Byla I-10339-789/2013

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė, susipažinusi su J. Š., S. P., G. A., L. B., J. Ž., R. K., I. G., L. S., G. D. ir M. D. skundu,

Nustatė

2Pareiškėjos J. Š., S. P., G. A., L. B., J. Ž., R. K., I. G., L. S., G. D. ir M. D. 2013-12-20 išsiuntė paštu teismui skundą, kuriame prašo priteisti solidariai iš atsakovų Lietuvos valstybės ir Marijampolės rajono apylinkės teismo už laikotarpį nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 imtinai neišmokėtą darbo užmokesčio dalį: J. Š. – 3944,41 Lt, G. D. – 7533,31 Lt, R. K. – 8152,16 Lt, M. D. – 7707,97Lt, S. P. – 1499,85 Lt, L. B. –7821,39Lt, G. A. – 10272,38 Lt, L. S. – 9609,86 Lt, I. G. – 3634,82Lt, J. Ž. – 7652,46Lt, ir 5 proc. metinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas (teisėjai byla skundo priėmimo klausimui spręsti perduota 2013-12-30).

3Skundą atsisakytina priimti kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str. skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Jeigu byla nepriskirtina tam teismui, skundą atsisakoma priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.).

5Pareiškėjos savo skunde atsakovais nurodė ir savo reikalavimą suformulavo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ir Marijampolės rajono apylinkės teismo atžvilgiu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-07 nutarimo Nr. 992 2 p. nustatyta, kad valstybei (Vyriausybei) Lietuvos Respublikos teismų nagrinėjamose bylose dėl žalos, darbo užmokesčio dalies, neišmokėtos pagal priimtus teisės aktus, siejamus su sunkia valstybės ekonomine, finansine padėtimi, kai pagal pareikštus ieškinius (skundus, prašymus) atsakovu (trečiuoju asmeniu, trečiuoju suinteresuotu asmeniu) įtraukta valstybė (Vyriausybė), atstovauja valstybės institucijos (įstaigos), mokėjusios darbo užmokestį (atlyginimą). Atsižvelgęs į pareiškėjų reikalavimus, minėtą reglamentavimą ir tai, kad pareiškėjos darbo užmokesčio nepriemoką sieja su dėl sunkios valstybės ekonominės, finansinės padėties priimtais teisės aktais, teismas daro išvadą, kad atsakovės Lietuvos valstybės atstove laikytina ne Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kaip nurodė pareiškėjos, o Lietuvos Respublikos Marijampolės rajono apylinkės teismas.

6Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ 6 str. Marijampolės rajono apylinkės teismo buveinė yra Kauno apygardos administracinio teismo veiklos teritorijoje, todėl byla priskirtina nagrinėti Kauno, o ne Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, J. Š., S. P., G. A., L. B., J. Ž., R. K., I. G., L. S., G. D. ir M. D. skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai.

7Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 3 d., 105–106 str.ir 149 str.,

Nutarė

8Atsisakyti priimti J. Š., S. P., G. A., L. B., J. Ž., R. K., I. G., L. S., G. D. ir M. D. skundą.

9Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai J. Š.

10Išaiškinti J. Š., S. P., G. A., L. B., J. Ž., R. K., I. G., L. S., G. D. ir M. D. teisę kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo ir atsakovės atstovo Marijampolės rajono apylinkės teismo buveinė.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai