Byla 2-345-769/2016
Dėl skolos už šalto vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą išieškojimo bei palūkanų priteisimo, ir skolininko įpareigojimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E. Ž., dalyvaujant ieškovės atstovei D. D., viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Klaipėdos vanduo“ ieškinį atsakovui A. K. (A. K.) dėl skolos už šalto vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą išieškojimo bei palūkanų priteisimo, ir skolininko įpareigojimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 233,84 Eur įsiskolinimą, 10,93 Eurų dydžio delspinigius, 5 procentus metinių palūkanų, 61,00 Eur žyminį mokestį, bei įpareigoti atsakovą per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti sąlygas ieškovei nutraukti atsakovui teikiamas paslaugas, demontuojant vandens apskaitos prietaisus bute. Nurodė, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Nors atsakovas nėra sudaręs viešosios vandens tiekimo sutarties su ieškove, tačiau jam nuosavybės teise priklausantys vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai yra prijungti prie viešo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, viešoji vandens tiekimo sutartis laikoma sudaryta pagal LR Vyriausybės nustatytas viešosios vandens tiekimo sutarties standartines sąlygas, kurios patvirtintos 2007-01-31 nutarimu 126 „Dėl Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“. Atsakovui nuolat buvo siunčiamos sąskaitos už šaltą vandenį bei nuotekų šalinimą, tačiau nuo 2014-07-31 iki 2015-05-31 atsakovas nemokėjo už suteiktas paslaugas, todėl susidarė 244,77 Eur įsiskolinimas, kurį sudaro skola už suteiktas šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas – 233,84 Eur ir delspinigiai 10,93 Eur. Kadangi atsakovas nemoka už suteiktas paslaugas daugiau nei 30 dienų, ieškovė turi teisę laikinai nutraukti atsakovui vandens tiekimą. Atsakovui buvo siųstos skolų priminimo pažymos, bei raštai su perspėjimais, jog neapmokėjus skolos, bus laikinai nutrauktas paslaugų tiekimas. Atsakovas skolos nesumoka, nesudaro sąlygų AB ,,Klaipėdos vanduo“ darbuotojams patekti į atsakovo butą, adresu ( - ), kad įvykdyti teikiamų paslaugų nutraukimo darbus.

3Teismo posėdyje ieškovės atstovė D. D. prašė ieškinį tenkinti remiantis jame nurodytais pagrindais ir motyvais. Paaiškino, kad atsakovas turi nuosavybės teise butą, šiame bute gyvenamąją vietą šiuo metu deklaruoja penki asmenys, mokesčiai už vandenį buvo skaičiuoti keturiems asmenims, bute įrengti vandens apskaitos prietaisai, laikotarpiu nuo 2014-07-31 iki 2015-05-31 atsakovas nemokėjo už ieškovės teikiamas paslaugas, nedeklaravo rodmenų, kelis kartus neįsileido ieškovės darbuotojų, kai įsileido,- kontrolieriai užfiksavo apskaitos prietaisų rodmenis, dėl ko visi priskaičiuoti vidurkiai buvo perskaičiuoti pagal faktiškai sunaudotą vandens kiekį. Ieškovė prašo priteisti 244,77 Eur skolos už paslaugas, 61,00 Eur žyminio mokesčio. Dėl atsakovo įpareigojimo nurodė, kad atsakovas neatvyksta į teismo posėdį, piktybiškai vengia bendradarbiauti su ieškove, todėl tenkintinas prašymas laikinai nutraukti vandens tiekimą. Atstovė paaiškino, kad laikinas nutraukimas truks tol, kol su atsakovu atsiras kontaktas, bus pasirašytas skolos grąžinimo grafikas, atsakovas leis pakeisti skaitiklius, kurie atsakovo bute nekeisti nuo 2010 m., kai skaitiklius rekomenduojama keisti kas 4 metus, būtina praėjus 6 metams, nes jie nebus laikomi metrologiškai patikrinti, jų rodmenimis negalima bus vadovautis, todėl už suvartotą vandenį bus skaičiuojama pagal normas ir jau neperskaičiuojama. Ieškovės atstovė nurodė nežinanti tikslios demontavimo paslaugos kainos.

4Atsakovas atsiliepimo byloje neteikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai (CPK 130 str.), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą neteikė, byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad butas, esantis adresu ( - ), nuo 1993-02-09 nuosavybės teise priklauso atsakovui (b.l. 22-23), šiame bute gyvenamąją vietą deklaruoja penki asmenys (b.l. 21, 44). Iš 2015-07-17 skolos suvestinės teismui (b.l. 6-8) matyti, kad laikotarpiu nuo 2014-07-31 iki 2015-05-31 atsakovui paskaičiuota skola sudaro 233,84 Eur, iš skolos suvestinės, taip pat 2015-07-01 „paskaičiuotų delspinigių/ palūkanų sąrašo“ matyti, kad atsakovui už laikotarpį nuo 2014-07-31 iki 2015-05-31 paskaičiuota 10,93 Eur delspinigių (b.l. 10-11). Atsakovui buvo siunčiami priminimai dėl įsiskolinimo (b.l. 15, 18), taip pat - 2014-12-18 ir 2015-07-01 pranešimai dėl vandens tiekimo nutraukimo (b.l. 13, 16); iš ieškovės pateiktų 2015-07-15, 2014-08-25 aktų nustatyta, kad ieškovės darbuotojams nuvykus demontuoti vandens apskaitos prietaisų dėl esamų įsiskolinimų „durų niekas neatidarė“, „buto savininko nerado namuose“, iš 2015-01-14 akto matyti, kad atsakovas ieškovės darbuotoją įsileido, demontuoti apskaitos prietaisų neleido, tačiau buvo patikrinti apskaitos prietaisų rodmenys: prietaiso Nr. 20101080298 rodmenys 00473, Nr. 20101100193 - 00788, Nr. 20101127751 - 00031, Nr. 20098305145 - 00091 (b.l. 17).

8Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 244,77 Eur įsiskolinimą. Iš teismui pateiktų rašytinių duomenų dėl skolos susidarymo matyti, kad prašomą priteisti sumą sudaro skola už suteiktas šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas – 233,84 Eur ir delspinigiai 10,93 Eur. Ieškovė nurodė, kad rašytinė su atsakovu geriamojo vandens tiekimo sutartis nėra sudaryta, tačiau vadovaujantis 2006-12-09 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-629 patvirtintų „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių“ 13 punktu, vartotojas vandens tiekėjui apmoka pagal patiektą geriamąjį vandenį pagal ties vandens tiekimo ir vartojimo riba įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu abonento (vartotojo) su vandens tiekėju sudarytoje sutartyje nenustatyta ko kita. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškovė į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), tiekė šaltą vandenį ir teikė nuotekų šalinimo paslaugas, atsakovas šiomis paslaugomis naudojosi, atsakovui buvo siunčiamos sąskaitos, priminimai apie susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovas pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdė. Teismo posėdyje ieškovės atstovė paaiškino, kad atsakovas nedeklaruodavo suvartoto vandens, todėl remiantis ieškovės AB „Klaipėdos vanduo“ generalinio direktoriaus 2011-12-22 Nr. 2011/V-ADM.07-625 įsakymu patvirtinto Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos AB „Klaipėdos vanduo“ tvarkos aprašo 9 punktu, skola jam buvo skaičiuojama pagal vidutinį vandens suvartojimą. 2015-01-14 ieškovės darbuotojams patekus į atsakovo butą ir sutikrinus vandens apskaitos prietaisų rodmenis, atsakovui priskaičiuota skola buvo perskaičiuota, nustačius, kad atsakovo bute šalto vandens faktiškai sunaudota 36 m3 mažiau, o karšto vandens – 100 m3 mažiau nei atsakovui apmokėti pateiktose sąskaitose (b.l. 6-8, 45).

9Pažymėtina, jog iš teismui pateikto skolos perskaičiavimo matyti, kad atsakovui buvo priskaičiuotas 248 m3 didesnis karšto vandens kiekis, nei nustatytas pagal rodmenis, tačiau skola sumažinta tik 100 m3, t.y., 140 eurų. Kodėl skola buvo sumažinta tik iš dalies,- iš pateiktų dokumentų nėra aišku.

10Tarp šalių susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Atsakovas atsiliepimo, taip pat priešpriešinių įrodymų dėl priskaičiuotos skolos, duomenų, kad atsiskaitė su ieškove nepateikė. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas ieškovei už suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 2014-07-31 iki 2015-05-31 yra skolingas 233,84 Eur, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 233,84 Eur skolos tenkintinas.

11Ieškovė už laiku nesumokėtus mokesčius prašo priteisti iš atsakovo 10,93 Eur delspinigių, nurodydama, kad vadovaujasi 1995-01-26 įstatymu Nr. I-775. Ieškinys dalyje dėl delspinigių priteisimo atmestinas, kaip nepagrįstas. Civilinio kodekso 6.71 straipsnio nuostatos numato, jog netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma. Iš bylos duomenų matyti, jog rašytinė komunalinių paslaugų sutartis su atsakovu nėra sudaryta. 1995-01-26 LR įstatyme Nr.I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ parašyta: „Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos bei valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų komunalinių paslaugų mokesčių delspinigius“. Ieškovė nėra savivaldybės įmonė (SĮ), todėl ji teisės vadovautis aukščiau nurodytu įstatymu prašant priteisti komunalinių paslaugų mokesčių delspinigius neturi. Įvertinus, jog šalys tiesiogiai dėl delspinigių dydžio, jų apskaičiavimo ir išieškojimo tvarkos raštu tarpusavyje nėra susitarusios, delspinigiai iš atsakovo nepriteistini.

12CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-08-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

13Ieškovė prašo teismo įpareigoti atsakovą per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti sąlygas ieškovei nutraukti atsakovui tiekiamas paslaugas demontuojant vandens apskaitos prietaisus atsakovui priklausančiame bute adresu ( - ). Ieškovė, grįsdama šį ieškinio reikalavimą, rėmėsi Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų 10.2 punktu, numatančiu, kad viešasis vandens tiekėjas gali laikinai nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą abonentui (vartotojui) jeigu abonentas (vartotojas) neapmoka sąskaitos už geriamąjį vandenį ir (ar) nuotekų tvarkymą daugiau kaip 30 dienų, skaičiuojant nuo atsiskaitymo laikotarpio paskutinės dienos - ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki numatomo geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo laikino nutraukimo, sustabdymo ar apribojimo raštu įspėjęs įsiskolinusį abonentą (vartotoją). Teismo posėdyje ieškovės atstovė paaiškino, kad prašoma nutraukti paslaugų teikimą atsakovui siekiant „užmegzti kontaktą su atsakovu“, pasirašyti skolų dengimo sutartį. Ieškovės atstovė nurodė, kad būtina 2016 metais pakeisti nuo 2010 m. nekeistus skaitiklius atsakovo bute. Šioje dalyje ieškinys atmestinas. Iš teismui pateiktų vykdomųjų bylų Nr.10-4085-2006, 10-702-2015,10-4904-2005 medžiagos matyti, kad iš atsakovo yra išieškoma ieškovei 1172,70 Lt įsiskolinimas, 19,29 Lt delspinigių pagal 2006-04-26 teismo įsakymą Nr.L2-4561-323/2006; 676,25 Eur skola pagal 2014-09-08 teismo įsakymą Nr.L2-11719-618/2014; 3145,05 Lt skola pagal vykdomąjį raštą Nr.2-7175-342/02. Be to, dar vykdomas išieškojimas 5 vykdomosiose bylose, kur išieškotojas „Klaipėdos energija“. Kas mėnesį antstolis iš skolininko išieško apie 47 eurus, kurie proporcingai padalinami visiems išieškotojams. Skolininko žmona nedirbanti, nuosavybės teise priklausantis vieno kambario butas yra areštuotas. Atsakovas turi vaikų. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą, laikytina, kad atsakovas kas mėnesį iš dalies pagal galimybes dengia įsiskolinimus, nuo kreditorių nesislapsto.

14Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui buvo skaičiuota skola, įvertinus 4 bute gyvenančius asmenis, nors deklaravusių savo gyvenamąją vietą bute asmenų skaičius yra 5 (po 20 kubinių metrų šalto vandens ir 13 kubinių metrų karšto vandens), tačiau apskaičiuotas įsiskolinimas buvo sumažintas per pusę, už metus perskaičiavus faktiškai suvartotą vandens kiekį. Tokiu būdu darytina prielaida, jog ieškovės taikomi vandens kiekiai nedeklaravusiems rodmenų vartotojams ir tuo pagrindu skaičiuojami įsiskolinimai yra nevisiškai pagrįsti. Nepagrįstu laikytinas ir ieškovės reikalavimas leisti nutraukti atsakovui teikiamas paslaugas, tai yra, nutraukti šalto vandens tiekimą butui, kuriame gyvena penki asmenys, už vos didesnį nei 200 eurų įsiskolinimą tam, kad galėtų kontaktuoti su atsakovu, pasirašyti skolos grąžinimo aktą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. balandžio 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-135/2012 yra nurodęs, jog geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra viešasis interesas,- Geriamojo vandens įstatymo 4 straipsnis numato pareigą savivaldos institucijoms užtikrinti jų teritorijų gyventojams viešai arba individualiai apsirūpinti reikiamu geriamojo vandens kiekiu, užtikrinti tiekiamo vandens kokybę ir saugą, rūpintis geriamojo vandens šaltinių apsauga ir kita. Savivaldos institucijos, aprūpindamos asmenis geriamuoju vandeniu, vykdo viešąją funkciją. AB „Klaipėdos vanduo“ yra savivaldybės kontroliuojama įmonė, privalanti vykdyti viešąją funkciją,- aprūpinti gyventojus geriamuoju vandeniu, todėl ieškinio reikalavimas leisti laikinai nutraukti geriamojo vandens tiekimą atsakovui, kol „gaus kontaktą su atsakovu“ atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad A. K. su ieškovės atstovais 2015-01-14 kontaktavo, juos įsileido į butą, leido patikrinti skaitiklių rodmenis. Kodėl tuo metu nebuvo pasirašytas ieškovės pageidaujamas skolų dengimo aktas ar pasiūlyta pasirašyti sutartį ar išaiškinta atsakovui dėl būtinybės keisti prieš 6 metus bute įrengtus skaitiklius, teismui nebuvo paaiškinta.

15Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str. 2 d.). Ieškovė pateikė įrodymus apie turėtas 61,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už žyminio mokesčio sumokėjimą, žyminį mokestį sudaro 41 Eur dydžio mokestis už neturtinį reikalavimą ir 20 Eur žyminis mokestis už turtinį reikalavimą. Kadangi ieškovės neturtinis reikalavimas yra atmestas, o turtinis reikalavimas tenkintinas iš dalies, laikant, jog patenkinta apie 95 procentai ieškovės turtinio reikalavimo, iš atsakovo ieškovei priteistina 19,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovei AB „Klaipėdos vanduo“, įmonės kodas 140089260, buveinė – ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, iš atsakovo A. K. (A. K.), a.k. ( - ) 233,84 Eur (du šimtai trisdešimt trys Eur 84 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y., nuo 2015-08-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 19,00 Eur (devyniolika Eur) žyminio mokesčio.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E.... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo... 3. Teismo posėdyje ieškovės atstovė D. D. prašė ieškinį tenkinti remiantis... 4. Atsakovas atsiliepimo byloje neteikė, į teismo posėdį neatvyko, apie... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad butas, esantis adresu ( - ), nuo 1993-02-09... 8. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 244,77 Eur įsiskolinimą. Iš teismui... 9. Pažymėtina, jog iš teismui pateikto skolos perskaičiavimo matyti, kad... 10. Tarp šalių susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai. Prievolės turi... 11. Ieškovė už laiku nesumokėtus mokesčius prašo priteisti iš atsakovo 10,93... 12. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 13. Ieškovė prašo teismo įpareigoti atsakovą per 14 dienų nuo teismo... 14. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui buvo skaičiuota skola,... 15. Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovei AB „Klaipėdos vanduo“, įmonės kodas 140089260,... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...