Byla 2KT-34/2011
Dėl antstolės Daivos Prunskienės veiksmų, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) R. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Alma Urbanavičienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su civiline byla pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos Vyriausybės skundą dėl antstolės Daivos Prunskienės veiksmų, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) R. B. ,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme 2011-11-03 iš Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo gauta civilinė byla Nr. 2-11528-432/2011 pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos Vyriausybės skundą dėl antstolės Daivos Prunskienės veiksmų, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) R. B. . Antstolė Daiva Prunskienė 2011-10-20 priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjos Lietuvos Respublikos Vyriausybės skundą ir vykdomąją bylą su skundu persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartimi byla perduota Vilniaus apygardos teismui spręsti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nušalinimo nuo bylos nagrinėjimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui klausimą.

3Byla perduotina nagrinėti kitam apylinkės teismui.

4Pagal CPK 34 straipsnio 5 dalį, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui CPK 34 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka: klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Asmens konstitucinė teisė, kad jo bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia, kad asmens bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali kilti pagrįstų abejonių: teisėjas, nagrinėjantis bylą, turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija bei teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 12 d. nutarimas). Dėl to turi būti šalinamos prielaidos, galinčios sukelti abejonių dėl teismo nešališkumo. Civilinėje byloje pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos Vyriausybės skundą dalyvaujančiu byloje asmeniu yra Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja R. B. . Atsižvelgiant į tai, prielaidos, galinčios sukelti abejones dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo, kuriam teisminga byla pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos Vyriausybės skundą, nešališkumo, gali būti pašalintos tik perduodant bylą nagrinėti kitam Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

6Vadovaudamasi CPK 34 straipsnio 3 ir 5 dalimis, Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

7civilinę bylą Nr. 2-11528-432/2011 (teisminio proceso Nr. 2-02-3-09483-2011-5) pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos Vyriausybės skundą dėl antstolės Daivos Prunskienės veiksmų, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) R. B. , perduoti nagrinėti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui.

8Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai