Byla e2S-1253-459/2020

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė,

2rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų santechnika“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų santechnika“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklai, tretieji asmenys Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, ir Klaipėdos laivininkų mokykla, dėl juridinio asmens valdymo organo sprendimo panaikinimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausti po VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos ir Klaipėdos laivininkų mokyklos reorganizacijos įsteigtam juridiniam asmeniui – Jūrinio sektorius darbuotojų rengimo centrui (toliau – JSDRC) organizuoti visuotinius dalininkų susirinkimus bei priimti sprendimus, priskirtus visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai. Ieškovė, atsižvelgdama į šiuo metu esamą teisinę situaciją bei tai, kad teisminis procesas dėl sprendimo pavirtinti įstatus panaikinimo gali trukti ilgą laiką ir šiuo laikotarpiu naujai įsteigtas juridinis asmuo Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras vykdys veiklą vadovaudamasis įstatais, dėl kurių teisėtumo kyla teisminis ginčas, ir Lietuvos Respublika, turėdama kvalifikuotą balsų daugumą, dalininkų susirinkime galės priimti bet kokio pobūdžio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus sprendimus, neatsižvelgdama į ieškovės poziciją, taip pat ir pakeisti įstatus, priimti naujus įstatus, ieškovė siekdama, jog jai toliau nebūtų daroma didesnė žala ir būtų užtikrintas lygiateisiškumo principas procese, pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

72.

8Nurodė, kad taikius tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones esminė žala nei atsakovei, nei kitiems asmenims nebus padaryta, nes reorganizacija galės būti užbaigta ir mokymosi procesas galės būti vykdomas. Visi esminiai klausimai, susiję su naujai steigiamo juridinio asmens veikla, yra išspręsti įstatuose bei reorganizavimo sąlygose. Pažymi, kad, esant būtinumui dėl dalininkų sprendimo priėmimo naujai įsteigto juridinio asmens veikloje, bet kuri proceso šalis turės teisę teikti prašymą teismui bet kurioje proceso stadijoje ir prašyti teismo pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir, teismui įvertinus tokio dalininkų sprendimo priėmimo svarbą bei pasekmes proceso šalims ir ieškovei, išklausius ieškovės nuomonę, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės ar jų mastas galės būti pakeistas. Tokiu būdu bus užtikrinta viešojo intereso apsauga. Tuo tarpu netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų padaryta neproporcinga žala ieškovei, nes jos, kaip naujai steigiamo juridinio asmens dalininkės, dalyvavimas juridinio asmens veikloje būtų tik formalus, tai yra nors ji turėtų teisę dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime, tačiau sprendimo priėmimui įtakos jokios neturėtų, o visus sprendimus vienašališkai turėtų teisę priimti Lietuvos Respublikai atstovaujančios institucijos. Ieškinio patenkinimo atveju tokie sprendimai vėl turėtų būti ginčijami, o tai sąlygotų papildomas išlaidas ir papildomus teisminius procesus. Sugrąžinti šalis į buvusią padėtį faktiškai būtų neįmanoma. Ieškovė turi pagrindą manyti, kad, pasinaudojusi įstatuose numatyta balsų persvara, Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, bandys priimti sprendimus, siekdama visiškai eliminuoti ieškovę iš viešosios įstaigos valdymo ir apsunkinti jos pažeistų teisių atkūrimą, nes akivaizdu, kad ir tokia balsų skaičiavimo sistema buvo pasirinkta ne atsitiktinai, o siekiant atimti iš ieškovės sprendimo priėmimo teisę dalininkų susirinkimuose, nors skirti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 3 balsus, o ieškovei tik vieną nei teisinio, nei faktinio pagrindo nebuvo, jokio logiško paaiškinimo, be pirmiau nurodyto, nėra.

93.

10Atsakovė VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla su ieškovės prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad toks prašymas aiškiai pažeidžia viešąjį interesą ir yra perteklinis. Ieškovė, nesutikdama su priimtais sprendimais, juos gali skųsti ir taip ginti savo teises, jei tokios teisės, jos nuomone, būtų pažeistos. Tai reiškia, kad ieškovės teisės nebus pažeistos ir tokiu atveju, jei dėl kokių nors priežasčių būtų sušauktas visuotinis dalininkų susirinkimas ir šis susirinkimas priimtų susirinkimui priskirtos kompetencijos sprendimą. Mano, kad svarbu konstatuoti, jog ieškovės pakartotinis prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra proporcingas jos ieškinyje keliamiems klausimams ir galimo sprendimo įvykdymui (neįvykdymui), jeigu teismas ieškinį ir patenkintų. Atsakovės nuomone, tai tiesiog formalus prašymas, neturintis svarbesnes reikšmės šiame procese, nes visuotinis dalininkų susirinkimas yra valdymo organas, kuriame dalyvauja ir ieškovė, turinti visas dalininko teises, tarp jų ir teisę balsuoti, apskųsti sprendimus. Ši teisė iš ieškovės neatimta ir ši teisė ieškovei garantuojama įstatymais bei įstatais.

114.

12Trečiasis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ir ŠMSM), su ieškovės prašymu nesutiko. Nurodė, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo nauji mokslo metai ir veiklą pradėjo po reorganizavimo naujai sukurta VšĮ JSDRC. Dėl šių priežasčių uždraudus vykti visuotiniams dalininkų susirinkimams nukentėtų mokymo procesas, o visa JSDRC veikla vyktų tik deklaratyviai, nes naujai įsteigtoje įstaigoje turi būti sprendžiami etatų klausimai, naujos viešosios įstaigos vadovo konkurso klausimas ir kt. Ieškovė prašyme nurodo, kad teisminis procesas dėl sprendimo patvirtinti įstatus gali trukti ilgą laiką, tad draudimas organizuoti visuotinius dalininkų susirinkimus ir priimti jų kompetencijai priskirtus klausimus, trečiojo asmens nuomone, neabejotinai sukurtų stagnaciją įstaigoje ir turėtų poveikį visos įstaigos darbuotojams, mokiniams, trukdytų normaliam ugdymo procesui ir mokyklos veiklos organizavimui ir taip pažeistų viešąjį interesą. Dėl šių priežasčių mano, kad ieškovės argumentas, kad pritaikius šias laikinąsias apsaugos priemones esminė žala niekam nebus padaryta, yra nepagrįstas – esminio viešosios įstaigos organo neveiksnumas turi įtaką visai viešosios įstaigos veiklai, o draudimas tokiam organui veikti pažeistų imperatyviąsias įstatymo normas bei viešąjį interesą. Pažymėjo, kad ieškovė prašyme nenurodė jokios potencialiai jai galinčios kilti žalos, kuri galėtų atsirasti, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, o žala naujos viešosios įstaigos veiklai, jos bendruomenei bei visam ugdymo procesui yra akivaizdi, mano, kad ieškovės prašomos laikinosios apsaugos priemonės nėra teisingos, protingos ir proporcingos siekiamam tikslui. Ieškovės argumentai, kad ateityje galbūt kils teisinių ginčų dėl šiuo metu priimamų visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimų, yra deklaratyvūs ir abstraktūs. Ieškovė nurodė tik galbūt kilsiančias laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pasekmes, kurios vertintinos daugiau kaip prielaidos ir negali būti prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindu.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. rugsėjo 9 d. nutartimi ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismo motyvai:

165.1.

17Įvertinęs ieškovės pateiktus duomenis, nustatė, kad jokių įrodymų ar objektyvių duomenų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, ieškovė nepateikė.

185.2.

19Sutiko su trečiojo asmens išdėstyta pozicija, kad uždraudus vykti visuotiniams dalininkų susirinkimams nukentėtų mokymo procesas, o visa JSDRC veikla vyktų tik deklaratyviai, nes naujai įsteigtoje įstaigoje turi būti sprendžiami etatų klausimai, naujos viešosios įstaigos vadovo konkurso klausimas ir kt. Ieškovė prašyme nurodo, kad teisminis procesas dėl sprendimo patvirtinti įstatus gali trukti ilgą laiką, tad draudimas organizuoti visuotinius dalininkų susirinkimus ir priimti jų kompetencijai priskirtus klausimus turėtų poveikį visos įstaigos darbuotojams, mokiniams, trukdytų normaliam ugdymo procesui ir mokyklos veiklos organizavimui ir taip pažeistų viešąjį interesą. Dėl šių priežasčių teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad pritaikius šias laikinąsias apsaugos priemones esminė žala niekam nebus padaryta.

205.3.

21Pažymėjo, jog ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra plataus pobūdžio ir iš esmės, tenkinus jos prašymą, mokymosi įstaigos veikla tam tikra prasme liktų paralyžiuota, kadangi būtų apribota viešosios įstaigos galimybė spręsti einamuosius klausimus, būtinus efektyviai viešosios įstaigos veiklai.

225.4.

23Ieškovės teiginius, kad Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, bandys priimti sprendimus, siekdama visiškai eliminuoti ieškovę iš viešosios įstaigos valdymo ir apsunkinti jos pažeistų teisių atkūrimą, teismas vertino kaip deklaratyvius ir nepagrįstus jokiais įrodymais.

245.5.

25Teismo vertinimu, uždraudus vykti visuotiniams dalininkų susirinkimams nukentėtų mokymo procesas, negalėtų būti sprendžiami svarbūs klausimai arba šalys nuolat turėtų būti priverstos kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, o tai iš esmės trukdytų normaliam ugdymo procesui ir mokyklos veiklos organizavimui. Kita vertus, pažymėjo ir tai, kad ieškovė taip pat dalyvauja akcininkų susirinkimuose, kadangi ji turi visas dalininko teises – balsuoti, apskųsti sprendimus. Ši teisė iš ieškovės neatimta ir ši teisė ieškovei garantuojama įstatymais bei įstatais. Šiuo atveju prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės liečia ne tik ieškovę ir atsakovę, tačiau ir su bylos nagrinėjimu nesusijusius asmenis, todėl siekiant nesutrikdyti normalios mokymosi įstaigos veiklos ir nepažeisti mokinių bei įstaigoje dirbančių darbuotojų teisių bei teisėtų interesų, byloje nenustačius aplinkybių, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas, ieškovės prašymas netenkintas.

26III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

276.

28Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Vakarų santechnika“ (toliau – ir apeliantė) pateikė atskirąjį skundą, juo prašė Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundo motyvai:

296.1.

30Nurodo, kad apeliantė kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti atsakovės visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimą dėl JSDRC įstatų tvirtinimo. Netaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, tolesnis bylinėjimasis taptų beprasmis, nes pagal neteisėtai priimtus įstatus įsteigtas juridinis asmuo vykdytų veiklą be jokių apribojimų, kita viešojo juridinio asmens dalininkė priimtų sprendimus, priskirtus dalininkų susirinkimo kompetencijai, vienašališkai, todėl grąžinimas šalių į buvusią iki įstatų pavirtinimo teisinę padėtį taptų neįmanomas.

316.2.

32Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad, pritaikius tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones, nukentėtų mokinių ir mokyklos bendruomenės narių interesai. Teismo vertinimas, kad pritaikius laikinąsias apaugos priemones jos trukdytų normaliam mokymosi procesui, yra daugiau vertinamojo pobūdžio teiginiai, neatspindintys realios situacijos, išvados nėra grindžiamos realiais faktais ar argumentais, dėl ko mokymosi veikla turėtų būti sutrikdyta.

336.3.

34Nurodo, kad apeliantės argumentai, jog ŠMSM, kaip naujo juridinio asmens JSDRC dalininkė, sieks priimti sprendimus, kuriais bus bandoma eliminuoti apeliantę iš bet kokio juridinio asmens valdymo, nėra deklaratyvūs, nes ŠMSM atsiliepime pati nurodė, kad pastaraisiais metais visose profesinio mokymo įstaigose, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir valstybė nėra vienintelė viešosios įstaigos dalininkė, reglamentuodama balsavimo tvarką, ministerija siekia nustatyti valstybės balsų daugumą visuotiniame dalininkų susirinkime, tokiu būdu duodama suprasti, kad kiti dalininkai yra šalinami iš bet kokio viešosios įstaigos valdymo ir toks yra viešųjų įstaigų reorganizavimo tikslas. ŠMSM tik įregistravus naują juridinį asmenį rengia visuotinį dalininkų susirinkimą, kuriame bus priiminėjami sprendimai, dėl kurių iškilo ginčas tuo metu, kada apeliantė ir ŠMSM susirinkime turėjo po vieną balsą ir kurių nepavyko priimti visuotiniame dalininkų susirinkime (dėl finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo).

356.4.

36Nurodo, kad, uždraudus JSDRC rengti visuotinius dalininkų susirinkimus, tai nereikš, jog sprendimai apskritai negalės būti priimami, kadangi esant objektyviam poreikiui, iškilus neatidėliotinam būtinumui priimti visuotiniam dalininkų susirinkimui sprendimą, tam, kad mokymosi įstaigos veikla nenutrūktų arba mokymosi procesas nesustotų, bet kuri bylos šalis turės teisę prašyti sumažinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą.

372.

38Atsakovė VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, juo prašė Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimo motyvai:

397.1.

40Nurodo, kad ne tik VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla, bet ir Klaipėdos laivininkų mokykla reorganizuotos į VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centrą (JSDRC). Reorganizuotos mokyklos baigė savo veiklą, yra išregistruotos, todėl dabartiniu metu jų teises ir pareigas perėmė JSDRC ir jis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. yra teisėtai veikianti viešoji įstaiga. Esminė aplinkybė yra ta, kad šios reorganizacijos proceso ieškovė neginčija, jį pripažįsta, o ieškiniu prašo teismo pripažinti negaliojančiu tik VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos 2020 m. liepos 10 d. visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimą Nr. 5 „Dėl Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro įstatų tvirtinimo“. Todėl ieškinys apskritai netenka teisinės logikos, nes ieškovė sutinka, jog JSDRC yra teisėtai veikianti viešoji įstaiga, reorganizavus anksčiau minėtas mokyklas, o šią veiklą reglamentuoja teisės aktai ir, pirmiausia, šio juridinio asmens įstatai, kurie taip pat yra įregistruoti Juridinių asmenų registre. Ieškovė nereiškia jokių procesinių pretenzijų dėl JSDRC įregistravimo Juridinių asmenų registre, todėl, teisėtai reorganizavus šias mokyklas, įregistruojant JSDRC buvo įregistruoti ir JSDRC įstatai, kurie šiuo metu yra teisėtai veikiantis norminis aktas, reglamentuojantis JSDRC veiklą.

417.2.

42Pažymi, kad ieškovė nenurodė jokių pagrįstų argumentų ar aplinkybių, kad, nepritaikius jos prašomų priemonių, galėtų pasunkėti ar galėtų nebūti įvykdytas ieškovei palankus teismo sprendimas. Sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad ieškovė tik deklaratyviai siekia laikinųjų apsaugos priemonių nepateikdama įrodymų, kodėl jos turėtų būti taikomos naujai įsteigto juridinio asmens veiklai riboti.

437.3.

44Nurodo, kad Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje numatyti visuotinio dalininkų susirinkimo klausimai spręstini viešosios įstaigos įstatuose nustatyta tvarka ir apima išskirtinai vidinius viešosios įstaigos veiklos organizavimo aspektus, kurie neabejotinai viešosios įstaigos veikloje yra labai svarbūs, tačiau negali sukelti žalos ieškovei ar kaip nors pažeisti jos interesų. Priešingai, ypač dabartiniu metu, kai prasidėjo mokslo metai, JSDRC būtina spręsti svarbius centrui organizacinius veiklos klausimus, kurių neišsprendus apsunkinama JSDRC veikla, mokymo procesas ir pan.

453.

46Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, juo prašė Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimo motyvai:

478.1.

48Nurodo, kad Viešųjų įstaigų įstatymas imperatyviai numato viešosios įstaigos organus, be kurių viešoji įstaiga tinkamai veikti negalėtų, o visuotinis dalininkų susirinkimas yra vienas esminių viešosios įstaigos organų, priimantis viešosios įstaigos valdymui bei veiklos organizavimui būtinus sprendimus.

498.2.

50Nurodo, kad uždraudus vykti visuotiniams dalininkų susirinkimams nukentėtų mokymo procesas, o visa JSDRC veikla vyktų tik deklaratyviai, nes naujai įsteigtoje įstaigoje turi būti sprendžiami etatų klausimai, naujos viešosios įstaigos vadovo konkurso klausimas ir kt., o draudimas organizuoti visuotinius dalininkų susirinkimus ir priimti jų kompetencijai priskirtus klausimus neabejotinai sukurtų stagnaciją įstaigoje ir turėtų poveikį visos įstaigos darbuotojams, mokiniams, trukdytų normaliam ugdymo procesui ir mokyklos veiklos organizavimui ir taip pažeistų viešąjį interesą.

518.3.

52Nurodo, kad visuotinių dalininkų susirinkimų organizavimas neatima ir neapriboja apeliantės teisės balsuoti, reikšti savo nuomonę ar ginčyti, jos nuomone, neteisėtų, jos interesus pažeidžiančių ar žalą keliančių sprendimų.

538.4.

54Nurodo, kad apeliantės prašomos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai ir reikšmingai suvaržytų naujos įstaigos veiklą ir negalėtų būti laikomos parinktomis laikantis ekonomiškumo principo, jos vertinamos tik kaip bandymas trikdyti naujos įstaigos veiklą ir niekaip negali būti siejamos su tuo, kad jų nepritaikius ateityje nebus įmanoma įvykdyti galimo teigiamo teismo sprendimo arba jo įvykdymas pasunkės.

558.5.

56Nesutinka su apeliantės teiginiu, kad bandoma eliminuoti apeliantę iš bet kokio juridinio asmens valdymo. Valstybė, atstovaujama Ministerijos, yra dalininkė 17 profesinio mokymo įstaigų ir 14 iš jų turi daugumą balsuojant visuotiniame dalininkų susirinkime. Ši nuostata atitinka Viešųjų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatytą viešosios įstaigos tikslą – tenkinti viešuosius interesus, todėl tokios balsavimo tvarkos nustatymas JSDRC įstatuose atitinka imperatyviąsias įstatymo normas, leidžia užtikrinti visuomeninę naudą, viešojo intereso apsaugą bei valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus.

578.6.

58Abejoja, kad kiekvienas visuotiniame dalininkų susirinkime priimamas sprendimas laikytinas pažeidžiančiu apeliantės interesus, bet, net esant tokiam manymui, apeliantė nepraranda teisės ginčyti atitinkamą sprendimą, tačiau nepagrįstas teismų apkrovimas darbu bei laikinųjų apsaugos priemonių visu mastu pritaikymas neabejotinai pažeistų JSDRC bendruomenės, mokinių teisėtus lūkesčius bei interesus.

59Teismas

konstatuoja:

60IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

61Atskirasis skundas netenkintinas.

624.

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

645.

65CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

666.

67Byloje nagrinėjamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria netenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

687.

69Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė pateiktu ieškiniu siekia pripažinti negaliojančiu VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos 2020 m. liepos 10 d. visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimą Nr. 5 „Dėl Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro įstatų tvirtinimo“. Ieškovė iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centrui organizuoti visuotinius dalininkų susirinkimus ir priimti sprendimus, priskirtus visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai. Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

708.

71Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, nurodo, kad, netaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, tolesnis bylinėjimasis taptų beprasmis, nes pagal neteisėtai priimtus įstatus įsteigtas juridinis asmuo vykdytų veiklą be jokių apribojimų, kita viešojo juridinio asmens dalininkė priimtų sprendimus, priskirtus dalininkų susirinkimo kompetencijai, vienašališkai, todėl grąžinimas šalių į buvusią iki įstatų pavirtinimo teisinę padėtį taptų neįmanomas.

729.

73Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 9 straipsnio 3 dalį viešoji įstaiga turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – viešosios įstaigos vadovą. Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnis nustato visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, t. y. visuotinis dalininkų susirinkimas keičia įstatus, keičia viešosios įstaigos buveinę, nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus bei atlieka kitas esmines viešosios įstaigos veiklai funkcijas. Taigi, Viešųjų įstaigų įstatymas imperatyviai numato viešosios įstaigos organus, be kurių viešoji įstaiga tinkamai veikti negalėtų, o visuotinis dalininkų susirinkimas yra vienas esminių viešosios įstaigos organų, priimantis viešosios įstaigos valdymui bei veiklos organizavimui būtinus sprendimus.

7410.

75Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad, be Viešųjų įstaigų įstatymo, visuotiniam dalininkų susirinkimui priskirtus klausimus reglamentuoja JSDRC įstatai, patvirtinti visuotiniame dalininkų susirinkime 2020 m. liepos 10 d. ir įregistruoti viešame Juridinių asmenų registre. Atsižvelgiant į tai, kad viešosios įstaigos įstatai yra esminis jos veiklą reglamentuojantis dokumentas, o JSDRC įstatai šiuo metu yra galiojantys, nepanaikinti, todėl taikytini ? juose nustatyta tvarka turi būti organizuojama JSDRC veikla bei visuotiniai dalininkų susirinkimai.

7611.

77Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo nauji mokslo metai ir veiklą pradėjo po reorganizavimo naujai sukurta VšĮ JSDRC, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog uždraudus vykti visuotiniams dalininkų susirinkimams nukentėtų mokymo procesas, o visa JSDRC veikla vyktų tik deklaratyviai, nes naujai įsteigtoje įstaigoje turi būti sprendžiami etatų klausimai, naujo viešosios įstaigos vadovo konkurso klausimas ir kt., o draudimas organizuoti visuotinius dalininkų susirinkimus ir priimti jų kompetencijai priskirtus klausimus neabejotinai sukurtų stagnaciją įstaigoje ir turėtų neigiamą poveikį visos įstaigos darbuotojams, mokiniams, trukdytų normaliam ugdymo procesui ir mokyklos veiklos organizavimui ir taip pažeistų viešąjį interesą. Mokinių ir mokyklos bendruomenės interesai galės būti įgyvendinami tik leidžiant įstaigai veikti pagal imperatyviąsias teisės normas, t. y. leidžiant vykti visuotiniams dalininkų susirinkimams. Sutiktina su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kad visuotinių dalininkų susirinkimų organizavimas neatima ir neapriboja apeliantės teisės balsuoti, reikšti savo nuomonę ar ginčyti, jos nuomone, neteisėtų, jos interesus pažeidžiančių ar žalą keliančių sprendimų. Nustatyta, kad pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 17 straipsnio 21 dalį valstybei, kaip viešosios įstaigos dalininkei, yra suteikta sprendžiamojo balso teisė Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 8, 9, 10, 11 punktuose numatytais klausimais. Šiuose punktuose nurodyti visuotinio dalininkų susirinkimo klausimai yra susiję su esminiais viešosios įstaigos veikimo, turto valdymo aspektais, taigi matyti, kad šiuo aspektu įstatymų leidėjas sprendžiamąjį balsą suteikė valstybei. Kiti Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje numatyti visuotinio dalininkų susirinkimo klausimai spręstini viešosios įstaigos įstatuose nustatyta tvarka ir apima vidinius viešosios įstaigos veiklos organizavimo aspektus, tačiau apeliantė nenurodo, kokių konkrečiai įstaigos vidinių klausimų išsprendimas galėtų sukelti reikšmingą žalą jai ir jos interesams, iki teismas priims sprendimą šioje byloje.

7812.

79Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, naujai sukurtame JSDRC yra spręstinas ne vienas reikšmingas įstaigos bendruomenei ir jos darbuotojams klausimas, ir šių klausimų sprendimas turi įtakos tinkamam mokymo proceso organizavimui, darbuotojų bei mokinių emociniam stabilumui, darbingumui ir užtikrintumui įstaigoje. Atsižvelgiant į tai, kad įstaigos dalininkai turi veikti išskirtinai įstaigos interesais, siekdami kuo geresnio įstaigos valdymo, apeliantė nepateikė jokių konkrečių motyvų, kaip šių klausimų sprendimas visuotiniame dalininkų susirinkime daro žalą apeliantei.

8013.

81Teismų praktikoje yra susiformavę laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijai bei aplinkybės, kurie turi būti įvertinti sprendžiant dėl tokių priemonių taikymo. Neturtinio pobūdžio bylose dažniausiai atsižvelgiama į šalių teisių pažeidimo riziką, vertybes, kurioms apsaugoti laikinosios apsaugos priemonės yra skirtos, poreikį užtikrinti kitų suinteresuotų asmenų teises, naujų teisinių ginčų atsiradimo tikimybę ir kt. Visais atvejais turėtų būti įvertinta ir tai, ar tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai leidžia įžvelgti ieškovui palankaus sprendimo tikimybę, taip pat ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Taip pat svarbu, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas iš esmės reiškia draudimą bet kuriomis, tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti didesnius suvaržymus, nei absoliučiai būtina siekiant užtikrinti būsimo ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Taigi teismas turi parinkti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios, užtikrindamos teismo sprendimo įvykdymą, kuo mažiau suvaržytų atsakovo interesus.

8214.

83Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės prašomos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai ir reikšmingai suvaržytų naujos įstaigos veiklą ir negalėtų būti laikomos parinktomis laikantis ekonomiškumo principo. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesuderinamos su siekiu užtikrinti stabilią įstaigos veiklą, tenkinti viešuosius interesus švietimo srityje, o jų taikymas nėra susijęs su galimu ieškovei palankiu teismo sprendimu bei jo įvykdymu ateityje. Apeliantė neįrodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ateityje nebus įmanoma įvykdyti galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo arba jo įvykdymas pasunkės. Sutiktina su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kad teismo procesas užtrunka, tad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir visuotinio dalininkų susirinkimo neorganizavimas, sprendimų pagal galiojančius JSDRC įstatus nepriėmimas sąlygotų nuolatinį Viešųjų įstaigų įstatymo imperatyviųjų teisės normų ir JSDRC bendruomenės bei mokinių interesų pažeidimą.

8415.

85Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumų ar ribojimų proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau, nei būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Taigi, laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, negu būtina tikslui pasiekti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-48/2010). Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė atskirajame skunde nenurodė jokios potencialiai jai galinčios kilti žalos, kuri galėtų atsirasti, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, o naujai sukurtos viešosios įstaigos veiklos sutrikdymas neabejotinai turėtų žalos jos bendruomenei bei visam ugdymo procesui, sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad apeliantės prašomos laikinosios apsaugos priemonės nėra teisingos ir proporcingos siekiamam tikslui.

8616.

87Apeliantė nurodo, kad jos argumentai, jog ŠMSM, kaip naujo juridinio asmens JSDRC dalininkė, sieks priimti sprendimus, kuriais bus bandoma eliminuoti apeliantę iš bet kokio juridinio asmens valdymo, nėra deklaratyvūs, nes ŠMSM atsiliepime pati nurodė, jog pastaraisiais metais visose profesinio mokymo įstaigose, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir valstybė nėra vienintelė viešosios įstaigos dalininkė, reglamentuodama balsavimo tvarką, ministerija siekia nustatyti valstybės balsų daugumą visuotiniame dalininkų susirinkime, tokiu būdu duodama suprasti, kad kiti dalininkai yra šalinami iš bet kokio viešosios įstaigos valdymo ir toks yra viešųjų įstaigų reorganizavimo tikslas. ŠMSM tik įregistravus naują juridinį asmenį rengia visuotinį dalininkų susirinkimą, kuriame bus priimami sprendimai, dėl kurių iškilo ginčas tuo metu, kai apeliantė ir ŠMSM susirinkime turėjo po vieną balsą ir kurių nepavyko priimti visuotiniame dalininkų susirinkime (dėl finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo).

8817.

89Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliantės argumentais. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija JSDRC įgyvendina valstybės kaip dalininkės teises. Ministerija, veikdama valstybės vardu, siekia viešųjų interesų tenkinimo, tinkamo švietimo principų, valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo principų įgyvendinimo. Viešųjų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatytas viešosios įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo ir kitokią visuomenei naudingą veiklą ir Lietuvos Respublikos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatyme (9 straipsnyje) įtvirtinti valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principai – valdant, naudojant ir disponuojant valstybės turtu turi būti siekiama visuomeninės naudos, racionalumo, efektyvumo. Valstybinės profesinio mokymo įstaigos, kurių savininkė ar viena iš dalininkų yra valstybė, vykdo profesinio mokymo programas, gauna valstybės biudžeto lėšų joms vykdyti, ūkio lėšų, taip pat valdo bei naudoja panaudos pagrindais valstybės turtą, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokios balsavimo tvarkos nustatymas JSDRC įstatuose atitinka imperatyviąsias įstatymo normas, leidžia užtikrinti visuomeninę naudą, viešojo intereso apsaugą bei valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus.

9018.

91Apeliantė teigia, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija siekia eliminuoti apeliantę iš visų įstaigos valdymo procesų, ir tai grindžia 2020 m. rugsėjo 28 d. planuojamo visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu, kuriame numatyta patvirtinti jau reorganizuotos VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiu apeliantės teiginiu, kadangi Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla yra reorganizuota ir pasibaigusi, jos teises ir pareigas perėmė JSDRC, finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas jau nesukelia jokių teisinių pasekmių įstaigai, nenustatyta, kad darytų žalos apeliantei ar JSDRC, todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas tokius apeliantės argumentus atmetė kaip nepagrįstus ir deklaratyvius.

9219.

93Apeliantė nurodo, kad, uždraudus JSDRC rengti visuotinius dalininkų susirinkimus, nereiškia, jog sprendimai apskritai negalės būti priimami, kadangi esant objektyviam poreikiui, iškilus neatidėliotinam būtinumui priimti visuotiniam dalininkų susirinkimui sprendimą tam, kad mokymosi įstaigos veikla nenutrūktų arba mokymosi procesas nesustotų, bet kuri bylos šalis turės teisę prašyti sumažinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą.

9420.

95Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliantės argumentais, kadangi, kaip minėta, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai suvaržytų įstaigos veiklą, kliudytų tinkamam mokymo proceso bei įstaigos veiklos organizavimui ir nepagrįstai užkrautų teismą darbu kaskart nagrinėjant byloje dalyvaujančių asmenų prašymus keisti ar sumažinti taikomų laikinųjų apsaugos priemonių mastą.

9621.

97Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumui arba pasunkėjimui, o nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės prašymo netenkino.

9822.

99Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. birželio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2012 apeliacinės instancijos teismo sprendimo motyvavimo klausimu pažymėjo, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą; atskirais atvejais apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliacinį / atskirąjį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismų priimtiems sprendimams.

100Dėl procesinės bylos baigties

10123.

102Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

103Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

104Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda... 2. rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos... 7. 2.... 8. Nurodė, kad taikius tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones esminė... 9. 3.... 10. Atsakovė VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla su ieškovės... 11. 4.... 12. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. rugsėjo 9 d. nutartimi ieškovės... 16. 5.1.... 17. Įvertinęs ieškovės pateiktus duomenis, nustatė, kad jokių įrodymų ar... 18. 5.2.... 19. Sutiko su trečiojo asmens išdėstyta pozicija, kad uždraudus vykti... 20. 5.3.... 21. Pažymėjo, jog ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės... 22. 5.4.... 23. Ieškovės teiginius, kad Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos... 24. 5.5.... 25. Teismo vertinimu, uždraudus vykti visuotiniams dalininkų susirinkimams... 26. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 27. 6.... 28. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Vakarų... 29. 6.1.... 30. Nurodo, kad apeliantė kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti atsakovės... 31. 6.2.... 32. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad, pritaikius tokio... 33. 6.3.... 34. Nurodo, kad apeliantės argumentai, jog ŠMSM, kaip naujo juridinio asmens... 35. 6.4.... 36. Nurodo, kad, uždraudus JSDRC rengti visuotinius dalininkų susirinkimus, tai... 37. 2.... 38. Atsakovė VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla pateikė... 39. 7.1.... 40. Nurodo, kad ne tik VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla, bet ir... 41. 7.2.... 42. Pažymi, kad ieškovė nenurodė jokių pagrįstų argumentų ar aplinkybių,... 43. 7.3.... 44. Nurodo, kad Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje numatyti... 45. 3.... 46. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija... 47. 8.1.... 48. Nurodo, kad Viešųjų įstaigų įstatymas imperatyviai numato viešosios... 49. 8.2.... 50. Nurodo, kad uždraudus vykti visuotiniams dalininkų susirinkimams nukentėtų... 51. 8.3.... 52. Nurodo, kad visuotinių dalininkų susirinkimų organizavimas neatima ir... 53. 8.4.... 54. Nurodo, kad apeliantės prašomos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai... 55. 8.5.... 56. Nesutinka su apeliantės teiginiu, kad bandoma eliminuoti apeliantę iš bet... 57. 8.6.... 58. Abejoja, kad kiekvienas visuotiniame dalininkų susirinkime priimamas... 59. Teismas... 60. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai... 61. Atskirasis skundas netenkintinas.... 62. 4.... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 64. 5.... 65. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 66. 6.... 67. Byloje nagrinėjamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria... 68. 7.... 69. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė pateiktu ieškiniu siekia pripažinti... 70. 8.... 71. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, nurodo, kad,... 72. 9.... 73. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 9 straipsnio 3 dalį... 74. 10.... 75. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad, be Viešųjų įstaigų įstatymo,... 76. 11.... 77. Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo nauji mokslo metai... 78. 12.... 79. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, naujai sukurtame JSDRC yra... 80. 13.... 81. Teismų praktikoje yra susiformavę laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 82. 14.... 83. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės prašomos laikinosios... 84. 15.... 85. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 86. 16.... 87. Apeliantė nurodo, kad jos argumentai, jog ŠMSM, kaip naujo juridinio asmens... 88. 17.... 89. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliantės... 90. 18.... 91. Apeliantė teigia, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto... 92. 19.... 93. Apeliantė nurodo, kad, uždraudus JSDRC rengti visuotinius dalininkų... 94. 20.... 95. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliantės... 96. 21.... 97. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 98. 22.... 99. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 100. Dėl procesinės bylos baigties... 101. 23.... 102. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad pirmosios... 103. Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1... 104. Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti...