Byla A-525-764-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A525-764/2011 pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. M. D. K., A. K., Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. J. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (toliau – ir Administracija) suformuoti ( - ) gatvės tęsinio sklypo Nr. 6 dalyje du žemės sklypus ir nustatyti jų ribas, kaip jos buvo pažymėtos 2000 m. vasario 3 d. Vilniaus miesto detaliajame plane – ( - ) ir ( - ), patvirtintame sprendimu Nr. 218V, o toje žemės sklypo dalyje, kurioje įregistruoti sunykę gyvenamojo namo pamatai, pasiūlyti Vilniaus apskrities viršininko administracijai (toliau – ir Vilniaus AVA) nustatyti servitutą pamatų naudojimui ir visą dokumentaciją perduoti Vilniaus AVA nuosavybės teisių atkūrimui.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 3 d. sprendimu skundą atmetė kaip nepagrįstą, taip pat patenkino trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymą dėl išlaidų atlyginimo ir priteisė V. M. D. K. ir A. K. iš pareiškėjo 900 Lt teismo išlaidoms atlyginti.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 9 d. nutartimi apeliacinį skundą patenkino iš dalies ir pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 3 d. sprendimą – pareiškėjo V. J. skundą patenkino iš dalies, įpareigojo Administraciją per 6 mėnesius nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, vykdant Vilniaus miesto Žemėtvarkos skyriaus 2003 m. liepos 31d. rašte Nr. 31/03/17-1963 išdėstytą prašymą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkto nuostatas, nuosavybės teisių atkūrimo tikslu, organizuoti ir atlikti žemės sklypo ( - ) Vilniuje projektavimą, kadastrinių matavimų rengimą ir nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esančio žemės sklypo plano patvirtinimą, o likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 3 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą.

8II.

9Pareiškėjas V. J. pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė priteisti jo naudai iš Administracijos 3 650 Lt bylinėjimosi išlaidas bei pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 3 d. sprendimu išspręstą trečiųjų suinteresuotų asmenų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą ir M. D. K. bei A. K. iš Administracijos priteisti 900 Lt.

10Prašyme, be kita ko, nurodė, kad, naudojantis advokato P. B. kontoros teisinėmis paslaugomis buvo parengtas ir Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktas skundas, apeliacinis skundas. Teigė, jog jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, be kita ko, sudarė, apeliacinio skundo surašymas – 1 200 Lt, atstovavimas apeliaciniame procese – 100 Lt, taip pat žyminis mokestis.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 11 d. nutartimi, be kita ko, pareiškėjo prašymo dalį dėl teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinė instancijos teisme, perdavė spręsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

12Atsakovas Administracija atsiliepimu į prašymą prašė prašymo netenkinti, o tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų prašymą patenkinti – sumažinti prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, realias atstovo darbo ir laiko sąnaudas, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Prašymas tenkintinas iš dalies.

16Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas (ABTĮ 44 str. 2 d.).

17Pareiškėjas, prašydamas priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nurodė, jog apeliacinės instancijos teisme jis patyrė 1 200 Lt dydžio išlaidas apeliacinio skundo surašymui, 100 Lt – už atstovavimą apeliaciniame procese, taip pat sumokėjo žyminį mokestį.

18Byloje pateiktas žyminio mokesčio sumokėjimo kvitas patvirtina, jog pareiškėjas, paduodamas apeliacinį skundą, sumokėjo 50 Lt dydžio žyminį mokestį (t. II, b.l. 165). Pareiškėjas patirtoms bylinėjimosi išlaidoms pagrįsti teismui pateikė 2011 m. balandžio 27 d. sąskaitą už teisinės paslaugas (t. III, b.l. 33) bei tos pačios dienos Pinigų priėmimo kvitą LAT Nr. 623053 (t. III, b.l. 32).

19Sprendžiant teismo išlaidų atlyginimo klausimą, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – ir Rekomendacijos) nuostatomis.

20Remiantis Rekomendacijų 8.10 punktu, maksimali galima priteisti suma už apeliacinio skundo parengimą, kai tas pats advokatas dalyvavo ir pirmosios instancijos teisme, sudaro 1 600 Lt (2x800). Pareiškėjas apeliacinės instancijos teismui buvo pateikęs apeliacinį skundą, o prašyme nurodė, jog dėl apeliacinio skundo parengimo patyrė 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. prašoma priteisti suma neviršijo maksimalaus galimo priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžio.

21Byloje taip pat nustatyta, jog pareiškėjo atstovas advokatas P. Bružas dalyvavo 2011 m. balandžio 28 d. apeliacinės instancijos teismo posėdyje, kuris truko 25 min. Maksimali galima priteisti suma už vieną atstovavimo valandą teisme sudaro 120 Lt (0,15x800) (Rekomendacijų 8.18 p.). Nors Rekomendacijų 9 punktas nustato, kad tuo atveju, jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda, nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į teisingumo ir protingumo principus, maksimalią bylinėjimosi išlaidų už atstovavimo apeliacinės instancijos teisme sumą reikėtų skaičiuoti proporcingai teismo posėdžio trukmei. Todėl maksimali galima priteisti suma už atstovavimą šiuo atveju galėtų sudaryti 50 Lt, o pareiškėjas prašė priteisti 100 Lt, t. y. prašoma priteisti suma viršijo maksimalią šiuo atveju galimą priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį.

22Darytina išvada, jog maksimaliai pareiškėjui galėtų būti priteista 1 300 Lt (50+50+1 200) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimui.

23Kaip matyti iš pareiškėjo skundo, jis kėlė vieną reikalavimą – įpareigoti Administraciją suformuoti ( - ) gatvės tęsinio sklypo Nr. 6 dalyje du žemės sklypus ir nustatyti jų ribas, kaip jos buvo pažymėtos 2000 m. vasario 3 d. Vilniaus miesto detaliajame plane – ( - ) ir ( - ), patvirtintame sprendimu Nr. 218V, o toje žemės sklypo dalyje, kurioje įregistruoti sunykę gyvenamojo namo pamatai, pasiūlyti Vilniaus apskrities viršininko administracijai nustatyti servitutą pamatų naudojimui ir visą dokumentaciją perduoti Vilniaus AVA nuosavybės teisių atkūrimui.

24Apeliacinės instancijos teismui, priėmus nutartį, pareiškėjo skundas buvo patenkintas iš dalies, įpareigojant Administraciją per 6 mėnesius nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, vykdant Vilniaus miesto Žemėtvarkos skyriaus 2003 m. liepos 31 d. rašte Nr. 31/03/17-1963 išdėstytą prašymą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkto nuostatas, nuosavybės teisių atkūrimo tikslu, organizuoti ir atlikti žemės sklypo ( - ) Vilniuje projektavimą, kadastrinių matavimų rengimą ir nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esančio žemės sklypo plano patvirtinimą.

25Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjo skundas buvo patenkintas iš dalies, o pareiškėjo apeliacinis skundas buvo iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos teismui, įvertinusi bylos sudėtingumą, kilusio ginčo pobūdį, remdamasi teisingumo ir protingumo principais, Rekomendacijų 2 punkte įtvirtintais kriterijais, sprendžia, jog pareiškėjui iš atsakovo Administracijos priteistina 800 Lt bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, atlyginti.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

27pareiškėjo V. J. prašymą patenkinti iš dalies.

28Priteisti pareiškėjui iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 800 Lt bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, atlyginti.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. J. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 3 d. sprendimu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 9 d. nutartimi... 8. II.... 9. Pareiškėjas V. J. pirmosios instancijos teismui pateikė... 10. Prašyme, be kita ko, nurodė, kad, naudojantis advokato 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 11 d. nutartimi, be... 12. Atsakovas Administracija atsiliepimu į prašymą prašė prašymo netenkinti,... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 16. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 17. Pareiškėjas, prašydamas priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą,... 18. Byloje pateiktas žyminio mokesčio sumokėjimo kvitas patvirtina, jog... 19. Sprendžiant teismo išlaidų atlyginimo klausimą, turi būti vadovaujamasi... 20. Remiantis Rekomendacijų 8.10 punktu, maksimali galima priteisti suma už... 21. Byloje taip pat nustatyta, jog pareiškėjo atstovas advokatas P. Bružas... 22. Darytina išvada, jog maksimaliai pareiškėjui galėtų būti priteista 1 300... 23. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo, jis kėlė vieną reikalavimą –... 24. Apeliacinės instancijos teismui, priėmus nutartį, pareiškėjo skundas buvo... 25. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjo skundas buvo... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 27. pareiškėjo V. J. prašymą patenkinti iš dalies.... 28. Priteisti pareiškėjui iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės... 29. Nutartis neskundžiama....