Byla e2-1234-236/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutarties, kuria atmestas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. e2-4421-345/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ieškinį atsakovui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, trečiasis asmuo – Geosatis SA.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Fima“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, prašydama panaikinti atsakovo sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą viešajam pirkimui „Elektroninio stebėjimo sistemos pirkimas“, pirkimo Nr. 168024; panaikinti atsakovo sprendimus neatmesti trečiojo asmens Geosatis SA pasiūlymo, laikyti šį pasiūlymą atitinkančiu viešojo pirkimo sąlygų reikalavimus (joms lygiaverčiu) ir jį vertinti bei įtraukti į pasiūlymų eilę bei paskelbti jį viešojo pirkimo laimėtoju; įpareigoti atsakovą nutraukti viešojo pirkimo procedūras; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą ir įpareigojimą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta – jos vykdymo sustabdymą. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė ieškinio pagrįstumu, sprendimo įvykdymo sunkumu arba neįvykdymu, viešojo intereso, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų apsauga.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi ieškovės UAB „Fima“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

7Teismas nustatė, kad atsakovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vykdo atvirą konkursą „Elektroninio stebėjimo sistemos pirkimas“. Šiuo pirkimu siekiama įsigyti elektroninio stebėjimo sistemos įrangą, jos diegimą, testavimą ir garantinę priežiūrą. Prekės perkamos iš projekto „Elektroninio stebėjimo priemonių taikymas lygtinai paleistiems nuteistiesiems“ įgyvendinimo sutarties lėšų.

8Teismas sprendė, jog pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, atsižvelgiant į būtiną elektroninio stebėjimo sistemą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normas, galimai būtų sutrikdytas Norvegijos finansinio mechanizmo 2009-2014 metų programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ lėšomis finansuojamo projekto „Elektroninio stebėjimo priemonių laikymasis lygtinai paleistiems nuteistiesiems“ įgyvendinimas, trikdomas Lietuvos bausmių sistemos modernizavimas ir neužtikrinamas programoje nustatytų tikslų nuteistųjų atžvilgiu įgyvendinimas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą.

9Teismas pažymėjo, jog ieškovė savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tinkamai nepagrindė ir nenurodė jokios grėsmės galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymui, o pareikštas ieškinys ipso facto neturi sąlygoti viešo pirkimo procedūrų sustabdymo, atitinkamai uždraudžiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį bei atvirkščiai, tai turi būti išimtis, kurios taikymą ieškovas visuomet privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovės teiginiai dėl galimai jai palankaus sprendimo ir jos teisių pažeidimo grindžiami tik pačios ieškovės prielaidomis. Be to, pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių argumentai nesudaro teisinio pagrindo daryti išvadą, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrina šalių interesų pusiausvyrą ir yra proporcingos siekiamiems tikslams.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Ieškovė UAB „Fima“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti bei leisti nutartį vykdyti skubiai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nėra grėsmės atsakovui prarasti Norvegijos finansinio mechanizmo paramą, nes jos įsisavinimo periodas gali būti pratęstas iki 2017 m. balandžio 30 d., o bylos nagrinėjimas bet kokiu atveju iki šios datos bus baigtas.
  2. Pirkimo nestabdymas ir tolesnis pirkimo vykdymas nulems labai reikšmingus neigiamus padarinius ne tik pačiam atsakovui, bet ir visai valstybei, nes įsigijęs pirkimo sąlygų techninių specifikacijų neatitinkančią elektroninio stebėjimo įrangą atsakovas praras dalį Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir nekontroliuos aprobuojamų asmenų bei nepasieks pirkimo tikslo.
  3. Nėra jokių objektyvių priežasčių vykdyti pirkimą skubiai. Atsakovas jau naudojasi veikiančia elektroninio stebėjimo sistema. Be to, pats pirkimas truko daugiau nei 5 mėnesius ir tai jau yra antras atsakovo bandymas per dvejus metus nusipirkti elektroninio stebėjimo įrangą.
  4. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė neturės galimybių reikalauti žalos atlyginimo, nes ji negalėjo pateikti savo kainos pasiūlymo elektroniniame aukcione. Ji nebegalės įrodyti negautų pajamų dydžio ir reikalauti jų atlyginimo teismine tvarka. Net jei teismas pripažintų pirkimo sutartį negaliojančia ir taikytų restituciją, trečiasis asmuo jau būtų įgijęs konkurencinį pranašumą, kuris jam leistų nesąžiningai konkuruoti su kitais tiekėjais naujai paskelbtame konkurse – siūlyti trumpesnius įvykdymo terminus, mažesnę kainą.
  5. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino ieškinio prima facie pagrįstumą, nes ieškovė tinkamai pagrindė savo ieškinio reikalavimus ir pateikė juos patvirtinančius įrodymus. Ieškovės ieškinio prima facie pagrįstumą akivaizdžiai patvirtina atsakovo 2016 m. balandžio 20 d. atsiliepimas. Jame atsakovas neginčija, jog trečiojo suinteresuoto asmens pasiūlyta įranga neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, tačiau teigia, kad ji yra lygiavertė. Kai tuo tarpu, ieškovo įrangos su tariamais neatitikimais nelaiko lygiaverte.

12Atsakovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepime su ieškovės atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog pirkimo metu ieškovės pasiūlyta kaina yra didžiausia iš visų pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymų, be to ji ženkliai viršija atsakovo planuotą biudžetą, todėl, net ir siekdama tapti konkurso laimėtoja, ieškovė turėtų sumažinti savo siūlomą kainą. Pažymi, jog priešingai nei teigia ieškovė, pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymas atitinka visas pirkimo sąlygas, o ieškovės pasiūlytas variantas ir toliau nuomoti elektroninio stebėjimo priemones, nėra ekonomiškas ir efektyvus. Atsakovas nurodo, jog vykdydamas projektą viešąjį pirkimą jis išskaidė į tris dalis. Su visų trijų dalių konkurso laimėtojais buvo sudarytos sutartys, tačiau sutartis su pirmosios dalies laimėtoju Track group internationa Ltd nutraukta dėl jo paties kaltės. Dėl šios priežasties pirmosios dalies pirkimas organizuotas iš naujo, o nepavykus sudaryti viešojo pirkimo ir šį kartą, atsakovas turėtų atlyginti kitų pirkimo dalių laimėtojams jų patirtą žalą. Pažymi, jog šiuo metu viešojo pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju jau sudaryta ir yra galiojanti. Dėl šios priežasties projekto finansavimas pratęstas iki 2016-09-31, todėl sutarties vykdymo sustabdymas neproporcingai pažeistų tiek valstybės, tiek ir atsakovo interesus.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės UAB „Fima“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo ir įpareigojimo nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta – jos vykdymo sustabdymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

17Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą ateityje. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktiniai duomenys, leidžiantys teismui manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsiras įstatymo numatytos pasekmės (CPK 144 str.).

18CPK 4237 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Dėl to darytina išvada, jog viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1525/2013).

20Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė UAB „Fima“ ieškiniu ginčija atsakovo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos viešajame pirkime „Elektroninio stebėjimo sistemos pirkimas“, pirkimo Nr. 168024, metu priimtus sprendimus atmesti ieškovo pateiktą pasiūlymą, neatmesti trečiojo asmens Geosatis SA pasiūlymo, laikyti šį pasiūlymą atitinkančiu viešojo pirkimo sąlygų reikalavimus (joms lygiaverčiu), jį vertinti, įtraukti į pasiūlymų eilę ir paskelbti jį viešojo pirkimo laimėtoju, taip pat siekia įpareigoti atsakovą nutraukti viešojo pirkimo procedūras.

21Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, aptariamas viešasis pirkimas yra finansuojamas iš projekto „Elektroninio stebėjimo priemonių taikymas lygtinai paleistiems nuteistiesiems“ lėšų. Šis projektas vykdomas remiantis 2011 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės pasirašyto susitarimo memorandumo dėl 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo pagrindu. Viešuoju pirkimu siekiama įsigyti nuteistųjų asmenų elektroninio monitoringo sistemą, kuri leistų padidinti lygtinai paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų skaičių, sutrumpinti tokių asmenų laisvės atėmimo bausmės trukmę.

22Atkreiptinas dėmesys, jog viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Šiuo atveju akivaizdu, jog siekiamos įgyti prekės yra reikšmingos visai visuomenei, kadangi sudarys pagrindą visos valstybės mastu tobulinti bausmių sistemą ir jų pritaikomumą. Viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas šiuo konkrečiu atveju galėtų padaryti žalos, kuri viršytų jų teikiamą naudą, t.y. kiltų grėsmė neįgyvendinti projektu siekiamų tikslų turinčių reikšmės visai visuomenei, taip pat galimai būtų prarastos paramos lėšos, bei neefektyviai naudojamos valstybės lėšos ir toliau vykdant reikalingų prietaisų nuomą, o ne įsigyjant juos viešojo pirkimo pagalba. Paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog šiuo atveju, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, nebuvo pakankamo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi jų tikslingumas ir siekiama nauda nebūtų tokia didelė, kaip visuomenės interesas tam tikra preke.

23Pažymėtina, jog apeliantės argumentas apie galimybę pratęsti paramos gavimo terminą nėra pakankamas pagrindas spręsti, jog grėsmė viešajam interesui negali atsirasti. Apeliantės atskirojo skundo teiginiai dėl bylos nagrinėjimo terminų taip pat nepaneigia grėsmės viešajam interesui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

24Pažymėtina ir tai, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatlieka bylos nagrinėjimo iš esmės. Apeliantės teiginiai apie konkursą laimėjusios įmonės neatitikimą kvalifikaciniams reikalavimams ir negalėjimą suteikti kokybiškų prekių bei paslaugų perkančiajai organizacijai, ir priešingai – apeliantės atitikimą šiems reikalavimams, bus įvertinti nagrinėjant bylą iš esmės. Dėl ko atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas dėl šių argumentų plačiau nepasisako.

25Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

26Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

27Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė UAB „Fima“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kalėjimų... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi ieškovės UAB... 7. Teismas nustatė, kad atsakovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos... 8. Teismas sprendė, jog pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos... 9. Teismas pažymėjo, jog ieškovė savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Ieškovė UAB „Fima“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 12. Atsakovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 17. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 18. CPK 4237 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas... 20. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė UAB „Fima“ ieškiniu ginčija... 21. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, aptariamas viešasis pirkimas yra... 22. Atkreiptinas dėmesys, jog viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo... 23. Pažymėtina, jog apeliantės argumentas apie galimybę pratęsti paramos... 24. Pažymėtina ir tai, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių... 25. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog... 26. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti... 27. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 29. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartį palikti...