Byla 2KT-20/2011
Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės bei santuokos metu įgyto turto padalijimo, tretysis asmuo byloje UAB ,,Ūkio bankas” Kauno filialas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas, susipažinęs su Kauno miesto apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-6744-364/2011 pagal ieškovės R. Š. ieškinį atsakovui A. Š. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės bei santuokos metu įgyto turto padalijimo, tretysis asmuo byloje UAB ,,Ūkio bankas” Kauno filialas,

Nustatė

2Atsakovas pareiškė nušalinimą visam Kauno miesto apylinkės teismui, nurodydamas, kad ieškovė yra ilgametė šio teismo darbuotoja ir ši aplinkybė atsakovui kelia abejonę teismo nešališkumu. Nušalinimo pareiškime taip pat nurodoma, jog Kauno miesto apylinkės teismas, gavęs atsakovo atsiliepimą į ieškinį, privalėjo priimti sprendimą dėl nusišalinimo nuo bylos nagrinėjimo, o ne reikalauti atskiro rašytinio prašymo dėl teismo nušalinimo.

3CPK 35 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad jeigu byloje dalyvaujantis asmuo yra teisėjas, o byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba teisme, kuriam teisminga byla, teisėju dirba dalyvaujančio asmens artimieji giminaičiai (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), tai aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą kitam tos pačios pakopos teismui. Sprendžiant civilinių bylų perdavimo kitam teismui klausimą, CPK 35 straipsnio 4 dalies nuostata aiškinama plečiamai ir pripažįstama, jog siekiant asmens teisės į tinkamą procesą įgyvendinimo, paminėtoje teisės normoje įtvirtinta bylos perdavimo galimybė, taikant įstatymo analogiją, apima ir tuos atvejus, kai byloje dalyvaujantis asmuo yra teisėjo padėjėjas ar teismo darbuotojas, o taip pat, kai byloje dalyvaujantis asmuo yra sutuoktinis arba pakankamai artimas giminaitis to asmens, kurį su to teismo teisėju sieja artimos giminystės, santuokinis ar svainystės ryšys (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-08 nutartis byloje Nr. 2KT-34/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-23 nutartis byloje Nr. 2KT-39/2011).

4Nagrinėjamu atveju ieškovė yra susijusi su Kauno miesto apylinkės teismu darbo santykiais – R. Š. yra Baudžiamųjų bylų raštinės vyresnioji specialistė, dirba šiame teisme nuo 2005 metų. Tokie ilgamečiai ieškovės darbo teisiniai santykiai su Kauno miesto apylinkės teismu atsakovui sukelia pagrįstų abejonių, ar šis teismas galės nešališkai ir objektyviai išnagrinėti bylą.

5Todėl, siekiant pašalinti bet kokias abejones dėl Kauno miesto apylinkės teismo galimo šališkumo nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-6744-364/2011, ji perduotina kitam apylinkės teismui (CPK 3 str. 6 d., 35 str. 4 d.).

6Pagal CPK 35 straipsnio 2 dalį, klausimą dėl bylos perdavimo iš vieno apylinkės teismo kitam išsprendžia apygardos teismo, kurio teritorijoje yra apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

7Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, civilinė byla perduotina nagrinėti šalims artimiausiam Kauno rajono apylinkės teismui.

8Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis CPK 35 straipsnio 2, 4 dalimis,

Nutarė

9Perduoti civilinę bylą Nr. 2-6744-364/2011 pagal ieškovės R. Š. ieškinį atsakovui A. Š. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės bei santuokos metu įgyto turto padalijimo, tretysis asmuo byloje UAB ,,Ūkio bankas” Kauno filialas nagrinėti Kauno rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai