Byla 2-1842-883/2011
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovei D. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „SMScredit.lt“ prašo priteisti iš atsakovės D. B. 1680 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė teismui pateikė pranešimą, kad atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai viešo paskelbimo spaudoje būdu, tačiau atsakovė per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį (b. l. 12). Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie teismo sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2009-01-16 tarp ieškovės UAB „SMScredit.lt“ ir atsakovės D. B. pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovė paskolino atsakovei 500 Lt. Atsakovė įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti iki 2009-02-15 ir sumokėti 100,00 Lt paskolos suteikimo mokestį, o laiku neįvykdžius įsipareigojimų mokėti 1 procento delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (sutarties 9.2. punktas), tačiau savo įsipareigojimų ieškovei nevykdė. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė iki sutartimi nustatyto termino (2009-02-15) grąžino 500,00 Lt paskolą ir 100,00 Lt paskolos mokesčio (palūkanų), šios sumos yra pagrįstos byloje esančiais įrodymais, todėl iš atsakovės priteistinos ieškovei (LR CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.881 str. 1 d., 6.886 str.).

7Nustačius, kad atsakovė sutarties tinkamai neįvykdė, jai, vadovaujantis LR CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Kaip nurodyta paskolos sutarties bendrosiose sąlygose, atsakovas, neįvykdęs prievolės grąžinti paskolą laiku, privalo mokėti 1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos, ir tuo pagrindu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1080 Lt delspinigių, skaičiuojamų už 180 dienų.

8Spręsdamas delspinigių pagrįstumo ir jų dydžio priteisimo klausimą, teismas, vadovaudamasis LR CK 6.73 straipsniu, turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, ar tuo nepažeidžiamas sutarčių laisvės principas.

9Paskolos sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovės atsakomybė, sudaryta prisijungimo būdu, t. y. pagal ieškovės parengtas standartines sąlygas, tarp šalių nevyko jokios derybos dėl sutarties sąlygų, ieškovė kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant paskolos sutartį, turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovą, sutartimi kreditas buvo suteiktas fiziniam asmeniui, todėl ši sutartis vertintina kaip vartojimo sutartis. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje I. A. V. v. SP UAB „Karoliniškių būstas“, bylos Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje A. K. v. UAB „Ribenos prekyba“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-536/2008). Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui.

10Šalių nustatyta delspinigių dydžio suma po 1 procentą už kiekvieną pradelstą dieną prilygsta 365 procentų dydžio metinėms palūkanoms, kai tuo tarpu įstatymas minimaliais kreditoriaus nuostoliais pripažįsta penkių procentų dydžio metines palūkanas, tarp šalių nesant atskiro susitarimo dėl palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d., 6.261 str.). Tokio dydžio delspinigiai atsižvelgiant į formuojamą praktiką dėl netesybų dydžių, lyginant su suteiktos ir negrąžintos paskolos suma yra akivaizdžiai per dideli, neprotingi, prieštaraujantys civiliniame kodekse įtvirtintai netesybų sampratai, o reikalavimas atlyginti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas, todėl teismas delspinigių dydį mažina iki 0,2 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. iki 216 Lt. Ši suma, teismo nuomone, laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovės turėtus nuostolius dėl paskolos sutarties sąlygų nevykdymo, atsižvelgiant į nedidelę suteiktos paskolos sumą, paskolos grąžinimo terminą, ir į tai, kad ieškovės nuostolius taip pat padengia teismo priteista 100,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio (palūkanų) suma (LR CPK 3 str. 7 d., 178 str., LR CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.210 str. 1 d., 6.258 str. , 6.256 str. 1 d. ir 2 d.). Pagal formuojamą teismų praktiką didesni delspinigiai galėtų būti priteisiami tik tuo atveju, jeigu ieškovas pateiktų teismui įrodymus, patvirtinančius, jog dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo jis patyrė nuostolių, atsiradusių dėl to, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą. Ieškovas nepateikė įrodymų apie patirtus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl darytina išvada, kad toks netesybų dydis nėra mažesnis už ieškovo patirtus nuostolius, todėl ieškinio dalis dėl likusios delspinigių dalies netenkintina (LR CPK 178 str.).

11Terminą praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str.), todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Iš atsakovės ieškovei priteistina 67 Lt žyminio mokesčio ( CPK 93 str.) ir 131, 04 Lt procesinių dokumentų įteikimo atsakovui viešo paskelbimo būdu išlaidos.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88, 93, 142 str. 4 d., 262 str. 2d., 279 str. 2 d., 285 - 279 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SMScredit.lt“ (į. k. 301881644, buv. Jonavos g. 254A, Kaunas) iš atsakovės D. B., a. k. ( - ) 500 (penkis šimtus litų) paskolos, 100 (vieną šimtą litų) palūkanų, 216 (du šimtus šešiolika litų) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (816 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo dienos (2011-02-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67,00 Lt (šešiasdešimt septynis litus) žyminio mokesčio ir 131, 04 Lt procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu išlaidų.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

18Ieškovė turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai