Byla 2-1754-1009/2017
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui H. N., institucijos, teikiančios išvadą byloje, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei L. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. D. ieškinį atsakovui R. B. dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė L. D. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo R. B. išlaikymą dukrai A. B., gim. ( - ), periodinėmis išmokomis po 150,00 Eur kas mėnesį iki dukters pilnametystės. Bei nustatyti dukters gyvenamąją vietą kartu su ja.

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas H. N. ieškinį palaikė.

6Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai, į teismo posėdį neatvyko, nors byloje esantys duomenys patvirtina, kad apie bylos nagrinėjimą jam yra žinoma.

7Institucija teikianti išvadą byloje, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurią palaikė teisme. Išvadoje nurodoma, kad palaiko ieškovės prašymą dėl nepilnametės A. B. gyvenamosios vietos nustatyto su ieškove, taip pat dėl prašomo priteisti išlaikymo dydžio. Nurodė, kad ieškovė tinkamai rūpinasi dukra.

8Ieškinys tenkintinas.

9Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

10Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad A. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), yra ieškovės L. D. ir atsakovo R. B. dukra (b. l. 3). Ieškovė šiuo metu viena augina šalių nepilnametę dukrą (b. l. 7). Teismo duomenimis ieškovė šiuo metu nedirba, nes augina dukrą.

11Pažymėtina, jog teismas šeimos bylose, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančius ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu (CPK 376 straipsnis).

12Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

13Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu arba kilus ginčui vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.169 straipsnio 1, 2 dalys). Nustatydamas vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų teismas paprastai įvertina vaiko poreikius ir tėvų galimybes juos užtikrinti, atsižvelgdamas į vaiko amžių, įprastą gyvenimo būdą, tėvų gyvenimo sąlygas, būdą, užimtumą ir t. t. Nustatydamas vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, teismas visų pirma turi užtikrinti vaikui saugią ir stabilią aplinką, taip pat lygias tėvų teises dalyvauti vaiką auklėjant ir ugdant (CK 3.156 straipsnis). Tais atvejais, kai vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kito, skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisė dalyvauti vaiko auklėjime ir ugdyme įgyvendinama per nuolatinį ir tiesioginį bendravimą su vaiku (CK 3.170 straipsnis).

14Šalių dukra nuo gimimo gyvena kartu su motina. Šiuo metu ieškovė gyvena su dukra, rūpinasi ja ir prižiūri. Tuo tarpu atsakovas dukra nuo pat jo gimimo nesirūpina, nepateikė įrodymų apie savo gyvenimo sąlygas, atsiliepimo į ieškinį, atsikirtimų. Institucija teikianti išvadą byloje, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kad palaiko ieškovės prašymą dėl nepilnametės A. B. gyvenamosios vietos nustatymo su ieškove, taip pat nurodė, kad atsakovas neturi sąlygų, tinkamų vaikams gyventi. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nepilnametės dukters gyvenamoji vieta nustatytina su jos motina, jos gyvenamojoje vietoje.

15Dėl išlaikymo

16Abu tėvai yra atsakingi už vaikų auklėjimą ir vystymąsi, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Taip pat abu tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus proporcingai savo turtinei padėčiai. Išlaikymas turi būti pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas (Vaiko teisių konvencijos 3, 27 straipsniai, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7–8 straipsniai, 11–14 straipsniai, 18 straipsnis ir kiti, CK 3.155 straipsnis, 3.165 straipsnis) bei proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui.

17Visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena ir pan.), tėvai turi dėti visas pastangas, kad sudarytų sąlygas vaikui gyventi, ugdytis saugioje, labiausiai jo interesus atitinkančioje aplinkoje, bendrauti ir žaisti su bendraamžiais, lavinti gabumus ir įvairiapusiškai leisti laisvalaikį. Įstatymai neapibrėžia, kaip ir kokie vaiko poreikiai turi būti tenkinami, kiekvienu atveju tai turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant ir į tėvų turtinę padėtį, t. y. teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2010).

18Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad nors tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus abiem tėvams yra vienoda, tačiau tai nereiškia, kad kiekvienas iš jų turi teikti vienodo dydžio išlaikymą. CK 3.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas tėvų valdžios lygybės principas reiškia tai, kad tėvų teisės ir pareigos vaikams yra lygios, tačiau konkrečios teisės ir pareigos bei jų apimtis gali skirtis, priklausomai nuo daugelio faktinių aplinkybių, tokių kaip nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta, turtinė padėtis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-491/2013). Vaiko tėvų turtinei padėčiai įvertinti svarbu ir tai, kad su vienu iš tėvų lieka vaikas ir jam neišvengiamai tenka didesnis aprūpinimo teikimas, nes tai susiję su nuolatiniu, kasdieniu materialiniu aprūpinimo užtikrinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010).

19Be to teismas spręsdamas dėl nepilnamečiam vaikui priteistino išlaikymo dydžio pagrįstumo, visais atvejais privalo atsižvelgti ir taikyti CK 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, kurio esmė – visų pirma užtikrinti vaiko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-596/2009; Nr. 3K-3-32/2010). Šis principas lemia, kad visos abejonės dėl išlaikymo priteisimo, jo dydžio, formos nustatymo ir pan. turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Tai reiškia, kad jei byloje kyla pagrįstų abejonių dėl tikrosios tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų ir pan., teismas jas turi vertinti vaiko interesų naudai, t. y. laikyti, kad tėvų materialinė padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį. Taip pat pažymėtina, kad teismo sprendimas dėl išlaikymo neįgyja res judicata galios ir dėl jo pakeitimo tėvas ar motina gali kreiptis ateityje.

20Byloje nustatyta, jog šalių turtinės padėtys, atsižvelgiant į pateiktus įrodymus, nelaikytinos lygiavertėmis, todėl nagrinėjamu atveju teismas daro išvadą, kad yra pagrindas nukrypti nuo tėvų valdžios lygybės principo. Ieškovė šiuo metu dėl objektyvių priežasčių negali dirbti ir taip prisidėti prie dukters išlaikymo, nes dukrai dar tik 10 mėnesių. Taip pat ieškovei tenka didžiausioji vaiko rūpinimosi našta, nes vaikas gyvena kartu su ja. Tuo tarpu tėvas visiškai nusišalinęs nuo rūpinimosi dukra. Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytus principus, kuriais vadovaujamasi nustatant priteistino išlaikymo dydį, taip pat laikantis teismų praktikos, atsižvelgdamas į šalių turtinę padėtį, į tai, kad atsakovas duomenų apie savo gaunamas pajamas nepateikė, todėl tikroji jo turtinė padėtis nenustatyta, taip pat į tai, kad atsakovas yra jauno, darbingo amžiaus asmuo, turi visas galimybes dirbti savo amžių atitinkantį darbą, kad galėtų išlaikyti save bei teikti ieškovės prašomo dydžio išlaikymą savo nepilnametei dukrai, daro išvadą, kad atsakovas gali teikti prašomo dydžio išlaikymą. Atsakovas dėl ieškinio reikalavimų ar išlaikymo dydžio prieštaravimų nepateikė, todėl teismas, visas byloje kilusias abejones dėl tikrosios atsakovo turtinės padėties vertina vaiko interesų naudai, ir daro išvadą, kad atsakovas sutinka su ieškovės prašomu priteisti išlaikymo dydžiu ir atsakovo materialinė padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį – po 150,00 Eur per mėnesį.

21Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovės reikalavimas pilnai pagrįstas, todėl tenkintinas. Ieškovė L. D. skirtina lėšų, skirtų nepilnametės dukros išlaikymui, tvarkytoja uzufrukto teise.

22Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

23Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms jos turi teisę kreiptis dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

24Dėl išlaikymo įsiskolinimo

25Tėvams (vienam jų) nevykdant pareigos išlaikyti nepilnametį vaiką, įstatyme nustatyta galimybė teismui priteisti iš jų (vieno jų) išlaikymą, kurį jie (jis) turės pareigą teikti ateityje (nuo teismo sprendime nurodytos datos), taip pat priteisti išlaikymo skolą. Nors teisė reikalauti išlaikymo atsiranda nuo tada, kai vaiko tėvas (motina) jo nebeteikia, tačiau įstatyme nustatytas ribojimas išlaikymo skolai priteisti, t. y. išlaikymo skola negali būti išieškota daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pateikimo dienos (CK 3.200 straipsnis). Byloje nustatyta, kad atsakovas R. B. išlaikymo dukrai A. B. neteikė nuo pat gimimo, todėl susidarė išlaikymo įsiskolinimas. Išlaikymo įsiskolinimas nuo 2017-01-06 iki 2017-08-30 susidarė už 7 mėnesius ir 24 kalendorinės dienas, todėl yra 1170,00 Eur (150,00 Eur x 7 mėn.=1050,00 Eur ir dar už 24 k. d. 150,00:30x24=120,00 Eur). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas dukters išlaikymui pinigų neteikė, bei į tai, kad išlaikymo įsiskolinimas gali būti priteistas už trejus metus iš atsakovo priteistinas išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2017-01-06 iki 2017-08-31, kurį sudaro 1170,00 Eur.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Ieškovė už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo nuo žyminio mokesčio atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovui tenkanti žyminio mokesčio dalis sudaro 189,00 Eur: išlaikymas 54,00 Eur (150,00 Eur x 12 mėn. x 0,03); 100,00 Eur už reikalavimą dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo; 35,00 Eur už išlaikymo įsiskolinimą (1170,00 Eur x 0,03). Atsižvelgiant į CPK 85 straipsnio 1 dalies 3 punktą, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 189,00 Eur žyminis mokestis bei 7,62 Eur pašto išlaidų.

28Antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei priteisiamos pagal CPK nustatytas taisykles. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas valstybei teismas priteisia savo iniciatyva, gavęs duomenis apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos apskaičiuotas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas (CPK 99 straipsnio 2 dalis). Byloje pateiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos pagal pateiktą 2017-10-30 pažymą Nr.NTP-7-10348 sudaro 118,64 Eur. Ieškovės reikalavimai patenkinti 100 proc. Duomenų, kad atsakovas būtų atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, iš atsakovo valstybės biudžeto naudai priteistina 100 proc. ieškovei suteiktų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurios sudaro 118,64 Eur (CPK 79 straipsnis, 83 straipsnis, 85 straipsnis, 99 straipsnis).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

30ieškinį tenkinti.

31Nustatyti nepilnametės A. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), gyvenamąją vietą su mama L. D., a. k. ( - ) jos gyvenamojoje vietoje.

32Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) nepilnametei dukrai A. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymą po 150,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų 00 ct) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui padavimo dienos – 2017‑08-31, iki dukters A. B. pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

33Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) nepilnametei dukrai A. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymo įsiskolinimą 1170,00 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą septyniasdešimt eurų 00 ct) už laikotarpį nuo 2017-01-06 iki 2017-08-30.

34Pavesti ieškovei L. D., a. k. ( - ) dukters A. B., a. k. ( - ) išlaikymo lėšas tvarkyti uzufrukto teise.

35Sprendimą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdyti skubiai.

36Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) 189,00 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt devynis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 7,62 Eur (septynis eurus 62 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą (išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija, įmokos kodas 5660).

37Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) valstybės naudai, 118,64 Eur (vieną šimtą aštuoniolika eurų 64 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų (sumokant jas į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

38Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė L. D. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama priteisti iš... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas H. N. ieškinį palaikė.... 6. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, procesiniai... 7. Institucija teikianti išvadą byloje, Raseinių rajono savivaldybės... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 10. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad A. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), yra... 11. Pažymėtina, jog teismas šeimos bylose, atsižvelgdamas į ieškinio... 12. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 13. Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų... 14. Šalių dukra nuo gimimo gyvena kartu su motina. Šiuo metu ieškovė gyvena su... 15. Dėl išlaikymo... 16. Abu tėvai yra atsakingi už vaikų auklėjimą ir vystymąsi, privalo... 17. Visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji... 18. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad nors tėvų pareiga... 19. Be to teismas spręsdamas dėl nepilnamečiam vaikui priteistino išlaikymo... 20. Byloje nustatyta, jog šalių turtinės padėtys, atsižvelgiant į pateiktus... 21. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovės... 22. Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1... 23. Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms jos turi teisę kreiptis dėl... 24. Dėl išlaikymo įsiskolinimo... 25. Tėvams (vienam jų) nevykdant pareigos išlaikyti nepilnametį vaiką,... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. Ieškovė už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo nuo žyminio mokesčio... 28. Antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei priteisiamos pagal CPK... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 30. ieškinį tenkinti.... 31. Nustatyti nepilnametės A. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), gyvenamąją vietą su... 32. Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) nepilnametei dukrai A. B., a. k. ( -... 33. Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) nepilnametei dukrai A. B., a. k. ( -... 34. Pavesti ieškovei L. D., a. k. ( - ) dukters A. B., a. k. ( - ) išlaikymo... 35. Sprendimą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdyti skubiai.... 36. Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) 189,00 Eur (vieną šimtą... 37. Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) valstybės naudai, 118,64 Eur (vieną... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...