Byla 2S-1804-390/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Kukalio, kolegijos teisėjų Izoldos Nėnienės, Arūno Rudzinsko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos „DNSB Kovo 11-osios 130A“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos „DNSB Kovo 11-osios 130A“ ieškinį bei patikslintą ieškinį dėl nuostolių atlyginimo atsakovams R. P. ir UAB „Svarbūs sprendimai“ bei atsakovo UAB „Svarbūs sprendimai“ patikslintą priešieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Kauno miesto savivaldybės administracijai ir R. P., tretieji asmenys AB bankas Snoras, S. J., V. C., J. K., S. M., V. V., E. P. ir kiti dėl rekonstrukcijos pripažinimo neteisėta, protokolo dėl statybos leidimo išdavimo ir statybos leidimo panaikinimo, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės R. P. pinigines lėšas 2557 Lt sumai, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, o piniginių lėšų nesant pakankamai, areštuoti atsakovės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą neviršijant 2557 Lt sumos. Prašymą motyvavo tuo, kad atsakovė vengia gera valia atsiskaityti su ieškovu, ieškinio suma (2557 Lt) yra didelė fiziniam asmeniui, kadangi ši suma beveik 4 kartus viršija LRV MMA dydį. Taip pat nurodo, kad atsakovė dar yra papildomai skolinga ieškovui, o visa skola ieškovui, įskaitant ieškinio reikalavimo sumą, yra 11 862 Lt.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. liepos 9 d. nutartimi prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad aplinkybė, jog atsakovė be ieškiniu reikalaujamos priteisti 2557 Lt sumos dar yra skolinga bendrijai virš devynių tūkstančių litų mokesčių, delspinigių ir kt., nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi pastarosios ieškovo nurodytos skolos nėra priteistos įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, yra ginčytinos. Teismo duomenimis, atsakovės atžvilgiu teismuose skolinių reikalavimų nėra pareikšta, o ieškovas jokių kitų įrodymų, kad atsakovės turtinės teisės yra kaip nors suvaržytos ar kitaip apsunkintos, nepateikė. Ieškovo argumentus, kad ieškinio suma yra didelė ir todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumas preziumuotinas atmetė, kadangi ieškovo turtinis reikalavimas atsakovės R. P. atžvilgiu tesudaro 2557 Lt, ir ši suma, teismo nuomone, nėra laikytina didele ir nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovui daugiau jokiais įrodymais nepagrindus jų taikymo būtinumo ir reikalingumo.

5Atskiruoju skundu ieškovas Daugiabučių namų savininkų bendrijos „DNSB Kovo 11-osios 130A“ prašo 2010-07-09 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą tenkinti. Nurodo, kad 2557 Lt suma yra pakankamai didelė fiziniam asmeniui, ši suma yra 3 kartus didesnė nei LRV nustatyta MMA. Ieškovas pateikė teismui įrodymus (mokesčių ir tikslinės įmokos namo priežiūrai ir remontui sąskaita, pažyma apie skolą), patvirtinančius, kad be šioje byloje keliamų reikalavimų dėl skolos priteisimo, ieškovė turi ir kitų skolų ieškovui – t.y. daugiau nei 3 mėnesius nemokami nustatyti bendrijos mokesčiai, ieškovei priskaičiuojami mokesčiai, susiję su paskolos už daugiabučio gyvenamojo namo renovaciją grąžinimui. Nors pažymoje dar nepriteistos įsiteisėjusiais teismo sprendimais, tačiau ieškovo pateikta informacija duoda pagrindo manyti, kad atsakovei nesumokėjus priskaičiuotų sumų, civiliniai ieškiniai gali būti pateikti. Mano, kad faktas, jog atsakovė daugiau nei 3 mėnesius nemoka bendrijos priskaičiuojamų mokesčių įrodo, kad atsakovės turtinė padėtis nėra gera. Nesutinka su teismo argumentu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas susijęs tik su tomis aplinkybėmis, kurios įrodo, jog atsakovas slėps, švaistys ar kitaip bandys perleisti turtą kitiems asmenis. Tokios aplinkybės leidžia teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešus atsakovui.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė R. P. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad tiek bendrijos pirmininkui tiek buhalterei yra sakiusi, kad 2-3 mėnesių bėgyje bendrijos mokesčio įsiskolinimas bus likviduotas. Šis įsiskolinimas susidarė, kadangi visoje šalyje vis dar jaučiami krizės padariniai, gerokai užvilkinami įvairūs atsiskaitymai, tame tarpe ir atsakovei bei jos sutuoktiniui. Mokesčiai mokami dalimis ir dengiamas įsiskolinimas. Atskirajame skunde nurodytos sumos už namo renovaciją nebus apmokamos kol nepasibaigs teisminis bylos dėl renovacijos teisėtumo ir teisingo jos įgyvendinimo nagrinėjimas.

7Atsiliepimuose į atskirąjį skundą atsakovai Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės administracija nurodo, kad atskirasis skundas pagrįstas, o 2010-07-09 nutartis naikintina. Atsakovų nuomone, teismas nepagrįstai atmetė ieškovo įrodymus apie atsakovės įsiskolinimą bendrijai, kadangi CPK nenumatyta, kad įsiskolinimo sumos turėtų būti priteistos įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Mano, kad ieškovo pateikti įrodymai dėl atsakovės įsiskolinimo bendrijai yra pakankamas pagrindas manyti, jog ateityje (ieškinio patenkinimo atveju) taip pat bus siekiama išvengti skolinių įsipareigojimų vykdymo, kas teismo sprendimą gali apsunkinti arba padaryti neįmanomu. Teigia, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių buvo pažeisti šalių lygiateisiškumo bei teismo nešališkumo principai, kadangi teismo nutartimi yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės ieškovo atžvilgiu. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovo atžvilgiu, ieškovas patiria nuostolius, negalėdamas užbaigti daugiabučio namo rekonstrukcijos. Byloje pateikti ieškovo raštai, kuriuose nurodoma, kokia turtinė žala jau yra padaryta. Taigi ieškovo turtiniai reikalavimai atsakovų atžvilgiu dar labiau didės, kas neabejotinai didina teismo sprendimo neįvykdymo ar turto paslėpimo riziką.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtina įvardyti konkrečias aplinkybes, keliančias grėsmę pareiškėjo interesams, pateikti jas patvirtinančius įrodymus (CPK 111 str. 2 d. 4 p., 12, 178 str.). Priešingai nei teigia apeliantas, laikinosios priemonės turi būti taikomos tik tais atvejais, kai yra reali grėsmė, patvirtinta konkrečiomis aplinkybėmis, kurias pagrindžia įrodymai, kad skolininkas slėps, švaistys ar kitaip bandys perleisti turtą kitiems asmenims ir tai apsunkins sprendimo įvykdymą ar padarys jį neįmanomu. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12 str.). Tai reiškia, kad šalis turi ne tik teisę, bet ir pareigą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą. Todėl ir asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi prašymą pagrįsti ir motyvuoti, pateikti tam tikrus įrodymus, iš kurių būtų matyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš tikrųjų reikalingas (CPK 111 str. 2 d. 4 p., 12, 178 str.). Nagrinėjamu atveju ieškovas tokių įrodymų nepateikė, ieškovo nurodyta aplinkybė, kad atsakovė daugiau nei 3 mėnesius nemoka nustatytų bendrijos mokesčių, nėra pakankama daryti pagrįstą išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimas teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, tai yra tik pagrindas ieškovui kreiptis su ieškiniu į teismą. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra siekiama užtikrinti byloje pareikštų reikalavimų įvykdymą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino ieškovo pateiktų įrodymų apie tai, kad be šioje byloje keliamų reikalavimų dėl skolos priteisimo, ieškovė turi ir kitų skolų ieškovui. Kadangi reikalavimai atsakovei dėl kitų įsiskolinimų šioje byloje nėra pareikšti, duomenys apie šių įsiskolinimų dydį neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos Apeliacinio teismo 2009 m. vasario 5 d. Civilinė byla Nr. 2-191/2009). Tačiau 2557 Lt dydžio reikalavimas nelaikytinas pakankamai dideliu ir savaime sudarančiu pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgiant į didelę ginčo sumą.

11Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismas procesinių teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nepažeidė. Atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 9 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies, 1 punktu, kolegija,

Nutarė

13Atskirąjį skundą atmesti.

14Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 9 d. nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai