Byla e2A-1138-302/2018
Dėl viešojo pirkimo komisijos neteisėtų sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo viešoji įstaiga „Technikos priežiūros tarnyba“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės viešosios įstaigos „Energetikų mokymo centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės viešosios įstaigos „Energetikų mokymo centras“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir akcinei bendrovei „Energetikos skirstymo operatorius“ dėl viešojo pirkimo komisijos neteisėtų sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo viešoji įstaiga „Technikos priežiūros tarnyba“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė viešoji įstaiga (toliau – VŠĮ) „Energetikų mokymo centras“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė panaikinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Verslo aptarnavimo centras“ 2018 m. balandžio 24 d. rašte nurodytą konkurso „(2017-E80-2068) Polietileninių vamzdžių suvirintojų mokymų ir sertifikavimo pirkimas“ (toliau – Konkursas; Pirkimas) dalyvių pasiūlymų eilę ir sprendimą pripažinti VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ Konkurso laimėtoju; pripažinti VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ 2018 m. vasario 12 d. atsisakymą būti ieškovės subtiekėju niekiniu; jeigu subtiekėjo 2018 m. vasario 12 d. atsisakymas būtų patvirtintas, pripažinti Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų instituto (Lenkija) akreditacijos pažymėjimą galiojančiu bei atitinkančiu reikalavimus.

82.

9Ieškovė nurodė, kad VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ atsisakymas būti jos subtiekėju Konkurse turėtų būti pripažintas niekiniu, kadangi jis neatitinka teisės aktuose nustatytų teisingumo ir sąžiningumo principų ir yra nepagrįstas. Ieškovė pažymėjo, kad tarp jos ir VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ 2015 m. rugpjūčio 27 d. sudaryta Paslaugų teikimo sutartis Nr. 10-15-06/052 yra galiojanti ir jos pagrindu VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ yra įsipareigojusi atlikti darbus. Ieškovės teigimu, nustatydama Techninėje specifikacijoje Pirkimo objekto apimtis, sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietą ir pan., perkančioji organizacija neteisėtai ribojo konkurenciją bei diskriminavo kitus tiekėjus, kadangi Konkurso sąlygos nustatytos taip, kad jas atitiktų tik VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, o tai pažeidžia tiek Lietuvos Respublikos, tiek ir Europos Bendrijos teisės aktus. Taip pat ieškovė paaiškino, kad, įvertinusi rizikas, ji nusprendė pasitelkti kitą subtiekėją, t. y. Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų institutą (Lenkija), bei pateikė reikiamus perkančiajai organizacijai dokumentus, tačiau atsakovė jos pasiūlymą vis tiek atmetė, kadangi Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų instituto akreditacijos pažymėjimas išduotas Lenkijos akreditacijos biuro. Ieškovės teigimu, atsakovė negalėjo atmesti jos pasiūlymo vien dėl to, kad ji pateikė galiojančius sertifikatus ir kitus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kurie išduoti ne Lietuvos valdžios institucijos.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 27 d. sprendimu ieškinį atmetė.

144.

15Įvertinęs tai, kad ieškovės parinktas subtiekėjas VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ atsisakė būti jos subtiekėju, kad ieškovė nepagrindė, jog jos perimta mechaninių bandymų laboratorija turi teisę daryti bandymus termoplastikos gaminiams, kad ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių naujo subtiekėjo pajėgumą vykdyti perkamus darbus, teismas sprendė, jog atsakovė pagrįstai, nepažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ) normų, atmetė ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų.

165.

17Ieškovei ginčijant atsakovės sprendimą dėl Konkurso laimėtojo nustatymo, ieškinyje nurodytą reikalavimą - pripažinti subtiekėjo (VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“) 2018 m. vasario 12 d. atsisakymą būti ieškovės subtiekėju niekiniu, teismas vertino kaip ieškinio pagrindą, t. y. faktine aplinkybe, dėl kurios atsakovė, ieškovės manymu, priėmė neteisėtą sprendimą.

186.

19Teismas pažymėjo, kad sutartiniai santykiai tarp ieškovės ir trečiojo asmens nėra nei šios bylos, nei Pirkimo procedūrų dalykas. Teismo vertinimu, nepriklausomai nuo to, ar ieškovės ir trečiojo asmens sutartis Nr. 10-15-06/052 yra galiojanti, trečiojo asmens atsisakymas vykdyti atitinkamus darbus aiškiai patvirtina, jog būsimas pirkimo sutarties su ieškove įvykdymas nėra užtikrintas, kas sudarė pagrindą atsakovei atmesti ieškovės pasiūlymą.

207.

21Teismas nurodė, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede III dalies 1.2-1.5 punktuose buvo aiškiai nurodyta, jog tiekėjas turi turėti Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotą laboratoriją arba sutartį su šia laboratorija. Ieškovė klausimų dėl šios sąlygos aiškumo neturėjo, šios sąlygos neginčijo, todėl teismas pripažino, kad ieškovei šios sąlygos buvo aiškios, ieškovė sutiko minėtomis sąlygomis dalyvauti Konkurse ir jų šioje proceso stadijoje ginčyti nebeturi teisės.

228.

23Teismas pažymėjo, kad ne vien ieškovės pateikto pažymėjimo neatitikimas Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede III dalies 1.2-1.5 reikalavimams, bet ir neatitikimas 4.3 punktui, sąlygojo atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų. Teismas nurodė, kad ieškovei ne vieną kartą buvo suteikiama galimybė patikslinti kvalifikacinius duomenis, tačiau ieškovė, teikdama naujus dokumentus, nebuvo pakankami rūpestinga, todėl, teismo nuomone, ieškovė neturėjo pareigos vėl nustatyti ieškovei papildomą terminą trūkumams pašalinti.

249.

25Ieškovės teiginys, kad tik trečiasis asmuo galėjo atitikti minėtą Konkurso sąlygą, teismo vertinimu, yra deklaratyvaus pobūdžio. Aplinkybė, ar yra ir kitų Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotų laboratorijų arba kitų asmenų, turinčių sutartį su tokia laboratorija, nėra visuotinai žinoma ar akivaizdi, šios sąlygos teisėtumas nebuvo vertinamas ikiteismine tvarka, be to, ir ieškovės pasiūlymas nebuvo atmestas kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų pasiūlymus vertinant pirmą kartą. Teismo nuomone, bylos duomenys nesudaro pagrindo spręsti dėl pažeidimo akivaizdumo ir teismo teisės veikti ex officio (pagal pareigas).

26III.

27Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2810.

29Ieškovė VŠĮ „Energetikų mokymo centras“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Su apeliaciniu skundu pateikia naują rašytinį įrodymą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3010.1

31Dalyvaudama ginčo Konkurse, ieškovė turėjo sutartį su laboratorija, kuri atitinka Konkurso sąlygas, ir laboratorijos sutikimą būti subtiekėju, todėl ieškovei nebuvo aktualu domėtis, kiek tokio pobūdžio laboratorijų Lietuvoje atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus. Ieškovė negalėjo numatyti, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede III dalies 1.2-1.5 punktuose nurodytus reikalavimus atitinka vienintelė laboratorija, t. y. VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“. Nustatydama Techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas, perkančioji organizacija neteisėtai riboja konkurenciją ir diskriminuoja kitus tiekėjus, kadangi Konkurso sąlygos yra suformuluotos taip, kad jas atitiktų tik VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“.

3210.2

33Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras yra akreditavęs tik vieną laboratoriją, kuri gali atitikti ginčo Konkurso sąlygas, t. y. gali atlikti termoplastiko pusgaminių suvirintų jungčių tempimo ir nutraukimo bandymus spaudžiant. Nors pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ši aplinkybė nėra akivaizdi, tačiau tai pagrindžia Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro internetinėje svetainėje esanti vieša informacija, iš kurios akivaizdžiai matoma, kad yra tik viena įstaiga, kuri yra akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro atlikti termoplastiko pusgaminių suvirintų jungčių tempimo ir nutraukimo bandymus.

3410.3

35Ieškovės pasirinktas kitas subtiekėjas iš Lenkijos buvo atmestas formaliais pagrindais, nurodant, kad nėra galimybės įvertinti akreditacijos pažymėjimo, kadangi jis išduotas Lenkijos akreditacijos biuro. Sertifikavimo standartai visomis kalbomis yra rašomi vienodai, o kadangi sertifikavimo standartas ir yra akreditacijos pažymėjimo esminis punktas, perkančioji organizacija turėjo ir galėjo įvertinti Lenkijos Nacionalinio akreditavimo biuro išduotą pažymėjimą. Dokumentų vertimų nebuvimas turėjo būti vertinamas tik kaip formalus pažeidimas, kuris galėjo būti pašalintas.

3611.

37Atsakovės UAB „Verslo administravimo centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

3811.1

39Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – PĮ) 108 straipsnio 1 dalyje yra numatyta tiekėjo teisė nesutinkant su perkančiosios organizacijos sprendimais (šiuo atveju – su Konkurso sąlygomis) dėl tokių sprendimų teikti pretenziją. Apeliantė tokia teise nepasinaudojo, per įstatyme nustatytą terminą Pirkimo sąlygų neginčijo, todėl akivaizdu, kad jai ginčijama Konkurso sąlyga buvo suprantama bei aiški ir klausimų dėl jos teisėtumo nekilo. Apeliantė Konkurso procedūrų metu elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, praleido įstatymo nustatytus ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos terminus, todėl neteko subjektinės teisės šioje ginčo nagrinėjimo stadijoje kelti reikalavimą Konkurso sąlygas pripažinti neteisėtomis.

4011.2

41Atsižvelgiant į tai, kad Konkurso sąlygose nustatyti techniniai reikalavimai yra būtini dėl Pirkimo objekto specifikos, tokios sąlygos negali būti laikomos konkurencijos ribojimu. Konkurso sąlygos neriboja tiekėjų galimybių Konkurse dalyvauti jungtinės veiklos pagrindu arba pasitelkti kitus ūkio subjektus ir tokiu būdu pateikti Konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą.

4211.3

43Apeliantei ne kartą buvo suteikiama galimybė patikslinti kvalifikacinius duomenis, bet ji, teikdamas naujus dokumentus, nebuvo pakankamai rūpestinga, todėl perkančioji organizacija neturėjo pareigos vėl nustatyti apeliantei papildomą terminą trūkumams pašalinti, t. y. pateikti dokumentus valstybine kalba.

4411.4

45Perkančioji organizacija tinkamai atliko procedūrinius veiksmus ir teisėtai bei pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą dėl to, kad jis neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų. Ieškovė neįrodė perkančiajai organizacijai savo galimybių bei pajėgumų, leisiančių jai tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus Konkurso laimėjimo atveju.

46Teisėjų kolegija

konstatuoja:

47IV.

48Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4912.

50Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

51Dėl naujų rašytinių įrodymų

5213.

53Ieškovė VŠĮ „Energetikų mokymo centras“ su apeliaciniu skundu pateikė naują rašytinį įrodymą – Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotų įstaigų, kurios gali atlikti termoplastiko pusgaminių suvirintų jungčių tempimo ir nutraukimo bandymo spaudžiant, sąrašą.

5414.

55Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu būtina atsižvelgti ir į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui. Naujų įrodymų priėmimas yra apeliacinės instancijos teismo diskrecija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-9-684/2017).

5615.

57Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovės su apeliaciniu skundu teikiamas naujas rašytinis įrodymas galėjo būti pateiktas anksčiau, o jo prijungimas prie bylos šioje proceso stadijoje, siekiant suteikti galimybę dėl jo pasisakyti priešingai šaliai, užvilkintų bylos nagrinėjimą. Be to, teikiamas rašytinis įrodymas, atsižvelgiant į byloje nagrinėjamų klausimų apimtį, bet kuriuo atveju neturi esminės reikšmės nagrinėjamos bylos baigčiai ir negali paneigti ar patvirtinti bylai reikšmingų aplinkybių, todėl jį atsisakytina prijungti prie bylos.

58Dėl faktinių bylos aplinkybių

5916.

60Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė VŠĮ „Energetikų mokymo centras“ dalyvavo atvirame konkurse Nr. 354940 - (2017-ESO-2068) Polietileninių vamzdžių suvirintojų mokymų ir sertifikavimo pirkimas. 2018 m. vasario 5 d. sprendimu II Pirkimo objekto dalyje (polietileninių vamzdžių suvirintojų sertifikavimas) ieškovės pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus ir laimėjusiu. Sutarties sudarymo atidėjimo laikotarpiu VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, kaip ieškovės pasitelktas subtiekėjas, pranešė, jog jis nebus ieškovės subtiekėju II pirkimo objekto dalyje (polietileninių vamzdžių suvirintojų sertifikavimas). 2018 m. vasario 13 d. raštu atsakovė prašė ieškovės informuoti, ar bus pasitelktas kitas subtiekėjas. 2018 m. vasario 14 d. ieškovė paaiškino, kad tarp jos su subtiekėjo VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ yra sudaryta galiojanti sutartis, Pirkimo procedūrų metu buvo pateikta subtiekėjo „Deklaracija dėl sutikimo būti subtiekėju“, taip pat nurodė, kad VŠĮ „Energetikų mokymo centras“ nuo 2018 m. vasario 9 d. perėmė Mechaninių bandymų laboratoriją. 2018 m. vasario 14 d. atsakovė paprašė ieškovės pateikti Mechaninių bandymų laboratorijos kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.

6117.

622018 m. vasario 15 d. ieškovė pateikė laboratorijos akreditavimo pažymėjimo kopiją bei paaiškino, kad subtiekėjo VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ pateiktą raštą laiko niekiniu, kadangi tarp šalių yra sudaryta sutartis dėl bandomųjų pavyzdžių, suvirintų sujungimų patikrinimų ir nė viena šalis nėra išreiškusi valios sutartį nutraukti. 2018 m. kovo 6 d. atsakovė informavo ieškovę, kad pateiktas pažymėjimas neįrodo atitikimo Specialių pirkimo sąlygų 5 priedo III dalies reikalavimų. Atsakovė taip pat nurodė, kad iš viešai prieinamos informacijos mato, kad Mechaninių bandymų laboratorija turi teisę daryti metalinių vamzdžių bandymo tyrimus, tačiau neturi teisės daryti bandymus su termoplastikos gaminiais. Dėl to atsakovė darė išvadą, kad minėta laboratorija neatitinka kvalifikacinių reikalavimų ir paprašė ieškovės pateikti subtiekėjo VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ patvirtinimą, kad šis sutinka būti subtiekėju arba nurodyti kitą subtiekėją.

6318.

642018 m. kovo 7 d. ieškovė paaiškino, kad subtiekėjo VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ pateiktas atsisakymas neturėtų būti laikomas galiojančiu. 2018 m. kovo 26 d. atsakovė informavo ieškovę, kad nusprendė grįžti į pasiūlymų nagrinėjimo, t. y. kvalifikacijos vertinimo, stadiją, bei vėl paprašė ieškovės arba pateikti subtiekėjo VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ sutikimą patvirtinančius dokumentus, arba nurodyti kitą subtiekėją ir pateikti jo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, arba įrodyti, kad ieškovės perimta Mechaninių tyrimų laboratorija atitinka Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo III dalyje nurodytus reikalavimus. 2018 m. kovo 27 d. ieškovė pateikė VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ deklaraciją dėl sutikimo būti subtiekėju, kuri buvo pasirašyta VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ laboratorijos vadovo. 2018 m. kovo 29 d. atsakovė paprašė pateikti įgaliojimą pasirašyti deklaraciją arba vadovo pasirašytą dokumentą. Ieškovė tokio dokumento nepateikė. 2018 m. kovo 30 d. ieškovė paaiškino, kad nors sėkmingai bendradarbiauja su VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, tačiau, įvertinus esamą riziką, nusprendė remtis kito subtiekėjo, t. y. Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų instituto (Lenkija), pajėgumais bei pateikė jo akreditacijos pažymėjimą. 2018 m. balandžio 9 d. buvo pateiktas Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų instituto sutikimas būti subtiekėju.

6519.

662018 m. balandžio 24 d. atsakovė informavo ieškovę, kad pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo III dalies (Reikalavimai kvalifikacijai (taikoma II pirkimo objekto daliai)) 1.2.-1.5. punktus ieškovės pasirinktas subtiekėjas Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų institutas (Lenkija) neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, kadangi įmonės akreditacijos pažymėjimas išduotas Lenkijos akreditacijos centro, iš pateikto dokumento nėra galimybės įvertinti, ar subtiekėjas turi akreditaciją reikiamoms sritims, be to, akreditacijos pažymėjimas yra lenkų kalba, todėl neatitinka Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.3. punkto. Taip pat atsakovė informavo, kad perkančioji organizacija nustatė naują Konkurso dalyvių pasiūlymų dalyvių eilę - trečiojo asmens, VŠĮ „Technikos priežiūros tarnybos“ pasiūlymas buvo pripažintas Konkurso laimėtoju, o ieškovės pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų 5 priede nurodytų kvalifikacinių reikalavimų.

6720.

68Nesutikdama su 2018 m. balandžio 24 d. perkančiosios organizacijos sprendimu, ieškovė 2018 m. balandžio 30 d. pateikė atsakovei pretenziją. 2018 m. gegužės 8 d. ieškovės pretenzija buvo atmesta. Ieškiniu ieškovė prašė panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2018 m. balandžio 24 d. rašte nurodytą Konkurso dalyvių pasiūlymų eilę ir sprendimą pripažinti VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ Konkurso laimėtoju; pripažinti subtiekėjo (VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“) 2018 m. vasario 12 d. atsisakymą būti ieškovės subtiekėju niekiniu; jeigu subtiekėjo 2018 m. vasario 12 d. atsisakymas būtų patvirtintas, pripažinti Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų instituto (Lenkija) akreditacijos pažymėjimą galiojančiu bei atitinkančiu reikalavimus.

69Dėl ginčo nagrinėjimo ikiteisminėje stadijoje, pirmosios instancijos teisme ir apeliacinės instancijos teisme ribų

7021.

71Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui (PĮ 107 str. 3 d.).

7222.

73CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

7423.

75Kasacinis teismas taip pat ne kartą yra akcentavęs pretenzijos perkančiajai organizacijai padavimo svarbą. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015).

7624.

77Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2016 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-450-690/2016; 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017).

7825.

79Kasacinio teismo šiuo klausimu taip pat konstatuota, kad galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias (apdairus, rūpestingas ir atidus žmogus) principui, lemtų besąlyginę tiekėjo teisę skųsti perkančiųjų organizacijų veiksmus, paneigtų ikiteisminę ginčo stadiją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

8026.

81Kaip matyti iš ieškovės 2018 m. balandžio 30 d. pretenzijos turinio, nagrinėjamu atveju pretenzija iš esmės buvo grindžiama tuo, kad atsakovė VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ atsisakymą būti ieškovės subtiekėju turėjo vertinti kaip niekinį, be to, ieškovė atkreipė dėmesį, jog Pirkimo sąlygų kvalifikacinius reikalavimus atitinka tik VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, dėl ko, ieškovės teigimu, galima daryti išvadą, kad buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai. Tuo tarpu ieškinyje ieškovė kelia klausimą dėl Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo III dalies 1.2 – 1.5 punktų reikalavimų atitikties konkurencijos nuostatoms, t. y. kvestionuoja Pirkimo sąlygų teisėtumą.

8227.

83Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų (PĮ 108 str. 1 d.).

8428.

85Pažymėtina, kad tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti įstatyme nustatytų terminų. Jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai. Tokiu teisiniu reguliavimu įtvirtinama tiekėjo pareiga domėtis vykdomu konkursu, jo sąlygomis ir eiga bei operatyviai ginti pažeistas subjektines teises, taip pat siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui, su kuriuo ji rengiasi sudaryti sutartį. Naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto.

8629.

87Iš CVP IS duomenų nustatyta, kad ginčo Pirkimo sąlygos buvo paskelbtos 2017 m. lapkričio 23 d. Preziumuotina, kad ieškovei Pirkimo sąlygos tapo žinomos nuo jų paskelbimo dienos. Duomenų, kad sąlygos Pirkimo procedūrų metų būtų keistos ar tikslintos, byloje nėra. Ieškovė nuo Pirkimo procedūrų pradžios nekėlė klausimų dėl minėtų Pirkimo sąlygų turinio, o savo sutikimą su Pirkimo sąlygomis išreiškė pateikdama pasiūlymą. Pirmą kartą Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo III dalies reikalavimų teisėtumo klausimas buvo iškeltas tik 2018 m. balandžio 30 d., t. y. praėjus daugiau nei 5 mėnesiams nuo Pirkimo sąlygų paskelbimo, kai buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir išrinktas Konkurso laimėtojas.

8830.

89Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad ieškovė įstatyme nustatytu terminu nepasinaudojo teise ginčyti Pirkimo sąlygas, todėl, reikšdama reikalavimą dėl atsakovės 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo, kuriuo buvo Konkurso laimėtoju pripažintas VŠĮ „Technikos priežiūros tarnybos“ pasiūlymas, o ieškovės pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų 5 priede nurodytų kvalifikacinių reikalavimų, pripažinimo neteisėtu, neturi teisės kvestionuoti Pirkimo sąlygų teisėtumo.

9031.

91Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenys nesudaro pagrindo spręsti dėl minėtų Pirkimo sąlygų neteisėtumo akivaizdumo ir teismo teisės veikti ex officio (pagal pareigas). Pažymėtina, kad aktyvus teismo vaidmuo viešųjų pirkimų ginčuose negali būti aiškinamas taip, kad peržiūros institucijos kiekvieną kartą privalėtų nuodugniai išnagrinėti kiekvieną ieškovo nemotyvuotą abejonę, deklaratyvius argumentus, nes tai suponuotų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ginčo nepagrįsto užtrukimo ir ikiteisminės ginčo stadijos reikšmės devalvacijos grėsmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015).

9232.

93Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad šioje byloje spręstina dėl atsakovės 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą teisėtumo. Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovės reikalavimas pripažinti subtiekėjo (VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“) 2018 m. vasario 12 d. atsisakymą būti ieškovės subtiekėju niekiniu, nagrinėjamos bylos kontekste laikytinas ieškinio pagrindu, t. y. faktine aplinkybe, dėl kurios atsakovė, ieškovės manymu, priėmė neteisėtą sprendimą.

94Dėl 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo teisėtumo

9533.

96Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina inter alia pagal tiekėjų kvalifikacijos sąlygas. Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi.

9734.

98Nagrinėjamu atveju Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo III dalies „Reikalavimai kvalifikacijai“ 1.2-1.5 punktuose buvo aiškiai nurodyta, jog tiekėjas turi turėti Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotą laboratoriją arba sutartį su Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituota laboratorija, kuri turi teisę: 1) atlikti apžiūrimuosius ir ardomuosius darbus; 2) nustatyti termoplastiko pusgaminių suvirintų jungčių išorės ir vidaus defektus; 3) nustatyti termoplastiko pusgaminių suvirintų jungčių kokybę tempimo būdu; 4) nustatyti termoplastiko pusgaminių suvirintų jungčių kokybę nutraukimo ir suspaudimo (traiškymo) būdu.

9935.

100PĮ 62 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų perkančiojo subjekto pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu, mutatis mutandis taikant Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 2 dalies nuostatas, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, mutatis mutandis taikant Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies nuostatas, ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, mutatis mutandis taikant Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 6 dalies nuostatas, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.

10136.

102To paties straipsnio 3 dalyje imperatyviai įtvirtina pareiga tiekėjui, pageidaujančiam remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, perkančiajam subjektui pasiūlyme (paraiškoje) įrodyti, kad per visą kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laikotarpį ar vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami.

10337.

104Taigi, ieškovė, siekdama atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo III dalies „Reikalavimai kvalifikacijai“ 1.2-1.5 punktuose suformuluotus reikalavimus, turėjo įrodyti savo ketinamos pasitelkti subtiekėjos VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ išteklių prieinamumą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismu, kad, nepaisant tarp ieškovės ir VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ sudarytos Sutarties Nr. 10-15-06/052, šiuo atveju trečiojo asmens VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ atsisakymas vykdyti atitinkamus darbus aiškiai patvirtina, jog būsimas Pirkimo sutarties su ieškovu įvykdymas nėra tinkamai užtikrintas. Tai, teisėjų kolegijos nuomone, papildomai patvirtina ir pati ieškovė 2018 m. kovo 30 d. pripažinusi rizikos dėl subtiekėjo (trečiojo asmens) darbų neįvykdymo buvimo faktą, dėl ko ir pasiūlė kitą subtiekėją – Inžinierinių medžiagų, polimerų ir dažų institutą.

10538.

106Ieškovė tiek pretenzijoje, tiek bylos nagrinėjant pirmosios instancijos teisme metu laikosi pozicijos, kad Sutartis Nr. 10-15-06/052 yra galiojanti, todėl VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ atsisakymas būti ieškovės subtiekėju turėtų būti vertinamas kaip niekinis. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad sutartiniai santykiai tarp ieškovės ir trečiojo asmens VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ nėra nei šios bylos, nei ginčo Pirkimo procedūrų dalykas. Nepriklausomai nuo to, ar ieškovo ir trečiojo asmens sutartis Nr. 10-15-06/052 galiojanti ir ar ji apima perkamų paslaugų sritį, trečiasis asmuo VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ aiškiai išreiškė valią, kad jis jokių paslaugų, kaip ieškovės subtiekėjas, atsakovėms neteiks. Atsižvelgdama į tokį VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ pareiškimą, atsakovė teisėtai ir pagrįstai sprendė, kad ieškovė neatitinka Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo III dalies „Reikalavimai kvalifikacijai“ 1.2-1.5 punktuose suformuluotų reikalavimų, o tai sudarė pagrindą ieškovės pasiūlymą atmesti (Pirkimo sąlygų 10.4.2.1 p.). Pažymėtina, kad VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ atsisakymo teikti paslaugas teisėtumo vertinimas nėra perkančiosios organizacijos prerogatyva. Esminis perkančiosios organizacijos tikslas yra įsitikinti, kad ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas ketina remtis, ištekliai jam bus prieinami visa sutarties vykdymo laikotarpį.

10739.

108Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad perkančioji organizacija suteikė galimybę jai pateikti VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ sutikimą būti subtiekėju patvirtinančius dokumentus, arba nurodyti kitą subtiekėją ir pateikti jo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, tačiau ieškovė šia galimybe tinkamai nepasinaudojo (PĮ 62 str. 4 d.).

10940.

110Apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad jos pasirinktą kitą subtiekėją iš Lenkijos perkančioji organizacija atmetė formaliais pagrindais. Kaip jau buvo minėta, Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede III dalies 1.2-1.5 punktuose buvo aiškiai įtvirtinta, jog tiekėjas turi turėti Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotą laboratoriją arba sutartį su šia laboratorija, ieškovė tokio reikalavimo teisėtumo nekvestionavo ir klausimų dėl minėtos sąlygos aiškumo nekėlė. Akivaizdu, kad ieškovės pateiktas Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų instituto (Lenkija) akreditacijos pažymėjimas išduotas ne Lietuvos, o Lenkijos akreditacijos biuro, kas suponuoja išvadą, jog ieškovės pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų. Be to, Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų instituto akreditacijos pažymėjimas buvo ne lietuvių kalba, kaip to reikalaujama Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.3 punkte.

11141.

112Negalima sutikti ir su ieškovės pozicija, kad akreditacijos pažymėjimo vertinimo nepateikimas yra formalus pažeidimas, kuris galėjo būti pašalintas nustačius ieškovei papildomą terminą. Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju ieškovei ne vieną kartą buvo suteikiama galimybė tikslinti kvalifikacinius duomenis (2018 m. vasario 13 d., 2018 m. vasario 14 d., 2018 m. kovo 6 d., 2018 m. kovo 26 d., 2018 m. kovo 29 d.), bet ieškovė nebuvo pakankamai rūpestinga bei atidi ir vis teikdavo Konkurso sąlygų neatitinkančius dokumentus, todėl jos pasiūlymas pagrįstai 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu buvo atmestas. Pažymėtina, kad kvalifikacijos tikslinimas negali tęstis neprotingai ilgą laiką. Tiekėjai savo teisėmis, įskaitant ir teisę tikslinti duomenis apie savo kvalifikaciją, turi naudotis neperžengdami socialiai atsakingo subjekto veiksmų ribų, nepažeisdami bendrųjų teisingumo ir sąžiningumo principų. Toks ieškovės elgesys, kai daugiau nei du mėnesius nesugebama patikslinti kvalifikacinių duomenų, teisėjų kolegijos nuomone, negali būti vertinamas kaip sąžiningas profesionalaus viešųjų pirkimų dalyvio elgesys.

11342.

114Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės pasirinkta subtiekėja VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ atsisakė būti ieškovės subtiekėja, į tai, kad ieškovė nepagrindė, jog jos perimta Mechaninių bandymų laboratorija turi teisę daryti bandymus termoplastikos gaminiams, bei į tai, kad ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių naujo pasitelkto subtiekėjo iš Lenkijos Inžinerinių medžiagų, polimerų ir dažų instituto atitiktį Konkurso sąlygų reikalavimams, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovė teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų.

115Dėl bylos procesinės baigties

11643.

117Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą sprendimą, kurio keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl ieškovės apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 27 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

118Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

11944.

120Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d., 302 str.).

12145.

122Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, spręstina, kad ieškovė neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

12346.

124Atsakovė duomenų apie apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė.

125Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

126Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė viešoji įstaiga (toliau – VŠĮ) „Energetikų mokymo centras“... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ atsisakymas... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 27 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 14. 4.... 15. Įvertinęs tai, kad ieškovės parinktas subtiekėjas VŠĮ „Technikos... 16. 5.... 17. Ieškovei ginčijant atsakovės sprendimą dėl Konkurso laimėtojo nustatymo,... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad sutartiniai santykiai tarp ieškovės ir trečiojo... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede III dalies 1.2-1.5... 22. 8.... 23. Teismas pažymėjo, kad ne vien ieškovės pateikto pažymėjimo neatitikimas... 24. 9.... 25. Ieškovės teiginys, kad tik trečiasis asmuo galėjo atitikti minėtą... 26. III.... 27. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. 10.... 29. Ieškovė VŠĮ „Energetikų mokymo centras“ apeliaciniame skunde prašo... 30. 10.1... 31. Dalyvaudama ginčo Konkurse, ieškovė turėjo sutartį su laboratorija, kuri... 32. 10.2... 33. Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras yra akreditavęs tik vieną... 34. 10.3... 35. Ieškovės pasirinktas kitas subtiekėjas iš Lenkijos buvo atmestas formaliais... 36. 11.... 37. Atsakovės UAB „Verslo administravimo centras“ ir AB „Energijos skirstymo... 38. 11.1... 39. Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų... 40. 11.2... 41. Atsižvelgiant į tai, kad Konkurso sąlygose nustatyti techniniai reikalavimai... 42. 11.3... 43. Apeliantei ne kartą buvo suteikiama galimybė patikslinti kvalifikacinius... 44. 11.4... 45. Perkančioji organizacija tinkamai atliko procedūrinius veiksmus ir teisėtai... 46. Teisėjų kolegija... 47. IV.... 48. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 49. 12.... 50. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 51. Dėl naujų rašytinių įrodymų... 52. 13.... 53. Ieškovė VŠĮ „Energetikų mokymo centras“ su apeliaciniu skundu pateikė... 54. 14.... 55. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 56. 15.... 57. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovės su apeliaciniu skundu teikiamas naujas... 58. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 59. 16.... 60. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė VŠĮ „Energetikų mokymo... 61. 17.... 62. 2018 m. vasario 15 d. ieškovė pateikė laboratorijos akreditavimo... 63. 18.... 64. 2018 m. kovo 7 d. ieškovė paaiškino, kad subtiekėjo VŠĮ „Technikos... 65. 19.... 66. 2018 m. balandžio 24 d. atsakovė informavo ieškovę, kad pagal Specialiųjų... 67. 20.... 68. Nesutikdama su 2018 m. balandžio 24 d. perkančiosios organizacijos sprendimu,... 69. Dėl ginčo nagrinėjimo ikiteisminėje stadijoje, pirmosios instancijos teisme... 70. 21.... 71. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties... 72. 22.... 73. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami... 74. 23.... 75. Kasacinis teismas taip pat ne kartą yra akcentavęs pretenzijos perkančiajai... 76. 24.... 77. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką ieškovo teisme... 78. 25.... 79. Kasacinio teismo šiuo klausimu taip pat konstatuota, kad galimybė skųsti... 80. 26.... 81. Kaip matyti iš ieškovės 2018 m. balandžio 30 d. pretenzijos turinio,... 82. 27.... 83. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti... 84. 28.... 85. Pažymėtina, kad tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose... 86. 29.... 87. Iš CVP IS duomenų nustatyta, kad ginčo Pirkimo sąlygos buvo paskelbtos 2017... 88. 30.... 89. Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad ieškovė įstatyme nustatytu... 90. 31.... 91. Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenys nesudaro pagrindo spręsti dėl... 92. 32.... 93. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad šioje byloje spręstina... 94. Dėl 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo teisėtumo... 95. 33.... 96. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra... 97. 34.... 98. Nagrinėjamu atveju Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo III dalies... 99. 35.... 100. PĮ 62 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio... 101. 36.... 102. To paties straipsnio 3 dalyje imperatyviai įtvirtina pareiga tiekėjui,... 103. 37.... 104. Taigi, ieškovė, siekdama atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo III... 105. 38.... 106. Ieškovė tiek pretenzijoje, tiek bylos nagrinėjant pirmosios instancijos... 107. 39.... 108. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad... 109. 40.... 110. Apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad jos pasirinktą kitą subtiekėją iš... 111. 41.... 112. Negalima sutikti ir su ieškovės pozicija, kad akreditacijos pažymėjimo... 113. 42.... 114. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės pasirinkta subtiekėja VŠĮ „Technikos... 115. Dėl bylos procesinės baigties... 116. 43.... 117. Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad pirmosios instancijos teismas... 118. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 119. 44.... 120. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 121. 45.... 122. Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, spręstina, kad ieškovė neįgijo... 123. 46.... 124. Atsakovė duomenų apie apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi... 125. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 126. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 27 d. sprendimą palikti nepakeistą....