Byla 1A-875-557-2013
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Lino Pauliukėno, teisėjų Violetos Miliuvienės ir Stasio Valužio, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo A. N. ir atsakovo A. Š. apeliacinius skundus dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimo, priimto byloje Nr. 1-71-363/2012 pagal ieškovo A. N. civilinį ieškinį atsakovui A. Š. dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

3Plungės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 17 d. nuosprendžiu A. Š. nuteistas pagal BK 284 str. 1 d. už tai, kad pažeidė viešąją tvarką: jis 2011 m. gegužės 7 d., laikotarpyje nuo 22 val. iki 23 val., Gintališkės k. Plungės r., viešoje vietoje, R. N. ir M. A. akivaizdoje, tyčia priėjęs prie Gintališkės kaimo kultūros namų esančioje aikštelėje stovėjusio automobilio „Audi 80“, valstybinis Nr. ( - ), atidarė automobilio priekines keleivio pusės dureles, atsisėdo ant keleivio sėdynėje sėdėjusio nukentėjusiojo A. N. kojų, sudavė vieną smūgį kumščiu nukentėjusiajam A. N. į veidą, sugriebęs ranka A. N. už kaklo, bandė suduoti dar vieną smūgį nukentėjusiajam į veidą, kurį nukentėjusysis atrėmė kairės rankos dilbiu, taip padarydamas nukentėjusiajam viršutinės lūpos sumušimą, viršutinio žandikaulio kairio pirmo ir dešinio antro dantų išmušimus, odos nubrozdinimus kakle, kas sukėlė A. N. nežymų sveikatos sutrikdymą, ir tokiu būdu įžūliais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį.

4Baudžiamojoje byloje nukentėjusysis A. N. civiliniu ieškiniu prašė priteisti jam iš A. Š. 15 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, 9500 Lt (50 Lt už medicininį pažymėjimą ir 9450 Lt išmuštų dantų gydymui) turtinei žalai atlyginti bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nuosprendžiu nukentėjusiojo A. N. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir priteista jam iš A. Š. 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti, 50 Lt už medikų apžiūrą bei 300 Lt už ieškinio paruošimą. Kitą ieškinio dalį dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo teismas atmetė. Nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. N. dėl dantų protezavimo pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą, o klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka.

6Plungės rajono apylinkės teismas 2013 m. birželio 21 d. sprendimu ieškovo A. N. ieškinį tenkino iš dalies, priteisė jam iš atsakovo A. Š. 4800 Lt turtinei žalai atlyginti, kitą ieškinio dalį atmetė. Savo sprendimą teismas motyvavo tuo, jog teismo nuosprendžiu nustatyta, kad atsakovas ieškovui nusikalstamais veiksmais išmušė du priekinius dantis. Ieškovas dantų neprotezavo, protezavimo darbų planas nesudarytas, teismui pateikta gydytojos, kuri neatlieka dantų implantavimo darbų, pažyma dėl preliminarių kainų, kitų įrodymų nepateikta. Esant tokiems įrodymams teismas negali padaryti išvados, kad dėl atsakovo nusikalstamų veiksmų ieškovui reikia įstatyti keturis implantus ir ant jų dėti keturis metalo keramikos vainikėlius, nes iš specialisto išvados (b. l. 16) ir paties nukentėjusiojo parodymų matyti, kad dešinio pirmo danties nebuvo ir iki nusikalstamos veikos padarymo. Todėl teismas priteisė ieškovui iš atsakovo minimalias gydytojos nurodomas dviejų dantų protezavimo išlaidas: 3200 Lt už du implantus, 1400 Lt už du metalo keramikos vainikėlius ant implantų, 100 Lt už šaknies ištraukimą ir 100 Lt už reikalingus medikamentus. Kitą ieškinio dalį atmetė kaip neįrodytą. Taip pat atmetė prašymą priteisti 50 Lt išlaidų už gydytojo apžiūrą, nes šios išlaidos yra priteistos nuosprendžiu.

7Apeliaciniu skundu ieškovas A. N. prašo Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti visa apimtimi. Nurodo, jog su teismo sprendimu dalinai nesutinka, mano, kad jis neatitinka byloje nagrinėtų ir įrodytų faktinių aplinkybių, yra nepagrįstas ir todėl pažeidžiantis jo teises. Tai, jog jis dantų neprotezavo, yra sąlygota objektyvių aplinkybių, o būtent to, kad materialinė padėtis neleidžia jam sukaupti reikalingos sumos; atsakovas geranoriškai atlyginti išlaidas atsisako. Būtent todėl CK numato institutą, leidžiantį reikalauti atstatyti iki nusikalstamos veikos buvusią padėtį (CK 6.283 str.). Tokiu būdu įstatymo nereikalaujama, kad asmuo jau būtų faktiškai patyręs prašomas priteisti išlaidas. Jis pateikė jam prieinamus įrodymus apie numatomas darbų kainas iš tuo besiverčiančio odontologijos kabineto, todėl teismas nepagrįstai atmetė šiuos rašytinius įrodymus kaip nepagrindžiančius prašomos priteisti sumos. Be to, jokių įrodymų, paneigiančių jo nurodytą darbų kainą, byloje nėra surinkta, jų nepateikė ir atsakovas. Teismas sprendimo nepagrindė byloje surinktais įrodymais, kadangi neatsižvelgė į tai, jog nors atsakovas kaltas dėl dviejų dantų išmušimo, tačiau šis sužalojimas nulėmė tai, kad jis neteko dar vieno danties, be to, atstatyti dviejų išmuštų dantų nėra įmanoma neprotezuojant visų keturių. Pažymi, kad nors išmuštieji dantys laikėsi natūraliai, tačiau suprotezuoti jų tik dviejų atskirai, taip atkuriant išimtinai tik du dantis, objektyviai nėra įmanoma. Būtent todėl odontologo pažyma apima keturių dantų protezavimą, protezuojami dantys yra greta vienas kito.

8BPK 115 str. 2 d. numato, kad išimtiniais atvejais teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, gali pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka. Tokio apkaltinamojo nuosprendžio priėmimas ir įsiteisėjimas sudaro pagrindą toliau nagrinėti civilinę bylą dėl ieškinio dydžio klausimo išsprendimo, todėl baudžiamojoje byloje nagrinėto ieškinio pareiškimo ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio pagrindu teismas, kuriam pagal teismingumą perduotas spręsti ieškinio dydžio klausimas, savo iniciatyva turi užvesti atskirą civilinę bylą (2001 m. gruodžio 19 d. konsultacija, Teismų praktika 16, p. 374-375). Prie užvestos civilinės bylos prijungiama ir baudžiamoji byla. Šiuo atveju laikoma, kad ieškinio priėmimo ir civilinės bylos iškėlimo klausimas (CPK 137 str. 1 d.) jau yra išspręstas, todėl šio pareiškimo formos ir turinio (CPK 111, 113, 135 str.) trūkumai, jeigu tokių yra, CPK 115 str. nustatyta dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų trūkumų šalinimo tvarka netaisomi. Kadangi naujai užvedamoje civilinėje byloje ieškinys laikomas priimtu, teismas gali atlikti veiksmus, kurie, teismo manymu, yra reikalingi tam, kad civilinė byla būtų tinkamai išnagrinėta (CPK 225 str. 5 p.), pavyzdžiui, reikalauti, kad šalys pateiktų teismui visus turimus įrodymus, turinčius reikšmės bylai, taip pat nurodyti įrodymus, kurių negali pateikti teismui, ir panašiai. Prireikus gali būti skiriamas ir parengiamasis teismo posėdis (CPK 228 str., 230 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 16 d. konsultacija Nr. A3-92, Teismų praktika 20). Šiuo atveju teismas neužsivedė naujos civilinės bylos, o toliau nagrinėjo baudžiamąją bylą, kas nesuderinama nei su proceso normomis, nei su aukščiau paminėta teismų praktika.

9Apeliaciniu skundu atsakovas A. Š. prašo Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti arba pakeisti ir priteisti iš jo ieškovui 2150 Lt turtinės žalos atlyginimo (dantų protezavimo išlaidų). Nurodo, jog negali visiškai sutikti su teismo sprendimu, mano, kad tiek nagrinėdamas šią bylą, tiek priimdamas skundžiamą sprendimą teismas pažeidė procesines ir materialines teisės normas, jas klaidingai aiškino ir taikė (CPK 329 str. 1 d., 330 str.), todėl priimtas nepagrįstas ir neteisėtas sprendimas turi būti panaikintas arba bent pakeistas. Jo nuomone, teismas, spręsdamas dėl priteistino turtinės žalos dydžio, neišsiaiškino visų svarbių bylai aplinkybių, klaidingai vertino surinktus įrodymus, todėl neteisingai, palankiai tik ieškovui ir priešiškai jam taikė teisės normas, reglamentuojančias žalos sveikatai atlyginimą.

10Pirmiausia teismas netinkamai vertino įrodymus, pažeidė įrodymų leistinumo reikalavimą (CPK 177 str. 4 d.). Teismas skundžiamame sprendime pažymėjo, kad ieškovas dantų neprotezavo, protezavimo darbų planas nesudarytas, teismui pateikė gydytojos, kuri neatlieka dantų implantavimo darbų, pažymą dėl preliminarių kainų. Taigi pripažino ieškovo pateiktus žalos dydį nustatančius įrodymus netinkamais, vienok, pats jais vadovavosi savarankiškai apsipręsdamas dėl dydžio. Tokiu būdu pripažintina, jog sprendimas priimtas nesant jį pagrindžiančių įrodymų dėl priteisto žalos dydžio, yra nemotyvuotas ir nepagrįstas, todėl jis turėtų būti panaikintas, o ieškinys atmestas kaip neįrodytas. Juo labiau, kad ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad dėl dantų protezavimo būtų patyręs kokių nors realių išlaidų, visiškai nepagrindė ir pasirinkto netektų dantų kompensavimo būdo bei apimties. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pabrėžęs (byla Nr. 3K-3-62/2008), jog vienas iš tiesioginių nuostolių (išlaidų) požymių yra jų realumas, reiškiantis, kad išlaidomis laikomos iš tikrųjų išleistos lėšos. Taigi ieškovo patirtų nuostolių dydis turėjo būti grindžiamas įstatymų leidžiamais įrodymais, tačiau tokių dokumentų išvis nepateikta. Dantų protezavimas yra ūkinė operacija, fiksuojama ir apskaitoma pagal galiojančius apskaitos reikalavimus. Ieškovas turėjo įrodyti (bet neįrodė) ne galimas sąnaudas (kaštus), o iš tikrųjų sumokėtas lėšas. Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina tik galimus protezavimo kaštus, bet ne realiai patirtas išlaidas. Aplinkybė, kad ieškovas dantų neprotezavo dėl lėšų stokos, visiškai nepagrįsta.

11Dalyvaudamas byloje be kvalifikuoto teisininko dėl specialių teisinių žinių stokos neturėjo galimybės tinkamai realizuoti savo procesinių teisių, nes jam nebuvo išaiškinta galimybė teikti įrodymus dėl atlygintinos žalos dydžio. Jau gavęs sprendimą ir supratęs, kad ieškovas apgaudinėja teismą siekdamas pasipelnyti, nes teismui pateikė melagingą pažymą apie dantų atstatymą implantais, nors pats teisme kalbėjo visiškai apie kitokį sveikatos kompensavimo būdą - netektų dantų pakeitimą metalo keramikos tiltu, kreipėsi į dantų protezavimo paslaugas Klaipėdos mieste teikiančią L. M. įmonę dėl įkainių, kuri 2013-07-04 pažyma patvirtino, jog A. N. patirti sužalojimai (dantų išmušimas) gali būti pilnai kompensuoti už 2150 Lt, iš kurių 100 Lt kainuotų šaknies ištraukimas bei 2050 Lt už 3 vnt. metalo keramikos vainikėlių tiltą, būtent apie tokį kompensavimą kalbėjo pats ieškovas. Todėl, jeigu teismas vis tik pripažintų sprendimą kompensuoti ieškovui galimas būsimas išlaidas teisėtu bei pagrįstu, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas dėl atlygintinos žalos dydžio. Mano, jog nesant kitų įrodymų reikėtų vadovautis būtent jo pateiktais realiais įkainiais, o ne paties teismo pripažintais nepriimtinais. Mano, kad byloje yra surinkti visi ieškiniui išspręsti reikalingi įrodymai, tad sprendimas naikintinas arba keistinas dėl žalos atlyginimo dydžio.

12Ieškovo A. N. apeliacinis skundas atmestinas. Atsakovo A. Š. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Kadangi tiek ieškovo A. N., tiek atsakovo A. Š. apeliacinių skundų argumentai susiję su civiliniu ieškiniu, abu ginčija pirmosios instancijos teismo ieškovui A. N. priteisto ieškinio dydį, siekiant išvengti pasikartojimų apeliaciniai skundai nagrinėjami kartu.

14Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 str., apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

15Priešingai negu apeliaciniame skunde teigia ieškovas, pagal teismų praktiką civiliniam ieškovui pripažinus teisę į ieškinio patenkinimą ir perdavus ieškinio dydžio klausimą nagrinėti civilinio proceso tvarka, atskira civilinė byla neužvedama, bet, įsiteisėjus nuosprendžiui, to paties teismo iniciatyva procesas tęsiamas pagal CPK taisykles. Nepriklausomai nuo ieškinio dydžio tęsiamas bylos nagrinėjimas CPK tvarka tame teisme, kuris nagrinėjo baudžiamąją bylą. Dėl ieškinio dydžio klausimo išsprendimo priimtas sprendimas gali būti skundžiamas CPK nustatyta tvarka ir terminais. Nagrinėdamas civilinio ieškinio dydžio klausimą teismas jau nesprendžia, ar yra ieškinio pagrindas. Jis negali ieškinio atmesti, turi teisę iš ieškovo pareikalauti reikalingos medžiagos ieškinio dydžiui pagrįsti. Teismas remiasi baudžiamosios bylos duomenimis ir papildomai ieškovo pateikta ar savo iniciatyva išreikalauta medžiaga (Teisės normų, reguliuojančių nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, taikymo baudžiamosiose bylose apžvalga, – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teismų praktikos biuletenis Nr. 29, 2008 m.; kasacinės nutartys Nr. 2K-171/2009, 3K-7-245/2010).

16Ieškovas A. N., prašydamas iš atsakovo A. Š. priteisti jam 9450 Lt turtinei žalai (dantų protezavimui) atlyginti, savo prašymą grindė J. S. bendrosios stomatologijos įmonės 2011-06-29 pažyma (b. l. 71), kurioje nurodyta, jog preliminarios gydymo kainos yra: apklausa, apžiūra, rentgeno nuotrauka, dokumentų surašymas – 50 Lt; šaknies ištraukimas 100 Lt, 4 vnt. implantų po 1600 Lt = 6400 Lt; 4 vnt. metalo keramikos vainikėlių ant implantų po 700 Lt = 2800 Lt, medikamentai 100 Lt. 2013-04-24 teismo posėdžio metu (b. l. 178) ieškovo A. N. atstovas teismui pateikė naujesnę, tačiau analogiško turinio 2013-04-23 pažymą (b. l. 177).

17Tuo tarpu atsakovas A. Š., teismo posėdyje (b. l. 185) pripažinęs, kad ieškovui A. N. turi atlyginti žalą tik dėl dviejų, o ne keturių išmuštų dantų, apeliacinės instancijos teismui kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė 2013-07-04 L. M. IĮ pažymą (b. l. 203), kurioje nurodyta, jog A. Š. kreipėsi dėl A. N. pažymos, išduotos 2013-04-23, patikslinimo dėl gydymo kainų, gydytoja L. M. nurodė, jog šaknies ištraukimas kainuotų 100 Lt; 3 vnt. metalo keramikos vainikėlių tiltas - 2050 Lt, iš viso 2150 Lt.

18Plungės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 17 d. nuosprendžiu (b. l. 126-130) pripažinta įrodytu, kad atsakovas A. Š. ieškovui A. N. 2011-05-07, laikotarpyje nuo 22 val. iki 23 val., suduodamas vieną smūgį kumščiu į veidą išmušė pastarajam viršutinio žandikaulio kairį pirmą ir dešinį antrą dantis. Specialisto išvadoje (b. l. 16) taip pat nurodyta, kad užduotyje nurodytu laiku, t. y. 2011-05-07 apie 22 val. A. N. buvo išmušti viršutinio žandikaulio kairys pirmas ir dešinys antras dantys. Tiriamojoje dalyje, be kita ko, pažymėta, jog A. N. viršutiniame žandikaulyje dešinėje nėra ir pirmo danties, šio danties duobutė lygi. Nors teismo posėdžio metu (b. l. 121) A. N. teigė, kad A. Š. jam neva išmušė tris dantis, t. y. du sveikus ir vieną protezuotą (paaiškino, kad jam anksčiau buvo apmautas sveikas dantis), tačiau aplinkybė, kad jis teismo nuosprendžio, kuriuo pripažinta, kad A. Š. jam išmušė du, o ne tris dantis, apeliacine tvarka neskundė, bei specialisto išvadoje nurodyta aplinkybė, kad A. N. dešinio pirmo danties duobutė lygi, o išmuštų dantų duobutės nelygios su išlikusiomis kraujosruvomis, leidžia daryti išvadą, kad A. N. dešinio pirmo danties neturėjo jau iki įvykio.

19Atkreiptinas dėmesys į ieškovo A. N. pateiktą J. S. bendrosios stomatologijos įmonės 2011-06-29 pažymą (b. l. 71), kurioje nurodyta, jog buvo apžiūrėta 11 danties šaknis, o 12, 21 ir 22 dantų nebėra. Pažymėtina, jog Nr. 11 yra žymimas viršutinio žandikaulio dešinys pirmas dantis. Šio danties, kaip aukščiau aptarta, A. N. neturėjo jau iki įvykio, todėl gydytoja apžiūrėjo tik šio danties šaknį. Dantis Nr. 12 yra viršutinio žandikaulio dešinys antras, kurį A. Š. A. N. išmušė, todėl teisingai pažymoje nurodyta, kad šio danties nėra. Dantis Nr. 21 yra viršutinio žandikaulio kairys pirmas, kurį A. Š. A. N. išmušė, todėl taip pat teisingai pažymoje nurodyta, kad šio danties nėra. Tuo tarpu dantis Nr. 22 yra viršutinio žandikaulio kairys antras. A. Š. nebuvo nuteistas už tai, kad A. N. būtų išmušęs ir kairį antrą dantį. Specialistas, kuris A. N. apžiūrėjo 2011-05-11, savo išvadoje (b. l. 16) taip pat nenurodė, kad A. N. neturi šio danties. Nuo įvykio 2011-05-07 iki A. N. apžiūros pas stomatologę J. S. 2011-06-29 praėjo beveik du mėnesiai, todėl nepaneigta, kad šio danties A. N. neteko jau po įvykio, o kad jo netekimas yra susijęs su A. Š. nusikalstamais veiksmais, duomenų byloje nėra.

20Rungimosi civiliniame procese principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims, konkrečiai – žalos dydžio įrodinėjimo našta tenka nukentėjusiam asmeniui. Ieškovas A. N. apeliaciniame skunde nurodė, kad suprotezuoti tik du dantis objektyviai nėra įmanoma, tačiau jis teismui nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad norint implantuoti jam du A. Š. išmuštus dantis, privaloma keturių dantų implantacija. Kodėl, norint atkurti du dantis, reikalinga keturių dantų implantacija, jis negalėjo konkrečiai paaiškinti ir teisme (b. l. 185-186). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovas A. N. turėjo pakankamai laiko savo reikalavimams pagrįsti (pateikti papildomą stomatologo raštą/paaiškinimą, kodėl nėra įmanoma atstatyti atskirai dviejų dantų ir kodėl tam reikalinga keturių dantų implantacija, pateikti numatomų atlikti implantavimo darbų planą ir pan.), tačiau ieškovas savo reikalavimų dėl keturių dantų implantavimo būtinumo jokiais įrodymais nepagrindė, todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo sprendimu, kad atsakovas A. Š. privalo atlyginti ieškovui A. N. tik dviejų dantų, t. y. viršutinio žandikaulio kairio pirmo ir dešinio antro dantų atkūrimą.

21Iš atsakovo A. Š. pateiktos pažymos (b. l. 203) matyti, jog jis sutinka atlyginti A. N. dantų atstatymą metalo keramikos vainikėlių tiltu, tačiau šis išmuštų dantų atkūrimo būdas, nors ir yra pigesnis, tačiau neabejotinai ne toks patikimas ir kokybiškas, kaip ieškovo A. N. pateiktoje pažymoje nurodytas dantų atkūrimas implantavimo būdu, kai kiekvienas dantis yra implantuojamas atskirai. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog ieškovas A. N., dėl tyčinių atsakovo A. Š. nusikalstamų veikų netekęs priekinių dantų, turi teisę į teisingą žalos atlyginimą, kad dantys būtų atkuriami jo pasirinktu būdu, siekiant atstatyti dantų būklę į kuo artimesnę buvusiai iki nusikaltimo būklei. Todėl jam turi būti priteista iš atsakovo už 2 vnt. implantų po 1600 Lt = 3200 Lt; už 2 vnt. metalo keramikos vainikėlių ant implantų po 700 Lt = 1400 Lt. Kadangi pažymoje (b. l. 71) buvo apskaičiuotas keturių dantų implantavimas, preziumuojama, kad ir medikamentų kaina paskaičiuota keturiems dantims. Todėl pripažinus, kad A. N. A. Š. privalo atlyginti už dviejų dantų implantavimą, medikamentų kaina mažinama per pusę, t. y. iki 50 Lt. Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nepagrįstai iš atsakovo A. Š. pirmosios instancijos teismas priteisė ir 100 Lt už šaknies traukimą. Kadangi iš pažymos (b. l. 71) matyti, jog stomatologė apžiūrėjo Nr. 11 danties šaknį, darytina išvada, kad šią šaknį rekomendavo ir ištraukti. Pripažinus, kad šio danties A. N. neturėjo jau iki įvykio, A. Š. neprivalo atlyginti jam išlaidų už šio danties šaknies traukimą. Iš viso A. N. A. Š. privalo atlyginti: už 2 vnt. implantų 3200 Lt; už 2 vnt. metalo keramikos vainikėlių ant implantų 1400 Lt; 50 Lt už medikamentus, iš viso 4650 Lt. Nors iš byloje esančio J. S. rašto (b. l. 181) matyti, kad jos kabinete implantų operacijos ir protezavimo darbai neatliekami ir jos nurodytos kainos yra tik preliminarios, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nurodytos kainos yra protingos, racionalios, o ieškovui priteista suma bus pakankama patirtiems sveikatos sutrikdymams atstatyti.

22Ieškovas A. N. teismo posėdyje (b. l. 185) taip pat prašė teismo priteisti 50 Lt už pažymos išrašymą, tačiau apylinkės teismas teisingai pažymėjo, jog ši suma, kurią patvirtina kasos pajamų orderis (b. l. 72), jau buvo priteista A. N. nuosprendžiu. Byloje nėra jokių duomenų, kad pastarasis būtų patyręs dar kokias kitas išlaidas už pažymos išrašymą.

23Remdamasi išdėstytu teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovo A. N. civilinis ieškinys dėl turtinės žalos pagrįstas ir įrodytas tik iš dalies, t. y. dėl 4650 Lt. Todėl skundžiamas sprendimas dėl turtinės žalos priteisimo iš atsakovo A. Š. keičiamas, ieškovui A. N. iš atsakovo A. Š. priteistas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo mažinamas iki 4650 Lt.

24Iš atsakovo apeliacinio skundo matyti, jog jis paduodamas apeliacinį skundą ir remdamasis CPK 80 str. 4 d. nuo ginčijamos 2650 Lt sumos (4800 Lt – 2150 Lt) sumokėjo 80 Lt žyminio mokesčio (b. l. 198). Pažymėtina, jog ieškovo A. N. ieškinys buvo pareikštas baudžiamojoje byloje. Vadovaujantis BPK 115 str. 2 d. nuostatomis, ieškovui A. N. buvo pripažinta teisė į civilinio ieškinio dėl turtinės žalos (dantų protezavimo) patenkinimą, tik dydžio klausimas buvo perduotas spręsti civilinio proceso tvarka. Akivaizdu, jog ieškovo civilinis reikalavimas kilo iš baudžiamosios bylos, o kadangi BPK normos žyminio mokesčio nenumato, už apeliacinį skundą 2013-07-17 (mokėjimo nurodymas Nr. 767) sumokėtas 80 Lt žyminis mokestis grąžintinas atsakovui. Klaipėdos apygardos teismo praktikoje (byla Nr. 1A-43-361/2013) taip pat pripažįstama, kad tokiu atveju atsakovo apeliacinis skundas nėra apmokestinamas žyminiu mokesčiu.

25Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

26Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimą pakeisti: ieškovo A. N. patenkintą civilinio ieškinio dėl turtinės žalos atlyginimo dalį sumažinti iki 4650 Lt.

27Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

28Ieškovo A. N. apeliacinį skundą atmesti.

29Grąžinti atsakovui A. Š. 80 Lt žyminio mokesčio, sumokėto adv. A. J. 2013-07-17 (mokėjimo nurodymas Nr. 767).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija... 3. Plungės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 17 d. nuosprendžiu A. Š.... 4. Baudžiamojoje byloje nukentėjusysis A. N. civiliniu ieškiniu prašė... 5. Nuosprendžiu nukentėjusiojo A. N. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir... 6. Plungės rajono apylinkės teismas 2013 m. birželio 21 d. sprendimu ieškovo... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas A. N. prašo Plungės rajono apylinkės teismo... 8. BPK 115 str. 2 d. numato, kad išimtiniais atvejais teismas, priimdamas... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas A. Š. prašo Plungės rajono apylinkės teismo... 10. Pirmiausia teismas netinkamai vertino įrodymus, pažeidė įrodymų leistinumo... 11. Dalyvaudamas byloje be kvalifikuoto teisininko dėl specialių teisinių... 12. Ieškovo A. N. apeliacinis skundas atmestinas. Atsakovo A. Š. apeliacinis... 13. Kadangi tiek ieškovo A. N., tiek atsakovo A. Š. apeliacinių skundų... 14. Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 15. Priešingai negu apeliaciniame skunde teigia ieškovas, pagal teismų praktiką... 16. Ieškovas A. N., prašydamas iš atsakovo A. Š. priteisti jam 9450 Lt turtinei... 17. Tuo tarpu atsakovas A. Š., teismo posėdyje (b. l. 185) pripažinęs, kad... 18. Plungės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 17 d. nuosprendžiu (b. l.... 19. Atkreiptinas dėmesys į ieškovo A. N. pateiktą J. S. bendrosios... 20. Rungimosi civiliniame procese principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir... 21. Iš atsakovo A. Š. pateiktos pažymos (b. l. 203) matyti, jog jis sutinka... 22. Ieškovas A. N. teismo posėdyje (b. l. 185) taip pat prašė teismo priteisti... 23. Remdamasi išdėstytu teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovo A. N.... 24. Iš atsakovo apeliacinio skundo matyti, jog jis paduodamas apeliacinį skundą... 25. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 3 p.,... 26. Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimą pakeisti:... 27. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 28. Ieškovo A. N. apeliacinį skundą atmesti.... 29. Grąžinti atsakovui A. Š. 80 Lt žyminio mokesčio, sumokėto adv. A. J....