Byla 2-1122-231/2013
Dėl 2011-04-01 pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei, Jolitai Mastebrockienei, dalyvaujant ieškovui G. Ž., jo atstovei advokatei Jūratei Kleinauskienei, atsakovei J. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. Ž. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei J. P., trečiajam asmeniui Trakų rajono 1 – ojo notaro biuro notarei Jūratei Klepackienei dėl 2011-04-01 pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir

Nustatė

2ieškovas, patikslinęs reikalavimus (b.l. 26-28), prašo 2011-04-01 Trakų rajono 1 – ame notarų biure sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį tarp jo ir atsakovės J. P. pripažinti negaliojančia.

3Ieškovas paaiškino, kad pagal paveldėjimo pagal testamentą liudijimą 2010-11-22 paveldėjo V. J., mirusio ( - ), testamente nurodytą turtą. Paveldimą turtą sudarė: gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), tvartas, unikalus Nr. ( - ), viralinė, unikalus Nr. ( - ), tvartas, unikalus Nr. ( - ), pirtis, unikalus Nr. ( - ), kiemo rūsys, unikalus Nr. ( - ), daržinė, unikalus Nr. ( - ), kiti kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), 0,5000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ) (toliau – Paveldėtas turtas). Nurodė, kad 2007 m. pavasarį susipažino su atsakove, jų santykiai buvo artimi. Jiems ( - ) gimė dukra. 2011-04-01 Trakų rajono 1 – ame notarų biure jis ir atsakovė sudarė pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią jis įsipareigojo parduoti, o J. P. nupirkti jam priklausantį Paveldėtą turtą. Kadangi atsakovė turto pirkimui pinigų neturėjo, prieš pasirašant pirkimo – pardavimo sutartį, 2011-03-31 ji pasirašė skolos raštą, kad iki 2013-01-01 jam sumokės 15 000 Lt. Skolos raštelis buvo perrašytas kaip vekselis. Skolos grąžinimą užtikrino atsakovės dėdė S. P. Atsakovė su juo iki nustatymo laiko, t.y. iki 2013-01-01 neatsiskaitė, todėl mano, kad sutartis yra neteisėta. Paaiškino, kad Sutartis pasirašyta apgaulės būdu, nes jis neįsigilinęs į esmę, neperskaitęs, pasirašė šią Sutartį. Be to, Sutartį pasirašė dėl to, jog jam pasakė, kad tik ją pasirašius, J. P. grįš pas jį gyventi. Sutartyje nurodyta, kad atsakovė jam už perkamą turtą sumokėjo, tačiau realiai pinigai jam nebuvo sumokėti. Nurodė, kad raštelyje neparašyta už ką skolinga jam atsakovė, mano, kad tai skola už namą. Nesutinka su atsakovės teiginiu, jog ji jam skolinga už turtą, buvusį sodyboje, tai yra už traktorių, kreizą. Nurodė, kad sodyboje buvo traktorius, tačiau labai senas, buvo įrenginys malkoms pjauti, tačiau jis atsakovei pardavė namą ir žemę.

4Ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai. Paaiškino, kad ieškovas pasirašė Sutartį jos neperskaitęs, tą pačią dieną buvo surašytas ir skolos raštelis, kuriuo atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovui 15 000 Lt, taip pat vekselis tai pačiai sumai. Nurodė, kad nėra įrodyta, jog pinigai ieškovui buvo sumokėti, o ir pati atsakovė to neneigia.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Paaiškino, kad 2006 m. gegužės mėnesį susipažino su ieškovu, tuo metu jai buvo 15 metų. Jos buvo paprašę prižiūrėti ieškovo senelį V.J., kuris gyveno kaimynystėje, ( - ). Jai už priežiūrą žadėjo mokėti po 250,00 Lt kas mėnesį, tačiau mokama nebuvo. Kaip kompensaciją V.J. jai žadėjo užrašyti pusę sodybos, tačiau testamento pakeisti nespėjo, nes ( - ) mirė. Dar gyvenant V.J. ji susipažino su ieškovu, pradėjo draugaut, po to gyveno artimai ir ( - ) jiems gimė ieškovo dukrą K., jie gyveno pas jos motiną, po to senelio sodyboje. Gimus dukrai, ieškovas neteko darbo, dažnai išgerdavo, vaiko išlaikymui pinigų neduodavo. Ji matydama, kad ieškovas neketina kurti šeimos ir rūpintis dukra, pagal sutartį perpirko jo Paveldėtą turtą. Už žemės sklypą ir pastatus sumokėjo jos dėdė S. P. prieš pasirašant Sutartį 5000 Lt, todėl nėra pagrindo Sutartį pripažinti negaliojančia. 15 000 Lt liko jam skolinga už kilnojamuosius daiktus, pasirašydama skolos raštą, kuris buvo pakeistas paprastuoju vekseliu. Vekselio apmokėjimą garantavo jos dėdė S. P. 2012 m. gruodžio mėnesį jos dėdė S. P. paklausė ieškovo dėl vekselio apmokėjimo, tačiau ieškovas atsakė, kad vekselį pametė, o apie tai, kad turi prieš tai pasirašytą skolos raštą neužsiminė. Taip pat paaiškino, kad prieš jiems su ieškovu pasirašant Sutartį notarė ją perskaitė, tuomet su ieškovu ją perskaitė ir tik tada pasirašė. Ieškovas nenorėjo pripažinti dukters tėvystės, todėl teko kreiptis į teismą dėl tėvystės nustatymo. Šiuo metu yra priimtas teismo sprendimas, kuriuo teismas pripažino atsakovą jos dukters tėvu ir priteisė išlaikymą dukrai bei 16200 Lt išlaikymo įsiskolinimą.

6Tretysis asmuo, Trakų rajono 1 – ojo notaro biuro notarė Jūratė Klepackienė, į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką trečiajam asmeniui pranešta tinkamai, neatvykimo į teismo posėdį priežastys teismui nėra žinomos, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Ieškinys atmestinas.

8CK 1.138 str. nustato, kad civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos. Tam, kad teisė būtų apginta asmuo turi šią teisę turėti ir ši teisė turi būti pažeista ar jai iškilusi reali grėsmė. Taigi, asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso, bet teisę į pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso apgynimą – ieškinio patenkinimą – asmuo įgyja įrodęs ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškovas neįrodo faktų, kuriais grindžia savo materialinį teisinį reikalavimą (CPK 178 straipsnis), tai jis kartu neįrodo savo teisės ar teisinio intereso pažeidimo. Taigi, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 178 str. str.).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas G. Ž. po savo senelio V. J. mirties ( - ) paveldėjo turtą pagal 2010-11-22 paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimą, o būtent: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), viralinę, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), pirtį, unikalus Nr. ( - ), kiemo rūsį, unikalus Nr. ( - ), daržinę, unikalus Nr. ( - ), kitus kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), 0,5000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (b.l. 10-12).

10Kaip matyti iš Trakų rajono 1-ojo notaro biuro notarės Jūratės Klepackienės notariškai patvirtintos 2011-04-01 pirkimo – pardavimo sutarties, šia sutartimi G. Ž. pardavė, o J. P. nupirko G. Ž. paveldėtą po V. J. mirties turtą: 0,5000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), viralinę, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), pirtį, unikalus Nr. ( - ), kiemo rūsį, unikalus Nr. ( - ), daržinę, unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinį), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (b.l. 4-9).

11Byloje esantis skolos raštelis patvirtina, kad juo J. P. įsipareigojo G. Ž. sumokėti 2013-01-01 15000 Lt. Raštelyje nurodytas skolos apmokėjimą garantuojantis asmuo – S. P. (b.l. 14, 29). Kaip matyti iš 2011-03-31 paprastojo neprotestuotino vekselio, juo taip pat J. P. be sąlygų įsipareigojo sumokėti G. Ž. 2013-01-01 15000 Lt (b.l. 42).

12Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 str. 1 d.).

13Ieškinys grindžiamas atsakovės neįvykdyta prievole ieškovui, kilusia iš Sutarties – nesumokėjimu už iš jo nupirktą Paveldėtą turtą 15 000 Lt. Be to, ieškovas ieškinyje ir bylos nagrinėjimo metu teigė, kad Sutartis pasirašyta apgaulės būdu, kadangi jis neįsigilinęs į esmę, neperskaitęs ir verčiamas pasirašė šią Sutartį.

14Esminiai sutarčių aiškinimo principai yra tokie, kad teismas, nagrinėdamas bylą ir aiškindamas sutartį, turi ją aiškinti sąžiningai, nustatyti tikruosius šalių ketinimus (CK 6.193 str. 1 d.).

15Teismas, aiškindamas sutartį, turi kuo tiksliau išsiaiškinti šalių valią, kurią jos išreiškė sudarydamos sutartį ir prisiimdamos iš tokios sutarties kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ervin“ v. bendrovė Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Miaras“ v. A. D. IĮ,,Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Kartu kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įvardyti principai – nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai - lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Miaras“ v. A. D. IĮ ,,Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Siekiant nustatyti tikruosius sutarties šalių ketinimus, aiškinant sutartį, ne mažiau svarbu yra nustatyti reikšmingas faktines aplinkybes, susijusias su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių ketinamais (CK 6.193 straipsnio 5 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; ir kt..).

16Nagrinėjamu atveju, Sutartis yra patvirtinta notarės, bei pasirašyta abiejų ginčo šalių. Sutarties 8.4. punkte inter alia nurodyta: „Šalys patvirtina, kad ėmėsi visų įmanomų priemonių sutarties esmei bei iš jos atsirandančioms teisėms ir pareigoms suprasti; šalys taip pat patvirtina, kad sutarties sąlygos yra sąžiningos jų atžvilgiu ir joms suprantamos <...>; sutartis šalims perskaityta, jų suprasta ir pasirašyta“. Sutarties 3.1.punkte nurodyta, kad žemės sklypas parduotas už 1000 Lt, o pastatai parduoti už 4000 Lt, viso turtas parduotas už 5000 Lt, o Sutarties 3.2. punkte nurodyta, kad šalys patvirtina, jog yra galutinai ir tinkamai atsiskaityta už parduotą turtą ir jokių pretenzijų šalys viena kitai neturi.

17Vadinasi ieškovas, savo parašu patvirtindamas Sutartį, patvirtino ir tai, kad suvokia šio veiksmo teisinius padarinius, o būtent, kad atsakovei parduoda Paveldėtą turtą, už kurį jau yra galutinai ir tinkamai atsiskaityta. Byloje įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovas nesuvokė, kokią sutartį pasirašo, nėra (CPK 12, 178 str. str.). Taip pat byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių ieškovo teiginius, jog Sutartis buvo pasirašyta tam, kad atsakovė grįžtų pas jį. Teismas pažymi, jog pats ieškovas 2013-11-12 teismo posėdžio metu jau nurodė, kad Sutartį skaitė ir suprato, kad parduoda turtą. Teismo posėdyje apklaustos liudytojos A. B. paaiškinimus, kad Sutarties sudarymas buvo nuslėptas, o ieškovas buvo mušamas, kad būtų užvadyti ieškovo senelio namai, bei teismo posėdyje apklaustos liudytojos O. A. paaiškinimus, kad jai buvo žinoma, jog atsakovė nori ieškovo iš senelio paveldėtų namų teismas vertina kritiškai, kaip neįrodytus jokiais kitais byloje esančiais įrodymais.

18Teismas ieškovo argumentus, jog atsakovė parašė, kad ji jam skolinga 15 000 Lt už iš senelio paveldėtus namus (2013-11-12 teismo posėdis), vertina kritiškai, kadangi nei į bylą pateiktame skolos raštelyje, nei vekselyje nėra nurodyta, už ką atsakovė ieškovui įsipareigoja sumokėti 15 000 Lt, o pati atsakovė nurodė, kad liko ieškovui skolinga už: arklį – 2500 Lt, traktorių – 5000 Lt, elektrinę kreizą – 400 Lt, elektrinę akselinę – 500 Lt, kuliamąją – 2000 Lt, svarstykles – 300 Lt, du vežimus – 1000 Lt, trejas roges – 900 Lt, trejas akėčias – 600 Lt, baldus – 1400 Lt, siuvimo mašiną – 400 Lt (b.l. 55), ko atsakovas bylos nagrinėjimo metu nepaneigė. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas priešingai, pripažino, kad atsakovė jam yra sumokėjusi už pastatus (2013-11-12 teismo posėdis: „Aš suprantu, kad ji sumokėjo už pastatus“). Tai, kad atsakovė yra sumokėjusi pagal Sutartį teismo posėdyje patvirtino ir liudytoju apklaustas atsakovės dėdė S. P.

19Atsakovė neginčijo to fakto, kad su ieškovu už kilnojamąjį turtą pagal skolos raštelį, vėliau pakeistu vekseliu nėra atsiskaičiusi, tačiau ji paaiškino, kad šios skolos ieškovui sumokėti nevengia, tiesiog jai ieškovas nepateikė vekselio apmokėjimui. Liudytoju apklaustas S. P. taip pat parodė, jog jis bandė kalbėtis su ieškovu dėl vekselio, bet jis pasakė, kad tą vekselį pametė. Teismas pažymi, kad bylos nagrinėjimo metu ir pats ieškovas nenurodė, jog būtų reikalavęs šios skolos apmokėjimo iš ieškovės, be to, jis paaiškino, kad į notarą dėl vykdomojo rašo išdavimo nesikreipė.

20Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, jog ieškovo reikalavimui pripažinti Sutartį negaliojančia nėra teisinio pagrindo, kadangi aukščiau išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad su ieškovu pagal Sutartį už Paveldėtą turtą yra atsiskaityta, o atsakovės įsiskolinimas ieškovui likęs ne už Sutartyje nurodytą Paveldėt1 turtą, o už kilnojamąjį turtą.

21Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl, priimant sprendimą, teismo neanalizuojami ir nevertinami.

22Ieškovas 2013-01-14 Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Nr. (1.7)-S-127-13 yra 100 procentų atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų (b.l. 21-23), todėl iš jo, ieškinį atmetus, 35,79 Lt, bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

23Ieškinį atmetus, laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2013-04-02 nutartimi – atsakovei J. P. priklausančio nekilnojamojo turto areštas, - paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinamos (CPK 150 str. 2 d.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 88, 92, 93, 96, 177-178, 259, 265, 270 str. str., teismas

Nutarė

25ieškinį atmesti.

26Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Trakų rajono apylinkės teismo 2013-04-02 nutartimi J. P. nekilnojamajam turtui (turto arešto akto Nr. ( - )), palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o teismo sprendimui įsiteisėjus – panaikinti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. ieškovas, patikslinęs reikalavimus (b.l. 26-28), prašo 2011-04-01 Trakų... 3. Ieškovas paaiškino, kad pagal paveldėjimo pagal testamentą liudijimą... 4. Ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai.... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Paaiškino, kad 2006 m.... 6. Tretysis asmuo, Trakų rajono 1 – ojo notaro biuro notarė Jūratė... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. CK 1.138 str. nustato, kad civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas G. Ž. po savo senelio V. J. mirties... 10. Kaip matyti iš Trakų rajono 1-ojo notaro biuro notarės Jūratės... 11. Byloje esantis skolos raštelis patvirtina, kad juo J. P. įsipareigojo G. Ž.... 12. Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti... 13. Ieškinys grindžiamas atsakovės neįvykdyta prievole ieškovui, kilusia iš... 14. Esminiai sutarčių aiškinimo principai yra tokie, kad teismas, nagrinėdamas... 15. Teismas, aiškindamas sutartį, turi kuo tiksliau išsiaiškinti šalių... 16. Nagrinėjamu atveju, Sutartis yra patvirtinta notarės, bei pasirašyta abiejų... 17. Vadinasi ieškovas, savo parašu patvirtindamas Sutartį, patvirtino ir tai,... 18. Teismas ieškovo argumentus, jog atsakovė parašė, kad ji jam skolinga 15 000... 19. Atsakovė neginčijo to fakto, kad su ieškovu už kilnojamąjį turtą pagal... 20. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, jog... 21. Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra... 22. Ieškovas 2013-01-14 Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 23. Ieškinį atmetus, laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2013-04-02... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 88, 92, 93, 96, 177-178, 259,... 25. ieškinį atmesti.... 26. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Trakų rajono apylinkės teismo... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...