Byla e2A-452-372/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus, Birutės Simonaitienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nailtex“ apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-184-941/2016 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rostanas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nailtex“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Rostanas“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Nailtex“ 17134,73 Eur skolą už atliktus rangos darbus, 407,04 Eur delspinigius, 8,05 procentų procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad pagal 2014 m. gegužės 28 d. su atsakovu sudarytą statybos rangos sutartį ir 2014 m. spalio 10 d. bei 2014 m. lapkričio 20 d. papildomus susitarimus atliko gamybinio pastato rekonstrukcijos darbus ir perdavė darbų rezultatą atsakovui, tačiau atsakovas už atliktus darbus pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras už 17134,73 Eur sumą neatsiskaitė.
 3. Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 9 d. preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas. Teisme buvo gauti atsakovo prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo. Atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškovo pateiktais reikalavimais. Pažymėjo, jog daugkartiniai ieškovo ir atsakovo susitarimai abiejų šalių nebuvo įvykdyti. Ieškovas žodiniu susitarimu buvo įsipareigojęs perdaryti nekokybiškai įvykdytus darbus, užbaigti nebaigtus statybos darbus, o atsakovas turėjo sumokėti susitartą sumą. Pripažino, kad yra uždelsęs mokėjimą, tačiau ginčas dėl darbų kokybės ir užbaigimo abiems šalims yra gerai žinomas. Abi šalys geranoriškai kalbėjosi ir tarėsi dėl mokėjimo ir darbų atlikimo terminų, todėl nebuvo surašytas abipusis aktas dėl nekokybiškai atliktų darbų. Atsakovas vienašališkai sudarė nebaigtų ir nekokybiškai atliktų darbų aktą. Sutartis neįvykdyta dėl abiejų šalių kaltės.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Telšių rajono apylinkės teismas 2016 m. sausio 15 d. galutiniu sprendimu Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 9 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Priteisė iš atsakovo UAB „Nailtex“ 294,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „Rostanas“.
 2. Teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių žodinį susitarimą tarp ieškovo ir atsakovo dėl nekokybiškai atliktų darbų perdirbimo bei paneigiančių rašytinį tokių pretenzijų įtvirtinimą. Pažymėjo, kad atsakovas tik po ieškinio pateikimo teismui ir preliminaraus sprendimo priėmimo vienašališkai parengė ir teismui pateikė Nekokybiškai atliktų ir nebaigtų statybos darbų pagal rangos aktą, kuriame nurodė ieškovo atliktų darbų trūkumus. Atsakovo vienašališkai sudarytame akte 5 p. nurodyta, kad per cecho langus leidžia vandenį. Tuo tarpu pagal byloje pateiktas lokalines sąmatas, langų įdėjimas nepatenka į ieškovo atliktų darbų sąrašą. Teismas sprendė, kad kiti atsakovo vienašališkai sudarytame akte 1 p., 2 p., 3 p., 4 p., 7 p. nurodyti trūkumai (išskyrus akto 6 p.) – lauko langų neapskardinimas, nenugruntuotos ir nenudažytos metalinė kolona bei metalinė sija, nebaigtos laiptų ir durų apdailos - yra akivaizdūs, nelaikytini paslėptais, todėl galėjo ir turėjo būti matomi darbų priėmimo-perdavimo metu, o atsakovas apie šiuos trūkumus privalėjo nedelsiant informuoti ieškovą ir darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tuos trūkumus aptarti.
 3. Teismas pažymėjo, kad priešieškinis byloje nepareikštas. Lėšos, reikalingos atsakovo nurodytiems trūkumams pašalinti, atsižvelgiant į jų pobūdį, yra labai nedidelės, lyginant su atsakovo skola ieškovui už atliktus rangos darbus. Teismas nurodė, kad atsakovas prieštaravimais skolos už rangos darbus fakto ir dydžio neneigia. Skolą pripažino ir pačio parengtame taikos sutarties projekte, kurį ieškovas, kaip posėdyje paaiškino jo atstovė, pasirašyti atsisakė dėl atsakovo nesąžiningumo sutartiniuose santykiuose.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį esmė

8

 1. Atsakovas UAB „Nailtex“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. galutinį sprendimą ir bylą išnagrinėti iš esmės.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovas į teismo posėdį atvykti negalėjo, apie tai buvo informuotas teismas. Teismas atsakovo vadovo atostogas nelaikė svarbia priežastimi, dėl kurios gali būti atidėtas bylos nagrinėjimas. Byla buvo nagrinėjama atsakovo atstovui nedalyvaujant. Taip buvo pažeistos atsakovo teisės, nes savo atsiliepime atsakovas buvo nurodęs, kad buvo tarp ieškovo ir atsakovo žodinių susitarimų: darbų kokybės klausimai bei atsiskaitymas už atliktus darbus. Atsakovas neturėjo galimybės žodžiu atsikirsti dėl teikiamų kaltinimų.
  2. Atsakovas buvo pateikęs teismui, kad atsakovo ir ieškovo susitarimai iš abiejų šalių nebuvo vykdomi, sutartis nepilnai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, tai pripažįsta ir ieškovas. Todėl teismo priimtas galutinis sprendimas, negali būti objektyvus, neišklausius šalių parodymų. Ieškovas savo prieštaravimuose neneigia, kad galėjo būti nekokybiškai atlikti darbai arba kai kurie neatlikti, tačiau nutyli apie žodinius susitarimus, kurie šioje byloje yra esminiai. Ieškovas ir atsakovas formindami darbų atlikimo dokumentus darė žodinius susitarimus, todėl ieškovo teiginys, kad trūkumai paaiškėjo, praėjus nuo 3 iki 10 mėnesių laikotarpiui, yra klaidinantis. Be to, už statybinių darbų kokybę rangovas atsakingas visą garantinį laikotarpį, kuris skaičiuojamas metais. Visi darbų atlikimo trūkumai buvo pastebėti ir žinomi abiem šalims pasirašant darbų priėmimo aktus.
  3. Klaidinantis teismą ieškovo argumentas, kad ne visi atsakovo 2015-11-10 akte nurodyti darbai įėjo į ieškovo darbų apimtį. Atsakovas kitų rangovų neturėjo, todėl visi darbai priklauso ieškovui.
  4. Atsakovas darė įvairius žingsnius, kad būtų pasirašyta taikos sutartis, tačiau ieškovas nepasirašė sutarties, nenorėdamas prisiimti įsipareigojimų pabaigti darbus arba ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus.
 1. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas UAB „Rostanas“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš atsakovo visas ieškovo bylinėjimosi išlaidas.
Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Įstatymo nuostatos įtvirtina, jog tam, kad bylos nagrinėjimas būtų atidėtas, teismui pateikto šalies prašymo atidėti teismo posėdį nepakanka, kadangi prašyme nurodytos priežastys turi būti pripažintos svarbiomis. Apeliantas nepateikė jokių argumentų bei pagrįstų įrodymų, kurių pagrindu apeliantą atstovaujančio asmens atostogos būtų pripažįstamos svarbia priežastimi atidėti bylos nagrinėjimą, nors kaip tik apeliantas turi pareigą tai padaryti (CPK 178 str., 246 str. 1 d., 2 d.).
  2. Apeliantas savo skolos už rangos darbus fakto ir dydžio neneigia. Tai patvirtina ir į bylą pateikta paties apelianto parengta taikos sutartis. Ginčo šalys 2015 m. birželio 4 d. susitarimu 15/08 prie sutarties numatė terminus, per kuriuos apeliantas privalo padengti turimus įsiskolinimus, bei ieškovo teisę be atskiro pranešimo stabdyti bet kokius darbus objekte nuo sekančios dienos po termino apeliantui susitarime nustatytais terminais įvykdyti mokėjimus pagal ieškovo pateiktas sąskaitas pasibaigimo dienos. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, apeliantas minėtų susitarimu savo prisiimtų įsipareigojimų laiku neįvykdė, todėl laikytina, kad bet kokie ieškovo įsipareigojimai, kylantys iš sutarties, yra sustabdyti tol, kol apeliantas apmokės skolą, susidariusią už rangos darbus pagal sutartį.
  3. Vadovaujantis CK 6.206 str. nuostatomis bei minėto susitarimo nuostatomis, apeliantas savo apeliaciniame skunde dėl skolos negali remtis tuo, jog ieškovas netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį, nes sutartis buvo neįvykdyta dėl paties apelianto neveikimo, t. y. sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Maža to, apeliantas patvirtino skolos faktą ir neneigia šios skolos dydžio, todėl apelianto teiginiai, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl skolos priteisimo yra neobjektyvus, yra visiškai nepagrįsti ir todėl turi būti atmesti.
  4. Pagal CK 6.662 str., 6.694 str. įtvirtintą reguliavimą apžiūrėti ir priimti atliktą darbą yra užsakovo pareiga, atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs ar nenurodęs priėmimo akte akivaizdžių darbų (rezultato) trūkumų, netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2, 3 d.).
  5. Didžioji dalis darbų trūkumų, kurių egzistavimo faktu apeliantas siekia pateisinti savo pareigos atsiskaityti su ieškovu nevykdymą bei kuriuos apeliantas nurodo kaip neužbaigtus ir dėl kurių atsakovo atstovai 2015 m. lapkričio 10 d. surašė vienašalį aktą, yra aiškiai pastebimi ir akivaizdūs, todėl apeliantas apie šių darbų neatitikimą ar netinkamą atlikimą privalėjo ieškovą informuoti darbų priėmimo – perdavimo metu, o ne praėjus nuo 3 iki 10 mėnesių nuo darbų priėmimo.
  6. Apeliantas, priimdamas iš ieškovo darbus, pasirašydamas atliktų darbų aktus ir nepadarydamas jokių įrašų dėl netinkamos ieškovo darbų kokybės atliktų darbų aktuose, priėmė ieškovo atliktus darbus be jokių išlygų, todėl, vadovaujantis CK 6.662 str. 3 d. nuostatomis apeliantas netenka teisės remtis 2015 m. lapkričio 10 d. akte nurodytais trūkumais, kurie galėjo būto pastebėti apeliantui priimant ieškovo atliktus statybos rangos darbus.
  7. Nei prieš ieškinio padavimą, nei po to iš apelianto ieškovas nėra gavęs jokių pretenzijų dėl netinkamai atliktų darbų, ko pasėkoje tokie apelianto veiksmai, kai tik po bylos iškėlimo teisme yra sudaromas vienašalis darbų trūkumų aktas, yra kvalifikuotini nesąžiningais, siekiant bet kokiais būdais atitolinti atsiskaitymą su ieškovu.
  8. Ginčo šalys susitarė, jog garantinio laikotarpio metu pastebėjęs trūkumus ieškovo atliktuose darbuose, atsakovas apie tai ieškovui praneš raštu (Sutarties 5.2. p.). Atitinkama pareiga nedelsiant informuoti ieškovą apie pastebėtus darbų defektus, atsiradusius po darbų priėmimo, apeliantui kaip užsakovui numatyta ir CK 6.697 str. 5 d., 6.662 str. 4 d.
  9. Išanalizavus visas teismui pateiktas rangos darbų lokalines sąmatas, kurias be kita ko yra patvirtinęs pats apeliantas, matyti, jog tokie darbai kaip durų apdaila (2015 m. lapkričio 10 d. akte pažyma kaip Nr. 7) į šalių suderintą darbų sąmatą įtraukta nebuvo. Be to, įvertinant tai, kad apeliantas 2015 m. lapkričio 10 d. nekokybiškai atliktų ir nebaigtų darbų akte nurodo, kad „per cecho langus leidžia vandenį“ (akte pažymėta kaip Nr. 5), ieškovas atkreipia dėmesį į tai, kad langų neužsakinėjo, jų neįstatinėjo (toks darbas taip pat nebuvo įtrauktas į lokalinę sąmatą), o tai, kad tariamai per juos skverbiasi vanduo, yra langų gamintojo atsakomybė dėl nekokybiškų langų, tačiau ne rangovo, t. y. ieškovo. Todėl ieškovo pozicija, kad dalis darbų, nurodytų apelianto pateiktame nekokybiškų ir nebaigtų darbų akte, neįėjo į ieškovo atliekamų darbų apimtį, todėl ieškovas negali būti laikomas atsakingu už šių darbų trūkumus ir/ar garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus, yra visiškai pagrįsta byloje esančiais įrodymais bei apelianto nepaneigta.
Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Dėl bylos esmės

12

 1. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo (rangovo) UAB „Rostanas“ ir atsakovo (užsakovo) UAB „Nailtex“ 2014 m. gegužės 28 d. buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 2014/12 (toliau –Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti gamybinio pastato ( - ), rekonstrukcijos darbus ir perduoti darbų rezultatą atsakovui, o atsakovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir atsiskaityti sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis (Sutarties 1 d., 3 d.). 2014 m. spalio 10 d. ir 2014 m. lapkričio 20 d. ieškovas ir atsakovas sudarė papildomus susitarimus prie Sutarties dėl papildomų darbų atlikimo. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovas atliko pagal Sutartį ir papildomus susitarimus numatytus darbus, o atsakovas atliktus darbus priėmė, pasirašydamas pažymas apie atliktų darbų vertę už 2014 m. gruodžio, 2015 m. birželio ir liepos mėnesius. Atsakovui galutinai su ieškovu neatsiskaičius, ieškovas atsakovui 2015 m. balandžio 1 d. išsiuntė įspėjimą, prašydamas sumokėti 37 025,91 Eur sumą už atliktus darbus, o 2015 m. rugpjūčio 25 d. išsiuntė įspėjimą dėl skolos apmokėjimo, nurodydamas, kad uždelstų apmokėti sąskaitų suma yra 17 134,73 Eur.
 2. Šios nustatytos aplinkybės suteikia pagrindo išvadai, kad atsakovas su ieškovu už atliktus darbus yra atsiskaitęs tik dalinai pagal ieškovo išrašytas 2014 m. gruodžio 30 d., 2015 m. birželio 29 d. ir 2015 m. liepos 31 d. PVM sąskaitas faktūras, t. y. yra nėra sumokėjęs 4 306,06 Eur pagal 2014 m. gruodžio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą, o kitų dviejų PVM sąskaitų faktūrų iš viso nėra apmokėjęs. Ko pasėkoje 2015 m. spalio 27 d. teisme buvo gautas ieškovo ieškinys, o Aktas dėl nekokybiškai atliktų ir nebaigtų statybos darbų pagal Sutartį atsakovo vienašališkai surašytas tik 2015 m. lapkričio 10 d., t. y. po ieškovo kreipimosi į teismą ir po to, kai Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 9 d. preliminariu sprendimu ieškinys buvo visiškai patenkintas. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas (užsakovas) ieškovui (rangovui) iki tol būtų reiškęs pretenzijas dėl atliktų darbų kokybės. O iš paties atsakovo pateiktos 2015 m. gruodžio 1 d. taikos sutarties projekto matyti, kad atsakovas sutinka, jog jo skola ieškovui yra 17 134,73 Eur, taip pat nurodo, kad yra nustatomas terminas suderinti nebaigtų statybos darbų sąrašą, tačiau pats sąrašas nėra pateikiamas.
 3. Teisėjų kolegija pažymi, kad užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus (CK 6.694 str. 1 d.), išskyrus tam tikrus atvejus, kai įstatyme nustatyta užsakovo teisė atsisakyti priimti darbų rezultatą – pvz., CK 6.694 str. 6 d. įtvirtinta tokia užsakovo teisė tais atvejais, kai nustatomi trūkumai, dėl kurių neįmanoma perduodamo darbų rezultato naudoti pagal statybos rangos sutartyje nustatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kuriam įstatyme nenustatyta specialios privalomos formos. Taigi, aktu gali būti laikomas bet koks dokumentas, kuriame fiksuojami darbų rezultato pridavimas ir šio rezultato priėmimas. Šis aktas pasirašomas abiejų šalių ir, kaip dvišalis sandoris, sukuria šalims atitinkamas teises ir pareigas, be to, jis labai reikšmingas statybos rangos sutarties įvykdymui patvirtinti.
 4. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 d.), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).
 5. Atkreiptinas dėmesys, kad net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu trūkumai neakivaizdūs. Tokiais atvejais teismas turi analizuoti trūkumų pobūdį ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikyti CK 6.662 str. 3 d. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir nustatytomis aplinkybėmis, kad atsakovo vienašališkai sudaryto akto 5 p. nurodyta, kad per cecho langus leidžia vandenį, kai pagal byloje pateiktas lokalines sąmatas, langų įdėjimas nepatenka į ieškovo atliktų darbų sąrašą, o kiti atsakovo vienašališkai sudaryto akto 1 p., 2 p., 3 p., 4 p., 7 p. nurodyti trūkumai, t. y., kad, neva, ne visi lauko langai apskardinti; negruntuota ir nenudažyta metalinė kolona; nebaigta laiptų apdaila; negruntuota ir nenudažyta metalinė sija; nebaigtos durų apdailos (išskyrus akto 6 p., kad, neva, vidinių sienų sujungimuose atsirado plyšiai), yra akivaizdūs, nėra pagrindo jų pripažinti paslėptais, todėl jie galėjo ir turėjo būti matomi darbų priėmimo-perdavimo metu, todėl atsakovas, priėmęs darbą, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, nes jie akivaizdžiai galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (CK 6.662 str. 3 d.).
 6. Atsakovo vienašališkai sudaryto akto 6 p. nurodyti trūkumai – neva, atsiradę plyšiai vidinių sienų sujungimuose, gali būti šalinami garantiniu laikotarpiu, kas yra šalių aptarta Sutarties 5.2. p. ir 5.3 p., taip pat tokius reikalavimus ieškovui numato ir įstatymas (CK 6.697 str.).
 7. Jokių įrodymų apie buvusius žodinius ieškovo ir atsakovo susitarimus, atsakovas nei pirmosios instancijos teismui, nei su apeliaciniu skundu nepateikė (CPK 178 str.).

13Dėl procesinės teisės normų pažeidimo

14

 1. Byloje nustatyta, kad Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas teismo posėdyje buvo paskirtas 2016 m. sausio 11 d.. Atsakovui teismo šaukimas įteiktas 2015-12-29. 2016 m. sausio 4 d. teisme gautas atsakovo 2015 m. gruodžio 30 d. surašytas prašymas atidėti teismo posėdį, nurodyta, kad atsakovo direktorius nuo 2016-01-04 iki 2016-01-15 atostogauja, kad atostogų laikas buvo numatytas prieš gaunant teismo šaukimą, nors kaip matyti iš atsakovo pateikto įsakymo dėl kasmetinių atostogų, įsakymas priimtas 2015-12-31, t. y. po to, kai atsakovas jau buvo gavęs teismo šaukimą į posėdį. Jokių įrodymų apie tai, kad atsakovo vadovas būtų turėjęs kokius tai kelionės bilietus ar pan., ar kad būtų kur nors išvykęs nurodytą teismo posėdžio datą, atsakovas nepateikė. Pirmosios instancijos teismas atsakovo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą netenkino.
 2. CPK 246 str. 2 d. nurodyta, jog bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas atsakovo ar jo atstovo prašymu, jeigu atsakovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose).
 3. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas UAB „Nailtex“ turėjo pakankamai daug laiko, jog užtikrinti tinkamą atsakovo atstovimą byloje, kadangi, kaip jau minėta, 2016-01-11 posėdis paskirtas 2015-12-22, teismo šaukimas atsakovo vadovui įteiktas dar iki įsakymo dėl jo atostogų priėmimo, todėl, atsakovo vadovui neketinant keisti atostogų planų, atsakovas turėjo pakankamai laiko ir galimybių sudaryti atstovavimo sutartį su profesionaliu teisininku, kaip tai numatyta CPK 56 str., 57 str.. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo atstovo neatvykimo priežasčių nepripažino svarbiomis.
 4. Be to, atsakovas pirmosios instancijos teismo sprendimą apskundė apeliacine tvarka, todėl ir šiuo aspektu jis turėjo visas galimybes atsikirsti į ieškovo keliamus reikalavimus.
 5. Ieškovas nepateikė įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, todėl jos ieškovui iš atsakovo nepriteistinos (CPK 98 str. 1 d.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

16Telšių rajono apylinkė teismo 2016 m. sausio 15 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai