Byla 2S-783-173/2012
Dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys If P&C Insurance AS filialas, uždaroji akcinė bendrovė „Egliana ir Ko“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „A.V. logistikos paslaugos“ atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „A.V. logistikos paslaugos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Junivara“ dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys If P&C Insurance AS filialas, uždaroji akcinė bendrovė „Egliana ir Ko“,

Nustatė

2Kauno rajono apylinkės teismas 2011-12-15 nutartimi ieškovo UAB „A.V. logistikos paslaugos“ ieškinio reikalavimų dėl 113 594,33 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo UAB „Junivara“ įvykdymo užtikrinimui, taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovo nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą, o jo nesant – pinigines lėšas, esančias atsakovo banko sąskaitoje ar pas kitus trečiuosius asmenis 113 594,33 Lt sumai iki bus išnagrinėta byla.

3Atsakovas UAB „Junivara“ teismui pateikė prašymą dėl teismo 2011-12-15 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Prašyme nurodė, kad atsakovui draudikas If P&C Insurance AS, kurio mokumas nekelia abejonių, išdavė garantinį raštą Nr. K/CMR/00169, kuriuo draudikas įsipareigojo ieškinio patenkinimo atveju sumokėti ieškovui priteistą žalos atlyginimą, bet ne didesnį nei 114 000 Lt. Atsakovo nuomone, būsimo teismo sprendimo įvykdymas yra užtikrintas, todėl aplinkybės, kurios gali apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ar padaryti jį negalimu išnyko.

4Ieškovas prieštaravimuose į atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo prašė atsakovo atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nenaikinti.

5Kauno rajono apylinkės teismas 2012-01-09 nutartimi atsakovo prašymą tenkino ir panaikino Kauno rajono apylinkės teismo 2011-12-15 nutartimi atsakovo atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

6Teismas nustatė, kad atsakovo pateiktame ,,If P&C Insurance AS“ filialo 2012-01-02 išduotame garantiniame rašte Nr. K/CMR/00169 nurodoma, jog filialas garantuoja, kad jeigu civilinėje byloje įsiteisėjusiu galutiniu teismo sprendimui ieškinys bus tenkintas ir žalos atlyginimas bus priteistas iš atsakovo, tai ,,If P&C Insurance AS“ filialas veikdamas kaip atsakovo civilinės atsakomybės draudikas pagal draudimo poliso CMRA Nr. 000733 sąlygas sumokės ieškovui UAB ,,A.V logistikos paslaugos“ teismo priteistą žalos atlyginimą, bet ne didesnį nei 114 000 Lt. Teismas atsižvelgė į tai, kad yra pateiktas atsakovo draudiko ,,If P&C Insurance AS“ filialo garantinis raštas, todėl sprendė, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos.

7Atskiruoju skundu ieškovo UAB „A.V. logistikos paslaugos“ atstovas prašė panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012-01-09 nutartį ir palikti galioti Kauno rajono apylinkės teismo 2011-12-15 nutartimi atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas savo nesutikimą grindė šiais argumentais:

81) pagal ieškovo nurodytas faktines aplinkybes ir jas pagrindžiančius ieškovo pateiktus įrodymus byloje neabejotinai tikėtina, kad galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas;

92) teismas, taikydamas atsakovui laikinąsias apsaugos priemones, įvertinto atsakovo finansinę padėtį. Pagal finansinės atskaitomybės duomenis atsakovui teismo sprendimo vykdymas gali būti sudėtingas arba net pasidaryti neįmanomas įvykdyti. Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad jo finansinė padėtis yra pagerėjusi tiek, kad nėra jokių pagrįstų abejonių, kad teismo sprendimą atsakovas galėtų įvykdyti ar nekyla jokia kita grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Atsakovas turėjo pateikti rašytinius įrodymus, kurie patvirtintų jo gerą turtinę padėtį;

103) teismas sprendė, kad trečiojo asmens „If P&C Insurance AS“ pateikta garantija gali būti laikoma pagrindu leidžiančiu konstatuoti, kad išnyko aplinkybės dėl grėsmės atsakovui įvykdyti teismo sprendimą. Šioje byloje nėra sprendžiami atsakovo ir draudimo kompanijos „If P&C Insurance AS“ filialo tarpusavio santykiai. Atsakovas nepateikė įrodymų apie esamas jo civilinės atsakomybės draudimo sąlygas su draudimo kompanijos „If P&C Insurance AS“ filialu. Atsakovo ir draudimo kompanijos „If P&C Insurance AS“ filialo draudimo santykiai baigėsi, kai draudimo kompanija ieškovui sumokėjo draudimo kompanijos nuspręstą atlyginti kroviniui padarytos žalos sumą pagal atsakovo draudimo polisą CMRA Nr.000733. Draudimo poliso CMRA Nr.000733 galiojimo laikotarpis baigėsi 2011-09-14. Garantija negali būti laikoma užtikrinančia teismo sprendimo įvykdymą atsakovo atžvilgiu;

114) Garantija turi akivaizdžių formos trūkumų (CK 6.91 str.), joje nenurodytas Garantijos galiojimo terminas. Teismo sprendimu atsakovui gali būti priteista didesnė suma, nei ta suma, kuria ribojama trečiojo asmens atsakomybė ieškovui pagal Garantiją;

125) garanto prievolė yra subsidiari (CK 6.90 str. 1 d., 6.92 str.). Dėl garantijos subsidiarumo atsakovo teismo neįvykdyto sprendimo ar jo dalies sumą pagal Garantiją ieškovas galėtų pareikalauti įvykdyti iš trečiojo asmens tik po to, kai būtų atliktos visos CPK VI dalyje numatytos teismo sprendimo atsakovo atžvilgiu vykdymo procesinės procedūros, o tai apsunkintų sprendimo įvykdymą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Junivara“ prašė 2012-01-09 Kauno rajono apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą, ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodė šiuos motyvus:

141) teismų praktikoje pripažįstama, kad garantija gali būti tinkama ieškinio užtikrinimo priemone Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-208/2010). Trečiojo asmens Garantinis raštas užtikrina teismo sprendimo įvykdymą bei nesuvaržo atsakovo turtinių teisių bei interesų, todėl yra pripažintas tinkamu;

152) Garantinis raštas yra rašytinės formos, todėl atitinka visus garantijai keliamus formos reikalavimus. Garantinį raštą išdavusios draudimo kompanijos mokumas nekelia abejonių, todėl atsakovo finansinė padėtis ar vertinimas, kokia pinigų suma laikytina didele atsakovo atžvilgiu, nebeturi reikšmės priimant sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui;

163) ieškovo argumentas, jog yra neabejotinai tikėtina, kad byloje galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, neturi reikšmės, kadangi ieškinio pagrįstumo, taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinimas neužkerta kelio teismui bylos nagrinėjimo iš esmės stadijoje bylos aplinkybes ir tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius įvertinti kitaip, nei tai padaryta pradinėse civilinio proceso stadijose;

174) aplinkybė, kad garanto atsakomybė yra subsidiari, neapsunkins sprendimo įvykdymo, kadangi CK 6.245 str. 5 d. numato kreditorius iki pareikšdamas reikalavimus asmeniui, kuris pagal įstatymus ar sutartį atsako papildomai kartu su kitu asmeniu (subsidiarioji atsakomybė), turi pagrindiniam skolininkui pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Jeigu pagrindinis skolininkas atsisakė atlyginti nuostolius arba kreditorius per protingą terminą iš skolininko negavo atsakymo į pareikštą reikalavimą, tai kreditorius gali pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo subsidiariai atsakingam skolininkui.

18Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą, ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

21CPK 148 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas gali nutartimi pakeisti arba panaikinti paskirtą laikinąją apsaugos priemonę po to, kai yra atlikti to paties straipsnio 2 dalyje nurodyti veiksmai, t.y. atsakovas sumoka reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama, arba atsakovas įkeičia turimą turtą ieškovo naudai. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi panaikino atsakovo atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones dėl to, jog atsakovas pateikė draudimo kompanijos „If P&C Insurance AS“ filialo garantinį raštą, dalyvaujančio byloje trečiuoju asmeniu atsakovo pusėje. Nors aukščiau paminėtoje įstatymo normoje nėra tiesiogiai numatyta galimybė panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui pateikus garantiją, apeliacinės instancijos teismo nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas garantija yra galimas, kadangi CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas teismui suteikia teisę taikyti kitas įstatymuose numatytas arba parinkti savo nuožiūra priemones, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Teismų praktikoje taip pat pasisakoma už banko garantijos taikymą, nurodoma, jog banko garantija, kaip tam tikra laidavimo forma ir kaip viena iš alternatyvių būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonių, kuri konkrečiu atveju gali visiškai atitikti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslus, ne tik pasiekiant kuo optimalesnę ginčo šalių interesų pusiausvyrą, bet ir kuo mažiau varžant atsakovo turtines teises ir interesus. Pagal CK 6.90 straipsnio 1 dalį garantas kreditoriui subsidiariai atsako su skolininku. Taikydamas garantiją, teismas privalo patikrinti garantijos formos atitikimą įstatymams, garantijos sąlygas bei garanto prievolės ribas (CK 6.91 str., 6.92 str.).

22Iš Kauno rajono apylinkės teismo išreikalautoje civilinėje byloje Nr. 2-374-358/2012 (1t., b.l. 84) teismui pateikto 2012-01-02 „If P&C Insurance AS“ filialo garantinio rašto Nr. K/CMR/00169, kurį pasirašė „If P&C Insurance AS“ filialo Lietuvos žalų departamento vadovas A. S., matyti, kad „If P&C Insurance AS“ filialas garantuoja, kad, civilinėje byloje Nr. 2-3477-358/2011, iškeltoje pagal UAB „A.V. logistikos paslaugos“ ieškinį atsakovui UAB „Junivara“, tretieji asmenys If P&C Insurance bei UAB „Egliana“ dėl 113 594,33 Lt žalos atlyginimo sugadinus transportuotas naudotas spausdinimo stakles „Wohlenberg Quickbinder“, jeigu įsiteisėjusiu galutiniu teismo sprendimu ieškinys bus tenkintas ir žalos atlyginimas bus priteistas iš UAB „Junivara“, tai „If P&C Insurance AS“ filialas veikdamas kaip UAB „Junivara“ civilinės atsakomybės draudikas pagal draudimo poliso CMRA Nr. 000733 sąlygas sumokės UAB „A.V. logistikos paslaugos“ teismo priteistą žalos atlyginimą bet ne didesnėje nei 114 000 Lt sumoje. Garantiniame rašte Nr. K/CMR/00169 nurodoma, kad ieškovui priteistas žalos atlyginimas bus sumokėtas pagal draudimo poliso CMRA Nr. 000733 sąlygas. Iš byloje pridėtos draudimo poliso CMRA Nr. 000733 faksimilinės kopijos matyti, kad minėtas polisas apima draudimo laikotarpį nuo 2010-09-15 iki 2011-09-14, todėl garantinio rašto Nr. K/CMR/00169 išdavimo metu 2012-01-02 negaliojo. Pagal CK 6.92 straipsnio 4 dalį, garantas turi teisę atsisakyti tenkinti kreditoriaus reikalavimą, jeigu reikalavimas ar prie jo pridėti dokumentai neatitinka garantijos sąlygų arba pateikti pasibaigus garantijos terminui. Atsižvelgiant į tai, kad priteistos žalos atlyginimo išmokėjimas bus vykdomas pagal draudimo poliso CMRA Nr. 000733 sąlygas ir į tai, kad garantiniame rašte Nr. K/CMR/00169 nėra nurodytas garantijos galiojimo terminas, sprendžiama, kad garantijos galiojimo terminas atitinka draudimo polise CMRA Nr. 000733 nurodytą draudimo laikotarpį nuo 2010-09-15 iki 2011-09-14. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad teismui garantinio rašto Nr. K/CMR/00169 pateikimo metu garantijos terminas jau buvo pasibaigęs, todėl garantas turėjo teisę, remdamasis CK 6.92 straipsnio 4 dalimi, atsisakyti tenkinti ieškovo reikalavimą atlyginti priteistą žalą. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, dėl paminėtos priežasties atsakovo pateikta garantija garantiniame rašte Nr. K/CMR/00169 nurodytomis sąlygomis, negalėjo tinkamai užtikrinti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, todėl atsakovo turto areštas negalėjo būti pakeistas atsakovo pateikta garantija.

23Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino atsakovo pateikto garantinio rašto Nr. K/CMR/00169 sąlygų, padarė nepagrįstą išvadą, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės, todėl neteisingai išsprendė atsakovo atžvilgiu laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą (CPK 329 str. 1 d.). Kauno rajono apylinkės teismo 2011-12-15 nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atsakovo prašymas dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo netenkintinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25atskirąjį skundą patenkinti. Panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės-atmesti atsakovo UAB „Junivara“ prašymą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje... 2. Kauno rajono apylinkės teismas 2011-12-15 nutartimi ieškovo UAB „A.V.... 3. Atsakovas UAB „Junivara“ teismui pateikė prašymą dėl teismo 2011-12-15... 4. Ieškovas prieštaravimuose į atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 5. Kauno rajono apylinkės teismas 2012-01-09 nutartimi atsakovo prašymą tenkino... 6. Teismas nustatė, kad atsakovo pateiktame ,,If P&C Insurance AS“ filialo... 7. Atskiruoju skundu ieškovo UAB „A.V. logistikos paslaugos“ atstovas prašė... 8. 1) pagal ieškovo nurodytas faktines aplinkybes ir jas pagrindžiančius... 9. 2) teismas, taikydamas atsakovui laikinąsias apsaugos priemones, įvertinto... 10. 3) teismas sprendė, kad trečiojo asmens „If P&C Insurance AS“... 11. 4) Garantija turi akivaizdžių formos trūkumų (CK 6.91 str.), joje... 12. 5) garanto prievolė yra subsidiari (CK 6.90 str. 1 d., 6.92 str.). Dėl... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Junivara“ prašė... 14. 1) teismų praktikoje pripažįstama, kad garantija gali būti tinkama... 15. 2) Garantinis raštas yra rašytinės formos, todėl atitinka visus garantijai... 16. 3) ieškovo argumentas, jog yra neabejotinai tikėtina, kad byloje galėtų... 17. 4) aplinkybė, kad garanto atsakomybė yra subsidiari, neapsunkins sprendimo... 18. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 21. CPK 148 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas gali nutartimi pakeisti arba... 22. Iš Kauno rajono apylinkės teismo išreikalautoje civilinėje byloje Nr.... 23. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 25. atskirąjį skundą patenkinti. Panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012...