Byla AS-215-520/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Metrail“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Palink“, uždaroji akcinė bendrovė „Sanitex“, uždaroji akcinė bendrovė „Maxima LT“, uždaroji akcinė bendrovė „Kesko Senukai Lithuania“, uždaroji akcinė bendrovė „Kalnapilio – Tauro grupė“, uždaroji akcinė bendrovė „Coca-cola HBC Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Eckes-Granini Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Feralita“, uždaroji akcinė bendrovė „Biseris“, uždaroji akcinė bendrovė „Skonis ir kvapas“, viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“ ir viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo organizacija“) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Metrail“ (toliau – ir UAB „Metrail“, pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (dabar – Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos) (toliau – ir atsakovas, Aplinkos apsaugos departamentas) 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą Nr. VR-17.5-59 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (toliau – ir 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas).

6Ši administracinė byla Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi buvo sustabdyta, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutartimi jos nagrinėjimas atnaujintas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. sausio 29 d. nutartimi nutarė iš administracinės bylos Nr. I3-24-815/2020 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03923-2016-9) šalinti šiuos proceso dalyvius: uždarąją akcinę bendrovę (toliau – ir UAB) „Kalnapilio – Tauro grupė“, UAB „Palink“, UAB „Maxima LT“, UAB „Kesko Senukai Lithuania“, UAB „Sanitex“, UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, UAB „Eckes-Granini Lietuva“.

9Teismas nustatė, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir Vilniaus miesto agentūros du pareigūnai, atlikę planinį UAB „Metrail“ patikrinimą dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išdavimo ir išrašymo teisėtumo už 2015 metų ataskaitinį laikotarpį, surašė 2016 m. liepos 14 d. patikrinimo aktą Nr. VR-17.7-120 / VR-14.7-405. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas, išnagrinėjęs patikrinimo aktą, pacitavęs patikrinimo akto išvadas, įvertinęs tai, kad rašytinių pastabų bei jas pagrindžiančių dokumentų pareiškėjas nepateikė, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 132 straipsniu, 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. VR-17.5-59 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ patvirtino patikrinimo aktą.

10Teismas, įvertinęs patikrinimo akto ir 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. VR-17.5-59 turinį, nurodė, kad jie surašyti tik dėl šių subjektų: UAB „Metrail“, viešosios įstaigos (toliau – ir VšĮ) „Pakuočių tvarkymo organizacija“, VšĮ „Žaliasis taškas“, UAB „Feralita“, UAB „Skonis ir kvapas“, UAB „Biseris“, kurie pagrįstai byloje yra proceso dalyviais (jie ir nurodyti skunde). Kiti tretieji asmenys, t. y. UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“, UAB „Palink“, UAB „Maxima LT“, UAB „Kesko Senukai Lithuania“, UAB „Sanitex“, UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, UAB „Eckes-Granini Lietuva“, nepagrįstai byloje yra proceso dalyviais, nes jie nenurodyti patikrinimo akte ir 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendime Nr. VR-17.5-59. Teismo nuomone, tai, kad galbūt ateityje kada nors patikrinimo aktas ir 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas Nr. VR-17.5-59 turės pastariesiems subjektams teisinių pasekmių, nėra pagrįstas pagrindas laikyti šiuos asmenis šioje administracinėje byloje trečiaisiais suinteresuotais asmenimis pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 46 straipsnio 2 dalį. Todėl teismas nusprendė juos šalinti iš šios administracinės bylos.

11III.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Palink“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 29 d. nutartį, kuria trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Palink“ buvo pašalintas iš administracinės bylos.

13UAB „Palink“ paaiškina, kad ji „Palink“ pakuočių atliekų tvarkymą 2015 metais buvo pavedusi VšĮ „Žaliasis taškas“. VšĮ „Žaliasis taškas“, veikdama UAB „Palink“ naudai ir organizuodama pakuotės atliekų tvarkymą, nupirko pakuotės atliekų tvarkymo paslaugas iš UAB „Metrail“. VšĮ „Žaliasis taškas“ UAB „Metrail“ išduoto pakuotės atliekų sutvarkymą patvirtinančio dokumento Nr.1514VI0001-4994-4687 pagrindu UAB „Palink“ patvirtino 15,4915344622 t metalinės pakuotės atliekų sutvarkymą patvirtinantį dokumentą Nr. 1514VI0001-4994-4687. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui panaikinus VšĮ „Žaliasis taškas“ atliekų tvarkytojo UAB „Metrail“ išduotus pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, UAB „Palink“ kyla konkrečios teisinės pasekmės – apskaičiuoti ir sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. UAB „Palink“ vertinimu, šios aplinkybės parodo pareiškėjo teisinį suinteresuotumą 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu ir pagrindžia jo teisę dalyvauti byloje dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo panaikinimo. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ „Žaliasis taškas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 29 d. nutarties dalį, kuria iš bylos pašalintas trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Palink“.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ „Žaliasis taškas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo tenkinti atskirąjį skundą.

15VšĮ „Žaliasis taškas“ iš esmės pakartoja UAB „Palink“ atskirojo skundo argumentus ir papildomai nurodo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. balandžio 3 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-6-822/2019. VšĮ „Žaliasis taškas“ taip pat pažymi, kad pirmosios instancijos teismas UAB „Palink“ prašymu į bylą buvo įtraukęs UAB „Palink“ trečiuoju suinteresuotu asmeniu ir nėra aišku, kokios pasikeitusios aplinkybės buvo pagrindu pirmosios instancijos teismui 2020 m. sausio 29 d. nutartimi pakeisti poziciją.

16Teisėjų kolegija konstatuoja:

17IV.

18Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 29 d. nutarties dalies, kuria pašalintas iš administracinės bylos trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Palink“, pagrįstumas ir teisėtumas.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Palink“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, teigia, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui panaikinus VšĮ „Žaliasis taškas“ atliekų tvarkytojo UAB „Metrail“ išduotus pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, UAB „Palink“ kyla konkrečios teisinės pasekmės – apskaičiuoti ir sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, o tai patvirtina UAB „Palink“ suinteresuotumą byla.

20Teisėjų kolegija, vertindama UAB „Palink“ atskirojo skundo argumentus, pirmiausia pažymi, kad pagal ABTĮ 46 straipsnio 2 dalį, tretieji suinteresuoti asmenys yra tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos. Trečiasis suinteresuotas asmuo įtraukiamas į teismo procesą kaip trečiasis suinteresuotas asmuo tuo atveju, kai, atsižvelgiant į to asmens ir vienos iš šalių materialiojo teisinio santykio pobūdį, procesas gali paveikti, nors ir netiesiogiai, to asmens materialiąsias subjektines teises ir pareigas. Trečiojo suinteresuoto asmens dalyvavimą procese gali pagrįsti tik atitinkamas jo ir vienos iš proceso šalių materialusis teisinis santykis ir teisinis procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi. Kiekvienu atveju klausimas dėl įtraukimo į bylą konkretaus trečiojo suinteresuoto asmens, teismo turi būti sprendžiamas priklausomai nuo konkrečių bylos aplinkybių, be kita ko, įvertinant to konkretaus asmens teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi (ne)buvimą, teismo sprendimo galimą įtaką to asmens teisėms ir pareigoms ateityje, jo santykių su kiekviena iš ginčo šalių arba ginčo objektu pobūdį, faktinį skundo pagrindą.

21Šioje byloje nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Metrail“ prašo panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą, kuriuo buvo panaikinti metalinės pakuotės sutvarkymą patvirtinantys dokumentai, o UAB „Palink“ į bylą buvo įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

22Vienas iš atsakovo panaikintų dokumentų yra VšĮ „Žaliasis taškas“ išrašytas 2015 m. balandžio 17 d. dokumentas Nr. 1514VI0001-4994-4687. UAB „Palink“ kartu su atskiruoju skundu pateikė VšĮ „Žalias taškas“ 2016 m. vasario 4 d. patvirtinimą apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą Nr. 1514VI0001-4687-3723, skirtą UAB „Palink“. Iš minėto patvirtinimo matyti, kad vienas iš dokumentų, kurio pagrindu išduotas patvirtinimas, yra dokumentas Nr. 1514VI0001-4994-4687. Kaip minėta, VšĮ „Žalias taškas“ patvirtinime, išrašytame UAB „Palink“, nurodytas dokumentas Nr. 1514VI0001-4994-4687 yra vienas iš skundžiamu Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu panaikintų dokumentų.

23Vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. Nr. įsakymu Nr. D1-213 (2010 m. balandžio 20 d. redakcija, galiojusi 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo priėmimo metu), 17.2 punktu, Pranešime dėl pažymos (dėl viso pažymoje nurodyto (perdirbtų) panaudotų atliekų kiekio ar jo dalies) pripažinimo negaliojančia nurodoma, kad mokėtojas, dalyvaujantis (-ys) organizacijos veikloje, jos nustatyta tvarka nevykdantis (-ys) atliekų tvarkymo užduoties, dėl pažymos (dėl viso pažymoje nurodyto (perdirbtų) panaudotų atliekų kiekio ar jo dalies) pripažinimo negaliojančia turi apskaičiuoti privalomą sumokėti mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis sumą ir ją sumokėti.

24Atsižvelgus į trečiojo suinteresuoto asmens nurodytus duomenis apie jam kylančias pasekmes apskaičiuoti ir sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, prarandamos mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis lengvatos dydį 2015 metais, į tai, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, jog bylos išsprendimas negali turėti įtakos UAB „Palink“ teisėms ir pareigoms, šių trečiojo suinteresuoto asmens nurodytų duomenų neanalizavo ir nevertino, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, apskųsta atskiruoju skundu, nepripažintina pagrįsta ir teisėta.

25Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pašalino iš administracinės bylos trečiąjį suinteresuotą asmenį UAB „Palink“, todėl UAB „Palink“ atskirasis skundas tenkinamas ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 29 d. nutarties dalis, kuria UAB „Palink“ pašalinta iš administracinės bylos Nr. I3-24-815/2020 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03923-2016-9), naikinama, o kita atskiruoju skundu neapskųsta nutarties dalis paliekama galioti nepakeista.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

27Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ atskirąjį skundą tenkinti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 29 d. nutartį pakeisti.

29Panaikinti nutarties dalį, kuria trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Palink“ pašalintas iš administracinės bylos Nr. I3-24-815/2020 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03923-2016-9). Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Metrail“ (toliau – ir UAB... 6. Ši administracinė byla Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m.... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. sausio 29 d. nutartimi... 9. Teismas nustatė, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir... 10. Teismas, įvertinęs patikrinimo akto ir 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo... 11. III.... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Palink“ atskirajame skunde prašo... 13. UAB „Palink“ paaiškina, kad ji „Palink“ pakuočių atliekų tvarkymą... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ „Žaliasis taškas“ atsiliepime į... 15. VšĮ „Žaliasis taškas“ iš esmės pakartoja UAB „Palink“ atskirojo... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 17. IV.... 18. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Palink“, nesutikdamas su pirmosios... 20. Teisėjų kolegija, vertindama UAB „Palink“ atskirojo skundo argumentus,... 21. Šioje byloje nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Metrail“ prašo panaikinti... 22. Vienas iš atsakovo panaikintų dokumentų yra VšĮ „Žaliasis taškas“... 23. Vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo,... 24. Atsižvelgus į trečiojo suinteresuoto asmens nurodytus duomenis apie jam... 25. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 27. Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Palink“... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 29 d. nutartį... 29. Panaikinti nutarties dalį, kuria trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji... 30. Nutartis neskundžiama....