Byla 2YT-11127-1025/2018
Dėl turto pardavimo iš varžytinių ir turto vertės nustatymo vykdomosiose bylose Nr. 0010/17/04348, 0010/17/04349, suinteresuoti asmenys T. O., antstolių A. S. ir Santos Selezniovienės kontora, priėmimo klausimą

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Asta Matulevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos I. O. skundo dėl 2018-07-25 patvarkymo dėl turto pardavimo iš varžytinių ir turto vertės nustatymo vykdomosiose bylose Nr. 0010/17/04348, 0010/17/04349, suinteresuoti asmenys T. O., antstolių A. S. ir Santos Selezniovienės kontora, priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose gautas pareiškėjos I. O. skundas dėl 2018-07-25 patvarkymo dėl turto pardavimo iš varžytinių ir turto vertės nustatymo vykdomosiose bylose Nr. 0010/17/04348, 0010/17/04349, suinteresuotai asmenys T. O., antstolių A. S. ir Santos Selezniovienės kontora. Pareiškėja prašo panaikinti antstolio 2018-07-24 patvarkymą dėl atsisakymo skirti ekspertizę Nr. S1c-60196 ir klausimą išspręsti iš esmės - įpareigoti antstolį paskirti turto vertės nustatymo ekspertizę ją apmokant iš antstolio sąskaitos; panaikinti antstolio 2018-07-25 patvarkymą Nr. S1c-60390, kuriuo nustatyta pradinė pardavimo kaina 133600,00 Eur; panaikinti 2018-07-25 patvarkymą Nr. S1c-60396, kuriuo paskelbtos varžytynės už pradinę pardavimo kainą – 133600,00 Eur; įpareigoti antstolį perduoti teismui nagrinėti pareiškėjos 2018-07-18 skundą; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ginčo nagrinėjimo laikotarpiu sustabdyti 2018-07-25 patvarkymu Nr. S1c-60396 paskelbtų varžytinių vykdymą.

5Teismas konstatuoja:

6skundą atsisakytina priimti.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalį, skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Tik tuo atveju, jei antstolis patvarkymu atsisako skundą patenkinti, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Jei skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 str. 2 d.). Jeigu antstolis neišnagrinėjo skundo per penkias darbo dienas nuo jo gavimo arba patvarkymo, kuriuo visiškai ar iš dalies atsisakė patenkinti skundą, su vykdomąja byla ir skundu neperdavė teismui, asmuo turi teisę skundą dėl antstolio neveikimo pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Kartu su skundu dėl antstolio neveikimo asmuo teismui turi pateikti ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus, kurio antstolis neišnagrinėjo arba visiškai ar iš dalies nepatenkinęs neperdavė teismui (CPK 510 str. 4 d.).

8Pareiškėja Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmams pateikė skundą dėl antstolio A. S. veiksmų, t. y. 2018-07-24 patvarkymo Nr. S1c-60196 dėl atsisakymo skirti ekspertizę ir 2018-07-25 patvarkymo Nr. S1c-60390, kuriuo nustatyta pradinė pardavimo kaina 133600,00 Eur bei 2018-07-25 patvarkymo Nr. S1c-60396, kuriuo paskelbtos varžytynės už pradinę pardavimo kainą – 133600,00 Eur, tačiau kartu su skundu nepateikė antstolio patvarkymo, kuriuo atsisakoma tenkinti pareiškėjos skundą. Iš pareiškėjos skundo turinio bei pateiktų duomenų bei įrodymų nėra galimybės nustatyti, jog antstolis šio pareiškėjos skundo nepriėmė ar atsisakė atlikti procesinius veiksmus.

9Kaip minėta, antstolio procesinių veiksmų teisėtumo kontrolė gali būti įgyvendinama tik laikantis įstatymo nustatytos tvarkos (( - ) 512 str.). Kadangi pareiškėja į antstolį A. S., kurio veiksmai skundžiami, su skundu dėl antstolio veiksmų nesikreipė, konstatuotina, kad pareiškėja nesilaikė įstatyme nustatytos privalomos išankstinio neteisminio skundo nagrinėjimo tvarkos, kadangi skundą dėl antstolio Zeno Zenkevičiaus veiksmų, ji pateikė tiesiogiai teismui. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos skundą atsisakytina priimti ir jis grąžintinas pareiškėjai (CPK 137 str. 2 d. 3 p., 510 str. 2-3 d.).

10Iš internetinio puslapio www.antstoliurumai.lt nustatyta, jog Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono rūmų, Plungės apylinkės teismo Kretingos ir Palangos rūmų veiklos teritorijoje yra antstolių A. S. ir Santos Selezniovienės kontora, kurios buveinė yra S. D. g. 13A-14, LT-92235 Klaipėda. Šio antstolio veiklos kontrolę vykdo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai, o ne Klaipėdos rajono rūmai.

11Pareiškėjai išaiškintina, jog skundą ji turėtų pateikti tiesiogiai antstoliui A. S.. Antstoliui išnagrinėjus pareiškėjos skundą ir jo netenkinimo atveju, antstolis perduos teismui pareiškėjos skundą kartu su vykdomąją byla, ir tik tada teismas spręs skundo priėmimo klausimą, o jį priėmus, išnagrinės jį iš esmės ir priims atitinkamą procesinį sprendimą.

12Taip pat atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, jog jei pareiškėja pageidauja, jog antstoliui nagrinėjant pareiškėjos skundą laikotarpiui būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, tai ji vieno skundo egzempliorių turėtų pateikti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams, adresu S. D. g. 8, LT-92129 Klaipėda, pagal antstolio A. S. ir Santos Selezniovienės kontoros buveinės vietą, nes būtent šie teismo rūmai vykdo antstolio atliekamų veiksmų kontrolę (CPK 510 str.)

13Taip pat atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, jog iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad pareiškėjos 2018-07-18 skundas dėl antstolio veiksmų yra antstolio perduotas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams (CPK 510 str. 2 d.) ir šis skundas yra nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. 2YT-10443-676/2018.

14Atsižvelgiant į tai kas išdėstytą, pareiškėjos skundas nepriimtinas ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (CPK 137 str. 2 d. 3 p., 510 str. 2-3 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 3-5 dalimis, 290-291 straipsniais, 510 straipsniu, teismas

Nutarė

16atsisakyti priimti pareiškėjos I. O. skundą dėl 2018-07-25 patvarkymo dėl turto pardavimo iš varžytinių ir turto vertės nustatymo vykdomosiose bylose Nr. 0010/17/04348, 0010/17/04349, suinteresuoti asmenys T. O., antstolių A. S. ir Santos Selezniovienės kontora ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

17Išaiškinti pareiškėjai, jog su skundu dėl antstolio veiksmų ji turi teisę kreiptis į antstolio A. S., kurio veiksmai yra skundžiami, kontorą, adresu S. D. g. 13A-14, LT-92235 Klaipėda, o prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teikti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams, adresu S. D. g. 8, LT-92129.

18Nutartis per septynias dienas nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos pareiškėjos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus. Pareiškėjai išaiškintina, kad, pateikiant atskirąjį skundą, pareiškėja kartu turi pateikti skundo ir jo priedų originalus.

Proceso dalyviai
Ryšiai