Byla 2-856/2008
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui akcinei bendrovei ,,Kanapa“ nutraukta

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kauno projektai“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarties, kuria civilinė byla Nr. B2-533-357/2008 pagal uždarosios akcinės bendrovės ,,Kauno projektai“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui akcinei bendrovei ,,Kanapa“ nutraukta.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3AB „Kanapa“ savininkas UAB ,,Kauno projektas”, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 4 straipsnio 2 punktu ir 8 straipsniu, kreipėsi į teismą su ieškiniu iškelti atsakovui AB „Kanapa“ bankroto bylą. Ieškinyje nurodė, jog ieškovui UAB „Kauno projektas“ priklauso 467 855 vnt. (50,31 % visų akcijų) paprastųjų vardinių atsakovo AB „Kanapa“ akcijų. Pagal atsakovo AB „Kanapa“ pateiktos finansinės atskaitomybės, sudarytos 2007 m. gruodžio 31 d., duomenis AB „Kanapa“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams didesni už pusę į balansą įrašyto turto vertės. Tai, kad AB „Kanapa“ negali atsiskaityti su kreditoriais, patvirtina AB „Kanapa“ 2007 metų finansinės atskaitomybės audito ataskaita, kurioje konstatuota, kad 2007 m. gruodžio 31 d. AB „Kanapa“ turi 1 933 414 Lt nepadengtų nuostolių, o įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai didesni už trumpalaikį turtą 4 862 378 Lt bei antstolės Vaivos Šimkienės 2008 m. liepos 14 d. paskelbtos AB „Kanapa“ priklausančio turto pardavimo varžytynės.

4Šiaulių apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 10 d. nutartimi civilinę bylą pagal UAB ,,Kauno projektai“ ieškinį dėl bankroto bylos atsakovui AB ,,Kanapa“ iškėlimo nutraukė. Teismas nurodė, kad ieškinį ieškovas padavė vadovaudamasis ĮBĮ 4 straipsnio 2 punktu, tačiau neįrodė už kokias prekes, darbus ir kokiai sumai atsakovas neatsiskaitė, pagal kokius sandorius negrąžino kreditų ir kokių prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdo. Teismas, remdamasis bylos duomenimis nustatė, kad AB „Kanapa“ mokėjimus vykdo, su kreditoriais atsiskaito, atsakovo pateiktais duomenimis, kai kurie kreditoriai yra likviduoti, dalis skolų kreditoriams yra ginčijamos, vyksta teisminiai procesai. Atsakovo 2008 m. I pusmečio pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad bendrovės pelnas per pusmetį sudarė 80 076 litus, skolų valstybės biudžetui ir socialinio draudimo fondui bendrovė neturi. Dėl pagrindinio atsakovo kreditoriaus – UAB „Baltijos vokė“ kreditorinio reikalavimo teisės teisme nagrinėjamas ginčas, ši byla sustabdyta iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 40-9-039/2005. Remdamasis minėtais duomenimis, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad AB ,,Kanapa“ įsipareigojimų ir trumpalaikio turto balansas gali turėti įtakos atsakovo įsipareigojimams ateityje. Teismas taip pat nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-550-1/2007 ieškovui UAB „Kauno projektas“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir uždrausta disponuoti atsakovui priklausančiomis AB „Kanapa“ akcijomis, o taip pat balsuoti, disponuoti turtinėmis ir neturtinėmis akcininko teisėmis AB „Kanapa“ atžvilgiu. Teismo teigimu, dėl tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Kauno projektas“, kaip akcininkas, neturėjo teisės reikšti ieškinį iškelti bendrovei „Kanapa“ bankroto bylą.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Kauno projektai“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodo, kad UAB ,,Kauno projektai“ priklauso 50,31 procentai AB ,,Kanapa“ akcijų, todėl remiantis ĮBĮ 4 straipsnio 2 punktu, kaip atsakovo savininkas, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos savo įmonei iškėlimo. Pagal 2007 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės duomenis AB ,,Kanapa“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams 612 677 Lt didesni už pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Aplinkybę, kad atsakovas negali atsiskaityti su kreditoriais patvirtina atsakovo 2007 m. finansinės atskaitomybės audito ataskaita, kurioje nustatyta, kad įmonė turi 1 933 414 Lt nepadengtų nuostolių, įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai didesni už trumpalaikį turtą 4 862 378 Lt, atsakovo vienintelis turtas parduodamas iš varžytynių. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus, todėl nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas įsipareigojimus kreditoriams vykdo tinkamai. Apeliantas nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 8 d. nutartimi taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis apribota ieškovo turtinė teisė disponuoti akcijomis ir neturtinė akcininko teisė balsuoti akcininkų susirinkimuose, tačiau įgyvendinti kitų akcininko teisių teismas neuždraudė. Nurodo, kad kreipimasis teisminės gynybos negali būti ribojamas.

6Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Kauno projektai“ atskirąjį skundą atsakovas AB ,,Kanapa“ prašo skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovas turtinius įsipareigojimus vykdo, su kreditoriais atsiskaito, todėl ĮBĮ 4 str. 2 p. numatytu pagrindu kelti AB ,,Kanapa“ bankroto bylą nėra pagrindo. Atsakovo teigimu, Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 8 d. nutartimi taikius laikinasias apsaugos priemones ieškovo atžvilgiu, ieškovas neturi teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos AB ,,Kanapa“ iškėlimo.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Bankroto bylos nagrinėjamos pagal civilinio proceso kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat visas kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja specialus Įmonių bankroto įstatymas. Toks teisinis reguliavimas būtinas dėl to, kad bankroto teisiniai santykiai dažniausiai apima platų subjektų ratą. Bankroto proceso paskirtis yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei visiškai ar iš dalies likviduojant skolų naštą ir taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Kita vertus, bankroto procese negali būti apsiribojama vien tik kreditorių finansinių interesų išsprendimu. Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvesnis būtinų bankroto procedūrų užbaigimas nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka.

10Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB ,,Kauno projektas”, įgyvendindamas savo kaip pagrindinio atsakovo AB ,,Kanapa” akcininko teisę ir vadovaudamasis ĮBĮ 2 str. 8 ir 9 d., 4 str. 2 p., 5 str. 1 d. 2 p., 8-11 str., kreipėsi su ieškiniu į teismą iškelti įmonei AB „Kanapa“ bankroto bylą dėl šios nemokumo. Šiaulių apygardos teismas skundžiama 2008 m. rugsėjo 10 d. nutartimi pagal CPK 293 straipsnio 1 punktą civilinę bylą dėl bankroto bylos atsakovui AB ,,Kanapa“ iškėlimo nutraukė. Teismas sprendė, kad ieškovas faktinio ieškinio pagrindo neįrodė, todėl teismas turėtų atsisakyti priimti ieškinį, o šiai aplinkybei paaiškėjus po ieškinio priėmimo bylą nutraukti CPK 293 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu.

11CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys nenagrinėtinas teisme. Šis atsisakymo priimti ieškinį pagrindas pirmiausia siejamas su būtinumu laikytis bylų priskyrimą bendrosios kompetencijos teismams reguliuojančių teisės normų reikalavimų. CPK 293 straipsnio 1 punkte numatytos teisės normos turinys iš esmės atitinka CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte išdėstytos normos turinį. Bylą, kurią iškėlus teisme paaiškėja, kad pareiškimą reikėjo atsisakyti priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, būtina nutraukti remiantis CPK 293 straipsnio 1 punktu. Aiškinant minėtą normą sistemiškai su CPK 1 ir 22 straipsniais, darytina išvada, kad šiuo pagrindu pareiškimą būtina atsisakyti priimti bet kada, kai jis nepriskirtinas nagrinėti civilinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į byloje nagrinėjamo ginčo pobūdį, nėra jokio pagrindo teigti, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo nenagrinėtinas civilinio proceso tvarka, todėl teismas nepagrįstai nusprendė bylą nutraukti, vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 1 punktu, kaip nenagrinėtiną teisme. Šiuo atveju, teismas netinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias ieškinio priėmimą bei bylos nutraukimą, nepagrįstai nurodė, jog ieškovui neįrodžius ieškinio pateikimo faktinio pagrindo teismas turėtų atsisakyti priimti ieškinį. Pažymėtina, kad ieškinio priėmimo metu teismas nenagrinėja bylos iš esmės, t.y. nesprendžia, ar asmuo turi teisę į ieškinio patenkinimą. Šioje civilinės bylos stadijoje teismui tenka pareiga patikrinti, ar asmuo turi teisę pareikšti ieškinį, t.y., ar egzistuoja teisės pareikšti ieškinį (teisės kreiptis į teismą) prielaidos.

12Teismas, rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek ir ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis bei atsižvelgia į įmonės finansinės būklės pasikeitimą per laikotarpį nuo pareiškimo gavimo iki bylos iškėlimo. Taigi, viešo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti skolininko finansinei būklei nustatyti reikalingus įrodymus, tačiau nepaneigia ieškovo pareigos pagal CPK 178 str. įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas. Remdamiesi teismų praktika, teismai privalo tikrinti ir reikalauti, kad asmenys, paduodami teismui pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo, laikytųsi ĮBĮ 4 – 8 straipsniuose išdėstytų reikalavimų. Minėtos įstatymo normos numato veiksmus, kuriuos privalo atlikti besikreipiantys į teismą asmenys, jų atlikimo terminus, įrodymus, kuriuos jie privalo pateikti teismui. Tinkamas šių reikalavimų atlikimas užtikrina savalaikį bankroto bylos iškėlimą ar atsisakymą iškelti bankroto bylą.

13Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas UAB „Kauno projektai“ pareiškė ieškinį nesant ĮBĮ 4 straipsnio 2 punkte numatytų sąlygų ir neįrodė ieškinio pateikimo faktinio pagrindo. ĮBĮ 4 straipsnis numato pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui pagrindus, vienas kurių yra šio straipsnio 2 punkte numatyta sąlyga, susijusi su įmonės nemokėjimu už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), kreditų negrąžinimu ir kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymu nustatytu laiku. Teisę kreiptis į teismą su pareiškimu iškelti įmonei bankroto bylą turi ir šios įmonės savininkas (savininkai) (ĮBĮ 5 str. 1 d. 2 p.). Pagal šio įstatymo 8 straipsnį įmonės savininkas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo tuomet, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte. Bankroto byla įmonei iškeliama, jeigu teismas nustato bent vienos iš ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje numatytų sąlygų – įmonės nemokumo, įmonės vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, įmonės viešas paskelbimo ar pranešimo kreditoriui (kreditoriams) apie negalėjimą atsiskaityti ir (ar) neketinimą vykdyti savo įsipareigojimus - buvimą. Bent vienos iš šių sąlygų nenustačius, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti atmestas. Atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindai yra reglamentuoti ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje. Įvertinus tai, kad bankroto bylos siejamos su viešuoju interesu, kuriam apsaugoti teismas turi veikti aktyviai, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, formaliai pripažinęs ĮBĮ 4 straipsnio 2 punkto sąlygų neįrodymą, civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu nutraukė nepagrįstai, nes netyrė ir neįvertino ĮBĮ 8 straipsnyje numatytų sąlygų, kurioms esant įmonės savininkas privalo inicijuoti įmonei bankroto bylą ir kuriomis ieškovas UAB „Kauno projektai“ rėmėsi ir jas įrodinėjo.

14Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad kitoje civilinėje byloje Kauno apygardos teismas 2007 m. sausio 8 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo bendrovei ,,Kauno projektas“ priklausančias 467 855 AB ,,Kanapa“ paprastąsias vardines akcijas, uždraudė UAB ,,Kauno projektas“ sudaryti bet kokius areštuoto turto realizavimo tretiesiems asmenims sandorius: šias akcijas parduoti, įkeisti, dovanoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims, uždraudė balsuoti AB ,,Kanapa“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir perleisti balsavimo teisę kitiems asmenims (b.l. 26). Iš šios nutarties turinio aišku, kad teismas suvaržė UAB ,,Kauno projektas“ turtinę teisę disponuoti turimomis įmonės akcijomis ir neturtinę teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime bei uždraudė šias teises perleisti tretiesiems asmenims. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje padarė nepagrįstą išvadą, kad esant nurodytoms laikinosioms apsaugos priemonėms bendrovė ,,Kauno projektas“ neturėjo teisės kaip įmonės savininkas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Pirmosios instancijos teismo išvados nepagrįstumas argumentuotinas tuo, kad, pirma, taikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuvaržė įmonės akcininko teisės inicijuoti įmonei bankroto bylą pagal Įmonių bankroto įstatymą, antra, pagal LR Konstitucijoje įtvirtintus teisinės valstybės pradmenis tinkamas kreipimasis teisminės gynybos negali būti ribojamas.

15Procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d.). Nagrinėjamos bylos atveju, apeliacinės instancijos teismo konstatuotas procesinės teisės pažeidimas, suteikia pagrindą grąžinti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kadangi turi būti įvertinti atsakovo prie atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai, kurių pirmosios instancijos teismas nevertino, taip pat turi būti įvertinta ir atsižvelgta į teismų formuojamą praktiką, kai bankroto bylos iškėlimo stadijoje vyksta teisminiai ginčai dėl įmonės kreditorinių reikalavimų. Nagrinėjamoje byloje minėtų klausimų pirmosios instancijos teismas nesvarstė ir dėl jų nesprendė.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalį teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės adminstratorių bei atlikti kitus minėtoje straipsnio dalyje nurodytus veiksmus. Bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo nutartis yra skundžiama (ĮBĮ 10 str. 8 d.), todėl tam, kad nebūtų pažeista byloje dalyvaujančių asmenų teisė į apeliaciją, minėti klausimai negali būti nagrinėjami apeliacinės instancijos teisme. Tai patvirtina ir ĮBĮ 10 straipsnio 8 dalis, kurioje nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas, panaikinęs nutartį, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą, negali priimti nutarties ją iškelti.

17Dėl aukščiau nurodytų motyvų skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o byla pagal UAB ,,Kauno projektas” ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo AB ,,Kanapa” perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

19Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti.

20Bylą pagal UAB ,,Kauno projektas” ieškinį dėl bankroto bylos AB ,,Kanapa” iškėlimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. AB „Kanapa“ savininkas UAB ,,Kauno projektas”, vadovaudamasis LR įmonių... 4. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 10 d. nutartimi civilinę bylą... 5. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Kauno projektai“ prašo Šiaulių apygardos... 6. Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Kauno projektai“ atskirąjį skundą atsakovas... 7. Atskirasis skundas tenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal civilinio proceso kodekso taisykles,... 10. Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB ,,Kauno projektas”, įgyvendindamas savo... 11. CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad teismas atsisako priimti... 12. Teismas, rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turi... 13. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas UAB „Kauno... 14. Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad kitoje civilinėje byloje Kauno... 15. Procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalį teismas,... 17. Dėl aukščiau nurodytų motyvų skundžiama pirmosios instancijos teismo... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti.... 20. Bylą pagal UAB ,,Kauno projektas” ieškinį dėl bankroto bylos AB...