bus skiriama darbdavio įsakymu. Taip pat pateikė 2009 02 05 direktoriaus įsakymą dėl atlygio sistemų, UAB „Putokšnis“ darbuotojų skatinimo sistemos nuostatus, pažymą apie tai, kad A. N. J. už darbo rezultatus premijų atsakovas nemokėjo (b.l.175, 202,204). Dokumentai pateikti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, tačiau kolegija neturi pagrindo vertinti šių dokumentų kaip neleistinų įrodymų, nes dokumentų pateikimas apeliacinėje instancijoje nesumažina jų reikšmės.

55Iš bylos dokumentų matyti, kad šalys 2009-06-30 susitarė, jog nuo 2009-07-01 ieškovui darbo užmokestis bus skaidomas ir mokama 7 600 Lt pagrindinis darbo užmokestis bei darbdavio įsakymu skiriamas priedas iki 1 900 Lt (b.l.117).Teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad susitarimas reiškia ne darbo užmokesčio sumažinimą, o darbdavys be teisinio pagrindo mokėjo sumažintą darbo užmokestį nuo 2009-07-01 iki pravaikštos padarymo dienos.

56Iš 2009-06-30 sutikimo dėl darbo apmokėjimo sąlygų keitimo teksto matyti, kad ieškovas sutiko, jog darbdavio įsakymu būtų mokamas priedas iki 1900 litų dydžio ir ieškovas turėjo suprasti, kad gauto pagrindinio darbo užmokesčio ir skirto priedo suma gali būti ir mažesnė negu buvo darbo užmokestis iki 2009-06-30. Kaip minėta, pagal ieškovo 2009-06-30 sutikimą dėl darbo apmokėjimo sąlygų keitimo, priedo prie pagrindinio darbo užmokesčio mokėjimo kas mėnesį klausimas turėjo būti išsprendžiamas išleidžiant darbdavio įsakymą.

57Byloje nėra įrodymų kad pagal atsakovo bendrovės pasiektus rezultatus ieškovui premija turėjo būti išmokėta darbdavio įsakymu. Priedai prie atlyginimo nėra pagrindinė atlyginimo dalis, kuri privalomai turi būti mokama už išdirbtą laiką. Todėl nesant atitinkamo atsakovo patvarkymo, nėra pagrindo išvadai, kad priedas ieškovui turėjo būti išmokėtas.

58Kaip nurodo atsakovas, sprendimas dėl darbuotojų, įskaitant ir ieškovą, darbo apmokėjimo sąlygų keitimo buvo sąlygotas faktinių aplinkybių - bendros ekonominės situacijos pasunkėjimo, dėl ko bendrovė ėmė nebepasiekti nustatytų veiklos rodiklių, esant tokioms aplinkybėms vien tik darbo užmokesčio išskaidymas, jo dalis pavadinant kitokiais pavadinimais ir neišsprendžiant jo dydžio klausimo būtų visiškai beprasmiškas veiksmas, nes tokiu atveju atlyginimų mokėjimui būtų išleidžiama ta pati suma ir tai niekaip nepalengvintų bendrovės apsunkintos padėties. Tokio sprendimo pakeisti darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką tikslas visų pirma buvo sumažinti darbo užmokesčio fondą, diferencijuojant darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas ir sudarant galimybę skiriant skatinimo priemones (skiriant atitinkamą priedą prie pagrindinio užmokesčio) labai gerai dirbantiems darbuotojams išmokėti ne mažesnį darbo užmokestį nei buvo numatytas darbo sutartyje, tačiau tiems darbuotojams, kurie nepasižymi itin gerais darbo rezultatais ir nenusipelno skatinimo, sumažinant mokamą darbo užmokestį 20 procentų.

59Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2011m. birželio 27 d. Nutartyje (civilinė byla Nr. 3k-3-299/2011) yra nurodęs, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, atsižvelgiant į tai, jog darbo teisėje nėra normų, kurios reguliuoja darbo sutarties aiškinimą, taikytinos civilinės teisės normos, kuriose nustatytos sutarčių aiškinimo taisyklės (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 14 d. nutartį civilinėje byloje D. P. v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-597/2003). Pagal CK 6.193 straipsnio 1 dalį sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, atsižvelgiant, be kita ko, į jos sudarymo aplinkybes, šalių tarpusavio santykių praktiką, elgesį po sutarties sudarymo.

60Iš bylos dokumentų matyti, kad ieškovas sumažintą atlyginimą - pagrindinį darbo užmokestį 7600 litų sumoje, dėl kurio susitarta 2009-06-30 sutikime dėl darbo apmokėjimo sąlygų keitimo, gavo nuo 2009-07-01 iki atleidimo iš darbo 2010-05-14, t.y. 10 mėnesių. Per šį laikotarpį ieškovas nėra išreiškęs nuomonės, kad nesutinka su tokiomis sąlygomis, todėl galima vertinti, kad ieškovas nelaikė, jog atsakovas nemoka viso jam priklausančio mokėti darbo užmokesčio. Kolegija vertina, kad ieškovas suprato ir savo veiksmais patvirtino, jog nuo 2009-06-30 jo darbo užmokestis yra sumažintas, su tuo sutiko per visą laikotarpį nuo 2009-06-30 iki atleidimo iš darbo dienos.

61Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo išvados šioje sprendimo dalyje neteisingos, nes atsakovo siekis tik išskaidyti darbuotojų gaunamus atlyginimus į dvi dalis ir mokėti toliau bendrą tokį patį atlyginimą susiklosčiusiomis sunkiomis sąlygomis būtų nelogiškas. Teismas nepagrįstai laikė, jog yra pagrindas priteisti ieškovui tariamai jam nesumokėto atlyginimo dalį, vidutinio darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas dalį, palūkanas už pavėluotą išmokėti darbo užmokesčio dalį.

62Tokiu būdu, įvertinus visus byloje esančius įrodymus, kolegija Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimą pakeičia ir ieškinį atmeta.

63LR CPK 276 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad pirmosios instancijos teismo priimtas 2011m. vasario 9 d. sprendimas, o ne 2010-02-09 kaip nurodė apeliantas, o sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyta priteistina ieškovui A. N. J. iš atsakovo UAB ,,Putokšnis“ vidutinio darbo užmokesčio suma už uždelsimo atsiskaityti su ieškovu laiką nuo 2010-05-16 iki 2010-02-09 įskaitytinai. Tačiau kolegija sprendžia, kad taisyti sprendimo rezoliucinės dalies nėra pagrindo, nes ieškinį atmetus, ieškovo apeliacinio skundo argumentai dėl atleidimo iš darbo datos nustatymo ir dėl kitų išvestinių reikalavimų t.y. darbo užmokesčio įsiskolinimo dydžio patikslinimo, taip pat atmestini.

64Šalių bylinėjimosi išlaidos paskirstomos CPK 98 str. pagrindais. Iš ieškovo atsakovui priteisiamos 1010 Lt žyminio mokesčio išlaidos.

65Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str., 1 dalies, 3 punktą

Nutarė

66Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. sprendimą pakeisti ir dalyje dėl neišmokėto darbo užmokesčio, piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas, vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti su ieškovu laiką, 5 proc. dydžio palūkanų priteisimo ieškovo ieškinį atmesti.

67Sprendimą dalyje, kuria ieškinys dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu atmestas, palikti nepakeistą.

68Priteisti iš ieškovo N. J. 1010 Lt teismo išlaidų atsakovui UAB „Putokšnis“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus,... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. N. J. ieškiniu (1 – 7 b. l. 1 t.) ir patikslintu ieškiniu (... 5. Atsakovas UAB „Putokšnis“ atsiliepimu į ieškinį su ieškinio... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 9 d. sprendimu ieškovo A.... 8. Teismas sutiko su ieškovo 2011-01-25 pareiškime nurodytais motyvais, kad... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 10. Apeliaciniu skundu apeliantas A. N. J. prašo panaikinti Šiaulių miesto... 11. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:... 12. 1. Teismas netinkamai vertino ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, jo... 13. Nurodo, teismas neįvertino aplinkybės, kad nesikreipė į teisėsaugos... 14. 2.Ieškovo darbo funkcijų vykdymo tvarka buvo suderinta su atsakovu -... 15. Nurodo, kad ieškovo darbo sutarties 2010-05-13 sudarymas su kitu darbdaviu UAB... 16. 3. Pirmosios instancijos teismas nusprendęs, kad ieškovas padarė... 17. 4. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė rašymo... 18. 5. Pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškovo reikalavimą pripažinti jo... 19. Atsakovas UAB „Putokšnis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 20. 1. Atsakovas teisės aktų nustatyta tvarka nėra davęs ieškovui jokių... 21. 2. Pirmosios instancijos teismas ieškovo nurodytas aplinkybes dėl jam... 22. 3. Ieškovas turėjo vykti kasdieną į savo darbo vietą įmonės Oldi... 23. 4. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo reikalavimo... 24. 5. Pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė LR DK 141 str. 3 dalies... 25. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Putokšnis“ prašo panaikinti Šiaulių... 26. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:... 27. 1.Ieškovas davė sutikima ne išskaidyti jo gaunama atlyginimą, kaip... 28. 2.Ieškovas aiškiai suprato ir savo veiksmais patvirtino, jog nuo 2009-06-30... 29. 3.Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai laikė, jog yra... 30. Ieškovas A. N. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo UAB... 31. 1. Ieškovo 2009 m. birželio 30 d. sutikimas dėl darbo apmokėjimo sąlygų... 32. 2. Darbdavys nėra supažindinęs ieškovo su priedų skyrimo tvarka, todėl... 33. 3. Ieškovas iki konflikto su atsakovu kelis kartus žodžiu kreipėsi į... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 35. teisiniai argumentai ir išvados... 36. Ieškovo A. N. J. apeliacinis skundas atmestinas.... 37. Atsakovo UAB „Putokšnis“ apeliacinis skundas tenkintinas.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 39. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad Šiaulių miesto... 40. Dėl atleidimo iš darbo teisėtumo... 41. Darbuotojo drausminė atsakomybė yra tik individuali. Ji konkrečiam... 42. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad uždarosios akcinės bendrovės... 43. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodo, kad pareiga įrodyti darbuotojo... 44. Kolegija vertina pagrįstu atsakovo argumentą, kad nušalinimas nuo darbo... 45. Apelianto nurodomos nuostatos, kad vertindamas byloje esančius įrodymus... 46. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, kad ieškovo nurodytos... 47. Iš bylos dokumentų akivaizdu, kad ieškovas nebuvimo darbe 2010-04-15 iki... 48. Pirmosios instancijos teismas įvertino, kad ieškovas būdamas vidutinio... 49. Ieškovo argumentus, kad jam pavyko išaiškinti viešosios teisės normų... 50. Teismas teisingai įvertino drausminės atsakomybės sąlygų ir atleidimo iš... 51. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai rėmėsi... 52. Kolegija atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas šioje sprendimo... 53. Dėl darbo užmokesčio skirtumo... 54. Ieškovo prašomas priteisti darbo užmokesčio skirtumas - nesumokėtas 6... 55. Iš bylos dokumentų matyti, kad šalys 2009-06-30 susitarė, jog nuo... 56. Iš 2009-06-30 sutikimo dėl darbo apmokėjimo sąlygų keitimo teksto matyti,... 57. Byloje nėra įrodymų kad pagal atsakovo bendrovės pasiektus rezultatus... 58. Kaip nurodo atsakovas, sprendimas dėl darbuotojų, įskaitant ir ieškovą,... 59. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2011m. birželio 27 d. Nutartyje (civilinė... 60. Iš bylos dokumentų matyti, kad ieškovas sumažintą atlyginimą -... 61. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo išvados šioje sprendimo... 62. Tokiu būdu, įvertinus visus byloje esančius įrodymus, kolegija Šiaulių... 63. LR CPK 276 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas gali savo iniciatyva ar... 64. Šalių bylinėjimosi išlaidos paskirstomos CPK 98 str. pagrindais. Iš... 65. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 66. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. sprendimą pakeisti ir... 67. Sprendimą dalyje, kuria ieškinys dėl atleidimo iš darbo pripažinimo... 68. Priteisti iš ieškovo N. J. 1010 Lt teismo išlaidų atsakovui UAB...