Byla 2-692/2007
Dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas įmonės bankroto administratorius akcinės bendrovės ,,Alytaus tekstilė“ bankroto byloje (bylos Nr. B2-1010-555/2007)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Milmona“, D. R. , I. R. , V. A. , M. K. , O. S. , A. A. , V. S. , uždarosios akcinės bendrovės „Magira“, R. R. , V. K. , I. G. individualios konsultacinės firmos „Valdymas“, trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Geomatas“, N. M. , J. R. , S. A. , R. V. , D. A. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas įmonės bankroto administratorius akcinės bendrovės ,,Alytaus tekstilė“ bankroto byloje (bylos Nr. B2-1010-555/2007).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi iškėlė AB „Alytaus tekstilė“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė Romualdą Pinkovskį.

4Teismas nurodė, kad įmonės skoliniai įsipareigojimai sudaro 41 779 790 Lt, iš kurių pradelsti - 38 957 739 Lt, turto balansinė vertė - 67 824 964 Lt, todėl AB „Alytaus tekstilė“ yra nemoki įmonė. Teismas sprendė, kad yra teisiniai pagrindai kelti AB „Alytaus tekstilė” bankroto bylą, paskiriant jos administratorių. Teismas pažymėjo, kad byloje pateikti duomenys, jog visi kandidatai, siekiantys administruoti įmonę, atitinka bankrutuojančios įmonės administratoriams keliamus reikalavimus. Įmonės administratoriumi skirtinas asmuo, kuris atstovautų visiems kreditoriams, o ne vien tik kreditoriams, kurių bendra kreditorinių reikalavimų suma sudaro didžiausią kreditorinių reikalavimų dalį. Teismo manymu, skiriant administratorių įvertintina ir aplinkybė, jog administratoriumi skirtinas asmuo, kuris nesukeltų interesų konfliktų tarp kreditorių, nebūtų susijęs su kreditoriais ir bankrutuojančia įmone turtiniais, darbo ar atstovavimo santykiais. Teismo įsitikinimu, nurodytus kriterijus labiausiai atitinka bankroto administratoriumi pasiūlytas Romualdas Pinkovskis. Jis turi pakankamą įmonių bankroto administravimo patirtį, galimybę organizuoti darbą savarankiškai, sudaryti darbuotojų grupę, sudaryti sutartis su kitais asmenimis konkretiems veiksmams ar konkrečioms pareigoms bankroto procedūros metu atlikti. Teismas manė, kad administratoriumi skiriant nurodytą fizinį asmenį bus užtikrintas vykdomų bankroto procedūrų sklandumas bei skaidrumas, visų kreditorių bei pačios įmonės interesų apsauga, operatyviai organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai bei atliekamos kitos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Milmona“ prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutartį dalyje dėl bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriaus paskyrimo bei paskirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi UAB „Verslo administravimo centras“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė ieškovo pasiūlytai administratoriaus kandidatūrai. Teismas, atmesdamas ieškovo siūlomą administratoriaus kandidatūrą, turėjo motyvuoti sprendimą, tačiau to nepadarė.
 2. Prioritetas turi būti teikiamas asmenims, turintiems patirties administruojant dideles įmones. Paskirto administratoriaus patirtis yra mažesnė nei kitų siūlytų administratorių kandidatūrų. Paskirtas administratorius šiuo metu administruoja 7 įmones, todėl jam gali būti sunku administruoti ir AB „Alytaus tekstilė“. Siūlomas administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ turi aukštą kvalifikaciją bei didelę patirtį didelių įmonių administravime.

6Atskiraisiais skundais ieškovai D. R. , I. R. , V. A. , A. A. , V. S. , UAB „Magira“ prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutartį dalyje dėl bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriaus paskyrimo ir paskirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi UAB „Orinata“. Skundai grindžiami šiais argumentais:

 1. Paskirtas bankroto administratorius ir bankrutuojanti įmonė yra skirtingose vietose. Tai kenks įmonės administravimo operatyvumui. Paskirtas administratorius dėl nedidelės patirties ir didelio užimtumo nėra pats geriausias kandidatas, jam bus sunku užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą. Darbuotojų grupės sudarymas ir apmokymas administruojant AB „Alytaus tekstilė“ nenaudingas kreditoriams, kadangi padidėtų administravimo išlaidos ir nukentėtų darbo kokybė.
 2. Siūlomas administratorius - UAB „Orinata“ yra vietinis administratorius, veikiantis Alytaus mieste. Jis greičiau nei paskirtas administratorius reaguotų į susiklosčiusias aplinkybes ir geriausiai patenkintų visų kreditorių interesus. 2007 m. liepos 25 d. AB „Alytaus tekstilė“ Jungtinių profesijų sąjungų atstovybė pritarė UAB „Orinata“ kandidatūrai administruoti AB „Alytaus tekstilė“.
 3. Teismas, paskirdamas administratoriumi R. Pinkovskį, nenurodė esminių administratoriaus pasirinkimo argumentų bei motyvų dėl ieškovų siūlyto administratoriaus netinkamumo. Fiziniam asmeniui bus sunku administruoti didelę įmonę. Tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą gali užtikrinti tik turinti didelę patirtį, pakankamą specialistų skaičių ir optimalų darbo krūvį, toje pačioje vietoje veikianti administravimo įmonė.

7Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Geomatas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutartį dalyje dėl bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriaus paskyrimo, o bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi paskirti UAB „Pečiusta“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. UAB „Pečiusta“ yra užbaigusi 36 įmonių bankroto administravimo ir likvidavimo procedūras. Ji geriausiai atstovautų visiems kreditoriams, o ne tik tiems, kurių atskirai ar bendra kreditorinių reikalavimų suma sudaro didžiausią kreditorinių reikalavimų dalį.
 2. Esant dideliam skaičiui kreditorių, įmonės bankroto administratoriumi paskiriant juridinį asmenį būtų užtikrintas operatyvus ir savalaikis bankroto procedūrų atlikimas, tinkamai atstovaujami visų kreditorių ir įmonės interesai.

8Atskiraisiais skundais ieškovai O. S. , M. K. bei tretieji asmenys N. M. , J. R. , S. A. , R. V. , D. A. prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalį dėl bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriaus paskyrimo bei bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirti UAB „Baklis“. Skundai grindžiami šiais argumentais:

 1. Teismas neišdėstė argumentų, kuriais atmetė kitas siūlytas administratorių kandidatūras. Administratoriaus paskyrimas neįvertinant didžiausią kreditorinį reikalavimą turinčių įmonių siūlymų gali turėti neigiamos įtakos bankroto procedūros sklandumui ir operatyvumui. Teismas, parinkdamas ir paskirdamas administratorių, nesivadovavo teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.
 2. Paskirto administratoriaus kandidatūrą siūlė tik vienas proceso dalyvis, kuris yra trečios eilės kreditorius, o jo reikalavimo suma - 5 193,62 Lt. Paskirtas asmuo yra netinkamas administruoti AB „Alytaus tekstilė“, nes jis yra fizinis asmuo, veiklą vykdantis ir gyvenantis Vilniuje. Administratoriaus, kuris nevykdo veiklos bankrutuojančios įmonės buveinės vietoje, paskyrimas prieštarautų ekonomiškumo, protingumo ir operatyvumo principams. Be to, paskirtas administratorius yra labai užimtas, nes šiuo metu administruoja 7 bankrutuojančias įmones. Jis yra fizinis asmuo, todėl nesugebės tinkamai įvykdyti teismo nutarties bei Įmonių bankroto įstatyme numatytų veiksmų. Paskirtas administratorius neturi tinkamos patirties, kad galėtų administruoti AB „Alytaus tekstilė“, jis yra baigęs tik 15 bankroto procedūrų ir neadministravęs didelių įmonių.
 3. Siūlytas AB „Alytaus tekstilė“ administratorius - UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ vykdo BAB „Dirbtinis pluoštas“, kuri yra AB „Alytaus tekstilė“ kreditorius, bankroto procedūras, todėl tas pats subjektas (UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“) neturėtų būti skiriamas AB „Alytaus tekstilė“ bankroto administratoriumi. Be to, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ šiuo metu vykdo 64 bankroto procedūras, o įmonėje dirba tik 5 darbuotojai, galintys teikti bankroto administravimo paslaugas. Aurimas Valaitis, kuris būtų skiriamas įgaliotu asmeniu, šiuo metu administruoja 22 įmones, taip pat yra UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ direktorius, todėl nurodytas administratorius ir įgaliotas asmuo Aurimas Valaitis yra netinkami vykdyti AB „Alytaus tekstilė“ bankroto procedūras.
 4. R. B. , kuris pareiškė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo AB „Alytaus tekstilė“, siūlymas administratoriumi skirti įmonę (UAB „Orinata“), kurioje jis pats tuo metu dirbo bei konsultavo AB „Alytaus tekstilė“ bankroto klausimais, rodo suinteresuotumą bylos teisine baigtimi. Nurodytos aplinkybės kelia abejonių dėl UAB „Orinata“ suinteresuotumo bei galimo paskyrimo. Be to, UAB „Orinata“ šiuo metu vykdo 19 bankroto procedūrų, o turi tik 3 darbuotojus.
 5. Kitas administratorių kandidatūras, kurios siūlytos administruoti AB „Alytaus tekstilė“, siūlo kreditoriai, turintys labai nedidelius kreditorinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei. Administratoriumi taip pat neturėtų būti skiriamas subjektas, kurio kandidatūrai neišreiškė pritarimo didžiausią kreditorinio reikalavimo dalį turintys kreditoriai.
 6. UAB „Baklis“ turi išvystytą įmonių bankroto administravimo paslaugų infrastruktūrą, yra baigusi 91 įmonės bankroto procedūrą. Įmonėje dirba 4 asmenys, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, taip pat papildomas personalas, padedantis vykdyti bankroto procedūras. Įmonė šiuo metu tinkamai administruoja didžiausią Lietuvoje bankrutuojančią įmonę AB „Ekranas“. UAB „Baklis“ BAB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi siūlo 8 kreditoriai, kurių bendras kreditorinis reikalavimas apie 17 milijonų litų. UAB „Baklis“ atstovautų visų kreditorių interesus. Šiuo metu įmonė administruoja tik 8 bankrutuojančias įmones, todėl turi galimybę skirti pakankamai laiko AB „Alytaus tekstilė“ administravimui. UAB „Baklis“ įsikūrusi Kaune, todėl operatyviai užtikrintų bankroto procedūrų vykdymą, be to, ji administruoja UAB „Daiga“, esančią Alytuje, todėl įmonės darbuotojai daug laiko būna Alytuje.

9Atskiraisiais skundais ieškovai R. R. ir V. K. prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutartį dalyje dėl bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriaus paskyrimo ir paskirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi UAB „Orinata“. Skundai grindžiami šiais argumentais:

 1. Paskirtas AB „Alytaus tekstilė“ administratorius dirba nuo 2001 metų ir yra baigęs administruoti tik 15 įmonių (šiuo metu administruoja 7 įmones). AB „Alytaus tekstilė“ administravimui vieno fizinio asmens nepakaks, bus reikalinga žmonių grupė, tačiau jos sudarymas užtruktų tam tikrą laiką bei kainuotų papildomas išlaidas. AB „Alytaus tekstilė“ yra labai didelė įmonė, todėl fiziniam asmeniui sudėtinga ir praktiškai neįmanoma ją administruoti. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos atkreipė dėmesį į tai, kad AB „Alytaus tekstilė“ yra kitoje vietoje nei paskirtas administratorius.
 2. Siūlomas administratorius UAB „Orinata“ turi daugiau kaip 9 metų patirtį įmonių administravimo srityje, joje dirba 3 bankroto administratoriai, ji veikia Alytaus mieste, todėl operatyviausiai reaguotų į iškylančius klausimus.
 3. Administratoriaus paskyrimą teismas motyvavo neišnagrinėjęs ir neįvertinęs visų bylos aplinkybių, todėl nutarties dalis dėl administratoriaus skyrimo yra neteisėta.

10Atskiruoju skundu ieškovas I. G. individuali konsultacinė firma „Valdymas“ prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalį dėl bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriaus paskyrimo ir bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirti UAB „Jupoga“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Administratoriaus veiklos vieta yra svarbi aplinkybė parenkant ir skiriant administratorių. Turi būti įvertinama aplinkybė, ar administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės veiklos vieta sutampa. Taip pat svarbu įvertinti administratoriaus patirtį ir profesinę kvalifikaciją. Teismo argumentai, kuriais motyvuojant bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirtas R. Pinkovskis, yra nepakankami. Juos atitinka visos siūlytos administratorių kandidatūros.
 2. BAB „Alytaus tekstilė“ yra didelė įmonė, valdanti didelės vertės turtą, turinti daug kreditorių, todėl jos administravimui reikalingas administratorius, turintis pakankamą specialistų skaičių. Vienam fiziniam asmeniui būtų sunku administruoti įmonę.
 3. UAB „Jupoga“ yra juridinis asmuo, kurį sudaro kvalifikuoti specialistai, turintys didelę patirtį. Nei vienas UAB „Jupoga“ darbuotojas nebuvo susijęs su AB „Alytaus tekstilė“ darbo santykiais, todėl ji neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Be to, bankrutuojančios įmonės ir UAB „Jupoga“ veiklos vieta sutampa, abi jos yra Alytuje, todėl įmanomas operatyvus ir greitas administratoriaus funkcijų vykdymas. Kadangi skirtino administratoriaus veiklos teritorija yra Alytuje, iš bankroto procedūrų gaunamos lėšos būtų kaupiamos Alytaus miesto savivaldybės biudžete.

11Tretysis asmuo AB SEB Vilniaus bankas pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie ieškovų O. S. , M. K. , trečiųjų asmenų N. M. , J. R. , S. A. , R. V. , D. A. atskirųjų skundų, kuriais jie prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalį dėl bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriaus paskyrimo ir bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirti UAB „Baklis“.

12Atsiliepimais į atskiruosius skundus ieškovės O. S. ir M. K. prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalį dėl AB „Alytaus tekstilė“ administratoriaus paskyrimo ir bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi paskirti UAB „Baklis“.

13Ieškovės nurodo, kad sutinka su atskiraisiais skundais, kuriuose nurodoma, jog paskirtas administratoriumi R. Pinkovskis nėra tinkamas teikti bankroto administravimo paslaugas AB „Alytaus tekstilė“. Ieškovės sutinka su apeliantų reikalavimais pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalį, kuria paskirtas administratorius, ir prašo AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi paskirti UAB „Baklis“.

14Atsiliepimu į atskiruosius skundus tretysis asmuo AB Rytų skirstomieji tinklai prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalį dėl AB „Alytaus tekstilė“ administratoriaus paskyrimo ir AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi paskirti UAB „Baklis“.

15Tretysis asmuo nurodo, kad teismas, skirdamas administratoriumi R. Pinkovskį, netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei teismų praktiką dėl bankroto administratoriaus kandidatūros. R. Pinkovskį siūlė tik vienas proceso dalyvis – UAB „Šėlsmas“, kuris yra trečios eilės kreditorius ir kurio reikalavimas tik 5 193,62 Lt. AB Rytų skirstomieji tinklai kreditorinis reikalavimas yra apie 16,68 procentų bendro AB „Alytaus tekstilė“ kreditorinio įsiskolinimo (tai yra 7 135 103,57 Lt). UAB „Baklis“ kandidatūrą palaiko dauguma kreditorių, todėl ji tinkamai atstovautų visų kreditorių interesus.

16Atsiliepime į atskiruosius skundus ieškovė A. Ž. prašo sprendimą dėl administratoriaus priimti teismo nuožiūra.

17Ieškovė nurodo, kad administruoti tokią didelę įmonę, kokia yra AB „Alytaus tekstilė“, turi tik aukštos klasės administratorius. Jis taip pat turi turėti didelę patirtį, ypač administruojant panašias pramonines įmones. Paskirtas administratorius turi užtikrinti operatyvų, sklandų ir skaidrų bankroto procesą, užtikrindamas visų kreditorių interesų apsaugą.

18Atsiliepime į atskiruosius skundus atsakovas AB „Alytaus tekstilė“ prašo sprendimą dėl administratoriaus priimti teismo nuožiūra.

19Atsakovas nurodo, kad teismas, skirdamas administratorių, turi objektyviai įvertinti bankroto administratoriaus pareigoms siūlomas kandidatūras, jų kvalifikaciją ir patirtį administruojant bankrutuojančias įmones. Bankrutuojanti AB „Alytaus tekstilė“ yra didelė Lietuvos pramonės įmonė, valdanti didelės vertės turtą, turinti daug darbuotojų ir kreditorių. Atsakovas suinteresuotas, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai ir greitai.

20Atsiliepime į atskiruosius skundus ieškovas UAB „Šėlsmas“ prašo atskiruosius skundus atmesti, o Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskiruosius skundus grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nutartyje išsamiai išdėstė motyvus, kodėl administratoriaus R. Pinkovskio kandidatūra yra priimtinausia. Paskirtas administratorius atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus, todėl kliūčių paskirti administratoriumi R. Pinkovskį nėra. Skundų argumentai nesudaro pagrindo panaikinti arba pakeisti teismo nutarties dėl administratoriaus paskyrimo.
 2. Tai, kad teismas paskyrė ne didžiausių kreditorių pasiūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo. Be to, ĮBĮ 5 straipsnyje suteikiama tik teisė pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą, tačiau tai nereiškia, kad teismas administratoriaus paskyrimo klausimą turi išspręsti tik gavęs didžiausių kreditorių pritarimą. Nei vienas iš didžiausių kreditorių neskundė teismo nutarties.
 3. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė R. Pinkovskio kandidatūrai. Administratoriaus gyvenamoji vieta neturi didelės įtakos sprendžiant klausimą dėl administratoriaus paskyrimo. Jis yra pajėgus vykdyti AB „Alytaus tekstilė“ bankroto procedūras, turi tam reikiamą patirtį bei kvalifikaciją. Priežasčių, dėl kurių jis nesugebėtų tinkamai ir operatyviai vykdyti bankroto procedūrų, nėra.
 4. Siūlytas administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ šiuo metu administruoja AB „Dirbtinis pluoštas“, kuri tuo pačiu yra ir AB „Alytaus tekstilė“ kreditorius. Paskyrus AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iškiltų interesų konfliktas, todėl ji negali būti paskirta AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi.
 5. Siūlytas administratorius UAB „Baklis“ šiuo metu administruoja vieną didžiausių Lietuvos įmonių – AB „Ekranas“, todėl dėl didelio krūvio negalėtų tinkamai vykdyti AB „Alytaus tekstilė“ bankroto procedūrų.

21Atsiliepime į atskiruosius skundus tretysis asmuo UAB „Geomatas“ prašo atskiruosius skundus atmesti, AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi paskirti UAB „Pečiusta“. Atsiliepimas į skundus grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi paskyrė Romualdą Pinkovskį.
 2. Nėra pagrindo UAB „Baklis“ skirti AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi, nes ji administruoja vieną didžiausių įmonių Lietuvoje – AB „Ekranas“. Vienos didelės įmonės administravimas yra pakankamas pagrindas, kad nebūtų pritarta UAB „Baklis“ skyrimui administruoti AB „Alytaus tekstilė“.
 3. UAB „Orinata“ darbuotojas R. B. 2005 m. rugsėjo 23 d. sutarties pagrindu teikė bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ vadovybei konsultacijas įmonių bankroto, įmonių restruktūrizavimo ir skolų išieškojimo klausimais. Nurodytos sutarties pagrindu jis tapo AB „Alytaus tekstilė‘ kreditoriumi. Tas pats UAB „Orinata“ darbuotojas ieškiniu bandė inicijuoti AB „Alytaus tekstilė“ bankroto bylos iškėlimą, administratoriumi siūlydamas UAB „Orinata“. UAB „Orinata“ negali būti paskirta AB „Alytaus tekstilė“ bankroto administratoriumi dėl teisinio suinteresuotumo.
 4. Siūlytas AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi UAB ‚Jupoga“ įgaliotas asmuo administratorius Evaldas Rauktys iš 42 baigtų bankroto administravimo procedūrų, net 14 bendrovių dirbo kaip UAB „Orinata“ įgaliotas asmuo. Kadangi UAB „Jupoga“ yra numačiusi būtent jo kandidatūrą veikti įgaliotu asmeniu AB „Alytaus tekstilė“ bankroto byloje, ši įmonė negali būti skiriama administratoriumi.
 5. UAB „Verslo administravimo centras“ neturi įgalioto asmens, galinčio administruoti AB „Alytaus tekstilė“ ir gyvenančio toje pačioje vietoje. Ši aplinkybė reikšminga skiriant administratoriaus kandidatūrą. Vienintelė administratoriumi siūloma UAB „Pečiusta“ turi įgaliotą asmenį, gyvenantį Alytuje. Jos įgaliotas asmuo J. Gvazdaitis turi patirtį labai didelių ir didelių įmonių administravime. Jis šiuo metu neadministruoja jokios įmonės ir galėtų visą dėmesį skirti AB „Alytaus tekstilė“ administravimui. Tuo pačiu J. Gvazdaitis galėtų naudotis keturių UAB „Pečiusta“ administratorių pagalba ir kitų bendrovėje dirbančių darbuotojų paslaugomis.

22Ieškovų O. S. , M. K. bei trečiųjų asmenų N. M. , J. R. , S. A. , R. V. , D. A. atskirieji skundai tenkintini, kitų apeliantų atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliantai neginčija pirmosios instancijos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalies dėl bankroto bylos iškėlimo AB „Alytaus tekstilė” pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija dėl šios nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo nepasisako. Atskiraisiais skundais visi apeliantai skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl AB „Alytaus tekstilė” administratoriaus paskyrimo, todėl teisėjų kolegija tikrina šios nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą. CPK 329 straipsnyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

24ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą bei bankuose esančias įmonės lėšas ir jais disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Taigi administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus bankroto procese. Būtent nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

25Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių pasiūlytų ar paties teismo parinktų asmenų tarpo. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Taigi, teismo diskrecijos teisės apimtis ribojama teisės aktų nuostatomis, įtvirtinančiomis reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, taip pat teisingumo, sąžiningumo bei protingumo kriterijais. Apeliacinės instancijos teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad realizuodamas įstatyme įtvirtintą teisę parinkti bankrutuojančios įmonės administratorių, teismas yra saistomas tuo, kad administratoriumi gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui, tai yra turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą „Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Teismas taip pat privalo atsižvelgti į viešojo intereso dominavimą bankroto procese, siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, kad teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-328/2006). Teismas, spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą, privalo įvertinti daugelį aplinkybių, turinčių įtakos tinkamam šio klausimo išsprendimui. Saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, teismas, svarstydamas administratoriaus paskyrimo klausimą, turi įvertinti tiek asmens (asmenų), pateikusio (-ių) pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, tiek kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymus ir argumentus, taip pat įmonės, kuriai keliama bankroto byla, nuomonę bei kitas administratoriaus skyrimo išsprendimui svarbias aplinkybes, ir šio vertinimo pagrindu padaryti išvadas dėl tinkamiausios kandidatūros. Aukščiau minėta teismo diskrecijos teisė paskirti administratorių negali būti vertinama ir kaip savaime privaloma. Teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratoriaus kandidatūras. Teisėjų kolegija remiasi apeliacinės instancijos teismo praktikoje suformuota nuostata, kad teismo veiksmai pasirenkant vieną iš kandidatų, tačiau nemotyvuojant kitų pasiūlytų kandidatūrų atsisakymo, duoda pagrindą abejoti, ar nuosekliai laikomasi šalių procesinio lygiateisiškumo principo, ar nebus išvengta neigiamos įtakos bankroto procedūrų sklandumui ir operatyvumui. Aptariamu atveju pirmosios instancijos teismas to nepadarė, nes skirdamas administratoriumi fizinį asmenų R. Pinkovskį, nenurodė jokių motyvų dėl kitų pasiūlytų ar pasisiūliusių administruoti bankrutuojančią įmonę kandidatūrų (daugiau kaip dešimties juridinių asmenų) nepriimtinumo. Atsižvelgdama į šią aplinkybę teisėjų kolegija padarė išvadą, kad apeliantų išdėstyti argumentai, kuriais ginčijama skundžiamos nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus kandidatūros pasirinkimo, sudaro pakankamą pagrindą manyti, jog pirmosios instancijos teismas įstatymo jam suteiktą bankroto administratoriaus pasirinkimo teisę įgyvendino netinkamai ir tuo pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus.

26Dėl pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus netinkamumo vykdyti AB „Alytaus tekstilė“ bankroto administravimo procedūras

27Skirdamas bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi fizinį asmenį Romualdą Pinkovskį pirmosios instancijos teismas savo pasirinkimą motyvavo tuo, kad šis asmuo turi pakankamą įmonių bankroto administravimo patirtį, turi galimybę savo darbą organizuoti savarankiškai, sudaryti darbuotojų grupę, sutartis su kitais asmenimis konkretiems veiksmams ar konkrečioms pareigoms bankroto procedūros metu atlikti. Vertinant šiuos motyvus, darytina išvada, kad jie nesuteikia jokio pranašumo prieš kitas pateiktas administratorių kandidatūras. Be to, skundžiamoje nutartyje išdėstyti administratoriaus paskyrimo argumentai nesusiję su tais vertinimo kriterijais, kurie yra taikytini sprendžiant administratoriaus parinkimo klausimą, išskyrus tik vieną nutartyje paminėtą – administratoriaus nešališkumo kriterijų. Pirmosios instancijos teismo išvada dėl paskirto administratoriaus nešališkumo grindžiama tik bendro pobūdžio teiginiais (atstovavimas lygiai visiems kreditoriams, interesų konflikto tarp kreditorių išvengimas, sąsajų nė su vienu iš kreditorių ir bankrutuojančia įmone nebuvimas). Tačiau nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje deklaravo visi kandidatūras pateikę administratoriai. Pirmosios instancijos teismas nevertino paskirto administratoriaus kandidatūros ir nelygino jos su kitomis kandidatūromis kvalifikacijos, patirties administruojant didelių ir labai didelių įmonių bankroto procedūras, pajėgumo tinkamai organizuoti ir vykdyti AB „Alytaus tekstilė“ bankroto procedūras aspektais. Teismas visiškai nevertino ir neargumentavo, kodėl kiti pasiūlyti arba pateikę savo kandidatūras juridiniai asmenys turi mažesnį pranašumą prieš paskirtą fizinį asmenį, kodėl jų kandidatūros nepriimtinos. Teisėjų kolegija, priešingai nei pirmosios instancijos teismas, laikosi nuostatos, kad fizinio asmens R. Pinkovskio kandidatūra administruoti AB „Alytaus tekstilė“ bankroto procedūras turi daugiau trūkumų už kitas pateiktas kandidatūras.

28R. Pinkovskio gyvenamoji vieta yra Vilniaus mieste. Šio fizinio asmens gyvenamoji vieta nėra ne tik bankrutuojančios įmonės buveinės teritorijoje, bet ir ne bankroto bylą nagrinėjančio teismo veiklos teritorijoje, todėl šiam asmeniui gali būti objektyviai sunku arba sudėtinga nuolat užtikrinti tinkamą bankroto proceso eigą tiek santykiuose su bankrutuojančia įmone, tiek ir su bankroto bylą nagrinėjančiu teismu. Be to, visos R. Pinkovskio administruojamos įmonės taip pat yra Vilniuje. Į tai, kad R. Pinkovskis gyvena ir veikia ne bankrutuojančios įmonės veiklos teritorijoje, atkreipė dėmesį ir administratorių kandidatūras derinanti Vyriausybės įgaliota institucija. Teismas neaptarė ir nevertino informacijos, kodėl Vilniuje gyvenantis ir veikiantis bankroto administratorius – fizinis asmuo gebės sklandžiau organizuoti ir vykdyti bankroto procedūras nei kiti siūlomi kandidatai, kurie veikia bankrutuojančios įmonės buvimo vietos ar jos bankroto bylą nagrinėjančio teismo veiklos teritorijoje. Teisėjų kolegijos vertinimu, atstumas, skiriantis administratorių ir administruojamą įmonę bei jos bankroto bylą nagrinėjantį teismą, apsunkina administravimo procesą, didina administravimo išlaidas, neužtikrina efektyvaus ir spartaus funkcijų vykdymo. Taigi, vertinant administratoriaus kandidatūros parinkimą pagal teritorinį kriterijų kitos pateiktos kandidatūros turi pranašumą prieš R. Pinkovskio kandidatūrą. Šioje byloje ypatingai svarbu įvertinti tai, kad AB ,,Alytaus tekstilė“ yra labai stambi pramonės įmonė, valdanti didelės vertės turtą, turinti daug darbuotojų ir kreditorių, todėl jos bankroto administravimui reikalingas ypač aukštos kvalifikacijos, didelę patirtį, pakankamą specialistų skaičių turintis administratorius. Vertinant pagal kvalifikacijos ir profesionalumo kriterijus bei atsižvelgiant į tai, kad AB „Alytaus tekstilė“ bankroto apimtis labai didelė bei socialiai reikšminga daugeliui asmenų, fiziniam asmeniui bus sudėtinga tinkamai administruoti tokio masto įmonę. Šiuo aspektu juridinis asmuo yra pajėgesnis efektyviai administruoti tokią įmonę bei atstovauti jos bei kreditorių interesus. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamų duomenų, skundžiama teismo nutartimi paskirtas AB ,,Alytaus tekstilė“ administratoriumi Romualdas Pinkovskis, kuriam kvalifikacinis pažymėjimas išduotas 2004 m. lapkričio 15 d., yra baigęs penkiolika bankroto procedūrų, vykdo septynias bankroto procedūras. Jis nėra administravęs ir neadministruoja labai didelių įmonių bankroto procedūrų (Ūkio ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 4-21 patvirtintos Teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos 2 p. vartojamos sąvokos). Kadangi R.Pinkovskis neturi patirties administruojant labai didelių įmonių bankroto procedūras, todėl tai gali turėti neigiamą įtaką esminių bankroto proceso principų – sklandumo, operatyvumo ir efektyvumo tinkamam įgyvendinimui. Atsižvelgiant į viešojo intereso apsaugą ir į tai, kad reikia paskirti vienos didžiausių Lietuvos įmonių bankroto administratorių, teismui nepakako apsiriboti vien tik kandidatūros patirties pakankamumo konstatavimu, bet įvertinti didžiausią patirtį, stambias įmones sėkmingai administravusio ir administruojančio asmens kandidatūras. Ne vienas iš kitų pasiūlytų administratorių sėkmingai administruoja ar yra administravę labai didelių įmonių bankroto procedūras. Aktuali yra ir R. Pinkovskio užimtumo, darbo krūvio optimalumo problema. Kaip minėta, jis administruoja septynias įmones, kurios nėra vien tik mažos. Kadangi AB „Alytaus tekstilė“ yra labai didelė įmonė, R. Pinkovskis gali būti nepajėgus tinkamai vykdyti visų bankroto procedūrų. Kadangi AB „Alytaus tekstilė“ bankroto proceso apimtis yra didžiulė, administratoriumi paskyrus fizinį asmenų gali iškilti jo laikino pavadavimo ligos, atostogų ar kitais atvejais, kai šis asmuo negalės vykdyti administravimo funkcijų, problema, o tai kenktų bankroto procedūrų operatyvumui ir efektyvumui. Administratoriumi paskirtas fizinis asmuo neturi kvalifikuotų darbuotojų vykdyti didelės apimties funkcijų, susijusių su tokios stambios įmonės bankroto procesu. Pirmosios instancijos teismo nutartyje nepagrįstai šiam asmeniui suteiktos privilegijos kitų kandidatūrų - juridinių asmenų atžvilgiu, motyvuojant tuo, kad šis fizinis asmuo turės galimybę organizuoti savo darbą savarankiškai, sudaryti darbuotojų grupę, sutartis su kitais asmenimis konkretiems veiksmams ar pareigoms atlikti. Juridinis asmuo gali iš karto, be jokių papildomų sutarčių su kitais asmenimis sudarymo, papildomų darbuotojų priėmimo imtis administracinių funkcijų vykdymo. Paskyrus administratoriumi juridinį asmenį, nuolat turintį kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų, bus geriau užtikrinamas bankroto procedūrų, ypač pradiniuose bankroto proceso etapuose, vykdymo efektyvumas, operatyvumas, ekonomiškiau panaudojamos lėšos administravimo išlaidoms. Teisėjų kolegija sutinka su atskiruosiuose skunduose išdėstytais argumentais, kuriais remiantis daroma išvada, kad juridiniai asmenys, išvystę savo veiklos infrastruktūrą, turi daugiau pranašumų prieš vieną fizinį asmenį ir didesnius veiklos pajėgumus. Kaip jau minėta, teismas, spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą, privalo įvertinti daugelį aplinkybių, turinčių įtakos tinkamam šio klausimo išsprendimui. Fizinio asmens R. Pinkovskio kandidatūrą pasiūlė tik vienas juridinis asmuo – trečios eilės kreditorius, turintis labai mažo dydžio kreditorinį reikalavimą. Šio fizinio asmens kandidatūros nepalaiko nei didieji AB „Alytaus tekstilė“ kreditoriai, nei hipotekos kreditoriai (bankai), nei pirmos eilės kreditoriai – įmonės darbuotojai. Neatsižvelgimas ir nevertinimas nurodytų kreditorių (jų grupių) pasiūlymų ir nuomonių gali trukdyti bankroto procesui, sudaryti sąlygas interesų konfliktui ar net žalingoms pasekmėms įmonei ir jos kreditoriams atsirasti.

29Remdamasi išdėstytais argumentais bei įvertindama tai, kad bankroto procedūrų vykdymas turi vykti sklandžiai ir efektyviai, taip pat tai, kad įmonės administratoriumi gali būti skiriamas tik nešališkas, kvalifikuotas ir patyręs asmuo, o įmonės, kurios administravimo klausimas yra sprendžiamas, bankroto proceso apimtis yra labai didelė ir socialiai reikšminga daugeliui asmenų, teisėjų kolegija sprendžia, jog fiziniam asmeniui gali būti sudėtinga tinkamai administruoti AB ,,Alytaus tekstilė”, todėl tikslinga šį administratorių pakeisti. Byloje surinktų duomenų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas asmuo nėra tinkama kandidatūra vykdyti AB „Alytaus tekstilė“ bankroto procedūras, todėl nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo naikintina ir klausimas sprendžiamas iš esmės – skiriamas kitas šios įmonės bankroto administratorius.

30Apeliantai, nesutikdami su paskirtojo administratoriaus kandidatūra, išdėstė atitinkamus motyvus bei argumentus, kurių pagrindu siūlo apeliacinės instancijos teismui priimti sprendimą dėl kitos konkrečios administratoriaus kandidatūros pasirinkimo. Atskiruosiuose skunduose (prisidėjime prie atskirojo skundo) teikiami pasiūlymai dėl penkių administratoriaus kandidatūrų – UAB „Verslo administravimo centras“, UAB „Orinata“, UAB „Pečiusta“, UAB „Baklis“ ir UAB „Jupoga“. Vadovaudamasi CPK 320 straipsnio nuostatomis, teisėjų kolegija, spręsdama klausimą dėl AB „Alytaus tekstilė“ administratoriaus paskyrimo, atsižvelgia į atskirųjų skundų ribas ir pasisako dėl juose išdėstytų argumentų siūlant administratoriumi skirti vieną ar kitą iš aukščiau nurodytų penkių juridinių asmenų.

31Dėl UAB „Orinata“ kandidatūros negalėjimo vykdyti AB „Alytaus tekstilė“ bankroto administravimo funkcijų

32Kaip jau pažymėta, administratorius turi plačius įgaliojimus bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Įstatyme įtvirtinta administratoriaus pareiga lygiai ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus reiškia, kad bet kurie bankroto administratoriaus veiksmai ir sprendimai turi būti paremti visiško nešališkumo, teisinio nesuinteresuotumo, bet kokio interesų konflikto vengimo principais. Administratorius negali siekti naudos, jei tai daroma palaikant kreditoriaus ar kitos įmonių bankroto šalies interesą, jis neturi imtis administruoti įmonės, kai jo darbas, pažeidžiant teisės, etikos ar moralės normas, gali būti įtakojamas kitų asmenų ar aplinkybių (Verslo administratorių etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221, 2.5, 2.11 punktų nuostatos). Vadinasi, konkrečios įmonės bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto bylos procese. Tokios aplinkybės susidarė dėl siūlomos UAB „Orinata“ administratoriaus kandidatūros.

33Su pareiškimu dėl bankroto bylos skolininkui AB „Alytaus tekstilė“ iškėlimo pirmasis kreipėsi kreditorius R. B. . Šio asmens kreditorinis reikalavimas yra kilęs iš sutarties dėl konsultacinių paslaugų įmonių bankroto, restruktūrizavimo, skolų išieškojimo ir kitais klausimais teikimo AB „Alytaus tekstilė“ (t. 1, b. l. 7). Skolininko bankroto procedūrų administravimui šis pareiškėjas siūlė paskirti Alytuje veikiančią UAB „Orinata“. Kai kurie apeliantai pagrįstai reiškia abejones, kad UAB „Orinata“ gali turėti teisinį suinteresuotumą AB „Alytaus tekstilė“ bankroto byloje. Šias abejones kelia tai, kad inicijuodamas bankroto bylos kėlimą skolininkui AB „Alytaus tekstilė“ ir siūlydamas jos administratoriumi paskirti UAB „Orinata“, pareiškėjas R. B. pats dirbo UAB „Orinata“. R. B. kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, kuriai jis teikė paslaugas bankroto teisiniais klausimais, tuo pat metu dirbdamas bankroto procedūrų administravimu besiverčiančioje UAB „Orinata“ ir siūlymas bankroto administratoriumi skirti tą pačią įmonę, kurioje jis dirbo, liudija šio asmens suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi ir sukelia pagrįstas abejones dėl UAB „Orinata“ galimo teisinio suinteresuotumo AB „Alytaus tekstilė“ bankroto byloje. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad administratoriumi negali būti skiriamas su įmonės, kuriai iškeliama bankroto byla, kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo. Priėmus teisme ieškovo R. B. pareiškimą dėl bankroto bylos AB „Alytaus tekstilė“ iškėlimo su pasiūlymu skirti administratoriumi UAB „Orinata“, šis ieškovas (kreditorius) buvo su siūloma administratoriaus kandidatūra darbo santykiais susijęs asmuo. Į šią aplinkybę atkreipė dėmesį ir Vyriausybės institucija, įgaliota derinti skiriamo administratoriaus kandidatūras ir kontroliuoti administratorių veiklą (t. 1, b. l. 47). Aplinkybės, kad vėliau ieškinį dėl bankroto bylos skolininkui AB „Alytaus tekstilė“ iškėlimo padavęs R. B. perleido kreditorinio reikalavimo teisę kitam asmeniui ir nutraukė darbo santykius su UAB „Orinata“, nepašalina abejonių galimu UAB „Orinata“ teisiniu suinteresuotumo šios įmonės bankroto byloje. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta imperatyvi teisės norma, draudžianti administratoriui turėti bet kokį teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi. Pagrįstos abejonės dėl konkretaus asmens galimo suinteresuotumo, kitų asmenų įtakos jam veikti šališkai galimybės, sudaro pagrindą neskirti tokio asmens bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės administratoriumi. Vadovaudamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB „Orinata“ negali būti skiriama AB „Alytaus tekstilė“ bankroto administratoriumi, todėl netenkina apeliantų D. R. , I. R. , V. A. , A. A. , V. S. , UAB „Magira“, R. R. , V. K. prašymo dėl šios kandidatūros paskyrimo.

34Dėl tinkamiausios kandidatūros vykdyti AB „Alytaus tekstilė“ bankroto administravimo funkcijas

35Teisėjų kolegija neturi duomenų, kad kitos apeliantų siūlomos kandidatūros - UAB „Verslo administravimo centras“, UAB Pečiusta“, UAB „Baklis“, UAB „Jupoga“ negalėtų būti paskirtos bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi, todėl analizuoja ir vertina, kuri iš šių kandidatūrų yra priimtinausia.

36Administratoriumi siūloma UAB „Jupoga“ veikia Alytuje, administratoriumi siūloma UAB „Pečiusta“, veikianti Kaune, numato skirti įgaliotu asmeniu Alytuje gyvenantį darbuotoją. Kai kurie apeliantai tvirtina, kad parenkant administratoriaus kandidatūrą esminę reikšmę turi teritorinis kriterijus - bankrutuojančios įmonės buvimo vietos ir ją administruojančio asmens (įgaliotinio) veiklos ar buvimo vietos geografinis sutapimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, į tokį kriterijų reikia atsižvelgti, tačiau sprendžiant dėl tokios stambios įmonės kaip AB „Alytaus tekstilė“ bankroto administravimo, šis kriterijus negali būti lemiantis ar suteikiantis išskirtinį prioritetą. Apelianto I. G. individualios įmonės „Valdymas“, siūlančios UAB „Jupoga“ kandidatūrą, atskirojo skundo motyvas, jog bankroto administratoriumi paskyrus asmenį, esantį ne bankrutuojančios įmonės buvimo vietos teritorijoje (esantį kitame mieste), bus apsunkintas administravimo procesas, padidės administravimo išlaidos, bus neužtikrintas bankroto proceso ekonomiškumas ir operatyvumas, paremti prielaidomis ir nesudaro pagrindo teritorinį kriterijų šiuo konkrečiu atveju pripažinti lemiamu. Pažymėtina, kad derindama pateiktas administratorių kandidatūras Vyriausybės įgaliota institucija nerado pagrindo nepritarti kuriai nors iš jų, remiantis vien tuo, jog bankrutuojanti įmonė yra kitoje vietovėje, nei kai kurių administratorių buvimo ar veiklos vieta (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 4-21 patvirtintos Teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos 8.1 p.). Atkreiptinas dėmesys, kad trys iš keturių aptariamų administratorių kandidatūrų veikia Kaune (UAB „Verslo administravimo centras“, UAB „Baklis“, UAB „Pečiusta“). Iškėlus bankroto bylą AB „Alytaus tekstilė“, ši byla bus Kauno apygardos teismo žinioje. Daug teisinių veiksmų, susijusių su bankroto procedūrų vykdymu, bus atliekama bankroto bylą nagrinėjančiame teisme. Ta aplinkybė, kad administratoriaus veikla vykdant šias procedūras pagal jam, kaip bankrutuojančią įmonę valdančiam ir ją atstovaujančiam asmeniui, priskirtų funkcijų prasmę ir turinį yra gana aktyvi, paneigia kai kurių apeliantų teiginius dėl galimybės bankroto procesui būti iš esmės ekonomiškesniam ar operatyvesniam, administratoriumi paskyrus Alytuje esantį asmenį (ten gyvenantį įgaliotinį). Administratoriaus pasirinkimui teritorinis kriterijus šiuo konkrečiu atveju nesuteikia pranašumo ir tuo aspektu, kad iš pateiktų duomenų matyti, jog aptariami administratoriai – juridiniai asmenys (jų darbuotojai), sėkmingai vykdo arba vykdė įmonių bankroto procedūras įvairiuose Lietuvos regionuose.

37Teisėjų kolegija dar kartą akcentuoja, kad nors kai kurių iš aptariamų administratoriaus kandidatūrų – juridinių asmenų - buveinės vieta yra ne bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ buvimo teritorijoje, vien ši aplinkybė negali būti lemiama sprendžiant tokios labai didelės įmonės bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, nes nagrinėjamu atveju kur kas didesnę reikšmę turi administratoriaus patirties bei kvalifikacijos kriterijai.

38Nagrinėjamu atveju ypač svarbu įvertinti tai, kad AB ,,Alytaus tekstilė” yra labai didelė pramonės įmonė, valdanti didžiulės vertės turtą (balansinė turto vertė sudaro beveik 68 mln. litų), turinti daug darbuotojų (apie 1200 žmonių), kitų kreditorių, todėl jos administravimui reikalingas aukštos kvalifikacijos, didelę patirtį, pakankamą kompetentingų specialistų skaičių ir optimalų darbo krūvį turintis administratorius. Esminę reikšmę skiriant pastariesiems kriterijams, būtina įvertinti ir kitas svarbias sąlygas, lemiančias administratoriaus pasirinkimą. Teisėjų kolegijos nuomone, minėtus kriterijus ir sąlygas labiausiai atitinka administratoriumi siūloma UAB „Baklis“ kandidatūra. Šiam juridiniam asmeniui leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas išduotas dar 1998 m., leidimas teikti įmonių restruktūrizavimo paslaugas – 2001 m. Pagal Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamus duomenis UAB „Baklis“ yra baigusi 91 įmonės bankroto procedūras įvairiuose Lietuvos regionuose, iš jų tokių labai didelių ir didelių pramonės įmonių kaip AB „Šešupė“, AB „Vilkaviškio konservai“, AB „Alytaus grūdai“, AB „Koton“ ir kt. Paminėti duomenys patvirtina didelę šio juridinio asmens patirtį administruojant įvairaus dydžio bankrutuojančias ir bankrutavusias įmones. Pagal duomenis UAB „Baklis“ pristatyme (t. 1, b. l. 68-69), joje dabartiniu metu dirba šeši darbuotojai, iš kurių trys turi kvalifikacinius pažymėjimus, suteikiančius teisę dirbti bankrutuojančių įmonių administratoriais (bankrutavusių įmonių likvidatoriais), iš pastarųjų – du turi įmonių restruktūrizavimo kvalifikacinius pažymėjimus. UAB „Baklis darbuotojų, turinčių bankroto administratoriaus kvalifikacinius pažymėjimus (G. Gelčys, R. Jacevičius, J. Bliujienė), baigtų administruoti ir administruojamų bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių skaičius bei sudėtis rodo, kad šie asmenys yra aukštos kvalifikacijos ir didelę patirtį turintys administratoriai. UAB „Baklis“ turi pakankamai optimalų darbo krūvį, nes šiuo metu administruoja aštuonias įmones, iš kurių penkios yra likviduojamos. UAB „Baklis“ dabar administruoja tik vienos labai didelės įmonės – AB „Ekranas“ bankroto procedūras, kurias vykdant jau priimtas procesinis sprendimas dėl įmonės likvidavimo. AB SEB Vilniaus banko prisidėjime prie vieno iš atskirųjų skundų pažymima, kad paskyrus UAB „Baklis“ administruoti AB „Ekranas“, ji baigė keturių įmonių bankroto procedūras, kas rodo, kad šio administratoriaus veikla nesutrinka, o kitos bankroto procedūros nenukenčia vykdant ir labai stambių įmonių administravimą. UAB „Baklis“ yra pasirašęs bedradarbiavimo sutartis su saugos tarnyba, buhalterinės apskaitos dokumentų ir archyvo tvarkymo bendrove, advokatų profesine bendrija, kurios gali teikti profesionalias paslaugas administruojant įmones, optimaliai paskirstant darbo krūvį. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad UAB „Baklis“ yra tas juridinis asmuo, kuris kompetentingas ir pajėgus kokybiškai vykdyti dar vienos labai didelės įmonės bankroto procedūras. Kolegija atkreipia dėmesį, kad UAB „Baklis“ numatomas skirti įgaliotu asmeniu AB „Alytaus tekstilė“ bankroto administravimo procese R. Jacevičius yra baigęs Kauno technologijos universiteto lengvosios pramonės specialybės kursą, kas gali turėti teigiamą įtaką administruojant lengvosios pramonės srityje veikiančią (veikusią) įmonę. Aptariamų juridinių asmenų patirties ir pajėgumo vertinimo aspektu, prastesni yra UAB „Jupoga“ duomenys, nes šis juridinis asmuo veikia trumpiausią laiką, turi tik du darbuotojus, kurie kaip šio asmens įgalioti asmenys baigė administruoti ir administruoja vos po dvi įmones, tarp kurių nėra didelių ir labai didelių įmonių. Viena iš esminių sąlygų, darančių įtaką apsisprendimui dėl UAB „Baklis“ paskyrimo bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi, yra ta, kad šio asmens kandidatūrą siūlo tiek atskirų grupių kreditoriai (darbuotojai, juridiniai asmenys, hipotekos turėtojai), tiek ir didžiausią finansinių reikalavimų dalį turintys bankrutuojančios įmonės kreditoriai (pvz., AB „Rytų skirstomieji tinklai“, turintys daugiau kaip 7 mln. litų reikalavimą, AB SEB Vilniaus bankas, turintis daugiau kaip 9 mln. litų finansinį reikalavimą, kas sudaro beveik 40 proc. iš bendros AB „Alytaus tekstilė“ kreditorinių įsiskolinimų sumos). Kitas aptariamas administratorių kandidatūras siūlo tik vienas arba du trečiajai kreditorių eilei priskirtini kreditoriai, turintys labai nežymų finansinį reikalavimą. Trečiojo asmens UAB „Geomatas“ atskirojo skundo argumentai, kad didžiausią kreditorinių reikalavimų dalį turinčių asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros gali sukelti interesų konfliktą ir administratoriaus įsipareigojimus didiesiems kreditoriams, neužtikrins visų kreditorių interesų atstovavimo ir pusiausvyros, negali būti pripažinti pagrįstais. ĮBĮ bankrutuojančios įmonės administratoriui kelia reikalavimą ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, nepriklausomai nuo to, ar teismas patvirtino kurio nors iš ĮBĮ 5 straipsnyje išvardintų asmenų pateiktą teismui tvirtinti kandidatūrą ar teismas kandidatūrą patvirtino savo iniciatyva, bei nenustato pirmenybės teisės nei vienam asmeniui, parenkant administratoriaus kandidatūrą. Vadovaujantis šiomis nuostatomis nepriimtinas kai kurių atskirųjų skundų argumentas, kad administratoriumi paskyrus didžiausių kreditorių siūlomą administratorių, šis gintų tik tokių kreditorių interesus. Būtina siekti, kad nekiltų priešprieša tarp skiriamo administratoriaus ir jo kandidatūras siūliusių asmenų, būtų užtikrinta kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyra, bankrutuojančios bendrovės turto apsauga, priimami optimalūs kompromisiniai sprendimai. Remdamasi aukščiau nurodytais motyvais teisėjų kolegija sprendžia, kad šie tikslai bus pasiekti bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi paskyrus UAB „Baklis“.

39Išdėstytų argumentų pagrindu, ieškovų O. S. , M. K. bei trečiųjų asmenų N. M. , J. R. , S. A. , R. V. , D. A. atskiruosius skundus tenkinant visiškai, o kitų apeliantų atskiruosius skundus tenkinant iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės - bankrutuojančios AB ,,Alytaus tekstilė” administratoriumi paskiriama UAB „Baklis“.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

41Pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutartį.

42Panaikinti nutarties dalį, kuria bankrutuojančios akcinės bendrovės ,,Alytaus tekstilė“ administratoriumi paskirtas Romualdas Pinkovskis. Šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės. Bankrutuojančios akcinės bendrovės “Alytaus tekstilė” administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Baklis“ (įmonės kodas 134335280, buveinės adresas: Kęstučio g. 60-2, LT-44304, Kaunas, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 11b, leidimo išdavimo data: 2004 m. birželio 7 d.)

43Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3. Kauno apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi iškėlė AB... 4. Teismas nurodė, kad įmonės skoliniai įsipareigojimai sudaro 41 779 790 Lt,... 5. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Milmona“ prašo pakeisti Kauno apygardos... 6. Atskiraisiais skundais ieškovai D. R. , I. R. , V. A. , A. A. , V. S. , UAB... 7. Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Geomatas“ prašo panaikinti Kauno... 8. Atskiraisiais skundais ieškovai O. S. , M. K. bei tretieji asmenys N. M. , J.... 9. Atskiraisiais skundais ieškovai R. R. ir V. K. prašo pakeisti Kauno apygardos... 10. Atskiruoju skundu ieškovas I. G. individuali konsultacinė firma... 11. Tretysis asmuo AB SEB Vilniaus bankas pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo... 12. Atsiliepimais į atskiruosius skundus ieškovės O. S. ir M. K. prašo pakeisti... 13. Ieškovės nurodo, kad sutinka su atskiraisiais skundais, kuriuose nurodoma,... 14. Atsiliepimu į atskiruosius skundus tretysis asmuo AB Rytų skirstomieji... 15. Tretysis asmuo nurodo, kad teismas, skirdamas administratoriumi R. Pinkovskį,... 16. Atsiliepime į atskiruosius skundus ieškovė A. Ž. prašo sprendimą dėl... 17. Ieškovė nurodo, kad administruoti tokią didelę įmonę, kokia yra AB... 18. Atsiliepime į atskiruosius skundus atsakovas AB „Alytaus tekstilė“ prašo... 19. Atsakovas nurodo, kad teismas, skirdamas administratorių, turi objektyviai... 20. Atsiliepime į atskiruosius skundus ieškovas UAB „Šėlsmas“ prašo... 21. Atsiliepime į atskiruosius skundus tretysis asmuo UAB „Geomatas“ prašo... 22. Ieškovų O. S. , M. K. bei trečiųjų asmenų N. M. , J. R. , S. A. , R. V. ,... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 24. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 25. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad... 26. Dėl pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus netinkamumo... 27. Skirdamas bankrutuojančios AB „Alytaus tekstilė“ administratoriumi... 28. R. Pinkovskio gyvenamoji vieta yra Vilniaus mieste. Šio fizinio asmens... 29. Remdamasi išdėstytais argumentais bei įvertindama tai, kad bankroto... 30. Apeliantai, nesutikdami su paskirtojo administratoriaus kandidatūra,... 31. Dėl UAB „Orinata“ kandidatūros negalėjimo vykdyti AB „Alytaus... 32. Kaip jau pažymėta, administratorius turi plačius įgaliojimus bankroto... 33. Su pareiškimu dėl bankroto bylos skolininkui AB „Alytaus tekstilė“... 34. Dėl tinkamiausios kandidatūros vykdyti AB „Alytaus tekstilė“ bankroto... 35. Teisėjų kolegija neturi duomenų, kad kitos apeliantų siūlomos... 36. Administratoriumi siūloma UAB „Jupoga“ veikia Alytuje, administratoriumi... 37. Teisėjų kolegija dar kartą akcentuoja, kad nors kai kurių iš aptariamų... 38. Nagrinėjamu atveju ypač svarbu įvertinti tai, kad AB ,,Alytaus tekstilė”... 39. Išdėstytų argumentų pagrindu, ieškovų O. S. , M. K. bei trečiųjų... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 41. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutartį.... 42. Panaikinti nutarties dalį, kuria bankrutuojančios akcinės bendrovės... 43. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....