Byla 2-960/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Slasta“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-828-368/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Slasta“ ieškinį atsakovui M. B. dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo G. S.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Atsakovas prašė sustabdyti bylą iki Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Žemaitijos statyba“ ieškinį atsakovui M. B. bei trečiajam asmeniui UAB „Slasta“ dėl žalos atlyginimo, kurioje priimtas sprendimas gali turėti reikšmės šiai bylai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-825-368/2010 sustabdė iki įsiteisės sprendimas civilinėje byloje nagrinėjamoje Lietuvos apeliaciniame teisme pagal ieškovo UAB „Žemaitijos statyba“ ieškinį atsakovui M. B. bei trečiajam asmeniui UAB „Slasta“ dėl žalos atlyginimo. Nurodė, kad Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje byloje nustatyti faktai gali turėti įrodomąją, prejudicinį ar privalomąją galią nagrinėjamai bylai.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo skundžiamą nutartį panaikinti. Nurodė, kad nagrinėjamos bylos ir bylos, dėl kurios sustabdyta nagrinėjama byla, yra skirtingos, jose turėtų būti nustatomi skirtingi faktai ir aplinkybės, o tai lemia, jog nėra pagrindo stabdyti nagrinėjamos civilinės bylos. Pažymėjo, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, kas lemia, jog byloje egzistuoja viešasis interesas. Ieškovo nuomone, bylos stabdymas šiuo atveju pažeidžia bankroto proceso tikslus, operatyvumo principą.

10Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nurodė, kad tiek UAB „Žemaitijos statyba“, tiek UAB „Slasta“ pareiškė jam ieškinius dėl piniginių sumų priteisimo už tuos pačius darbus. Taigi, kad išnagrinėti šią bylą, atsakovo nuomone, yra reikalinga nustatyti, kiek statybos darbų trūkumų ištaisė UAB „Žemaitijos statyba“, kiek tai atliko UAB „Slasta“, kiek ji priėmė neatliktų darbų, o šios aplinkybės gali būti nustatytos tik Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje byloje.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos.

14Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad, sustabdžius civilinę bylą, užsitęsia teismo procesas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Lietuvos CPK nustatyti civilinio proceso tikslai taip pat reikalauja, kad teismas siektų kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudarytų sąlygų vilkinti bylą (CPK 2, 7, 72, kt. straipsniai). Dėl to teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų formaliai, o kiekvienu atveju privalo įsitikinti, kad iš tiesų yra aplinkybės, kurios sudaro įstatymo nurodytą pagrindą sustabdyti konkrečią bylą.

16Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, jog, esant tam tikroms aplinkybėms, nacionaliniai teismai gali laukti paraleliai vykstančių teismo procesų rezultatų, ir tai gali būti laikoma procesinio veiksmingumo priemone. Tačiau kartu Teismo pabrėžiama, kad toks sprendimas turi būti proporcingas, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (žr., pvz., Herbst v. Germany, judgment of 11 January 2007, no. 20027/02, § 78; Stork v. Germany, judgment of 13 July 2006, no. 38033/02, § 44, kt.).

17Pagal teismų suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-942/2000; 2002 m. sausio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-248/2002; 2004 m. vasario 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2004; 2004 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004; 2006 m. kovo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006, kt.). Sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai neišnagrinėtos bylos susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004, kt.). Pažymėtina, kad tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3- 620/2004; 2005 m. gegužės 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-260/2005, kt.).

18Nagrinėjamoje byloje ieškovas BUAB „Slasta“ savo reikalavimą kildino iš 2008 m. sausio 31 d. subrangos sutarties Nr. 01-31, pagal kurią UAB „Žemaitijos statyba“ neatlygintinai perleido savo įsipareigojimus ir teises pagal 2006 m. rugsėjo 4 d. rangos sutartį Nr. 06/09/04, o subrangovas BUAB „Slasta“ perėmė įsipareigojimus ir teises likusiems darbams atlikti ir defektams pašalinti užsakovui M. B. 2010 m. gruodžio 28 d. M. B. pateikė prašymą stabdyti nagrinėjamą bylą dėl civilinės bylos Nr. 2-103-44/2009. Minėtoje byloje ieškovas UAB „Žemaitijos statyba“ pateikė ieškinį atsakovui M. B. dėl 690 582,21 Lt skolos priteisimo, 8 286 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pripažinimo atsakovo įskaitymo 124 840,55 Lt sumai negaliojančiu bei pripažinimo atsakovo 2006 m. rugsėjo 4 d. rangos sutarties Nr. 06/09/04 nutraukimą neteisėtu ir 249 681 Lt baudos priteisimo. Savo reikalavimą UAB „Žemaitijos statyba“ kildino iš 2006 m. rugsėjo 4 d. rangos sutarties Nr. 06/09/04. Pirmosios instancijos teismas 2009 m. vasario 6 d. sprendimu UAB „Žemaitijos statyba“ ieškinį patenkino iš dalies, Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. balandžio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-159/2010 sprendimą pakeitė, Lietuvos Aukščiausias teismas 2010 m. gruodžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2010 Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartį panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Lietuvos Aukščiausias teismas 2010 m. gruodžio 10 d. nutartyje pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nenagrinėjo ir nenustatė, kiek darbų realiai yra atlikta, kiek darbų yra netinkamos kokybės, kiek darbų, už kuriuos M. B. turi atsiskaityti su BUAB „Slasta“, perėmė tretysis asmuo (t. y. BUAB „Slasta“) (b. l 158-164). Iš šių duomenų matyti, kad civilinėje byloje pagal UAB „Žemaitijos statyba“ ieškinį atsakovui M. B. bus nustatinėjama kiek darbų, už kuriuos M. B. turi atsiskaityti su BUAB „Slasta“, perėmė ieškovas BUAB „Slasta“. Tai reiškia, kad minėtoje byloje faktiškai bus nustatinėjamas nagrinėjamos bylos ieškinio dalykas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad tarp nagrinėjamų bylų egzistuoja prejudicinis ryšys, kuris lemia, jog nagrinėjama byla negali būti išnagrinėta, kol nebus išnagrinėta civilinė byla pagal UAB „Žemaitijos statyba“ ieškinį atsakovui M. B.

19Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi sustabdė civilinės bylos Nr. 2-828-368/2010 nagrinėjimą. Taigi pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą skundžiamą nutartį ir nėra pagrindo jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais.

20Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

22Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Atsakovas prašė sustabdyti bylą iki Lietuvos apeliaciniame teisme bus... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi civilinę bylą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m.... 10. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą. Atsiliepimu... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 14. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad, sustabdžius civilinę bylą, užsitęsia... 16. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai... 17. Pagal teismų suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163... 18. Nagrinėjamoje byloje ieškovas BUAB „Slasta“ savo reikalavimą kildino iš... 19. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 20. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 22. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti...