Byla 2S-2155-390/2017
Dėl bankroto administratoriaus pakeitimo P. D. ir D. D. bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų P. D. ir D. D. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-727-418/2017 pagal pareiškėjų P. D. ir D. D. prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo P. D. ir D. D. bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjai bankrutuojantys P. D. ir D. D. pateikė prašymą pakeisti bankroto administratorių, t. y. atstatydinti paskirtą bankroto administratorių R. S. ir paskirti naują siūlomą bankroto administratorių UAB „Skolvalda“.

82.

9Nurodė, kad bankroto administratorius yra neaktyvus, nepateikia bankrutuojantiems asmenims prašomos informacijos apie gautų lėšų iš bankrutuojančių asmenų panaudojimą, nesinaudoja teise padėti fiziniams asmenims spręsti įvairius klausimus susijusius su bankroto byla, tiek dėl turto pardavimo, tiek kitais klausimais. Tik pareiškėjams pateikus prašymą dėl bankroto administratoriaus atsistatydinimo, administratorius pradėjo atlikti skubius veiksmus dėl bankrutuojantiems asmenims priklausančio turto pardavimo.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Druskininkų miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 23 d. nutartimi pareiškėjų prašymo netenkino.

144.

15Teismas nurodė, kad pareiškėjai prašyme dėl bankroto administratoriaus pakeitimo nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių prašyme nurodytus argumentus, t. y. kad bankrutuojantys asmenys kreipėsi į bankroto administratorių su kokiais prašymais, o bankroto administratorius atsisakė jiems suteikti informaciją susijusią su jų bankroto procesu.

165.

17Teismo vertinimu, pareiškėjų nurodytas aplinkybes dėl bankroto administratoriaus neaktyvumo paneigia kreditoriaus ir bankroto administratoriaus prie atsiliepimo pateikti įrodymai (2016 m. kovo 17 d., 2016 m. kovo 18 d., 2016 m. rugpjūčio 18 d., 2017 m. vasario 2 d., 2017 m. balandžio 12 d., raštai bankrutuojantiems asmenims (b. l. 32-36), kuriais raginami bankrutuojantys asmenys vykdyti teismo patvirtintame mokumo plane prisiimtus įsipareigojimus.

186.

19Teismas sutiko su kreditoriaus UAB „Baltijos kredito sprendimai“ atsiliepime nurodytu argumentu, kad šioje proceso stadijoje keisti bankroto administratorių neprotinga, nes tai sudarytų pagrindą vilkinti bankroto procesą.

207.

21Teismas priėjo prie išvados, kad byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų bankroto administratoriaus nekvalifikuotumą, šališkumą, ar kitas aplinkybes, kurių pagrindu būtų galima spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

22III.

23Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

248.

25Atskiruoju skundu pareiškėjai P. D. ir D. D., kurių interesams atstovauja advokatas A. S., prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

261.1.

27Pareiškėjai kitoje civilinėje byloje Nr. 2FB-619-418/2017 buvo pateikę 2017-05-09 skundo dėl administratoriaus veiksmų, adresuoto Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kopiją. Pažymi, kad ir prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo buvo pateiktas taip pat byloje Nr. 2FB-619-418/2017, todėl pareiškėjai pakartotinai jo neteikė. 2017-05-09 skundo kopiją pateikia prie atskirojo skundo.

281.2.

29Teismas neatsižvelgė į pareiškėjų argumentą, kad pats administratorius vilkino bankroto procesą. Tik pareiškėjams pateikus prašymą dėl atsistatydinimo, administratorius pateikė teismui prašymą dėl leidimo parduoti vienintelį nekilnojamąjį turtą.

301.3.

31Teismas pritarė pagrindinio kreditoriaus UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prieštaravimams, tačiau neįvertino, kad kreditorius savo reikalavimo teisę perleido naujajam kreditoriui Lindorf OY filialui, kurio nuomonė dėl administratoriaus pakeitimo nėra žinoma.

329.

33Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos kredito sprendimai“, kurio interesams atstovauja advokatė J. J., prašo atmesti pareiškėjų atskirąjį skundą ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nėra pagrindo atstatydinti administratorių, nes byloje nėra nei vieno įrodymo, patvirtinančio jo netinkamą pareigų atlikimą, šališkumą ar suinteresuotumą.

3410.

35Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorius R. S. prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad teismas teisingai pažymėjo, jog deklaratyvūs bankrutuojančių asmenų teiginiai negali būti pagrindas administratoriui pakeisti.

36Teismas

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Dėl naujų įrodymų prijungimo

4011.

41Apeliantai kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus: 2017-05-09 skundą dėl bankroto administratoriaus R. S. veiksmų ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017-06-08 atsakymą į 2017-05-09 skundą. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taigi įstatymo nustatytais atvejais apeliacinės instancijos teismui suteikta teisė nepriimti naujų įrodymų ir kartu užtikrinti galimybę sukliudyti proceso šalims piktnaudžiauti procesu. Tuo siekiama skatinti greitesnį bylos išnagrinėjimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantai turėjo visas galimybes šiuos dokumentus pateikti pirmosios instancijos teismui nagrinėjamoje byloje, todėl apeliacinės instancijos teisme jie nepriimtini.

42Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo

4312.

44Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

4513.

46Spręsdamas dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus atstatydinimo teismas atsižvelgia į bendras nuostatas, į teisės doktriną ir teismų praktiką, suformuotą dėl įmonių bankroto administratoriaus atstatydinimo. Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik esant pakankamam pagrindui, t. y. administratoriaus atstatydinimą dėl netinkamo pareigų atlikimo turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bankrutuojančio teises ir teisėtus interesus. Teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, taigi neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų, arba dėl besikreipiančio į teismą asmens nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais. Bankroto administratoriaus atstatydinimas vien dėl to, jog to pageidauja didžiausi kreditoriai ar pats bankrutuojantis asmuo, netoleruotinas, nes tokiu būdu būtų sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, didėtų administravimo kaštai bei užsitęstų bankroto bylos nagrinėjimas, kas neabejotinai pažeistų tiek kreditorių, tiek viešąjį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2004-241/2016).

4714.

48Iš civilinės bylos ir Liteko duomenų nustatyta, kad Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartimi P. D. ir D. D. iškelta bankroto byla, 2014 m. balandžio 9 d. nutartimi patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, 2014 m. liepos 23 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių P. D. ir D. D. kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas, kurio 3.2. punkte yra numatyta, jog numatomas parduoti turtas – P. D. vardu registruotas ir bankrutavusio AB banko SNORAS reikalavimo įvykdymui hipoteka įkeistas trijų kambarių butas. 2015 m. gruodžio 9 d. nutartimi P. D. ir D. D. bankroto administratorius A. P. atstatydintas bei bankroto administratoriumi paskirtas R. S.. Administratorius 2016 m. kovo 17 d., 2016 m. kovo 18 d., 2016 m. rugpjūčio 18 d., 2017 m. vasario 2 d., 2017 m. balandžio 12 d., raštais ragino bankrutuojančius asmenis vykdyti teismo patvirtintame mokumo plane prisiimtus įsipareigojimus, bei 2017 m. balandžio 12 d. kreipėsi į teismą dėl leidimo parduoti butą išdavimo. Bankrutuojančių asmenų atstovas advokatas A. S. 2017 m. kovo 29 d. prašymu kreipėsi į administratorių atsisakyti administravimo paslaugų, nes bankrutuojantys asmenys nori pakeisti administratorių. Bankrutuojantys asmenys 2017 m. gegužės 11 d. pateikė teismui prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo.

4915.

50Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams ((Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir išvadomis, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo atstatydinti bankroto administratorių, nes nenustatyta esminių FABĮ pažeidimų.

5116.

52Pareiškėjai bankroto administratoriaus atstatydinimą iš esmės motyvavo paties administratoriaus neveikimu vykdant mokumo atkūrimo planą, prašomos informacijos nepateikimu, nebendradarbiavimu su pareiškėjais, bei paties administratoriaus neatsistatydinimu. Tačiau, kaip nustatyta byloje, administratoriaus nuo 2016 m. kovo 17 d. raštais prašė iš pareiškėjų įvairios informacijos apie bankroto procesą, kreipėsi į teismą dėl leidimo parduoti butą, o pareiškėjai nepateikė įrodymų dėl administratoriaus netinkamo pareigų atlikimo, esminių bankroto procedūrų pažeidimų.

5317.

54Pažymėtina, kad pagal Liteko duomenis 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi patikslintas pareiškėjų kreditoriaus UAB „Baltijos kredito sprendimai“ 69 052,89 Eur reikalavimas. Kitų duomenų, kad UAB „Baltijos kredito sprendimai“ nėra pareiškėjų kreditorius skundžiamos teismo nutarties priėmimo dieną nepateikta. Todėl teismas pagrįstai atsižvelgė ir į pagrindinio kreditoriaus UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prieštaravimus dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, kadangi užsitęstų bankroto procesas, kas neabejotinai pažeistų kreditorių interesus.

5518.

56Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad fizinio asmens mokumo atkūrimo planas sudaromas ir jo tvirtinimo procedūros vykdomos siekiant teisingos kreditorių ir skolininko (fizinio asmens) interesų pusiausvyros. Būtent nuo asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, kartu fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas. Taigi pirmiausia fizinis asmuo privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis ir vykdyti jam nustatytas pareigas. Tokiam asmeniui nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra. Tuo tarpu esminės bankroto administratoriaus funkcijos susijusios su fizinio asmens veiksmų tikrinimu, kontrole, mokumo atkūrimu, jo ir visų kreditorių interesų derinimu ir tinkamu atstovavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-421/2015).

5719.

58Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą teismo nutartį panaikinti, apeliantai nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Druskininkų miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

59Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Druskininkų miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

61Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjai bankrutuojantys P. D. ir D. D. pateikė prašymą pakeisti... 8. 2.... 9. Nurodė, kad bankroto administratorius yra neaktyvus, nepateikia... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 23 d. nutartimi... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, kad pareiškėjai prašyme dėl bankroto administratoriaus... 16. 5.... 17. Teismo vertinimu, pareiškėjų nurodytas aplinkybes dėl bankroto... 18. 6.... 19. Teismas sutiko su kreditoriaus UAB „Baltijos kredito sprendimai“... 20. 7.... 21. Teismas priėjo prie išvados, kad byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų... 22. III.... 23. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 24. 8.... 25. Atskiruoju skundu pareiškėjai P. D. ir D. D., kurių interesams atstovauja... 26. 1.1.... 27. Pareiškėjai kitoje civilinėje byloje Nr. 2FB-619-418/2017 buvo pateikę... 28. 1.2.... 29. Teismas neatsižvelgė į pareiškėjų argumentą, kad pats administratorius... 30. 1.3.... 31. Teismas pritarė pagrindinio kreditoriaus UAB „Baltijos kredito sprendimai“... 32. 9.... 33. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos kredito... 34. 10.... 35. Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorius R. S. prašo... 36. Teismas... 37. IV.... 38. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 40. 11.... 41. Apeliantai kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus:... 42. Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo... 43. 12.... 44. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 45. 13.... 46. Spręsdamas dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus atstatydinimo... 47. 14.... 48. Iš civilinės bylos ir Liteko duomenų nustatyta, kad Druskininkų miesto... 49. 15.... 50. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog... 51. 16.... 52. Pareiškėjai bankroto administratoriaus atstatydinimą iš esmės motyvavo... 53. 17.... 54. Pažymėtina, kad pagal Liteko duomenis 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi... 55. 18.... 56. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad fizinio asmens mokumo... 57. 19.... 58. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 59. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 60. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartį palikti... 61. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....