Byla T-76/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir teisės spragos užpildymo – įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojos Skirgailės Žalimienės, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Super Montes“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir teisės spragos užpildymo – įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Super Montes“ (toliau – ir BUAB „Super Montes“, Bendrovė) kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Aplinkos ministerija) 2020 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. (17)-D8(E)-3716 „Dėl nepavojingųjų atliekų perėmimo valstybės nuosavybėn“; 2) užpildyti teisės spragą ad hoc (šiuo atveju), t. y. įpareigoti Aplinkos ministeriją neatlygintinai perimti valstybės nuosavybėn nepavojingas atliekas, sukauptas BUAB „Super Montes“ veiklos vietoje, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad bylos išsprendimui ypač svarbus bus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatų, susijusių su specifiniu pareiškėjo statusu – bankrutuojantis juridinis asmuo, taip pat nemokumo administratoriaus teisėmis ir kt. aiškinimas ir taikymas; be to, svarbi aplinkybė bus ir tai, ar šis įstatymas reguliuoja pareiškėjo nurodomą situaciją, ar vis tik egzistuoja teisės spraga, t. y. pareiškėjo nurodomi svarbūs visuomeniniai santykiai nėra reguliuojami juridinių asmenų nemokumą, t. y. bankrotą nustatančiomis (reguliuojančiomis) teisės normomis.

5Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

6Ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

7Bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje pateikto skundo turinio bei prie jo pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėjas siekia inicijuoti Bendrovės turto – atliekų – perėmimą valstybės nuosavybėn. Nors pareiškėjas prašo teismą įpareigoti Aplinkos ministeriją – viešojo administravimo subjektą – atlikti tam tikrus veiksmus, šie veiksmai būtų atliekami nuosavybės teisių į ginčo nepavojingas atliekas perleidimo procese. Nuosavybės teisių perleidimas reglamentuojamas civilinės teisės normų (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas). Todėl kilęs ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Ginčo civilinio pobūdžio nekeičia ir tai, kad byloje ginčijamas Aplinkos ministerijos sprendimas, nes šiuo sprendimu yra atsisakoma tenkinti pareiškėjo prašymą ir perimti Bendrovės valdomas nepavojingas atliekas valstybės nuosavybėn. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, byla pagal pareiškėjo skundo perduodama Vilniaus miesto apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

9Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

10Ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

11Bylą pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Super Montes“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir teisės spragos užpildymo – įpareigojimo atlikti veiksmus, perduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

12Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai