Byla e2-557-435/2017
Dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė - Jocė,

2sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei - Kostenko,

3dalyvaujant ieškovės AB “Kauno energija” atstovui K. M.,

4atsakovės B. B. atstovei advokatei I. K.,

5trečiojo asmens L. K. atstovei advokatei J. B.,

6nedalyvaujant tretiesiems asmenims R. P. ir I. P. ir Kauno miesto savivaldybės atstovui

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB “Kauno energija” patikslintą ieškinį atsakovei atsakovei B. B., tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, L. K., R. P. ir I. P. dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo ir

Nustatė

8

 1. Ieškovė patikslintu ieškiniu (b.l.34-38) prašė priteisti iš atsakovės B. B. 1198,41 Eur skolą už laikotarpiu nuo 2002-11-01 iki 2012-01-12 suteiktas paslaugas, 43,62 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2015-09-01 iki 2016-03-01, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovė nurodė, kad ji tiekia šilumą ir šilumos energiją karštam vandeniui paruošti buitinėms reikmėms Butui/Patalpai - Butui, kurio unikalus Nr. ( - ), esančiam adresu ( - ). 38/100 dalys nurodytos patalpos nuosavybės teise laikotarpiu nuo 1999-11-15 iki 2012-01-12 nuosavybės teise priklausė B. B..

102011-12-01 Kauno apylinkės teismo sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-4792-151/2011, kuris įsiteisėjo 2012 -02-20, kai Kauno apygardos teismo nutartimi, priimta civilinėje byloję Nr. 2A-661-605/2012 buvo nutarta minėtą sprendimą palikti nepakeistą, ieškovei iš atsakovų L. K., I. P. bei R. P. buvo priteistas įsiskolinimas už paslaugas, suteiktas 62/100 dalims Patalpos. Tačiau likęs įsiskolinimas, susidaręs dėl atsakovei nuosavybės teise priklausančioms 38/100 dalims patalpos suteiktų paslaugų - liko nepriteistas, o atsakovė, kaip buvusi 38/100 dalių patalpos savininkė, iki šios dienos nėra atsiskaičiusi už ieškovės paslaugas, teiktas laikotarpiu nuo 2002-11-01 iki 2012-01-12.

11Patalpos naudojami šilumos ir karšto vandens tiekimo prietaisai nustatyta tvarka minėtu laikotarpiu buvo prijungti prie šilumos perdavimo tinklų bei pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų. Ieškovė šilumą atsakovei nuosavybės teise priklausančioms patalpos dalims tiekė pagal kompetentingos valstybės institucijos patvirtintą šilumos pirkimo - pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašą.

12Bendra atsakovės skola (įskaitant priskaičiuotus delspinigius) ieškovei už suteiktas paslaugas nurodytu laikotarpiu sudaro 1242,03 Eurų, iš kurių: 1118,49 Eur už patalpų šildymą laikotarpiu nuo 2002-11-01 iki 2012-01-12, 79,92 Eur už šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti už laikotarpį nuo 2010-12-01 iki 2012-01-12 bei 43,62 Eur priskaičiuotų delspinigių už laikotarpį nuo 2015-09-01 iki 2016 -03-01.

13Ieškovės atstovas teismo posėdyje palaikė savo reikalavimus, prašė patikslintą ieškinį tenkinti pilnoje apimtyje ir papildomai nurodė, kad ieškinio senaties terminas reikalavimams už laikotarpį nuo 2002-11-01 iki 2006-02-04 nėra praleistas, kadangi 2011-01-26 ieškinio pareiškimas civilinėje byloje Nr. 2-4792-151/2011 nutraukė 10 metų ieškinio senatį B. B. atžvilgiu, nes tik proceso metu jos procesinė padėtis buvo pakeista iš atsakovės į trečiąjį asmenį. Senaties termino eiga, ieškovės atstovo nuomone, iš naujo prasidėjo 2012-02-20 Kauno Apygardos teismui nutartimi palikus nepakeistą teismo sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-4792-151/2011.

 1. Atsakovė B. B. atsiliepime į ieškinį ( b.l.55-58) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį, kaip nepagrįstą, atmesti.

14Nurodė, kad 1) atsakovei B. B. priklausė 38/100 dalys buto, esančio Kaune, Verkių g. 6-8, o trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei priklausė 62/100 dalys šio buto. Šiuo metu trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei priklauso visas butas. 2010 metais B. B. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama vadovaujantis LR CK 4.80 str. 2 d. atidalyti jos dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės su atsakove Kauno miesto savivaldybe: priteisti atsakovei Kauno miesto savivaldybei natūra butą Verkių g. 6-8, Kaune, o ieškovei B. B. priteisti už jos turimą 0,38 dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje – 39 900 Lt piniginę kompensaciją. Kauno miesto apylinkės teismas 2011-09-20 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2074-429/2011 ieškinį atmetė, tačiau Kauno apygardos teismas 2012-01-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-159-555/2012 priėmė naują sprendimą - ieškinį tenkino, atidalino B. B. priklausančias 38/100 dalis buto, esančio Verkių g. 6-8, Kaune, iš bendrosios dalinės nuosavybės su Kauno miesto savivaldybe ir 38/100 dalis buto priteisė Kauno miesto savivaldybei, o ieškovei B. B. priteisė 39900 Lt piniginę kompensaciją.

15B. B. (mergautinė pavardė – R.) įsigijo minėtą dalį buto iš N. V. 1999-41-15 Kauno m. 5-ojo notaro biuro notaro A. R. Palšausko pirkimo-pardavimo sutarties reg. Nr. 5-10608 pagrindu, tačiau nuo pat pirkimo dienos negalėjo patekti į butą ir juo naudotis, kadangi į butą jos neįleisdavo L. K. šeima. L. K. nuo 2014-04-28 yra Kauno miesto savivaldybei priklausančio buto nuomininkė, o anksčiau dalies naudotoja, gyvenusi nesudarius nuomos sutarties su Kauno miesto savivaldybe. Atsakovei B. B. priklausančioje buto dalyje faktiškai visą laiką gyveno ir dabar tebegyvena L. K. ir jos šeimos nariai - A. K., I. P., R. P., V. C. ir dar 3 nepilnamečiai vaikai (viso 8 žmonės). Todėl B. B. niekada negalėjo faktiškai naudotis nei butu, nei ieškovo teikiamomis komunalinėmis paslaugomis - šildymu ar karštu vandeniu.

162) Sutartis tarp ieškovės ir atsakovės B. B. (R.) dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo nebuvo sudaryta, faktiškai šilumos B. B. bute Verkių g, 6- 8, Kaunas, nenaudojo. Todėl tarp ieškovės ir atsakovės B. B. nesusiklostė teisiniai šilumos vartojimo santykiai. Faktiniai šilumos vartojimo santykiai susiklostė tarp ieškovės, L. K., I. P. ir R. P., gyvenančių bute Verkių g. 6- 8, Kaune. Todėl iš L. K., I. P. ir R. P. turėtų būti priteista visa už šildymą susidariusi skola ir delspinigiai.

17Kauno miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-917/2003 pagal ieškovės AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovams L. K. ir B. B. dėl skolos priteisimo už šildymą laikotarpiu nuo 1999-12-06 iki 2002-11-01. Kauno miesto apylinkės teismas 2003-03-14 sprendimu toje byloje ieškovės ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovės B. B. (R.) 2461,68 litų skolos už šildymą ir 210,23 litų delspinigių, tačiau 2003-06-05 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-701/2003 panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2003-03-14 sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškinys atsakovės B. B. (R.) atžvilgiu ir šioje dalyje priėmė kitą sprendimą - ieškinį atsakovei B. B. (R.) atmetė. Apeliacinis instancijos teismas nustatė bylai reikšmingas aplinkybes, jog B. B. niekada nesinaudojo butu Verkių g. 6-8, Kaune, ir į šį butą tiekiamu šildymu, todėl prievolė atsiskaityti už patiektą šilumos energiją turi tekti faktiškai ja pasinaudojusiems asmenims, o ne atsakovei B. B. (R.). Todėl ieškovė kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš L. K. 2461,68 litų skolą už šildymą, karštą vandenį laikotarpiu nuo 1999-12-06 iki 2002-11-01. 2004-07-14 Kauno miesto apylinkės teismas 2004-07-14 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-5445/2004 šį ieškinį tenkino. Šio sprendimo pagrindu buvo išduotas 2005-11-25 vykdomasis raštas dėl priteistos skolos išieškojimo iš L. K., kuris kaip matyti iš ieškovės papildomai pateiktų įrodymų buvo pateiktas vykdyti antstoliui R. S.. Atsakovė mano, kad Kauno miesto apylinkės teisme išnagrinėtose civilinėse bylose Nr. 2-917/2003 ir Nr. 2-5445/2004 priimti sprendimai šioje byloje gali turėti prejudicinę reikšmę.

183) Šilumos tiekimo sutarties šalys yra šilumos tiekėjas ir šilumos vartotojas, Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2 punkto 8 papunktyje (2003 m. redakcijoje 5 papunktis) nurodyta, jog buitinis šilumos vartotojas yra fizinis asmuo, perkantis šilumą ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms, o šio įstatymo 2 punkto 45 papunktyje (2003 m, redakcijoje 32 papunktis) nurodyta, jog šilumos vartotojas yra juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami (ne nuosavybės teise priklausantys) šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų. Šilumos energijos ir karšto vandens vartojimo sutarties dalyvis gali būti ne tik patalpų savininkas, bet ir jų nuomininkas (naudotojas) - faktinis šilumos energijos vartotojas (Šiaulių apygardos teismo nutartis c. b. Nr 2A-249-210/2013).

194) Ieškovė prašo priteisti skolą už laikotarpį nuo 2002-11-01 iki 2012 -01-12. LR CK 1.125 str. 1 dalis nustato, kad bendra ieškinio senatis yra 10 metų. Ieškovė pateikė ieškinį teismui dėl skolos priteisimo 2016 m. vasario 05, todėl atsakovė reikalauja taikyti ieškinio senatį dalyje dėl reikalavimo priteisti skolą už patalpų šildymą nuo 2002-11-01 iki 2006-02-04. LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numato, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Apie savo teisių pažeidimą (nemokėjimą už Šilumos energiją) ieškovė neabejotinai žinojo dar 2012 metais, todėl ir dalyje dėl delspinigių taikytinas senaties terminas.

20Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsikirtimus į patikslintą ieškinį ir prašė jį, kaip nepagrįstą, atmesti. Papildomai paaiškino, kad CK 1.130 str. 1d. numato, kad ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio pareiškimas įstatymų nustatyta tvarka, todėl ieškinio senatis galėjo nutrūkti tik atsakovų atžvilgiu, t.y. tų asmenų, kuriems buvo pareikšti materialinio teisinio ieškinio reikalavimai, atžvilgiu, o civilinėje byloje Nr. 2-4792-151/2011 ieškovė pakeitė atsakovės B. B. procesinę padėtį į trečiąjį asmenį, todėl jos atžvilgiu byla nebuvo išnagrinėta. Po to taip pat nebuvo reiškiami jokie reikalavimai atsakovei.

 1. Trečiasis asmuo L. K. atsiliepimo į patikslintą ieškinį neteikė. Teismo posėdžio metu jos atstovė nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad jos atstovaujamoji niekada nesinaudojo B. B. priklausančia buto dalimi; o dėl neįleidimo į patalpas nurodė, kad tai nereiškia, jog ji naudojosi atsakovės turtu. 2004 metais priimtas teismo sprendimas buvo priimtas už akių, todėl ji neturėjo galimybės apsiginti.
 2. Tretieji asmenys R. P., I. P. ir Kauno miesto savivaldybė atsiliepimų į patikslintą ieškinį neteikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta ( b.l.137, 139,140).

21Teismas,

konstatuoja:

22Ieškinys tenkintinas iš dalies.

 1. Su ieškiniu pateiktas VĮ „Registrų centras“ NTR CDB išrašas patvirtina šalių nurodytas

  23aplinkybes, jog buto, esančio Verkių g. 6-8, Kaune 38/100 dalys laikotarpiu nuo 1999-11- 15 iki 2012-01-12 nuosavybės teise priklausė B. B.; Kauno miesto savivaldybei iki 2012-01-12 priklausė 62/100 dalys šio buto; nuo 2012-01-12 visas butas priklauso Kauno miesto savivaldybei.

24Iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-917/2003 matyti, kad 2003-03-14 Kauno apylinkės teismas Sprendimu priteisė AB „Kauno energija“ skolą už patiektą šilumos energiją šildymui ir karštam vandeniui ruošti iš atsakovių L. K., B. R. ir N. V. atitinkamai pagal tam tikrus laikotarpius ir priklausiusias nuosavybės teise ir nuomos pagrindais naudojamas buto, Verkių g. 6-8, Kaune dalis. Kauno apygardos teismas išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2003-06-05 nutartimi minėtą teismo sprendimą pakeitė – panaikino jo dalį, kuria buvo patenkintas ieškinys atsakovės B. R. atžvilgiu ir šioje dalyje priėmė naują sprendimą -ieškinį atsakovei B. R. atmetė. Tokį sprendimą apeliacinis teismas motyvavo konstatuodamas aplinkybę, kad nuo pat buto dalies įsigijimo momento atsakovė B. R. dėl kitos atsakovės L. K. veiksmų faktiškai negalėjo ir negali įgyvendinti savininko teisės naudotis jai priklausančia buto dalimi; ieškovas su šia atsakove nėra sudaręs sutarties dėl šilumos energijos tiekimo- vartojimo ir atsiskaitymo už ją; šia ieškovo paslauga visame bute naudojosi buto dalies nuomininkė atsakovė L. K. ir jos šeimos nariai. To pasekoje, teismas darė išvadą, kad prievolė atsiskaityti už visam butui patiektą šilumos energiją per ginčo laikotarpį turi tekti šia paslauga faktiškai pasinaudojusiems asmenims, bet ne atsakovei B. R..

25Prijungta civilinė byla Nr. 2-5445/2004 patvirtina tai, kad ieškovas AB „Kauno energija“, po aukščiau minėtos bylos išnagrinėjimo, 2004-03-15 kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu dėl įsiskolinimo sumos, kuri toje byloje buvo atmesta B. R. atžvilgiu priteisimo iš atsakovės L. K.. 2004-07-14 Kauno apylinkės teismo Sprendimu priimtu už akių ieškinys buvo patenkintas; teismas priimdamas sprendimą vadovavosi ir aplinkybėmis, nustatytomis įsiteisėjusiu teismo sprendimu – Kauno apygardos teismo 2003-06-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-701/2003 (CPK 182 str. 1d. 2p.).

26Iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-2074-429/2011 matyti, kad B. B. (buvusi R. ), 2010-12-20 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Kauno m. savivaldybei dėl atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, prašydama teismo priteisti butą, esantį Verkių g. 6-8, Kaune natūra atsakovei, įpareigojant ją išmokėti ieškovei 39 900Lt. kompensaciją. Kauno apylinkės teismas 2011-09-20 sprendimu ieškinį atmetė. Kauno apygardos teismas 2012-01-12 Sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-159-555/2012 Kauno apylinkės teismo sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą - atidalijo B. B. priklausančias 38/100 ginčo buto dalis iš bendrosios dalinės nuosavybės su Kauno m. savivaldybe, ir priteisė jas Kauno m. savivaldybei, priteisdamas iš jos ieškovei 39 900Lt piniginę kompensaciją. Teismas šį sprendimą motyvavo tuo, jog ginčo butu naudojasi tik tretieji asmenys toje byloje – L. K. šeima, atsižvelgiant į buto tikslinę naudojimo paskirtį, kambarių skaičių atidalinti jį į du butus be neproporcingos žalos jo paskirčiai neįmanoma. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2012-09-07 Nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2012 Kauno apygardos teismo 2012-01-12 sprendimą paliko nepakeistą.

27Kauno apylinkės teismas 2011-11-01 išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovams L. K., I. P., R. P., tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, B. B. dėl skolos už šilumos energiją butui, esančiam Verkių g. 6-8, Kaune susidariusios per laikotarpį nuo 2002-11-01 iki 2010-12-01 priteisimo, ieškinį tenkino iš dalies ir konstatavo, kad pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu) už 38/100 dalis buto tretiesiems asmenims atsako šio turto savininkas, todėl ieškovo ieškinys dėl skolos už tos dalies patalpų šildymą atmestinas.

28Kauno Apygardos teismas išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka 2012-02-20 nutartimi sprendimą paliko nepakeistą konstatavęs, kad priteisti iš atsakovų skolą už 38/100 dalis buto šildymą, kurios jiems nuosavybės teise nepriklauso, kuriomis nesinaudoja, dėl kurių apmokėjimo jie su ieškovu nesitarė, nėra jokio pagrindo.

 1. Nagrinėjamoje byloje iš esmės ginčas kilo dėl to, jog atsakovė, B. B. nesutiko su ieškovės reikalavimu priteisti įsiskolinimą už jai priklausančiai buto daliai ieškovo nurodytu laikotarpiu tiektą šilumos energiją, kadangi nors ir būdama buto, esančio Verkių g. 6-8, Kaune 38/100 dalių savininkė ji dėl trečiojo asmens - L. K. neteisėtų veiksmų negalėjo patekti į jai priklausančią buto dalį, kas reiškia nesinaudojo ieškovo teikiama paslauga. Taip pat ji nebuvo sudariusi su ieškovu rašytinės šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutarties.
 2. Teisės normų (LR CK 6.584 str. ir kt., Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-289 patvirtintos šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos, kitos specialiosios teisės normos), reglamentuojančių šilumos energijos pirkimo – pardavimo teisinius santykius, analizė leidžia daryti išvadą, kad pagal bendrą taisyklę šilumos pirkimo – pardavimo teisinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir pastato savininkas – buitinis šilumos vartotojas. Vadinasi, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Tuo atveju, kai šiluma tiekiama patalpoms, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, t. y. daugiabučiame name esantiems butams ir kitoms patalpoms, susiklosto šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai. Nesant sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šiose sąlygose nurodytų šalių.
 3. Atsakovės argumentas, jog ji nebuvo su ieškove sudariusi rašytinės energijos pirkimo-pardavimo sutarties vertintinas kaip nepagrįstas, Vadovaujantis CK 1.71 str. 1 d., sandoriai gali būti sudaromi žodžiu, raštu arba konkliudentiniais veiksmais. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie sukuria prievolinius santykius. CK 6.384 str. 1 d. nustato, kad jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita. Vadinasi, nesvarbu ar pasikeitęs savininkas sudarytų su AB „Kauno energija“ rašytines energijos pirkimo – pardavimo sutartis, ar ne, sutartis dėl mokėjimo už šilumos energiją laikoma sudaryta su bet kuriuo asmeniu, kuris tampa savininku buto, kurio įrenginiai prijungti prie energijos tiekimo tinklų. Kadangi nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad ieškovė šilumos energiją atsakovei nuosavybės teise priklausiusiai buto daliai ginčo laikotarpiu tiekė, darytina išvada, kad energijos pirkimo-pardavimo sutartis tarp šalių buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71, 6.384 str.) ir atsakovė privalo ieškovei sumokėti skolą už šilumos energiją.
 4. Vadovaudamasis nurodytu teisės normų aiškinimu, darytina išvada, kad atsakovė B. B., kaip buvusi buto, Verkių g. 6-8, Kaune 38/100 dalių savininkė yra atsakinga ieškovui už susidariusią skolą už per laikotarpį, kai ji buvo buto savininkė, tiektą butui šilumos energiją, nes nesant sudarytos rašytinės sutarties, jai, kaip buto savininkei energijos pirkimo-pardavimo sutarties šaliai, teko prievolė tinkamai atsiskaityti su šilumos tiekėju už butui patiektą šilumos energiją, nepriklausomai nuo to, kas naudojosi patalpomis. Byloje nėra ginčo, kad šilumos tiekėjas tinkamai vykdė savo kaip šilumos tiekėjo pareigas, tiekė šilumos energiją, tačiau jo teisės buvo pažeistos, nes su juo nebuvo atsiskaityta. Daikto savininkas privalo išlaikyti daiktą, įgyvendindamas nuosavybės teisę, nepažeisti kitų asmenų teisių ir interesų (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Ginčo laikotarpiu atsakovei nuosavybės teise priklausanti buto dalis ieškovo sąnaudomis buvo išlaikoma, nes ji buvo šildoma. Esant aplinkybei, kai už butui patiektą šilumos energiją neatsiskaityta, ieškovas turi teisę nukreipti savo reikalavimą į teisėtą buto savininką. Pažymėtina, jog atsakovė B. B. turės teisę reikalauti atlyginti nuostolius, kurie jai padaryti nuosavybės teisės pažeidimu.
 5. Spręsdamas dėl atsakingo už nesumokėtus mokesčius asmens, teismas nesiremia atsakovės nurodyta teismų praktika, nes jos nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo byloje Nr. 3K-3-330/2014 faktinės aplinkybės skiriasi tuo, jog toje byloje į butą tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį vartojo tretieji asmenys ir su vienu iš jų buvo sudaryta šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutartis, kuri nebuvo nutraukta (tokia sutartis nebuvo sudaryta su atsakovu – teisėtu buto savininku) ir galiojo laikotarpiu, už kurį ieškovas prašė priteisti įsiskolinimą iš savininko. Taip pat teismas nesiremia ir atsakovės nurodyta Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr 2A-249-210/2013, kadangi joje buvo sprendžiamas ginčas tarp šilumos tiekėjo ir savivaldybės nuomininko, kurį su nuomotoju siejo nuomos sutarties teisiniai santykiai ir įsipareigojimas sumokėti už tiekiamas komunalines paslaugas, taip pat ir už tiekiamą šilumos energiją, kai nagrinėjamoje byloje ginčas kilo tarp šilumos tiekėjo ir privataus asmens – gyvenamosios patalpos bendrasavininko, kurio su niekuo nesiejo nuomos santykiai. Tokiu būdu nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi, bylos nėra analogiškos, todėl nėra pagrindo remtis jose priimtais išaiškinimais.
 6. Teismas atmeta atsakovės argumentus, kad Kauno miesto apylinkės teisme išnagrinėtose civilinėse bylose Nr. 2-917/2003 ir Nr. 2-5445/2004 priimti sprendimai šioje byloje gali turėti prejudicinę reikšmę. Visų pirma tose bylose nustatytos faktinės aplinkybės neapima šioje byloje nagrinėjamo ginčo laikotarpio, todėl, teismo nuomone, jos yra neaktualios. Kita vertus, teismas, priimdamas sprendimą vadovaujasi kasacinėje praktikoje pateiktais išaiškinimais dėl šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių šalių bei galimybės būti šilumos energijos vartojimo teisinių santykių dalyviu ne tik patalpų savininkui (nuomotojui), bet tik esant tarpusavio susitarimui, ir šių patalpų nuomininkui. Kasacinis teismas savo nutartyse ne kartą yra pažymėjęs, kad nesant tokio susitarimo, šilumos energijos sutarties šalimi (pirkėju) išlieka patalpų, į kurias tiekiama šiluma, savininkas
 7. Teismas vertina ir Kauno Apygardos teismo 2012-02-20 nutartyje civilinėje byloje Nr.2A-661-605/2012 nustatytas aplinkybes ir pateiktas išvadas, jog priteisti iš atsakovų – toje byloje - L. K., I. P., R. P. skolą už 38/100 dalis buto šildymą, kurios jiems nuosavybės teise nepriklauso, kuriomis nesinaudoja, dėl kurių apmokėjimo jie su ieškovu nesitarė, nėra jokio pagrindo.
 8. Atsakovė reikalavimui priteisti skolą už patalpų šildymą nuo 2002-11-01 iki 2006-02-04 prašė taikyti ieškinio senatį. Ieškovas teigė, kad ieškinio senaties terminą nutraukė ieškovo ieškinio pareiškimas civilinėje byloje Nr. 2-4792-151/2011 ir jis prasidėjo iš naujo nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo toje byloje.
 9. Pagal CK 1. 130 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino eigą nutraukia ieškinio pareiškimas įstatymų nustatyta tvarka, t. y. laikantis bylų priskyrimo (žinybingumo), teismingumo taisyklių, ieškinio formos ir turinio reikalavimų, ieškinį apmokėjus pagal CPK reikalavimus žyminiu mokesčiu (išskyrus atvejus, kai nuo žyminio mokesčio atleidžia įstatymas ar teismas, kai teismas atideda žyminio mokesčio sumokėjimą), taip pat paisant kitų CPK nustatytų reikalavimų, kuriuos pažeidus ieškinio pareiškimą priimti atsisakoma (2002 m. CPK 137 straipsnio 2 dalis); Ieškinio nustatyta tvarka pareiškimas nutraukia ieškinio senaties terminą tik tam asmeniui, kuris byloje patrauktas (ieškinyje nurodytas) atsakovu, jeigu jis yra ginčo materialiniame teisiniame santykyje su ieškovu. Ieškinio pareiškimas netinkamam atsakovui ieškinio senaties termino eigos nenutraukia. (2002-12-20 Lietuvos Aukščiausiojo teismo Teisėjų Senato nutarimas Nr. 39. 14.3p., 14.6).
 10. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė 2011-01-26 ieškinio pareiškimu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą prašydama priteisti skolą už šilumą už laikotarpį nuo 2002-11-01 iki 2010-12-01 iš atsakovų B. B., L. K., R. P. ir I. P.. Gavusi atsakovės B. B. atsiliepimą į ieškinį, kuriame buvo nurodyta, kad ji į jai priklausančią 38/100 buto dalį patekti negali, kadangi L. K. jos į butą neįleidžia, dėl ko nesinaudoja ir ieškovės teikiama paslauga, bei įvertinusi kitus atsakovės B. B. pateiktus įrodymus, ieškovė 2011-08-26 toje byloje pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo sutikslino šalis – B. B. nurodė trečiuoju asmeniu, o reikalavimus už šilumos energiją tiektą visam butui pareiškė tik atsakovams L. K., R. P. ir I. P. (2017-01-04 Prašymo priedai – b.l.117,118). Teismas išnagrinėjęs bylą 2011-12-01 Sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, t.y. priteisė įsiskolinimą atsakovams tik už jų nuomojamą buto dalį. Kauno Apygardos teismas 2012-02-20 nutartimi sprendimą paliko nepakeistą konstatuodamas, kad priteisti iš atsakovų skolą už 38/100 dalis buto šildymą nėra teisinio pagrindo (2016-02-05 Ieškinio priedai-b.l.7).
 11. Tokios faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog ieškovas, minėtos bylos nagrinėjimo metu sutikslinęs atsakovus atsisakant reikalavimų B. B. atžvilgiu, ieškinį dalyje dėl įsiskolinimo už 38/100 dalis buto šildymui priteisimo pareiškė netinkamiems atsakovams, ką patvirtino ir bylą nagrinėję teismai, konstatuodami, kad atsakovai toje byloje nėra atsakingi ieškovei už B. B. priklausančios buto dalies šildymą. Teismo nuomone, nepaisant to, jog pradinis ieškinys buvo pareikštas tinkamiems atsakovams, vėlesnis ieškovo ieškinio patikslinimas atsisakant pretenzijų B. B. vertintinas kaip ieškovo sutikimas su tuo, jog B. B. nėra atsakinga už patiektą šilumą jos buto daliai. Analizuojant CK 1.130 straipsnio prasmę ir paskirtį visumoje bei minėto Senato nutarimo išaiškinimus, akivaizdu, kad ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio pareiškimas įstatymo nustatyta tvarka, kas reiškia, jog ieškovas, be kita ko, privalo ieškinį pareikšti tinkamam atsakovui. Kadangi šiuo atveju, ieškinys dėl skolos už šildymą B. B. priklausiusių patalpų dalyje buvo pareikštas netinkamiems atsakovams – šioje byloje tretiesiems asmenims, teismo nuomone, ieškinio senaties terminas nebuvo nutrauktas, todėl sutiktina su atsakovės argumentais, kad ieškovas reikalavimams už laikotarpį nuo 2002-11-01 iki 2006-02-04 praleido ieškinio senatį. Todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas (CK 1.131str. 1d.), t.y. atsakovės įsiskolinimas už jai priklausiusių patalpų šildymą mažintinas 367,39 Eur suma ir iš jos ieškovui priteistina 751,1 Eur, už šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti – 79,92 Eur, viso už atsakovei suteiktas paslaugas – 831,02 Eur.
 12. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 43,62 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2015-09-01 iki 2016-03-01 ir 5 procentų dydžio metines palūkanas. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 str. 1 d. nustato, kad fiziniai asmenys laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei jų eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną pradelstą dieną moka 0,02 procento delspinigius. Kadangi ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo už patalpų šildymą tenkintinas iš dalies, todėl atsakovei iš ieškovės priteistina atitinkamai sumažinta delspinigių suma -29,95 Eur (751,1 Eur x 0,02 proc. x 180 d./100 proc. = 27,00 Eur ( delspinigiai už patalpų šildymą) +2,92 Eur (delspinigiai už šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti) =29,95) (CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).
 13. Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas tenkindamas ieškovės ieškinį iš dalies ir priteisdamas 831,02 Eur skolos bei 29,95 Eur delspinigių, viso 860,91 Eur, tenkino 69 procentus ieškinio (860,91 Eur x 100 proc./ 1242,03 Eur = 69 proc.).

29Ieškovė byloje patyrė 81,14 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 28 Eur žyminis mokestis, 51,43 Eur advokato išlaidos ir 1,71 Eur už informacijos paieškas registruose. Šios išlaidos iš atsakovės priteistinos proporcingai tenkintų reikalavimų daliai, t. y. 55,99 Eur (51,43 Eur + 1,71Eur +28 Eur= 81,14 Eur; 81,14 Eur x 69 proc. / 100 proc. = 55,99 Eur) (LR CPK 88 str. 1 d. 6, 9 p. 93 str. 2 d.). Ieškovė, teikdama teismui ieškinį sumokėjo 32 Eur žyminį mokestį, pateikdama patikslintą ieškinį reikalavimus sumažino iki 1242,03 Eur, todėl mokėtina žyminio mokesčio suma 28 Eur. Vadovaujantis LR CPK 87 str. 1d. 1p. ieškovei grąžintina 4 Eur žyminio mokesčio permoka.

30Atsakovė byloje patyrė 260 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 89, 90), jai šios išlaidos priteistinos proporcingai atmestų reikalavimų daliai, t. y .80,6 Eur. (260 Eur x 31/100proc.=80,6 Eur).

31Valstybė šioje byloje teikdama teisinę pagalbą trečiajam asmeniui L. K. patyrė 93,45 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų (b. l. 141). Kadangi trečiasis asmuo L. K. buvo ieškovės pusėje, atsižvelgiant į tenkintų reikalavimų dalį, iš atsakovės valstybei priteistina 64,48 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų (93,45 Eur x 69 proc. /100 proc. = 64,48 Eur) (LR CPK 93 str. 2 d., 98 str.).

32Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 17,70 Eur, todėl patikslintą ieškinį patenkinus iš dalies, šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui, t. y. iš ieškovės 5,49 Eur (17,70 x 31 proc./100 proc. - = 5,49 Eur) iš atsakovės – 12,21 Eur (17,70 x 69 proc./100 proc. - = 12,21 Eur)

33Teismas, vadovaudamasis LR CPK 176-179, 183,185, 259 270 str. str.,

Nutarė

34Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

35Priteisti iš atsakovės B. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, naudai – 831,02 Eur (aštuonis šimtus trisdešimt vieną eurą 02 centus) skolos už laikotarpį nuo 2006-02-04 iki 2012-01-12, 29,95 Eur (dvidešimt devynis eurus 95 centus) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (860, 91 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 55,99 Eur bylinėjimosi išlaidų.

36Priteisti iš atsakovės B. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valstybei 12,21 Eur (dvylika eurų 21 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Nurodyta suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

37Priteisti iš atsakovės B. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valstybei 64,48 Eur (šešiasdešimt keturis eurus 48 ct) išlaidų, už antrinės teisinės pagalbos teikimą. Nurodyta suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

38Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

39Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, atsakovei B. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 80,60 Eur ( aštuoniasdešimt eurų 60 centų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

40Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, valstybei 5,49 Eur (penkis eurus 49 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Nurodyta suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

41Grąžinti ieškovei akcinei bendrovei ,,Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, 4,00 Eur (keturis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2016 m. sausio 29 d., mokėjimo nurodymo Nr. 398, permoką, šį mokestį įpareigojant grąžinti Valstybinę mokesčių inspekciją.

42Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno Apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė - Jocė,... 2. sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei - Kostenko,... 3. dalyvaujant ieškovės AB “Kauno energija” atstovui K.... 4. atsakovės B. B. atstovei advokatei 5. trečiojo asmens L. K. atstovei advokatei 6. nedalyvaujant tretiesiems asmenims R. P. ir 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB... 8.
 1. Ieškovė patikslintu ieškiniu (b.l.34-38) prašė priteisti... 9. Ieškovė nurodė, kad ji tiekia šilumą ir šilumos energiją karštam... 10. 2011-12-01 Kauno apylinkės teismo sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr.... 11. Patalpos naudojami šilumos ir karšto vandens tiekimo prietaisai nustatyta... 12. Bendra atsakovės skola (įskaitant priskaičiuotus delspinigius) ieškovei už... 13. Ieškovės atstovas teismo posėdyje palaikė savo reikalavimus, prašė... 14. Nurodė, kad 1) atsakovei B. B. priklausė 38/100 dalys... 15. B. B. (mergautinė pavardė – R.)... 16. 2) Sutartis tarp ieškovės ir atsakovės 17. Kauno miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-917/2003... 18. 3) Šilumos tiekimo sutarties šalys yra šilumos tiekėjas ir šilumos... 19. 4) Ieškovė prašo priteisti skolą už laikotarpį nuo 2002-11-01 iki 2012... 20. Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsikirtimus į patikslintą... 21. Teismas,... 22. Ieškinys tenkintinas iš dalies.
  1. Su ieškiniu... 23. aplinkybes, jog buto, esančio Verkių g. 6-8, Kaune 38/100 dalys laikotarpiu... 24. Iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-917/2003 matyti, kad 2003-03-14 Kauno... 25. Prijungta civilinė byla Nr. 2-5445/2004 patvirtina tai, kad ieškovas AB... 26. Iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-2074-429/2011 matyti, kad 27. Kauno apylinkės teismas 2011-11-01 išnagrinėjęs civilinę bylą pagal... 28. Kauno Apygardos teismas išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka 2012-02-20... 29. Ieškovė byloje patyrė 81,14 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 28... 30. Atsakovė byloje patyrė 260 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l.... 31. Valstybė šioje byloje teikdama teisinę pagalbą trečiajam asmeniui 32. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra... 33. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 176-179, 183,185, 259 270 str. str.,... 34. Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Priteisti iš atsakovės B. B., asmens kodas 36. Priteisti iš atsakovės B. B., asmens kodas 37. Priteisti iš atsakovės B. B., asmens kodas 38. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 39. Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ įmonės... 40. Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ įmonės... 41. Grąžinti ieškovei akcinei bendrovei ,,Kauno energija“, juridinio asmens... 42. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno Apygardos teismui per...