Byla e2-122-516/2020
Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų panaikinimo bei akcijų pasirašymo sutarties nuginčijimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-438-580/2020 pagal ieškovės akcinės bendrovės Luminor Bank ieškinį atsakovams N. P., A. P., G. P. ir uždarajai akcinei bendrovei „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų panaikinimo bei akcijų pasirašymo sutarties nuginčijimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė akcinė bendrovė Luminor Bank (teisių perėmėjas – Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, toliau – ir ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko 2016 m. rugpjūčio 16 d. visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus nutarimus (visais darbotvarkės klausimais) dėl įstatinio kapitalo didinimo; pripažinti negaliojančia sutartį dėl naujai išleistų (iš viso – 249 982 vnt.) akcijų pasirašymo, sudarytą UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko bei A. P., arba ex officio išspręsti klausimą ir sumažinti įstatinį kapitalą, anuliuojant 249 982 vnt. akcijų; taip pat priteisti ieškovui solidariai iš visų atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atmetė atsakovės UAB ,,Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko prašymus: pripažinti ekspertizei atlikti į bylą pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus (išskyrus informaciją, atitinkančią viešą finansinę atskaitomybę) nevieša bylos medžiaga, teikiama išimtinai tik ekspertui ir (ar) teismui, ir (ar) atsakovei, šių dokumentų neteikiant susipažinti ar kopijoms padaryti nei kitoms bylos šalims, nei kitiems asmenims; pripažinti ekspertizės aktą (išskyrus jo išvadas) nevieša bylos medžiaga, teikiama išimtinai tik ekspertui ir (ar) teismui, ir (ar) atsakovei; atšaukti teismo ekspertės J. B. paskyrimą byloje ir šioje byloje paskirtai ekspertizei atlikti paskirti teismo ekspertą V. Č., taip pat kitus prašymus, susijusius su ekspertizės paskyrimu. Nurodyta nutartimi taip pat buvo atmestas prašymas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi atsakovei paskirtą baudą už piktnaudžiavimą procesu; netenkintas prašymas skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei nustatytas atsakovei UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko terminas pateikti tiesiogiai teismui paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis reikalaujamą medžiagą ir informaciją iki 2019 m. spalio 10 d. įskaitytinai.

73.

8Atsakovė UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko 2019 m. spalio 2 d. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuriuo apeliacinės instancijos teismo prašo panaikinti skundžiamą 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartį ir priimti naują nutartį – 1) atšaukti teismo ekspertės J. B. paskyrimą ir šioje byloje paskirtai ekspertizei atlikti paskirti teismo ekspertą V. Č.; 2) tuo atveju, jei teismo ekspertas V. Č. nurodytų, kad kokie nors papildomi dokumentai dar būtų reikalingi, pratęsti dokumentų ekspertui pateikimo terminą bei nustatyti ekspertizės vykdymo tvarką, kad dokumentai yra teikiami tik tiesiogiai V. Č.; 3) pripažinti ekspertizei atlikti į bylą pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus (išskyrus informaciją, atitinkančią viešą finansinę atskaitomybę) bei ekspertizės aktą (išskyrus jo išvadą) nevieša bylos medžiaga, teikiama išimtinai tik ekspertui ir (ar) teismui, ir (ar) atsakovei, šių dokumentų neteikiant susipažinti ar daryti kopijas nei kitoms bylos šalims, nei kitiems asmenims; 4) pripažinti, kad byloje parengtas ekspertizės aktas yra nevieša bylos medžiaga, teikiama tik teismui ir atsakovei, kitoms šalims teiktinos tik ekspertizės akto išvados; 5) panaikinti 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi atsakovei paskirtą baudą už tariamą piktnaudžiavimą procesu; 6) skirti bankui maksimalią 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios baudos paskiriant atsakovei.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

104.

11Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 7 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovės atskirojo skundo dalį, kuria prašoma panaikinti 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartį ir priimti naują nutartį: 1) atšaukti teismo ekspertės J. B. paskyrimą ir paskirti teismo ekspertą V. Č.; 2) tuo atveju, jei teismo ekspertas V. Č. nurodytų, kad kokie nors papildomi dokumentai dar būtų reikalingi, pratęsti dokumentų ekspertui pateikimo terminą bei nustatyti ekspertizės vykdymo tvarką, kad dokumentai yra teikiami tik tiesiogiai teismo ekspertui V. Č.; 3) pripažinti ekspertizei atlikti į bylą pateiktus neviešus finansinės atskaitomybės dokumentus (išskyrus informaciją, atitinkančią viešą finansinę atskaitomybę) bei ekspertizės aktą (išskyrus jo išvadą) nevieša bylos medžiaga, teikiama išimtinai tik ekspertui ir (ar) atsakovei UAB ,,Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, šių dokumentų neteikiant susipažinti ar kopijoms atlikti nei kitoms bylos šalims, nei kitiems asmenims; 4) pripažinti, kad byloje atliktas ekspertizės aktas yra nevieša bylos medžiaga, teikiama tik teismui ir UAB ,,Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, o kitoms bylos šalims pateiktinos tik ekspertizės akto išvados. Kitą atskirojo skundo dalį (dėl paskirtos atsakovei baudos nepanaikinimo ir baudos bankui nepaskyrimo) priėmė.

125.

13Teismas nurodė, kad įstatyme nėra numatyta galimybė nutartis, priimtas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 10 straipsnio 4 dalies pagrindu, skųsti apeliacine tvarka. CPK 10 straipsnio 4 dalies norma yra susijusi su įrodymų, kurių pagrindu vertinamas ieškinio reikalavimų ir atsikirtimų į jį pagrįstumas, teikimu bei rungimosi principo ribojimu teismo nustatomoje apimtyje, todėl tokio pobūdžio nutartys neužkerta kelio tolesniam bylos nagrinėjimui. Teismas pažymėjo, kad vienodindamas teismų praktiką šiuo klausimu, Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-99-943/2018, aiškiai nurodė, jog tarpinė nutartis, priimta CPK 10 straipsnio 4 dalies pagrindu, kuria išspręstas klausimas dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša, negali būti apeliacijos objektu.

146.

15Teismas konstatavo ir tai, kad CPK taip pat nėra numatyta galimybė skųsti nutartis, susijusias su eksperto atšaukimu ir naujo paskyrimu, bei ekspertizės vykdymo tvarkos nustatymu.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

177.

18Atsakovė UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti atsakovės atskirąjį skundą, ir priimti UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko skundą dėl 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarties. Atskirajame skunde nurodyti šie pagrindiniai argumentai:

197.1.

20Atsakovės pateiktuose į bylą dokumentuose yra išsami informacija apie UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko. Informacijos pakankamumą ekspertizei atlikti patvirtino teismo ekspertas V. Č.. Apeliantė, siekdama rasti išeitį iš byloje susidariusios situacijos, kai pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai atmeta visus atsakovės prašymus ir skiria baudas, spausdamas pateikti į viešą bylos medžiagą ir taip išviešinti atsakovės veiklos konfidencialią dokumentaciją ir rizikuoti atsakovės veiklos tęstinumu, 2019 m. rugpjūčio 23 d. pateikė dar vieną prašymą, kuris 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi dar kartą visiškai nemotyvuotai ir galimai šališkai buvo atmestas. Minėta nutartis, įvertinus visas su jos priėmimu susijusias faktines aplinkybes ir bylos eigą, akivaizdžiai užkerta kelią tolesnei bylos eigai bei teisingo teismo sprendimo byloje priėmimui, pažeidžia lygiateisiškumo, teisingumo ir protingumo principus. Dėl priimtos nutarties susidaro situacija, kai apeliantė spaudžiama išviešinti visą jos veiklos dokumentaciją tik tam, kad būtų nustatyta jos akcijų vertė (nors ieškovo ieškiniui atmesti pakanka ir kitų teisinių argumentų) arba, siekiant išsaugoti daugiau nei 55 darbuotojus turinčio mineralinio vandens gamintojų rinkos lyderio veiklą, gauti baudas ir būti nepagrįstai demonizuotai teismo akyse. Taigi, dėl minėtos nutarties atsakovė spaudžiama atsisakyti teikti duomenis ekspertizei tam, kad apsaugotų savo veiklą ir bendrovės interesus, bet kartu rizikuodama prarasti teisę į tinkamą, lygiateisę ir proporcingą gynybą byloje.

217.2.

22Teismas netinkamai pasirėmė Lietuvos apeliacinio teismo praktika bylose, kuriose buvo išaiškinta, kad tarpinė nutartis dėl bylos neviešumo yra neskundžiama, ir taip pažeidė precedentų taikymo taisykles. Teismo paminėta teismų praktika negali būti laikoma precedentu šioje byloje, nes iš esmės skiriasi bylų faktinės aplinkybės ir susiklosčiusi situacija – cituotoje praktikoje buvo iškilęs klausimas išimtinai dėl bylos medžiagos neviešumo, o šiuo atveju iškilęs sisteminis ekspertizės ir bylos neviešumo klausimas, nes apeliantė įpareigota išviešinti visą savo veiklos konfidencialią ir komercinę informaciją ekspertizei byloje atlikti. Visi apeliantės prašymai leisti itin jautrią informaciją pateikti tik ekspertui, užtikrinti teikiamų duomenų konfidencialumą, galiausiai, pakeisti paskirtą ekspertą į tokį ekspertą, kuris sutinka atvykti į UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko bei atlikti ekspertizę bendrovėje, atmetami formaliais argumentais, atsakovei skiriamos baudos ir, galiausiai, užkertamas kelias tolesnei bylos eigai.

237.3.

24Teismas atmetė atsakovės prašymą dėl dokumentų pripažinimo nevieša medžiaga visiškai nemotyvuotai. Teismas neanalizavo atsakovės išsamių argumentų dėl informacijos konfidencialumo ir pripažinimo komercine paslaptimi. Ekspertė prašo pateikti ir išviešinti informaciją apie suteiktas paskolos ir investicijas, terminuotus indėlius, reikalaudama pačių sutarčių kopijų; investicijas į bendrovę, kapitalinius įdėjimus bendrovės apyvartumui palaikyti; atsargas, žaliavas, nebaigtą gamybą, pagamintą produkciją, išankstinius apmokėjimus ir nebaigtas vykdyti sutartis, pirkėjų įsiskolinimus, didžiosios knygos duomenis, detalizuotus ilgalaikio ir finansinio turto sąrašus, ilgalaikio materialus turto, skirto parduoti, sąrašą. Akivaizdu, kad tokia informacija yra nevieša (šie duomenys neteikiami nei Juridinių asmenų registrui, nei tretiesiems asmenims, ji yra saugoma įstatymo, neteikiama netgi bendrovės akcininkams, nepriklausomai nuo jų turimo akcijų kiekio, galiausiai, saugoma pačių sutarčių, nes prašomų pateikti sutarčių nuostatose yra įtvirtintas šių dokumentų konfidencialumas. Minėta konfidenciali informacija atitinka CPK 10 straipsnyje nurodytos „kitos įstatymų saugomos informacijos“ apibrėžimą, todėl saugotina CPK 10 straipsnyje nustatytomis priemonėmis.

257.4.

26Atsakovės konfidencialios informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims ir dėl to galimai kilsiančių padarinių rizika būtų neproporcinga – teisėtas bylos šalių interesas šiuo atveju yra tik atsakymų į ekspertizės klusimus gavimas ir šis interesas gali būti pasiektas ir apsaugojus atsakovės konfidencialią informaciją. Ieškovas yra vienas iš kelių Lietuvoje veiklą vykdančių komercinių bankų, neabejotinai turintis tiesioginių santykių su atsakovės konkurentais. Nepripažinus informacijos konfidencialia, atsakovei nėra suteikiamos garantijos, kad pateikta medžiaga nebus perduota atsakovės konkurentams. Juo labiau nėra garantijų, kad informacija nebus panaudota banko prieš pačią atsakovę, nes ieškovas yra suinteresuotas susipažinti su lyderiaujančios rinkoje atsakovės kredito sutartimis, sudarytomis su kitais bankais, kredito sąlygomis ir pan., ir šią informaciją panaudoti prieš atsakovę ar konkurentus. Kitu atveju neaišku, kodėl bankas prieštarauja dėl atsakovės dokumentų ir ekspertizės akto neviešumo ir taip pats vilkina ekspertizės atlikimą ir bylos nagrinėjimą, kai atsakovė dar 2019 m. sausio 11 d. kvietė ekspertę atlikti ekspertizę bendrovėje, o 2019 m. sausio 21 d. prašė užtikrinti informacijos konfidencialumą.

277.5.

28Teismas visiškai nemotyvuotai atmetė prašymą pavesti atlikti ekspertizę kitam ekspertui. Vadovaujantis Turto ir verslo vertinimo metodika, vertintojas, nustatydamas vertybinių popierių vertę, naudojasi finansinėmis ataskaitomis. Vadinasi, į bylą pateikti išsamus finansinės atskaitomybės dokumentai (tiek metiniai, tiek tarpiniai) bei Juridinių asmenų registro duomenys, yra visiškai pakankami ekspertizei atlikti. Be to, teismas paskyrė ekspertę, motyvuodamas tik tuo, kad būtent ieškovas apmokės už ekspertizę. Susiklosčiusi situacija ne tik kelia abejonių dėl objektyvumo, paskiriant ekspertę, bet ir sudarė pagrindą apeliantei pakartotinai kreiptis į ekspertą V. Č., kuris turi ne tik ne mažiau nei analogišką kvalifikaciją, bet būtent specializuojasi verslo (akcijų) vertinime. Minėtas ekspertas ekspertizę atliktų per tą patį laiką kaip J. B., kuri šiuo metu studijuoja užsienyje, arba netgi operatyviau,; ekspertizę jis atliktų daugiau nei dvigubai pigiau, galiausiai, V. Č. aiškiai nurodė, kad ekspertizei atlikti užtektų pateiktų dokumentų, galimai būtų reikalinga papildoma medžiaga, tačiau nebūtų atkleista šalims jauti ir konfidenciali informacija. Taigi, neabejotina, kad V. Č. ekspertizę atliktų kokybiškiau, efektyviau ir ekonomiškiau. Tai patvirtina, kad teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina.

297.6.

30Teismas visiškai nemotyvuotai atsisakė paskirti bankui baudą už piktnaudžiavimą procesu. Teismas nutarties nemotyvavo, o tik nurodė, kad bankas stengiasi, jog byla būtų nagrinėjama operatyviai. Iš tikrųjų bankas siekia kitų, nei deklaruoja, tikslų ir vilkiną bylos nagrinėjimą, nes kategoriškai prieštarauja visiems atsakovės prašymams, susijusiems su procedūriniais ekspertizės atlikimo klausimais, kurie turėtų būtų visiškai nesusiję su banko interesu byloje. Kadangi bankas ypač priešinasi atsakovės informacijos neviešumui, pagrįsta teigti, kad pateikta medžiaga galimai bus perduota su ieškovui komerciniais santykiais susijusiems tiesioginiams atsakovės konkurentams. Be to, bankas teikia nepagrįstu prašymus pradėti ikiteisiminį tyrimą dėl tariamo teismo sprendimų nevykdymo, dėl tariamo netinkamo apskaitos tvarkymo, motyvuodamas realybės neatitinkančiomis aplinkybėmis. Galiausiai, ieškovas pateikę nepagrįstą ieškinį, kurį ne kartą tikslino ir kurio pagrindu buvo pritaikytos bendrovės veiklai trukdančios ir nuostolius keliančios laikinosios apsaugos priemonės. Taigi, banko veiksmai byloje yra ne tariamai pažeistų teisių gynimas, o atsakovės ir jos akcininkams daromas nepagrįstas spaudimas.

318.

32Ieškovas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

338.1.

34Apeliantės samprotavimai nepagrindžia teiginio, kad nutartis užkerta galimybę tolesnei proceso eigai ir kad yra pagrindas priimti atskirąjį skundą dėl 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarties. Argumentai, neva bendrovė spaudžiama išviešinti dokumentus, kurių išviešinimas galėtų pakenkti jos veiklai, teismo buvo daug kartų analizuoti, įvertinti ir pagrįstai atmesti. Be to, nepriklausomai nuo to, ar prašoma neviešinti bylos medžiagos, ar ekspertizei teikiamų dokumentų ir vėliau tokių dokumentų pagrindu priimto ekspertizės akto (išskyrus jo išvadą), nutartis, kuria atmesti tokie prašymai neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Tas pats pasisakytina ir dėl galimybės skųsti nutartis, susijusias su eksperto atšaukimu ir naujo eksperto skyrimu, ekspertizės tvarkos nustatymu.

358.2.

36Bendrovei 2019 m. sausio 21 d. prašymu nesugebėjus pagrįsti, kad pateikta ir prašoma pateikti informacija turėtų būti laikoma komercine paslaptimi, 2019 m. rugpjūčio 5 d. prašymu buvo mėginama tą pačią informaciją pripažinti konfidencialia, o 2019 m. rugpjūčio 22 d. prašymu, 2019 m. spalio 1 d. atskiruoju skundu bei šiuo metu aptarinėjamu atskiruoju skundu, vėl mėginama tą pačią informaciją pripažinti ir komercine paslaptimi, ir konfidencialia informacija, o tai rodo ne tik piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, reiškiant nepagrįstus prašymus tais pačiais motyvais, bet ir tai, kad pati bendrovė nesugeba įvardinti arba negali apsispręsti, kokia gi, jos nuomone, informacija ji disponuoja. Kodėl bendrovės nurodoma informacija nėra ir negali būti laikoma komercine paslaptimi buvo išsamiai aptarta dar 2019 m. vasario 1 d. banko atsiliepime ir įvertinta 2019 m. vasario 7 d. teismo nutartimi. Be to, nors apeliantė prašo teismo pripažinti informaciją konfidencialia, tačiau nenurodo jokių svarių argumentų, kodėl jos prašomi pateikti ekspertizei dokumentai yra konfidenciali informacija. CPK 10 straipsnyje, kuriuo remiasi bendrovė, nėra apibrėžta, kokia informacija atitinka „kitą įstatymų saugomą paslaptį“ ir apeliantė nepagrindė, jog jos pateikti duomenys patenka būtent į šią sąvoką. Juridinių asmenų registras pagal savo nuostatus neturi pareigos kaupti visą dokumentaciją apie kiekvieną juridinį asmenį ir tai, kad atitinkami duomenys Juridinių asmenų registre nėra kaupiami ar jam neteikiami, neduoda pagrindo daryti išvados, kad tokia informacija yra konfidenciali.

378.3.

38Bankas yra finansinė įstaiga, kurios veikla griežtai reglamentuojama įstatymų ir keliamais aukštais konfidencialumo laikymosi reikalavimais. Bankas nėra, niekada nebuvo ir nebus bendrovės konkurentas ar panašų verslą vykdantis subjektas, todėl bankas neturi jokio intereso neteisėtais tikslais pasinaudoti apeliantės informacija, esančia dokumentuose ar atskleisti tokią informaciją hipotetiniams bendrovės konkurentams. Teismui pritarus apeliantės reikalavimams, iš esmės būtų pažeista banko teisė į teisminę gynybą, ne tik apsunkintas, bet net ir eliminuotas įrodinėjimo procesas byloje, nes ieškovas negalėtų vertinti, analizuoti ir pasisakyti dėl atliktos ekspertizės esmės ir pagrįstumo. Ekspertizės aktas, kaip įrodymas, net negalėtų būti analizuojamas byloje, dėl jo įrodomosios vertės ir aplinkybių teismas negalėtų pasisakyti sprendime. Taip pat šalys negalėtų įgyvendinti CPK numatytos teisės apklausti ekspertą ir užduoti klausimus dėl padarytų ekspertizės išvadų, nes pats ekspertizės akto turinys, kuris ir pagrindžia teikiamas išvadas, šalims nebūtų žinomas.

398.4.

40Bankas 2019 m. rugpjūčio 13 d. rašte dėl ekspertės paaiškinimų aiškiai nurodė, kodėl laiko esant būtina pateikti ekspertės paaiškinimų lentelėje 3 nurodytą informaciją, kurią ekspertė įvardija kaip pateiktą iš dalies. Banko vertinimu, gavus ekspertės paaiškinimų lentelėje 3 nurodytą informaciją, bus užkirstas kelias apeliantei ir kitiems atsakovams, remiantis tokiais argumentais kaip „ekspertizės išvada yra su išlygomis, ribojimais, todėl netiksli ir pan.“, kvestionuoti šios išvados įrodomąją galią. Kitaip tariant, atsakovė, nepateikdama ekspertės prašomos lentelėje 3 nurodytos papildomos medžiagos, tyčia siekia sudaryti kliūtis bankui ir teismui ateityje remtis tokia ekspertizės išvada.

418.5.

42Ekspertės prašomi dokumentai yra išimtinai susiję su bendrovės finansinių atskaitomybių duomenimis. Nėra prašoma jokių dokumentų, susijusių su apeliantės vykdoma komercine veikla, gaminama produkcija. Finansinės atskaitomybės išplėstiniai duomenys neturi komercinės (gamybinės) vertės, nes nėra tiesiogiai susiję ir atskleidžiantys pačios komercinės veiklos vykdymo specifiką, gaminamos produkcijos technologinius aspektus ir pan. Taip pat nėra jokių duomenų, kaip bendrovė saugo šiuos duomenis, kokių imasi priemonių tam, kad ši informacija ir duomenys atitiktų saugumo požymį. CPK 101 straipsnyje eliminuota galimybė bylos šaliai uždrausti susipažinti su komercinę paslaptį sudarančiais bylos dokumentais. Taigi, net ir tuo atveju, jei apeliantės teikiami dokumentai ar jų dalis būtų pripažinti sudarančiais komercinę paslaptį – bendrovės prašymas neleisti su jais susipažinti bylos šalims ir jų atstovams negalėtų būti tenkinamas, nes to nenumato įstatymas. Tai taip pat reikšminga sprendžiant dėl informacijos pripažinimo „kita įstatymų saugoma“ paslaptimi, nes, manytina, kad ir tokiu atveju, bylos šalims turėtų būti sudaryta galimybė susipažinti su šia informacija.

438.6.

44Iš Turto vertinimo metodikos, kuria remiasi apeliantė, negalima daryti išvados, kad turto vertintojas privalo naudotis išimtinai tik finansinėmis ataskaitomis. Metodikos nurodo bendras gaires, minimumą, kuris būtinas ekspertizei atlikti. Tačiau kiekvienas atvejis yra individualus ir pats ekspertas yra kompetentingas spręsti, kokių duomenų reikia konkrečiam turtui įvertinti. Ekspertizių apimtys kiekvienoje byloje skiriasi. Bendrovės pateiktos finansinės ataskaitos, jų rinkiniai yra apibendrinimai, kuriuose gali neatspindėti konkrečios sumos, reikalingos vertei nustatyti ir pateikti ekspertizės išvadą, todėl visiškai nepagrįstas teiginys, kad ekspertei pateikti dokumentai yra pakankami ar ši informacija, kurios prašo ekspertė, yra perteklinė. Ekspertė konfidencialumo įsipareigojimus turi Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo pagrindu. Nėra nustatyta, kad teismo nutartimi paskirta ekspertė J. B. neturi kompetencijos atlikti ekspertizę byloje, priešingai – iš tos pačios nuorodos, kuria remiasi apeliantė, aiškiai matyti sritys, kuriose ekspertė J. B. specializuojasi ir kuriose turi įgūdžių. Verslo vertinimas kaip tik ir yra viena iš tokių sričių. Nėra pagrindo ir ekspertės J. B. nušalinimui. Net, jeigu ekspertė daugiau laiko praleidžia užsienyje (nors tai apeliantės samprotavimai), tai nedaro jokios įtakos jos pareigų atlikimui. Atsakovė taip pat nepagrįstai nurodo, kad teismas šią ekspertę paskyrė „motyvuodamas tik tuo, kad būtent ieškovas apmokės už ekspertizę“. Tačiau šis apeliantės teiginys visiškai prieštarauja pačios bendrovės cituojamai ištraukai iš nutarties. Tik subjektyvus apeliantės noras, kad būtų paskirtas jos siūlomas ekspertas, nėra pakankamas pagrindas atšaukti ekspertę J. B..

458.7.

462019 m. spalio 7 d. nutartimi apeliantės atskirasis skundas dalyje dėl baudos bankui nepaskyrimo buvo priimtas. Taigi, dėl to paties klausimo apeliantė antrą kartą paduoda atskirąjį skundas, kuriame iš esmės dar kartą pakartoja jos poziciją. Teismas nurodė argumentus, kodėl nesutinka su bendrovės teiginiais dėl baudos bankui skyrimo, o apeliantė, ištraukdama iš konteksto sakinio dalį, iškreipia realią situaciją.

47Teismas

konstatuoja:

48IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

499.

50Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

5110.

52Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2019 m. spalio 7 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti dalį UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarties, teismui konstatavus, kad nutartys, priimtos CPK 10 straipsnio 4 dalies pagrindu dėl bylos medžiagos neviešumo, taip pat nutartys dėl eksperto atšaukimo ir (ar) naujo paskyrimo bei ekspertizės vykdymo tvarkos nustatymo, negali būti skundžiamos apeliacine tvarka atskiruoju skundu.

5311.

54Apeliantės įsitikinimu, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartis visa apimtimi gali būti apeliacijos objektu, nes minėta nutartis, įvertinus visas su jos priėmimu susijusias faktines aplinkybes ir bylos eigą, užkerta kelią tolesnei bylos eigai bei teisingo teismo sprendimo byloje priėmimui, todėl pirmosios instancijos teismas 2019 m. spalio 7 d. nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti dalį atsakovės skundo.

5512.

56Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, išanalizavęs nagrinėjamiems klausimams aktualų teisinį reguliavimą bei teismų praktiką, neturi teisinio ir faktinio pagrindo sutikti su atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko atskirajame skunde dėstoma pozicija.

5713.

58Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, teiginį, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartis ta dalimi, kuria atsisakyta pripažinti ieškovės pateiktą ir teiktiną ekspertei medžiagą nevieša, paskirti kitą teismo ekspertą (V. Č. vietoje J. B.) ir nustatyti apeliantės prašomą ekspertizės vykdymo tvarką, UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismui nuolat atsisakant tenkinti minėtus atsakovės prašymus, ji faktiškai spaudžiama atsisakyti teikti duomenis paskirtai ekspertizei atlikti, nes siekia apsaugoti savo veiklą ir bendrovės interesus, kuriems, atsakovės nuomone, gali būti pakenkta, išviešinant visą jos veiklos dokumentaciją.

5914.

60Tačiau pirmiau nurodytas argumentas, priešingai nei interpretuoja apeliantė, pagrindžia ne tai, kad pati savaime 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartis, kuria atsisakyta tenkinti UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko prašymus, užkerta kelią tolesniam ir efektyviam bylos nagrinėjimui, bet tai, jog bylos nagrinėjimą stabdo būtent atsakovės elgesys, pastarajai ilgą laiką vengiant ir atsisakant vykdyti teismo įpareigojimus pateikti visą ekspertės prašomą medžiagą į bylą dėl to, kad apeliantė nesutinka su teismo motyvais dėl jau ne kartą nagrinėtų jos argumentų apie neva gresiančią žalą bendrovės veiklai, jos tęstinumui, išviešinant bendrovės dokumentaciją.

6115.

62Kaip teisingai pastebėjo ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą, pakartotinis UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko nuomonės dėl jos veiklai galinčios kilti rizikos, išviešinus dokumentus, akcentavimas, atsakovės nesutikimas su teismo išvada dėl pagrindo pripažinti atsakovės dokumentus nevieša bylos medžiaga nebuvimo (be kita ko, neįrodžius banko suinteresuotumo perduoti atsakovės veiklos duomenis jos konkurentams), niekaip nepagrindžia, kad 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta pripažinti medžiagą nevieša, paskirti atsakovės pageidaujamą ekspertą bei nustatyti jos pageidaujamą ekspertizės vykdymo tvarką, užkerta galimybę tolesnei proceso eigai ir todėl gali būti skundžiama apeliacine tvarka.

6316.

64Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė atskirojo skundo dėl 2019 m. spalio 7 d. nutarties argumentais faktiškai siekia jau šioje byloje, sprendžiant tik atskirojo skundo dalies nepriėmimo pagrįstumo klausimą, peržiūrėti 2019 m. rugsėjo 25 d. neskundžiamos nutarties dalies teismo motyvus, tačiau jokių konkrečių argumentų, pagrindžiančių, jog visa 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartis gali būti apeliacijos objektu, UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko nenurodo ir nepaneigia pirmosios instancijos teismo 2019 m. spalio 7 d. nutarties išvadų, kad CPK nenumato galimybės atskiruoju skundu skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis dėl medžiagos nepripažinimo nevieša, atsisakymo paskirti kitą ekspertą ir ekspertizės vykdymo tvarkos pakeitimo.

6517.

66Pasisakydamas dėl 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarties dalies, kuria netenkintas prašymas pripažinti ekspertizei atlikti į bylą pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus bei ekspertizės aktą (išskyrus jo išvadą) nevieša bylos medžiaga, neskundžiamumo ir atitinkamai apeliantės skundo dėl šios nutarties dalies nepriėmimo, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-99-943/2018 suformuotu išaiškinimu, kad įstatyme nėra numatyta galimybė nutartis, priimtas CPK 10 straipsnio 4 dalies pagrindu, skųsti apeliacine tvarka, be to, kadangi CPK 10 straipsnio 4 dalies norma yra susijusi su įrodymų, kurių pagrindu vertinamas ieškinio reikalavimų ir atsikirtimų į jį pagrįstumas, teikimu bei rungimosi principo ribojimu teismo nustatomoje apimtyje, tokio pobūdžio nutartys neužkerta kelio tolimesniam bylos nagrinėjimui.

6718.

68Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentu, kad pirmosios instancijos teismo paminėta Lietuvos apeliacinio teismo praktika negali būti laikoma precedentu šioje byloje, nes neva iš esmės skiriasi bylose susiklosčiusi situacija. Tiek cituotoje Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 29 d. nutartyje, tiek ir šiuo metu nagrinėjamoje byloje dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. nutarties teisėtumo, iškilo procesinis klausimas dėl nutarčių, priimtų CPK 10 straipsnio 4 dalies pagrindu, skundžiamumo (galimybės jas skųsti atskiruoju skundu). Atsakovė, akcentuodama jai daromą spaudimą pateikti ekspertei dokumentus, kurių ji nenori viešinti, ir dėl to neva iškilusį sisteminį ekspertizės ir bylos neviešumo klausimą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, siekia tik dirbtinai iliustruoti nagrinėjamos situacijos išskirtinumą, taip norėdama išvengti jai nepalankios, aiškios ir nedviprasmiškos Lietuvos apeliacinio teismo praktikos taikymo.

6919.

70Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šio teismo praktikoje jau yra pasiakyta ir dėl analogiškos situacijos kaip ir šioje byloje – kad apeliacijos objektu negali būti ne tik nutartis, kuria bylos medžiaga pripažįstama nevieša, tačiau ir nutartis, kuria bylos medžiagą pripažinti nevieša atsisakyta (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1401-585/2019). Taip pat, Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse yra ne kartą pasisakyta, kad apeliacijos objektu negali būti pirmosios instancijos teismo nutartys dėl ekspertizės skyrimo, neišskiriant atskirų su ekspertizės skyrimu susijusių dalių, t. y. apeliacinio apskundimo objektu negali būti teismo nutartys, kuriose išspręsti avanso už ekspertizę mokėjimo (paskirstymo), eksperto kandidatūros parinkimo ir paskyrimo klausimai, suformuluoti ir ekspertui užduoti klausimai, šalims nustatomas terminas pateikti duomenis, sprendžiant klausimą dėl ekspertizės atlikimo ir kt. (pvz., civilinės bylos Nr. 2-235-330/2015, Nr. 2-692-943/2015, Nr. e2-743-196/2015, Nr. 2-1106-302/2015, Nr. 2-1423-196/2015, Nr. 2-1702-236/2018).

7120.

72Kadangi, kaip minėta, kiti atskirojo skundo dėl 2019 m. spalio 7 d. nutarties UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko argumentai iš esmės susiję su 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarties motyvų dėl atsisakymo pripažinti dokumentus nevieša medžiaga, paskirti kitą ekspertą, nustatyti ekspertizės vykdymo tvarką ir skirti bankui baudą, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimu, o ne su šios nutarties dalies atitikimo CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostatai, pagal kurią pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik CPK nustatytais atvejais bei tuo atveju, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai, įrodinėjimu, apeliacinės instancijos teismas plačiau jų nenagrinėja, konstatuodamas, kad UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą bei pagrįstą Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. nutarties dalį dėl atsisakymo priimti atsakovės skundą.

73Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

74Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė akcinė bendrovė Luminor Bank (teisių perėmėjas – Luminor Bank... 5. 2.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atmetė atsakovės... 7. 3.... 8. Atsakovė UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko 2019 m. spalio 2 d.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 4.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 7 d. nutartimi atsisakė priimti... 12. 5.... 13. Teismas nurodė, kad įstatyme nėra numatyta galimybė nutartis, priimtas... 14. 6.... 15. Teismas konstatavo ir tai, kad CPK taip pat nėra numatyta galimybė skųsti... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 7.... 18. Atsakovė UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko atskirajame skunde... 19. 7.1.... 20. Atsakovės pateiktuose į bylą dokumentuose yra išsami informacija apie UAB... 21. 7.2.... 22. Teismas netinkamai pasirėmė Lietuvos apeliacinio teismo praktika bylose,... 23. 7.3.... 24. Teismas atmetė atsakovės prašymą dėl dokumentų pripažinimo nevieša... 25. 7.4.... 26. Atsakovės konfidencialios informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims ir... 27. 7.5.... 28. Teismas visiškai nemotyvuotai atmetė prašymą pavesti atlikti ekspertizę... 29. 7.6.... 30. Teismas visiškai nemotyvuotai atsisakė paskirti bankui baudą už... 31. 8.... 32. Ieškovas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą... 33. 8.1.... 34. Apeliantės samprotavimai nepagrindžia teiginio, kad nutartis užkerta... 35. 8.2.... 36. Bendrovei 2019 m. sausio 21 d. prašymu nesugebėjus pagrįsti, kad pateikta ir... 37. 8.3.... 38. Bankas yra finansinė įstaiga, kurios veikla griežtai reglamentuojama... 39. 8.4.... 40. Bankas 2019 m. rugpjūčio 13 d. rašte dėl ekspertės paaiškinimų aiškiai... 41. 8.5.... 42. Ekspertės prašomi dokumentai yra išimtinai susiję su bendrovės finansinių... 43. 8.6.... 44. Iš Turto vertinimo metodikos, kuria remiasi apeliantė, negalima daryti... 45. 8.7.... 46. 2019 m. spalio 7 d. nutartimi apeliantės atskirasis skundas dalyje dėl baudos... 47. Teismas... 48. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 49. 9.... 50. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 51. 10.... 52. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2019 m. spalio 7 d.... 53. 11.... 54. Apeliantės įsitikinimu, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 25 d.... 55. 12.... 56. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą,... 57. 13.... 58. Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, teiginį, kad Vilniaus apygardos... 59. 14.... 60. Tačiau pirmiau nurodytas argumentas, priešingai nei interpretuoja apeliantė,... 61. 15.... 62. Kaip teisingai pastebėjo ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą,... 63. 16.... 64. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė atskirojo skundo dėl... 65. 17.... 66. Pasisakydamas dėl 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarties dalies, kuria netenkintas... 67. 18.... 68. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentu, kad... 69. 19.... 70. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šio teismo praktikoje jau yra... 71. 20.... 72. Kadangi, kaip minėta, kiti atskirojo skundo dėl 2019 m. spalio 7 d. nutarties... 73. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 74. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....