Byla 2S-809-555/2017
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. K. ir T. K. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-85-570/2017 pagal pareiškėjų A. K. ir T. K. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

3Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjai A. K. ir T. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo. Pareiškėjai prašo nutraukti tarp jų 1987 m. gruodžio 5 d. sudarytą santuoką (įrašo Nr.48) bendru sutarimu ir patvirtinti pridedamą sutartį.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartimi nustatė pareiškėjams keturiolikos dienų terminas nurodytiems trūkumams šalinti.
 2. Teismas nurodė, kad pareiškėjams sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių sprendžiant jiems bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto pasidalinimo klausimus 2.2.2 punkte numatyta, kad pareiškėjas A. K. įsipareigoja sumokėti pareiškėjai T. K. 33 000,00 Eur piniginę kompensaciją, už jam atitenkančią didesnę bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto dalį, kompensacijos sumą mokant dalimis, t. y. sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių pasirašymo dieną sumokant 3 000,00 Eur, o likusią sumą, t. y. 30 000,00 Eur sumokant kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 25 dienos, mokant po 350,00 Eur nuo 2017 m. sausio 1 d. iki pilno piniginės kompensacijos išmokėjimo dienos.
 3. Teismas sprendė, jog pareiškėjų sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 2.2.2 punkte nurodyta sąlyga, kuria nustatyta piniginės kompensacijos pareiškėjai T. K. sumokėjimo tvarka, neatitinka įstatymų nustatytų reikalavimų, ir laikė ją prieštaraujančia viešajai tvarkai bei pažeidžianti vieno iš sutuoktinių teises ir teisėtus interesus ir negali būti teismo tvirtintina.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjai A. K. ir T. K. prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Įstatymas numato pačioms proceso šalims teisę susitarti dėl joms abiem priimtinesnio turto pasidalijimo bei jo sąlygų ir tik nesant šalių susitarimo dėl turto pasidalijimo jis yra dalijamas teismo sprendimu, pagal vieno iš sutuoktinių ar kreditorių reikalavimą.
  2. CK 3.117 straipsnio 2 dalis taikoma tik tuo atveju, kai nėra šalių bendro sutarimo dėl turto pasidalijimo ir turtas yra dalijamas vieno iš sutuoktinių ar kreditorių reikalavimu ginčo teisenos tvarka, kuomet teismui suteikta teisė spręsti dėl kompensacijos išmokėjimo atidėjimo, tačiau ne ilgiau kaip dvejiems metams.
  3. CK 3.116 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad CK VIII skyriaus normos taikomos, jeigu nėra sutuoktinių sutarties dėl bendro turto pasidalijimo.
  4. Šalių sutartis ir jose esantis 2.2.2 punktas atitinka šalių valią ir šalių interesus, šalys susitarė dėl kompensacijos dydžio bei jos išmokėjimo tvarkos ir sąlygų, jos tenkina apie šalis ir nepažeidžia nei vienos iš šalių interesų.
 2. Atsiliepimų į atskirąjį skundą neteikta.

10Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 str.).

  13Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

 2. Apeliacijos objektą sudaro Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis, kuria nustatytas terminas pareiškėjų santuokos nutraukimo pasekmių sutarties trūkumų pašalinimui.
 3. Santuoka bendru abiejų sutuoktinių sutikimu nutraukiama supaprastino proceso, kurį reglamentuoja CPK 538–541 straipsniai, tvarka. Minėta, kad santuokos nutraukimo byla šiais atvejais nagrinėjama supaprastinto (sumarinio) proceso tvarka, nes nėra sutuoktinių ginčo, taigi teismas privalo tik patikrinti, ar sutuoktinių sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo padarinių yra teisėta ir nepažeidžia kurio nors teisių, ir ar tikrai santuoka iširo ir sutuoktinių neįmanoma sutaikyti. Pagal CPK XXXV skyriuje reglamentuotą supaprastintą tvarką santuokos nutraukimo bylos nagrinėjamos ne pagal bendrąsias ginčo (ieškinio) proceso taisykles, o pagal specialiąsias, įgalinančias ją greičiau išnagrinėti. Nutraukti santuoką abiejų sutuoktiniu bendru sutikimu galima tik tada, kai sutuoktiniai sutaria ne tik dėl santuokos nutraukimo, bet ir dėl teisinių jos padarinių (CK 3.51 straipsnis).
 4. Pagal CK 3.51 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir CPK 539 straipsnio 2 dalį kartu su prašymu nutraukti santuoką sutuoktiniai turi pateikti CK 3.53 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkančią sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Teismas, prieš patvirtindamas sutuoktinių pateiktą sutartį, turi patikrinti, ar joje nustatytos sąlygos iš esmės nepažeidžia nepilnamečių vaikų ar vieno iš sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų, ar neprieštarauja viešajai tvarkai. CK 3.53 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas netvirtina sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jeigu ji prieštarauja viešajai tvarkai ar pažeidžia vaikų, vieno iš sutuoktinių teises ir teisėtus interesus, o bylą sustabdo, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį. Jeigu per šešis mėnesius nuo bylos sustabdymo dienos sutuoktiniai neįvykdo teismo nurodymų dėl sutarties turinio, teismas prašymą palieka nenagrinėtą. Taigi sutuoktiniai nutraukti santuoką supaprastinto proceso tvarka gali tik tuo atveju, jeigu prašymas nutraukti santuoką ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių atitinka CK ir CPK normų reikalavimus, t. y. neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių, jų nepilnamečių vaikų, vieno arba abiejų sutuoktinių kreditorių teisėtų interesų. Teismui nustačius, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių neatitinka įstatymo reikalavimų ir sutuoktiniams nepašalinus nustatytų trūkumų, prašymas dėl santuokos nutraukimo paliekamas nenagrinėtas.
 5. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai A. K. ir T. K., prašydami nutraukti santuoką, pateikė tvirtinti pareiškėjų sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CK 3.117 straipsnio 3 dalimi, pažymėjo, jog pareiškėjų sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 2.2.2. punkte nurodoma sąlyga, kuria nustatyta piniginės kompensacijos pareiškėjai T. K. sumokėjimo tvarka, neatitinka įstatymų nustatytų reikalavimų, ir laikė, kad ji prieštarauja viešajai tvarkai bei pažeidžia vieno iš sutuoktinių teises ir teisėtus interesus, todėl negali būti teismo patvirtinta. Apeliantai nesutikdami su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskirajame skunde nurodo, jog sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių atitinka jų valią ir interesus, sutartimi susitarta dėl kompensacijos dydžio bei išmokėjimo tvarkos ir sąlygų, kurios tenkina abi šalis, tuo tarpu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi teisės normomis, kurios, esant sutuoktinių sutarčiai dėl bendro turto pasidalijimo, netaikomos.
 6. Pažymėtina, jog sutuoktiniai sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių privalo abu išreikšti valią nutraukti santuoką, abipusiu sutarimu išspręsti nepilnamečių vaikų išlaikymo, bendro turto padalijimo ir kt. klausimus, kad teismai galėtų tinkamai įvertinti sutarties sąlygų teisėtumą. Sutarties sąlygos turi būti nustatytos abiejų sutuoktinių laisva valia, sutarties tekste išdėstytos tiksliai ir aiškiai, kad nekiltų abejonių dėl sutarties turinio. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, iš byloje esančių duomenų nėra pagrindo daryti išvadą, jog pareiškėjų pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių nebūtų paremta laisva šalių valia, ar bendru sutarimu nebūtų išspręstas bendro turto padalinimo klausimas, o taip pat nenustatyta ir aplinkybių, kad dėl pareiškėjų pateiktos sutarties sąlygų tarp šalių, ar ir jų kreditorių, būtų iškilęs ginčas.
 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, nagrinėdamas bylą supaprastinto proceso tvarka, nenustatinėja turto balanso, prievolių pobūdžio ir atsiradimo pagrindo, t. y. šiuo atveju netaikomos CK trečiosios knygos VIII skyriaus normos (tarp jų ir CK 3.117 straipsnis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2006, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje pagal M. Š. ir V. Š. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-384/2008, 2011 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2011). Bendro turto (jo kiekio ir vertės) nurodymas ir reikalavimo jį padalyti suformavimas yra šalių, o ne teismo pareiga – tokios pat sąlygos galioja ir tvirtinant sutartį dėl santuokos nutraukimo padarinių (CK 3.51 straipsnio 1 dalies 2 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje B. M. v. A. M., bylos Nr. 3K-3-474/2006). Sutuoktinių teisė sutartimi dėl santuokos nutraukimo padarinių aptarti jų turto teisinio statuso po santuokos nutraukimo klausimus ribojama tik viešosios tvarkos ir sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teisių ir teisėtų interesų apsauga, tuo tarpu teismas, nutraukdamas santuoką supaprastinto proceso tvarka ir spręsdamas dėl jų sudarytos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, turi vadovautis CK trečiosios knygos IV skyriaus II skirsnio ir CPK XXXV skyriaus normomis.
 8. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjų pateiktos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 2.2.2. punktas pažeidžia jai keliamus reikalavimus, nepagrįstai vadovaudamasis CK 3.117 straipsnio 3 dalimi, todėl spręsdamas pateiktos sutarties teisėtumo klausimą, netinkamai taikė ir aiškino materialiąsias teisės normas, reglamentuojančias santuokos nutraukimą abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (CPK 330 straipsnis), dėl ko Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis naikintina, o klausimas pagal šalių prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 338 straipsnis).

14Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338-339 straipsniu,

Nutarė

15Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai