Byla 2-312/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutarties, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-7636-450/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Akordas 1“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir prašė priteisti iš atsakovo 322 047,17 Lt skolą, 8,05 procento palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ turto, nuosavybės teise priklausančio atsakovui, areštą 322 047,17 Lt sumai.

5Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, jog atsakovas bet kada gali perleisti turimą turtą trečiajam asmeniui ar asmenims, todėl, įvykus tokiam sandoriui ar sandoriams, ne tik pasunkėtų sprendimo šioje byloje įvykdymas, tačiau sprendimas gali tapti apskritai neįvykdomas. Ieškovo teigimu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, susidarytų situacija, leidžianti atsakovui piktnaudžiauti padėtimi, nevykdyti teismo sprendimo. Pažymėjo, jog ieškinio suma sudaro 322 047,17 Lt, kuri neabejotinai yra didelė ir kelianti grėsmę teismo sprendimo įvykdymui.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartimi prašymą atmetė.

7Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės pagrįstas prielaidomis, nenurodant jokių konkrečių faktinių aplinkybių bei jas pagrindžiančių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų būtinumą taikyti atsakovo turtui laikinąsias apsaugos priemones ir iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad jų nesiėmus, pasunkės ar pasidarys negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Pasak teismo, vien didelė ieškinio suma automatiškai nesuponuoja teismo sprendimo neįvykdymo rizikos ir, sprendžiant klausimą, ar tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtina įvertinti, ar konkrečiam atsakovui ši ieškinio suma yra didelė. VĮ Registrų centro duomenimis teismas nustatė, kad 2009 m. atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ turėjo turto už 5 918 450 Lt, jo įstatinis kapitalas sudarė 5 397 700 Lt, tuo tarpu trumpalaikiai įsipareigojimai tesiekė 665 829 Lt. Pagal bendrovės 2009 m. pelno (nuostolių) ataskaitą, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ gavo 39 054 Lt grynojo pelno. Vertindamas ieškovo reiškiamų reikalavimų dydį (322 047,17 Lt) su atsakovo finansiniais rodikliais, t.y. turimo turto verte, įsipareigojimais, įstatinio kapitalo dydžiu, teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo spręsti, jog yra grėsmė galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovo nurodomos aplinkybės, jog atsakovas neatsiskaito su ieškovu, teismas nepripažino pagrindu išvadai, kad atsakovas vengs įvykdyti teismo sprendimą, padaryti. Teismas nustatė, kad informacinėje teismų sistemoje Liteko nėra duomenų apie šiuo metu nagrinėjamas bylas, kuriose būtų reiškiami turtiniai reikalavimai atsakovui, nėra ir pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Teismas padarė išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ gali turėti neproporcingai neigiamos įtakos jo turtiniams interesams.

8Ieškovas UAB „Akordas 1“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti ieškovo prašymą ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo turto areštą.

9Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas netinkamai įvertino atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentuose pateikiamus duomenis. Teigia, kad įstatinio kapitalo dydis neatspindi tikrosios bendrovės finansinės padėties. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. balandžio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-564/2009.

112. Pasak apelianto, atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas yra nedidelės vertės. Atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertė sudaro 272 477 Lt, t.y. mažiau nei ieškiniu pareikštų reikalavimų dydis. Be to, šis nekilnojamasis turtas nėra likvidus, dalis turto valdoma bendrosios nuosavybės teise, kas dar labiau sumažina turto likvidumą.

123. Didžiąją dalį atsakovo turto, t.y. 2 365 907 Lt, sudaro nelikvidus turtas - bendrovės vykdomai veiklai atlikti reikalinga speciali įranga, įrankiai ir kt., t.y. turtas, iš kurio negalėtų būti tinkamai ir kokybiškai išieškoma teismo priteista suma. 2009 m. metinis pranešimas patvirtina, kad ateityje bendrovės finansinė padėtis bei veiklos apimtys žymiai sumažės.

134. Atsakovas sistemiškai nevykdo sutartinių įsipareigojimų, tinkamai neatsiskaito su ieškovu. Atsakovo skolos kitiems tiekėjams nuolat didėja, o jo finansinės atskaitomybės dokumentai leidžia daryti išvadą, jog vien 2009 metais atsakovo skolos tiekėjams sudarė

14756 172 Lt., kai 2008 metais atsakovo skolos tiekėjams siekė 425 025 Lt. Į nurodytą 756 172 Lt įsiskolinimą nėra įtrauktas įsiskolinimas ieškovui, nes jis susidarė 2010 m.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime teigia, kad įmonės finansinė padėtis yra gera. Atsakovas nuosavybės teise turi 7 nekilnojamojo turto objektus, kurių bendra rinkos vertė 2010 m. spalio 22 d. yra 1 505 807 Lt, nekilnojamasis turtas nėra įkeistas bankams ar kitaip suvaržytas. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ turi stabilų dirbančiųjų skaičių, net sunkmečio laikotarpiu įmonė dirba stabiliai, pelningai ir tai patvirtina pateikiami finansiniai dokumentai bei nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2009 m. įmonės finansus.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Remiantis šia proceso teisės norma, suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Jeigu teismas padaro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, jis turi teisinį pagrindą taikyti tokio pobūdžio priemones.

18Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti ir remiasi prielaida, jog atsakovas gali vengti vykdyti teismo sprendimą, kuriam įvykdyti atsakovas turi turėti didelius finansinius resursus. Todėl taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne.

19Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Akordas 1“ nesutinka, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera, ir teigia, kad atsakovo turimas nekilnojamasis turtas yra nelikvidus, o kilnojamasis turtas - nedidelės vertės, tuo tarpu atsakovo skolos tiekėjams nuolat didėja, tad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau su tokiais apelianto argumentais sutikti nėra pagrindo.

20Kaip matyti iš ieškovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2009 m. balanso (b.l. 23-24), atsakovas turi 2 365 375 Lt vertės ilgalaikio turto, kurio didžiąją dalį sudaro mašinos ir įrengimai (1 365 664 Lt), transporto priemonės (600 855 Lt), pastatai ir statiniai (348 840 Lt) ir 3 549 075 Lt vertės trumpalaikio turto, kurio didžiąją dalį sudaro terminuoti indėliai (1 070 310 Lt), pinigai

21(1 269 955 Lt), per vienerius metus gautinos sumos (623 180 Lt) ir kt. 2009 m. balanso duomenys taip pat patvirtina, kad ieškovo per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 665 829 Lt, o po vienerių metų mokėtinų sumų nėra nurodyta. Ieškovo pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad 2009 m. ieškovas dirbo pelningai - turėjo 39 054 Lt pelno. Taigi, byloje esantys apie atsakovo finansinę padėtį būtinybės ir pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepatvirtina.

22Apeliantas teigia, kad atsakovo turtas nėra likvidus, jo vertė yra labai maža. Tačiau šis teiginys bylos duomenimis nėra pagrįstas. Esant duomenims apie šio turto balansinę vertę ir nesant duomenų apie šio turto vertės žymų sumažėjimą, abejoti atsakovo balanso duomenimis nėra pagrindo.

23Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas turi nemažos vertės turto, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovui priklausantis turtas būtų įkeistas ar kitaip suvaržytas, taip pat į atsakovo turimo turto ir įsipareigojimų, net ir įtraukus šioje byloje ieškovo pareikštą reikalavimą, santykį, nėra pagrindo spręsti, kad atsakovo finansinė padėtis yra bloga ir kad šioje byloje yra pagrindas atsakovo turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui svarbias šios bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Akordas 1“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo... 5. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, jog atsakovas bet... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartimi prašymą atmetė.... 7. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos... 8. Ieškovas UAB „Akordas 1“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 9. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 10. 1. Teismas netinkamai įvertino atsakovo finansinės atskaitomybės... 11. 2. Pasak apelianto, atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas yra... 12. 3. Didžiąją dalį atsakovo turto, t.y. 2 365 907 Lt, sudaro nelikvidus... 13. 4. Atsakovas sistemiškai nevykdo sutartinių įsipareigojimų, tinkamai... 14. 756 172 Lt., kai 2008 metais atsakovo skolos tiekėjams siekė 425 025 Lt. Į... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Visagino tiekimas ir... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio pirmojoje dalyje... 18. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias... 19. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Akordas 1“ nesutinka, kad atsakovo... 20. Kaip matyti iš ieškovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2009 m. balanso... 21. (1 269 955 Lt), per vienerius metus gautinos sumos (623 180 Lt) ir kt. 2009 m.... 22. Apeliantas teigia, kad atsakovo turtas nėra likvidus, jo vertė yra labai... 23. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas turi nemažos vertės turto, kad byloje... 24. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį nepakeistą....