Byla e2-572-881/2020
Dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Energogridas“ iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Energogridas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-844-565/2020 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Conlex“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Energogridas“ iškėlimo ir D. M. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Energogridas“ iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „CONLEX“ kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovei UAB „Energogridas“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė negrąžina 6 178,89 Eur skolos, kurios pareiškėja reikalauja pagal 2019 m. birželio 17 d. reikalavimo perleidimo sutarties priedą Nr. 19 A prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2014/04/22-1, sudarytos su UAB „LEDDEX“. Teigė, jog atsakovė su pareiškėja neatsiskaito, nes yra nemoki.

72.

8Atsakovė UAB „Energogridas“ su pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad neatitinka nemokios įmonės sąvokos, yra veikianti įmonė, turinti 5 darbuotojus bei siekianti tęsti ūkinę komercinę veiklą, tik šiuo metu yra susidūrusi tik su laikinais finansiniais sunkumais.

93.

10Atsakovės UAB „Energogridas“ vadovas D. M. pateikė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei iškėlimo. Pareiškime nurodė, kad pagrindinė bendrovės veikla yra šilumos punktų, pastatų šilumos sistemų įrengimas pastatų viduje, jų priežiūra ir taisymas, elektros sistemų įrengimas, jų priežiūra ir taisymas, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų priežiūra bei remontas, taip pat aplinkos priežiūros darbų vykdymas. UAB „Energogridas“ dirba 5 darbuotojai, įmonė vykdo veiklą bei gauna pajamas. Pagrindinės įmonę užklupusių finansinių sunkumų priežastys yra: 1) apyvartinių lėšų trūkumas; 2) užsakymų pelningumo maža marža ir 3) nestabilus medžiagų tiekimas. Esminės įtakos UAB „Energogridas“ laikiniems finansiniams sunkumams turi nebaigti teisminiai ginčai su M. K. dėl 293 560,83 Eur žalos atlyginimo (Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2666-275/2019). Atsakovei iškėlus restruktūrizavimo bylą, atsakovė galės išsaugoti ir toliau sėkmingai plėtoti komercinę ūkinę veiklą, vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, išsaugoti darbo vietas, o svarbiausia – išvengti bankroto.

114.

12Trečiasis asmuo UAB „SLO Lithuania“ teigė, jog atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Atsiliepime nurodė, jog teismui pateikto 2019 m. sausio 17 d. Susitarimo dėl skolos sumos ir jos grąžinimo terminų Nr. 2433 pasirašymo metu atsakovė buvo skolinga UAB „SLO Lithuania“ 237 826,14 Eur sumą, kurią įsipareigojo mokėti šalių sutartu grafiku. Atsakovė skolos mokėjimo grafiko nesilaikė, todėl laikytina, jog visas atsakovės trečiajam asmeniui turimas įsiskolinimas yra pradelstas. Be to, atsakovė 2019 metais papildomai įsigijo prekių, už kurias atsiskaitė tik iš dalies. Nurodė, jog atsiliepimo teikimo metu bendras atsakovės įsiskolinimas yra 242 071,65 Eur.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 24 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą ir iškėlė bankroto bylą.

166.

17Teismas nurodė, kad atsakovės nemokumo procesas pradėtas iki įsigaliojant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), todėl, vadovaujantis JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu teisiniu reglamentavimu, klausimas dėl atsakovės nemokumo (bankroto / restruktūrizavimo bylos iškėlimo) sprendžiamas pagal iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) nuostatas.

187.

19Teismas konstatavo, kad atsakovės vadovas teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių įmonės realiai vykdomą veiklą, gaunamas konkrečias pajamas, vykdomas sutartis, veiklos struktūros pertvarkymą, papildomus veiklos finansavimo šaltinius ir kt. Teismas pažymėjo, jog neatsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomos priemonės neturi būti itin tikslios ir detalizuotos, tačiau jos negali būti ir paviršutiniškos bei abstrakčios. Iš šių priemonių turinio turėtų būti galima daryti pagrįstą prielaidą, jog įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą, todėl teismui turėtų būti pateikti ir įrodymai, patvirtinantys metmenyse nurodomas aplinkybes bei realias įmonės ateities veiklos perspektyvas.

208.

21Iš teismui pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų turinio matyti, kad įmonė mokumui atstatyti iš esmės siūlo optimizuotą einamosios veiklos vykdymą, mažiau pelningų užsakymų atsisakymą, derybas su medžiagų tiekėjais. Restruktūrizavimo plano metmenyse kaip pagrindinis atsiskaitymo su kreditoriais šaltinis nurodytas: įmonės ūkinės komercinės veiklos rezultatai, atgautos lėšos iš debitorių, taip pat gautos lėšos, įvykdžius teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2- 2666- 275/2019. Teismas sprendė, jog restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip realios, metmenyse išdėstyti paaiškinimai yra hipotetinio pobūdžio ir nepagrįsti konkrečiais faktiniais duomenimis. Nesant pakankamai duomenų spręsti, kad iškelti tikslai, susiję su bendrovės mokumo atkūrimu, atsiskaitymu su kreditoriais, tikėtinai gali būti pasiekti ir įgyvendinti, restruktūrizavimo bylos iškėlimas vertintinas kaip pažeidžiantis įmonės kreditorių teises, kadangi jie ilgą laiką negalėtų atgauti savo reikalavimų patenkinimo iš įmonės turto. Siekis išsaugoti bendrovės veiklą, esant nustatytoms aplinkybėms, negali būti iškeliamas aukščiau kreditorių interesų.

229.

23Teismas nustatė, kad pagal 2018 m. gruodžio 31 d. UAB „Energogridas“ balansą 2018 m. atsakovė turėjo turto už 424 515 Eur, iš kurių – 25 946 Eur ilgalaikis materialusis turtas ir 398 569 Eur trumpalaikis turtas (128 088 Eur atsargos ir 270 481 Eur kitas trumpalaikis turtas). Iš 2019 m. rugsėjo 30 d. UAB „Energogridas“ balanso duomenų nustatyta, jog atsakovė turi turto už 312 316 Eur, iš kurių 16 391 Eur sudaro ilgalaikis materialusis turtas, o 295 183 Eur – trumpalaikis turtas (128 798 Eur atsargos ir 166 385 Eur kitas trumpalaikis turtas).

2410.

25Iš atsakovės pateiktos 2019 m. gruodžio 18 d. Ilgalaikio turto apyvartos lentelės matyti, jog atsakovės turimo ilgalaikio turto likutinė vertė periodo pabaigai yra 16 391,24 Eur. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, jog atsakovė neturi nekilnojamojo turto. VĮ Regitra duomenys patvirtina, jog atsakovei nuosavybės teise įregistruotos 6 transporto priemonės. Atsakovės vadovas paaiškino, jog 2019 m. rugsėjo 30 d. šių transporto priemonių balansinė vertė buvo 11 007,37 Eur, transporto priemonės įtrauktos į teismui pateiktą 2019 m. gruodžio 18 d. Ilgalaikio turto apyvartos lentelę.

2611.

27Remdamasis aktualaus atsakovės balanso duomenimis, teismas sprendė, kad didesnę atsakovės turimo turto dalį sudaro trumpalaikis turtas, tai yra 295 183 Eur (128 798 Eur atsargos ir 166 385 Eur kitas trumpalaikis turtas). Iš 2019 m. gruodžio 18 d. UAB „Energogridas“ atsargų likučių suvestinės matyti, jog bendrovės turimų likučių suma yra 128 797,70 Eur, duomenų, kas sudaro balanse nurodytą kitą trumpalaikį turtą (166 385 Eur), atsakovė nepateikė.

2812.

29Iš atsakovės pateikto 2019 m. rugsėjo 30 d. debitorių sąrašo matyti, jog atsakovės gautinos sumos sudarytų 54 551,88 Eur. Vadovaudamasis teismų praktikos išaiškinimais, teismas konstatavo, kad, nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę.

3013.

31Iš 2019 m. rugsėjo 30 d. UAB „Energogridas“ pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog bendrovės nuostoliai yra 69 579 Eur dydžio. Duomenų apie atsakovės turimas pinigines lėšas, esančias atsakovės banko sąskaitose, teismui nepateikta.

3214.

33Atsakovė 2019 m. gruodžio 31 d. paaiškinimuose nurodė, jog UAB „Energogridas“ įsipareigojimai kreditoriams 2019 m. rugsėjo 30 d. yra 307 356,37 Eur: 13 350,94 Eur skola darbuotojams; 5 883,39 Eur skola VSDFV biudžetui, kuri 2019 m. gruodžio 15 d. padidėjo iki 6 149,14 Eur, ir 288 122,04 Eur skola tiekėjams.

3415.

35Atsakovės vadovas taip pat paaiškino, jog didžiausiai bendrovės kreditorei UAB „SLO Lithuania“ bendrovės turimas įsiskolinimas (237 826,14 Eur) nėra pradelstas, nes 2019 m. sausio 17 d. Susitarimu dėl skolos sumos ir jos grąžinimo terminų Nr. 2433 (toliau – ir Susitarimas) UAB „Energogridas“ ir UAB „SLO Lithuania“ susitarė dėl 237 826,14 Eur skolos mokėjimo grafiko nustatymo, todėl ši suma nelaikytina pradelsta.

3616.

37Teismas pažymėjo, jog Susitarimo 15 punkte numatyta, jog bet kurios įmokos ar jos dalies nesumokėjimas Susitarime nustatytais terminais ir tvarka yra esminis Susitarimo pažeidimas ir pagrindas trečiajam asmeniui nedelsiant pareikalauti iš atsakovės visos likusios skolos grąžinimo. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutartimi atsakovės vadovas buvo įpareigotas pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, jog atsakovė vykdo mokėjimus pagal Sutartyje numatytą grafiką (bankinius mokėjimų pavedimus arba įrodymus, jog mokėjimai atlikti grynais pinigais), tačiau įrodymai nepateikti. UAB „SLO Lithuania“ pateiktame atsiliepime nurodė, jog atsakovė skolos mokėjimo grafiko nesilaikė, todėl visas atsakovės UAB „SLO Lithuania“ turimas įsiskolinimas yra pradelstas. Paaiškino, jog 2019 metais atsakovė papildomai įsigijo prekių, už kurias visiškai neatsiskaitė, taigi bendras atsakovės įsiskolinimas UAB „SLO Lithuania“ sudaro 242 071,65 Eur. Taigi didžiausia bendrovės kreditorė nepritaria atsakovės restruktūrizavimo procesui ir prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, todėl ir dėl šios priežasties, teismo vertinimu, nėra pagrindo tikėtis, kad atsakovės inicijuojamas restruktūrizavimo procesas bus sėkmingas.

3817.

39Remdamasis viešaisiais SODROS duomenimis teismas nustatė, jog atsakovės įsiskolinimas VSDFV biudžetui yra 5 980,20 Eur (atsakovės vadovo nurodoma įsiskolinimo suma yra 6 149,14 Eur), atsakovė turi vieną apdraustąjį asmenį. Taigi atsakovės darbuotojų skaičius mažėja bylos nagrinėjimo metu. Bylos duomenys, anot teismo, leidžia teigti, jog atsakovė yra nepajėgi laiku mokėti darbuotojams atlyginimų, atsiskaityti už gautas prekes, laiku vykdyti sandoriais prisiimtus įsipareigojimus, mokėti įstatymų nustatytus mokesčius (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktai), bendrovės įsiskolinimai kreditoriams didėja. Be deklaratyvių atsakovės vadovo teiginių, byloje nėra duomenų apie įmonės finansinės padėties gerėjimą. Be kita ko, byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, jog atsakovė dengia įsiskolinimus savo kreditoriams.

4018.

41Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas sprendė, jog atsakovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams yra beveik dvigubai didesni nei pusė į atsakovės balansą įrašyto turto vertės – 156 158 Eur ((312 316 Eur / 2) < 307 356,37 Eur (13 350,94 Eur atsakovės nurodyta skola darbuotojams; 5 883,39 Eur skola VSDFV biudžetui ir 288 122,04 Eur skola tiekėjams)). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovės vadovas nurodė, kad įsiskolinimas VSDFV biudžetui bylos nagrinėjimo metu padidėjo iki 6 149,14 Eur, atsakovės pradelstų finansinių įsipareigojimų suma yra netgi didesnė.

4219.

43Remdamasis kitų registrų ir sistemų duomenimis, teismas nustatė, jog atsakovės turtui taikomi areštai, vykdomos 3 vykdomosios bylos, kuriuose išieškoma iš atsakovės turto, Alytaus apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-759-292/2020 pagal ieškovės „BD Grupė“ ieškinį atsakovei dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir įsiskolinimo priteisimo (ieškinio suma 3 000 Eur); Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1680-936/2020 pagal ieškovės MB „Verslo idėja“ ieškinį atsakovei dėl prievolės atsiskaityti tinkamo įvykdymo (reikalaujama priteisti suma – 3 315,71 Eur); Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1633-275/2020 pagal atsakovės ieškinį M. K. dėl 293 560,83 Eur priteisimo.

4420.

45Teismas sprendė, kad atsakovė neįrodė, jog jos vykdoma veikla yra pelninga, ir atsakovė turi realių galimybių išieškoti debitorines skolas. Atsakovė, net ir kelis kartus atidėjus bylos nagrinėjimą ir nustačius papildomą terminą įrodymams pateikti, nepagrindė savo mokumo, pagrįstų įrodymų, kad įmonė yra pajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, į bylą nepateikė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 12 straipsnis, 178 straipsnis). Byloje nėra pateikta duomenų, kurių pagrindu galima būtų spręsti klausimą dėl atsakovės finansinės padėties pagerėjimo. Įmonės nemokumą pagrindžia ne tik turimo turto ir įsipareigojimų santykis, bet ir objektyvaus turinio aplinkybės apie nuostolingą bendrovės veiklą, mažėjančias bendrovės pajamas, nevykdomų įsipareigojimų didėjimo tendenciją: atsakovė vėluoja atsiskaityti su valstybės ir savivaldybės biudžetais, darbuotojais, pareiškėja, trečiuoju asmeniu, o pagal Turto arešto aktų registro, antstolių informacinės sistemos duomenis atsakovė vėluoja atsiskaityti ir su kitais savo kreditoriais. Tai iš esmės atitinka ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktuose nustatytas sąlygas, kurios sudaro savarankiškus bankroto bylos iškėlimo pagrindus, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

46III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4721.

48Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Energogridas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 24 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4921.1.

50Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad apeliantės turto vertė yra 312 316 Eur, o pusė į balansą įrašyto turto vertės – 156 158 Eur. Tuo tarpu apeliantės įsipareigojimai kreditoriams yra 312 316 Eur, iš kurių tik 74 489 Eur yra pradelsti. Teismui buvo pateikti įrodymai, jog apeliantė ir UAB „SLO Lithuania“ yra sudariusios susitarimą dėl 237 826,14 Eur skolos mokėjimo grafiko nustatymo ir ši apeliantės skola UAB „SLO Lithuania“ yra laikoma nepradelsta. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog tuo atveju, kai skolų mokėjimo terminai yra atidėti ar išdėstyti, tokios skolos negali būti laikomos pradelstomis, todėl, apeliantei ir UAB „SLO Lithuania“ sudarius Susitarimą dėl skolos sumos ir jos grąžinimo terminų Nr. 2433, apeliantės prievolė dėl 237 826,14 Eur sumokėjimo tapo nepradelsta. Susitarimas yra vykdomas ir tai patvirtina teismui pateikiami įrodymai.

5121.2.

52Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse ne kartą yra akcentuota, jog klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes; bankroto proceso pirmajame etape, sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla įmonei turi būti keliama, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Tačiau teismas neišsamiai įvertino byloje esančius įrodymus, o kilus pagrįstoms abejonėms, nesiėmė priemonių joms pašalinti ir pareikalauti pateikti papildomus įrodymus, susijusius su bylos esme.

5321.3.

54Teismų praktikoje yra laikomasi nuomonės, jog, kai įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams itin nežymiai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, kaip yra šiuo atveju, neturėtų būti vertinama pernelyg formaliai ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto taikymo aspektu, o turėtų būti atsižvelgiama į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, nes, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas būtent reabilitaciniam tikslui. Kai įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams tik labai nežymiai viršija pusę jos turimo turto, turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas, ar įmonė turi leidimų bei licencijų, kurie didina įmonės vertę ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2043-330/2017). Tačiau teismas, vertindamas šias aplinkybes, tai daro vienpusiškai ir neobjektyviai, nesudarydamas galimybės pateikti teismui atitinkamų dokumentų.

5521.4.

56Teismas, vertindamas įmonės restruktūrizavimo perspektyvumą, privalėjo įvertinti ne tik įmonės mokumą, bet ir restruktūrizavimo plano metmenis bei juose numatytas priemones, iš kurių spręstina, ar įmonė gali atkurti normalią įmonės veiklą, įvykdyti skolinius įsipareigojimus bei atkurti mokumą.

5721.5.

58Teismo kritika restruktūrizavimo plano metmenims yra nepagrįsta. Metmenyse turi būti nurodoma ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose apibrėžta ir kita informacija, galinti būti svarbi keliant įmonės restruktūrizavimo bylą, susijusi su esama įmonės būkle ir priežastimis, dėl kurių įmonė turi finansinių sunkumų. Pagal ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą restruktūrizavimo proceso siekiančios įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomas preliminarus įmonės verslo planas, kuriame turi būti numatytos šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės. Teismas nepagrįstai restruktūrizavimo plano metmenis iš esmės vertina pagal restruktūrizavimo planui keliamus išsamumo ir detalumo reikalavimus, todėl daro neteisingą išvadą, kad pateikti metmenys yra deklaratyvūs, o nurodytos priemonės nepadėtų išspręsti apeliantės finansinių sunkumų.

5922.

60Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

61Teismas

konstatuoja:

62IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6323.

64Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

6524.

66Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria apeliantei UAB „Energogridas“ atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą ir iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, bei pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

6725.

68Bankroto / restruktūrizavimo bylos iškėlimo apeliantei klausimas, remiantis JANĮ 155 straipsniu, sprendžiamas pagal iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusių ĮBĮ ir ĮRĮ nuostatas.

6926.

70Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Kaip pažymima teismų praktikoje, kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2- 1128- 381/2019).

7127.

72Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tenkino pareikimą dėl bankroto bylos apeliantei iškėlimo, o prašymą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atmetė, padaręs išvadą, kad egzistuoja abu ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktuose nustatyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai, vienas iš jų, kaip minėta, įmonės nemokumas.

7328.

74Apeliantės teigimu, bankroto byla įmonei turi būti keliama, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo, tačiau pirmosios instancijos teismas, anot apeliantės, neišsamiai įvertino byloje esančius įrodymus, o kilus pagrįstoms abejonėms, nesiėmė priemonių joms pašalinti ir pareikalauti pateikti papildomus įrodymus, susijusius su bylos esme.

7529.

76Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad viešojo intereso buvimas bankroto bylose įpareigoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą būti aktyvų ir imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes, tai apima ir teisę rinkti įrodymus. Tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3- 56/2015; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012, kt.). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2- 1482- 241/2018; 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016).

7730.

78Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teismo atliktus pasirengimo nagrinėti bylą teisme veiksmus ir skundžiamos nutarties motyvus, daro išvadą, kad minėtų procesinės teisės reikalavimų pirmosios instancijos teismas nepažeidė.

7931.

80Iš bylos medžiagos ir skundžiamos nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto / restruktūrizavimo bylos iškėlimo apeliantei klausimą, buvo aktyvus, savo iniciatyva (iš viešų registrų) rinko bylai reikšmingus duomenis, buvo atidėjęs bylos nagrinėjimą ir nustatęs apeliantei terminą papildomiems įrodymams pateikti, taigi ėmėsi visų įstatyme numatytų priemonių teisingai išspręsti bylą, tačiau pagrindinė mokumo pagrindimo našta, kaip minėta, teko apeliantei (CPK 178 straipsnis).

8132.

82Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus duomenis, nustatė, kad apeliantės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams (307 356,37 Eur) yra beveik dvigubai didesni nei pusė į apeliantės balansą įrašyto turto vertės (156 158 Eur). Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas apeliantės pradelstų įsipareigojimų dydį, be kita ko, įvertino apeliantės argumentus dėl susitarimo su kreditore UAB „SLO Lithuania“ sudarymo dėl 237 826,14 Eur skolos mokėjimo išdėstymo ir nustatė, kad, pagal minėto susitarimo 15 punktą, bet kurios įmokos ar jos dalies nesumokėjimas susitarime nustatytais terminais ir tvarka yra esminis susitarimo pažeidimas ir pagrindas kreditorei nedelsiant pareikalauti iš apeliantės visos likusios skolos grąžinimo; apeliantė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad vykdo mokėjimus pagal numatytą grafiką, o kreditorė UAB „SLO Lithuania“ nurodė, kad apeliantė skolos mokėjimo grafiko nesilaikė (ir todėl visa likusi apeliantės skola yra pradelsta). Nors atskirajame skunde apeliantė teigia, kad minėtą susitarimą vykdo, tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės kartu su atskiruoju skundu pateiktas dokumentas to neįrodo.

8333.

84Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantės pateikta išmokų operacijų lentelė savo esme prilygsta pačios apeliantės teiginiams (paaiškinimams) apie mokėjimų atlikimą, todėl, pagal CPK 178 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, turėjo būti pagrįsta atitinkamais įrodymais, t. y. kaip teisingai pažymėta skundžiamoje nutartyje, pateikti bankiniai mokėjimų pavedimai arba įrodymai, kad mokėjimai atlikti grynais pinigais. Kadangi tokių įrodymų apeliantė kartu su atskiruoju skundu nepateikė, apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, kad jos skola kreditorei UAB „SLO Lithuania“ turėtų būti laikoma nepradelsta. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme apeliantės vadovas ir kreditorė UAB „SLO Lithuania“ buvo informavę teismą, kad tarp šalių vyksta derybos dėl apeliantės piniginių prievolių kreditorei įvykdymo būdo pakeitimo, kas papildomai patvirtina aplinkybę, kad ankstesnis šalių susitarimas, kuriuo remiasi apeliantė, faktiškai neišsprendė apeliantės tinkamo atsiskaitymo su kreditore klausimo.

8534.

86Kaip minėta, byloje nustatyta, kad apeliantės pradelsti įsipareigojimai beveik dvigubai viršija pusę į apeliantės balansą įrašyto turto vertės, todėl apeliantės cituojami teismų praktikos išaiškinimai apie tuos atvejus, kai įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams itin nežymiai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, nagrinėjamu atveju nėra aktualūs.

8735.

88Remiantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki <...>. Taigi byloje nustačius, kad egzistuoja ĮBĮ nustatyti bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindai, apeliantės argumentai dėl pirmosios instancijos teismo atlikto netinkamo, jos nuomone, restruktūrizavimo plano metmenų vertinimo neturi įtakos bylos rezultatui. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantės pozicija, kad pirmosios instancijos teismas jam pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis vertino pagal restruktūrizavimo planui keliamus išsamumo ir detalumo reikalavimus.

8936.

90Teismų praktikoje pažymima, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenys nėra tik deklaratyvaus pobūdžio dokumentas. Siekdamas restruktūrizavimo proceso, ieškovas turėtų pateikti restruktūrizavimo plano metmenis, kurių turinys atitiktų ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje keliamus reikalavimus, o juose nurodytos priemonės būtų konkrečios, kurių realumą teismas galėtų įvertinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2- 1070-553/2019). Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra nurodyta, jog teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). Iš skundžiamos nutarties motyvų matyti, kad, vertindamas jam pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis ir juose nurodytų priemonių realumą, pirmosios instancijos teismas nuo šių teismų praktikos išaiškinimų nenukrypo.

9137.

92Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė bylos faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ĮBĮ bei ĮRĮ normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

93Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

94Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „CONLEX“ kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovei... 7. 2.... 8. Atsakovė UAB „Energogridas“ su pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti.... 9. 3.... 10. Atsakovės UAB „Energogridas“ vadovas D. M. pateikė pareiškimą dėl... 11. 4.... 12. Trečiasis asmuo UAB „SLO Lithuania“ teigė, jog atsakovė yra nemoki ir... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 24 d. nutartimi atsisakė iškelti... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad atsakovės nemokumo procesas pradėtas iki įsigaliojant... 18. 7.... 19. Teismas konstatavo, kad atsakovės vadovas teismui nepateikė jokių įrodymų,... 20. 8.... 21. Iš teismui pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų turinio matyti, kad... 22. 9.... 23. Teismas nustatė, kad pagal 2018 m. gruodžio 31 d. UAB „Energogridas“... 24. 10.... 25. Iš atsakovės pateiktos 2019 m. gruodžio 18 d. Ilgalaikio turto apyvartos... 26. 11.... 27. Remdamasis aktualaus atsakovės balanso duomenimis, teismas sprendė, kad... 28. 12.... 29. Iš atsakovės pateikto 2019 m. rugsėjo 30 d. debitorių sąrašo matyti, jog... 30. 13.... 31. Iš 2019 m. rugsėjo 30 d. UAB „Energogridas“ pelno (nuostolių) ataskaitos... 32. 14.... 33. Atsakovė 2019 m. gruodžio 31 d. paaiškinimuose nurodė, jog UAB... 34. 15.... 35. Atsakovės vadovas taip pat paaiškino, jog didžiausiai bendrovės kreditorei... 36. 16.... 37. Teismas pažymėjo, jog Susitarimo 15 punkte numatyta, jog bet kurios įmokos... 38. 17.... 39. Remdamasis viešaisiais SODROS duomenimis teismas nustatė, jog atsakovės... 40. 18.... 41. Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas sprendė, jog atsakovės pradelsti... 42. 19.... 43. Remdamasis kitų registrų ir sistemų duomenimis, teismas nustatė, jog... 44. 20.... 45. Teismas sprendė, kad atsakovė neįrodė, jog jos vykdoma veikla yra pelninga,... 46. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 47. 21.... 48. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Energogridas“ prašo panaikinti Vilniaus... 49. 21.1.... 50. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad apeliantės turto vertė yra 312 316... 51. 21.2.... 52. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse ne kartą yra akcentuota, jog klausimas... 53. 21.3.... 54. Teismų praktikoje yra laikomasi nuomonės, jog, kai įmonės pradelsti... 55. 21.4.... 56. Teismas, vertindamas įmonės restruktūrizavimo perspektyvumą, privalėjo... 57. 21.5.... 58. Teismo kritika restruktūrizavimo plano metmenims yra nepagrįsta. Metmenyse... 59. 22.... 60. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 61. Teismas... 62. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 63. 23.... 64. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 65. 24.... 66. Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo... 67. 25.... 68. Bankroto / restruktūrizavimo bylos iškėlimo apeliantei klausimas, remiantis... 69. 26.... 70. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 71. 27.... 72. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tenkino pareikimą dėl... 73. 28.... 74. Apeliantės teigimu, bankroto byla įmonei turi būti keliama, kai teismui... 75. 29.... 76. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad viešojo intereso buvimas bankroto... 77. 30.... 78. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teismo... 79. 31.... 80. Iš bylos medžiagos ir skundžiamos nutarties matyti, kad pirmosios... 81. 32.... 82. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus duomenis, nustatė,... 83. 33.... 84. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantės pateikta išmokų... 85. 34.... 86. Kaip minėta, byloje nustatyta, kad apeliantės pradelsti įsipareigojimai... 87. 35.... 88. Remiantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu, teismas priima nutartį... 89. 36.... 90. Teismų praktikoje pažymima, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenys... 91. 37.... 92. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 93. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 94. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą....