Byla 2S-1331-302/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė A. P., AB „Citadele“ bankas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto J. U. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 25 d. nutarties, civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. U. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė A. P., AB „Citadele“ bankas, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas (skolininkas) J. U. kreipėsi į teismą su skundu, kurį vėliau patikslinęs prašė pripažinti antstolės A. P. veiksmus neteisėtais ir panaikinti: 1) 2012 m. gruodžio 21 d. patvarkymą Dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis ir pasiūlymo pirmos eilės ieškovui paimti varžytynėse neparduotą turtą Nr., 173-4125; 2) 2013 m. sausio 18 d. patvarkymą Dėl areštuoto turto pardavimo iš antrųjų varžytynių Nr. 173-120; 3) 2013 m. balandžio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 173-VA-02; 4) 2013 m. balandžio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 173-VA-03 ir 5) 2013 m. balandžio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 173-VA-04. Nurodo, jog antstolė vykdo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo išduotą hipotekos teisėjos nutartį Nr. 6008,6009V/2011, kuria buvo nutarta priverstinai parduoti iš varžytynių šiuos nekilnojamuosius daiktus: 114,05 m2 ploto butą, esantį ( - ); 104,55 m2 ploto butą (neįrengtas patalpas), esančias ( - ) ir 141,48 m2 ploto butą, esantį ( - ), kurie nuosavybės teise priklauso skolininkui J. U.. Antstolė 2012 m. lapkričio 7 d. patvarkymu Nr. 173-3643 patvarkė parduoti minėtą turtą iš varžytynių. 2012 m. gruodžio 21 d. patvarkymu Dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis ir pasiūlymo pirmos eilės ieškovui paimti varžytynėse neparduotą turtą Nr. 173-4125, nes nedalyvavo nei vienas pirkėjas. Skolininkas teigia, jog antstolės patvarkyme nurodyta varžytynių vieta – antstolių G. P. ir A. P. kontora, Žygio g. 91, Vilniuje, tačiau tai neatitiko tikrovės, nes nebuvo nurodytas kontoros adresas. Specialaus interneto tinklalapio www.antstoliai.lt naudojimosi instrukcijoje nurodyta, kad paiešką apie skelbiamas varžytynes galima rasti suvedus įvairius kriterijus (pvz., varžytynių vietą, varžytynių datą, teksto fragmentą parduodamo turto aprašyme, parduodamo turto kategoriją, kainą), o suvedus datą, sistema atrinks visus skelbimus apie parduodamą turtą, kuris bus parduodamas tą dieną iš varžytynių. Pareiškėjui (skolininkui) atlikus paiešką pagal pasirinktus kriterijus (datą, vietą bei turto kategoriją), sistema skelbimų apie parduodamą pareiškėjo turtą tą dieną nerado. Pareiškėjas teigė, jog apie varžytynes nebuvo paskelbta pagal įstatymo reikalavimus, todėl buvo pažeistos jo teisės. Kadangi pareiškėjo (skolininko) teigimu, pirmosios varžytynės negali būti pripažintos neįvykusiomis, nes apie jas nebuvo paskelbta įstatymo nustatyta tvarka, pareiškėjas nurodo, jog visi kiti antstolės priimti patvarkymai ir aktai yra savaime negaliojantys, nes iš neteisės teisė negali atsirasti. Esant šioms aplinkybėms pareiškėjas (skolininkas) prašė panaikinti nurodytus antstolės priimtus patvarkymus ir aktus.

4Antstolė A. P. išnagrinėjusi pareiškėjo (skolininko) patikslintą skundą, pateikė atsiliepimą, prašymą skundą atmesti. Nurodė, kad 2012 m. lapkričio 7 d. patvarkyme, kuris skolininkui buvo įteiktas, buvo aiškiai nurodytas parduodamas turtas, varžytynių vieta, pardavimo kaina, pardavimo data bei varžytynių pradžios laikas. Skolininkui buvo pasiūlyta surasti ir pasiūlyti savo iš varžytynių parduodamo turto pirkėją bei vadovaujantis CPK 705 - 706 straipsnių nuostatomis apie varžytynes buvo paskelbta antstolių kontoros skelbimų lentoje, turto buvimo vietos laikraštyje bei specialiame interneto tinklalapyje www.antstoliai.lt. Skelbimai buvo paskelbti griežtai laikantis nustatytos tvarkos, varžytynių skelbimui nustatytų reikalavimų bei terminų, ką patvirtina VĮ Registrų centro raštas, kad antstolės A. P. specialiame internetiniame tinklalapyje 2012 m. lapkričio 14 d. paskelbti 3 skelbimai apie iš varžytynių parduodamą J. U. priklausantį nekilnojamąjį turtą. Atsiliepime teigiama, jog antstolis, nurodydamas skelbime apie parduodamą turtą, neprivalo tame pačiame stulpelyje nurodyti ir antstolių kontoros pavadinimo ir kontoros buveinės vietos, nes tam yra skirti atskirti stulpeliai. Kodėl pareiškėjas (skolininkas) ieškojo skelbimų apie parduodamą turtą suvesdamas beveik visus kriterijus į paiešką, ir neradęs skelbimo nebandė pakeisti paieškos kriterijų, antstolė nesuprato. Pareiškėjo (skolininko) teiginys, kad antstolė į 2012 m. gruodžio 21 d. patvarkymą įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, neteisingas, nes varžytynės iš tikrųjų neįvyko, kadangi jose nedalyvavo nei vienas pirkėjas. Teigė, jog jos priimti patvarkymai yra informatyvūs, surašyti pagal įstatymo reikalavimus, todėl nėra pagrindų tenkinti pareiškėjo (skolininko) skundą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 25 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nesutiko su pareiškėjo (skolininko) argumentais, kad antstolė 2012 m. gruodžio 21 d. patvarkyme įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, nes iš skelbimo teksto galima identifikuoti, jog varžytynės vyks nurodytos antstolių kontoros adresu, nesant konkrečiai nurodytos kontoros gatvės ir namo numerio skiltyje „varžytynių vieta“. Nurodė, jog potencialus pirkėjas, susidomėjęs būsimomis varžytynėmis, galėjo iš patalpintų skelbimų specialiame interneto tinklalapyje nustatyti varžytynių vietą ir kreiptis į antstolę dėl dalyvavimo varžytynėse. Todėl pareiškėjo (skolininko) teiginius, kad skelbiant apie būsimas varžytynes buvo pažeistas CPK 707 straipsnis, kad privalo skelbime būti nurodyti varžytynių vieta ir laikas, atmetė kaip neįrodytus. Teismas taip pat pažymėjo, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog bandė kitais kriterijais negu nurodytais skunde, ieškoti informacijos. Todėl, remdamasis byloje esančiais įrodymais bei nustatytomis aplinkybėmis konstatavo, jog pareiškėjas negalėjo rasti informacijos apie būsimas varžytynes, nes pasirinko netinkamus arba nepakankamus paieškos kriterijus, nors informaciją antstolis į tinklalapį pateikė tinkamai. Teismui konstatavus, kad antstolė A. P., priimdama 2012 m. gruodžio 21 d. patvarkymą Dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis ir pasiūlymo pirmos eilės ieškovui paimti varžytynėse neparduotą turtą Nr. 173-4125, nepažeidė įstatymo reikalavimo ir vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, pareiškėjo reikalavimus panaikinti 2013 m. sausio 18 d. patvarkymą Dėl areštuoto turto pardavimo iš antrųjų varžytynių Nr. 173-120; 2013 m. balandžio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 173-VA-02; 2013 m. balandžio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 173-VA-03 ir 2013 m. balandžio 4 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 173-VA-04 nurodytais motyvais, atmetė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Apeliantas J. U. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 25 d. nutarties ir prašo panaikinti skundžiamą nutartį, ir pareiškėjo skundą patenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pats nurodė, kad iš pateiktų į bylą VĮ „Registrų centras“ 2012 m. lapkričio 14 d. paskelbtų antstolės skelbimų matyti, kad antstolė skelbimuose, kurie buvo patalpinti specialiame interneto tinklalapyje www.antstoliai.lt skiltyje „varžytynių vieta“ nurodė- Antstolių G. P. ir A. P. kontora, o skiltyje „antstolio adresas“- Žygio g. 91, LT-08234, Vilnius. Tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas nesutiko su pareiškėjo skundo argumentais, jog antstolė 2012 m. gruodžio 21 d. patvarkyme įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, nes, kaip nurodė teismas, iš skelbimo teksto galima identifikuoti, jog varžytynės vyks nurodytos kontoros adresu, nesant konkrečiai nurodytos kontoros gatvės ir namo numerio skiltyje „varžytynių vieta“. Pažymi, jog teismas turėjo įvertinti, kad LR CPK 707 str. 4 d. yra imperatyvi ir antstolė A. P. privalėjo specialiame interneto tinklapyje www.antstoliai.lt paskelbti varžytynes tinkamai, nurodant varžytynių vietą, t.y. Antstolių G. P. ir A. P. kontora, Žygio g. 91, Vilnius, kokiu būdu varžytynių vietą antstolė nurodė savo 2012-11-07 patvarkyme „Dėl areštuoto turto įkainavimo ir pardavimo iš varžytynių“, 2012-12-21 patvarkyme „ Dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis ir pasiūlymo pirmos eilės ieškovui paimti varžytynėse neparduotą turtą“ ir 201211-12 laikraštyje „Alio reklama“ Nr. 91, patalpintuose skelbimuose kuriuose, tai pripažino ir pats pirmosios instancijos teismas, varžytynių vieta nurodyta Žygio g. 91, Vilnius. Tačiau antstolė, tokiu būdu kaip ji nurodė varžytynių vietą savo patvarkymuose, privalėjo paskelbti ir specialiame interneto tinklapyje varžytynių vieta nurodant Antstolių G. P. ir A. P. kontora, Žygio g. 91, Vilnius, o ne Antstolių G. P. ir A. P. kontora. Pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti tai, kad antstolė į 2012-12-21 patvarkymą, oficialų dokumentą, kuris sukelia pareiškėjui teisiškai reikšmingus padarinius, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad skelbiant varžytynes, varžytynių vieta nurodyta, Antstolių G. P. ir A. P. kontora, Žygio g. 91, Vilnius. Pasak apelianto, pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti tai, kad antstolė A. P., organizuodama pareiškėjui priklausiusių butų pirmąsias varžytynes, pažeidė vykdymo procesą, neorganizavo varžytynių taip kaip nurodė imperatyvūs teisės aktų reikalavimai ir pažeidė esmines pareiškėjo teises, tai ir sekantys antstolės atlikti vykdymo veiksmai, kadangi iš neteisės teisė negali atsirasti.

9Suinteresuotas asmuo antstolė A. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį, o skundą atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodo, kad tiek laikraštyje, tiek kontoros skelbimų lentoje bei internetiniame tinklapyje www.antstoliai.lt visi varžytynių skelbimai buvo paskelbti griežtai laikantis iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusių LR CPK 705 str., 706 str., 707 str., Sprendimų vykdymo instrukcijoje bei Antstolių informacinės sistemos naudojimosi instrukcijose nustatytų varžytynių skelbimui keliamų reikalavimų ir terminų, ką patvirtina ir vykdomosios bylos medžiaga bei kiti į bylą pateikti dokumentai. Pažymi, kad nei iki 2013-01-01 galiojusiose pareiškėjo skunde nurodytose teisės normose, nei Antstolių informacinės sistemos naudojimosi instrukcijoje nėra ir nebuvo nustatyta, jog antstolis skelbdamas apie iš varžytynių parduodamą turtą, skelbime nurodydamas varžytynių vykdymo vietą, t.y. konkrečią antstolių kontorą, kurioje šios varžytynės bus vykdomos, tame pačiame skiltyje (eilutėje) papildomai privalo įrašyti ir kontoros adresą, kuriam, kaip jau minėjau aukščiau, skelbime buvo išskirtas atskiras stulpelis (eilutė). Tokiu būdu galima tik spėti, kodėl pareiškėjas, 2012-12-18 atlikdamas jam priklausančio turto varžytynių skelbimų paiešką, pasirinko tokį sudėtingą, klaidinantį ir faktiškai net nustatytų paieškos kriterijų neatitinkantį skelbimų paieškos būdą, paieškos formoje įrašydamas visiškai nekonkrečia informaciją, o pirmai paieškai nepavykus ir toliau naudojosi tais pačiais paieškos kriterijai ir nesinaudojo kitomis skelbimų paieškos galimybėmis.

10Suinteresuotas asmuo AB „Citadele bankas“ atsiliepimo į atskirąjį skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė A. P. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0173/12/00468 dėl 2 379 966,94 Lt ir 5 proc. metinių palūkanų skolos išieškotojo AB Citadele banko naudai, priverstinai parduodant J. U. priklausantį įkeistą nekilnojamąjį turtą. 2012 m. lapkričio 7 d. priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto pardavimo iš varžytynių. Minėtame patvarkyme, kuris skolininkui įteiktas pasirašytinai, buvo tiksliai išvardintas visas iš varžytynių parduotinas turtas, pardavimo kaina, pardavimo data ir varžytynių pradžios laikas, nurodyta, kad varžytynės vyks Antstolių G. P. ir A. P. kontoroje, adresu Žygio g. 91, Vilniuje. Skolininkui taip pat buvo išaiškinta jo teisė iki varžytynių pradžios surasti ir pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją bei vadovaujantis LR CPK 705 str., 706 str. nustatyta tvarka (galiojusia iki 2013-01-01), nuspręsta apie varžytynes paskelbti vietiniame turto buvimo vietos laikraštyje, antstolių kontoros skelbimų lentoje ir specialiame internetiniame puslapyje www.antstoliai.lt. 2012-11-12 buvo paskelbta vietiniame turto buvimo vietos laikraštyje „Alio reklama“ Nr. 91 ir antstolių kontoros skelbimų lentoje, 2012-11-14 apie varžytynes buvo paskelbta specialiame internetiniame puslapyje www.antstoliai.lt. 2012-12-21 patvarkymu varžytynės buvo paskelbtos neįvykusiomis, kadangi jose nedalyvavo nei vienas pirkėjas. 2013 m. sausio 18 d. patvarkymu buvo nutarta skelbti apie turto pardavimą iš antrųjų varžytynių. 2013 m. balandžio 4 d. buvo pasirašyti turto pardavimo iš varžytynių aktai.

15Apeliantas pateikęs atskirąjį skundą prašo panaikinti 2012-12-21 patvarkymą, kuriuo varžytynės buvo paskelbtos neįvykusiomis, kadangi pasak apelianto internetiniame tinklapyje www.antstoliai.lt buvo netinkamai apie jas paskelbta, t.y. skiltyje „varžytynių vieta“ turėjo būti nurodytas ne tik antstolės kontoros pavadinimas „Antstolių G. P. ir A. P. kontora“, tačiau ir kontoros adresas „Žygio g. 91, Vilnius“, kadangi internetiniame tinklapyje atliekant paiešką apie būsimas varžytynes, nenurodžius adreso, apeliantas pagal pasirinktus paieškos kriterijus, paskelbtų varžytynių nerado, ko pasėkoje potencialūs pirkėjai, susidomėję parduodamu nekilnojamu turtu, taip pat nerado atitinkamos informacijos apie šias varžytynes. Taip pat apeliantas pažymi, jog antstolė priimdama 2012-12-21 patvarkymą „Dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis ir pasiūlymo pirmos eilės ieškovui paimti varžytynėse neparduotą turtą“ nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, t.y. nurodė, jog skiltyje „varžytynių vieta“ buvo nurodytas ne tik kontoros pavadinimas, tačiau ir kontoros adresas. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais aukščiau paminėtais apelianto argumentais ir visiškai pritaria pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padarytoms išvadoms, t.y. jog antstolė į tinklalapį informaciją apie varžytynes pateikė tinkamai, o pareiškėjas negalėjo rasti informacijos apie būsimas varžytynes, nes pasirinko netinkamus arba nepakankamus paieškos kriterijus; taip pat, jog kontoros adresui nurodyti yra atskira papildoma skiltis.

16Paskelbimo apie varžytynes tvarka reglamentuojama LR CPK 705-707 straipsniuose (nagrinėjamu atveju aktuali įstatymo, galiojusios iki 2013 m. sausio 1 d. redakcija). Skelbime apie varžytynes nurodoma: 1) varžytynių numeris; 2) turto savininko vardas ir pavardė (juridinio asmens pavadinimas); 3) antstolio, parduodančio turtą iš varžytynių, vardas ir pavardė, kontoros buveinė, telefonas pasiteirauti, kur kreiptis dėl turto apžiūrėjimo; 4) turto buvimo vieta ir trumpas aprašymas; 5) varžytynių pradžios ir pabaigos laikas; 6) varžytynių dalyvio mokesčio dydis; 7) pradinė pardavimo kaina; 8) parduodamo turto nuosavybės apribojimai; 9) pranešimas apie tai, kad visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus; 10) elektroninė nuoroda į dalyvių registracijos ir varžytynių vykdymo tvarką. 2. Prie skelbimo apie varžytynes gali būti pridedama turto nuotrauka (nuotraukos) (LR CPK 707 str.).

17Iš byloje esančio VĮ „Registrų centras“ 2014 m. kovo 10 d. rašto matyti, jog antstolės A. P. specialiame internetiniame tinklapyje www.antstoliai.lt 2012-11-14 buvo paskelbti 3 skelbimai apie iš varžytynių parduodamą J. U. priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurie atitiko LR CPK 707 str. 4 d. keliamus reikalavimus, t.y. juose buvo nurodyta varžytynių vieta, t.y. antstolės kontoros pavadinimas; taip pat antstolės kontoros adresas. Šie skelbimai buvo prieinami viešai, o išoriniai vartotojai galėjo atlikti skelbimų paiešką nurodydami varžytynių vietą, varžytynių datą, pagal teksto fragmentus parduodamo turto aprašyme, pagal parduodamo turto kategoriją, pradinę turto kainą, taip pat vartotojams buvo suteikta galimybė nepavykus paieškai, tikslinti, keisti paieškos sąlygas arba atrinkti visus skelbimus, nenurodžius nė vieno paieškos kriterijaus ( t. 2 b.l. 11). Nagrinėjamu atveju apeliantas teigdamas, jog jam atliekant paiešką apie būsimas varžytynes, jų paieškos sistemoje nepavyko surasti, pažymi, jog internetinio varžytynių tinklapio www.antstoliai.lt naudojimosi instrukcijoje buvo aiškiai nurodyta, kad kuo tiksliau suformulavus paieškos sąlygas- tuo bus tikslesnis rastų skelbimų sąrašas. Iš to darytina išvada, jog apeliantas ieškodamas informacijos apie būsimas varžytynes, vadovavosi tinklapyje esančia instrukcija bei nurodydavo kuo tikslesnius paieškos kriterijus, ko pasėkoje, informacijos apie atitinkamas varžytynes nerado. Pažymėtina, jog apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, kokių veiksmų jis ėmėsi, kai pagal pasirinktus tikslius paieškos kriterijus, jam nepavyko rasti skelbimo apie jam priklausančio turto pardavimą iš varžytynių, pvz. apeliantas nepateikė bei nenurodė, jog jis bandė susisiekti telefonu su antstole ar informacijos (pagalbos) tarnyba, kuri jam paaiškintų, kaip kitu galimu būdu turi būti atliekama paieška, nepavykus skelbimo rasti įvedus tikslius parduodamo turto kriterijus, taip pat nepateikė duomenų, jog jis bandė kitaip atlikti paiešką (pvz. nenurodžius paieškos kriterijų ar nurodžius sutrumpintus). Apeliacinės instancijos teismas visiškai pritaria antstolės pozicijai, jog paieškos formoje būtų užtekę nurodyti tik konkrečią dominančią varžytynių datą, o norint peržiūrėti visą paskelbtų varžytynių skelbimų sąrašą, tai buvo galima padaryti iš viso neįvedus nei vieno paieškos kriterijaus. Be to, apeliacinės instancijos teismo manymu potencialūs pirkėjai norintys įsigyti iš varžytynių parduodamą turtą, peržiūri visus paskelbtus skelbimus, o ne renkasi pagal konkrečiai atitinkamo skolininko parduodamą turtą. Todėl, manytina, jog paieškos rezultatai paprastai priklauso nuo tą paiešką atliekančio asmens veiksmų, jo suvokimo ir siekio gauti norimą informaciją. Kaip matyti iš byloje esančių skelbimų apie iš varžytynių parduodamą turtą ( t. 2 b. l. 12-14), skelbiant apie būsimas varžytynes, iš viso reikia užpildyti 13 punktų, kuriuose yra nurodoma visa informacija susijusi su parduodamu turtu. Iš šių įrodymų matyti, jog skelbimo šablone yra suformuoti du atskiri punktai (dvi atskiros eilutės) skirti nurodyti „varžytynių vietą“ bei „antstolio adresą“. Kaip teisingai kvalifikavo pirmosios instancijos teismas, esant atskiroms eilutėms (punktams), šiuo atveju eilutėje „varžytynių vieta“ turėjo būti nurodytas tik antstolės kontoros pavadinimas, o eilutėje „antstolio adresas“ turėjo būti nurodytas antstolės A. P. kontoros adresas. Tai šiuo atveju ir buvo padaryta. Be to, iš byloje esančio 2014 m. kovo 10 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 0068/14/22F, matyti, kad specialiame tinklapyje www.antstoliai.lt skelbtoje Antstolių informacinės sistemos naudojimosi instrukcijoje, galiojusioje iki 2013 m. sausio 1 d. buvo nustatyta, kokia informacija buvo skelbiama čia talpinamuose varžytynių skelbimuose bei tai, kad varžytynių vieta (šiuo atveju Antstolių G. P. ir A. P. kontora) bei antstolio ar antstolio kontoros adresas (šiuo atveju Žygio g. 91, Vilnius) yra skelbiami atskiruose skelbimo stulpeliuose (eilutėse). Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas visiškai pritaria pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padarytoms išvadoms šiuo klausimu, todėl jų neatkartoja, o apelianto argumentai, jog antstolė skelbdama apie pirmąsias varžytynes pažeidė imperatyviai įstatymo nustatytus reikalavimus, kadangi skiltyje „varžytynių vieta“ nurodė tik antstolės kontoros pavadinimą, ko pasėkoje potencialūs pirkėjai nesurado skelbimų ir nedalyvavo varžytynėse, atmestini, kaip nepagrįsti. Pažymėtina, jog byloje nustatytos aplinkybės bei surinkti įrodymai, suteikia apeliacinės instancijos teismui pagrindą spręsti, jog skelbime patalpinta informacija visiškai atitinka antstolės patvarkymuose nurodytą informaciją bei visus iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusių LR CPK 705-707 str., Sprendimų vykdymo instrukcijoje bei Antstolių informacinės sistemos naudojimosi instrukcijoje nustatytus varžytynių paskelbimo tvarkai bei skelbimų turiniui keliamus reikalavimus.

18Apeliantas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti tai, kad antstolė A. P. į 2012-12-21 patvarkymą, kuris sukelia pareiškėjui teisiškai reikšmingus padarinius, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad skelbiant varžytynes, varžytynių vieta nurodyta: Antstolių G. P. ir A. P. kontora, Žygio g. 91, Vilnius, tačiau skelbimų apie iš varžytynių parduodamą turtą, esančių specialiame interneto tinklapyje, kuriuos antstolei pateikė VĮ „Registrų centras“, languose „varžytynių vieta“ nurodoma tiktai kaip Antstolių G. P. ir A. P. kontora, o ne kaip nurodyta antstolės patvarkyme- Antstolių G. P. ir A. P. kontora, Žygio g. 91, Vilnius. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais argumentais ir pažymi, jog CPK 613 str. 2 d. numato, jog

19Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų apelianto argumentų, kadangi jie nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamoje byloje, be to atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties motyvams. Tokia teismo nutarties motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ir išanalizavęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

20Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas (skolininkas) J. U. kreipėsi į teismą su skundu, kurį vėliau... 4. Antstolė A. P. išnagrinėjusi pareiškėjo (skolininko) patikslintą skundą,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 25 d. nutartimi pareiškėjo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Apeliantas J. U. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 9. Suinteresuotas asmuo antstolė A. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 10. Suinteresuotas asmuo AB „Citadele bankas“ atsiliepimo į atskirąjį... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas atmestinas. ... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė A. P. vykdo vykdomąją bylą Nr.... 15. Apeliantas pateikęs atskirąjį skundą prašo panaikinti 2012-12-21... 16. Paskelbimo apie varžytynes tvarka reglamentuojama LR CPK 705-707 straipsniuose... 17. Iš byloje esančio VĮ „Registrų centras“ 2014 m. kovo 10 d. rašto... 18. Apeliantas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo... 19. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų apelianto argumentų,... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalimi,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 25 d. nutartį palikti...