Byla 2A-1635-603/2014
Dėl iškeldinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Lipnickienės, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Virginijaus Kairevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto atsakovų D. D. – U. ir J. U. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Citadele“ bankas ieškinį atsakovams J. U., D. D. – U. ir P. U. dėl iškeldinimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo iškeldinti atsakovus J. U., D. D. - U. ir P. U. su visais jiems priklausančiais daiktais iš buto su rūsiu, esančio adresu ( - )Vilnius, taip pat iškeldinti atsakovą J. U. su visais jam priklausančiais daiktais iš buto, esančio adresu ( - ), Vilnius ir iš buto, esančio adresu ( - ), Vilnius, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas J. U. (toliau – atsakovas) 2007 m. spalio 12 d. sudarė Kreditavimo sutartį Nr. KS/415 (toliau vadinama - Sutartis) ir užtikrindamas gauto kredito grąžinimą ieškovui hipotekos lakštais įkeitė nekilnojamuosius daiktus: butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), Vilnius; butą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), Vilnius; butą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), Vilnius (toliau - Turtas). Atsakovas nevykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų, todėl Bankas nutraukė Sutartį ir pradėjo skolos išieškojimą iš ieškovui įkeisto Turto. Vilniaus miesto l apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi Nr. 6008-6009VS/2011 nusprendė priverstinai parduoti iš varžytinių Turtą. Ieškovas 2013 m. balandžio 4 d. Turto pardavimo iš varžytinių aktais Nr. 173-VA-02, Nr. 173-VA-03, Nr. 173-VA-04 įsigijo Turtą nuosavybėn bei šį faktą 2013 m. balandžio 18 d. įregistravo Nekilnojamojo turto registre. Ieškovo darbuotoja Agnė Naujokaitienė telefonu susiekė su atsakovu (buvusiu Turto savininku) ir paprašė perduoti Turto eksploatavimui bei valdymui reikalingą dokumentaciją, raktus ir atlaisvinti Turtą, tačiau atsakovas pareiškė, kad nevykdys teisėtų ieškovo reikalavimų ir Turto neatlaisvins. Ieškovas registruotu paštu nusiuntė atsakovui rašytinį reikalavimą iki 2013 m. birželio 14 d. perduoti aukščiau minėtus daiktus, tačiau dokumentai grįžo neįteikti. Pareiškus ieškinį ieškovas gavo duomenis iš Vilniaus miesto savivaldybės, kad bute, esančiame ( - ), Vilnius gyvenamąją vietą be atsakovo yra deklaravę ir P. U. bei D. D. - U. (toliau - papildomi atsakovai). Atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamais daiktais – butas su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), Vilnius, perėjo ieškovo nuosavybėn, šie asmenys taip pat neteko teisių į Turtą, tačiau nustatyta tvarka iš jo neišvyko. Ieškovas įgijo nuosavybės teisę į Turtą, atsakovai J. U., D. D. U. ir P. U. (toliau vadinama - atsakovai) juo naudojasi, vengia perduoti jį ieškovui, taip pat neperduoda su Turtu susijusios dokumentacijos, raktų. Ieškovas negali tinkamai įgyvendinti savo, kaip savininko teisių į Turtą, todėl yra pagrindas kreiptis į teismą dėl valdymo pažeidimų pašalinimo bei atsakovų iškeldinimo. Atsakovai taip pat nemoka komunalinių mokesčių bei mokesčių už energetinius resursus (elektrą, vandenį, dujas). Po nuosavybės įgijimo, tos išlaidos tenka turto savininkui, ši aplinkybė dar labiau didina ieškovo nuostolius. Ieškovui įgijus Turtą buvo sumažinta atsakovo skola pagal Sutartį, tačiau atsakovas dar liko skolingas Ieškovui daugiau kaip 700 000 Lt. Šiuo metu jokių mokėjimų dengiant šią skolą atsakovas neatlieka. Ieškovas neturės galimybės išsiieškoti nuostolių, atsiradusių ieškovui sumokėjus mokesčius už atsakovui suteiktas komunalines paslaugas bei sunaudotus energetinius resursus.

4Atsakovai J. U. ir D. D.-U. pateikė atsiliepimą į ieškinį, ir prašo sustabdyti bylos pagal ieškovo ieškinį, iki įsiteisės teismo sprendimas byloje pagal atsakovo J. U. skundą dėl antstolės veiksmų ir ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad atsakovas ne kartą yra informavęs ieškovą, kad savo veiklą ir kreditų grąžinimą atsakovas siejo su gyvenamųjų namų statyba, atsakovui bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ) Vilnius. Atsakovo ūkinės veiklos laisvės šiame sklype yra apribotos nuo 2006 m. liepos mėnesio, dėl kažkurių juridinių asmenų neteisėtų veiksmų, užvaldant dalį žemės sklypo ir valdžios įstaigų neteisėto veikimo ir neveikimo. Atsakovas teigia, kad jam nuosavybės teise priklausiusių butų pardavimas laikantis įstatymų reikalavimų ir tų butų pardavimas už kuo didesnę kainą yra esminės atsakovo teisės ir jos neturėjo būti pažeistos. Atsakovas yra apskundęs antstolės Aurelijos Puodžiukienės veiksmus, pažeidus varžytinių organizavimo tvarką. Pažymi, kad parduodant iš varžytinių butus ( - ), Vilnius, ( - ), Vilnius, ( - ), Vilnius nebuvo atliktas privalomas energinio naudingumo sertifikavimas, tuo pažeidžiant imperatyvius LR Statybos įstatymo 431 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Turto pardavimo iš varžytinių aktuose Nr. 173-VA-02, Nr. 173-VA-03, Nr. 173-VA-04 nėra nurodyti AB „Citadele“ bankas turimas elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, kiti elektroninių ryšių priemonių adresai, tuo pažeidžiant CPK 724 straipsnio reikalavimus. Atsakovas mano, kad butuose, ( - ), Vilnius, ir ( - ), Vilnius, atsakovai gyvena teisėtai, nes atsakovas J. U., dar iki santuokos sudarymo paskolino iš atsakovės D. D.-U. 88000 Lt, bei J. U. ir D. D.-U. susitarė, kad iki atsakovas J. U. grąžins nurodytą pinigų sumą, atsakovė D. D.-U. ir jos šeimos nariai galės bendrai gyventi išsinuomotame bute ( - ), Vilnius, ir bute, esančiame ( - ), Vilnius. Be to, atsakovas negali grąžinti ieškovui paimtų kreditų dėl to, jog aštuonerius metus bylinėjasi dėl pažeidinėjamų jo nuosavybės teisių kitose bylose, kai jis laimės, tai galės atsiskaityti su ieškovu, todėl mano, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškovo pareikštą atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimo priėmė ir civilinę bylą dalyje dėl atsakovo P. U. iškeldinimo iš buto, esančio ( - ), Vilnius, nutraukė, o likusioje dalyje ieškinį patenkino visiškai, sprendimo dalį dėl iškeldinimo iš buto esančio ( - ), Vilnius, ir iš buto, esančio ( - ), Vilnius, leido vykdyti skubiai, bei priteisė bylinėjimosi išlaidas.

6Teismas nustatė, jog butas su rūsiu (unikalus Nr. ( - )), esantis adresu ( - ), Vilnius, butas (unikalus Nr. ( - )), esantis adresu ( - ), Vilnius ir butas (unikalus Nr. ( - )), esantis adresu ( - ), Vilnius, nuosavybės teise nuo 2013-04-18 priklauso ieškovui pagal Turto pardavimo iš varžytinių aktus (b. l. 6-11). Nurodyti butai iki jų pardavimo iš varžytinių nuosavybės teise priklausė atsakovui J. U. (b. l. 12, 13, 14). Teismas konstatavo, kad ieškovas telefonu prašė atsakovą J. U. perduoti Turto eksploatavimui bei valdymui reikalingą dokumentaciją, raktus ir atlaisvinti turtą, tačiau atsakovai šio reikalavimo neįvykdė. Pagal viešo registro duomenis ginčo patalpos nuosavybės teise priklauso ieškovui (b. l. 6-11), o pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnį visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Teismas darė išvadą, kad atsakovai šią patalpą naudoja be ieškovo sutikimo, t. y. neteisėtai, tuo pažeidžia ieškovo nuosavybės teises. Atsakovai iš kitam asmeniui priklausančio ginčo buto neišsikėlė nei po raginimo, nei po ieškinio pateikimo ir butuose gyvena iki šiol. Tai rodo, kad atsakovai gyvena ieškovo butuose ir naudojasi ieškovo turtu, piktnaudžiauja savo teisėmis ir tuo pažeidžia ieškovo teises bei teisėtus interesus. Nuomos sutartis tarp šalių (ieškovo ir atsakovų) nesudaryta ir neįregistruota, faktiniai nuomos santykiai taip pat nesusiklostė – nuomos mokestis nemokamas, ieškovas kaip ginčo patalpos savininkas nesutinka, kad atsakovai ir toliau gyventų jo bute. Teismo vertinimu, tokiu būdu atsakovai pažeidžia ieškovo, kaip ginčo buto savininko, teisę naudotis bei valdyti jam nuosavybės teise priklausančiais butais. Teismas atmetė atsakovų argumentus dėl ieškinio nepagrįstumo dėl to, kad varžytinių aktai yra apskųsti, skundo (prašymo) antstoliui pateikimas, nesudaro pagrindo ieškinio netenkinimui, nes ginčo nekilnojamas turtas nuosavybės teise priklauso ieškovui. Taip pat teismas laikė nepagrįstais atsakovų nurodymus, jog tarp šalių (atsakovų) yra nuomos sutartiniai santykiai, ir sutuoktinių (atsakovų) sutartinius santykius turi vykdyti ieškovas, t. y. atsakovams leisti gyventi butuose ( - ), Vilnius, ir ( - ), Vilnius. Taip pat teismas manė, jog ieškovas negali ir neprivalo laukti atsakovo J. U. teisminių nagrinėjimų pabaigos dėl kito nekilnojamojo turto, t. y. kol atsakovas išspręs savo turtinius klausimus ir galės su ieškovu (banku) atsiskaityti.

7Atsakovai D. D. – U. ir J. U. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimą dalyje iškeldinti atsakovus J. U. ir D. D. - U. su visais jiems priklausančiais daiktais iš buto su rūsiu (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilnius; iškeldinti atsakovą J. U. su visais jam priklausančiais daiktais iš buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilnius, ir iš buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilnius; sprendimo dalį dėl iškeldinimo atsakovo J. U. su visais jam priklausančiais daiktais iš buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilnius, ir iš buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilnius, leisti skubiai vykdyti; priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų J. U. ir D. D. – U. 288,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvieno po 144,00 Lt - panaikinti ir priimti naują sprendimą – minėtose dalyse ieškinį atmesti.

8Nurodė jog Vilniaus miesto apylinkės teismas nepagrįstai nevertino, kad Vilniaus apygardos teismas dar nėra išnagrinėjęs atsakovo J. U. atskirojo skundo dėl varžytinių organizavimo tvarkos pažeidimų, kurie gali sudaryti pagrindą pripažinti turto pardavimo iš varžytinių aktą neteisėtu, kadangi LAT yra išaiškinęs, jog tokie pažeidimai, kai realizuojamas turtas, į kurį negalėjo būti nukreiptas išieškojimas, pažeistos turto įkainojimo taisyklės, varžytinių organizavimo tvarka, gali sudaryti pagrindą pripažinti turto pardavimo iš varžytinių aktą neteisėtu. Byloje nėra jokių įrodymų apie ieškovo ir atsakovo telefoninį pokalbį ir jo turinį, banko darbuotoja Agnė Naujokaitė nepatvirtino aplinkybių, jog ieškovas telefonu prašė atsakovą J. U. perduoti Turto eksploatavimui bei valdymui reikalingą dokumentaciją, raktus ir atlaisvinti turtą, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismas nepagrįstai konstatavo šią aplinkybę. Vilniaus miesto apylinkės teismas nepagrįstai nevertino byloje esančių įrodymų: 2000 m. sausio 28 d. buto pirkimo – pardavimo sutarties ir 2000 m. sausio 28 d. paskolos sutarčių, kurių pagrindu ir prieš jas pasirašant Vilniaus miesto 20 notarų biure, atsakovai yra sudarę žodinę gyvenamųjų patalpų ( - ), Vilnius, nuomos sutartį, jog atsakovai susitarė, kad atsakovė D. D. – U. ir jos šeimos nariai gyvenamosios patalpos nuomos teise galės gyventi atsakovui J. U. priklausančiame bute ( - ), Vilnius, iki tol, ir tai esminė sutarties sąlyga, kol J. U. grąžins D. D. – U. pagal 2000 m. sausio 28 d. paskolos sutartis paskolintų 88 000 Lt, ir D. D. – U. už grąžintus pinigus įsigis, asmeninės nuosavybės teise valdomą nuosavą būstą. Teismas neatsižvelgė į tai, jog D. D. – U. ir jos šeimos nariams įgyta teisė naudotis gyvenamąją patalpa ( - ), Vilnius suformavo tesėtus lūkesčius, kad ši teisė nebus paneigta. Vilniaus miesto apylinkės teismas neatsižvelgė į aplinkybes, kad nuomos santykiai tarp atsakovų susiformavo prieš daug metų, į tai, kad įstatyme nebuvo nuorodos, jog iki naujojo CK susiformavusios nuomos santykius po jo įsigaliojimo būtina registruoti, todėl ir ieškovui pagal tuometinius įstatymus ši konkreti nuomos sutartis lieka galioti. Ieškovas įsigydamas butą adresu ( - ), Vilnius, nesidomėjo apie butą. Vilniaus miesto apylinkės teismas, turėjo įvertinti, kad atsakovai 2006 m. birželio mėnesį, pagal galiojančius teisės aktus, sudarė žodinę, buto ( - ), Vilnius, nuomos sutartį ir, kad atsakovams teisės ir pareigos pagal šią žodinę sutartį atsirado nuo to momento, kai atsakovas J. U. leido atsakovei D. D. – U. su savo šeimos nariais bendrai naudotis 130,58 kv. m. bendro ploto gyvenamosiomis patalpomis esančiomis adresu ( - ), Vilnius. Vilniaus miesto apylinkės teismas, privalėjo įvertinti ar nuomos sutarties neįregistravimas, po sutarties sudarymo, galėjo lemti ieškovo interesų pažeidimą, ar sandorio sudarymo metu ieškovas turėjo teisinį interesą, susijusį su sandorio dalyku, ar CK 1.75 straipsnio 2 dalyje numatytas apribojimas galėjo būti taikomas. Vilniaus miesto apylinkės teismas padarė išvadą, kad atsakovai gyvena ieškovo butuose ir naudojasi ieškovo turtu. Tuo teismas nustatė, jog abu atsakovai gyvena ir naudojasi tiek butu ( - ), Vilnius, tiek butu ( - ), Vilnius. Teismas nenurodė, o ieškovas ir neprašė, kad atsakovė D. D. – U. būtu iškeldinta iš buto adresu ( - ), Vilnius, tokiu būdu nepaneigiant atsakovės teisės naudotis minėtu butu.

9Ieškovas AB „Citadele“ bankas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

10Nurodo, kad atsakovas J. U. nuosavybės teisę į turtą prarado įstatymų nustatyta tvarka – vykdant išieškojimų procesą iš jo turto už prisiimtas prievoles. Bankas pasinaudodamas iškeldinimo institutu pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui negatorinį ieškinį dėl valdymo pažeidimų pašalinimo (CK 4.98 straipsnis). Duomenys iš nekilnojamojo turto registro patvirtina, kad bankas yra turto savininkas ir nėra perdavęs atsakovams nei valdymo, nei disponavimo teisių ir atsakovai naudojasi turtu be jokio teisinio pagrindo. Antstolei patvirtinus turto perdavimo išieškotojui aktą, bankas kreipėsi į atsakovus su prašymu perduoti turto dokumentus, raktus nuo durų užraktų ir išsikelti iš turto, tačiau atsakovai banko prašymo neįvykdė. Vilniaus miesto apylinkės 2013 m. lapkričio 26 d. sprendime pagrįstai konstatavo, jog nuomos santykiai tarp atsakovų nesusiformavo ir turto savininkas gindamas savo nuosavybę gali prašyti iškeldinti asmenis, kurie naudojasi jo nuosavybe be teisinio pagrindo. Atsakovai nepateikdami jokių nei faktinių aplinkybių nei teisinių argumentų apeliaciniu skundu tiesiog prašo aukštesnės instancijos teismo šią Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimo dalį panaikinti. Įstatymas reikalauja apeliaciniame skunde nurodyti ir faktinį ir teisinį apeliacinio skundo pagrindą, kas akivaizdžiai šiuo konkrečiu atveju nėra padaryta.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

13Byloje kyla ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių savininko nuosavybės teisių gynimą, taikymo, įrodymų tyrimo ir vertinimo, aiškinimo ir taikymo.

14Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl jų detaliau nekartoja, tačiau atkreipia dėmesį, jog atsakovų apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, jog pirmos instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovai gyvena ieškovo butuose ir naudojasi ieškovo turtu, vadinasi tuo teismas nustatė, jog abu atsakovai gyvena ir naudojasi tiek butu ( - ), Vilnius, tiek butu ( - ), Vilnius, yra neteisinga. Išanalizavus pirmos instancijos teismo nustatytas aplinkybes, matyti, kad teismas atsakovų minimos aplinkybės nei konstatavo, nei nustatė, o pasisakydamas, jog „Atsakovai iš kitam asmeniui priklausančio ginčo buto neišsikėlė nei po raginimo, nei po ieškinio pateikimo ir butuose gyvena iki šiol. Tai rodo, kad atsakovai gyvena ieškovo butuose ir naudojasi ieškovo turtu, piktnaudžiauja savo teisėmis ir tuo pažeidžia ieškovo teises bei teisėtus interesus“ siekė konstatuoti ieškovo nuosavybės teisių į visus butus pažeidimą. Akivaizdu, jog šiame kontekste teismas tik bendrai įvardijo „atsakovai gyvena ieškovo butuose“ nekonkretindamas, kuris atsakovas kuriame bute gyvena, kadangi iš bylos duomenų apie butuose gyvenamąsias vietas deklaravusius asmenis, matyti, kuriame bute faktiškai gyvena atsakovė, todėl tokios bendro pobūdžio frazės nesudaro pagrindo teigti teismą konstavus atsakovų nurodomai aplinkybei. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovų teigiama išvada, jog teismui nenurodžius ir ieškovui neprašius, kad atsakovė D. D. – U. būtu iškeldinta iš buto adresu ( - ), Vilnius, tokiu būdu buvo nepaneigta atsakovės teisės naudotis minėtu butu, laikytina visiškai nepagrįsta.

15Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovų apeliacinio skundo argumentais, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo aplinkybę, jog banko darbuotoja telefonu prašė atsakovą J. U. perduoti Turto eksploatavimui bei valdymui reikalingą dokumentaciją, raktus ir atlaisvinti turtą, kadangi byloje nėra jokių duomenų, pagrindžiančių teismo nurodytą aplinkybę. Visgi, ši aplinkybė nėra reikšminga sprendžiant pirmos instancijos teismo sprendimo pagrįstumo klausimą, kadangi byloje yra pakankamai duomenų, jog atsakovai buvo informuoti, jog Turto nuosavybės teisėms perėjus ieškovui, atsakovai butais naudojasi neteisėtai (b. l. 49, 51).

16Dėl šalių teisinių santykių kvalifikavimo

17Išnagrinėjusi visus bylos duomenis, teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog tarp atsakovų nėra susiklostę nuomos santykiai. Tokią išvadą teisėjų kolegija daro, remdamasi bylos duomenimis bei šalių paaiškinimais. Nors atsakovas teigia, kad atsakovei suteikus jam paskolą ir neskaičiuojant palūkanų, jis už tai jai ir jos šeimos nariams leidžia gyventi ir savo nuožiūra naudoti butus adresu ( - ), Vilnius, ir ( - ), Vilnius, o atsakovas moka visus komunalinius mokesčius bei apmoka remonto išlaidas, jei toks būtų, atsakovas šių teiginių niekaip nepagrindžia. Atsakovo minimose 2000 m. sausio 28 d. paskolos sutartyse nenumatytos jokios paskolų grąžinimą užtikrinančios ar palūkanas atstojančios sąlygos. Iš bylos duomenų matyti, jog atsakovai savo gyvenamąją vietą yra deklaravę tik bute ( - ), Vilnius, atsakovai yra sutuoktiniai (b. l. 56). Apie jokius kitus asmenis, gyvenančius kituose butuose, atsakovas jokių duomenų nepateikė. Tai, kad tariama atsakovės sūnaus sugyventinė, tariamai gyvenanti ( - ), Vilnius, keturis kartus sumokėjo už komunalinius mokesčius, be to, visiškai neaišku kokio buto mokesčius (b. l. 73, 75, 77, 79), neįrodo atsakovo pateikiamų aplinkybių apie susiklosčiusius atsakovų nuomos santykius ieškovo visuose ar kuriame nors iš butų.

18Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenys patvirtina tik tokias aplinkybes, jog atsakovė pardavė jai nuosavybės teise priklausiusį butą ir šiuos pinigus paskolino atsakovui, o šiuo metu atsakovai kaip sutuoktiniai gyvena viename iš ieškovo butų, o kitus naudoja savo nuožiūra pajamoms gauti ar kitiems poreikiams tenkinti.

19Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog ir tarp ieškovo bei atsakovų nėra susiklostę nuomos santykiai. Šios aplinkybės apeliaciniame skunde neginčija ir atsakovai.

20Atsakovai rėmėsi kasacinio teismo išaiškinimu, kad tais atvejais, kai asmuo ilgą laiką valdė ir naudojo gyvenamąsias patalpas, jų savininkams to neginčijant, teismas įvertinęs visas tokio valdymo ir naudojimo aplinkybes teismas gali pripažinti susiformavus asmens teises į būstą Konvencijos 8 straipsnio aiškinimo prasme, o nacionalinės teisės aspektu – šiuos santykius kvalifikuoti nuoma ar panauda.

21Apeliacinio teismo nuomone, nagrinėjamu atveju, ši praktika netaikytina, kadangi buvęs patalpų savininkas yra pats atsakovas, o kitas atsakovas – jo sutuoktinė. Elementariai logikai prieštarautų išvada, jog atsakovui kaip savininkui neginčijant savo paties ir jo sutuoktinės gyvenimo atsakovui nuosavybės teise priklausiusiuose butuose, būtų galima pripažinti susiformavus asmens teises į būstą.

22Dėl savininko nuosavybės teisių gynimo

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad visais atvejais, kai nekilnojamojo daikto savininko teisių pažeidimas pasireiškia negalėjimu naudotis savo daiktu dėl to, kad kitas asmuo juo naudojasi be jokio teisinio pagrindo, savininko teisės ginamos negatoriniu ieškiniu (CK4.98 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2011). Asmuo, pareikšdamas negatorinį ieškinį, turi įrodyti dvi aplinkybes: tai, jog jis yra turto savininkas ir tai, kad jo teisės yra pažeistos. Tuo tarpu atsakovams tenka pareiga įrodyti savo veiksmų, kuriais jis neleidžia ieškovui naudotis jo nuosavybe esančiu Turtu, teisėtumą.

24Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos, varžytynių aktai, kurių pagrindu ieškovas įsigijo ginčo butus, nėra pripažinti negaliojančiais, o jų teisėtumas yra įvertintas teismine tvarka (Vilniaus apygardos teismo 2014-07-07 nutartis, c. b. Nr. 2S-1331-302/2014). Kaip nustatyta prieš tai, nuomos teisiniai santykiai nei tarp pačių atsakovų, nei tarp ieškovo ir atsakovų nėra susiklostę, todėl pripažintina, jog atsakovai ieškovo visuose ar kuriame nors iš butų gyvena ar jais naudojasi be jokio teisinio pagrindo, t. y. atsakovai neįrodė savo veiksmų, kuriais jie neleidžia ieškovui naudotis jo nuosavybe esančiu Turtu, teisėtumo.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju atsakovas aplinkybes, privalomas reiškiant negatorinį ieškinį, įrodė. Taigi, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo reikalavimą kvalifikavo taikydamas CK 4.98 straipsnio nuostatą, pagal kurią savininkas turi teisę reikalauti pašalinti bet kuriuos savininko teisės pažeidimus, tame tarpe – prašyti iškeldinti asmenis, kurie naudojasi jo nuosavybe be teisinio pagrindo.

26Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

27Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nėra pagrindo konstatuoti teismo sprendimo neteisėtumo; materialinės ar procesinės teisės normų netinkamo aiškinimo bei taikymo, kas turėtų įtakos skundžiamo teismo sprendimo pakeitimą ar jo panaikinimą. Kiti ieškovės apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo kitokiai teisėjų kolegijos išvadai dėl ginčo susiformuoti nesudaro, todėl teismas dėl jų nepasisako.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas prašo iškeldinti atsakovus J. U., D. D. - U. ir P. U. su visais... 3. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas J. U. (toliau – atsakovas) 2007 m. spalio... 4. Atsakovai J. U. ir D. D.-U. pateikė atsiliepimą į ieškinį, ir prašo... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškovo... 6. Teismas nustatė, jog butas su rūsiu (unikalus Nr. ( - )), esantis adresu ( -... 7. Atsakovai D. D. – U. ir J. U. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto... 8. Nurodė jog Vilniaus miesto apylinkės teismas nepagrįstai nevertino, kad... 9. Ieškovas AB „Citadele“ bankas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą... 10. Nurodo, kad atsakovas J. U. nuosavybės teisę į turtą prarado įstatymų... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 13. Byloje kyla ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių savininko... 14. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo... 15. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovų apeliacinio... 16. Dėl šalių teisinių santykių kvalifikavimo... 17. Išnagrinėjusi visus bylos duomenis, teisėjų kolegija sutinka su pirmos... 18. Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenys patvirtina tik tokias aplinkybes,... 19. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog... 20. Atsakovai rėmėsi kasacinio teismo išaiškinimu, kad tais atvejais, kai asmuo... 21. Apeliacinio teismo nuomone, nagrinėjamu atveju, ši praktika netaikytina,... 22. Dėl savininko nuosavybės teisių gynimo... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad visais... 24. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos, varžytynių aktai,... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 26. Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog... 27. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti...