Byla 2S-7-603/2013
Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo ir drausminės nuobaudos panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Lipnickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo VšĮ Karoliniškių poliklinika atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 24 d. nutarties, kuria patvirtinta tarp ieškovės J. K. ir atsakovo VšĮ Karoliniškių poliklinika sudaryta taikos sutartis civilinėje byloje pagal ieškovės J. K. ieškinį atsakovui VšĮ Karoliniškių poliklinika dėl darbo ginčų komisijos sprendimo ir drausminės nuobaudos panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė J. K. (toliau – ieškovas) patikslintu ieškiniu prašė panaikinti atsakovo VšĮ Karoliniškių poliklinikos (toliau – atsakovas) 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. P-7-1.2-420 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo“ skirtą drausminę nuobaudą – pastabą ir priteisti iš atsakovo 5 000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

3Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. liepos 24 d. nutartimi patvirtino tarp bylos šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė. Pagal patvirtintas taikos sutarties sąlygas atsakovas sutiko panaikinti ieškovui 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. P-7-1.2-420 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo“ skirtą drausminę nuobaudą – pastabą ir išmokėti ieškovei 3 000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

4Atskirajame skunde atsakovas prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį pakeisti: nutarties aprašomojoje dalyje trečiojoje pastraipoje išbraukiant nepagrįstą konstatavimą „patirta dėl paskirtos drausminės nuobaudos“ bei pakoreguojant paaiškinimą pateikusį asmenį „Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad pagal taikos sutarties 2 punktą, ieškovei bus kompensuojama 3 000,00 Lt neturtinė žala“; rezoliucinėje dalyje patvirtintos taikos sutarties 2 punkte įrašant šalių pasirašytos taikos sutarties formuluotę – „Atsakovė ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos išmoka 3 000,00 Lt išmoką į ieškovės banko sąskaitą Lt ( - ), esančią DNB banke. Į išmokos dydį įskaičiuoti visi mokėtini mokesčiai.“ Nurodė, kad teismo pozicija, kad ieškovui neva padaryta neturtinė žala paskiriant drausminę nuobaudą yra nepagrįsta ne tik šalių nuomone, bet ir byloje esančiais duomenimis. Atsakovas, sudarydamas taikos sutartį, nepripažino, kad būtų padaręs ieškovui turtinės ar neturtinės žalos. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė aplinkybes, dėl kurių ji galimai patyrė neturtinės žalos, kurios niekaip nesusijusios su drausminės nuobaudos panaikinimu. Šalys, siekdamos išvengti nesusipratimo aiškinant šią aplinkybę taikos sutartyje nurodė, kad „atsakovė <...> išmoka 3 000,00 Lt išmoką <...>. Teismui perrašant sutarties tekstą į nutartį, taikos sutarties tekstas nesant šalių valios buvo pakeistas.

5Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirojo skundo netenkinti ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, jog atsakovė skundu siekia vilkinti įsipareigojimų pagal taikos sutartį įvykdymą ir teismo nutartį skundžia dėl sąvokų, kurias abi šalys aptarė ir prašė teismo patvirtinti. Šalys derybų būdu susitarė ne tik dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, bet ir dėl 3 000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus galioja taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

8CPK 42 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta bylos šalims galimybė užbaigti byloje vykstantį ginčą taikos sutartimi. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje. Kai teisme dėl ginčo iškelta civilinė byla, proceso šalių taikos sutartimi gali būti išsprendžiamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu teismas tokią sutartį patvirtina pagal CPK 140 straipsnio nuostatas ir bylą nutraukia (CPK 293 straipsnio 5 punktas.). Pagal CK 6.985 straipsnį, teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, o byla užbaigiama nepriimant sprendimo dėl ginčo esmės ir užkertamas kelias pakartotiniam šio ginčo nagrinėjimui teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Kiekvienu atveju, teismas, tvirtindamas taikos sutartį, turi patikrinti, ar taikos sutartis yra sudaryta laisva šalių valia, ar taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, nepažeidžia viešojo intereso, asmenų teisių ir teisėtų interesų (CPK 13, 42, 140 straipsniai, 293 straipsnio 5 punktas, 294 straipsnis).

9Atsakovo esminis atskirojo skundo argumentas yra tas, kad teismas nepagrįstai pagal taikos sutartį atsakovo ieškovui mokėtiną pinigų sumą įvardino neturtinės žalos atlyginimu.

10Iš šalių į bylą pateiktos taikos sutarties 2 punkto matyti, jog atsakovas įsipareigojo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos, išmokėti 3 000,00 Lt išmoką į ieškovo banko sąskaitą (b.l. 26-27). Taikos sutarties 6 punkte šalys pareiškė, kad nei viena iš jų neturi jokių kitų reikalavimų, kylančių iš ar susijusių šioje byloje keliamais reikalavimais. Taikos sutarties sąlygos yra konkrečios ir aiškios, įskaitomos ir suprantamos, taikos sutartyje nurodyta, kad šalys žinomos CPK 294 ir 295 straipsniuose nurodytos bylos baigimo taikos sutartimi pasekmės (b.l. 27). Tačiau iš skundžiamos nutarties matyti, jog teismas patvirtino modifikuotą taikos sutarties 2 punkto nuostatą, kad „atsakovas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos išmoka 3 000,00 Lt (trijų tūkstančių litų) neturtinės žalos atlyginimą į ieškovės banko sąskaitą <...>“.

11Pagal kasacinio teismo praktiką, derybų dėl taikos sutarties sudarymo procese pasiekti susitarimai neturi faktų konstatuojamosios, nes šie susitarimai kompromisiniai ir ne visada atspindi tikrąją situaciją. Teismo patvirtinta taikos sutartis turi teises ir pareigas nustatančią reikšmę. Ji įformina šalių valią suderinti skirtingas pozicijas ir būti teisiškai šio suderinimo įpareigotomis. Taikos sutartimi nenustatinėjami faktai, nepriklausomai nuo to, kurioje civilinio proceso stadijoje ar kokia teisena taikos sutartis patvirtinama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2010). Taigi, pateikdamos teismui tvirtinti taikos sutartį, šalys tam tikru būdu sureguliuoja tarp jų kilusį ginčą, abipusėmis nuolaidomis išsprendžia nesutarimus, o taikos sutarties sąlygos nebūtinai turi atitikti prieš tai šalių pateiktų procesinių dokumentų ir juose išreiktų reikalavimų turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2010).

12Tačiau 2012 m. liepos 24 d. teismo posėdžio protokolo tyrinys patvirtina, kad atsakovo atstovė V. B. teismui nurodė, jog procesiniame dokumente, kuriuo tvirtinama taikos sutartis, turėtų atsispindėti, jog 3 000,00 Lt suma yra neturtinės žalos atlyginimas, t.y. teismo nutartyje turėtų būti formuluotė, kad tai neturtinė žala (b.l. 28). Atsakovo atstovė tokį prašymą motyvavo tuo, jog vadovaujasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išaiškinimu, kad tai būtų neapmokestinamos pajamos. Ieškovo atstovė K. G. atsakovo prašymą palaikė (b.l. 28). Posėdžio protokolą teisėjas pasirašė 2012 m. liepos 24 d. (b.l. 29), atsakovas pastabų dėl teismo posėdžio protokolo nepateikė. Taigi, pirmosios instancijos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygos maksimaliai atitinka šalių teisme išreikštą valią ir įstatymo nuostatas dėl neturtinės žalos atlyginimo.

13Remiantis aukščiau išdėstytu pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino aplinkybes, susijusias su taikos sutarties patvirtinimo klausimu, tinkamai aiškino ir taikė taikos sutarties sąlygas reglamentuojančias procesines teisės normas (CPK 646 straipsnio 3 dalis), teismo patvirtinta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, nepažeidžia šalių teisių ar viešojo intereso, todėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti apelianto nurodytais motyvais nėra pagrindo. Todėl atsakovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 336- 339 straipsniais,

Nutarė

15Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai