Byla e2A-1660-153/2016
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Leono Jachimavičiaus ir Arvydo Žibo,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Kalvarijos savivaldybės apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-468-802/2016 pagal ieškovės L. S. ieškinį atsakovei Kalvarijos savivaldybei dėl drausminės nuobaudos panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovė ieškiniu prašė panaikinti atsakovės Kalvarijos savivaldybės mero 2015 m. rugpjūčio 10 d. potvarkį Nr. M1-03 ,,Dėl L. S.“, kuriuo ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas, kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Teismui manant, kad ieškiniui pateikti terminas yra praleistas, ieškovė prašo šį terminą atnaujinti esant svarbioms priežastims ir priteisti iš atsakovės jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad priimtame atsakovės mero potvarkyje nurodytas subjektas, tačiau objekto (tvarkos, drausmės), objektyviųjų požymių (kokiais veiksmais), kuo pasireiškė darbuotojos kaltė, potvarkyje nėra. Dėl šių aplinkybių ginčo potvarkis turėtų būti panaikintas kaip nepagristas.

62. Atsakovės Kalvarijos savivaldybės mero atstovas su ieškovės reikalavimu nesutiko ir nurodė, kad potvarkis formaliai neatitinka reikalavimų, keliamų individualiam teisės aktui, tačiau realiai buvo nurodytas pagrindas, kuriuo remiantis skiriama drausminė nuobauda bei jos rūšis. Formaliai nedideli nukrypimai negali sąlygoti atsakomybės nebuvimo klausimo. Ieškovei buvo žinoma, už ką skiriama drausminė nuobauda, nes darbdavys paprašė ieškovę pateikti pasiaiškinimą dėl VDAI nustatytų pažeidimų, surašytas 4 lapų ieškovės paaiškinimas patvirtina, kad ieškovei nuobaudos skyrimo esmė buvo suprantama. Atsakovo atstovas prašė tenkinti dalį ieškovės reikalavimų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atmesti ieškovės reikalavimo dalį priteisti 254,10 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias ieškovė patyrė dėl kreipimosi į darbo ginčų komisiją.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

83. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2016 m. balandžio 11 d. sprendimu ieškovės ieškinio reikalavimus visiškai patenkino, panaikino skundžiamą Kalvarijos savivaldybės mero 2015 m. rugpjūčio 10 d. potvarkį Nr. M1-03 ,,Dėl L. S.“, kuriuo ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas. Priteisė ieškovei bylinėjimosi išlaidas 693,10 Eur iš atsakovės.

9Teismas nustatė, kad ieškovė 1998 m. rugsėjo 5 d. pradėjo dirbti Kalvarijos globos ir užimtumo centre direktore. Per visą darbo einant šias pareigas laiką ieškovė nebuvo skatinta ar bausta drausmine tvarka. Ieškovės vadovaujamos įstaigos darbuotojos su 2015 m sausio 8 d. skundu kreipėsi į VDAI, nurodydamos, kad į įstaigos automobilį ieškovė galimai neteisėtai 2014 m. gruodžio 10 d. įmontavo sekimo įrangą ir renka duomenis apie įstaigos darbuotojus. VDAI 2015 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. 3R-239 (2.13-1.), nagrinėdama ieškovei pavaldžių darbuotojų skundą, pastarąjį pripažino pagrįstu ir pateikė ieškovės vadovaujamam centrui nurodymą, kurį taip pat išdėstė 2013 m. liepos 13 d. atskiru dokumentu. 2015 m. liepos 14 d. prašymu ieškovei pavaldžios darbuotojos kreipėsi į savivaldybės merą prašydamos taikyti ieškovei drausminę atsakomybę. Atsakovė 2015 m. liepos 29 d. raštu paprašė ieškovę pateikti paaiškinimą atsakovei, po to Kalvarijos savivaldybės mero 2015 m. rugpjūčio 10 d. potvarkiu Nr. M1-03 ieškovei paskirta drausminė nuobauda – papeikimas.

10Teismas, įvertinęs darbo drausmės pažeidimo pobūdį, jo įvykdymo motyvus ir aplinkybes, kuriomis pažeidimas buvo padarytas, ieškovės kaltės formą, atsižvelgdamas į tai, kad jokių konkrečių pasekmių nei įstaigai, nei tretiesiems asmenims nekilo, kitas reikšmingas drausminės nuobaudos skyrimui ir jos rūšies parinkimui aplinkybes, padarė išvadą, kad 2015 m. rugpjūčio 10 d. mero potvarkiu ieškovei paskirta aiškiai neadekvati, neatitinkanti padaryto pažeidimo sunkumo drausminė nuobauda, todėl ji naikintina (DK 242 straipsnio 2 dalis).

114. Teismas priteisė ieškovei advokatės atstovavimo išlaidas, 508,20 Eur pasirengimas bylai, dalyvavimas teismo posėdžiuose, 36,30 Eur komandiruotės, kelionės išlaidos, 254,10 Eur atstovavimas Marijampolės darbo ginčų komisijoje. Teismas pripažino, kad tik 508,20 Eur išlaidos yra siejamos tiesiogiai su bylos nagrinėjimu, 254,10 Eur išlaidas ieškovė patyrė dėl kreipimosi į darbo ginčų komisiją, kitos 36,30 Eur išlaidos, susijusios su atstovės kelionės išlaidomis. 508,20 Eur išlaidos, ieškovės patirtos pasirengiant bylai ir ją 2016 m. kovo 22 d atstovaujant pirmos instancijos teisme, teismo vertinimu, yra kiek per didelės, todėl šias išlaidas teismas sumažino iki 76 Eur už vieną atstovavimo valandą (756,90 Eur X 0,1; tiek užtruko teismo posėdis), kita dalis apskaičiuotų išlaidų teismo vertinimu iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintus maksimalius jų dydžius, todėl ieškovei priteistinos iš atsakovės. Teismas nenustatė ieškovės advokatei būtinybės išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, todėl nepriteisė ieškovei 36,30 Eur komandiruotės išlaidų kaip nesusijusių su bylos nagrinėjimu. Teismas atmetė atsakovės argumentus dėl 254,10 Eur išlaidų nepriteisimo ieškovei remiantis LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostata, nustatančia, jog bylinėjimosi išlaidų sąrašas yra nebaigtinis, prie tokių išlaidų priskiriamos ir kitos būtinos bei pagrįstos išlaidos. Todėl teismas nusprendė, jog turi būti atlyginamos išlaidos, susijusios su ginčų nagrinėjimu privalomoje neteisminėje institucijoje ir šias 693,10 Eur (439 Eur + 254,10 Eur) išlaidas ieškovei priteisė iš atsakovės.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

135. Apeliaciniu skundu Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimą skundžia atsakovas Kalvarijos savivaldybės meras. Apelianto atstovas prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-468-802/2016 ir palikti galioti Kalvarijos savivaldybės mero 2015 m. rugpjūčio 10 d. potvarkį Nr. Ml-03 „Dėl L. S.“. Teismui palikus galioti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-468-802/2016 dalyje dėl paskirtos drausminės nuobaudos papeikimo sumažinti priteistas bylinėjimosi išlaidas 254,10 Eur suma.

145.1. Apelianto atstovas su tokiu teismo sprendimu nesutinka, mano, kad teismas skundžiamą sprendimą priėmė neišsiaiškinęs visų aplinkybių pagal pateiktus įrodymus ir netiksliai aiškindamas bei taikydamas LR CPK bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso normas, todėl skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas ir naikintinas.

155.2. Ieškovė pažeidė daugelį Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir dėl šios priežasties Kalvarijos globos ir užimtumo centro dalies darbuotojų duomenys buvo tvarkomi netiksliai, nesąžiningai ir neteisėtai (ADTAĮ 3 str.l d. 2 p.). Ieškovės neteisėti veiksmai pažeidė ne vieno asmens, tačiau visų Pagalbos namuose tarnybos socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis interesus, o taip pat ir kitų įstaigos darbuotojų, naudojančių tarnybinį automobilį, interesus, kadangi įstaiga turi vieną lengvąjį tarnybinį automobilį skirtą, administracijai jos funkcijoms vykdyti.

165.3. Galimų neigiamų padarinių pavyko išvengti dėl Kalvarijos globos ir užimtumo centro darbuotojų kreipimosi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl jų pažeidžiamų teisių ir dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pateikto ieškovei nurodymo sustabdyti vietos nustatymo įrenginio (GSM / GPS įrenginys), neteisėtai įmontuoto į tarnybinį automobilį „Mitsubishi Outlander Sport“, eksploatavimą. Taigi įstaigos darbuotojų bei kompetentingos institucijos veiksmais buvo užkardyti ieškovės veiksmai ir dėl to nekilo neigiamų pasekmių.

175.4. Atsakovas, parinkdamas drausminę nuobaudą, atsižvelgė į tai, kad dėl ieškovės veiksmų yra gautas Kalvarijos globos ir užimtumo centro kolektyvinis skundas, kurį tyrė Kalvarijos savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-49-21 sudaryta komisija, kuri darbo drausmės pažeidimo nenustatė, tačiau pateikė direktorei rekomendacijas: sumažinti psichologinę įtampą kolektyve tarp vadovų ir darbuotojų; priimant sprendimus nepažeisti darbuotojų teisių ir interesų. Be to, 2015 m. rugsėjo 28 d. buvo gautas antras įstaigos darbuotojų kolektyvinis skundas dėl įstaigos vadovo sprendimų. Kalvarijos savivaldybės mero 2015 m. lapkričio 19 d. potvarkiu Nr. M-49 sudaryta darbo grupė nenustatė darbo drausmės pažeidimo, tačiau konstatavo, kad ieškovė, kaip įstaigos vadovė, neužtikrina sklandaus įstaigos darbo. Atsakovas yra tos nuomonės, kad paskirta drausminė nuobauda adekvati ieškovės padarytam darbo drausmės pažeidimui.

185.5. Ieškovės atstovavimo išlaidos Marijampolės darbo ginčų komisijoje sudarė 254,10 Eur. Kadangi darbo ginčų komisijos posėdis užtruko keletą minučių, t. y. tik tiek, kol darbo ginčų komisijos pirmininkas paskelbė apie atsisakymą nagrinėti prašymą, tad minimos išlaidos yra sietinos su pasirengimu bylai, t. y. prašymo darbo ginčų komisijai parengimu. Prašymo Marijampolės darbo ginčų komisijai bei ieškinio Marijampolės rajono apylinkės teismui turinys analogiškas, todėl Marijampolės rajono apylinkės teismas, tenkinęs ieškovės prašymus priteisti išlaidas pasirengimui bylai Marijampolės darbo ginčų komisijoje ir Marijampolės rajono apylinkės teisme neįsigilinęs į šios aplinkybes priėmė nepagrįstą sprendimą. Atsakovas įsitikinęs, kad 254,10 Eur bylinėjimosi išlaidų už atstovavimą ieškovui Marijampolės darbo ginčų komisijoje teismo ieškovui priteista nepagrįstai.

196. Atsiliepimą į atsakovo Kalvarijos savivaldybės mero atstovo apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo pateikė ieškovės L. S. atstovė advokatė A. V..

206.1. Ieškovės atstovė prašė atsakovo Kalvarijos savivaldybės mero apeliacinį skundą atmesti; Priteisti ieškovės L. S. naudai iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės mero apeliacinės instancijos teisme patirtas 338,80 Eur (su PVM) bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

216.2. Ieškovės veiksmai, įrengiant automobilyje vietos nustatymo įrenginį, nelaikytini neteisėtais, todėl ieškovė niekaip negalėjo pažeisti darbuotojų, naudojančių tarnybinį automobilį, interesus.

226.3. Atsakovės meras,n skirdamas drausminę nuobaudą, netyrė ieškovės kaltės, neįrodė ieškovės kaltės ir nagrinėjant bylą. Ieškovė, priešingai, nei nurodo atsakovas, vykdė savo pareigybės nuostatų 16.2. punkto reikalavimus. Ieškovės veiksmuose nėra jokios kaltės, nes ji veikė savo vadovaujamos įstaigos interesais, tiesiogiai asmens duomenų nerinko, tai patvirtino ir atsakovas teismo posėdžio metu, ir Vilniaus apygardos administracinis teismas aukščiau minėtame sprendime.

236.4. Atsakovės atstovo argumentas, kad neigiamos pasekmės galėjo atsirasti, jei ieškovės veiksmai nebūtų „užkardyti“ įstaigos darbuotojų skundu, yra tik hipotetinės, atsakovo nepagrįstos, neįvardintos ir neįrodytos aplinkybės, kuriomis remtis skiriant drausminę nuobaudą, negalima. Juo labiau, kad ir pati ieškovė naudojosi tarnybiniu automobiliu. Jokių neteisėtų ieškovės veiksmų ir kaltės skundžiamame mero potvarkyje nėra nurodyta, jokių žalingų pasekmių taip pat nebuvo sukelta, dėl to nėra ir priežastinio ryšio, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino Kalvarijos savivaldybės mero 2015 m. rugpjūčio 10 d. potvarkiu Nr. Ml-03 paskirtą ieškovei drausminę nuobaudą.

246.5. Per 17 ieškovės darbo metų ieškovė nebuvo bausta, pažeidimų jos darbe nenustatyta, tai patvirtino ir atsakovas savo apeliaciniame skunde.

256.6. Ieškovė patyrė išlaidas ikiteisminėje ginčų sprendimo institucijoje dėl atsakovo priimto sprendimo. Ieškovės prašymas priteisti jos išlaidas, patirtas sprendžiant ginčą privalomoje neteisminėje institucijoje, sprendžiamas aiškinant kartu su CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostata, nustatančia, jog bylinėjimosi išlaidų sąrašas yra nebaigtinis, prie tokių išlaidų priskiriamos ir kitos būtinos bei pagrįstos išlaidos. Todėl teismas pagrįstai ieškovės turėtas išlaidas, susijusias su ikiteisminiu ginčo nagrinėjimu, pripažino pagrįstomis ir atlygintinomis. Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

277. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

288. Apelianto teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą teismo sprendimą priėmė neišsiaiškinęs visų aplinkybių pagal pateiktus įrodymus ir netiksliai aiškindamas bei taikydamas LR CPK bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso normas yra visiškai abstraktus, neparemtas jokiais argumentais, kurie sudarytų pagrindą sutikti su šiuo apeliacinio skundo motyvu.

299. Bylos duomenimis ieškovė L. S. ėjo Kalvarijos globos ir užimtumo centro direktorės pareigas. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nagrinėjamojoje byloje atsakovas neįrodė, kad ieškovė siekė pažeisti darbo drausmę, o ne įgyvendinti savo pareigas. Kaip pagrįstai nurodyta atsiliepime į apeliacinį skundą, kad ieškovės pareiga – užtikrinti tikslingą ir racionalų biudžeto lėšų panaudojimą (pareigybės nuostatų 16.2. punktas). Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė skundžiamame teismo sprendime, kad ieškovė įmontuodama įstaigos tarnybiniame automobilyje „Mitsubishi Outlander Sport“ vietos nustatymo įrenginį, nustatantį transporto priemonės buvimo vietą, judėjimo kryptį bei greitį, veikė atsižvelgdama į įstaigos tikslus. Kad ieškovės veiksmai neprieštarauja įstaigos veiklos tikslams, kad tokia įranga būtų sumontuota kitokiems tikslams (darbuotojų sekimui ar pan.), nei kad tinkamas lėšų panaudojimo ir funkcijų atlikimo planavimas. Šias pirmosios instancijos teismo išvadas sustiprina Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis, kurioje konstatuota, jog tiesiogiai informacija (asmens duomenys) nėra renkama, dėl to ADTAĮ 24 straipsnio nuostatos netiesioginio informacijos rinkimo atveju netaikytinos (CPK 185 str.).

3010. Kaip nustatyta anksčiau atsakovės meras nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovės veiksmai dėl įmontavimo įstaigos tarnybiniame automobilyje „Mitsubishi Outlander Sport“ vietos nustatymo įrenginio, nustatančio transporto priemonės buvimo vietą, judėjimo kryptį bei greitį sukėlė atsakovui Kalvarijos globos ir užimtumo centrui arba centro darbuotojams neigiamas pasekmes. Atsakovo prielaidą, kad neigiamos pasekmės galėjo atsirasti, jei ieškovės veiksmai nebūtų „užkardyti“ įstaigos darbuotojų skundu, kaip pagrįstai nurodyta ieškovės atstovės atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą yra hipotetinės, atsakovo neįrodytos aplinkybės, kuriomis remtis skiriant drausminę nuobaudą, negalima.

3111. Atmestinas atsakovo atstovo argumentas, kad ieškovei paskirta drausminė nuobauda papeikimas yra pagrįsta. Kad atsakovas skirdamas drausminę nuobaudą ieškovei įvertino ieškovės veiklą, bendravimą su kolektyvu, gautus dėl ieškovės atliktų darbo funkcijų darbuotojų nusiskundimus. Kaip nustatyta byloje per 17 ieškovės darbo metų atsakovės įstaigoje ieškovė nebuvo bausta, pažeidimų jos darbe nenustatyta, darbo drausmės pažeidimus tyrusi komisija ieškovės veiksmuose taip pat nenustatė darbo drausmės pažeidimų (DK 234 str.).

3212 .Atsakovas akcentuoja apeliaciniame skunde, kad ieškovės ankstesnė veikla sudarė pagrindą taikyti ieškovei drausminę nuobaudą – papeikimą. Tačiau priešingai nei teigia apeliantės atstovas, atsakovo 2015 m. rugpjūčio 10 d. potvarkis MI-03 dėl paskirtos ieškovei drausminės nuobaudos šių atsakovo atstovo argumentų nepatvirtina. Paminėtame potvarkyje pasakyta, kad ieškovei paskirta nuobauda – papeikimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 20 str. 2 d., 16 d., 4 d., Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 str.1 d. 2 p. atsižvelgiant į Valstybinės duomenų inspekcijos 2015 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. 3R-239 (2.13-1), Kalvarijos globos ir užimtumo centro direktorės L. S. 2015 m. rugpjūčio 3 d. paaiškinimu Nr. 143S, o ne kaip teigia atsakovo atstovas, dėl komisijos išvadų ir rekomendacijų išnagrinėjusių 2004 m. ir 2015 m. rugsėjo 28 d. darbuotojų nusiskundimus dėl ieškovės darbo. Todėl apelianto atstovo argumentas, kad paskirta ieškovei drausminė nuobauda yra adekvati padarytam pažeidimui ir ieškovės ankstesnei darbo veiklai prieštarauja surinktiems byloje įrodymams.

3313. Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 8 d. išrašu iš 2015 m. rugsėjo 18 d. sutarties dėl teisinių paslaugų Nr. 263/2015 ieškovės L. S. interesus civilinės teisės, darbo teisės ir administracinės teisės srityse atstovavo advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai advokatai. Advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai advokatas G. Č. suteikė 2015 m. lapkričio 24 d. įgaliojimą Advokatų profesinės bendrijos advokatei A. V. atstovauti ieškovę L. S. civilinės teisės, verslo teisės, darbo teisės, baudžiamosios teisės, administracinės teisės srityse. Lietuvos Respublikos Valstybinės Darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2015 m. spalio 8 d. posėdyje Marijampolėje ieškovės L. S. interesus atstovavo advokatė A. V.. Ieškovės atstovavimo išlaidos Marijampolėje darbo ginčų komisijoje sudarė 254,10 Eur. Atsakovo atstovo manymu, šios išlaidos ieškovei nepriteistinos, kadangi advokato atstovavimas posėdyje ilgai neužtruko, o komisija faktiškai neišsprendė ginčo iš esmės. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo atstovo apeliaciniame skunde nurodyti teisinių paslaugų vertinimo argumentai yra visiškai subjektyvūs todėl atmestini. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.1., 8.19 punktai, numato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpradėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kuris nurodytu laikotarpiu sudarė 714,49 Eur. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo priteistos ieškovei išlaidos už ieškovei suteiktas teisines paslaugas ikiteisminio ginčo sprendimo institucijoje (Marijampolėje darbo ginčų komisijoje) yra teisingo ir sąžiningo dydžio, kadangi vien advokatės atstovavimas ieškovės interesų darbo ginčo komisijoje kainavo 214,35 Eur. Byloje nepateikta įrodymų, kad ieškovės atstovavimas darbo ginčų komisijoje užtruko mažiau nei 30 minučių, taip pat nepaneigtas ieškovės atstovės argumentas, kad advokatė privalėjo pasirengti posėdžiui, teikė ieškovei raštu ir žodžiu teisines paslaugas, taigi šios paslaugos taip pat yra apmokamos, taip kaip numatyta rekomendacijų 8.1 punkte (0,3), tai sudaro 23,81 Eur už vieną valandą. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo priteistos ieškovei bylinėjimosi išlaidos nemažintinos.

3414. Ieškovės interesus apeliacinės instancijos teisme atstovavo Advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai, bendrija. Bendrijos advokatai suteikė ieškovei teisines paslaugas, remiantis sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. DEP 16142, ieškovė sumokėjo 2016 m. gegužės 24 d. mokėjimo nurodymu Nr. 127 advokatų profesinės bendrijos advokatui G. Č. 338,80 Eur. Įvertinus tai, kad išspręstas nagrinėjamoje byloje civilinis ginčas yra sudėtingas įrodymų vertinimo ir materialinių teisės normų taikymo prasme, taip pat remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas), 8.11 punktu, šiuo atveju leidžiama Rekomendacijose maksimali sumą priteistina advokatui už teisinių paslaugų suteikimą ieškovei sudarytų 983,97 Eur, ieškovė prašo priteisti 338,80 Eur. Todėl atmetus atsakovo apeliacinį skundą iš atsakovo priteistinos ieškovės sumokėtos bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą, kadangi teisinių paslaugų apmokėjimo 338,80 Eur išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatytų dydžių (LR CPK 98 str.).

3515. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai įvertino bylos duomenis ir tinkamai nustatė bylai reikšmingas aplinkybes, plačiau dėl kitų apeliacinio skundo argumentų nepasisako, nes teismų praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų su tuo susijusių skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; kt.).

3616. Esant išdėstytiems argumentams teisėjų kolegija konstatuoja, kad remiantis apeliacinio skundo argumentais keisti ar naikinti teismo sprendimo nėra pagrindo, jis priimtas visapusiškai išnagrinėjus bylos aplinkybes, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo nekeisti.

39Priteisti iš Kalvarijos savivaldybės mero (į. k. 188744836, Kalvarija, Laisvės g. 2) bylinėjimosi išlaidas 338,80( tris šimtai trisdešimt aštuoni eurai aštuoniasdešimt centų) Eur ieškovei L. S. (a. k( - ) (duomenys nesklebtini).

40Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovė ieškiniu prašė panaikinti atsakovės Kalvarijos savivaldybės... 6. 2. Atsakovės Kalvarijos savivaldybės mero atstovas su ieškovės reikalavimu... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 3. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2016 m. balandžio 11 d. sprendimu... 9. Teismas nustatė, kad ieškovė 1998 m. rugsėjo 5 d. pradėjo dirbti... 10. Teismas, įvertinęs darbo drausmės pažeidimo pobūdį, jo įvykdymo motyvus... 11. 4. Teismas priteisė ieškovei advokatės atstovavimo išlaidas, 508,20 Eur... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. 5. Apeliaciniu skundu Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio... 14. 5.1. Apelianto atstovas su tokiu teismo sprendimu nesutinka, mano, kad teismas... 15. 5.2. Ieškovė pažeidė daugelį Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo... 16. 5.3. Galimų neigiamų padarinių pavyko išvengti dėl Kalvarijos globos ir... 17. 5.4. Atsakovas, parinkdamas drausminę nuobaudą, atsižvelgė į tai, kad dėl... 18. 5.5. Ieškovės atstovavimo išlaidos Marijampolės darbo ginčų komisijoje... 19. 6. Atsiliepimą į atsakovo Kalvarijos savivaldybės mero atstovo apeliacinį... 20. 6.1. Ieškovės atstovė prašė atsakovo Kalvarijos savivaldybės mero... 21. 6.2. Ieškovės veiksmai, įrengiant automobilyje vietos nustatymo įrenginį,... 22. 6.3. Atsakovės meras,n skirdamas drausminę nuobaudą, netyrė ieškovės... 23. 6.4. Atsakovės atstovo argumentas, kad neigiamos pasekmės galėjo atsirasti,... 24. 6.5. Per 17 ieškovės darbo metų ieškovė nebuvo bausta, pažeidimų jos... 25. 6.6. Ieškovė patyrė išlaidas ikiteisminėje ginčų sprendimo institucijoje... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. 7. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 28. 8. Apelianto teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas priimdamas... 29. 9. Bylos duomenimis ieškovė L. S. ėjo Kalvarijos globos ir užimtumo centro... 30. 10. Kaip nustatyta anksčiau atsakovės meras nepateikė į bylą įrodymų,... 31. 11. Atmestinas atsakovo atstovo argumentas, kad ieškovei paskirta drausminė... 32. 12 .Atsakovas akcentuoja apeliaciniame skunde, kad ieškovės ankstesnė veikla... 33. 13. Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 8 d. išrašu iš 2015 m. rugsėjo 18 d.... 34. 14. Ieškovės interesus apeliacinės instancijos teisme atstovavo Advokatų... 35. 15. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos... 36. 16. Esant išdėstytiems argumentams teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 37. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo... 39. Priteisti iš Kalvarijos savivaldybės mero (į. k. 188744836, Kalvarija,... 40. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....