Byla eB2-3321-565/2020
Dėl kreditorės įtraukimo į BUAB „Energogridas“ antros eilės kreditorių sąrašą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi BUAB „Energogridas“ administratoriaus Geraldo Uselio prašymą dėl kreditorės įtraukimo į BUAB „Energogridas“ antros eilės kreditorių sąrašą,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 24 d. nutartimi iškelta UAB ,,Energogridas“ bankroto byla, nemokumo administratoriumi paskirtas Geraldas Uselis, nutartis įsiteisėjo 2020 m. kovo 10 d. Lietuvos apeliaciniam teismui 2020 m. kovo 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-572-881/2020 Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 24 d. nutartį palikus nepakeistą.

42.

5Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 28 d. nutartimi patvirtintas neginčijamų BUAB „Energogridas“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas bendrai 43 274,72 Eur sumai. Nemokumo administratorius nesutiko su kreditorės UAB „SLO Lithuania“ pareikštu finansiniu reikalavimu ir prašė jo netvirtinti, nurodydamas, kad UAB „SLO Lithuania“ neįrodė savo reikalavimo pagrįstumo, pateiktas reikalavimas nesutapo su įmonės buhalteriniais dokumentais.

63.

7Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 28 d. nutartimi nemokumo administratoriui Geraldui Useliui nustatytas terminas iki 2020 m. birželio 8 d. (imtinai) pašalinti nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytus prašymo dėl ginčijamo kreditorinio reikalavimo netvirtinimo trūkumus, tai yra aiškiai nurodyti, su kokio dydžio UAB „SLO Lithuania“ kreditoriniu reikalavimu administratorius nesutinka, patikslinti prašymo pagrindą, nurodyti argumentus, kuriais administratorius grindžia ginčijamo kreditorinio reikalavimo nepagrįstumą, o taip pat pateikti UAB „SLO Lithuania“ prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą ir jį pagrindžiančius dokumentus bei visus kitus rašytinius įrodymus, kuriais remiantis administratorius laiko prašymą nepagrįstu.

84.

9Civilinėje byloje gautas administratoriaus prašymas patvirtinti UAB „SLO Lithuania“ 248 119,16 Eur dydžio finansinį reikalavimą ir įtraukti UAB „SLO Lithuania“ į antros eilės BUAB „Energogridas“ finansinių reikalavimų sąrašą. Administratorius nurodė, jog teikiant teismui prašymą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, UAB „SLO Lithuania“ nebuvo pateikusi visų jos kreditorinį reikalavimą pagrindžiančių dokumentų, todėl nemokumo administratorius gautą reikalavimą ginčijo ir prašė jo netvirtinti. Tačiau UAB „SLO Lithuania“, bendradarbiaudama su administratoriumi, pateikė papildomus dokumentus, kuriais įrodė savo reikalavimo pagrįstumą, todėl pagrindo ginčyti UAB „SLO Lithuania“ gauto finansinio reikalavimo nemokumo administratorius nebeturi bei, vadovaudamasis bankroto proceso operatyvumo principu, prašo patvirtinti antros eilės kreditorės UAB „SLO Lithuania“ 248 119,16 Eur dydžio finansinį reikalavimą.

10Prašymas patvirtinti UAB „SLO Lithuania“ finansinį reikalavimą tenkinamas.

115.

12Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ) juridinių asmenų bankroto teisiniai santykiai reglamentuojami šio įstatymo normomis, su įstatyme numatytomis išimtimis pereinamajam laikotarpiui, Įmonių bankroto įstatymas (toliau ir ĮBĮ) neteko galios (JANĮ 153, 155 straipsniai).

136.

14Teismas tvirtina neginčijamus kreditorių reikalavimus bankroto byloje JANĮ 41, 42 straipsniuose nustatyta tvarka. Remiantis JANĮ 41 straipsnio 1 – 2 dalimis, teismas tvirtina kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą juridinio asmens bankroto byloje pagal nemokumo administratoriaus patikrintų kreditorių reikalavimo teisės pagrindimo dokumentus bei nemokumo administratoriaus nuomonę dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų tvirtinimo.

157.

16Bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme.

178.

18Nagrinėjamu atveju administratorius nurodė, jog UAB „SLO Lithuania“ pateikė administratoriui papildomus dokumentus, kuriais įrodė savo 248 119,16 Eur dydžio finansinio reikalavimo pagrįstumą, todėl pagrindo ginčyti UAB „SLO Lithuania“ gauto finansinio reikalavimo nemokumo administratorius nebeturi. Nustatyta, jog ginčo dėl UAB „SLO Lithuania“ pateikto finansinio reikalavimo pagrįstumo nagrinėjamoje byloje nėra.

199.

20Teismas neturi duomenų, dėl kurių pateiktas antros eilės kreditorės UAB „SLO Lithuania“ finansinis reikalavimas negalėtų būti tvirtinamas, todėl administratoriaus prašymas patvirtinti neginčijamą antros eilės kreditorės UAB „SLO Lithuania“ 248 119,16 Eur dydžio finansinį reikalavimą, tenkinamas (JANĮ 41, 42 straipsniai, 94 straipsnis).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 41 – 42 straipsniais, 94 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

22administratoriaus prašymą dėl UAB „SLO Lithuania“ finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkinti.

23Įtraukti kreditorę UAB „SLO Lithuania“ į antros eilės BUAB „Energogridas“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą su jos 248 119,16 Eur finansiniu reikalavimu.

24Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai