Byla 2SA-73-611/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuotų asmenų antstolės Brigitos Palavinskienės ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono Policijos komisariato pareiškimą dėl antstolio patvarkymo vykdomoje byloje panaikinimo, suinteresuoti asmenys antstolė Brigita Palavinskienė, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir A. Ž..

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6pareiškėjas Vilniaus apskrities VPK kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti antstolės Brigitos Palavinskienės 2010-05-11 patvarkymą „Dėl pavedimo atlikti veiksmus“ vykdomojoje byloje Nr.0171/10/02379 neteisėtu ir jį panaikinti. Nurodė, kad antstolė, vykdydama Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-04-01 nutarimą administracinėje byloje dėl automobilio ( - ), konfiskavimo, perdavė automobilį Vilniaus apskrities VMI, tačiau ši institucija atsisakė automobilį perimti ir apskaityti, remdamasi tuo, kad automobilis turi labai didelių trūkumų bei yra nerealizuotinas. Antstolė 2010-05-11 patvarkymu įpareigojo pareiškėją minėtą automobilį pripažinti atliekomis ir sunaikinti. Tačiau pareiškėjas nėra konfiskuoto automobilio valdytojas. Automobilio pripažinimo atliekomis ir sunaikinimo procesą turėtų atlikti antstolis, nes jam teismas pavedė vykdyti nutarimą. Pareiškėjas negali būti laikomas atliekų tvarkytoju LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 3.1, 3.7, 20, 145 p., LR Atliekų tvarkymo įstatymo prasme, todėl nėra tinkama institucija, kuri turėtų pareigą įgyvendinti automobilio utilizavimą.

7Antstolė Brigita Palavinskienė pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė skundą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad 2010-04-21 priėmė vykdyti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-04-01 nutarimą Nr.A2.6.-585-137/2010 dėl automobilio ( - ), konfiskavimo. Priėmusi turto arešto aktą, ji minėtą automobilį perdavė realizuoti Vilniaus apskrities VMI. Tačiau Vilniaus apskrities VMI 2010-05-06 raštu atsisakė apskaityti ir realizuoti automobilį, nes transporto priemonė turi didelių trūkumų ir neatitinka kelių transporto priemonei keliamų reikalavimų. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ 6 p. tuo atveju, jei mokesčių inspekcija neapskaito valstybės nuosavybėn perduotino nerealizuotino turto, tokį valstybės nuosavybėn perduotiną nerealizuotiną turtą privalo apskaityti kitos valstybės ar savivaldybės institucijos. Valstybinė mokesčių inspekcija nurodė, kad antstolė turėtų kreiptis į ikiteisminį tyrimą atlikusią instituciją, kad ši apskaitytų jos žinioje esantį turtą bei jį pripažintų atliekomis. Šiuo atveju tokia institucija yra pareiškėjas. Antstolė nurodė, kad teismo 2010-04-01 nutarime, kurį ji vykdė, yra nurodyta automobilį konfiskuoti, tačiau nėra pavesta jį realizuoti, todėl antstolis negali savo iniciatyva atlikti jokių veiksmų, nenurodytų vykdomajame rašte.

8Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities VMI prašė skundą atmesti. Nurodė, kad 2010-04-22 antstolė informavo apie automobilio ( - ), areštą. Apžiūrėjus automobilį, paaiškėjo, kad jis yra po autoįvykio, stipriai sulankstytas bei surūdijęs, todėl 2010-04-30 turto įvertinimo aktu pripažino minėtą automobilį nerealizuotinu ir atsisakė jį įtraukti į savo apskaitą bei utilizuoti. Antstolė 2010-05-11 priėmė patvarkymą, kuriuo pavedė pareiškėjui pripažinti konfiskuotą automobilį atliekomis. Nurodė, kad neginčija to, kad konfiskuoto turto savininke tampa valstybė ir turtas perduodamas jos nuosavybėn, tačiau nurodo, kad subjektas, atsakingas už tokio turto perėmimą į apskaitą, realizavimą ir pripažinimą atliekomis priklauso nuo konfiskuoto turto realizuotumo. Pagal LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ nuostatas mokesčių inspekcija turi pareigą apskaityti tik tokį valstybės turtą, kuris yra realizuotinas. Antstolė šiuo atveju nėra valstybės ar savivaldybės institucija, todėl pareiškėjas neteisingai nurodė, kad ji turėtų vykdyti turto pripažinimo atliekomis ir sunaikinimo procesą. Antstolės patvarkymas, kad pareiškėjas turėtų pripažinti konfiskuotą automobilį atliekomis bei jį utilizuoti, yra teisėtas ir pagrįstas.

9Suinteresuotas asmuo A. Ž. atsiliepime į skundą nurodė, kad atsisako automobilio ir dėl konfiskavimo jokių prieštaravimų neturi.

10Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pareiškėjo skundą patenkino ir pripažino neteisėtu ir panaikino antstolės B. Palavinskienės 2010-05-11 patvarkymą „Dėl pavedimo atlikti veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0171/10/02379“. Be to, priteisė iš antstolės B.Palavinskienės 18,04 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Teismas nustatė, kad 2010-04-21 antstolės kontoroje buvo pateiktas vykdymui Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-04-01 nutarimas konfiskuoti automobilį ( - ). 2010-04-22 antstolė turto arešto aktu areštavo minėtą automobilį ir kreipėsi į Vilniaus apskrities VMI. 2010-05-06 Vilniaus apskrities VMI atsisakė apskaityti ir realizuoti minėtą automobilį, nurodydama, jog konfiskuotas automobilis turi būti pripažintas atliekomis ir pašalintas LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. 2010-05-11 antstolė surašė patvarkymą „Dėl pavedimo atlikti veiksmus“, kuriuo įpareigojo pareiškėją pripažinti areštuotą automobilį atliekomis ir jį perduoti atliekų tvarkytojui kaip metalo laužą.

11Teismas nurodė, kad byloje kilęs ginčas iš esmės yra dėl to, kam turi būti perduotas antstolės surastas ir areštuotas teismo nutarimu konfiskuotas automobilis, ar pagrįstai antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo nurodė pareiškėjui pripažinti ginčo automobilį atliekomis ir perduoti atliekų tvarkytojui. Teismas nustatė, kad pagal LR Vyriausybės 2004-05-26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintų „Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių“ (toliau - taisyklių) nuostatas mokesčių inspekcija turtą iš perduodančiojo asmens (šioje byloje antstolės) turi perimti, o po to spręsti klausimus dėl jo įtraukimo į apskaitą ar pripažinimo atliekomis. Taisyklėse yra aiškiai atriboti mokesčių inspekcijos veiksmai, susiję su turto perėmimu ir jo įtraukimu į apskaitą. Mokesčių inspekcijos veiksmai, sprendžiant klausimą dėl konfiskuoto turto įtraukimo į apskaitą, nedaro įtakos antstolio atliekamiems veiksmams, kuriais jis perduoda konfiskuotą turtą. Lietuvos Respublikos komisaro 2001-12-19 įsakymu Nr. 622 patvirtintos Paimtų, areštuotų, konfiskuotų daiktų daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcijoje nėra nustatyta, jog antstolis, vykdydamas teismo nuosprendį (nutarimą) konfiskuoti turtą, konfiskuotą turtą (transporto priemonę), kurį Valstybinė mokesčių inspekcija pripažįsta nerealizuotinu ir atsisako perimti, turi perduoti Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinėms bei specializuotoms policijos įstaigoms. Teismas konstatavo, kad antstolė neturi jokio įstatyminio pagrindo spręsti apie tai, kad automobilis nerealizuotinas ir turi būti perduotas kitiems asmenims, kitoms institucijoms.

12Suinteresuotasis asmuo antstolė B. Palavinskienė atskiruoju skundu prašo panaikinti 2010-09-13 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartį, palikti galioti antstolės 2010-05-11 patvarkymą Nr. 0171/10/02379 bei išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad nepagrįsta teismo išvada, kad pagal taisyklių nuostatas mokesčių inspekcija turtą iš perduodančio asmens turi perimti, o po to spręsti klausimus dėl jo įtraukimo į apskaitą arba pripažinimo atliekomis. Suinteresuotojo asmens teigimu, sprendžiant klausimą dėl konfiskuoto turto perėmimo, mokesčių inspekcija iš pradžių įpareigojama tą turtą įvertinti, kad nustatytų, ar konfiskuotas turtas yra realizuotinas, ir tik nustačiusi, kad turtas yra realizuotinas, tokį turtą apskaityti, tai yra perimti pagal turto apskaitos ir perdavimo aktą. Taisyklės aiškiai įtvirtina mokesčių inspekcijos pareigą perimti pagal turto apskaitos ir perdavimo aktą tik tokį turtą, kuris yra realizuotinas (turi ekonominę vertę). Tuo atveju, kai turtas yra nerealizuotinas, mokesčių inspekcija nėra laikytina subjektu, atsakingu už tokio turto perėmimą ir realizavimą. Pažymėjo, kad Taisyklių 6 punkte nurodoma, kad tuo atveju, jeigu mokesčių inspekcija neapskaito valstybės nuosavybėn perduotino nerealizuotino turto, tokį valstybės nuosavybėn perduotiną nerealizuotiną turtą privalo apskaityti kitos valstybės ar savivaldybės institucijos. Antstolė nėra ta institucija, kuri gali apskaityti automobilį bei minėtą turtą pripažinti atliekomis ir jį perduoti sunaikinti. Ikiteisminį tyrimą atlikusi institucija nagrinėjamu atveju yra Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariatas, jos žinioje yra konfiskuotas turtas, todėl ši institucija yra ta valstybinė institucija, kuri privalo apskaityti konfiskuotą transporto priemonę.

13Suinteresuotasis asmuo Vilniaus apskrities VMI atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-09-13 nutartį ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo pareiškimą dėl antstolės patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0171/10/02379 atmesti. Nurodo, kad sprendžiant klausimą dėl konfiskuoto turto perėmimo, Valstybinė mokesčių inspekcija visų pirma teisės aktų nuostatų įpareigojama tokį turtą įvertinti, kad nustatytų, ar konfiskuotas turtas yra realizuotinas, ir tik nustačiusi, jog turtas yra realizuotinas, tokį turtą apskaityti, t.y. perimti pagal turto apskaitos ir perdavimo aktą, todėl teismo išvada, jog Valstybinė mokesčių inspekcija, vadovaujantis taisyklių 4.4 punktu ir 11 punktu, privalo perimti bet kokį konfiskuotą turtą bei po to spręsti apskaitymo klausimą, prieštarauja taisyklių nuostatoms. Taisyklių 4.4 punktas ir 11 punktas nustato tik bendrąją normą, jog konfiskuotas turtas turi būti perduotas inspekcijai, tačiau taisyklių 4.11 punktas ir 20 punktas numato specialiąsias normas, kuomet turtas po atlikto įvertinimo nėra perduodamas inspekcijai pagal turto apskaitos ir perdavimo aktą, t.y. nurodo atvejus, kuomet bendroji norma negali būti taikoma. Taisyklės aiškiai ir nedviprasmiškai nustato inspekcijos pareigą perimti pagal turto apskaitos ir perdavimo aktą tik tokį valstybės nuosavybėn perduotiną turtą, kuris yra realizuotinas, t.y. turintis ekonominę vertę. Tuo atveju, kai turtas neturi ekonominės vertės, yra nerealizuotinas, inspekcija nėra laikytina subjektu, atsakingu už tokio turto perėmimą bei jo utilizavimą. Teismas, priimdamas priešingą išvadą, įpareigojo inspekciją atlikti tokius veiksmus, kurių atlikti jos neįpareigoja jokie teisės aktai, t.y. perimti visą konfiskuotą turtą, nepaisant to, ar jis realizuotinas, ar nerealizuotinas. Inspekcija turi pareigą priimti konfiskuotą turtą realizavimui tik tuo atveju, jeigu toks turtas apskritai yra realizuotinas per varžytynes, per įmones, kurios verčiasi turto prekyba ar perdirbimu ir pan. Konfiskuoto turto, kuris yra įstatymų bei jų pagrindu priimtų poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nerealizuotinu, inspekcija neprivalo perimti ir antstolis negali perduoti tokio turto inspekcijai pagal LR CPK 692 straipsnį. Institucija, kurios žinioje yra konfiskuotas turtas, kuris buvo pripažintas nerealizuotinu ir dėl to neįtrauktas į inspekcijos apskaitą, privalo tokį turtą apskaityti, pripažinti atliekomis bei utilizuoti Taisyklėse nustatyta tvarka. Teismas skundžiamoje nutartyje nekonstatavo, jog konfiskuotas turtas nėra pareiškėjo žinioje, nepaneigė antstolės nustatytų bylai reikšmingų faktinių aplinkybių, tačiau nepagrįstai įpareigojo inspekciją perimti bet kokį - realizuotiną ir nerealizuotiną - konfiskuotą turtą ir jį utilizuoti.

14Atsiliepimu į suinteresuotojo asmens Vilniaus apskrities VMI atskirąjį skundą antstolė B. Palavinskienė prašo panaikinti 2010-09-13 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartį, palikti galioti antstolės 2010-05-11 patvarkymą Nr. 0171/10/02379 bei išspręsti klausimą iš esmės.

15Atsiliepimu į atskiruosius skundus pareiškėjas Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK nurodo, kad 2010-09-13 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartis yra pagrįsta, teisėta ir ją naikinti nėra teisinio pagrindo. Nurodo, kad teismas tinkamai konstatavo, kad antstolis neturi jokio įstatyminio pagrindo spręsti apie tai, kad automobilis nerealizuotinas ir turi būti perduotas kitiems asmenims ar institucijoms, o ne Valstybinei mokesčių inspekcijai. Teisės aktai nenumato, kad antstolis turi teisę surašyti Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintos formos turto pripažinimo atliekomis aktą ar pavesti kitiems asmenims surašyti tokį aktą. Vilniaus apskrities VMI nepateikė jokios institucijos sprendimo, kuriuo būtų pripažintas ginčo automobilis atliekomis, kurios turi būti utilizuotos. Pareiškėjos nurodytos taisyklių nuostatos nenumato, kad antstolis konfiskuotą turtą privalo perduoti kitoms institucijoms ar kitiems asmenims, o ne Valstybinei mokesčių inspekcijai. Priešingai, nurodyta, kad valstybei perduotinas turtas yra bešeimininkis, konfiskuotas, valstybės paveldėtas, į valstybės pajamas perduotas turtas, radinys, lobio dalis, priklausantis valstybei, daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, bei daiktai, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, kurie realizuojami ar pripažįstami atliekomis pagal šių taisyklių nuostatas. Taisyklių 2 p. 1 d. numato, kad šių taisyklių nuostatos taikomos mokesčių inspekcijai priimant, apskaitant, realizuojant, grąžinant ir pripažįstant atliekomis bešeimininkį, konfiskuotą, valstybės paveldėtą, į valstybės pajamas perduotą turtą, radinius, lobius ir kitus daiktus. Pagal taisyklių 2 p. 2 d., taisyklių nuostatos taikomos ir kai kita valstybės ar savivaldybės institucija priima, apskaito, saugo, realizuoja, grąžina ar pripažįsta atliekomis turtą, tačiau jokių duomenų apie tai, kad jį būtų apskaičiusi kita institucija, nėra.

16Nurodo, kad pagal taisyklių nuostatas, mokesčių inspekcija turtą iš perduodančiojo asmens (šioje byloje antstoles) turėjo perimti, o po to spręsti klausimus dėl jo įtraukimo į apskaitą ar pripažinimo atliekomis. Mokesčių inspekcija jai perduoto turto saugojimo, pripažinimo atliekomis, realizavimo ir kitas išlaidas apmoka iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Pabrėžė, kad neturi savo apskaitoje ir nevaldo automobilio ( - ), todėl negali būti laikomas atliekų turėtoju. Taip pat nevykdo atliekų tvarkymo veiklos ir negali būti laikomas LR Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. įvardintu atliekų tvarkytoju.

17Atskirieji skundai atmestini.

18Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

19Išnagrinėjusi teismui pateiktą medžiagą, atskirojo skundo argumentus, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė bylos aplinkybes, susijusias su antstolės veiksmais teismui konfiskavus turtą administracinėje byloje, teisiškai teisingai įvertino vykdymo procese susiklosčiusią faktinę situaciją ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias antstolio įgaliojimus realizuojant konfiskuotą turtą (LR CPK 651 str., 692 str.). Nutartis teisėta ir pagrįsta, ją pakeisti ar panaikinti atskiruosiuose skunduose išdėstyti motyvai prielaidų nesudaro.

20Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas, kokia institucija – Valstybinė mokesčių inspekcija, ar pareiškėjas - Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK (institucija, kurios žinioje yra konfiskuotas turtas) – privalo organizuoti tokio turto pripažinimo atliekomis bei sunaikinimo procedūrą, kai šis turtas yra pripažintas nerealizuotinu.

21Pagal LR CPK 691 str. 1 d. turto realizavimas – tai areštuoto skolininkui ar įkaito davėjui nuosavybės teise priklausančio turto priverstinis pardavimas iš varžytynių, per įmones, kurios verčiasi turto prekyba ar perdirbimu, perdavimas išieškotojui ar realizavimas kita šiame kodekse nustatyta tvarka. Areštuotą turtą, atsižvelgiant į arešto pagrindus ir turto rūšis, įstatymų nustatyta tvarka realizuoja antstolis, Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigos, vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai ir prekybos įmonės (LR CPK 691 str. 2 d.). Pagal LR CPK 692 str., teismo konfiskuotą ar perduotiną valstybei turtą antstolis realizuoti perduoda Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.

22Valstybei perimant teismo sprendimu konfiskuojamą daiktą (LR CK 4.47 str. 10 p., LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 5 str. 1 d. 8 p.), valstybei atstovauja valstybinė mokesčių inspekcija (LR CPK 638 str. 2 d.), kuriai antstolis perduoda realizuoti konfiskuotą turtą, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip (LR CPK 691, 692 str.). Atsižvelgiant į LR CPK 638 str. 2 d., 691, 692 str. str. įtvirtintų normų prasmę, jų tarpusavio ryšį, darytina išvada, kad teismo sprendimu (nutarimu) konfiskuotas turtas turi būti perduodamas realizuoti būtent valstybinei mokesčių inspekcijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-525/2010).

23Nors pagal CPK 692 straipsnio normos prasmę teismo konfiskuotas ar perduotinas valstybei turtas, viena vertus, turi būti perduodamas realizuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai, tačiau, kita vertus, perduodamo turto priėmimas, kaip toks, neužkerta kelio ir nepašalina pareigos turtą perėmusiai Valstybinei mokesčių inspekcijai laikytis atitinkamų LR Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių nuostatų, susijusių su antstolio perduoto turto apskaita, saugojimu, realizavimu ir (arba) pripažinimu atliekomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010).

24Esant tokiam teismo konfiskuoto turto perdavimo valstybei teisiniam reglamentavimui ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad antstolė B. Palavinskienė nepagrįstai 2010-05-11 priėmė ginčijamą patvarkymą „Dėl pavedimo atlikti veiksmus“, kuriuo pareiškėjui Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK pavedė pripažinti transporto priemonę ( - ), atliekomis bei ją perduoti atliekų tvarkytojui kaip metalo laužą. Antstolė neturėjo jokio įstatyminio pagrindo spręsti apie tai, kad automobilis nerealizuotinas ir turi būti perduotas kitiems asmenims, kitoms institucijoms.

25Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas ginčijamą antstolės patvarkymą pagrįstai pripažino neteisėtu ir jį panaikino. Dėl nurodytų motyvų suinteresuotųjų asmenų atskirieji skundai atmestini, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

26Iš apeliantų valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų apeliacinės instancijos teisme įteikimo išlaidos – 11,60 Lt (b.l.52) (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

29Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Priteisti iš suinteresuotųjų asmenų antstolės Brigitos Palavinskienės ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos po 5,80 Lt (penkis litus ir 80 ct) pašto išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. pareiškėjas Vilniaus apskrities VPK kreipėsi į teismą ir prašė... 7. Antstolė Brigita Palavinskienė pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė... 8. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities VMI prašė skundą atmesti. Nurodė,... 9. Suinteresuotas asmuo A. Ž. atsiliepime į skundą nurodė, kad atsisako... 10. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pareiškėjo... 11. Teismas nurodė, kad byloje kilęs ginčas iš esmės yra dėl to, kam turi... 12. Suinteresuotasis asmuo antstolė B. Palavinskienė atskiruoju skundu prašo... 13. Suinteresuotasis asmuo Vilniaus apskrities VMI atskiruoju skundu prašo... 14. Atsiliepimu į suinteresuotojo asmens Vilniaus apskrities VMI atskirąjį... 15. Atsiliepimu į atskiruosius skundus pareiškėjas Vilniaus apskrities VPK... 16. Nurodo, kad pagal taisyklių nuostatas, mokesčių inspekcija turtą iš... 17. Atskirieji skundai atmestini.... 18. Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas... 19. Išnagrinėjusi teismui pateiktą medžiagą, atskirojo skundo argumentus,... 20. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas, kokia institucija – Valstybinė... 21. Pagal LR CPK 691 str. 1 d. turto realizavimas – tai areštuoto skolininkui ar... 22. Valstybei perimant teismo sprendimu konfiskuojamą daiktą (LR CK 4.47 str. 10... 23. Nors pagal CPK 692 straipsnio normos prasmę teismo konfiskuotas ar perduotinas... 24. Esant tokiam teismo konfiskuoto turto perdavimo valstybei teisiniam... 25. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos... 26. Iš apeliantų valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 29. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti... 30. Priteisti iš suinteresuotųjų asmenų antstolės Brigitos Palavinskienės ir...