Byla 2-564/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pajūrio rezidencija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 18 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo Š. B. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-2984-585/2009 pagal ieškovo Š. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio rezidencija“ dėl preliminarių sutarčių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, avanso ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas Š. B. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiomis preliminarių sutarčių sąlygas, priteisti iš atsakovo UAB „Pajūrio rezidencija“ 151 849, 41 Lt avanso, sumokėto pagal 2007 m. rugsėjo 24 d. su atsakovu sudarytas preliminariąsias sutartis, 5 procentų procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui priklausantį turtą, išskyrus žemės sklype, esančiame ( - ), statomą (rekonstruojamą) nekilnojamąjį turtą. Ieškovas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovas dėl objektyvių priežasčių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas kreipėsi į atsakovą prašydamas grąžinti sumokėtą avansą, tačiau šis vengia vykdyti prievoles.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 18 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino, areštavo atsakovui UAB „Pajūrio rezidencija“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir neįkeistą nekilnojamąjį turtą 152 000 Lt sumai, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Nesant turto ar esant jo nepakankamai teismas areštavo atsakovo turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o nepakankant jų - ir atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias atsakovui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti. Teismas leido iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu pagal pareikštą ieškinį, išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokėti mokesčius, socialinio draudimo įmokas, kitus privalomuosius mokėjimus. Teismas nurodė, kad teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama kai turtinis ginčas yra kilęs dėl didelės sumos. Ieškovas pareiškė 151 849, 41 Lt reikalavimą, todėl vien dėl tokios sumos yra rizika, kad būsimas teismo sprendimas nebus tinkamai įvykdytas. Teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjo nepranešęs atsakovui, nurodydamas, jog yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Pajūrio rezidencija“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 18 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Apeliantas išdėsto šiuos argumentus:

61. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik kai yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Ieškovas nepateikė jokių duomenų ir įrodymų, pagrindžiančių realią grėsmę teismo sprendimo įvykdymui, atsakovo nesąžiningus ketinimus ar veiksmus.

72. Vien tik didelė ieškinio suma nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ši aplinkybė turi būti vertinama atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį. UAB „Pajūrio rezidencija“ valdomas turtas net keliasdešimt kartų viršija ieškinio sumą, o jos įstatinis kapitalas yra 500 000 Lt.

83. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos pažeidžiant ekonomiškumo bei proporcingumo principus, nepagrįstai suvaržo atsakovo teises labiau nei būtina būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Dėl taikyto atsakovui priklausančių piniginių lėšų arešto, įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, varžoma įmonės veikla.

94. Teismas nenurodė, kodėl laikinosios apsaugos priemonės taikytos nepranešus atsakovui. 5. Taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas viršija pareikšto ieškinio sumą.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Š. B. prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime išdėsto argumentus:

111. Pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones gali būti ne tik nesąžiningi atsakovo veiksmai, bet ir kiti svarbūs kriterijai: ieškinio sumos dydis, prasta atsakovo turtinė padėtis, neigiama atsakovo pozicija dėl galimo taikaus ginčo sprendimo. Atsakovas nuosavybės teise valdo tik tris hipoteka apsunkintus nekilnojamojo turto objektus, o dviejų iš šių objektų sukūrimo teisėtumo klausimas yra sprendžiamas administraciniuose teismuose. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jo turtinė padėtis yra gera. Be to, atsakovui priklausantis turtas esantis ( - ) jau buvo areštuotas iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

122. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir piniginių lėšų arešto, įmonė patiria nuostolių. Ieškovo duomenimis, vykdant skundžiamą nutartį, atsakovo piniginės lėšos areštuotos nebuvo.

133. Teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs atsakovui. Iš ieškovo teismui pateiktų duomenų buvo matyti, kad hipoteka neapsunkinto turto, kurio areštas atitiktų ir ieškovo, ir atsakovo interesus, atsakovas nuosavybės teise neturi. Be to, atsakovas nepateikė jokių duomenų patvirtinančių, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytos nepagrįstai ir kad jų taikymas nepranešus atsakovui, pažeidė jo interesus.

144. Ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti ne tik 151 849,41 Lt sumokėto avanso sumą, bet taip pat ir 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones 152 000 Lt sumai.

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

17Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis proceso įstatyme numatytų priemonių.

18Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, jog teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą atsakovui siejo su didele – 151 849, 41 Lt ieškinio suma (b.l. 13-15). Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių pažymėtina ir didelė reikalavimo suma (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-397/2005, 2006 m. vasario 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-105/2006). Reikalavimo sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

19Kartu su atskiruoju skundu atsakovas pateikė 2007 m. spalio 10 d. išrašą iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro, kuriame nurodytas įmonės įstatinio kapitalo dydis – 500 000 Lt. Tačiau duomenys apie įmonės įstatinio kapitalo dydį, neatspindi atsakovo tikrosios finansinės padėties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu. Teigdamas, kad įmonės valdomas turtas keliasdešimt kartų viršija ieškinio sumą, atsakovas pateikė nekilnojamojo turto vertės nustatymo pažymas. Tačiau 2007 m. spalio 9 d. 1,56 ha žemės sklypo, esančio ( - ), turto vertės nustatymo pažymoje nurodyta, kad vertinamo turto savininkas yra ne atsakovas, o M.D. M. ir M. B. Pateiktoje 2008 m. rugsėjo 11 d. poilsio komplekso su nuomojamu žemės sklypu (( - )) Turto vertės nustatymo pažymoje nurodyta, kad turtas vertintas jo įkeitimo atveju bankui. Teisėjų kolegijos nuomone, minėti apelianto pateikti duomenys neleidžia daryti objektyvios išvados apie itin gerą atsakovo UAB ,,Pajūrio rezidencija“ turtinę padėtį ir nepaneigia pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo (CPK 178 str.).

20Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą apeliantas motyvuoja taip pat ir tuo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas išsprendė neinformuodamas atsakovo apie teismo posėdį. LR CPK 148 straipsnio pirmojoje dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Taigi teisė spręsti, ar yra reali grėsmė, jog pranešimas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, priklauso teismui. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą manyti, kad pranešimas atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą apsunkins jų taikymą arba padarys jį nebeįmanomą, ir išspręsti šį klausimą nepranešęs atsakovui, kadangi, kaip jau buvo minėta, ieškinio suma yra didelė. Prevencinė laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis lemia tai, kad jos turi būti taikomos operatyviai (LR CPK 148 str. 1 d.). Nepranešimas atsakovui priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo savaime nereiškia šiuo klausimu priimtos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo. Teismo nutartis dėl proceso teisės normų pažeidimo gali būti panaikinta tik tuomet, kai dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręstas procesinis klausimas (LR CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad nepranešimas atsakovui apie laikinąsias apsaugos priemones galėjo pažeisti ar pažeidė jo procesines teises.

21Skunde nurodoma, kad laikinoji apsaugos priemonė pritaikyta peržengiant ieškinio ribas – ieškovui pareiškus 151 849, 41 Lt reikalavimą teismas areštavo atsakovui priklausantį turtą 152 000 Lt sumai. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą. Esant 151 849, 41 Lt reikalavimui 150,59 Lt suma negali būti pripažinta iš esmės viršijanti ieškinį. Kita vertus, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir procesinio teisinio pobūdžio ieškinio reikalavimams užtikrinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-32/2008). Šiuo atveju ieškovas greta 151 849, 41 Lt sumos taip pat prašo priteisti 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Vadinasi pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė neviršija pareikštų reikalavimų sumos. Aptartas skundo argumentas nėra pagrindas pakeisti skundžiamą nutartį.

22Apeliantas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių atskirojo skundo teiginius, jog dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių įmonė patiria neigiamas pasekmes, yra trikdoma jos veikla (CPK 178 str.). Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia areštavo atsakovui priklausantį kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, jo nesant areštą nukreipė į atsakovo turtines teises ir tik neužtenkant šio turto gali būti areštuotos piniginės lėšos. Duomenų apie tai, kad skundžiamos nutarties vykdymo metu buvo areštuotos atsakovo piniginės lėšos, nepateikta. Be to, pats atsakovas nurodė, jog įmonės valdomas turtas net keliasdešimt kartų viršija ieškinio sumą, todėl nėra pagrindo teigti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra trikdoma įmonės ūkinė-komercinė veikla.

23Išnagrinėjus atskirąjį skundą, nenustatyta įstatyme (CPK 338, 329, 330 str.) įtvirtintų pagrindų, įgalinančių panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas Š. B. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 18 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Pajūrio rezidencija“ prašo Vilniaus... 6. 1. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik kai yra pagrįstos... 7. 2. Vien tik didelė ieškinio suma nėra pagrindas taikyti laikinąsias... 8. 3. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos pažeidžiant ekonomiškumo bei... 9. 4. Teismas nenurodė, kodėl laikinosios apsaugos priemonės taikytos... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Š. B. prašo Vilniaus apygardos... 11. 1. Pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones gali būti ne tik... 12. 2. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kad dėl laikinųjų... 13. 3. Teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs... 14. 4. Ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti ne tik 151 849,41 Lt sumokėto... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 18. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, jog teismas laikinųjų apsaugos... 19. Kartu su atskiruoju skundu atsakovas pateikė 2007 m. spalio 10 d. išrašą... 20. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ir... 21. Skunde nurodoma, kad laikinoji apsaugos priemonė pritaikyta peržengiant... 22. Apeliantas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių atskirojo skundo... 23. Išnagrinėjus atskirąjį skundą, nenustatyta įstatyme (CPK 338, 329, 330... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeistą....