Byla 2-328/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko Artūro Driuko, kolegijos teisėjų: Alės Bukavinienės ir Vinco Versecko (pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės banko ,,Hansabankas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutarties, kuria akcinei bendrovei ,,Ekranas“ (į/k 147802225) iškelta bankroto byla (civilinės bylos Nr. B2-229-30/2006).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas AB ,,Ekranas“ generalinis direktorius E. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui AB ,,Ekranas“ (į/k 147802225). Nurodė, kad atsakovas laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus, paslaugas, negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų (ĮBĮ 4 str. 1 d. 2 p.), laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 str. 1 d. 3 p.), be to, daliai kreditorių atsakovas pranešė, jog negali įvykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 4 str. 1 d. 4 p.). Pagrindu iškelti bankroto bylą pareiškėjas taip pat nurodė aplinkybę, kad atsakovo skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1, 2 p.). Atsakovo bankroto administratoriumi pareiškėjas siūlė skirti Laisvutį Virgilijų Survilą, turintį ne tik analogiškų įmonių administravimo patirties (administravo vieną didžiausių įmonių Panevėžio mieste - Panevėžio valstybinę tiksliosios mechanikos gamyklą), bet ir techninį bei pramonės gamybos valdymo išsilavinimą, bei gyvenantį ir dirbantį atsakovo buveinės vietoje. Teismui nusprendus bankroto administratoriumi skirti juridinį asmenį, pareiškėjas juo siūlė skirti Lietuvos ir Vokietijos UAB ,,Sekvestras“, o įgaliotu asmeniu – šios bendrovės direktorę Viliją K.-K.

4Panevėžio apygardos teismas 2006 m. balandžio 20 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui AB ,,Ekranas“, administratoriumi paskyrė Laisvutį Virgilijų Survilą. Be to, ieškovais šioje byloje teismas pripažino AB banką ,,Hansabankas“, AB SEB ,,Vilniaus bankas“, AB DnB Nord banką, AB banką ,,Snoras“, Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyrių, AB ,,Vilniaus Vingis“. Bankroto bylos iškėlimą teismas motyvavo įmonės nemokumu, kurį įrodo 2006 m. vasario 28 d. įmonės turto balansas, 2005 metų finansinės atskaitomybės dokumentai, pagrindinių kreditorių sąrašas bei jų finansinių reikalavimų dydis, 2006 m. balandžio 27 d. viešas paskelbimas apie įmonės nemokumą. Teismas nurodė, kad bendrovės įsipareigojimai sudaro 322 091 932 Lt, tai yra viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės – 579 774 101 Lt (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1, 2 p.). Administratoriaus pasirinkimą teismas motyvavo tuo, kad pareiškėjo siūlomas administratorius turi šios srities darbo patirties, nėra kitų kliūčių šio asmens skyrimui administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 1, 2 d.), siūlomai kandidatūrai 2004 m. balandžio 20 d. raštu Nr. (6.20)A2-494 pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

5Atskiruoju skundu ieškovas AB bankas ,,Hansabankas“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria BAB ,,Ekranas“ administratoriumi paskirtas Laisvutis Virgilijus Survila, ir BAB ,,Ekranas“ administratoriumi paskirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodo šiuos motyvus:

  1. apelianto siūlomas bankroto administratorius UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kurio kandidatūrai pritarė ir dauguma kitų bankrutuojančios bendrovės kreditorių, turi daugiau patirties administruojant įmones, juo labiau tokias stambias įmones kaip bankrutuojanti bendrovė, nei teismo paskirtas administratorius, todėl yra tinkamesnis bankroto administratorius. UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ administruoja BAB ,,Dirbtinis pluoštas“, kurios bankroto procedūros metu buvo realizuota produkcijos daugiau nei už 85 mln. Lt, tai yra siūlomas administratorius turi bendrovės nepertraukiamos veiklos užtikrinimo patirties. Be to, apelianto siūlomas administratorius turi daugiau kvalifikuotų specialistų, dėl ko sumažėtų administravimo išlaidos;
  2. teismas nepagrįstai administratoriumi paskyrė pareiškėjo AB ,,Ekranas“ generalinio direktoriaus E. Ž., kuriam vadovaujant įmonė tapo nemoki, pasiūlytą administratorių;
  3. teismo nutartis nemotyvuota, tai yra joje nenurodyti argumentai, kurie patvirtintų, kad teismo paskirtas bankroto administratorius turi didesnę kvalifikaciją nei apelianto siūlomas kandidatas, taip pat nenurodyti kiti administratoriaus paskyrimo motyvai (CPK 270 str.).

6Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas AB ,,Ekranas“ generalinis direktorius E. Ž. prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą. Teigia, kad apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo teigti, kad jo siūlomas administratorius yra tinkamiausias. Priešingai nei teigia apeliantas, pagal administruotų įmonių pobūdį teismo paskirtas administratorius yra tinkamesnis už apelianto siūlomą. Be to, su apelianto siūloma administratoriaus kandidatūra nesutinka didžiausias įmonės kreditorius AB SEB ,,Vilniaus bankas“.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB ,,Vilniaus Vingis“ prašo jį atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skundžiama teismo nutartimi paskirtas administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB SEB ,,Vilniaus bankas“ prašo ieškovo AB banko ,,Hansabankas“ atskirąjį skundą patenkinti iš dalies, panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir BAB ,,Ekranas“ administratoriumi skirti UAB ,,Baklis“. Argumentuodamas tuo, kad bankrutuojanti įmonė yra didelė, ieškovas teigia, kad efektyviai ją administruoti galėtų juridinis asmuo, turintis keletą bankroto administratorių ir pagalbinio personalo. Tačiau ieškovas nesutinka su apelianto siūloma administratoriaus kandidatūra, motyvuodamas tuo, kad šiuo metu UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ administruoja daug kitų įmonių, dėl ko bendrovės pajėgų gali nepakakti BAB ,,Ekranas“ administravimui. Ieškovas teigia, kad jo siūlomo administratoriaus UAB ,,Baklis“ darbo krūvis yra dvigubai mažesnis, be to, jis turi pakankamai bankroto administravimo patirties ir kvalifikacijos.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyrius, sutikdamas su atskiruoju skundu, prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir BAB ,,Ekranas“ administratoriumi skirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB bankas ,,Snoras“, sutikdamas su atskiruoju skundu, prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir BAB ,,Ekranas“ administratoriumi skirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB DnB Nord bankas, sutikdamas su atskiruoju skundu, prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir BAB ,,Ekranas“ administratoriumi skirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas AB ,,Ekranas“ prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliantas neginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl bankroto bylos iškėlimo AB ,,Ekranas” pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo nepasisako. Atskiruoju skundu ieškovas AB bankas ,,Hansabankas“ skundžia teismo nutarties, kuria AB ,,Ekranas“ iškelta bankroto byla, dalį dėl administratoriaus paskyrimo, todėl teisėjų kolegija tikrins šios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą.

15Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 str. 1 d.). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą bei bankuose esančias įmonės lėšas ir jais disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Taigi administratorius turi plačius ĮBĮ apibrėžtus įgaliojimus bankroto procese, nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas.

16ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtosios dalies 1 punktas numato, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Administratoriaus kandidatūrą pasiūlyti teismui gali asmuo, pateikiantis pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Taip pat administratoriaus kandidatūrą gali pateikti ir kiti ĮBĮ 5 straipsnio pirmojoje dalyje išvardinti asmenys – kreditoriai, savininkai, įmonės administracijos vadovas. Tačiau ĮBĮ 11 straipsnio antroji dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti dėl to, kas skirtinas administratoriumi, nes joje numatyta, kad teismas turi teisę administratoriumi paskirti ir kitą asmenį, atitinkantį ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus. Ši nuostata reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio pirmojoje dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Juo labiau, kad ĮBĮ 11 straipsnio antrojoje dalyje numatyta, kad net ir tuo atveju, jeigu asmuo, pateikdamas teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ar kiti ĮBĮ 5 straipsnio pirmojoje dalyje išvardyti asmenys administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas privalo pats parinkti administratorių. Realizuodamas įstatyme įtvirtintą diskrecijos teisę parinkti bankrutuojančios įmonės administratorių, teismas yra saistomas tuo, kad administratoriumi gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui, tai yra turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė ĮBĮ 11 straipsnio dešimtojoje dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Beje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad teismas, skirdamas bankroto administratorių, turi diskrecijos teisę ir gali laisvai jį pasirinkti iš kelių kandidatų, suderinęs skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūrą su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. gegužės 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-580/2001 m., kat. 125.4). Teismas taip pat privalo atsižvelgti į viešojo intereso dominavimą bankroto procese, siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, kad teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą, be to, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią tinkamam šio klausimo išsprendimui aplinkybę, tarp jų, tai ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos administratoriaus kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų teigti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 str.). Taigi teismo diskrecijos teisė spręsti administratoriaus paskyrimo klausimą užtikrina galimybę parinkti nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių.

17Skundžiama teismo nutartimi BAB ,,Ekranas“ administratoriumi paskirtas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui pateikusio AB ,,Ekranas“ generalinio direktoriaus E. Ž. pasiūlytas administratorius Laisvutis Virgilijus Survila (kvalifikacinis pažymėjimas Nr. 76b). Tačiau su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka bylos duomenimis didžiausi BAB ,,Ekranas“ kreditoriai: AB bankas ,,Hansabankas“, UAB ,,Hansa lizingas“, AB DnB Nord bankas“, AB bankas ,,Snoras“, Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyrius, siūlantys teismui BAB ,,Ekranas” administratoriumi skirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” (t. 2, b. l. 64-65, 83-89; t. 3, b. l . 1-2, 76) bei AB SEB ,,Vilniaus bankas”, siūlantis administratoriaus UAB ,,Baklis” kandidatūrą (t. 2, b. l. 80).

18Kaip jau minėta anksčiau, teismas, spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą, privalo įvertinti daugelį aplinkybių, turinčių įtakos tinkamam šio klausimo išsprendimui. Nagrinėjamoje byloje ypač svarbu įvertinti tai, kad AB ,,Ekranas“ yra stambi pramonės įmonė, valdanti didelės vertės turtą, turinti daug darbuotojų, kitų kreditorių, todėl jos administravimui reikalingas aukštos kvalifikacijos, didelę patirtį, pakankamą specialistų skaičių turintis administratorius. Tuo tarpu, kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viešai interneto tinklapyje skelbiamų duomenų, o taip pat ir į bylą pateiktų įrodymų (t. 1, b. l. 249-255), skundžiama teismo nutartimi paskirtas BAB ,,Ekranas“ administratorius Laisvutis Virgilijus Survila, kuriam kvalifikacinis pažymėjimas išduotas 2004 m. vasario 17 d., yra baigęs keturias bankroto procedūras, dar dvi bankroto procedūros yra vykdomos. Minėta, kad didžiausi bankrutuojančios įmonės kreditoriai siūlo dvi administratorių – juridinių asmenų – kandidatūras: UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” ir UAB ,,Baklis”. Pagal Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viešai interneto tinklapyje skelbiamus duomenis UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”, kuriam leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas išduotas 2001 m. spalio 22 d., turintis penkis darbuotojus, yra baigęs du šimtus penkiasdešimt septynias bankroto procedūras, dar šešiasdešimt penkios yra vykdomos, o UAB ,,Baklis”, kuriam leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas išduotas 2004 m. birželio 7 d., turintis septynis darbuotojus, yra baigęs septyniasdešimt bankroto procedūrų, dar dvidešimt penkios yra vykdomos. Nors teismo paskirtas administratorius yra įsikūręs bankrutuojančios įmonės buveinės vietoje, o kreditorių siūlomų administratorių – juridinių asmenų – buveinės vieta yra Kaune, teisėjų kolegijos nuomone, vien ši aplinkybė negali būti lemiama sprendžiant tokios stambios įmonės kaip AB ,,Ekranas“ bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą; nagrinėjamu atveju kur kas didesnę reikšmę turi patirties bei kvalifikacijos kriterijai. Taip pat būtina įvertinti tai, kad prielaidų abejoti teismo paskirto administratoriaus tinkamumu pagrįstai gali kelti ta aplinkybė, kad šio administratoriaus kandidatūrą pasiūlė pats bankrutuojančios įmonės generalinis direktorius, kuris ir kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad administratoriui įstatymu yra suteiktos tokios teisės, o kartu ir pareigos, kaip antai, bankrutuojančios įmonės, kurios vardu veikia administracijos vadovas, sandorių, sudarytų per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo patikrinimas ir ieškinių dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonės negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais pareiškimas (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.). Be to, administratoriaus pareiga yra ginti visų kreditorių teises ir interesus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.), tuo tarpu bylos medžiaga patvirtina, kad didžiausi įmonės kreditoriai nesutinka su teismo paskirto administratoriaus kandidatūra, o tai gali nepagrįstai trukdyti bankroto procesą, lemti interesų konfliktą ar net sukelti žalingų pasekmių įmonei ir jos kreditoriams.

19Remdamasi išdėstytais argumentais bei įvertindama tai, kad bankroto procedūrų vykdymas turi vykti sklandžiai ir skaidriai, taip pat tai, kad įmonės administratoriumi gali būti skiriamas tik nešališkas, kvalifikuotas ir patyręs asmuo, o įmonės, kurios bankroto administravimo klausimas yra sprendžiamas, bankroto proceso apimtis yra labai didelė ir socialiai reikšminga daugeliui asmenų, dėl ko fiziniam asmeniui gali būti sudėtinga tinkamai administruoti AB ,,Ekranas”, teisėjų kolegija mano esant tikslinga šį administratorių pakeisti.

20Sprendžiant dėl kito administratoriaus paskyrimo, pažymėtina, kad kreditoriai AB bankas ,,Hansabankas“, UAB ,,Hansa lizingas“, AB DnB Nord bankas“, AB bankas ,,Snoras“, Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyrius siūlo administratoriumi skirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” (t. 2, b. l. 64-65, 83-89; t. 3, b. l . 1-2, 76), o kreditorius AB SEB ,,Vilniaus bankas” siūlo administratoriaus UAB ,,Baklis” kandidatūrą (t. 2, b. l. 80). Taigi savo valią dėl administratoriaus paskyrimo pareiškė didžiausi bankrutuojančios bendrovės kreditoriai. Bylos duomenys patvirtina, jog abi siūlomos administratorių kandidatūros formaliuoju požiūriu atitinka teisės aktų nustatytus kriterijus, ką patvirtino Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (t. 2, b. l. 273; t. 3, b. l. 123). Todėl parenkant skirtino bankroto administratoriaus kandidatūrą, būtina įvertinti papildomus svarius kriterijus, lemiančius administratoriaus pasirinkimą. Minėta, jog AB ,,Ekranas“ yra stambi įmonė, turinti daug darbuotojų bei kreditorių, todėl tinkamą tokios įmonės administravimą galėtų užtikrinti ne tik didelę administravimo patirtį bei pakankamą specialistų skaičių, bet kartu ir optimalų darbo krūvį turintis administratorius. Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viešai interneto tinklapyje skelbiamų duomenų, penkis darbuotojus turintis UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” šiuo metu vykdo šešiasdešimt penkias bankroto procedūras, o UAB ,,Baklis” turi septynis darbuotojus bei šiuo metu administruoja dvidešimt penkias įmones. Be to, šį administratorių siūlo didžiausias bankrutuojančios įmonės kreditorius, kurio finansinis reikalavimas preliminariais duomenimis sudaro 90,5 mln. Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi visus anksčiau išdėstytus argumentus, sprendžia, kad AB ,,Ekranas“ administratoriumi skirtina UAB ,,Baklis“, esanti Kaune, Savanorių pr. 192 (leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 11b).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

22Panevėžio apygardos teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartį pakeisti.

23Ieškovo AB bankas ,,Hansabankas“ atskirąjį skundą patenkinti iš dalies. Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutarties dalį, kuria BAB ,,Ekranas“ administratoriumi paskirtas Laisvutis Virgilijus Survila ir BAB ,,Ekranas“ administratoriumi paskirti UAB ,,Baklis”, esančią Kaune, Savanorių pr. 192 (leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 11b).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Pareiškėjas AB ,,Ekranas“ generalinis direktorius E. Ž. kreipėsi į... 4. Panevėžio apygardos teismas 2006 m. balandžio 20 d. nutartimi iškėlė... 5. Atskiruoju skundu ieškovas AB bankas ,,Hansabankas“ prašo panaikinti... 6. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas AB ,,Ekranas“ generalinis... 7. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB ,,Vilniaus Vingis“ prašo jį... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB SEB ,,Vilniaus bankas“ prašo... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB bankas ,,Snoras“, sutikdamas... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB DnB Nord bankas, sutikdamas su... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas AB ,,Ekranas“ prašo jį... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 15. Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar... 16. ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtosios dalies 1 punktas numato, kad priėmęs... 17. Skundžiama teismo nutartimi BAB ,,Ekranas“ administratoriumi paskirtas... 18. Kaip jau minėta anksčiau, teismas, spręsdamas administratoriaus... 19. Remdamasi išdėstytais argumentais bei įvertindama tai, kad bankroto... 20. Sprendžiant dėl kito administratoriaus paskyrimo, pažymėtina, kad... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4... 22. Panevėžio apygardos teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartį pakeisti.... 23. Ieškovo AB bankas ,,Hansabankas“ atskirąjį skundą patenkinti iš dalies....