Byla 2-913-650/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui G. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo 510,67 Lt skolą, 1676,53 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 64,45 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas tinkamai (CPK 130 str. tvarka), tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovo prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad 2002-06-20 atsakovas su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M41A671246881212, pagal kurią pradinis kreditorius teikė atsakovui skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl susidarė skola – 510,67 Lt. Ieškovo teigimu, atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminus, todėl susidarė 1676,53 Lt delspinigiai.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus teisė be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui. Nors tarp ieškovo ir atsakovo sutartinių santykių nėra, UAB Tele2“ 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 yra perleidęs ieškovui skolos reikalavimo teisę iš atsakovo G. P., todėl UAB „Gelvora“ yra tinkamas ieškovas šioje byloje.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartis - tai sutartis, kuria viena šalis (paslaugų tiekėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti. Pirminis kreditorius vykdė savo pareigas tinkamai - užtikrino sutartų paslaugų teikimą, tuo tarpu atsakovas savo pareigų neįvykdė - nesumokėjo už suteiktas paslaugas. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 ir 6.205 straipsnių nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 str.), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 510,67 Lt skola.

8Nagrinėjamu atveju tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo sudarytos Sutarties 6.6 p., atsakovas, laiku neapmokėjęs sąskaitos, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. Iš byloje esančio 2013-12-12 delspinigių paskaičiavimo akto (42 b.l.) matyti, kad ieškovas yra paskaičiavęs 0,1 proc. delspinigius už 3283 pradelstas mokėjimo dienas, t.y. 1676,53 Lt. Darytina išvada, kad teismui reikalinga šiame ginče atsižvelgti į atsakovo, kuris laikytinas vartojimo santykių šalimi, interesus.

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai paskaičiuoti net už 3283 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 91,92 Lt sumos ( 0,1 procento delspinigiai paskaičiuotini už 180 dienų), kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., sutarties 6.6 p., ieškovui iš atsakovo priteistina 91,92 Lt delspinigių. Kita reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta.

10Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 64,45 Lt, kurias ieškovas prašo priteisti iš atsakovo, yra įskaičiuojamos į nuostolius, todėl turi būti tiesiogiai susijusios su skolininko (atsakovo) civilinę atsakomybę nulėmusia veika (CK 6.247 str.). Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

11Kadangi atsakovas nevykdė piniginės prievolės, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-01-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Priėmęs sprendimą byloje, teismas sprendžia ir dėl bylinėjimo išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą.

13Konstatuotina, kad ieškinys dėl piniginių reikalavimų tenkintinas iš dalies ( apytiksliai 27 %). Sutinkamai su CPK 93 str. iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ir pagrįstos atitinkamais duomenimis. Todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovo priteisiama tik 19,00 Lt žyminio mokesčio (iš sumokėtų 72 Lt pagal 2013-11-26 mokėjimo nurodymą – 48 b.l.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, iš atsakovo G. P., a.k. ( - ) 510,67 Lt (penkių šimtų dešimt litų, 67 centų) skolą, 91,92 Lt (devyniasdešimt vieno lito, 92 centų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-01-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 19,00 Lt (devyniolikos litų) žyminį mokestį.

17Kitoje reikalavimų dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai