Byla 2-1702-236/2018
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys (kreditoriai) nagrinėjant skundą - Luminor Bank, akcinė bendrovė, valstybės įmonė Turto bankas, J. S., J. E

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. B. (A. B.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarties civilinėje byloje dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ bankroto nagrinėjant pareiškėjo A. B. skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys (kreditoriai) nagrinėjant skundą - Luminor Bank, akcinė bendrovė, valstybės įmonė Turto bankas, J. S., J. E.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teisme BUAB „Archidis“ bankroto byloje nagrinėjamas pareiškėjo (kreditoriaus) A. B. skundas dėl 2018-05-09 BUAB „Archidis“ 17-ojo kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas nustatyti BUAB „Archidis“ nekilnojamojo turto pardavimo tvarką ir kainas, kurią pasiūlė kreditorius Luminor Bank, AB.

62.

7Vilniaus apygardos teismo 2018-08-28 nutartimi nutarė atnaujinti bylos nagrinėjimą ir nustatyti terminą pareiškėjui A. B. ir BUAB „Archidis“ iki 2018-09-12 pateikti byloje reikalingus duomenis, nurodytus šioje nutartyje, teismo ekspertizės paskyrimui, nutartis neskundžiama. Teismas padarė išvadą, kad esant byloje prieštaringiems įrodymams dėl turto rinkos pardavimo kainos, pateiktoms vertintojų ataskaitoms, nėra galimybės nustatyti, kuri iš jų atitinka realiai turto rinkos vertei, todėl konstatavo, jog tikslinga imtis priemonių esantiems prieštaravimams pašalinti, siūlant proceso dalyviams paskirti teismo ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti. Nutartyje taip pat pažymėjo, jog teismui paskyrus tokią ekspertizę, avansą už ekspertizę turi apmokėti ginčo šalys, todėl pareiškėjui A. B. ir atsakovui BUAB „Archidis“ pasiūlyta pranešti teismui, ar sutinka apmokėti avansą už turto ekspertizę byloje bei nurodyti kokius ekspertus siūlo, kokio dydžio apmokėjimo jie reikalaus už turto objektų rinkos vertės nustatymą ir kitus duomenis.

83.

9Pareiškėjas A. B. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018-08-28 nutarties, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-08-28 nutarties dalį, kuria nustatytas terminas pareiškėjui A. B. ir BUAB „Archidis“ iki 2018-09-12 pateikti byloje reikalingus duomenis, nurodytus skundžiamoje nutartyje, teismo ekspertizės paskyrimui.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2018-09-12 nutartimi nutarė atsisakyti priimti pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018-08-28 nutarties, grąžinti pareiškėjui A. B. papildomus paaiškinimus prie atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018-08-28 nutarties, užregistruotus Nr. DOK- 42321 ir DOK-42242.

135.

14Teismas nurodė, kad pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostatas, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) CPK nustatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

156.

16Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju skundžiama nutarties dalimi pareiškėjui A. B. ir atsakovui BUAB „Archidis“ buvo nustatytas terminas pateikti teismui reikalingus duomenis teismo ekspertizės paskyrimui.

177.

18Teismas pažymėjo, kad CPK nenumato galimybės atskiruoju skundu skųsti nutartį, kuria teismas nustatė proceso dalyviams terminą, pateikti duomenis, reikalingus sprendžiant klausimą dėl ekspertizės byloje paskyrimo, be to, tokio termino, atitinkamai informacijai pateikti, nustatymas, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Dėl to teismas sprendė, kad tokia teismo nutartis negali būti apeliacijos objektu.

198.

20Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2018-08-28 nutartis, kuria buvo atnaujintas bylos nagrinėjimas ir proceso dalyviams nustatytas terminas pateikti byloje reikalingus duomenis, teismo ekspertizės paskyrimui, apeliacine tvarka negali būti skundžiama, sprendė, kad atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018-08-28 nutarties atsisakytina priimti.

219.

22Teismas nurodė, kad 2018-09-06 teisme taip pat buvo gauti pareiškėjo A. B. papildomi paaiškinimai prie atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018-08-28 nutarties, užregistruoti Nr. DOK- 42321 ir DOK-42242.

2310.

24Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018-08-28 nutarties atsisakytina priimti, darė išvadą, kad šie pateikti dokumentai taip pat grąžintini pareiškėjui.

25III. Atskirojo skundo argumentai

2611.

27Pareiškėjas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-09-12 nutartį ir išnagrinėti pareiškėjo A. B. skundą iš esmės - panaikinti BUAB „Archidis“ 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimus dėl BUAB „Archidis“ nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo kaip neteisėtus ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2811.1.

29Pirmosios instancijos teismo nutartis grindžiama išimtinai vienu formaliu teiginiu, todėl laikytina visiškai nepagrįsta ir neteisėta. Skundžiama nutartis trukdo teisingam, sklandžiam ir operatyviam bylos nagrinėjimui iš esmės, užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

3011.2.

31Pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota bei tendencinga, priimta neanalizuojant ir neatsižvelgiant į pateiktas naujas faktines aplinkybes ir įrodymus, prieštaraujanti paties teismo argumentams, o taip pat pagrindiniams Konstitucijos ir ĮBĮ įtvirtintiems principams bei nuostatoms.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3312.

34Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2018-09-12 nutartis paliktina nepakeista.

3513.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

3714.

38Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo atskirąjį skundą, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

39Dėl naujų įrodymų

4015.

41Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus (daugiabučio gyvenamojo namo Nemenčinės pl. 45, Vilnius žemės sklypo plano su dalimis priklausančiomis šiame name esantiems butams bei BUAB „Archidis“ turto sąrašo kopiją, statybos užbaigimo akto Nr. SUA-00-150714-00335 kopiją, papildomų paaiškinimų su priedais prie 2018-09-03 atskirojo skundo kopiją).

4216.

43Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo atskirąjį skundą, yra pagrįsta ir teisėta. Tuo tarpu, apelianto pateikti nauji įrodymai nėra susiję su nagrinėjama byla dėl atskirojo skundo priėmimo klausimo, todėl juos atsisakytina priimti.

44Dėl atskirojo skundo priėmimo

4517.

46Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Pasisakydamas dėl šios konstitucinės normos, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose yra konstatavęs, kad teisė kreiptis į teismą yra absoliuti, šios teisės negalima apriboti ar paneigti; pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008-06-30 nutarimas byloje Nr. 38/06). Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat laikomasi nuostatos, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo kyla imperatyvas, jog asmuo, manantis, kad jo teisės ar laisvės yra pažeistos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą; ši teisė negali būti dirbtinai suvaržoma arba negali būti dirbtinai pasunkinama ją įgyvendinti; šios teisės negalima paneigti; asmeniui jo pažeistų teisių gynyba teisme garantuojama nepriklausomai nuo jo teisinio statuso; turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens pažeistos teisės, inter alia įgytosios teisės, ir teisėti interesai turi būti ginami nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai įtvirtinti Konstitucijoje; teisinis reguliavimas, įtvirtinantis asmens teisės į savo teisių ir laisvių teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką, turi atitikti konstitucinį teisinio aiškumo reikalavimą; įstatymų leidėjas privalo įstatymuose aiškiai nustatyti, kaip ir į kokį teismą asmuo gali kreiptis, kad iš tikrųjų galėtų įgyvendinti savo teisę kreiptis į teismą dėl savo teisių ir laisvių pažeidimo (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007-05-15 nutarimas byloje Nr. 7/04-8/04).

4718.

48Apeliacinis teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto teiginius, kad pirmosios instancijos teismo nutartis grindžiama išimtinai vienu formaliu teiginiu, todėl laikytina visiškai nepagrįsta ir neteisėta, ji trukdo teisingam, sklandžiam ir operatyviam bylos nagrinėjimui iš esmės, užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

4919.

50Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik CPK tiesiogiai numatytais atvejais arba tada, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, o motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.).

5120.

52Kaip minėta, nagrinėjamu atveju skundžiama nutarties dalimi pareiškėjui A. B. ir atsakovui BUAB „Archidis“ buvo nustatytas terminas pateikti teismui duomenis, reikalingus teismo ekspertizės paskyrimui.

5321.

54Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad civilinio proceso įstatymas nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo veiksmus, susijusius su teismo įgyvendinamu įrodinėjimo procesu (nutarties dėl įrodymų rinkimo). Teismo nutartis, kuria nustatytas proceso dalyviams terminas pateikti duomenis, reikalingus sprendžiant klausimą dėl ekspertizės byloje paskyrimo, be to, tokio termino, atitinkamai informacijai pateikti, nustatymas, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Dėl to pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad tokia teismo nutartis negali būti apeliacijos objektu.

5522.

56Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis taip pat nustatė, kad apeliantas atskirajame skunde nenurodė teisiškai pagrįstų argumentų dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas nutarė atsisakyti priimti pareiškėjo atskirąjį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo. Iš atskirojo skundo turinio nėra aišku ir atskirajame skunde nenurodyta, kokiais konkrečiais teisiniais argumentais ir kaip apeliantas įrodinėja pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą bei nepagrįstumą. Pateikti skunde samprotavimai apie vykstantį BUAB „Archidis“ bankroto procesą nelaikytini teisiškai reikšmingais teisingam šios bylos dėl atskirojo skundo priėmimo klausimo išnagrinėjimui, skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako. Dėl to apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apelianto atskirojo skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl atsisakymo priimti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018-08-28 nutarties.

5723.

58Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

5924.

60Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė atskirojo skundo priėmimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, pagrįstai sprendė dėl pagrindo atsisakyti priimti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria buvo atnaujintas bylos nagrinėjimas ir proceso dalyviams nustatytas terminas pateikti byloje reikalingus duomenis, teismo ekspertizės paskyrimui.

6125.

62Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).

6326.

64Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apelianto atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

65Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

66Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teisme BUAB „Archidis“ bankroto byloje nagrinėjamas... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2018-08-28 nutartimi nutarė atnaujinti bylos... 8. 3.... 9. Pareiškėjas A. B. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2018-09-12 nutartimi nutarė atsisakyti priimti... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostatas, pirmosios... 15. 6.... 16. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju skundžiama nutarties dalimi... 17. 7.... 18. Teismas pažymėjo, kad CPK nenumato galimybės atskiruoju skundu skųsti... 19. 8.... 20. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2018-08-28... 21. 9.... 22. Teismas nurodė, kad 2018-09-06 teisme taip pat buvo gauti pareiškėjo A. B.... 23. 10.... 24. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 25. III. Atskirojo skundo argumentai... 26. 11.... 27. Pareiškėjas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 28. 11.1.... 29. Pirmosios instancijos teismo nutartis grindžiama išimtinai vienu formaliu... 30. 11.2.... 31. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota bei tendencinga, priimta... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 33. 12.... 34. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2018-09-12 nutartis... 35. 13.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 37. 14.... 38. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 39. Dėl naujų įrodymų ... 40. 15.... 41. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus (daugiabučio... 42. 16.... 43. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama... 44. Dėl atskirojo skundo priėmimo ... 45. 17.... 46. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo,... 47. 18.... 48. Apeliacinis teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto teiginius, kad pirmosios... 49. 19.... 50. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima... 51. 20.... 52. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju skundžiama nutarties dalimi pareiškėjui A.... 53. 21.... 54. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad civilinio proceso įstatymas... 55. 22.... 56. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis taip pat nustatė, kad apeliantas... 57. 23.... 58. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios... 59. 24.... 60. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą sprendžia, kad,... 61. 25.... 62. Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 63. 26.... 64. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 65. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 66. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....